Arcybiskup Viganò: Szczepionki wykonane z tkanki płodowej są „ludzką ofiarą niewinnych ofiar składaną szatanowi”.

21 lipca 2021 (LifeSiteNews) – Arcybiskup Carlo Maria Viganò, w przedmowie do książki o problemie szczepionki na koronawirusa, potępia satanistyczny charakter tej szczepionki, wykorzystującej do produkcji i testowania tkanki pochodzące z abortowanych dzieci. Dla tego włoskiego prałata szczepionka jest narzędziem ideologii globalistycznej, która jest „antyludzka, antyreligijna i antychrześcijańska. ”

Viganò widzi, że „aborcja jest proponowana przez satanistów jako prawdziwy i właściwy rytuał religijny”, argumentując, że w tym satanistycznym światopoglądzie, poprzez szczepionkę skażoną aborcją, staje się członkiem kościoła antysatanistycznego. Pisze, że Szatan twierdzi, że „za pośrednictwem firm farmaceutycznych, które wykorzystują tkanki płodowe z aborcji, aby wyprodukować tak zwaną szczepionkę, która jest prezentowana w delirium Covid-19 jako sakrament zbawienia, przez który jest się włączanym w ‚mistyczne ciało’ Szatana, kościoła antyglobalistycznego. ”

Mors Tua Vita Mea (Twoja śmierć to moje życie) to tytuł włoskiej książki o szczepionkach na koronawirusa skażonych aborcją, do której przedmową przyczynił się arcybiskup Viganò (patrz fragmenty w tłumaczeniu na język angielski poniżej). Wydana przez profesora Massimo Viglione książka zawiera również eseje biskupa Athanasiusa Schneidera i redaktora naczelnego LifeSite Johna-Henry’ego Westena. Jego podtytuł brzmi: „Cel nie uświęca środków”.

Dla biskupa Viganò nie ma wątpliwości, że szczepionka przeciwko koronawirusowi nigdy nie będzie w stanie usprawiedliwić morderstwa nienarodzonych dzieci. Wręcz przeciwnie, ta szczepionka wydaje się być wykorzystywana jako sposób na przyzwyczajenie nas do zabijania dzieci w imię ludzkości. Oświadcza:

… Nie możemy nie zauważyć, w jakim stopniu szczepionka przyczynia się, właśnie poprzez swoją „mistyczną” wartość, do zbiorowej akceptacji ludzkiej ofiary jako normalnej, a nawet koniecznej: najbardziej niewinnej i bezbronnej istoty, dziecka w łonie matki w trzeciego miesiąca ciąży zostaje uśmiercona i rozczłonkowana w celu wydobycia z jej wciąż pulsującej tkanki, za pomocą której można wyprodukować nielek, nieszczepionkę, która nie tylko nie leczy wirusa, ale która według wszystkich prawdopodobieństwo, powoduje większy odsetek zgonów niż sam Covid, zwłaszcza u osób starszych lub chorych.

Poniżej znajduje się fragment przedmowy arcybiskupa Viganò do książki Mors Tua Vita Mea, opublikowanej za uprzejmą zgodą profesora Massimo Viglione:

Aures habent i nie słuchający.
Ps 113

Barbarzyństwo, w jakim znajduje się nasze społeczeństwo, jest teraz oczywiste: jego wartości zostały stopniowo wymazane jako nienawistne ślady wymarłego świata na rzecz złudzeń ideologii globalistycznej, która jest coraz bardziej antyludzka, antyreligijna i antychrystowska . Najbardziej przeciwstawną zasadą tego piekielnego barbarzyństwa w stosunku do cywilizacji chrześcijańskiej jest dzieciobójstwo, ludzka ofiara z niewinnych ofiar składana szatanowi; i pomimo horroru, widząc to rażąco przyznane, nie możemy być zaskoczeni, jeśli aborcja jest proponowana przez satanistów jako prawdziwy i właściwy rytuał religijny, który ma być chroniony w imię wolności wyznania. Starożytne obrzędy pogańskie – omnes dii gentium demonia,

Jeśli pierworodni w Izraelu należą do Pana, simia Dei żąda od nich znacznie więcej, a nawet twierdzi, że przez firmy farmaceutyczne, które wykorzystują tkankę płodową z aborcji do produkcji tak zwanej szczepionki, która jest prezentowana w delirium Covid-19 jako sakrament zbawienie, dzięki któremu zostaje się włączonym do „mistycznego ciała” Szatana, kościoła antyglobalistycznego. Z drugiej strony, „liturgiczna” konotacja pandemii celowo naśladuje charakterystyczne dla Prawdziwej Religii znaki i symbole w taki sposób, aby oszukać nawet prostych i zmusić ich do podporządkowania się zbiorowemu kultowi, który zwalnia ich z podejmowania samodzielnych decyzji. i zobowiązuje ich do bezkrytycznego posłuszeństwa. Nie możemy zapomnieć o procesjach pogrzebowych ciężarówek wojskowych,

Serum genetyczne zwane szczepionką, jak bardzo dobrze wykazali naukowcy i specjaliści, a jak przyznają sami jej producenci, nie gwarantuje odporności; nie wyklucza poważnych krótko- i długoterminowych skutków ubocznych; nie jest skuteczny przeciwko niektórym wariantom Covid; nie usuwa potrzeby masek i dystansu społecznego; w większości przypadków wzrasta liczba pozytywnych testów, a zatem również terroryzm medialny i wzmocnienie środków powstrzymujących. Zaproponowana jako panaceum tak zwana „szczepionka” okazała się niczym innym, jak źródłem ogromnych i skandalicznych zysków dla Wielkiej Farmacji, a jednocześnie służy jako pretekst do egzekwowania paszportów zdrowotnych i innych systemów bezpieczeństwa. mas i ograniczenia wolności naturalnych.

Ale poza tą oczywistą bezużytecznością „szczepionki” – bezużytecznością, którą każdy lekarz niepoddany systemowi rozważyłby od samego początku, ponieważ wirusy Corona prawdopodobnie mutują – nie możemy nie zauważyć, jak bardzo się do tego przyczynia, właśnie poprzez swoją wartość „mistyka”, do zbiorowej akceptacji ludzkiej ofiary jako normalnej, a nawet koniecznej: najbardziej niewinne i bezbronne stworzenie, dziecko w łonie matki w trzecim miesiącu ciąży, jest składane w ofierze i rozczłonkowane w celu wydobycia z ciała wciąż pulsujące tkanki, dzięki którym można wytworzyć nieleczniczą, nieszczepionkę, która nie tylko nie leczy wirusa, ale najprawdopodobniej powoduje wyższą śmiertelność niż sam Covid, zwłaszcza u osób starszych lub chorych.

Ale kim są te matki, które zaprzeczając swojej naturze, zgadzają się zabić własne dziecko? Większość z nich to kobiety, które są w pierwszej ciąży, nieświadome horroru, jaki mają zamiar popełnić, i wyrzutów sumienia, które będą im towarzyszyć na zawsze. Oto pierworodni, którzy mają poświęcić się szatanowi: dzieci nieszczęśliwych matek i rozpieszczonych córek, które odkrywają, co to znaczy być matką, właśnie nie chcąc nią być, ale wypaczając swoją kobiecość, sprowadzając ją do karty przetargowej. efemeryczny instrument radości, w imię praw, które sobie roszczą, ale których pozwalają sobie odmówić stworzeniom, które noszą w swoim łonie.

W aborcji szatan czyni największą zniewagę Bogu: obraża Go jako Stwórcę, czyniąc matkę mordercą własnego dziecka; obraża go jako Pana, uzurpując sobie prawo do życia i śmierci nad niewinnymi stworzeniami i przynosząc sobie prawo do bezkarnego łamania piątego przykazania; obraża Go jako Odkupiciela, unieważniając owoce męki Chrystusa za stworzenia zabite bez łaski chrztu; obraża ją jako Ojca, jednocześnie oczerniając święte macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny.

