UWIELBIAJMY TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MARYJĘ NIEPOKALANIE POCZĘTĄ.

               
  ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW – MICHAŁA – GABRIELA  – RAFAŁA – 29 wrzesień 2023 r.
Święty Michale Archaniele bardzo prosimy o obronę naszych kochanych odważnych kapłanów, którzy głoszą Prawdę Bożą oraz ochronę patriotów Polskich polityków, szczególnie Rafała Piecha, jego rodzinę oraz całą grupę Polaków, którzy będą głosować na Rafała Piecha i na jego partię „Polska Jest Jedna” a hasło: „Bóg – Rodzina – Ojczyzna” powinno być na zawsze. My Polacy pragniemy aby Polska mogła być wiecznie Polska bo prez. A.Duda pod dyktando wrogów Pana Boga i Polaków już Ją haniebnie przezwał – „Polin” i „Ukrainopol”. To jest straszne w czasach pokojowych tak zhańbił naszą Ojczyznę POLSKĘ a zaakceptował tę hańbę Episkopat. Bardzo prosimy Święty Michale Archaniele Michale ześlij swoje Wojsko Anielskie, aby Twoi Aniołowie pomagały nam Polakom w naszej Ojczyźnie żyć według Woli Bożej.
                                                               Modlitwy do Św. Michała Archanioła – EGZORCYZMY – Pomoc – Moc Modlitwy
 
                                                                        ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ.  
      „Nasi drodzy Polacy, Nasz ukochany Narodzie Polski wybrany przez całą Trójcę Przenajświętszą  na Czasy Ostateczne także, które nadeszły – pozostańcie wierni Bogu Ojcu, Jezusowi Zbawicielowi, Duchowi Świętemu i Maryi waszej Królowej. Już dużo osób mówi: „Jak dobrze mieć Przyjaciół 
w Niebie, którzy ratują nas w potrzebie”.  A wy drodzy katolicy, którzy znacie DOBRO i „zło” – módlcie się o nawrócenie grzeszników dużo. Przepraszajcie za nich i za ich okrutne grzechy wynagradzajcie, bo Bóg Ojciec jest z obojętnością traktowany, a przecież świat istnieje dzięki Łaskom Boga Wszechmogącego i My Aniołowie do waszej obrony także. Dusze ludzkie, które już są w Niebie ubolewają i nie mogą znieść obłudnej sytuacji na Planecie Ziemi, bo ludzie wiedzą, że jest Niebo, czyściec i piekło, a nie chcą być dobrzy, zgodni i wybierają piekło. Bóg Jezus Chrystus wie, bo zna stan duszy ludzkiej, ale dla Zbawiciela jest ważne ludzi nawracanie na drogi Boże w pokorze i ceni takich ludzi, bo dzięki waszym Modlitwom zapanuje Pokój na Ziemi a świat na Dobry się zmieni. W Niebie Dusze też się Modlą, bo Bóg Ojciec nie stwarzał Ziemi tylko dla Siebie a dla ludzi i wszelkiego stworzenia abyście mogli spokojnie żyć i w wieczności 
w Niebie z Nami być. Dlatego nie ulegajcie pokusom szatana i żyjcie zgodnie ze sobą i w przyjaźni z Bogiem Ojcem Wszechmogącym od rana. Mieczysławo też dziwisz się, że ludzie pokusom diabłów się poddają, którzy wszystko w nienawiści mają i ludziom wszystko obrzydzają. 
Bardzo was proszę Nasi drodzy Polacy – zjednoczcie się na podstawie miłości, zgody i wyrozumiałości Przebaczajcie sobie nawzajem, przepraszajcie Boga Trój-Jedynego i siebie i pragnijcie żyć w przyjaźni z Nami Aniołami a szczęśliwi będziecie. Trójca Przenajświętsza Maryja Królowa wasza i My Aniołowie cieszymy się, że pragniecie waszego życia na Ziemi zgodnie z Wolą Bożą czyli na zasadzie miłości, wyrozumiałości, pojednania i zgody, a wtedy uznacie Zbawiciela KRÓLEM POLSKI i zapanuje upragniony POKÓJ, bo taki jest cel każdego człowieka i nie ulegajcie podpowiedzi złego ducha, którego już rozpoznajecie, bo umiecie. My widzimy, że źli ludzie chcą wojnami i nieszczęściami was zniewolić, ale wy macie Nas Aniołów, to proście Modlitwami a was obronimy. 
„KTÓŻ JAK BÓG” – bo tylko Bóg Wszechmogący jest Najlepszym Ojcem, Przyjacielem i Ratunkiem dla ludzkości, więc GO nie zdradzajcie a innych pouczajcie. Amen. Święty Michał Archanioł pragnący mieć wszystkich w Niebie”.
                                                       —————————–————-
                        Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 29.09.23 r.
                                                      Któż jak Bóg

POTĘŻNY EGZORCYZM ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy. Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo. Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju. Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego.
Amen.
    UWIELBIAJMY CAŁĄ TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MARYJĘ NIEPOKALANIE POCZĘTĄ.
           
  ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA – GABRIELA – RAFAŁA – 29 WRZESIEŃ 2023 R.
Święty Archaniele Rafale Ciebie też bardzo prosimy o obronę naszych wspaniałych i odważnych patriotów polskich, oraz o osłonę ich przed wrogami i różnymi napastnikami gdyż mają dużą wiedzę o Polsce i nam tłumaczą, a są katolikami, mówią prawdę i walczą o wolność naszą Modlitwami. Bardzo prosimy o pomoc dla Rafała Piecha z Partii „Polska Jest Jedna” kandydata do Sejmu Polski. Otocz go Aniołami, aby prowadziły go bezpiecznymi drogami.
                                                                     Archanioł Rafał – Wikicytaty
                                        ŚWIĘTY ARCHANIOŁ RAFAŁ – 29 września 2023 r.
    „Mój bracie Rafale na polskiej Ziemi żyjący dziękuję tobie, że zrozumiałeś swoje powołanie do obrony swojej Ojczyzny Polski i głoś Prawdę, Sprawiedliwość i Uczciwość, a nade wszystko, że Bóg
w Trójcy Przenajświętszej cały czas jest żyjący. Na Planecie Ziemi nic się nie dzieje bez Boga wiedzy
a Jezus Chrystus Zbawiciel bardzo kocha waszą Polskę a wy Polacy nigdy GO nie znieważajcie, lecz
wywyższajcie, bo jest waszym Przyjacielem i dziękuję tym Polakom, którzy wiedzą o tym i do Boga ze wszystkim się zwracają. Tak i ty Rafale – wybraniec Maryi waszej Królowej godnie reprezentujesz swojego Zbawiciela
i Przyjaciela, Ja Jestem twoim Obrońcą, a Duch Święty jest twoim Prowadzącym. Bardzo Mnie – Nas
pocieszasz swoimi wystąpieniami bo My wszystko widzimy i razem zwyciężymy. Prawdziwą Prawdę 
ty reprezentujesz, bo z Bogiem wszędzie wszystko budujesz. ” KTÓŻ jak BÓG”, bo tylko Bóg jest
Ratunkiem dla Polaków i nie wstydzisz się wywyższać Boga Wszechmogącego, Ducha Świętego 
i Jezusa Chrystusa Zbawiciela waszego. Błogosławię ciebie Rafale i rodzinę twoją, bo godnie Mnie reprezentujesz w Ojczyźnie twojej. Święty Archanioł Rafał pragnący na Polskiej Ziemi panowania dobroczynnego i miłosiernego Boga Wszechmogącego w Trójcy Przenajświętszej Jedynego”.
                                                ——————————————–
                            Zapisała Mieczysława Przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 29.09.23 r.

                                                         Modlitwa do Rafała archanioła | God loves me, Prayers, Music humor

Kim jest RAFAŁ PIECH? – Poznaj prawdę
https://www.youtube.com/watch?v=3AMIQX50xak
 
PJJ | Spot wyborczy 2023 | Polska Jest Jedna
https://www.youtube.com/watch?v=kmEDOW6KAnA
„Nieustanne rozważanie Męki Pańskiej jest stałym pokarmem, tak bardzo miłym naszemu Panu”
06/07/2023 r Transmisja z 24 h Męki Pańskiej z Siemianowic Śl 
Jezus do Luizy Piccarrety : „Córko moja, tak miły jest dla Mnie ten, kto stale rozmyśla nad moją Męką, ubolewa nad nią i Mi współczuje, że czuję się jakby pokrzepiony we wszystkim, co przecierpiałem podczas swojej Męki. A nieustannie nad nią rozmyślając, dusza przygotowuje w ten sposób stały pokarm. W tym pokarmie znajdują się różne przyprawy i smaki, które przynoszą różne efekty. Tak więc, jeśli podczas mojej Męki związano Mnie powrozami i łańcuchami, dusza Mnie odwiązuje i daje Mi wolność. Onii wzgardzili Mną, pluli na Mnie i Mnie obrażali, a ona Mnie szanuje, oczyszcza z tych opluć i Mnie wielbi. Oni obnażyli Mnie i biczowali, ona zaś leczy moje rany i Mnie przyodziewa….”
 

                         

 

Rafał Piech OSTRZEGA przed Zełenskim! 
Ma NIEBEZPIECZNE powiązania: ZOBACZYCIE co to za człowiek!
https://www.youtube.com/watch?v=Kex8vDc8lp4
Boją się! PiS wykorzystuje nazwę Partii „Polska Jest Jedna”
PJJ – Pomoc dla poszkodowanych rolników
https://www.youtube.com/watch?v=64EC12_h4Tw
„POLSKA JEST JEDNA – Wrocław – 28.09.23 – Spotkanie z Rafałem Piechem i kandydatami do Sejmu” 

Zapraszamy na pielgrzymkę na rocznicę śmierci o. Slavko od 18-26 listopada – info w Redakcji

