Orędzie Maryi – KARA zostanie LEKKO ZŁAGODZONA Gisella Cardia
Trevignano Romano Czasy Ostateczne
Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie prowadzona przez o. Łukasza
II dzień rekolekcji 26.03.2022
Wizja dwóch kolumn św. Jana Bosko. Co ma wspólnego z Fatimą?
Ile warte jest ludzkie życie? Na froncie walki o nienarodzone dzieci | Podcast
Droga krzyżowa w intencji rodzin
WARSZAWA - NIEZWYKŁE KRUCYFIKSY w POLSCE - św. Zygmunt
Stacja I
Pan Jezus na śmierć skazany
Stojąc przed sądem Piłata, Jezus powiedział: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18, 37). Piłat zaś zapytał: „Cóż to jest prawda?” Zadał pytanie, ale nie czekał wcale na odpowiedź. Czyżby nie wierzył, że jest możliwa? A może kpił? Lekceważył wartość prawdy?
A tymczasem bez prawdy nie da się zbudować żadnej szczerej relacji z drugim człowiekiem, nie da stworzyć dobrej rodziny, bo żeby żyć razem, trzeba sobie ufać, a nie da się zaufać komuś, kto kłamie.
Panie Jezu, Ty jesteś Prawdą. Przed swoją śmiercią modliłeś się do Ojca za Apostołów: Uświęć ich w prawdzie (J 17, 17). Stojąc przed Tobą w gronie naszej rodziny, prosimy: uświęć nas w prawdzie. Niechaj prawda stanie się podstawą naszego rodzinnego życia – prawda we wszystkim, w najmniejszych nawet szczegółach życia. Niech wszystko, co robimy, będzie dawaniem świadectwa prawdzie.
Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na ramiona
Krzyż Chrystusa – to nie była tylko drewniana belka, fizyczny ciężar, który trzeba było przenieść z jednego miejsca na drugie. Krzyż Chrystusa – to był przede wszystkim duchowy i psychiczny ciężar ludzkich grzechów, cały ich ogrom, przygniatający do ziemi i paraliżujący. Krzyż Chrystusa – to była bolesna świadomość odrzucenia najczystszej, najszczerszej miłości. Wśród tego bezmiaru ludzkich win, które Chrystus dźwigał na swoich barkach, były też i nasze grzechy, grzechy całej naszej rodziny, grzechy każdego z nas.
Panie Jezu, żyjąc w rodzinie, jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem – nie tylko za swoje potrzeby materialne, bezpieczeństwo i zdrowie, ale również – a może przede wszystkim – za swoje zbawienie. Pomóż nam wspierać się nawzajem w dobrym, pomagać sobie w walce z grzechem, wspierać się we wspólnym dążeniu do świętości.
 
Stacja III
Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem
Ciężar ludzkich grzechów, ciężar szyderstw rozlegających się wokół, ciężar lekceważenia, ciężar odrzuconej, podeptanej miłości – był zbyt wielki. Zbyt trudny do zniesienia. Jezus upadł, wśród śmiechu i drwin, okładany rózgami, kopany i opluwany.
Od tamtego czasu minęło dwa tysiące lat, ale kpiny nie ucichły, kopniaki nie ustały, bicz nadal jest w ruchu.
Panie, ponieważ wciąż są na świecie ludzie, którzy z Ciebie kpią, którzy za nic mają Twoją wielką miłość do człowieka, pragniemy w naszym rodzinnym życiu i w każdym środowisku, w którym na co dzień przebywamy, wynagradzać Ci te zniewagi poprzez czynienie dobra. Chcemy odpowiadać dobrem na zło, chcemy umieć iść „pod prąd”, przeciwstawiać się złu, bronić tych, którym źle się dzieje. Dopomóż nam w tym, Panie.
Stacja IV
Pan Jezus spotyka swoją Matkę
W tłumie ludzi tłoczących się wokół niosącego krzyż Jezusa była Maryja Matka. Potrącana, spychana na bok, niosąca w sercu nieopisany ból – ból matki.
Macierzyństwo to wielki dar. Często jednak łączy się on z krzyżem i cierpieniem. Zwłaszcza kiedy patrzy się na cierpienie swego dziecka, na jego zagubienie, poplątane ścieżki… Jakże wielką sprzymierzeńczynią jest dla każdej matki Maryja – która rozumie, współczuje, pomaga i oręduje, która uczy i wskazuje drogę.
Matko nasza, Maryjo, wzorze pięknego macierzyństwa, wspieraj wszystkie matki w ich matczynym trudzie, zwłaszcza te, których macierzyństwo naznaczone jest szczególnie ciężkim krzyżem. Idź z nimi po ich drodze krzyżowej i wypraszaj dla nich potrzebne łaski.
Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi nieść krzyż
Szymon Cyrenejczyk dostąpił zaszczytu dźwigania krzyża Chrystusowego. Choć pewnie pochłonięty swoimi sprawami, nie uznał tego wcale za zaszczyt, a jedynie za niepotrzebny kłopot, zwyczajną stratę czasu.
Żyjąc w rodzinie, często nosimy krzyże swoich bliskich. Najczęściej robimy to z miłości, bierzemy na siebie czyjś ciężar, bo kochamy. Czasami jednak robimy to z przymusu, nie mając innego wyjścia.
Panie Jezu, spraw, abyśmy doceniali wartość krzyża w swoim życiu, wartość wyrzeczeń i rezygnacji z siebie na rzecz kogoś drugiego. Abyśmy mieli świadomość, że każda nasza służba, każdy dobry czyn, każdy akt szczerej miłości – to ujmowanie Ci ciężaru, cyrenejska pomoc. Pragniemy być takimi Cyrenejczykami wobec siebie nawzajem – w rodzinie i wszędzie tam, dokąd nas każdego dnia posyłasz. Bo pomagając ludziom, pomagamy Tobie.
Stacja VI
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Weronika dotknęła umęczonej twarzy Jezusa swoją chustą. Chciała zmyć z niej brud, krew i pot, aby odsłonić jej prawdziwe piękno.
Jakże inna była umęczona twarz Chrystusa od twarzy znanych z kolorowych czasopism, reklam czy billboardów; jakże inna była od tych twarzy, które zdają się mieć tylko zewnętrzną stronę, bez żadnej głębi, i z których nic nie da się wyczytać, bo są jak książka w pięknej oprawie, ale bez treści. Cierpiąca i pozbawiona piękna twarz Chrystusa, bez upiększeń i retuszów, wyrażała bezdenną głębię, mówiła wszystko o Bogu i Jego miłości do człowieka. Była księgą, którą można czytać bez końca.
Panie, daj nam, małżonkom, umiejętność takiego patrzenia na siebie, abyśmy w swoich twarzach zawsze widzieli piękno, niezależnie od upływu lat i przybywających zmarszczek i abyśmy umieli czytać w nich to, co kryje serce. Spraw, aby również nasze dzieci umiały dostrzegać i doceniać w ludziach piękno duszy, nie szukając wyłącznie piękna ciała.
Stacja VII
Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem
I znowu krzyż przygniótł Go do ziemi. Znowu te same szyderstwa, znowu te same kopniaki i ten sam bicz. Podniesie się albo skona na ulicy? Podniósł się, bo kocha, bo wie, że musi donieść ten krzyż i na nim zawisnąć, aby zbawić. Aby pokazać, jak bardzo kocha!
Upadamy. Czasami bardzo nisko. Każdy na swój sposób, każdy po swojemu. Chodzi o to, aby wstać, aby nie skonać na bruku. Warto wstać. Wstać z miłości. Bo o miłość tu najbardziej chodzi.
Panie Jezu, upadając i podnosząc się, pokazałeś nam, że nie wolno nigdy trwać w upadku, że trzeba się z niego zawsze podnieść. I dalej kochać. Spraw, abyśmy w naszej rodzinie pomagali sobie nawzajem powstawać z upadków. Abyśmy umieli też dostrzegać tych, którzy wokół nas upadają i którym trzeba podać rękę i wesprzeć modlitwą, aby mogli się podźwignąć. Abyśmy umieli kochać. Bo o miłość tu najbardziej chodzi. Nieważne, jak nisko się upadło, ale ważne, czy wystarczająco mocno się kocha, aby powstać i aby podać rękę temu, kto sam nie potrafi tego zrobić .
Stacja VIII
Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty
Dobrze, że oprócz tych, którzy szydzili, przeklinali i wygrażali pięściami, byli na drodze krzyżowej także tacy, którzy współczuli i płakali. Pan Jezus wiedział, że tylko oni mają serca na tyle wrażliwe i otwarte, aby mógł do nich przemówić i przekazać im swoje ostatnie pouczenie. Nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! (Łk 23, 28).
Jakże często wolimy rozprawiać o czyimś życiu, czyichś kłopotach i problemach niż o swoich własnych, bo to odciąga naszą uwagę od tego, co w nas samych wymaga naprawy.
Panie Jezu, niechaj Twoje pouczenie „płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi” będzie dla nas przestrogą, aby „naprawianie świata” zawsze zaczynać od siebie, od swojej rodziny. A innym raczej spieszyć z pomocą, niż komentować to, co ich w życiu spotyka.
 
Stacja IX
Pan Jezus upada po raz trzeci
Wśród czternastu stacji drogi krzyżowej są aż trzy, przy których rozważamy upadek Jezusa – może po to, abyśmy mogli sobie lepiej uświadomić, że upadanie jest czymś na wskroś ludzkim. Ale najważniejszą nauką płynącą z Jezusowych upadków jest ta, że nieważne, ile razy i jak się upadnie, ale najważniejsze jest, aby się umieć podźwignąć.
Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje uparte podnoszenie się z upadków, mimo skrajnego wyczerpania i bólu. Kiedy trudno nam powstać, Ty nas podźwignij i spraw, abyśmy my sami nigdy nie przechodzili obojętnie obok tych, którzy upadają obok nas i trwają w swoich upadkach. Niech nasza rodzina daje zawsze piękne świadectwo o Twojej miłości. Daj nam kochające serca, otwarte na drugiego człowieka, niezależnie, w jakim położeniu się znajduje, i ręce chętne do pomocy.
 
Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Odebrano Panu Jezusowi wszystko, co miał. Pozbawiony tego, co materialne, stał, gotowy na śmierć. Ale mimo że odarty ze wszystkiego, to jednak pełen godności – Syn Boży, Bóg-Człowiek.
Każdy z nas w obliczu śmierci będzie musiał rozstać się z tym, co doczesne i materialne. Zostanie tylko to, co zgromadziliśmy w swoim sercu, duchowe bogactwo, które odkładaliśmy w nim przez całe swoje życie. Obyśmy w chwili śmierci byli naprawdę bogaci… duchem.
Panie Jezu, dziękujemy, że uczyłeś nas: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6, 19-21) i że pokazałeś nam to swoim przykładem.
Stacja XI
Pan Jezus zostaje przybity do krzyża
Pozwolił się przybić do krzyża. I od tej pory już nikt nie może powiedzieć: „Bóg jest daleko, hen w niebie i biernie przygląda się naszemu cierpieniu”, bo pozwalając się przybić do krzyża, Bóg zszedł w sam środek człowieczego cierpienia, stał się człowiekiem we wszystkim – oprócz grzechu. Pokazał nam, jak bardzo obchodzą Go nasze ludzkie krzyże – do tego stopnia, że zgodził się przyjąć ten najcięższy – krzyż odrzuconej miłości Ojca-Stwórcy do swego stworzenia.
Panie, obyśmy zawsze mieli świadomość, że przybijani do naszych codziennych krzyży, nie jesteśmy nigdy sami. Nawet jeśli jesteśmy opuszczeni przez ludzi i wydaje nam się, że nikt nie wie, jak bardzo cierpimy, to Ty wiesz na pewno, bo Ty znasz najlepiej ciężar każdego krzyża i każdy ból krzyżowania. Zawierzamy Ci wszystkie nasze życiowe krzyże.
Stacja XII
Pan Jezus na krzyżu umiera
Jezus, Mesjasz, Bóg-Człowiek umiera na krzyżu – umiera z ręki człowieka. Oto najtragiczniejszy akt ludzkiej historii.
Panie, obyśmy Cię nigdy więcej nie krzyżowali, nie zabijali w swoich sercach i w sercach naszych dzieci. Żyj w nas. Żyj w naszej rodzinie do końca naszych ziemskich dni. Abyśmy kiedyś mogli się razem z Tobą radować w Królestwie Niebieskim i aby nikogo z naszej rodziny tam nie zabrakło.
 
 
 
 
 
Stacja XIII
Ciało Pana Jezusa zostaje zdjęte z krzyża i złożone na kolanach Matki Przenajświętszej
Maryja mogła nareszcie przytulić do serca umęczone ciało swego ukochanego Syna. Przed Jej matczynymi oczami przesunęły się na pewno niezliczone obrazy: szczęścia i bólu, radości i lęków.
Ileż matek na całym świecie doświadczyło i doświadcza bólu z powodu śmierci swoich dzieci – śmierci fizycznej i śmierci duchowej.
Matko Boża, któż lepiej od Ciebie rozumie troski matczynego serca. Tobie zawierzamy nasze dzieci – ich całe życie: doczesne i wieczne. Miej je w opiece, aby były bezpieczne na ziemi i aby nigdy nie zagubiły drogi prowadzącej do Domu Ojca.
 