Wiele zamieszania panuje w tej bolesnej fazie historii Kościoła: bezczynność lub nadużycie autorytetu Hierarchii, a także zdrada tak wielu fałszywych pastorów i najemników nie pomaga rozwiać zamieszania wiernych, a nawet Pastorzy, podsycajcie zamieszanie stronniczymi, niezgodnymi i sprzecznymi orientacjami. Również w tym możemy zdać sobie sprawę z powagi sytuacji i tego, jak bardzo odstępstwo pasterzy jest niezbędną przesłanką do ustanowienia królestwa Antychrysta. Gdyby papież i biskupi mieli minimalną bojaźń Bożą, nie próbowaliby usprawiedliwiać skandalicznym błędem szczepionki, której wyprodukowanie wymaga komórek macierzystych uzyskanych z celowo abortowanych płodów. Pretium sanguinis wystarczyłoby im nawet nie brać tego pod uwagę, ale być może wśród beneficjentów tego pretium są także prałaci, którym bardziej zależy na obłudnych pochwałach wrogów Chrystusa niż na heroicznym świadectwie Wiary. […]

Arcybiskup Viganò: Szczepionki wykonane z tkanki płodowej są „ludzką ofiarą z niewinnych ofiar składaną szatanowi” – LifeSite (lifesitenews.com)

 

Matka Zbawienia: Proszę wszystkie dzieci Boże, aby raz jeszcze poświęciły miesiąc sierpień na ratowanie dusz.

                                        Sanktuarium Matki Bożej w Litmanowie - Sanktuaria

KSIĘGA PRAWDY
środa, 1 sierpnia 2012 roku, godz. 16.45

 

Moje dziecko, jest wiele zmian, a wiele z nich zostało wam ujawnionych w przeszłości, których świat ma właśnie stać się świadkiem. Będzie wiele zniszczeń, wiele nieporządku i kar, z czego wszystko się dokona z powodu grzechu ludzkości.

Proszę wszystkie dzieci Boże, aby raz jeszcze poświęciły miesiąc sierpień na ratowanie dusz. Oto, co musicie czynić. Idźcie każdego dnia na Mszę i przyjmujcie Komunię Świętą. I każdego dnia o godzinie trzeciej odmawiajcie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wy, którzy możecie, powinniście pościć przez jeden dzień w tygodniu.

Moje dzieci będą zaszokowane, kiedy dokonają się te zmiany, ale nigdy nie możecie się lękać Ręki Mojego Ojca, jeśli jesteście wierni Nauczaniu Jego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.

Proszę, w nadchodzących miesiącach trzymajcie w swoich domach blisko siebie Pieczęć Boga Żywego, bo wiele się wydarzy.

Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, obecne w Jego Kościele na ziemi jest bezczeszczone i będzie straszliwie cierpiało. Wiele planów obalenia Kościoła Mojego Syna jest już realizowanych i już wkrótce on upadnie. Inne przepowiedziane wydarzenia będą teraz obserwowane jako katastrofy ekologiczne, gdy Ręka Mojego Ojca opadnie, karząc te narody, których grzeszne prawa nie będą już dużej tolerowane.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się w tym czasie za dusze, które mogą cierpieć podczas tych wydarzeń. Wykorzystajcie ten miesiąc, aby modlić się za wszystkie dusze, które mogą zginąć w wojnach, trzęsieniach ziemi albo podczas nadchodzącej Spowiedzi, Ostrzeżenia. Moje Serce jest splecione z wami, dzieci, i razem musimy ciężko pracować, aby ratować dusze. Modląc się o zbawienie dusz, wypełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca.

Wasz umiłowana Matka
Matka Zbawienia

https://www.gloria.tv/post/GMZ8wQreuNKo4tpjHUyJDHp7W

Ks. Dominik Chmielewski: Żyjemy w czasach, w których wypełniają się słowa z apokalipsy

https://www.youtube.com/watch?v=t5QWeTT9h-Q&t=13s

 

POLACY MÓDLCIE SIĘ O OCHRONĘ DLA NASZYCH KOCHANYCH I ODWAŻNYCH PATRIOTÓW BO EPISKOPAT ZAPOMNIAŁ O NAS.

BRAUN i NIEDZIELSKI w Jeżowe. AWANTURA z mieszkańcami.

https://www.youtube.com/watch?v=J1tUikN31lI

 

Grzegorz Braun, KORWiN, Berkowicz: Nie róbmy z ludzi KRÓLIKÓW DOŚWIADCZALANYCH, dajmy im wybór!

https://www.youtube.com/watch?v=RDpibTVCLPw

 

Grzegorz Braun, KORWiN, Berkowicz: Zespół ds. SZCZEPIEŃ Ochronnych Dzieci i Dorosłych! (CAŁOŚĆ)

https://www.youtube.com/watch?v=XpVBKwy0xjs

 

ALARM I STOPNIA: LICZBY ZGONÓW POSZCZEPIENNYCH SĄ PONAD 8 RAZY WIĘKSZE OD LICZBY ZGONÓW Z POWODU COVID, ALE TO DOPIERO POCZĄTEK !!!

„LEK” „SZCZEPIONKI” 8 razy bardziej śmiertelny od samej CHOROBY COVID-19, ale to dopiero początek !!!

Tekst pani profesor Marii Majewskiej potwierdza najgorsze przewidywania: mordują nas szczepionkami!

8 razy więcej ludzi umiera po szczepieniach na kowida niż z powodu samego kowida!

A to dopiero początek „tańca śmierci”

Liczby zgonów poszczepiennych Covid są – ponad osiem razy większe od liczb zgonów z powodu choroby.

Prof.Maria Majewska nonnocere3@gmail.com 24.5.21

 

Stale rośnie pokłosie ofiar covidowych szczepień.

Do europejskiej bazy Vigiaccess do 24.5.21 zgłoszono 862’301 powikłań i 5277 zgony po tych szczepieniach, z czego ok. 63% przypada na Europę.

Do amerykańskiej bazy VAERS zgłoszono 227’805 powikłań i 4201 zgonów, z czego 97% przypada na USA.

Łącznie w Europie i USA zgłoszono ok. 770’000 powikłań, ok. 7200 zgonów po szczepieniach covid. Ponieważ zgłaszanych jest zaledwie ok 1% wszystkich przypadków, to powyższe liczby pomnożone przez 100 dadzą ponad 77 milionów powikłań i ok. 720’000 prawdopodobnych zgonów po szczepieniach covid w Europie i USA.

Wg oficjalnych danych do 17.5.21 na covid zmarło w Europie 1’096’834 osób, a w USA – 590’000. Łącznie ok. 1,7 miliona ludzi. Wiadomo, że są to liczby sztucznie zawyżone, gdyż niezależne audyty dowiodły, że tylko ok. 5% z tych osób zmarło z powodu covid, a pozostałe na inne choroby towarzyszące. Czyli na covid zmarło w Europie i USA prawdopodobnie ok. 85 000 osób.

Zestawienie liczb śmiertelnych ofiar choroby covid-19 z liczbami ofiar szczepionek na covid pokazuje, iż liczby zgonów poszczepiennych są ponad 8 razy większe od liczb zgonów z powodu choroby.

Czyli nie można mieć już złudzeń odnośnie bezpieczeństwa szczepionek na covid-19.

Dane wskazują, że zabijają one więcej ludzi niż sama choroba, więc należy je uznać za ludobójczą broń biologiczną.

O niezwykłej toksyczności tych szczepionek świadczy też fakt, że w ciągu niecałych 5 miesięcy zabiły one w USA wielokrotnie więcej ludzi niż wszystkie pozostałe szczepionki w innych latach (VAERS). I należy oczekiwać, że na przestrzeni kilku miesięcy do kilku lat, liczby ofiar poszczepiennych się zwielokrotnią.

W poniższych tabelkach zestawione są dane zgłoszonych do VAERS powikłań i zgonów po szczepieniach na covid w różnych grupach wiekowych. [Nie potrafię umieścić, o detale proszę pisać do prof. Majewskiej MD]

Widzimy, że szczepionki te, nielegalnie podaje się już dzieciom, nawet niemowlętom, okaleczając je i zabijając.

Plany polskiego rządu, żeby wstrzykiwać te preparaty szkolnym dzieciom, które praktycznie nie chorują na covid, należy uznać więc za zbrodnicze.

 

Polskie MZ ma obowiązek znać światowe dane dotyczące wielkiej toksyczności tych szczepionek.

Warto jeszcze poczytać komentarze:

https://gloria.tv/post/rPxpbriNNvsR1mCG2PnrtqtY2

KS.PROF. DARIUSZ OKO – BOŻY KAPŁAN.

To jest bardzo przykre i smutne, że człowiek nie może powiedzieć publicznie PRAWDY. Niestety, światem rządzi pieniądz i bezwzględny lucyfer – jego pachołki. Gdyby politycy i osoby duchowne rządzące Kościołem Katolickim na czele z papieżami chcieli być uczciwi i rzetelni w swoich sumieniach to sami szukaliby PRAWDY, bo przeciez wiedzą co znaczy DOBRO, a co ZŁO – są po studiach i skończyli je tylko na zasadzie Prawdy. Dlatego broniliby ludzi uczciwych dążących do zgody, spokoju i pokoju. Jaka szkoda, że rządzący politycy i duchowni są zaślepieni strachem, a trzeba się bać Pana Boga, który za DOBRO wynagradza a ZŁO karze i to jak – piekłem wiecznym. Zobaczcie filmy, które są o piekle i o Niebie i może sę wreszcie przestraszycie piekła i lucyfera, bo Pana Boga można uprosić tylko dobrymi uczynkami i miłością, a u lucyfera nie ma znajomości – jeszcze bardziej się mści i smaży takich ogniem za to, że wiedzieli jak jest w piekle a wybrali wiczną mękę.

Represje za PRAWDĘ! Ks. prof. Dariusz Oko pójdzie do więzienia?

Święta Mario Magdaleno – dziękuję Tobie, że się ukazałaś mnie w kościele nad Ołtarzem i jesteś dla mnie wzorem do Boga miłowania i że modlisz się aby ludzie także nauczyli się Boga miłować i szanować, a przecież to takie łatwe, tylko trzeba chcieć próbować. 

ŚWIĘTA MARIA MAGDALENA.

„Miłość, to jest uczucie, które każdy człowiek powinien mieć i rozwijać, a szczególnie do Boga i całego Nieba, bo jest początkiem do pokochania każdego człowieka. Gdy człowiek kocha Boga, to nie męczy go żadna trwoga, bo oddaje wszystko swojej Miłości, a najbardziej umieją tak postępować ludzie prości. Bóg jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zdradzi, a każdemu kłopotowi zaradzi. Bóg zszedł na Ziemię dla ludzi aby zaprzyjaźnić się z każdym człowiekiem – nikogo nie rani i nikim nie gardziUważajcie Polacy, bo Bóg Jezus Chrystus bardzo was kocha. Zbawiciel wybrał wasz Naród, a wy nie zdradzajcie Przyjaciela i nie zapraszajcie wrogów Boga i waszych do waszego Państwa rządzenia. Macie swoich mądrych ludzi i dziękujcie Bogu Wszechmogącemu, że dużo was ze snu demoniczno – lucyferycznego się budzi. „Któż jak Bóg” wołajcie i pokojowego czasu nie przegapcie. Módlcie się  o nawrócenie swoich wrogów obcokrajowców i także módlcie się o ochronę polskich Patriotów. Codzienne Różańce i Koronki lecz w skupieniu z rozważaniem każdego słowa, aby każda polska dusza do uznania Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI chciała być gotowa. Przecież Bóg jest Przyjacielem ludzkości i chce, aby mógł panować Pokój i Spokój, Szacunek i Miłość nieustannie, a nie tylko w niektórych sercach tylko gościnnie. Całe Niebo modli się o nawrócenie Boga wrogów oraz aby Papież Franciszek odrzucił lucyferycznych masonów. Dlaczego ludzie nie chcą żyć w Pokoju na świecie i oddają swoje serca i dusze do piekielnych śmieci. Wsłuchujcie się w Słowa Maryi, która nieustannie prosi – nie marnujcie na zbytki żadnej chwili – Różańca piekło nienawidzi. Nie oglądajcie kłamliwej waszej telewizji, a czytajcie książki o Bogu i jego Świętych Osobach w Niebie, które zawsze pomagają wam w każdej potrzebie. O Mnie też możecie czytać bo Jestem  przykładem wielkiej miłości do Boga, Przyjaciela i Zbawiciela, bo miłość jest wielką wartością i Łaską, która Boże Miłosierdzie otwiera. Cała Trójca Przenajświętsza bardzo was kocha i pragnie także wzajemności, a Łaski wszystkim rozleje w wielkiej obfitości. Przecież Bóg stworzył ludzi na podobieństwo swoje i zaprasza was wszystkich na Swoje Najszczęśliwsze Wieczne Niebiańskie Pokoje. Tak dużo Polacy macie filmów i książek o Niebie i proszę was – tylko tym żyjcie, bo Bóg Miłosierny – Jezus Chrystus oczekuje tutaj wszystkich i Mieczysławo ciebie.

                                                             ——————-

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 22.07.21 r.

ONI W RZĄDZIE KŁAMIĄ – WSZYSCY!!

Afera e-mailowa: Premier oczekiwał zniesienia zakazu wesel. „Jak wyszczepimy starców, to możemy otwierać prawie wszystko”

Andrzej Horban / Leszek Szymański /PAP

Domniemane e-maile ze skrzynki Michała Dworczyka wciąż wyciekają do sieci. Opublikowana dziś rozmowa między premierem Mateuszem Morawieckim a jego doradcą prof. Andrzejem Horbanem dotyczy zniesienia zakazu organizacji wesel. „Jak wyszczepimy starców, to możemy otwierać prawie wszystko” – stwierdził przewodniczący Rady Medycznej ds. COVID-19.

  • „Ta decyzja musi być ogłoszona minimum miesiąc wcześniej i musimy być bezwzględnie konsekwentni” – miał napisać premier
  • „Jak Pan, mam nadzieję, pamięta, epidemia osłabnie, jak słoneczko będzie wyżej, i dłużej. Czyli w maju – i wtedy bez ograniczeń” – stwierdził w odpowiedzi prof. Horban
  • Pod koniec kwietnia premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 15 maja wracają imprezy okolicznościowe, takie jak wesela i komunie
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl 

 

Pomimo zablokowania w ubiegłym tygodniu kont w komunikatorze Telegram, na których ukazywały się e-maile członków rządu, korespondencja wciąż wycieka do sieci za pośrednictwem nowych profili w innych serwisach społecznościowych.

„Jak Pan, mam nadzieję, pamięta, epidemia osłabnie, jak słoneczko będzie wyżej, i dłużej. Czyli w maju – i wtedy bez ograniczeń. Staruszkowie będą już zaszczepieni, i to punkt kluczowy” – miał napisać szef Rady Medycznej przy premierze.

„Jak wyszczepimy starców > 60 r.ż. to możemy otwierać prawie wszystko. A osób > 60 r.ż. jest? – jak się mylę – ok. 10 mln ludzi. Wystarczy jedna dawka i – proszę o akceptację opinii rady, że można przesunąć szczepienia osób, które przeszły COVID, o sześć miesięcy” – czytamy.

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/afera-e-mailowa-wyciekla-korespondencja-dotyczaca-znoszenia-zakazu-wesel/4sdg357,79cfc278

 

Obejrzyj film „Artur Dziambor MIAŻDŻY lockdownowe SZALEŃSTWO pisowskiej władzy! Wystąpienie z 22.07.21” w YouTube

https://youtu.be/Ts06vfy7iC4 

 

Czas najwyższy temu Rządowi odejść…..Przecież Rząd wie, że kombinuje na swoją korzyść.

 

„Dlatego właśnie te dusze, dla których czuję głębokie współczucie, będą cierpieć utratę bogactwa. Pozwolę, żeby zostały pozbawione wszystkiego, tak abym mógł je oczyścić.”