 
Stacja XIV
Złożenie ciała Pana Jezusa w grobie
Cisza grobu. W tej ciszy każdy może usłyszeć coś innego. Coś, co szczególnie zajmuje jego serce: tęsknotę, żal, wyrzuty sumienia, rozpacz, ulgę…
Co czujemy, stojąc u grobu Chrystusa? O czym myślimy, uświadomiwszy sobie, że oto wszystko się dokonało – nasze zbawienie stało się faktem. Mamy otwartą drogę do nieba. Trzeba tylko na nią wejść i iść. Drzwi są otwarte, ale droga jest wyboista i kręta. Trzeba uważać, żeby z niej nie zboczyć. Łatwiej jest iść razem, trzymając się za ręce, dodając otuchy tym, którzy słabną, podnosząc upadających, pocieszając zrezygnowanych.
Panie Jezu, przez swoją mękę i śmierć, dokonałeś tego, co najtrudniejsze – otworzyłeś drzwi prowadzące do życia wiecznego dla każdego z nas. My musimy tylko iść po Twoich śladach, wiernie i cierpliwie. Dziękujemy Ci za naszą rodzinę. Dziękujemy, że możemy iść razem, wspierając się i umacniając. Błogosław nam na tej drodze.
Zakończenie:
Panie Jezu, ofiarujemy Ci to rozważanie drogi krzyżowej i prosimy, abyśmy dzięki niemu zbliżyli się bardziej do Ciebie i Twego krzyża i stali się lepsi. Spraw, aby nasze serca były bardziej wrażliwe i wyczulone na cierpienia i potrzeby innych – nie tylko w rodzinie, ale w każdym środowisku, do którego nas posyłasz. Abyśmy byli szczerze zatroskani o losy świata, w którym żyjemy, i Kościoła, którego jesteśmy członkami. Prosimy Cię, udziel nam potrzebnych do tego łask i przebacz nam nasze grzechy i zaniedbania dobra. Amen.
 V Niedziela Wielkiego Postu – 3 kwietnia 2022

                                               Zasłonięty krzyż – symbol żalu i pokuty grzesznika

                                                               Wielkopostna zasłonka na krzyż - aksamitna - / M - Artykuły i sprzęt  liturgiczny - Krzyże ołtarzowe i procesyjne - Dewocjonalia Ostrołęka

(J 8,1-11 )
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

Wielki Post: czas pokuty - PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Zapraszamy do krótkiej refleksji na temat symboliki związanej z V niedzielą Wielkiego Postu oraz z historią zasłaniania krzyży w naszych świątyniach. Czy wiemy skąd wziął się ten zwyczaj i co oznacza?

https://www.franciszkanie.pl/artykuly/v-niedziela-wielkiego-postu-i-zaslanianie-krzyzy

V niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas bardzo subtelnie w wymiar pasyjny tego okresu. Już od poniedziałku podczas Mszy Świętych będziemy się modlić prefacją o męce Pańskiej. Natomiast w kolekcie (modlitwie przed czytaniami) V niedzieli kierujemy do Pana takie słowa: „Udziel nam łaski abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zabawienie świata” .Wielki Post jest naśladowaniem miłości Chrystusa, gdyż wyraża on w naszych postanowieniach miłość do Boga, którego chcemy uczcić przez wielkopostne praktyki oraz miłosierdzie wobec człowieka, gdyż jak mówił św. Augustyn, „Wstrzemięźliwość wasza niech będzie pokarmem dla biednych”. Czas Wielkiego Postu jest promocją człowieczeństwa, dyspozycyjnością wobec bliźniego. W V niedzielę Wielkiego Postu zwraca naszą uwagę fakt, iż nie widzimy krzyża – jest zasłonięty. Jednak Chrystus nas widzi, nawet jeśli jesteśmy w ciemnościach podobnych do ciemności grobu Łazarza, którego wskrzesza Chrystus w Ewangelii.

W liturgii utrwalił się zwyczaj zasłaniania krzyży w V niedzielę Wielkiego Postu. Już w XI w. w wielu kościołach zasłaniano całe ołtarze wielką zasłoną na czas przygotowania do świąt paschalnych. Zasłona była symbolem żalu i pokuty, którym człowiek powinien się oddać, aby mu wolno było znowu popatrzeć na Boski majestat po okresie oczyszczenia.

Natomiast w XIII w. pojawił się zwyczaj zasłaniania krzyży na czas rozważania męki Pańskiej. Ponieważ w średniowieczu krzyże były wysadzane złotem i perłami, a Chrystus był ukazywany jako Zwycięski Zmartwychwstały Pan, przysłaniano je ze względu na swego rodzaju post dla oczu.Dziś zasłaniamy krzyż by zatęsknić za widokiem ukrzyżowanego Pana. By w jakimś stopniu zdystansować się do widoku krzyża, aby na nowo na niego spojrzeć w Wielki Piątek, gdy zostanie odsłonięty na naszych oczach w obrzędzie adoracji krzyża. Dlatego już dziś, mając przed naszymi oczami zasłonięty krzyż, zatęsknijmy za obliczem naszego Pana, który chce się nam na nowo ukazać i w dzisiejszej liturgii i w kolejnych dniach Wielkiego Postu. Tak jak Chrystus Pan pozwolił na nowo spojrzeć na świat wskrzeszonemu Łazarzowi, również my dzięki życiu, którego nam udziela Bóg w Świętej Liturgii, inaczej spójrzmy na otaczającą nas rzeczywistość.

 

                                        Wielki Post - Aktualności - Publiczna Szkoła Podstawowa im.Rodziny  Rohlandów w Żabiej Woli

 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Dzisiejsze pierwsze czytanie rozpoczyna się przypomnieniem wielkiego dzieła Boga, jakim było przejście Hebrajczyków przez Morze Czerwone po wyjściu z niewoli egipskiej. Bóg na początku określony zostaje właśnie jako Ten, który tego dokonał. Jednak przekazuje przez proroka, aby nie wracać do przeszłości, nie żyć tym, co dawno przeminęło, nie zatrzymywać się na starym, ponieważ dokonuje nowej rzeczy. „Czyż jej nie poznajecie?” (Iz 43,19). Naród wybrany nie zawsze potrafił dostrzec dobro, którym Bóg go obdarzał. Ludziom nie wystarczała Jego obecność, pomoc i opieka; potrzebował spektakularnych wydarzeń, aby przypomnieć sobie o Boskiej obecności. Do takich niewątpliwie należało przejście przez Morze Czerwone, ale także wszelkie nieszczęścia, które spadały na naród. Te w szczególności sprawiały, że wszyscy nagle zwracali się do Boga. W chwilach spokoju jednak nie potrafili dostrzec cudów, które Bóg czynił dla nich każdego dnia, jak chociażby tego, że otrzymywali kolejny dzień życia. Wiedząc, jak zatwardziały jest naród wybrany, Bóg odwołuje się do obrazu pustyni. Dzięki Niemu pustynia ożyje, zostanie nawodniona, przybędzie jej dróg i ścieżek, po których z pewnością wędrować będą karawany, a zwierzęta zamieszkujące pustynię, będą wychwalać Boga. Tak jak Bóg ożywi pustynię, tak też odrodzi swój lud wybrany; wyleje na niego zdroje swoich łask tak, jak zdroje wód na pustynię. Gdy po raz kolejny miłość i miłosierdzie Boże zatriumfuje nad krnąbrnym Izraelem, wówczas i on będzie głosić chwałę swojego Boga.

 

Komentarz do psalmu

Psalm 126 jest pieśnią pielgrzymów, zawierającą wspomnienie o wybawieniu od złego losu, czyli niewątpliwie przywróceniu wolności ludowi wybranemu. Tym, który „odmienia los Syjonu” jest sam Bóg. Tylko On jest Tym, który może odwrócić każdą sytuację: niewolę zamienić w wyzwolenie, a łzy – w śmiech. Bóg dokonuje tak wielkich dzieł, że nawet poganie nie potrafią przejść wobec nich obojętnie, w ich obliczu muszą uznać wielkość ich Twórcy.

 

Komentarz do drugiego czytania

W dzisiejszym drugim czytaniu św. Paweł ukazuje nam wyższość wyboru Chrystusa nad wszystkim innym. On sam, aby zyskać najwyższe dobro, czyli Jezusa Chrystusa, wyzbył się wszystkiego. Pod tym pojęciem Apostoł narodów rozumie całe swoje dotychczasowe życie: z wojującego mieczem za wiarę Żyda stał się wojującym słowem Ewangelii wyznawcą i głosicielem Jezusa Chrystusa. Wyzbył się swojej „sprawiedliwości pochodzącej z Prawa”, czyli tej czysto ludzkiej, na rzecz Bożej sprawiedliwości, opartej na miłości. Wszystko inne w tej chwili to dla niego śmieci (zob. Flp 3,8), liczy się tylko Jezus, który pod Damaszkiem odmienił jego życie. W zamian za swoją radykalną decyzję i pójście za Nim, otrzymał udział w cierpieniach i obietnicę udziału w zmartwychwstaniu Chrystusa, do czego nieustannie i gorliwie dąży, jak sam podkreśla: „zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie” (Flp 3,13-14). Pan wymaga od nas wewnętrznej przemiany, nieustannego nawracania się, nie osiadania na laurach w drodze do doskonałości, ponieważ tylko w ten sposób możemy dać świadectwo, że prawdziwie należymy do Jezusa Chrystusa.

 

Komentarz do Ewangelii

Dzisiejsza perykopa jest jedną z najbardziej znanych w całej Ewangelii Janowej. Jej bohaterką jest kobieta, którą pochwycono na cudzołóstwie i kazano osądzić Jezusowi. Zwierzchnicy żydowscy, w swej pysze, byli przekonani, że wykażą się w tej sytuacji wielkim sprytem i – mówiąc w przenośni – upieką dwie pieczenie na jednym ogniu. To jedno wydarzenie miało ściągnąć wyrok skazujący zarówno na kobietę, jak i na Jezusa. Stawiając ją przed Jezusem od razu powołują się na prawo ludzkie: „W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować” (J 8,5). Zatem Mojżesz im kazał, a nie Bóg. W swojej zatwardziałości zatracili prawdziwe Prawo Boże, Dekalog zniknął przytłoczony przez 613 przykazań będących ludzkim wytworem. Trudno się więc dziwić, że i Jezus, który nagle się pojawił i głosił Boże miłosierdzie, stanowił dla nich wielkie zagrożenie. Stąd ten chytry plan pokonania Go Jego własną bronią, Jego własnym nauczaniem. Jeśli bowiem stanie w obronie kobiety, sprzeciwi się Prawu, a jeśli ją potępi, zaprzeczy sam sobie i temu, czego do tej pory nauczał, a lud odwróci się od Niego. Tak czy inaczej – przegra. Jezus jednak doskonale wiedział, że faryzeusze i uczeni w Piśmie wystawiają Go na próbę i nie zamierzał grać w ich grę. Z pewnością wszystkich zdezorientował fakt, że bez słowa zaczął pisać palcem po ziemi, jakby nie obchodziła Go kobieta, ani pytania zgromadzonych. Jeszcze bardziej zdumiały ich Jego słowa: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem” (J 8,7). To jedno zdanie sprawiło, że wszyscy nagle zaczęli odchodzić. Jezus dotknął czułej struny. Oczywiście, że robili wszystko, by uchodzić za bezgrzesznych. Prawda była jednak całkiem inna, więc przestraszyli się, że Jezus ich zdemaskuje. A może już to zrobił? Niektórzy egzegeci uważają bowiem, że Jezus wypisywał na ziemi właśnie ich grzechy. To Jezus pokonał ich własną ich bronią, nie odwrotnie. Uciekli ze strachu przed konfrontacją ze swoim własnym sumieniem. Pozostał tylko Jezus i kobieta, której darował nowe życie: „Nikt cię nie potępił? (…). I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz” (J 8,10.11).

Komentarze zostały przygotowane przez dr Joannę Jaromin

 

                                                Wizerunek obraz Pasja Pana Jezusa Chrystusa na płótnie w koronie cierniowej  cierpiący droga krzyżowa

Rachunek sumienia dla dorosłych

Modlitwa przed rachunkiem sumienia

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem,

i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie.

 

Niech Twoja miłość zjednoczy mnie ze wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę.

 

Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moją słabość.

 

Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość,

 

aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna,

 

który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE

 

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

 

Zaniedbywałem modlitwę osobistą i rodzinną

Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary (jakich?).

Zaparłem się wiary

Publicznie krytykowałem prawdy wiary

Wstydziłem się swojej wiary(w pracy, na ulicy, w swoim domu)

Nie starałem się o pogłębienie swojej wiedzy religijnej przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Św., książek religijnych itp.

Narzekałem na Pana Boga, np. w niepowodzeniach

Poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu.

Wierzyłem w zabobony, wróżby czy horoskopy, korzystałem z nich

Znieważyłem osoby duchowne, miejsca i rzeczy poświęcone, np. kościoły, cmentarze, krzyże, obrazy

Przeszkadzałem drugim w spełnianiu praktyk religijnych, np. w rodzinie, w środowisku pracy…

Ceniłem pieniądz, wygody, przyjemności, sport… itp. bardziej niż sprawy Boże i zbawienie własnej duszy…

Narażałem się na utratę wiary przez złe widowiska, filmy, książki, programy telewizyjne, towarzystwo… itp.

Zapierałem się Boga lub Go zwalczałem

Odwodziłem innych od Boga, mszy św., modlitwy…

Występowałem przeciw nauce Bożej lub nauce Kościoła

Dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem …

DRUGIE PRZYKAZANIE BOŻE

 

Nie będziesz, brał imienia Pana Boga Twego nadaremno

 

Wymawiałem imiona Świętych lub imię Boże – bez uszanowania, bez potrzeby, w żartach, w gniewie, z przyzwyczajenia…

Bluźniłem przeciw Bogu lub Świętym

Nie dotrzymywałem przysięgi albo ślubu złożonego Bogu

Przysięgałem niepotrzebnie lub złożyłem fałszywą lub niemoralną przysięgę. Czy naprawiłem wyrządzoną przez to krzywdę?

Przyjąłem po świętokradzku Sakramenty święte -które?

Przeklinałem kogoś w myślach lub publicznie

Rozmawiałem o sprawach religijnych lekceważąco…

Wstydziłem się chrześcijańskiego pozdrowienia lub zewnętrznych gestów religijnych, jak znak krzyża świętego, przyklęknięcia, zdjęcie czapki przed kościołem lub krzyżem.

Nosiłem lub noszę symbole religijne (dewocjonalia) jako ozdobę, maskotkę lub fetysz – a nie jako zewnętrzny wyraz wiary…

Używałem słów z Pisma Świętego dla żartów, dla obrony grzesznych interesów, dla poparcia błędnej nauki…

Brałem udział w seansach spirytystycznych.

TRZECIE PRZYKAZANIE BOŻE

 

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

 

Nie przeżywałem po chrześcijańsku w rodzinie Dnia Pańskiego

Opuściłem z własnej winy Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane

Spóźniłem się na Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane.

We Mszy świętej nie brałem czynnego udziału.