Powódź błyskawiczna w Chinach. Ludzie tonęli w metrze

https://www.youtube.com/watch?v=qcXuywNc82s

Jak WIELKA POWÓDŹ zniszczyła EUROPĘ ZACHODNIĄ?

https://www.youtube.com/watch?v=5bEmnkZNH0U

                               

    KSIĘGA  PRAWDY

Bez względu na to, jak bardzo wasze sprawy na tej ziemi są dla was ważne, nie są one nic warte

Orędzia Ostrzeżenia

Środa, 28.11.2012, 19:40

Moja droga, umiłowana córko, podczas zmian, które bardzo niedługo raptownie nastąpią na świecie, nikt nie może nigdy zapomnieć, że to Bóg stworzył świat i że to wyłącznie z Jego Ręki i przez Jego Moc dobiegnie on końca, w sposób, który jest wam znany.

Żaden rząd, żaden przywódca lub żaden człowiek nie może kontrolować egzystencji ludzkości czy śmierci, gdzie tylko Bóg może zdecydować, kiedy dusza może opuścić ciało.

Bez względu na to, jak bardzo wasze sprawy na tej ziemi są dla was ważne, nie są one nic warte. Jednak wielu ludzi spędza większość swojego życia, realizując marzenia o sławie, bogactwie i zbieraniu rzeczy materialnych, które mogą być im odebrane w każdej chwili.Dlatego właśnie te dusze, dla których czuję głębokie współczucie, będą cierpieć utratę bogactwa. Pozwolę, żeby zostały pozbawione wszystkiego, tak abym mógł je oczyścić.

Wielu ludzi na świecie utraciło dużo przez ręce skorumpowanych i chciwych organizacji. Jednak, choć muszą jeść i mieć dom do zamieszkania, Ja zezwalam na te cierpienia.

Ponieważ tylko wtedy takie dusze zwrócą się do Mnie o pomoc. Jest to forma oczyszczenia, tak aby następnie człowiek mógł przyjść do Mnie w pokorze; bo jest to cecha, którą trzeba koniecznie posiadać, aby wejść do Mojego Królestwa.

Nie obawiajcie się, gdy znajdziecie się w tej sytuacji. Będzie ona trwała tylko chwilę i będzie wynikiem waszej własnej działalności. Z czasem wszystko ułoży się dobrze. Będzie to czas, aby zastanowić się nad waszą przyszłością i miejscem, które zachowuję dla was w Moim Nowym Raju.

Musicie zdobyć prawo, aby iść ze Mną. Wasz czas na ziemi jest tymczasowy. Wiele dusz, które widzą świat jako miejsce materialnych cudów, musi zrozumieć, że są one zaledwie migawką obfitych i chwalebnych darów, które oczekują na wszystkich tych, którzy żyć będą w Nowej Chwalebnej Erze.

Wasz czas tutaj jest przeniknięty cierpieniem, niezadowoleniem, nienawiścią i rozpaczą, z powodu obecności szatana.Nie możecie go zobaczyć, ale on i jego upadłe anioły są wszędzie, szturchając, popychając i kusząc ludzkość przez cały dzień.Wielu ludzi nie może zaakceptować faktu jego istnienia i jest to bardzo niepokojące. Jednak wielu nie zaniechuje nienawiści, jaką mogą czuć, gdy stają się ofiarą cudzej złości. Nienawiść może pochodzić tylko z jednego źródła. Nie jest czymś, co istnieje samo z siebie. Wypływa z paszczy bestii.

Dusze, które są na to przystępne, ponieważ nie akceptują, że istnieje grzech, będą łatwym celem dla złego. Będą wciągane w pokusy, które on umieszcza przed nimi, zazwyczaj poprzez grzechy ciała. Dusze te są łatwym łupem i nie będą cierpieć, tak jak te dusze, które mu się opierają. Dusze, które kochają Mnie, ich Jezusa, i które podążają za Moimi Naukami z pokornym sercem, są tymi, na których zły koncentruje się najbardziej.

Są to dusze, które szatanowi będzie niezwykle trudno pozyskać. Są to te same dusze, które poprzez ich modlitwy i cierpienia dla Mnie powodują, że on się kuli i wyje w mękach.

Dla tych z was, którzy Mnie kochają: to tylko dzięki waszej wytrwałości i wytrzymałości możecie przezwyciężyć jego uchwyt, który słabnie z godziny na godzinę dzięki tej Misji.Jeśli i gdy jesteście atakowani słownie, bez znanej przyczyny, lub gdy jesteście oczerniani w Moje Imię, to wówczas wiedzcie, że wasze modlitwy ratują dusze.

Proszę, zachowajcie milczenie podczas tych ataków, albowiem jeżeli zajmujecie się waszymi napastnikami, dajecie złemu wiele sił. Bądźcie silni, Moi umiłowani uczniowie, przez wzgląd na Mnie. Ja was podtrzymam i wkrótce wasze cierpienia dobiegną końca. Wasz Ukochany Jezus

http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/11/28/bez-wzgledu-na-to-jak-bardzo-wasze-rzeczy-na-tej-ziemi-sa-dla-was-wazne-nie-sa-one-nic-warte/

 

Panie Jezu nie ustają krytyki Twojego Cudownego Wizerunku Chrystusa KRÓLA POLSKI i nawet ma odwagę wyśmiewać ks.  Piotr Natanek oraz pielgrzymów.

 

                                                            PAN JEZUS

 

 „Zachowanie księdza Piotra Natanka i innych krzykaczy jest wulgarne, demoniczne i na wskroś cyniczne. Każdy wie, a szczególnie ksiądz Natanek, że Anioł Stróż zapisuje w Księdze Życia – myśli, słowa, czyny i zachowanie, a ty nie możesz rządzić ludźmi i zabraniać im iść Moimi drogami nawet w tych płaszczach czerwonych z Moimi uwagami. Zacznij od siebie naprawiać świat i nie bądź dyktatorem, a raczej Mojego Miłosierdzia wzorem. Już dość mam twoich krzyków i niekulturalnych wybryków. Musisz wiedzieć, że po każdym twoim występie w ludzkich głowach rodzą się dobre i złe myśli a niepotrzebnie. Dlatego przez wasze biczowanie dziecko Oliwier widziało Moje szaty brudne i porwane. Dlaczego obrażasz Mnie w tym Obrazie Chrystusa Króla Polski oraz ludzi kochających i niosących Mnie dookoła Polski? Nikt nie krytykuje ciebie, gdy jeździsz ze swoim Obrazem Króla Wszechświata po Polsce i po świecie, chociaż pozbawiłeś Mnie władzy na Ziemskiej Planecie. Jesteś doktorem, a nie wiesz, że do nałożenia Królewskiej Korony jest Tiara papieska trójstopniowa wzorem? Dlatego nie wytykaj błędów, bo jeździsz po świecie i poniżasz Mnie publicznie. Niech każdy zajmie się swoją Misją i niech robi to, do czego jest powołany a Ja przez ciebie już tak dużo lat Jestem bez władzy na Ziemi reklamowany. Powiadam – cieszcie się, że jest więcej Grup z Figurami i Obrazami Moimi Królewskimi a nie macie prawa drwić z żadnych, bo nie pytacie Mnie nigdy.

 

                          JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI”.

                          ——————————————————–

        Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 19.07.21 r.

 

Ludzie także drwią z właściwych słów „Koronki do Miłosierdzia Bożego”, ale gdyby kochali Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, to by nigdy nie nazwali Boga – Ty, On, Jemu, Jego – a przecież Zbawiciela swego. Masoneria pozmieniała nawet w Mszy Św. słowa i gdy słucham lektora czytającego Pismo Święte – lekcje „On, Jemu, Jego” czy nawet kapłan – celebrans, to ja nie mogę tego poniżania Pana Boga słuchać i po cichu dopowiadam – Pana Boga, Pana Jezusa, Panie Jezu Chryste zamiast „Baranku Boży”. W Litaniach też poprawiam na Panie Jezu Chryste ” – jak najwięcej trzeba używać IMIENIA PANA JEZUSA, bo na Sądzie staniecie i jak Bogu powiecie też – „Ty”?  Każdy „pan” ma swoje imię, a ja nie będę się domyślała, bo lubię słuchać konkretnie o jakiego PANA chodzi.

Polacy byli przez Boga Wszechmogącego ostrzegani i nie posłuchali a teraz będą bardzo płakali że Rydzyka posłuchali i współmordercę swoich dzieci na Prezydenta wybrali.