Przeszkadzałem innym w skupieniu w czasie Mszy świętej.

Pracowałem w niedzielę lub w inne święto bez koniecznej potrzeby

Znieważyłem Dzień Pański przez pijaństwo lub udział w grzesznych zabawach i rozrywkach

CZWARTE PRZYKAZANIE BOŻE

 

Czcij ojca twego i matkę twoją

 

Nie okazywałem swoim rodzicom miłości i szacunku…

Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłem się z nimi, obmawiałem ich, biłem ich, wstydziłem się swoich rodziców…

Nie starałem się pomóc rodzicom…

Nie byłem posłuszny rodzicom, nauczycielom, wychowawcom…

Nie modliłem się za rodziców…

 Obowiązki rodziców

 

Nie dbałem o moralne i religijne wyrobienie i wychowanie dzieci (modlitwa, Msza święta w niedziele i święta, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie Sakramentów).

Nie starałem się o współpracę z duszpasterzem w katechizacji dzieci…

Nie dawałem dzieciom dobrego przykładu w wypełnianiu obowiązków religijnych, w pracy zawodowej,

Nie poświęcałem dzieciom czasu, nie interesowałem się ich problemami życiowymi…

Nie dbałem o ich wykształcenie, utrzymanie i odpoczynek…

Nie starałem się ich kochać i traktować jednakowo…

Byłem niesprawiedliwy w karaniu.

Rozpieszczałem swoje dzieci przez spełnianie wszystkich ich zachcianek, np. w oglądaniu telewizji, używania komp.

Nie starałem się o wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego, rozmowy religijne oraz o znak wiary w mieszkaniu (krzyż, obrazy religijne)…

Nie wymagałem od dzieci odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli, ludzi starszych i dla każdego człowieka…

Krytykowałem w obecności dzieci duchowieństwo

Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując konflikty…

Nie wypełniałem obowiązków wobec chrześniaka…

Obowiązki małżonków

 

Nie kochałem szczerze męża/żony.

Nie troszczyłem się o zdrowie współmałżonka.

Nie poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawienie współmałżonka.

Ukrywaliśmy przed sobą ważne sprawy.

Utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, gniew

Nie dochowałem wierności małżeńskiej

Unikaliśmy potomstwa w sposób grzeszny

Ograniczaliśmy liczbę dzieci dla własnej wygody.

Nasz dom nie jest wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego.

 

 

PIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE     Nie zabijaj

 

Szkodziłem sobie na zdrowiu, np. przez nadmiar jedzenia, palenia tytoniu, picia alkoholu, przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku…

Usiłowałem popełnić samobójstwo

Życzyłem sobie lub bliźniemu śmierci.

Lekkomyślnie narażałem swoje zdrowie i życie…

Zabiłem człowieka, może nie narodzonego

Stosowałem środki wczesnoporonne (mechaniczne lub chemiczne) lub namawiałem

Zachęcałem, namawiałem lub zmuszałem do przerwania ciąży

Żywię do bliźnich nienawiść lub niechęć…

Pobiłem lub pokaleczyłem kogoś…

Gorszyłem bliźnich swoim postępowaniem…

Szkodziłem bliźniemu (w jaki sposób?).

Namawiałem do grzechu (jakiego?).

Prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwym.

Lekceważyłem przepisy bezpieczeństwa na drodze lub przy pracy…

Nie traktowałem środowiska naturalnego jako dzieła Bożego…

Niszczyłem moje naturalne otoczenie lub nie przestrzegałemobowiązujących przepisów odnośnie do ochrony środowiska naturalnego…

Znęcałem się nad zwierzętami…

Gardziłem drugim człowiekiem…

Wyśmiewałem się z bliźniego, przezywałem

Nie modliłem się za osobistych wrogów i prześladowców…

Nie przebaczyłem komuś w swoim sercu…

Nie ratowałem bliźniego w zagrożeniu, odmówiłem mu pomocy…

Nie panowałem nad swoimi złymi skłonnościami, np. do gniewu, chciwości, zmysłowości, zazdrości… itp.

Bawiłem się cudzym kosztem…

Przyczyniłem się do rozwoju nałogu u siebie lub u innych

Zadawałem świadomie cierpienia fizyczne, psychiczne lub moralne…

Niszczyłem przyjaźń między ludźmi…

Zaniedbuję swój rozwój intelektualny, moralny, religijny, fizyczny, umysłowy, psychiczny…

Przebywałem w złym towarzystwie…

 

 

SZÓSTE PRZYKAZANIE BOŻE Nie cudzołóż i  DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE Nie pożądaj żony bliźniego twego

 

Nie miałem należytego poszanowania dla ciała i jego sił rozrodczych…

Miałem upodobanie w myślach nieskromnych

Pragnąłem widzieć nieskromności.

Podniecałem się do grzechu nieczystego przez lekturę, fantazję, filmy, widowiska, pornografię…

Popełniłem grzechy nieczyste ze sobą lub z inną osobą

Pożądałem drugiej osoby.

Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy

Nie odsunąłem od siebie okazji do grzechów nieczystych. np. podejrzane osoby, obrazki porno, książki, zdjęcia, filmy, programy telewizyjne…

Przekazywałem innym złe książki, filmy porno…

Nie przestrzegałem rozumnej wstydliwości w ubiorze i zachowaniu…

We wzajemnym pożyciu stosowałem: stosunki przerywane, środki poronne, antykoncepcyjne…

Nie starałem się poznać etycznych metod kierowania płodnością…

Nie szanowałem w małżeństwie czasowej niemożności współżycia…

Nie uświadamiałem stopniowo swoich dzieci w dziedzinie seksualnej…

Stwarzałem sytuacje rozbudzające pożądanie

Podglądałem życie seksualne innych…

Wciągałem w przeżycia seksualne osoby nieletnie

Obnażałem się publicznie dla podniecenia innych

Spowodowałem zwlekanie z rodzeniem dzieci z urojonych przyczyn.

Podejmowałem współżycie seksualne w małżeństwie w stanie nietrzeźwym

Planowałem i zmierzałem do rozwodu

Rozwiodłem się

Wszedłem po rozwodzie w następny związek małżeński (cywilny)

SIÓDME PRZYKAZANIE BOŻE Nie kradnij i DZIESIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego

 

Przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz (prywatną, społeczną).

Przywłaszczyłem sobie owoce cudzej pracy lub zasługi innych…

Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie umowy lub ustalonych terminów…

Zatrzymałem rzecz znalezioną lub pożyczoną…

Nie oddałem długu w terminie albo w ogóle nie oddałem…

Rzecz skradzioną kupiłem albo sprzedałem…

7. Dałem się przekupić przez dawanie albo branie łapówek…

8. Zniszczyłem cudzą własność…

Nie dopilnowałem rzeczy będących własnością wspólną, społeczną…

Oszukałem bliźniego w handlu…

Byłem chciwy, zazdrosny, pożądałem dobra cudzego…

Nie wynagrodziłem krzywd ani przed Spowiedzią świętą ani później…

Nie wynagradzałem sprawiedliwie za pracę…

Przywiązywałem się zbytnio do rzeczy materialnych…

Byłem nieoszczędny, a skąpy wobec potrzebujących…

Marnowałem talenty swoje i innych

Zabierałem innym bezmyślnie czas…

Oszukiwałem przy transakcjach…

ÓSME PRZYKAZANIE BOŻE

 

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

 

Kłamałem i kłamię z przyzwyczajenia…

Posądzałem lekkomyślnie…

Bez potrzeby mówiłem o wadach lub grzechach bliźnich (obmowy)…

Oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe, złe rzeczy…

Byłem obłudny wobec bliźniego…

Nie naprawiłem krzywd spowodowanych moim kłamstwem…

Nie zachowałem powierzonej mi tajemnicy albo sekretów…

Nie zachowałem tajemnicy zawodowej (np. lekarz, pielęgniarka)…

Nie dotrzymałem słowa, obietnic…

Osądzałem bliźnich…

Pozywałem do sądu z błahych powodów…

Stawałem po stronie nieprawdy (np. dla korzyści)

Byłem wścibski, podsłuchiwałem, podglądałem…

Zwalałem winę na bliźniego…

Doniosłem fałszywie lub fałszywie zeznawałem…

Mówiłem bezmyślnie, głupio (gadulstwo)…

Fałszowałem dokumenty…

Zmuszałem kogoś do przyjęcia poglądów sprzecznych z jego przekonaniami…

 

Wzbudź sobie teraz szczery żal za popełnione grzechy i autentyczną chęć poprawy na przyszłość!

https://kapucynikielce.pl/rachunek-sumienia-dla-doroslych/

 

 

                                                           Gorzkie Żale | Trójcowo Chicago

 

Część 2 odprawia się w II i V Niedzielę Wielkiego Postu.

https://www.youtube.com/watch?v=EQCm2Z03iWE

 

ZACHĘTA (Pobudka)

 

   1. Gorzkie żale przybywajcie,

       Serca nasze przenikajcie.

 

   2. Rozpłyńcie się, me źrenice,

       Toczcie smutnych łez krynice.

 

   3. Słońce, gwiazdy omdlewają,

       Żałobą się pokrywają.

 

   4. Płaczą rzewnie Aniołowie,

      A któż żałość ich wypowie?

 

   5. Opoki się twarde krają,

       Z grobów umarli powstają.

 

   6. Cóż jest, pytam, co się dzieje?

       Wszystko stworzenie truchleje!

 

   7. Na ból męki Chrystusowej

       Żal przejmuje bez wymowy.

 

   8. Uderz, Jezu, bez odwłoki

       W twarde serc naszych opoki!

 

   9. Jezu mój, we krwi ran swoich

       Obmyj duszę z grzechów moich!

 

  10. Upał serca swego chłodzę,

       Gdy w przepaść męki Twej wchodzę.

 

INTENCJA

 

W drugiej części rozmyślania męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny.

 

HYMN

 

   1. Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje,

       Jako dla ciebie sobie nie folguje.

       Przecież Go bardziej, niż katowska, dręczy,

       Złość twoja męczy.

 

   2. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia,

       Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia;

       Dla białej szaty, którą jest odziany,

       Głupim nazwany.

 

   3. Za moje złości grzbiet srodze biczują;

       Pójdźmy, grzesznicy, oto nam gotują

       Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody

       Zdrój żywej wody.

 

   4. Pycha światowa niechaj, co chce, wróży,

       Co na swe skronie wije wieniec z róży,

       W szkarłat na pośmiech, cierniem Król zraniony,

       Jest ozdobiony!

 

   5. Oby się serce we łzy rozpływało,

       Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało!

       Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości,

       Dla Twej miłości!

 

LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM

 

   1. Jezu, od pospólstwa niewinnie

       Jako łotr godzien śmierci obwołany,

       Jezu mój kochany!

 

   2. Jezu, od złośliwych morderców

       Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany,

       Jezu mój kochany!

 

   3. Jezu, pod przysięgą od Piotra

       Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany,

       Jezu mój kochany!

 

   4. Jezu, od okrutnych oprawców

       Na sąd Piłata, jak zabójca szarpany,

       Jezu mój kochany!

 

   5. Jezu, od Heroda i dworzan,

       Królu niebieski, zelżywie wyśmiany,

       Jezu mój kochany!

 

   6. Jezu, w białą szatę szydersko

       Na większy pośmiech i hańbę ubrany,

       Jezu mój kochany!

 

   7. Jezu, u kamiennego słupa

       Niemiłosiernie biczmi wysmagany,

       Jezu mój kochany!

 

   8. Jezu, przez szyderstwo okrutne

       Cierniowym wieńcem ukoronowany,

       Jezu mój kochany!

 

   9. Jezu, od żołnierzy niegodnie

       Na pośmiewisko purpurą odziany,

       Jezu mój kochany!

 

 10. Jezu, trzciną po głowie bity,

       Królu boleści, przez lud wyszydzany,

       Jezu mój kochany!

 

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony,

Dla nas zelżony, wszystek wykrwawiony.

Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony!

Boże nieskończony!

 

ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ

 

   1. Ach, widzę Syna mojego

       Przy słupie obnażonego,

       Rózgami zsieczonego!

 

   2. Święta Panno, uproś dla mnie,

       Bym ran Syna Twego znamię

       Miał na sercu wyryte!

 

   3. Ach, widzę jako niezmiernie

       Ostre głowę rani ciernie!

       Dusza moja ustaje!

 

   4. O Maryjo, Syna swego,

       Ostrym cierniem zranionego,

       Podzielże ze mną mękę!

 

   5. Obym ja, Matka strapiona,

       Mogła na swoje ramiona

       Złożyć krzyż Twój, Synu mój!

 

   6. Proszę, o Panno jedyna,

       Niechaj krzyż Twojego Syna

       Zawsze w sercu swym noszę!

 

Któryś za nas cierpiał rany,

 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!     (3 razy)

   

                                                           Tajemniczy wizerunek Jezusa ➭ LuxDei.pl

 

Litania do Jezusa Chrystusa Cierpiącego, wzoru i wsparcia dusz cierpiących. (1819r.)

Panie Jezu Chryste, //Zmiłuj się nade mną//

Panie Jezu Chryste. Wysłuchaj mnie.

 

O Jezu, który nad wszystkich jesteś mężem boleści. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu ubogi, i ze wszystkiego wyzuty. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu od narodu twego nieuznany i odrzucony. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu wzgardzony i zniewagami okryły. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu od własnych Uczniów twoich opuszczony i zdradzony. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu aż do śmierci smutny. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu w strachu i smutku pogrążony. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu za pieniądze jak niewolnik zaprzedany. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu jak jaki pospolity złodziej związany i skrepowany. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu z największą ohydą przed sądy i sędziów ziemskich prowadzony. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu po wszystkich ulicach Jerozolimy z ostatnią zniewagą włóczony. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu na wrzaski i wywoływania pospólstwa wystawiony. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu oskarżony, spotwarzony, i niesprawiedliwie sądzony. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu za szalonego i głupiego poczytany. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu biczowany i cały krwią okryty. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu jak jaki winowajca i zbrodniarz na śmierć skazany. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu z bezbożnym łotrem porównany; Zmiłuj się nade mną.

O Jezu ukoronowany cierniem, i z szyderstwem witany. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu złorzeczeniem i przekleństwy od wszystkiego ludu obłożony. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu na Kalwarii, dźwigając ciężar Krzyża, prowadzony. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu do tego Krzyża przybity, i całemu światu na widok wystawiony. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu w pragnieniu twoim goryczą i żółcią napojony. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu na ramionach Krzyża umarły. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu którego serce przebito: włócznią. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu ofiaro dobrowolna za wszystkie nasze grzechy. Zmiłuj się nade mną.

O Jezu wzorze, i wsparcie nasze we wszystkich naszych dolegliwościach. Zmiłuj się nade mną.

Módlmy się:

 

O Jezu, który z miłości ku mnie i dla zgładzenia innych grzechów poniosłeś nieskończone boleści, upokorzenia, i zniewagi, włóż je głęboko w umysł i serce moje, żebym znał ich szacunek, i żebym je zawsze czuł na sercu moim. Udziel zasług twoich dla mojej duszy, i spraw , żebym w zdarzeniach był gotów iść za Tobą, żebym był uczestnikiem Twego pod czas Twej męki cierpienia, i pił z tobą gorycze Twego kielicha; ażebym łzami Twymi, i Twoją krwią skropiony

 

Ale odlot! Rzecznik MSZ Łukasz Jasina mówi, że Polska jest sługą Narodu Ukraińskiego
 
Kolejne doniesienie o neo-nazistowskim  Azow Napisy Pl
 
Żydowska wojna na Ukrainie i coś więcej. Nie dajmy się nabrać! Mówi całkiem do rzeczy
więc udostępniam…  Adar Blumenstein – Polski Żyd Vlog
Piotr Rubas: Projekt Niebiańskiej Jerozolimy z 2022 r. czyli Chazaria 2.0 nawiązuje bezpośrednio do projektu JudeoPolonii z 1914 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szczęść Boże,
Z radością informuje o rekolekcjach z siostrą Margaritha Valappila i  
ks. Manfred M. Huber
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2,5)
 
PROWADZĄCY: Siostra Margaritha Valappila  i ks. Manfred M. Huber
TERMIN: 18-22.05.2022
ADRES: Dom Pielgrzyma, al. Jana Pawła II 7, 47-154 Góra Świętej Anny
KONTAKT: 
rekolekcjeinfo@gmail.com; tel. 22 867 32 75 lub 515 250 006
ZGŁOSZENIA NA REKOLEKCJE: (poprzez formularz)

 Zgłoszenie na rekolekcje 2022
KONTO DO WPŁATY:
FUNDACJA BĄDŹCIE JAK DZIECI

nr rachunku: 59 1140 2004 0000 3502 8070 6192 Mbank S.A.
tytułem: rekolekcje

W załączniku pełna informacja
Zgłoszenia też będą mozliwe przez stronę internetową bjd.org.pl w najbliższych dniach.
Z pozdrowieniami i do zobaczenia niech Bóg błogosławi  –   Olga Dusza


Pozdrawiam   Z Panem Bogiem  Ewa Jurasz   Pisz do mnie na adres: ewajurasz@ceti.pl

Inforekolekcje2022

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Temat: Zaproszenie na KOLONIE i OBOZY LATO’ 2022 z BP Galeon i praca dla wychowawców

         

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
mamy miejsca na KOLONIE i OBOZY (nad morzem, w górach i nad jeziorami).
Można wysłać dziecko na wypoczynek z nami, mamy już 23 lata doświadczenia, programy są ciekawe i nasycone wycieczkami, konkursami z nagrodami, nasi wychowawcy to nauczyciele ze szkół, lubiani przez dzieci i młodzież, a na koloniach dla dużych i małych rodzice najczęściej słyszą: Mamo nie mam czasu rozmawiać, bo teraz mamy fajne zajęcia. Ośrodki wypoczynkowe – sprawdzone od lat z pyszną domową kuchnią!
Nasze biuro jest laureatem konkursu ODYS za najlepszą ofertę własną w turystyce młodzieżowej.
Wyjazdy są z Krakowa, ale możemy zorganizować dowóz dla dzieci, dzieci mogą dosiąść na trasie (np. do pociągu czy autokaru),
wszystko jest do ustalenia.
W załączniku przesyłam zestawienie propozycji. Pełne programy doślemy na życzenie, albo można je będzie zobaczyć od 13.03.2022 r. na naszej stronie: 
www.galeon.krakow.pl w zakładce KOLONIE i OBOZY. Może ktoś będzie się chciał dopisać.

Zapraszamy nad polskie morze:
do Stegny, Sianożętów i Łukęcina m. in. z wycieczką do Niemiec do Truskawkowego Miasteczka.

Zapraszamy nad jeziora i w góry (z wycieczkami np. na Słowację, do Pragi, do parków wodnych w Polsce i na Słowacji: do Krasnobrodu, do Małego Cichego, Suchego k/ Gubałówki, do Olczy k/Zakopanego i w Sudety z Afrykarium i Pragą!

Zatrudnimy też dod. wychowawców – czynnych nauczycieli (b. dobre warunki współpracy!). Można też dołączyć z mniejszą lub większą grupką chętnych uczestników.

ZAPISY I INFORMACJE:
telefonicznie (pon.-piąt. 10.30 – 17.00)
tel./fax: 12/ 642-26-20,  12/ 684 01 48,   kom. 511 440 930,
ale można też wysyłać zgłoszenia uczestników na kolonie (całodobowo) na adres:
galeon@galeon.krakow.pl (trzeba podać imię, nazwisko i nr telefonu)
Kolorowa wersja (będzie od poniedziałku 14.03.2022 r.)
i szczegóły w B.P. „Galeon” Kraków, os. Górali 5
i  na:  
www.galeon.krakow.pl
Pozdrawiam serdecznie Z Panem Bogiem! Barbara Podpirka

-Od: Ewa Jurasz <ewajurasz@ceti.pl> Do: undisclosed-recipients:; Data: 4 kwietnia 2018 o 18:27
Temat: Zaproszenie na KOLONIE i OBOZY LATO’ 2018 z BP Galeon

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

POLECAM, można wysłać swoje pociechy, mozna przekazać do znajomych, prywatnych firm jako oferty na kolonie z socjalnego funduszu – ewa

——-

Pozdrawiam Z Panem Bogiem Ewa Jurasz Pisz do mnie na adres: ewajurasz@ceti.pl

 

Telewizja CHRYSTUSA KRÓLA w Chicago
Protest pod katedrą w Chicago przeciw odbieraniu i zamykaniu Kościołów.
Pierwsza niedziela Tego szczególnego Wielkiego Postu!
Ks. Marek Bąk – Czas jeszcze nam dany to łaska.
Króluj nam Chryste ♥️ 29.3 Cisek+Racibórz Zapraszamy wszystkich Polaków
na wspólne pielgrzymowanie !

 

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Wokół rosyjskiego ataku na Ukrainę obfitują antysemickie teorie spiskowe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7591:wokol-rosyjskiego-ataku-na-ukraine-obfituja-antysemickie-teorie-spiskowe&catid=15:judaism-islam

Od inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. ekstremiści i antysemici z całego spektrum ideologicznego wykorzystywali wojnę jako pożywkę dla
propagowania antysemickich teorii spiskowych. Wywodzące się z klasycznych antysemitów i zwolenników białej supremacji, a także wpływowych QAnon
i akolitów Proud Boys, klasyczne tropy żydowskiej władzy, kontroli finansowej i „nadużywania” narracji o Holokauście obfitują w Internecie.
W ciągu zaledwie kilku krótkich tygodni dziesiątki tysięcy użytkowników mediów społecznościowych zostało narażonych na te niebezpieczne
kłamstwa.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7591:wokol-rosyjskiego-ataku-na-ukraine-obfituja-antysemickie-teorie-spiskowe&catid=15:judaism-islam


Roman Dmowski – one of the fathers of independent Poland (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7590:roman-dmowski-one-of-the&catid=9:pugnae )


Presenting the most important ideological assumptions of Polish nationalism in “Thoughts of a Modern Pole” published in 1903, Roman Dmowski wrote:
„I am Polish … not only because I speak Polish, and because others who speak the same language are spiritually closer to me and more understandable
to me, because some of my personal matters connect me more closely with them than with strangers, but also because that apart from the sphere of
personal and individual life, I know the collective life of the nation, of which I am a part, and because apart from my personal interests and
interests I know national issues, the interests of Poland as a whole, the highest interests for which we must sacrifice what we cannot sacrifice for
personal matters. I am Polish – this means that I belong to the Polish nation throughout its entire territory and throughout its entire existence.
[…] Everything that is Polish is mine: I cannot give up anything, I am allowed to be proud of what is great in Poland but I must accept also the
humiliation that falls on the nation for the negative elements in it.”

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7590:roman-dmowski-one-of-the&catid=9:pugnae )

Roman Dmowski – Kwestia ukraińska (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7589:roman-dmowski-kwestia-ukrainska&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=PfeHWYXVstk

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7589:roman-dmowski-kwestia-ukrainska&catid=12:video )

Roman Dmowski, år 1930: „Den ukrainska frågan” (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7588:roman-dmowski-den-ukrainska-fragan&catid=10:politics )

Vi presenterar en opublicerad text av Roman Dmowski tillägnad Ukraina. Materialet kommer från Inrikes- och förvaltningsministeriets arkiv.
Robot översättning.
Redaktion Gazeta Warszawska

 +++
=================
Nationalitetsbefrielse
En av de viktigaste frågorna i vår politik, både internt och externt, är den ukrainska frågan. Det är allmänt uppfattat som en av
nationalitetsfrågorna som vaknade till ett självständigt liv på artonhundratalet, höjde deras tal från folkdialekt till ett litterärt språks
värdighet och slutligen uppnådde en självständig statlig existens. I detta koncept är uppkomsten av en separat ukrainsk stat på Europakartan
bara en tidsfråga, och inte långt borta.
Det är ett för enkelt koncept. Den ukrainska frågan i sin nuvarande form går långt utanför gränserna för den lokala nationalitetsfrågan: som
en fråga om nationalitet är den mycket mindre intressant och mindre viktig än som en ekonomisk och politisk fråga som stora saker beror på i den
framtida balansen mellan makt, inte bara i Europa, utan också som en fråga om nationalitet, hela världen. Dess innebörd måste först och främst
förstås för att kunna inta någon ställning i den, medveten om sina egna mål. Ukrainsk politik som inte tar hänsyn till honom kommer att vara
galen.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7588:roman-dmowski-den-ukrainska-fragan&catid=10:politics )

Why is Ukraine the West’s Fault? Featuring John Mearsheimer (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7587:why-is-ukraine-the-west-s-fault-featuring-john-mearsheimer&catid=12:video
)

https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7587:why-is-ukraine-the-west-s-fault-featuring-john-mearsheimer&catid=12:video
)

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Ważne informacje   28.03.22. cz.1 
  
Ważne informacje   28.03.22.  cz.2
Grzegorz Braun: UKRAINIZACJA polskich szkół! Ukra*ńskie dzieci
UPRZYWILEJOWANE względem Polskich?
Ruszają rządowe dotacje na budowę mieszkań dla uchodźców
Coś dziwnego dzieje się na naszym niebie i z pogodą. Geoinżynieria.
 
Dzień dobry? To się okaże.. #wojsko #rodo #informacje #prawo #konstytucja #przepisy

Czy wojna na Ukrainie jest zainscenizowana, by odwrócić uwagę od narzucenia wszystkim państwom członkowskim UE certyfikatów COVID 19 i waluty cyfrowej!

Biały Dom pcha Polskę do wojny? Stanowcze „nie!” dla cynicznych pomysłów USA!

Lekarz składa zaprzysiężone zeznanie i przedstawia naukowy dowód na to, że szczepionki przeciw COVID-19 i Covid zostały stworzone jako broń biologiczna

BŁAGAJMY O SZYBSZE POWTÓRNE PRZYJŚCIE NA ZIEMIĘ PANA JEZUSA ZBAWICIELA ORAZ O TRIUMF NASZEJ KRÓLOWEJ MARYI MATKI BOŻEJ, BO WSZYSCY ZGINIEMY, GDYŻ EPISKOPAT, W WIĘKSZOŚCI NA  WYSOKICH STANOWISKACH BISKUPI SĄ POSŁUSZNI TYM ZBOCZEŃCOM, BO NIE CHCĄ UZNAĆ BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI, KTÓRY URATUJE ŚWIAT TYLKO JAKO KRÓL POLSKI,  POTEM INNYCH NARODÓW.
 
Jeśli nie będziecie GOTOWI, nie zdołacie znieść OSTRZEŻENIA – Maryja z Trevignano Romano
Aniołowie Stróżowie Narodów. Zatrzymają wojnę?
Ks. DOMINIK CHMIELEWSKI: to Nabożeństwo zmieni wszystko! „Tryumf Maryi już blisko”!
 

I sobota miesiąca – wynagradzajmy wszelkie zniewagi zadane Niepokalanemu Sercu Maryi

Opublikowano na 5 marca 2022 by wobroniewiary

ABC NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

WPROWADZENIE:
1. Wielka obietnica

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.
Dzieciątko powiedziało:
Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Maryja powiedziała:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

2. Dlaczego pięć sobót wynagradzających?
Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

1. – Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
2. – Przeciw Jej Dziewictwu,
3. – Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
4. – Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
5. – Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

WARUNKI:
Warunek 1
Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.
Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i ze mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówił Jezus. Można wzbudzić intencję podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek 2
Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inna modlitwę:

Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną miedzy niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

Warunek 3
Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt wynagrodzenia:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Zaleca się odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykle Różaniec, z tym, że w „Zdrowaś Maryjo…” po słowach „…i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” włącza się poniższe wezwanie, w każdej tajemnicy inne:
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!
Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!
Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

Warunek 4
Piętnastominutowe rozmyślanie nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca
(podajemy przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną)

1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną:
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.

2. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26 – 38). Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.

3. Z pokorą pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów:
a. rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi,
b. rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny,
c. rozważ wcielenie Syna Bożego.

4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:
Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.

5. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.
Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć.
Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.
Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża.
Za: http://www.sekretariatfatimski.pl 

Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
(dziewięć pierwszych sobót miesiąca)

«Nie wystarczy pościć o chlebie i o wodzie. Niech wasz post polega też na powstrzymaniu się od gniewu, dąsania się i obmawiania. Spędzajcie dzień postu w czystości waszego ciała. Bez tego pełnego postu daremnie modlicie się z wyciągniętymi ramionami: Ja was nie słyszę. Zaledwie wasze usta wyschły, przyjmując w chwili Komunii św. Moją Krew, a już Mnie znieważacie. To dlatego godziny święte i wyciągnięte ramiona nie wystarczą, aby Mnie wzruszyć.»
Pan Jezus do s. Marii Natalii

Dziewięć pierwszych sobót miesiąca

Modlitwa wprowadzająca

Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości, aby Je uwielbiać i chwalić, i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie, którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym padole łez, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen

Pierwsza sobota pierwszego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym rajem, którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, by za Twoim przykładem służyć Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz unikać ze wszystkich naszych sił najmniejszych cierpień, które moglibyśmy zadać Bogu. 
Zdrowaś Maryjo… Litania do Niepokalanego Serca Maryi…

Modlitwa w każdym dniu Nowenny w czasie Mszy Świętej
Ojcze Niebieski, ofiaruję Tobie – przez Niepokalane Serce Maryi Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który ofiarował się niegdyś na krzyżu i nadal bez przerwy ofiarowuje się na ołtarzach. Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną, czystą i świętą, i zmiłuj się nad nami. Nie pozwól, aby krew Twego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach, nie dozwól, by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć. Udziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zbawczych umierającym, pokoju narodom i jedności oraz triumfu Twojemu Kościołowi. Amen.

Modlitwa po Komunii Świętej
Boskie Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci tę świętą Hostię jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszystkie przewinienia, którymi ludzkość nie przestaje Cię obrażać

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Całość.https://wobroniewiary.com/2020/04/04/nowenna-wynagradzajaca-niepokalanemu-sercu-maryi-dziewiec-pierwszych-sobot-miesiaca/

 

               Maryjo nasza Królowo bardzo prosimy o pokierowanie Papieżem Franciszkiem, aby dokonał AKTU  Zawierzenia i Poświęcenia Rosji i Ukrainy – Niepokalanemu Sercu Maryi według Bożej Woli.
 
MATKA BOŻA MARYJA KRÓLOWA POKOJU.
 „Papież Franciszek wykonał Moją prośbę jak mógł i jak umiał. 
Wprawdzie nie on ten AKT układał, ale najważniejsze, że czytał.
Tak naprawdę, to mało kiedy papieże i biskupi wykonywali swoją pracę bezbłędnie, gdyż mają demonicznych podpowiadaczy, którzy nie są posłuszni Mnie. Bóg Ojciec Wszechmogący zlecił Mnie bardzo ważną Misję – ratunek ludzi przed wojnami i ratowaniem ich dusz przed potępieniami. Obecnie, to już przemawiam do ludzi łzami, ale mało ich się z letargu nieposłuszeństwa Bogu budzi. Jestem smutna, bo ludzie zrozumieć nie umieją, że to oni powinni tak żyć i innych nawoływać, aby nikt nie grzeszył i aby lucyfer się nie cieszył. Przecież ludzie wiedzą, że jest BÓG i lucyfer i to powinno im zależeć na przyszłości świata ogarniętego Pokojem, Zgodą i nie powinni iść z lucyferem na żadne ugody. Ludzie wiedzą, że My żyjemy i wszystko o was wiemy to trzeba Nas pytać, z Nami rozmawiać, porad Naszych słuchać i Nam ufać. Przykłady Papieża Franciszka i wszystkich katolików: modlą się    patrząc Nam w oczy i są pewni, że My słyszymy i oczekują od Nas, że My ich prośby zrealizujemy – 
natomiast Nas nie pytają, czy dobre zamiary mają. Gdyby Nas kochali, to by wiedzieli, że słuchamy i o zgodę Naszą by błagali, a o zgodę nas nie pytają, czyli swoje tematy Nam narzucają. My czekamy na wasze rozmowy, ale nic nie słyszymy, a to znaczy, że chętnych do rozmowy z Nami nie mają.
       Jestem KRÓLOWĄ ludzkości, a czy ludzie dają Królowej szacunek? Płaczę już z Obrazów i z Figur, jakie znacie i już pokazuję, że zbliżają się nieszczęścia, a ludzie popatrzą, podziwiają i nawet skruchy nie mają. Dlatego to nie był AKT, którego JA wymagam aby ludziom Nadzieję na życie w Pokoju dawać.
Jest to bardzo przykre, że biskupi nie chcą uwierzyć, że za nieposłuszeństwo Bogu Wszechmogącemu lucyferowi hołdy będą składać.
       Papież Jan Paweł II też nie dokonał Poświęcenia Rosji lecz nie winię go całkiem gdyż pytał Mnie od strzału morderczego, który go dosięgnął bo Nam zależało, aby mógł być długo papieżem i uwierzył.
Potępiony jest Papież Jan XXIII, bo zupełnie się sprzeniewierzył i służył Naszym wrogom – masonom a  najbardziej jest winien za zniszczenie i usunięcie Świętych Ołtarzy z Kościołów i te grzechy do piekła go posłały. Wszyscy papieże i biskupi, którzy nie byli Bogu Wszechmogącemu posłuszni są potępieni
i w piekle lucyferowi cierpieniami są usłużni. Na koniec powiem całemu światu że
 ZAWIERZENIA ROSJI i UKRAINY DOKONAŁ PAPIEŻ FRANCISZEK SERCU NIEPOKALANEMU MOJEMU, gdyż podeszliśmy MIŁOSIERNIE do tego czynu, ale potrzebne jeszcze jest za grzechy żałowanie i Różańcami, Modlitwami i Świętymi Mszami Wynagradzanie a w skupieniu rozważanie. 
 POKUTY – POKUTY – POKUTY OD LUDZI WYMAGAMY I ZJEDNOCZENIA Z NAMI,
nawet przepraszajcie łzami. Do pokornych i posłusznych Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu podchodzimy z Miłością i Miłosiernie, bo ci ludzie słuchają Nas wiernie. DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA ZBAWICIELA MÓDLCIE SIĘ I ZA CAŁY ŚWIAT PRZEPRASZAJCIE I DO BOGA MIŁOSIERNEGO POWRACAJCIE. Przecież Bóg Wszechmogący dla ludzi stworzył cały ten piękny świat, 
a Jezus Chrystus chce z wami żyć w przyjaźni jak Brat. 
  Do Rządu i Episkopatu w Polsce powiem – nie polegajcie na grzesznikach, lecz na BOGU i uznajcie Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, a przebaczy wam wszystkim i wszystko, bo Bogu zależy na Pokoju między ludźmi i Narodami na Planecie Ziemi – a tylko Jezus Chrystus BÓG MIŁOSIERNY „zło” na DOBRO ZAMIENI. Tak nie może być, że człowiek wymaga swoich żądań spełnienia, a sam nie chce wypełnić Bożej Prośby na którą czeka prawie sto lat przez Polskę wypełnienia. Ludzie – Polacy opamiętajcie się, czy tylko Bogu ma zależeć na waszym życiu i Planety Ziemi istnieniu? Już tak długo Bóg mówi do swoich Apostołów swoje warunki Pokoju i pięknego życia, a w Jego prośbach nie ma nic do ukrycia.
Czy tylko Nam zależy na istnieniu Ziemi? A przecież wiecie, że tylko Jezus Chrystus KRÓL POLSKI wojny na POKÓJ zamieni. Obdarzy was prezentami – serca ludzi zamieni na miłosierne i tylko Bogu  Najlepszemu Przyjacielowi wierne, co będzie bardzo dla was pożyteczne i dla całej Planety, bo nie będą popełniane grzechy. Wszyscy będą mogli żyć w zgodzie, miłości i pokoju a Polska będzie wzorem do naśladowania dla innych Narodów. Jezusowi zależy, aby wszyscy mogli być na wieczność w miejscu Najszczęśliwszym z Nami w Niebie. 
      Błogosławię was kochani Polacy, bo wy wiecie co Pokój i Zgoda znaczy. W Imię Miłości do Mojego Syna Błogosławię was Polacy i niech Pokój panuje w waszych sercach, a Jezus Chrystus miłością z wiernymi w Polsce panować będzie. Amen. MARYJA MATKA WASZA – KRÓLOWA POLSKI i POKOJU”. 
                                                            ——————————————
           Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i Maryją Królową Polski – 28.03.22r.
                                      Niepokalane Serce Maryi powierzam Tobie moje życie! - Przebudźmy sumienia Polaków! SKCh im. Ks. Piotra Skargi – strona oficjalna
                                                                     
 film „CO WYDARZYŁO SIĘ PODCZAS BŁOGOSŁAWIENSTWA W CERKWI I W INTENCJI POKOJU NA UKRAINIE” w YouTube
 film „Papieże nie poświęcili Rosji, znając utajnioną część z 3 Tajemnicy Fatimskiej. Mogli zapobiec wojnie” w YouTube
Nabożeństwo pokutne połączone z aktem poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi
Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki.
                                             Msza Święta | Parafia Rymanów-Zdrój
   
KOCHANI, NADSZEDŁ CZAS NA NASZE DZIAŁANIE !!
NADSZEDŁ CZAS ABYŚMY CZYNILI POKUTĘ I WYNAGRADZALI !!
NAJWIĘKSZYM DAREM JAKI ZOSTAWIŁ NAM JEZUS CHRYSTUS KRÓL, TO OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ   JEŻELI TYLKO MOŻECIE, ZAMAWIAJCIE MSZE ŚWIĘTE W INT.:
„WYNAGRADZAJĄCEJ SERCU JEZUSA I SERCU MARYI”
                                                                Niepokalane Serce Maryi | Blessed mother, Aurora sleeping beauty, Mother mary
Tekst aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi
Konferencja Episkopatu Polski podała dziś polski tekst aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, który będzie odmówiony w piątek, 25 marca.
                                                            Pełny tekst aktu:
„O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.
 
My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!
 
W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty.
 
Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.
 
Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.
Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.
 
Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.
 Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.
 Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.
 Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.
 Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.
 Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.
 Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.
 
Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.
Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałaś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.
 
Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.
 
My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.
 
Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.”
 ************************
POLSKA JEST JUŻ W STANIE WOJNY Z UKRAINĄ – RZĄD  BEZ WALKI ODDAJE NA SŁUŻBĘ NIEWOLNICZĄ POLSKĘ – NARÓD POLSKI UKRAINIE I RZĄDZI NASZA OJCZYZNĄ MORDUJĄC JĄ POTĘŻNĄ SIŁĄ OBCOKRAJOWCÓW.

Teresa Garland – Rząd wysiedli wschodnią ścianę Polski 27.03.2022

5 tysięcy dotacji na dziecko z Ukrainy!

 
Pytali Polacy Premiera M.Morawieckiego dlaczego jego dzieci chodzą do szkoły żydowskiej a on odpowiedział: bo jest wyższy poziom. A Ty od czego jesteś premierem – podnoś poziomy nauczania w szkołach, przedszkolach i uczelniach wyzyskiwaczu wszystkiego co Polskę stanowi a nie bądź rasistą obcokrajowcu !
Bronimy pracowników prześladowanych za poglądy

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

w ubiegłym miesiącu sąd pierwszej instancji uniewinnił kierowniczkę krakowskiego oddziału IKEI, która podjęła decyzję o zwolnieniu Janusza Komendy za wierność wyznawanym wartościom. Prokuratura nie przekonała sądu, że oburzająca całą Polskę dyskryminacja wierzącego pracownika zasługuje na karę. Szczęśliwie to jeszcze nie koniec. W najbliższych tygodniach usłyszymy wyrok sądu pracy, przed którym nasi prawnicy reprezentują Pana Janusza, dowodząc bezprawności działania pracodawcy zmuszającego pracowników do akceptacji ideologicznych postulatów aktywistów LGBT.

Gdy w 2014 r. zainterweniowaliśmy w głośnej sprawie zwolnionego za odmowę wykonania aborcji prof. Bogdana Chazana, nie spodziewałem się, że wkrótce nasi prawnicy będą się zajmować kilkudziesięcioma podobnymi przypadkami. Dzisiaj prawnicy Instytutu konsekwentnie reprezentują przed polskimi sądami lekarzy, położne, fizjoterapeutów, przedsiębiorców, nauczycieli, a nawet pracowników naukowych.

Przed Komisją Dyscyplinarną Uniwersytetu Śląskiego odpowiadała prof. Ewa Budzyńska, która została ukarana naganą za to, że podczas wykładu nazwała człowieka na prenatalnym etapie rozwoju „dzieckiem” oraz posłużyła się konstytucyjną definicją małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny. Ofiarami ideologicznych represji na tej samej uczelni stali się prof. Anna Łabno i dr Tadeusz Kania. Interwencja prawników Ordo Iuris doprowadziła do oczyszczenia z zarzutów dr Justynę Melonowską oskarżoną bezpodstawnie o „homofobię tradycyjną” oraz dr. Wilhelma Czaplińskiego atakowanego za krytykę proaborcyjnych protestów.

Cały czas trwa też proces w sprawie ks. Dariusz Oko, któremu za tekst naukowy na temat homoseksualnego lobby w Kościele katolickim grozi nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

We wszystkich tych sprawach konsekwentnie świadczymy pomoc prawną ofiarom cenzury.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

W ostatnich miesiącach dochodzi też do dyskryminowania pracowników służby zdrowia w związku z dużymi emocjami jakie – także w środowisku medycznym – budzi podejście do walki z Covid‑19. W postępowaniu przed Naczelną Izbą Lekarska reprezentujemy lek. Ewę Wendrowską, która ma odpowiadać za podpisanie się pod opartym o szereg publikacji naukowych listem otwartym kilkuset lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do władz i mediów. Z kolei do sądu trafił już przygotowany przez prawników Ordo Iuris pozew przeciwko szpitalowi, który zwolnił fizjoterapeutę za brak szczepienia przeciwko Covid‑19.

Skala ideologicznej cenzury i prześladowania pracowników za poglądy w ich miejscach pracy narasta z każdym miesiącem, a do Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris zgłasza się coraz więcej ofiar dyskryminacyjnych działań pracodawców.