Eksperymenty na polskich dzieciach? Jak to przerwać? Trwa zmowa milczenia! Dr Ratkowska wRealu24!
https://www.youtube.com/watch?v=x_zg_VzQpOc

Sanepid nic nie wie o testach? Polskie dzieci zagrożone! Prof. Mirosław Piotrowski wRealu24!

https://www.youtube.com/watch?v=1ipomcwNFTM

Coraz więcej pachołków ma lucyfer chętnych do wieczności z nim. Przecież wiedzą o tym. 

Antychryst. Uwaga. To się już dzieje !!! Zakaz Mszy Św.

https://www.youtube.com/watch?v=SMlTlzR1Jbw&t=3s

Bp Kamiński zawiesił liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego
Czyli Kościół Katolicki już ma pierwszego „antychrysta” – kto następny chętny do piekła?
Tylko innowiercy nie pytają Boga Wszechmogącego, bo są posłuszni lucyferowi piekielnemu. Ludzie korzystajcie gdy jeszcze są konfesjony i normalni Boży kapłani i przystępujcie do Spowiedzi z całego życia, aby nie było nic do ukrycia.

Bp Kamiński zawiesił liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego

Biskup diecezji warszawsko-praskiej zawiesił wszelkie liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

Po drugie, biskup przypomniał, że od dnia 16 lipca 2021 r. prezbiterzy utracili prawo sprawowania liturgii w rycie nadzwyczajnym.
Dlaczego do naszej Świętej Katolickiej Religii wtrącają się Żydzi nie wierzący Bogu ani w Boga? My katolicy nie interesujemy się żadną inną bezbożną religią, bo szanujemy każdego bliźniego, więc niech każdy bierze z nas przykład i niech odejdzie z Episkopatu.

Żydzi zadowoleni z motu proprio Franciszka ograniczającego tradycyjną Mszę św.

Abp Lenga: Dlaczego Msza Trydencka jest taka ważna?

https://www.youtube.com/watch?v=MxKWH6INssQ

Modlimy się o ustanie zarazy, a ostatnio mnie oświeciło, że nie ustanie ona dopóki nie ustanie aborcja i inne bezeceństwa przeciwne naturze i Bogu, dlatego oprócz modlitwy o ustanie zarazy dla ciała powinniśmy wznoście błaganie do Boga i o działanie ludzkie o ustanie deprawacji w życiu – a może Bóg się zmiłuje nad nami

Powodzie:
Niemcy, Belgia, Holandia
https://www.youtube.com/watch?v=ONEyZwEBmno

https://www.youtube.com/watch?v=AVPRZiNJxck

https://www.youtube.com/watch?v=vFaTsX4-8pY

https://www.youtube.com/watch?v=Y0qMkfycy_o

https://www.youtube.com/watch?v=n8W6kHcNsOU

https://www.youtube.com/watch?v=g2xL3KXmDC0

Włochy
https://www.youtube.com/watch?v=UfOg90EQ5UA

Austria
https://www.youtube.com/watch?v=5TgQqwpGIr4

https://www.youtube.com/watch?v=ZmjTDovYnCY

Chiny
https://www.youtube.com/watch?v=l27ClBPA748

Arabia Saudyjska
https://www.youtube.com/watch?v=CvrW9SQB54k

Nowa zelandia – 2 czerwca 2021
https://youtu.be/nhkdUYL_zcI

Szwajcaria
https://www.youtube.com/watch?v=V7_0or7I1nU
https://www.youtube.com/watch?v=_MmVG1dmaw8
https://www.youtube.com/watch?v=_HqYnlxDEMk

Polska
https://www.youtube.com/watch?v=pZkyMmDTyTM

https://www.youtube.com/watch?v=WKUn0htGqhU

https://www.youtube.com/watch?v=NNSirwZ2DNk

https://www.youtube.com/watch?v=JHvHLmAi7Q8

https://www.youtube.com/watch?v=_hKXiKAHNjM

https://www.youtube.com/watch?v=WaSrdVn9L2A

to z ostatnich dni co się dzieje na świecie

wczoraj w Brazylii grad
https://youtu.be/ojXdPHgC-LY

włochy potop
https://www.youtube.com/watch?v=7ExiQlsTPcE

https://www.youtube.com/watch?v=UfOg90EQ5UA

indie
https://www.youtube.com/watch?v=QVuchn0-BUI

iran – https://youtu.be/lEIbqoQBYEs

wulkan – Grenlandia , Congo  https://www.youtube.com/watch?v=9hJXYeLvnW0

grecja, argentyna, włochy https://www.youtube.com/watch?v=UfOg90EQ5UA

https://youtu.be/Jq-fnRJ3IKM

chiny i inne w okienkach po prawej stronie ekranu można zobaczyć
To tylko fragmencik tego co się dzieje na świecie…

MP
https://www.youtube.com/watch?v=tOtCp14pMeQ

ZAKOŃCZCIE Z KOMUNIĄ NA RĘKĘ ! – List dla Gisella Cardia od Matki Bożej przypomniany w 2021

Pan Jezus jest tylko w Hostii, gdy kapłan podaje ludziom do ust. W innych przypadkach Pana Jezusa nie ma i dlatego tak usilnie pracuje lucyfer na świecie, gdyż panuje grzech bez przeszkód. To straszne, że Komunia św. podawana na dłonie bez Pana Boga jest ważniejsza, bo kapłani podają ludziom stojącym w centrum kościoła, a po bokach podają Hostię z Panem Jezusem. Kilka dni temu celebrans powiedział piękną homilię o Bogu Ojcu – jak Bóg Ojciec tłumaczył Mojżeszowi Bożą Świętość a za chwilę daje Tę Świętość ludziom na ręce – obłuda!

ZAKOŃCZCIE Z KOMUNIĄ NA RĘKĘ ! – List dla Gisella Cardia od Matki Bożej przypomniany w 2021

https://www.youtube.com/watch?v=UAo_KQhIb1I

ABP JAN PAWEŁ LENGA  JESTEŚMY BLISKO OHYDY SPUSTOSZENIA?

https://www.youtube.com/watch?v=5L5mRe7fewA

 

Dr Hałat i Niezależni Lekarze bronią niewinne dzieci przed……

Panie Jezu pytają Rodacy, czy w Partii KONFEDERACJI są ludzie pochodzenia Izraelskiego?

                                                          PAN JEZUS.

 „Dzieci – Naród Żydowski ma przekazywane przez faryzeuszów i bezbożne osoby rządzące, że oni są przeznaczeni do panowania nad światem. Oni nie słuchają Boga Wszechmogącego, bo przecież w pewnym okresie zdradzili Boga Ojca i odeszli od Niego, a poszli do niewoli na własne żądanie, co okazało się dla nich tam życie straszne. Bóg Ojciec zlitował się jednak nad nimi, gdyż narzekali i bardzo prosili, lecz Boga Ojca Wszechmogącego nie docenili, buntowali się, nieustannie grzeszyli i przeciw Bogu byli. Gdy Bóg Ojciec Wszechmogący zesłał Mnie na Ziemię, to oni przez cały czas Mnie nienawidzili aż zabili. Oni nie rozumieli co znaczy „Naród Wybrany” i nieustannie dla Moich wyznawców Chrześcijan przygotowywali demoniczne szykany. Żydzi byli pewni, że to oni muszą rządzić światem lecz bez Boga Wszechmogącego i nie umieli nawet żyć w zgodzie ze swoim bratem. To wszystko trwa do dziś i dlatego w każdej Partii są ukryci podstępni Żydzi. Nie mówię o wszystkich, że są źli, ale szczególnie faryzeusze dążyli do pełnienia obowiązków politycznych, bo u nich łączy ich bezbożna religia z polityką a to jest jedno draństwo i łgarstwo. Oczywiście, że są ukryci Żydzi w KONFEDERACJI, bo już poznali, gdy było głosowanie na przedstawiciela Konfederacji na Prezydenta Polski i pomieszali i okrutnie się zachowali. Bóg Ojciec wybrał na Prezydenta Polski Grzegorza Brauna i tak miało być, ale lucyfer namówił Dziambora, aby przyjął kulturalną rolę „potwora” i namówił do zgubnego głosowania na Krzysztofa Bosaka. Ja nie mówię źle o Bosaku, lecz on nie był kandydatem do finału. Dlatego omadlajcie KONFEDERACJĘ, gdyż jak widzicie tylko ta Partia ma patriotyczne racje, a gdy zwycięży Grzegorz Braun, to Polacy będą zbierać Pokojowe owacje. Oczywiście dużo wrogów mają Polacy nawet wśród księży, a szczególnie wśród Redemptorystów, a ich przełożony – Tadeusz Rydzyk Bożej Prawdy unika. Nigdy Mnie ani Maryi Królowej waszej o nic nie pytał, a tematu „Grzegorz Braun” zawsze unikał i nadal unika. Macie zdrajców Narodowych wśród „swoich” i przykro Mnie o tym mówić. „KTÓŻ jak BÓG” – nie powie Rydzyk, bo to on narzuca Mnie Bogu Jezusowi swoją wolę i nadal wybiera dla was lucyferyczną niewolę. 