Dlatego aby zapewnić każdemu pracownikowi dostęp do rzetelnej wiedzy z zakresu prawa pracy, opublikujemy w najbliższych tygodniach specjalny poradnik, w którym wyjaśnimy, jakie prawa przysługują pracownikom w związku z ochroną wolności słowa, sumienia i religii. W poradniku wykażemy, dlaczego warunki zatrudnienia nie mogą być różnicowane ze względu na światopogląd, poglądy naukowe i etyczne, wyznanie, religię, wyznawane wartości oraz zasady moralne.

Rzetelne źródło wiedzy o prawach pracowników przyda się już niedługo w Warszawie. W stolicy rozstrzygnięto bowiem konkurs na prowadzenie sieci „tolerancyjnych” pracodawców, którzy przystępując do projektu, będą zobowiązani między innymi do „konsekwentnego pociągania do odpowiedzialności zatrudnianych osób za zachowania lub postawy, które są dyskryminujące”. To, co stało się w krakowskiej IKEI, może być więc niebawem w Warszawie codziennością. Nasi prawnicy przygotowali szczegółową opinię prawną, w której zwracamy uwagę na cenzorski i ideologiczny charakter programu. Analiza trafiła już do Wojewody Mazowieckiego, którego wzywamy do stwierdzenia nieważności zarządzenia prezydenta Warszawy o ogłoszeniu konkursu.

Jeszcze większym zagrożeniem dla wszystkich Polaków jest inicjatywa Komisji Europejskiej, która chce uznania tzw. mowy nienawiści za przestępstwo europejskie, a więc ścigane we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Prawnicy Ordo Iuris już przygotowali analizę, w której zwracamy uwagę na to, że inicjatywa KE jest ogromnym zagrożeniem dla wolności słowa, wolności zgromadzeń czy wolności religijnej, których ochronę gwarantuje zarówno prawodawstwo krajowe państw członkowskich, jak i prawo unijne.

Aby skutecznie przeciwstawić się próbie penalizacji mowy nienawiści, pracujemy obecnie nad przełomowym raportem o mowie nienawiści, który opublikujemy w najbliższych tygodniach. Kompleksowo przeanalizujemy w nim koncepcję mowy nienawiści, jej ideologiczne uwikłania oraz zdemaskujemy metody, za pomocą których radykalna lewica przy pomocy tego niesprecyzowanego pojęcia próbuje wykluczać z udziału w debacie publicznej obrońców wartości.

Konsekwentne wsparcie Darczyńców i Przyjaciół Ordo Iuris umożliwia naszym prawnikom stawanie w obronie szykanowanych pracowników i pracodawców. Tylko dzięki takim ludziom jak Pani możemy udzielać skutecznej pomocy prawnej każdej zgłaszającej się do nas ofierze dyskryminacji w miejscu pracy.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Bronimy wolności sumienia w miejscach pracy

Ukarany za cytowanie Pisma Świętego

Zmierzający do końca proces Janusza Komendy – pracownika sklepu meblowego IKEA, który został zwolniony z pracy za wierność wyznawanym wartościom – to jeden z najgłośniejszych przykładów ideologicznej cenzury w miejscu pracy.

Mężczyzna od 2016 roku pracował w krakowskim sklepie szwedzkiej sieci meblowej, ciesząc się uznaniem pracodawców, kolegów z pracy i klientów sklepu, o czym świadczy regularne podnoszenie jego wynagrodzenia. Niestety dla jego przełożonych ideologia okazała się ważniejsza od uczciwości czy profesjonalizmu, a nawet tak przyziemnych spraw jak rozwój i funkcjonowanie oddziału sklepu.

Wystarczył jeden wpis na wewnętrznym forum pracowniczym, by firma podjęła decyzję o zwolnieniu swojego oddanego pracownika, który nie zgodził się na udział w organizowanej przez pracodawcę promocji środowisk LGBT, tłumacząc się tym, że jako chrześcijanin nie może przyłączyć się do propagowania zgorszenia, którym zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego są praktyki homoseksualne. Sprawa jest o tyle istotna, że cały komentarz był oparty na cytatach z Pisma Świętego, a to oznacza, że na szali jest nie tylko wolność słowa i wolność sumienia, ale także wolność wyznania. Jeśli sąd uzna, że nie ma nic złego w zwalnianiu ludzi za cytowanie Biblii, to będzie oznaczało, że wolność religijna w Polsce jest poważnie zagrożona.

Dlatego, gdy Pan Janusz zgłosił się do Instytutu Ordo Iuris, nie miałem wątpliwości, że musimy mu pomóc. Od razu nagłośniliśmy sprawę w mediach, dzięki czemu prokuratura postawiła kierowniczce sklepu zarzuty dotyczące złamania zakazu dyskryminacji. Niestety w lutym tego roku sąd pierwszej instancji uniewinnił kobietę. To jednak nie koniec sprawy karnej. Reprezentując Janusza Komendę w tym postępowaniu jako oskarżyciel posiłkowy, złożymy apelację.

W najbliższych tygodniach możemy się też spodziewać rozstrzygnięcia w zainicjowanym przez nas postępowaniu przed sądem pracy, w którym reprezentujemy poszkodowanego, domagając się przywrócenia mężczyzny do pracy i wpłaty zadośćuczynienia na cele charytatywne.

Ta ważna sprawa zbliża się ku końcowi. Wierzę, że nakład czasu i pracy naszych prawników ostatecznie pozwoli na triumf wolności sumienia nad ideologicznym reżimem zagranicznych koncernów.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Bronimy ofiar represji w polskich szpitalach

Od kilku tygodni do Instytutu Ordo Iuris zgłaszają się pracownicy szeroko pojętej służby zdrowia, którzy są represjonowani przez pracodawców za brak szczepienia przeciw Covid‑19. Najbardziej jaskrawym przykładem takich działań jest zwolnienie fizjoterapeuty, który najpierw usłyszał, że jeśli się nie zaszczepi, to zostanie przeniesiony do ekipy sprzątającej szpital w godzinach nocnych, a następnie został po prostu zwolniony z pracy. Dlatego do sądu trafił już nasz pozew, w którym domagamy się uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i zapłaty odszkodowania za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz dyskryminującą przyczynę wypowiedzenia.

Stanęliśmy też w obronie lek. Ewy Wendrowskiej, która została przez Naczelną Izbę Lekarską oskarżona o rozpowszechnianie informacji niezgodnych ze stanem wiedzy medycznej. Tymczasem list otwarty, pod którym podpisała się kobieta, zawierał odniesienia do licznych badań i publikacji naukowych, a wśród jego sygnatariuszy znalazło się wiele osób z tytułami doktorskimi i profesorskimi.

Także i w tym przypadku udzielamy niezbędnej pomocy prawnej. Nasi prawnicy przygotowali odpowiedź na pismo Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, w którym podkreśliliśmy, że wszczęcie postępowań dyscyplinarnych za podpisanie apeli, petycji czy listów otwartych może stanowić naruszenie art. 54 oraz art. 63 Konstytucji RP. W piśmie powołaliśmy też szereg wniosków dowodowych, żaden z nich nie został dopuszczony przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Czekamy zatem na jego końcowe stanowisko, licząc się z tym, że w przypadku tak wybiórczego potraktowania postepowania wyjaśniającego, może zaistnieć potrzeba obrony lekarki w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym.

Naukowcy szykanowani za prawdę

Do prześladowania pracowników za poglądy często dochodzi na… uniwersytetach, a prym wiedzie w tej dziedzinie Uniwersytet Śląski. To właśnie komisja dyscyplinarna tej uczelni ukarała pracującą na UŚ od 28 lat prof. Ewę Budzyńską za nazwanie nienarodzonego człowieka „dzieckiem” i przytoczenie konstytucyjnej definicji małżeństwa. Komisja wszczęła też postępowanie przeciwko dr. Tadeuszowi Kani, który nawet z treści wydanego orzeczenia nie mógł się dowiedzieć, za jaki czyn został ukarany.

Podobnie było także z ks. prof. Dariuszem Oko, który nie został „zaproszony” do udziału w niemieckim postępowaniu, którego efektem był wyrok nakazowy. Polski kapłan został skazany na karę grzywny w wysokości 4 800 euro lub odbycia 120 dni aresztu. Przyczyną był artykuł naukowy na temat homoseksualnego lobby w Kościele katolickim, który nie spodobał się… pewnemu niemieckiemu kapłanowi. Jak się okazało, donosiciel stracił wcześniej stanowisko wicerektora seminarium po tym, jak media opublikowały zdjęcia, na których całował się z klerykiem. Po przystąpieniu do sprawy prawników Ordo Iuris wyrok nakazowy upadł, a sąd w Kolonii rozpoczął zwyczajne postępowania karne. Zapowiadane na początek lutego posiedzenie sądu w sprawie ks. prof. Oko zostało jednak odwołane, a nowy termin wyznaczono na maj.

Dzięki prawnikom Ordo Iuris, z zarzutów już oczyszczono natomiast dr Justynę Melonowską, która została oskarżona o homofobię za wpis w mediach społecznościowych, w którym nawet nie wspomniała o homoseksualizmie oraz dr. Wilhelma Czaplińskiego atakowanego za krytykę agresywnych manifestacji proaborcyjnych. Ofiarami cenzorskich praktyk na uczelniach byli też między innymi prof. Aleksander Nalaskowski, dr Tomasz Terlikowski. O wszystkich przypadkach piszemy w aktualizowanym co roku raporcie na temat wolności akademickiej.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Zapewniamy pracownikom niezbędną wiedzę

Przy takiej skali ograniczania wolności słowa w miejscu pracy, nie dziwi, że do Centrum Interwencji Procesowej coraz liczniej trafiają pytania dotyczące legalności działań pracodawców. Dlatego przekonałem się, jak istotne jest przekazanie i szerokie rozpowszechnienie podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy i Konstytucji RP, dzięki której polscy pracownicy będą przygotowani na ewentualne ograniczanie wolności słowa w miejscu pracy.

Nasi prawnicy kończą właśnie pracę nad poradnikiem prawnym, w którym w sposób precyzyjny i przystępny wyjaśnimy, jakie prawa przysługują każdemu pracownikowi. W poradniku podkreślamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdemu pracownikowi, obok prawa do godziwego wynagrodzenia, przysługuje również prawo do niedyskryminacji, które powinno stać skutecznie na straży wolności słowa, religii i sumienia. Niedopuszczalne jest gorsze traktowanie z uwagi na światopogląd, poglądy naukowe i etyczne, wyznanie, religię, wyznawane wartości i zasady moralne czy przekonania polityczne.

W publikacji wskażemy, że naturalnie na pracowniku ciąży obowiązek starannego wykonywania pracy, a także wykonywania poleceń przełożonych, jednak tylko tych, które dotyczą pracy, są zgodne z przepisami prawa oraz z warunkami określonymi w umowie o pracę. Pracownikowi przysługuje natomiast prawo do odmowy uczestnictwa w inicjatywach pracodawcy, które nie mają związku z jego obowiązkami i są sprzeczne z jego wartościami. Dotyczy to, np. przedsięwzięć promujących postulaty ruchu LGBT+ lub lobby aborcyjnego. Wskazujemy również, że pracownikom sektora medycznego przysługuje klauzula sumienia, która gwarantuje im prawo do powstrzymania się od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem.

W poradniku odniesiemy się też do zastosowania najbardziej dolegliwej formy naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu w postaci wypowiedzenia umowy o pracę. Opiszemy ścieżkę odwołania, jaka przysługuje wówczas ofierze dyskryminacji w miejscu pracy. Istotne jest też to, aby zwolniony pracownik wiedział, że oprócz wystąpienia z powództwem o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach, może się również domagać od pracodawcy odszkodowania w związku z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Takim naruszeniem jest bowiem wypowiedzenie umowy ze względu na stan zdrowia pracownika oraz jego światopogląd, poglądy naukowe i etyczne, wyznanie, religię bądź wyznawane wartości i zasady moralne.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Czy warszawiacy będą masowo zwalniani za poglądy?

Przygotowywany przez naszych prawników poradnik może się okazać wkrótce szczególnie cenny dla warszawskich pracowników. Miesiąc temu miasto poinformowało o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie projektu „Równe Miejsce – sieć współpracy miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji”. Regulamin projektu stanowi, że pracodawcy, którzy chcą otrzymać od miasta „etykietę pracodawców wolnych od dyskryminacji”, muszą zobowiązać się do „angażowania się w społeczne akcje mające na celu promowanie różnorodności i przeciwdziałanie dyskryminacji”, „zdecydowanego reagowania na wszelkie przejawy dyskryminacji, stereotypizacji, uprzedzeń i mowy nienawiści”, a nawet do „konsekwentnego pociągania do odpowiedzialności zatrudnianych osób za zachowania lub postawy, które są dyskryminujące”.

Innymi słowy, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wskazuje za wzór działalność krakowskiej IKEI, która najpierw „zaangażowała się w akcję społeczną promującą różnorodność”, a następnie pociągnęła Janusza Komendę „do odpowiedzialności za zachowania dyskryminujące”. Jeśli projekt wejdzie w życie, setki warszawskich pracowników, którzy nie mają przecież wpływu na to, czy ich pracodawca weźmie udział w programie, mogą zostać potraktowani tak, jak były pracownik krakowskiej IKEI.

Aby do tego nie doszło, przesłaliśmy już do Wojewody Mazowieckiego analizę prawną regulaminu programu, zwracając uwagę na jego cenzorski, dyskryminacyjny i ideologiczny charakter. Przygotowaliśmy tez internetową petycję, w której apelujemy do wojewody o stwierdzenie nieważności uchwały ogłaszającej konkurs.

Jesteśmy gotowi pomóc każdemu pracownikowi, który padnie ofiarą dyskryminacji i szykan z uwagi na swoje przywiązanie do wartości.

Wsparcie prawników Ordo Iuris już przełożyło się na skuteczną obronę pracownika łódzkiej drukarni, którego Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar nakazał ścigać tylko za to, że mężczyzna odmówił wydrukowania materiałów promujących organizację LGBT. Łódzki drukarz został początkowo skazany przez sądy dwóch instancji na podstawie uchwalonego jeszcze w czasach komunistycznych przepisu. Dzięki naszemu wieloletniemu zaangażowaniu Trybunał Konstytucyjny, przychylając się do złożonej przez prawników Ordo Iuris ekspertyzy, orzekł o jego niekonstytucyjności, nakazując jednocześnie zmianę prawa w tym zakresie. Sąd Najwyższy uchylił wyroki skazujące, oczyszczając mężczyznę z zarzutów.

Stwierdzenie nieważności komunistycznego przepisu przez TK okazało się pomocne także w sprawie innej drukarni, która nie chciała podjąć się wydruku treści satanistycznych na koszulkach. Nasi prawnicy udzielili jej niedawno porady prawnej, wskazując, że zgodnie z obowiązującym prawem przedsiębiorca może odmówić wykonania usługi, która jest sprzeczna z jego sumieniem, wyznawaną wiarą czy wartościami.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Chcą narzucić Polsce cenzurę obywateli

Już niedługo pracownicy w całej Europie mogą zostać systemowo poddani ideologicznej presji. Taki byłby efekt uznania tzw. mowy nienawiści za „przestępstwo europejskie” i wpisania go do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Katalog „przestępstw europejskich”, do którego należy dziś między innymi handel ludźmi, seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci czy nielegalny handel bronią – to zbiór zbrodni, które muszą być ścigane w całej Unii Europejskiej.

Problem polega jednak na tym, że o ile znajdujące się dziś w tym zbiorze przestępstwa są jasno zdefiniowane, o tyle „mowa nienawiści” jest pojęciem, które można interpretować w zasadzie w dowolny sposób. Co gorsza, sama Komisja Europejska dała już wskazówkę, jak powinno się „mowę nienawiści” rozumieć, powołując się na statystyki Facebooka, który w swoich „Standardach społeczności” za „mowę nienawiści” uznaje „wyrażenia mówiące o odstępstwie od normy” czy „treści wyrażające odrzucenie, w tym między innymi: nie uznaję, nie lubię, nie zależy mi”.

Nie ma więc wątpliwości, że wpisanie „mowy nienawiści” do unijnych traktatów będzie oznaczać zmuszenie Polski do ideologicznej cenzury swoich obywateli. Dlatego eksperci Instytutu przygotowali analizę, w której zwracamy uwagę na to, że wcielenie w życie proponowanej inicjatywy, stanowiłoby bezprecedensowe zagrożenie dla wartości takich jak wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność sumienia czy wolność religijna, które są gwarantowane przez Konstytucję RP oraz Kartę Praw Podstawowych UE i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, stanowiące najważniejsze filary ochrony praw podstawowych w UE.

Aby ostrzec europejską opinię publiczną i rządy krajów UE przed tak ogromnym zagrożeniem, eksperci Ordo Iuris w najbliższych tygodniach przedstawią przełomowy raport na temat pojęcia „mowy nienawiści”. Zwrócimy w nim uwagę na związki teorii „mowy nienawiści” z ideologią postmarksistowską. Pokażemy, że „mowa nienawiści” nie posiada konkretnej ani precyzyjnej definicji, jest natomiast pojęciem w swojej istocie niedookreślonym, subiektywnym i selektywnym, co w praktyce bardzo ułatwia manipulowanie jego znaczeniem. Wytłumaczymy, jak przy jej pomocy radykałowie próbują usuwać z debaty publicznej obrońców wartości, przedstawiając ich jako nietolerancyjnych nienawistników. Wskażemy także ewentualne konsekwencje prawne poszerzenia zakresu penalizacji „mowy nienawiści” w polskim systemie prawnym, podkreślając, że w praktyce uniemożliwiałoby to krytykę postulatów aktywistów LGBT czy aborcjonistów.

Posługując się niedookreślonym pojęciem mowy nienawiści radykałowie, starają się zamknąć usta obrońcom wartości i wyeliminować ich z przestrzeni publicznej. Nasz Instytut dzięki wsparciu Darczyńców i Przyjaciół Ordo Iuris może konsekwentnie obnażać prawdę o ideologicznym pochodzeniu pojęcia „mowy nienawiści” oraz występować w obronie ludzi szykanowanych za wyrażanie sprzeciwu wobec radykalnych postulatów.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Wspólnie obronimy wolność sumienia w miejscu pracy

Narasta skala ideologicznej presji, jakiej są poddawani Polacy w miejscu pracy. To już nie tylko szpitale przymuszające lekarzy i położne do wykonywania aborcji, lecz także uniwersytety karzące za prawdę o rodzinie i krytyczne podejście do ideologii gender, a nawet zagraniczne sklepy, w których propaganda aktywistów LGBT prowadzi do obowiązkowego poparcia dla radykalnych i szkodliwych postulatów.

Jeżeli zabraknie prawników, stających po stronie pracowników, bezkarna ideologiczna presja koncernów – bez udziału państwa i jego struktur – zastraszy Polaków, złamie naturalny i racjonalny opór przeciwko radykalnym ideologiom.

Nasi prawnicy znajdują się w nieustannej gotowości, by świadczyć bezpłatną pomoc prawną pracownikom i pracodawcom represjonowanym za okazywanie przywiązania do wartości takich jak życie, małżeństwo czy rodzina. Każda z naszych interwencji wiąże się jednak konkretnymi kosztami.

Udzielenie pomocy prawnej prześladowanemu pracownikowi wymaga zawsze bardzo indywidualnego podejścia. Analizy każdej sytuacji. Dobrania odpowiednich środków prawnych. Często zasięgnięcia opinii branżowych specjalistów. Przeciętnie, taka sprawa kosztuje nas nawet 10 000 zł. Jednak każde zwycięstwo to wyraźny sygnał, że w wolnej Polsce nie wolno wywierać ideologicznej presji w miejscu pracy.

Reprezentowanie Janusza Komendy przed sądem pracy przeciw IKEI to jeszcze koszt nie mniejszy niż 10 000 zł. Natomiast złożenie apelacji w postępowaniu karnym pochłonie nie mniej niż 7 000 zł. Bez naszego wsparcia Pan Janusz zostałby sam ze swoim dramatem.

Kolejne 12 000 zł musimy przeznaczyć na napisanie naszego poradnika dla pracowników. Jednak dzięki niemu każdy, kto padnie ofiarą presji ideologicznej w miejscu pracy, uzyska dostęp do rzetelnej wiedzy o tym, jak się bronić przed takimi bezprawnymi praktykami.

Przygotowanie przełomowego raportu o mowie nienawiści to wiele godzin pracy ekspertów z różnych dziedzin. Łączny koszt raportu i jego promocji nie będzie mniejszy niż 15 000 zł. Dokument umożliwi nam zwrócenie uwagi rządowi krajów UE i opinii publicznej na poważne zagrożenia wynikające z implementacji pojęcie mowy nienawiści do traktatów unijnych.

Nasza obojętność i brak reakcji na krzywdę szykanowanych pracowników mogą mieć dalekosiężne konsekwencje. Radykałowie krok po kroku realizują swoją strategię, w myśl której wszelka krytyka ich postulatów ma zostać uznana za przestępstwo „mowy nienawiści”.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, dzięki czemu będziemy mogli bronić pracowników, którzy są zwalniani za to, że nie boją się odważnie stawać po stronie wartości.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Jeśli nie będziemy reagować szybko i zdecydowanie, to już wkrótce każdy pracownik w Polsce będzie zmuszony pod groźbą zwolnienia dyscyplinarnego do poparcia w swoim miejscu pracy sprzecznych z podstawowymi wartościami postulatów politycznych ruchu LGBT. Aby temu zapobiec, musimy konsekwentnie stawać po stronie odważnych i prześladowanych za wierność swoim wartościom pracowników. Głęboko wierzę w to, że z Pani pomocą obronimy miejsca pracy przed ideologiczną presją, pozwalając pracownikom na spokojną pracę, dzięki czemu będą mogli budować dobrobyt swoich rodzin i całej Polski.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Ksiądz Marek Bąk : WIARA TO ŚWIĘTOŚĆ BOGA W CZŁOWIEKU. – YouTube
https://m.youtube.com/watch?v=r1iZfYCli3s


https://m.youtube.com/watch?v=r1iZfYCli3s&feature=share&fbclid=IwAR0vq2Tjwr0cMESGCWug2-xjcqZoGdMYnxRvg9J6EhZaHwKj6_k5qgQpUhY

Kaczyński: Potrzebna nam jedność szersza niż obóz prawicy

https://gloria.tv/post/B1SeHEcdEHRf6d39yR7usUU9R

Przemówienie Józefa Becka w Sejmie – 5 maja 1939

https://www.youtube.com/watch?v=sepbDGP964A

Przemówienie Józefa Becka – 3 września 1939

https://www.youtube.com/watch?v=WeQck3KWfDM

 

Od 5 maja do 3 września 1939 roku Polska otrzymała odpowiedź, jaką cenę przyszło jej zapłacić.

Czy teraz też lipcu 2022 roku czeka nas powtórka z historii?.

Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki.
                                             Msza Święta | Parafia Rymanów-Zdrój
KOCHANI NADSZEDŁ CZAS NA NASZE DZIAŁANIE !!
NADSZEDŁ CZAS ABYŚMY CZYNILI POKUTĘ I WYNAGRADZALI !!
NAJWIĘKSZYM DAREM JAKIM ZOSTAWIŁ NAM JEZUS CHRYSTUS KRÓL, TO OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ
JEŻELI TYLKO MOŻECIE, ZAMAWIAJCIE
MSZE ŚWIĘTE W INT:
„WYNAGRADZAJĄCEJ SERCU JEZUSA I SERCU MARYI”
Jadwiga Twitterissä: "Święty Boże, Święty Mocny.Święty Nieśmiertelny zmiłuj  się nad nami . https://t.co/5a3rh7kj3i" / Twitter
Auchan zostaje w Rosji, bo boi się utraty swojego majątku

 

Szanowni Państwo

czy słyszeli Państwo ostatnie wiadomości?

Prezes firmy Auchan – Yves Claude – odniósł się do słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który 23 marca w parlamencie Francji zaapelował o wycofanie się firm francuskich z Rosji, by nie sponsorować w ten sposób rosyjskiej machiny wojennej.

Szef Auchan nie ukrywa, że decyzja jego firmy podyktowana jest obawą przed znacjonalizowaniem majątku sieci handlowej przez władze Rosji, w sytuacji kiedy opuści ona ten kraj.
Dlatego Francuzi gotowi są pozostać na rynku rosyjskim bez względu na okoliczności, bo przeliczyli sobie ewentualne straty i nie mają zamiaru, nawet w obliczu bezwględnej i krwawej agresji na Ukrainę, ich ponosić.

Tym samym dają jasny sygnał, że nie ma takiej zbrodni rosyjskiej, której nie byliby gotowi zaakceptować żeby tylko ochronić swój kapitał.

Co więcej dorabiają do tego opowieść, że pobudki stojące za ich postawą są szlachetne, bo zarabiając nadal pieniądze w kraju agresora chronią przed głodem pokojowo przecież nastawioną ludność cywilną Rosji.

Tymczasem, jak wynika z badań, ponad 75% Rosjan wskazuje Polskę jako cel kolejnego, po Ukrainie, ataku wojsk rosyjskich. Tyleż samo akceptuje zdecydowanie, lub pod pewnymi warunkami, użycie przez Rosję broni atomowej dla „zabezpieczenia uzasadnionych interesów”.

 

Mam nadzieję, że w tych okolicznościach jest również dla Państwa koniecznością, by nie tylko CitizenGO, ale każda Polka i każdy Polak stali po stronie bojkotu Auchan, Leroy Merlin i Decathlon.

Tylko akcja, która będzie wystarczająco dotkliwa finansowo może wpłynąć na zmianę decyzji francuskich właścicieli sieci handlowych. Stąd też masowość tej kampanii jest tak ważna.

W wielu miastach Polski bojkot wyszedł już poza internet, a rzesza lokalnych działaczy protestowała także przed francuskimi sklepami.

Bardzo proszę dołączyć do naszego bojkotu konsumenckiego, by z całą mocą zażądać wycofania się z Rosji sieci Auchan, Leroy Merlin i Decathlon:

Czy pomogą nam Państwo, by nasza akcja zdobyła 50 000 podpisów? Proszę podpisać deklarację bojkotu trzech francuskich sieci handlowych w Polsce.

Jeśli nie zaprotestujemy teraz, a decyzja francuskich firm nie spotka się z wystarczającym napiętnowaniem, zuchwałość rosyjskiego imperializmu i pragnienia podporządkowania sobie kolejnych Państw, z Polską na czele, tylko się umocni.

Pozdrawiam serdecznie

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z rodziną i przyjaciółmi.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


 

Właściciel sieci marketów budowlanych Leroy Merlin, marketów spożywczych Auchan i sklepów sportowych Decathlon oświadczył, że nie tylko nie wycofa się z Rosji, ale chce wypełnić lukę po konkurentach, którzy rezygnują z obecności w tym kraju.

Wszystkie, obecne również w Polsce, sklepy chcą zarabiać jeszcze więcej dzięki tragedii Ukrainy!

Bardzo proszę przyłączcie się Państwo do bojkotu sklepów Auchan, Leroy Merlin i Decathlon w Polsce i nie róbcie tam żadnych zakupów do czasu, aż nie wycofają się one ze swoich interesów w Rosji.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo,

agresja Rosji na Ukrainę spowodowała zakończenie działalności na rynku rosyjskim setek firm zagranicznych, które były obecne od lat w tym kraju.

Lista jest długa i obejmuje niemal wszystkie branże oraz największych gigantów, którzy przyłączyli się w ten sposób do sankcji na Rosję (m.in. McDonald’s, PepsiCo, AmRest, Unilever, Procter&Gamble, LVMH, Coca-Cola, Visa, Mastercard, Disney, Amazon, Volkswagen).

Zgoła inne podejście do kwestii solidarności z narodem ukraińskim, walczącym ze zbrojną napaścią Rosji, ma biznes francuski.

Przykładem niech będzie firma, która jest właścicielem sieci marketów budowlanych Leroy Merlin, marketów spożywczych Auchan i sklepów sportowych Decathlon.

Oświadczyła ona ostatnio, że nie tylko nie wycofa się z Rosji, ale chce wypełnić lukę po konkurentach, którzy rezygnują z obecności w tym kraju.