      Módlcie się Polacy o każdego członka KONFEDERACJI, aby odszedł sam ich członek o innej nacji. Błogosławię was Polacy zagubieni, oszukiwani, przez Żydów z „błotem mieszani” i ze stanowisk patriotycznych strącani. 

      Niestety dużo jest obcokrajowców w Episkopacie i dlatego Jezusa Chrystusa

KRÓLEM POLSKI uznanego jeszcze nie macie. A przecież Jezus Chrystus jest Miłością i wszystko wszystkim przebaczy i nikt nie będzie potępiony, bo Ja pragnę POKOJU w Polsce i na Świecie – aby życie kwitło na pięknej Bożej Planecie. Jezus Chrystus – Bóg – Przyjaciel – Zbawiciel – Uzdrowiciel – Darczyńca nowego pięknego życia i KRÓL – Ziemi Odnowiciel”. 

                                        ——————————

    Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 17.07.21 r. 

I tak Naród Żydowski osiedlił się między innymi Narodami na całym świecie i głoszą swoje pretensje, a przy każdej okazji wyśmiewają Polaków wszędzie. W USA jest najwięcej Żydów i do momentu wyboru na Papieża Polaka Karola Wojtyły to Polacy byli bardzo prześladowani wszędzie a dzieci polskie bały się mówić po polsku, bo były przedrzeźniane za Prawdę i miłość do Pana Jezusa oczywiście. Przecież Polacy nigdy z nikogo nie drwili bo nawet pomysłowi Żydzi z Polakami się żenili a Żydówki za mąż za Polaków wychodziły. Przykład: Kaczyńscy urodzeni z matki Żydówki a ojca Polaka, który znał zdolności „polityczne i oszukańcze” żydowskie i podczas umierania zakazał synom do władzy politycznej sięgania. Jednak pycha Żydowska na stołki prezydenta i premiera Kaczyńskich zaprowadziła i niestety dla Polski szkodziła i nadal szkodzi, bo Lech sprowadził wrogą Organizację Lożę Żydowską „B.nai B.rith” przeciwko Polsce pracującą. Kaczyńscy tylko udawali katolików, bo gdy matka jest Żydówka, to dzieci też są Żydami i po żydowsku i w religii Mojżeszowej wychowywani.

                                     Modlitwa za Polskę na Pomysły - Zszywka.pl
Modlitwa za Ojczyznę jezuity ks. Piotra Skargi z 1612r
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Żeby Polska była polska – POLSKIE DZIECKO DO WAS WOŁA 

 

Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana

Traditionis custodes

Zobacz obraz źródłowy

 

LIST APOSTOLSKI W FORMIE «MOTU PROPRIO»
JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PAPIEŻA FRANCISZKA
«TRADITIONIS CUSTODES»
W SPRAWIE STOSOWANIA LITURGII RZYMSKIEJ
SPRZED REFORMY Z 1970 R.

Biskupi, będąc opiekunami tradycji, w jedności z Biskupem Rzymu, stanowią widzialne źródło i fundament jedności w swoich Kościołach partykularnych[1].Pod kierownictwem Ducha Świętego, przez głoszenie Ewangelii i sprawowanie Eucharystii, kierują powierzonymi sobie Kościołami partykularnymi[2].

Dla szerzenia zgody i jedności Kościoła, z ojcowską troską o tych, którzy w niektórych regionach przylgnęli do form liturgicznych sprzed reformy, jakiej pragnął Sobór Watykański II, moi Czcigodni Poprzednicy, św. Jan Paweł II i Benedykt XVI, przyznali i uregulowali prawo do używania Mszału Rzymskiego wydanego przez św. Jana XXIII w 1962 r.[3].W ten sposób zamierzali „ułatwić komunię kościelną tym katolikom, którzy żywią przywiązanie do niektórych dawnych form liturgii”, a nie do innych[4].

Zgodnie z inicjatywą mojego Czcigodnego Poprzednika Benedykta XVI, aby zachęcić biskupów do oceny stosowania Motu Proprio Summorum Pontificum trzy lata po jego opublikowaniu, Kongregacja Nauki Wiary przeprowadziła w 2020 r. szeroką konsultację z biskupami, której wyniki zostały starannie rozważone w świetle doświadczenia zdobytego w tych latach.

Obecnie, rozważywszy życzenia wyrażone przez episkopat i wysłuchawszy opinii Kongregacji Nauki Wiary, pragnę niniejszym listem apostolskim jeszcze bardziej kontynuować nieustanne dążenie do komunii kościelnej. W związku z tym uznałem za stosowne ustalić, co następuje:

Art. 1. Księgi liturgiczne promulgowane przez świętych papieży Pawła VI i Jana Pawła II, zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego II, są jedynym wyrazem lex orandi Rytu Rzymskiego.

Art. 2. Do zadań biskupa diecezjalnego jako moderatora, promotora i stróża całego życia liturgicznego w powierzonym mu Kościele partykularnym[5],należy regulowanie celebracji liturgicznych w swojej diecezji [6].Dlatego do jego wyłącznej kompetencji należy zezwolenie na używanie w diecezji Mszału Rzymskiego z 1962 r., z zastosowaniem się do wytycznych Stolicy Apostolskiej.

Art. 3. W diecezjach, w których dotychczas jest obecna jedna lub więcej grup celebrujących według Mszału sprzed reformy z 1970 r., biskup:

§1. niech się upewni, że grupy te nie wykluczają ważności i prawowitości reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium Papieży;

§2. niech wskaże jedno lub więcej miejsc, w których wierni należący do tych grup mogą gromadzić się na sprawowanie Eucharystii (jednak nie w kościołach parafialnych i bez tworzenia nowych parafii personalnych);

§3. niech ustanowi we wskazanym miejscu dni, w których dozwolone są celebracje eucharystyczne z użyciem Mszału Rzymskiego, promulgowanego przez św. Jana XXIII w 1962 r.[7]W tych celebracjach czytania niech będą wygłaszane w językach narodowych, z wykorzystaniem przekładów Pisma Świętego do użytku liturgicznego, zatwierdzonych przez właściwe Konferencje Episkopatów;

§4. niech mianuje kapłana, który jako delegat biskupa będzie odpowiedzialny za celebracje i opiekę duszpasterską nad tymi grupami wiernych. Kapłan winien nadawać się do tego zadania, posiadać umiejętność posługiwania się Missale Romanumsprzed reformy z 1970 r., znać język łaciński w stopniu pozwalającym na pełne zrozumienie rubryk i tekstów liturgicznych, być ożywiony żywą miłością pasterską i poczuciem komunii kościelnej. Jest bowiem konieczne, aby odpowiedzialny kapłan miał na uwadze nie tylko godne sprawowanie liturgii, ale także opiekę duszpasterską i duchową nad wiernymi;

§5. niech w parafiach personalnych, erygowanych kanonicznie dla dobra tych wiernych, przeprowadzi stosowne sprawdzenie ich rzeczywistej przydatności dla rozwoju duchowego i niech oceni, czy należy je utrzymać, czy też nie;

§6. niech zatroszczy się o to, by nie zezwalać na tworzenie nowych grup.