Poinformowała przy tym, że wobec braku szeregu produktów z zagranicy, które w związku z bojkotem dostawców i sankcjami nie mogą przekroczyć rosyjskiej granicy, zastępuje je produkcją krajową oraz pochodzącą z „zaprzyjaźnionych” państw.

Oznacza to, że właściciel francuskich sieci chce dzięki wojnie zarobić jeszcze więcej i nie ma żadnych skrupułów moralnych wobec zbrodni, które popełnia Rosja na ludności cywilnej Ukrainy.

W takiej sytuacji do zmiany decyzji przekonać może tylko bojkot konsumencki w tych krajach, w których także obecne są sieci Leroy Merlin, Auchan i Decathlon.

Proszę podpisać petycję, żądając od właściciela sieci, aby wycofał się z Rosji, informując go jednocześnie o swojej decyzji rezygnacji z robienia zakupów w jego sklepach.

Warto zauważyć, że w Polsce sieć Auchan w latach 2015-2019 osiągnęła przychody, które przekraczają 51 mld zł, a równocześnie odprowadziła niespełna 1,8 mln zł podatku dochodowego. Stanowi to zaledwie 0,004 proc. przychodów sieci.

Dla porównania inna sieć handlu spożywczego (Biedronka) przy 61,4 mld zł przychodów w 2020 r. odprowadziła należny podatek w kwocie 689,7 mln zł.

Dodatkowo, w ciągu ostatnich lat, niektóre francuskie firmy uzyskały od państwa polskiego pomoc publiczną, której wartość przekracza odprowadzony przez nie podatek.

Taka postawa francuskich właścicieli wskazuje, że nie ma dla nich nic ważniejszego niż zyski, pieniądze, dywidenda dla udziałowców. W przypadku Rosji nawet jeśli ma być to okupione krwią niewinnych ludzi ginących z rąk agresora na Ukrainie.

Pokażmy, że my Polacy nie akceptujemy takiej postawy i jesteśmy gotowi zrezygnować z zakupów w tych sklepach dopóki ich właściciel nie zmieni zdanie i nie wyjdzie z rynku rosyjskiego tak jak zrobiły to inne podmioty.

Bardzo proszę dodać swój podpis pod deklaracją: Zacznę znowu kupować w Waszych sklepach jeśli Wy przestańcie robić interesy ze zbrodniarzem!

Tłumaczenia sieci, że są po stronie ofiar jest nieprzekonujące.

Samo organizowanie akcji pomocowych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę nie załatwia sprawy. Trzeba jeszcze przestać robić interesy z agresorem, bo tylko wtedy szansa na to, że mniej będzie jego ofiar rośnie.

Jeśli nasza wspólna akcja stanie się masowa będzie skuteczna.

Bardzo proszę o dołączenie do akcji bojkotu konsumenckiego sieci Leroy Merlin, Auchan i Decathlon oraz nie robienie w nich zakupów dopóki nie wyjdą z Rosji.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Więcej informacji:

„Sponsorujecie Putina”. Fala krytyki zalała profile Auchan, Leroy Merlin i Decathlonu

https://www.tvp.info/59019224/auchan-leroy-merlin-i-decathlon-zostaja-w-rosji-fala-krytyki-polacy-ostro-po-inwazji-na-ukraine

DLACZEGO LUDZIE NIE CHCĄ ZROZUMIEĆ, ŻE WOJNY – TO ŚMIERĆ, ZGLISZCZA I WSZYSTKIEGO ZNISZCZENIE !

 

Podpisz
Przyjaciele i Przyjaciółki!
Jego Świątobliwość Dalajlama, organizacja Lekarze Przeciw Wojnie Nuklearnej oraz inni laureaci Pokojowej Nagrody Nobla wystosowali historycznej wagi apel o odrzucenie wojny i broni jądrowej. Teraz proszą Avaaz i wszystkich ludzi na świecie, by do niego dołączyli w imię ochrony całej ludzkości.

Zróbmy to wszyscy! Podpisz apel jednym kliknięciem i udostępnij go znajomym. Kiedy zbierzemy wystarczająco dużo podpisów, dostarczymy nasze głosy przywódcom Federacji Rosyjskiej, NATO i mediom:

List otwarty laureatów Pokojowej Nagrody Nobla oraz obywatelek i obywateli świata przeciwko wojnie i broni jądrowej

Odrzucamy wojnę i broń jądrową. Apelujemy do wszystkich obywatelek i obywateli świata, by dołączyli do nas w imię obrony naszej planety, wspólnego domu nas wszystkich, przed tymi, którzy grożą jej zniszczeniem.

Inwazja na Ukrainę wywołała katastrofę humanitarną dla jej mieszkańców. Cały świat stoi przed największym zagrożeniem w swojej historii: wojną nuklearną na wielką skalę, która może zniszczyć naszą cywilizację oraz spowodować potężne szkody ekologiczne na całej Ziemi.

Apelujemy o natychmiastowe zawieszenie broni, wycofanie wszystkich rosyjskich sił zbrojnych z Ukrainy oraz o podjęcie wszelkich możliwych wysiłków w celu nawiązania dialogu, by zapobiec tej ostatecznej katastrofie.

Apelujemy do Rosji i NATO, by jednoznacznie wyrzekły się jakiegokolwiek użycia broni jądrowej w tym konflikcie. Apelujemy także do wszystkich krajów o poparcie Traktatu o zakazie broni jądrowej, aby podobny moment nuklearnego zagrożenia już nigdy się nie powtórzył.

Właśnie teraz jest czas na zakazanie i wyeliminowanie broni jądrowej. To jedyny sposób, by zapewnić mieszkańcom całej planety bezpieczeństwo od tego śmiertelnego zagrożenia.

Albo skończymy z bronią jądrową, albo będzie to koniec dla nas wszystkich.

Odrzucamy rządzenie za pomocą przymusu i gróźb; apelujemy o dialog, współistnienie i sprawiedliwość.

Świat wolny od broni jądrowej jest konieczny i możliwy, zbudujemy go razem. Bez chwili zwłoki dajmy światu szansę na pokój.

Podpisz
List otwarty podpisali laureaci Pokojowej Nagrody Nobla:

Jego Świątobliwość Dalajlama (1989)
Lekarze Przeciw Wojnie Nuklearnej (1985)
Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (2017)
Juan Manuel Santos (2016)
Kailash Satyarthi (2014)
Leymah Gbowee (2011)
Tawakkul Karman (2011)
Muhammad Yunus (2006)
David Trimble (1998)
Jody Williams (1997)
Jose Ramos-Horta (1996)
Konferencje Pugwash w Sprawie Nauki i Problemów Światowych (1995)
Óscar Arias Sánchez (1987)
Lech Wałęsa (1983)
Religijne Towarzystwo Przyjaciół (1947)
Międzynarodowe Stałe Biuro Pokoju (1910)

Tę kampanię Avaaz prowadzi wspólnie z organizacją IPPNW: Lekarze Przeciw Wojnie Nuklearnej. Społeczność Avaaz już nie raz łączyła siły z innymi ruchami i aktywistami, by stawić czoła największym wyzwaniom naszych czasów. IPPNW jest niezależną od partii politycznych federacją krajowych organizacji lekarzy z 55 państw, które reprezentują dziesiątki tysięcy lekarzy i lekarek, studentów medycyny i innych pracowników medycznych. Organizacja ta od dziesięcioleci zabiega o bezpieczniejszy i bardziej pokojowy świat, wolny od groźby atomowej zagłady i zbrojnej przemocy. Dołącz i podpisz już teraz!

Z nadzieją i determinacją,

Michael, Marek, Chuck, Molly, Carlos, Huiting, Nax i Luis wraz z całymi zespołami IPPNW i Avaaz

„To kolejny chichot szatana, ojca kłamstwa i wszelkiego zamętu. To co musi się wypełnić, to się wypełni by świat oczyścić z grzechu i kłamstwa. Oczekujmy Jezusa Chrystusa i triumfu Niepokalanej” 
UWAGA! Wciągną Polskę do WOJNY NA UKRAINIE?! Co z NATO i sojuszami?
Sumliński, Rola i Tuduj!
Globaliści a wojna na Ukrainie – Ewelina Frihauf
To wszystko się szybko nie skończy. Biden przemówił do narodu polskiego

 

Teresa Garland – Rząd wysiedli wschodnią ścianę Polski 27.03.2022
https://gloria.tv/post/9NNpkr6zgBxj3Cr2DnDHfYtps
Teresa Garland – Wkrótce wywłaszczenie Polaków na rzecz uchodźców?
Decyzja Rady Konsultacyjnej  

WITAM !

Wiersz K. Węgrzyna pt. „CZERWONE MORZE WYSTĄPIŁO Z BRZEGÓW” proszę o podanie w mediach i wśród znajomych – BÓG ZAPŁAĆ.  Pozdrawiam Grzegorz.

 

Ks. T.I.Zaleski – jak postępować z uchodźcami?

https://youtu.be/yZUXx0u0P90

 

S.Michalkiewicz – ukrywane fakty, sojusz USA – Putin?

https://youtu.be/ujpwi6kgWi0

 

W. Gadowski – czy Polska moze wygrać tę wojnę.?

https://youtu.be/eXH8jOAbUP4

 

S. Michalkiewicz – Niemcy chcieliby mieć większy wpływ….

https://youtu.be/-XITM82WrGY

 

Łukasz Kazek – o mordach podczas Rzezi Wołyńskiej

https://youtu.be/ottPI2arg7w

 

Krym – dlaczego Chruszczow oddał Krym Ukrainie….

https://youtu.be/ywdS8J5dAaI

Film „Włamał się do kościoła by zniszczyć Obraz, ujrzał postać pięknej kobiety (Kraków, potop szwedzki)” w YouTube
Korespondencja
TO ILE TRZEBA OFIAR WŚRÓD POLAKÓW, ABY WRESZCIE UWIERZYLI, ŻE TYLKO BÓG JEZUS CHRYSTUS JEST NAJWIĘKSZYM PRZYJACIELEM LUDZKOŚCI, A PREZYDENT A.DUDA OBCOKRAJOWIEC – WRÓG NARODU POLSKIEGODO GŁOSOWANIA NA DUDĘ NAMAWIALI KSIĘŻA I BISKUPI – CZY TO NIE JEST HAŃBA DLA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO?  TRZEBA O WSZYSTKO PYTAĆ PANA BOGA, KTÓRY ŻYJE I NIE CHCE WOJEN A TYLKO POKOJU DLA NARODU KAŻDEGO I WYZNACZYŁ NA PREZYDENTA GRZEGORZA BRAUNA, A W DRUGIM GŁOSOWANIU JANA POTOCKIEGO, KTÓRZY NATYCHMIAST BY UZNALI BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI I BY JUŻ NIGDY NIE BYŁO WOJNY. POLACY SĄ WINNI SAMI SOBIE, ŻE NIE PYTAJĄ I NIE SŁUCHAJĄ BOGA WSZECHMOGĄCEGO, A SŁUCHAJĄ T.RYDZYKA WROGOM ODDANEGO.
Musisz to wiedzieć (1370) W tym tempie „polskie elyty” maksymalnie za 7 dni…
 
Bardzo ważne informacje do Narodu Polskiego

CIEŃ OJCA | Dlaczego św. Józef jest tak potężnym patronem? | ks. Jerzy M…

 

Coroczne orędzie przekazane Mirjanie 18 marca 2022 r.

„Drogie dzieci, Matczyną miłością was wzywam, abyście pełni siły, wiary i zaufania patrzyli na mego Syna. Jemu otwierajcie swoje serca i nie bójcie się, bo mój Syn jest światłością świata i w Nim jest pokój i nadzieja. Dlatego ponownie wzywam was, abyście się modlili za te moje dzieci, które nie poznały miłości mego Syna, aby mój Syn swą światłością miłości i nadziei oświecił ich serca, a wam dzieci moje, by dodał odwagi oraz dał pokój i nadzieję. Jestem z wami, dziękuję Wam.”

PRAWDA!!!
 
Wszystkiemu ZŁU w Polsce winni są biskupi i hierarchowie  rządzący Religią Katolicką, bo pozwalają bez oporu być Prezydentem Polski obcokrajowcowi – wrogowi Polski ożenionego z Żydówką, a Żydom zawsze zależało na odebraniu własności czyjejś a także odebraniu Polakom Wiary w Boga Jedynego Wszechmogącego, bo i sami Go nienawidzili i nienawidzą, bo jest mądrzejszy od nich. Od początku ich stworzenia wybierali niewolę w Egipcie a nie przyjaźń z Najlepszym Cudownym Przyjacielem Zbawicielem, bo ich bóg lucyfer pozwalał im na każdy grzech. Ja mówię tylko 
o rządzących Żydach, bo Naród musiał ich słuchać, nawet gdy skazali Boga na śmierć to Naród musiał krzyczeć – Na Krzyż z nim! Żydom zależało aby zwyciężył ich człowiek na stanowisku prezydenta i namówili media katolickie także T.Rydzyka aby namawiał Polaków – „tylko Duda, tylko Duda!” Nawet nie pozwolili na wejście na antenę innym kandytatom. Okazuje się, Polacy są dalej głupi „przed i po szkodzie”, chociaż tracą majątki, przedsiębiostwa, sklepy oddali w ręce obcokrajowców, fabryki, kopalnie, stocznie i dużo więcej. Nakupili szczepionek morderczych, aby Polaków pomordować. Gdy przyjechali Ukraińcy to i szczepionki nie potrzebne i szpitale otworzyli i lekarze się znaleźli i covidu już nie ma. Na te wszystkie oszustwa pozwalają biskupi rządzący Religią Katolicką i także za ich zgodą Rząd oddał lucyferowi Polskę w Toruniu – 6.03.2019 r. i za ich zgodą A.Duda ukradł nazwę naszej Ojczyzny POLSKI a nadał haniebnie „Polin”, bo ma być Polska – Ukraińsko – Żydowska. Bikupi piersi po Bogu powinni o wszystko pytać żyjącego Pana Boga, a oni odebrali Bogu głos, aby nie było w Polsce sprawiedliwości, bo sami nazwali się Partią sprawiedliwą, ale tylko dla siebie. Księży i biskupów Panu Bogu oddanych wyganiają z Kościoła, lub ich prześladują.