Art. 4. Prezbiterzy wyświęceni po opublikowaniu niniejszego Motu Proprio, którzy chcą celebrować według Missale Romanum z 1962 r., muszą zwrócić się z formalną prośbą do Biskupa diecezjalnego, który przed udzieleniem zezwolenia skonsultuje się ze Stolicą Apostolską.

Art. 5. Prezbiterzy, którzy już celebrują według Missale Romanum z 1962 r., poproszą biskupa diecezjalnego o pozwolenie na dalsze korzystanie z tego uprawnienia.

Art. 6. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, ustanowione przez Papieską Komisję Ecclesia Dei, przechodzą pod kompetencję Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Art. 7. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, w sprawach należących do ich kompetencji, będą wykonywać władzę Stolicy Apostolskiej, czuwając nad przestrzeganiem tych postanowień.

Art. 8. Wcześniejsze normy, instrukcje, zezwolenia i zwyczaje, które nie są zgodne z postanowieniami niniejszego Motu Proprio,zostają uchylone.

Zarządzam, aby wszystko to, co postanowiłem w niniejszym Liście apostolskim w formie Motu Proprio, było przestrzegane w całości, bez względu na jakiekolwiek argumenty przeciwne, nawet jeśli gdyby były godne szczególnej wzmianki, oraz aby zostało ogłoszone poprzez opublikowanie w dzienniku L’Osservatore Romano, wchodząc w życie natychmiast, a następnie aby zostało opublikowane w oficjalnym komentarzu Stolicy Apostolskiej, Acta Apostolicae Sedis.

W Rzymie, u św. Jana na Lateranie, dnia 16 lipca 2021 r., w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, w dziewiątym roku mojego pontyfikatu.

FRANCISZEK

https://diecezja.legnica.pl/motu-proprio-traditionis-custodes/

https://liturgia.wiara.pl/doc/6982191.Traditionis-custodes

Wrogi Polakom Rząd dał stanowisko ekonomiście na Ministra Zdrowia, żeby nas najtańszym  sposobem wymordował, a przecież nie rządzi tylko sam Niedzielski, bo ma „współbraci”.

Doktor Czerniak oświeca ciemniaków ogłupionych poprzez współczesnych znachorów na garnuszku wielkiej farmaceutyki trującej nas

https://gloria.tv/post/q42shRJ87xwY1ZaUXNRpTNScY

Szczepionki na Covid-19 to broń biologiczna

https://wolnemedia.net/szczepionki-na-covid-19-to-bron-biologiczna/

Jakie objawy mieli twoi bliscy lub znajomi po eksperymentalnych preparatach? Podaj miasto.
https://gloria.tv/post/QHUoKDDzp4PT3hCmxqoMp1UuR

POLSKOŚĆ TO NIENORMALNOŚĆ_’Rudy” D_ TUSK

Taki sam jest Rząd w Polsce lecz niepolski. Tak samo myślą, mówią i robią jak Donald Tusk – faryzeusz niemiecki. Kumpluje z szefową Niemiec Angelą Merkel i knuje z nią przeciw Polsce – kłamca, w UE przeciw Narodowi Polskiemu głosuje. Co zrobiłeś dla Polski Niemcu podrobiony na Polaka, gdy szefem Rządu byłeś? Ty wiesz, że Ją nadal niszczysz i tylko ty wiesz jak.

“RUDY” – Donek TUSK, który tak bardzo kocha Polaków i Polskę,

nazywając – POLSKOŚĆ TO NIENORMALNOŚĆ !!!

https://www.youtube.com/watch?v=mZp30UpmeZ8

 

Najpierw przyjdę jako Król Miłosierdzia, a potem jako Król Sędzia Sprawiedliwy, który za dobre wynagradza, a za złe karze

 

Biorą się za nasze dzieci!!! PILNE! Dr Hałat i Niezależni Lekarze bronią niewinne dzieci przed „Sami Wiecie Czym”
 
Przecież Pan Bóg wie, co czeka Polaków przez nieposłuszeństwo Bogu i dlatego osobiście polecił wybrać na prezydenta Polski Grzegorza Brauna, wielkiego Patriotę – a wy Rodacy nie posłuchaliście najlepszego Przyjaciela, a teraz będzie „płacz i zgrzytanie zębów” z głodu przez A.Dudę, który oddal władzę w Polsce – Izraelowi a na dowód zdrady nazwał naszą Ojczyznę „Polin”. Miejcie pretensje nawet nie do ojczyma, a do zdrajcy Polaków – T.Rydzyka, który nienawidzi Pana Jezusa KRÓLA POLSKI, który jest Jedynym Ratunkiem na POKÓJ w POLSCE i na Świecie oraz tym samym nienawidzi POKOJU i nas Polaków.
Biorą się za nasze dzieci!!!
PILNE! Dr Hałat i Niezależni Lekarze bronią niewinne dzieci
przed „Sami Wiecie Czym”
Niedzielski popełnił przestępstwo?! Prof. Piotrowski bezlitosny dla
ministra zdrowia!
Krzysztof Bosak: Polsce ZAGRAŻA WOJNA!
Kaczyński MANIPULUJE narodem!
Oszustwo rządu „polskiego” w związku z faktami w Jedwabnem.
Manewry wojska polskiego 17-ego września przy granicy białoruskiej
wojna pewna!
SZOKUJĄCE ataki Izraela na Polskę! Ewa Rzeuska UJAWNIA nowe fakty o kłamstwie w Jedwabnem!
We Francji jazda na całego! UWAGA Polski Rząd weźmie przykład..
Boże miej Francuzów w swej opiece
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE 
Święto
Zobacz obraz źródłowy
Kazanie św. Anastazego Synaickiego na uroczystość Przemienienia Pańskiego

Dobrze nam tu być
Jezus objawił uczniom tę tajemnicę na górze Tabor. Gdy wędrował wraz z nimi, uczył o królestwie i o swoim powtórnym przyjściu w chwale. Oni jednak, jak się zdaje, nie dowierzali temu, co mówił im o królestwie. Aby więc przyjęli ową naukę całym sercem, aby wydarzenia obecne pomogły im uwierzyć w przyszłe, Jezus okazał cudownie swe Bóstwo na górze Tabor jako zapowiedź i obraz królestwa Bożego. To tak jak gdyby mówił: „Aby upływający czas oczekiwania nie stał się przyczyną waszego niedowiarstwa, już teraz, w tej chwili «zaprawdę, mówię wam, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego» w chwale swojego Ojca”.
Wykazując, że Chrystus mógł dokonać wszystkiego, co zechciał, ewangelista dodaje: „Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak śnieg. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim”.
Oto są Boże cuda dzisiejszej uroczystości, oto zbawienne misterium dokonane dzisiaj dla nas na górze; gromadzi nas razem śmierć i uwielbienie Chrystusa. Abyśmy więc wraz z wybranymi spośród natchnionych przez Boga uczniów mogli wniknąć w głębię owych niewyrażalnych świętych misteriów, wsłuchajmy się w święty głos Boży, który z wysoka, ze szczytu góry, ustawicznie przyzywa nas do siebie.
Ku owej górze trzeba nam zatem podążać – odważę się powiedzieć – jak Jezus, który tam w niebie jest poprzednikiem naszym i wodzem. Wraz z Nim zajaśniejemy blaskiem, na który patrzeć potrafią jedynie oczy ducha. Odnowieni na duszy, upodobnieni do Jego obrazu, jako uczestnicy Bożej natury będziemy przysposobieni do życia wiecznego.
Biegnijmy tam ufni i radośni: wejdźmy w obłok podobnie jak Mojżesz i Eliasz, podobnie jak Jakub i Jan. Bądźmy jak Piotr, pochłonięci oglądaniem i kontemplacją Boga, przemienieni chwalebnym Przemienieniem, oddaleni od świata, oderwani od ziemi. Porzućmy ciało, pozostawmy stworzenia i zwróćmy się ku Stwórcy, do którego Piotr mówił w zachwycie: „Panie, dobrze nam tu być”.
Bez wątpienia, Piotrze, rzeczywiście „dobrze nam tu być” z Jezusem i na zawsze tu pozostać. Cóż bardziej szczęśliwego, cóż wznioślejszego, cóż wspanialszego, jak być z Bogiem, do Niego się upodabniać i trwać w Jego światłości? Oto każdy z nas mając Boga w swoim sercu, przemieniony na obraz Boży, niechaj zawoła z radością: „Dobrze nam tu być”, gdzie wszystko wypełnione jest światłem, gdzie panuje szczęście, radość i wesele, gdzie wszystko w naszym sercu jest pokojem, pogodą i słodyczą, gdzie ogląda się Boga (Chrystusa), gdzie On sam wraz z Ojcem gotuje dla siebie mieszkanie i przychodząc mówi: „Dzisiaj domowi temu stało się zbawienie”; gdzie wraz z Chrystusem znajdują się i gromadzą skarby dóbr wiecznych, gdzie jakby w zwierciadle ukazują się pierwociny i obrazy przyszłych wieków.
Przemienienie Pańskie

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas wraz z Chrystusem, Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor. Tam Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe. Apostołowie byli zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask wiecznej chwały Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus. To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów – dowiedzieli się o nim dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa.
Zdarzenie to Ewangeliści musieli uważać za bardzo ważne, skoro jego szczegółowy opis umieścili wszyscy synoptycy: św. Mateusz (Mt 17, 1-9), św. Marek (Mk 9, 1-8) i św. Łukasz (Łk 9, 28-36). Również św. Piotr Apostoł przekazał opis tego wydarzenia (2 P 1, 16-18). Miało ono miejsce po sześciu dniach – czy też „jakoby w osiem dni” – po uroczystym wyznaniu św. Piotra w okolicach Cezarei Filipowej (Mt 16, 13-20; Mk 8, 27-30; Łk 9, 18-21).
Św. Cyryl Jerozolimski (+ 387) jako pierwszy wyraził pogląd, że górą Przemienienia Chrystusa była góra Tabor. Za nim zdanie to powtarza św. Hieronim (+ ok. 420) i cała tradycja. Faktycznie, góra Tabor uważana była w starożytności za świętą.
Może dziwić szczegół, że zaraz po przybyciu na górę Apostołowie posnęli. Po odbytej bardzo uciążliwej drodze musieli utrudzić się wspinaczką, zwłaszcza że wędrowali sześć dni od Gór Hermonu.
W Starym Testamencie powszechne było przekonanie, że Jahwe pokazuje się w obłoku (Wj 40, 34; 1 Sm 8, 11). Dlatego w czasie Przemienienia ukazał się obłok, który okrył Chrystusa, Mojżesza i Eliasza. Głos Boży z obłoku utwierdził uczniów w przekonaniu o teofanii, czyli objawieniu się Boga. Dlatego Ewangelista stwierdza, że świadkowie tego wydarzenia bardzo się zlękli.

Girolamo de Sermoneta: Przemienienie Pańskie

Termin „Przemienienie Pańskie” nie jest adekwatny do greckiego słowa metemorfothe (por. Mk 9, 2), które ma o wiele głębsze znaczenie. Termin grecki oznacza dokładnie „zmienić formę zewnętrzną (morfe), kształt; przejść z jednej formy zewnętrznej do drugiej”. Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie – Synem Bożym. Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się. Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce. Zapewne przypomnieli uczniom Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Wydarzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po wielu latach przypomni je św. Piotr w jednym ze swoich Listów (2 P 1, 16-18).

Uroczystość Przemienienia Pańskiego na Wschodzie spotykamy już w VI wieku. Była ona największym świętem w ciągu lata. Na Zachodzie jako święto obowiązujące dla całego Kościoła wprowadził ją papież Kalikst III z podziękowaniem Panu Bogu za zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 r. Wojskami dowodził wódz węgierski Jan Hunyadi, a całą obronę i bitwę przygotował św. Jan Kapistran. Jednak lokalnie obchodzono to święto na Zachodzie już w VII wieku. W Polsce święto znane jest od XI wieku.

Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los. Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego dzisiejszy obchód jest dniem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijająca chwała.
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu. To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany. To równocześnie nakaz zostawiony przez Chrystusa, to zadanie wytyczone Jego wyznawcom. Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa. Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść w wieczności. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi być Mu wierny: myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.
Chrystus obiecuje, że będziemy królować razem z Nim tam, gdzie – za Piotrem – będziemy powtarzać: „Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy”. Warunkiem jest to, abyśmy już teraz pamiętali o tym, co dla nas przygotował Bóg, i abyśmy każdego dnia karmili się Jego Słowem i Ciałem. On chce, abyśmy ufnie i wytrwale się do Niego modlili, służyli bliźnim, rozwijając w sobie cnoty. Takie dążenie do przemiany będzie odpowiedzią na zaproszenie św. Pawła: „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12, 2).

                               Zobacz obraz źródłowy
LITANIA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
 
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!
 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
 
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
 
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami!
 
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
 
Jezu, przy wcieleniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor ze sobą prowadzący, zmiłuj się nad nami
Jezu, którego twarz zajaśniała jak słońce, zmiłuj się nad nami
Jezu, którego szaty stały się białe, jak śnieg, zmiłuj się nad nami
Jezu, z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu ze świata rozmawiający, zmiłuj się nad nami
Jezu, którego jasny obłok zasłonił przed uczniami, zmiłuj się nad nami
Jezu, któremu świadectwo dał Ojciec Przedwieczny, zmiłuj się nad nami
Jezu, który przykazałeś apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia aż po Twoim zmartwychwstaniu, zmiłuj się nad nami
Jezu, na mękę Twoją z góry Tabor zstępujący, zmiłuj się nad nami
Jezu, w Najświętszym Sakramencie przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, chleb i wino w Ciało i Krew pod postaciami sakramentalnymi przemieniający, zmiłuj się nad nami
Jezu, pokarmie najświętszy, który dajesz życie, zmiłuj się nad nami
Jezu, przy męce Twojej przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, przy śmierci Twojej okrutnie przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, który przemieniony w ogrodnika ukazałeś się płaczącej Magdalenie, zmiłuj się nad nami
Jezu, który przemieniłeś się w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus, zmiłuj się nad nami
Jezu, przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, przemieniony, chwałą i godnością ukoronowany, zmiłuj się nad nami
Jezu, przemieniony, chwało i życie nasze, zmiłuj się nad nami
Jezu przemieniony, nadziejo nasza w ostatnim życia tchnieniu, zmiłuj się nad nami
Jezu przemieniony, dolegliwości naszego życia miłosiernie przemieniający, zmiłuj się nad nami
Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zachowaj nas, Panie
Od zatwardziałości serca, zachowaj nas, Panie
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, zachowaj nas, Panie
Od zła wszelkiego, zachowaj nas, Panie
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie
Od śmierci wiecznej, zachowaj nas, Panie
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Przez Przemienienie Twoje na Górze Tabor, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Przez ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Przez okrutne męki i śmierć Twoją na krzyżu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas w wierze świętej utwierdzić i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyśmy zawsze słuchali Twojego głosu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyśmy wszędzie głosili Twoje miłosierdzie, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyśmy zawsze zgadzali się z Twoją świętą wolą, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyśmy naśladowali Ciebie w cierpliwości i miłości, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyśmy mogli odpokutować za grzechy w tym życiu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyś nam dopomógł za Tobą dźwigać krzyż, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyś nam uczynił jarzmo – słodkim, a ciężar – lekkim, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyś nam dopomógł w pracach i trudach codziennego życia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyś nam dopomógł wytrwać w dobrym aż do końca, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyśmy pomagali ludziom poznawać i miłować Boga prawdziwego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu!
 
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
 
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
 
 Antyfona:
 
Wyczekujemy przyjścia Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który odmieni grzeszne ciała nasze na podobieństwo jasności swojego ciała. (Flp 3, 21)
 
W. Korona złota na Jego głowie.
 
O. Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności.
 
 Modlitwa:
 
Boże, który w chwalebnym przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem ojców, a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś swoje w nim upodobanie, dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
W. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
 
O. W majestacie po prawicy Ojca Przedwiecznego Siedzący. Amen.