Orędzie z 25 września 2023 r.
„Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy z mocą. Modernizm chce wniknąć do waszych myśli i ukraść wam radość z modlitwy i ze spotkania z Jezusem. Dlatego, moje, drogie, kochane dzieci, odnówcie modlitwę w waszych rodzinach, by moje macierzyńskie serce radowało się tak, jak w pierwszych dniach gdy was wybrałam, a modlitwa rozbrzmiewała dniem i nocą, i Niebo nie milczało, lecz obficie obdarzało to miejsce pokojem i błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 

12- rekolekcje JM 2023-08-06-1

Do osób wspierających PJJ Polska Jest Jedna (ale wspierających po cichu i biernie)
ku refleksji…

„Kiedy czytam wiadomości typu: „Bardzo niedobrze, że mieszasz się w politykę” to jakbym czytała: „Bardzo niedobrze, że zależy Ci na Polsce”.
(Nie wiedziałam, że osoba udzielająca się w temacie ewangelizacji, musi milczeć w temacie troski o kraj, tym bardziej kiedy pojawiła się PRAWDZIWA PRAWICA )

Myślę, że bardzo niedobrze, że obecny rząd:

– zmuszał do eksperymentów medycznych.
(Naprawdę ktoś myśli, że to koniec, że za chwilę nie wyskoczą z kolejnym wirusem, że nie będą ograniczać praw tych, którzy myślą samodzielnie? Putin i fala z Ukrainy błyskawicznie zlikwidowali ilość zakażeń. Niesamowite, choć przeczące wszelkiej logice…)

– bezprawnie ograniczał wolność

– zamykał kościoły (lasy i cmentarze- tak krótką mamy pamięć na ogrom tej paranoi?)

– doprowadził kraj do gospodarczej ruiny

– szasta pieniędzmi, których nie ma

– delikatnie mówiąc mija się z prawdą

Pierwszy raz jest nadzieja, że coś zmieni się na lepsze.

Patrząc po ludzku Rafał Piech ma w wyborach takie szanse jak Dawid przy Goliacie, ale nie po ludzku… Nie po ludzku to cud, że mimo wszystko przeszedł dalej, mimo ograniczania zasięgów i blokowania gdzie się da. Czyżby Maryja, której jako prezydent zawierzył miasto, jednak maczała w tym palce?

Kiedy słyszę, że ktoś wspiera Rafała, ale będzie głosował na PiS bo tak będzie bezpieczniej, bo wtedy głos nie przepadnie i nie zwiększą się szanse PO… Ludzie… Myśląc w ten sposób nigdy nic się nie zmieni.

Wiele wpólnot popierających PJJ Polska Jest Jedna w mediach milczy. Wielu kapłanów wspierających Rafała milczy, a walka toczy się przeciw pierwiastkom duchowym.
Polska ma szansę, ale my umywamy ręce jak Piłat…

Udostępniajcie!
Rozmawiajcie z bliskimi, ze znajomymi, z każdym z kim się da. Uświadamiajcie.
A kiedy przyjdzie czas, zaznaczmy odpowiednie pole, żebyśmy później nie pluli sobie w brodę, że można było coś zrobić.

Razem możemy zmienić losy naszego kraju.
Odwagi!”

Przekazane z grupy WhatsApp Polska Jest Jedna – pomorskie

Zrobili z nas niewolników – skrucha, uniżenie, pokuta – Ks. Marek Bąk

 

Rafał Piech @polskajestjedna: To co dzieje się od ’89 to jawne niszczenie polskiej gospodarki
PREZYDENT POLSKI ANDRZEJ DUDA ZAPRZYJAŹNIŁ SIĘ Z PREZYDENTEM UKRAINY ZELEŃSKIM I OBAJ ZAPLANOWALI ZNISZCZENIE POLAKÓW W POLSCE RÓŻNYMI SPOSOBAMI, CO JUŻ CZYNIĆ ZACZĘLI.
Bóg Ojciec uprzedzał Naród Polski – zagłosujcie na Grzegorza Brauna Polaka i katolika to wrogowie z PiSu pisali okrutne kłamstwa o G.Braunie i go oczerniali, a nawet księża i biskupi na Dudę głosowali i sami wyrok na Polaków wydali i miliony szczepionkami i wirusami nas wymordowali. Szczególnie hierarchowie w Episkopacie powinni nam podpowiadać i sami powinni Przełożonego Pana Boga pytać, ale oni nie pytali, bo posądzą ich o wiarę w Objawienia. Pan Bóg zawsze nam podpowiada i Boga trzeba słuchać Najlepszego naszego Przyjaciela a co najważniejsze Sędziego i Zbawiciela. No i nie pytali i wszyscy przegrali. Przykro, bo nie bronią nas hierarchowie w Episkopacie.  My Polacy pragniemy, aby wszyscy w Polsce chcieli być prawdomówni, uczciwi i życzliwi i nam Polakom pomagali.

Ważne 3 minuty…

między innymi z uwagi na dzieci: 

https://gloria.tv/share/1N7v4hVRgnPT3CVGHMc36eVMr

 

 

2 pliki video: Prezydent Rafał Piech w Polsacie. 
Podobają mi się proste, normalne, nie zawiłe odpowiedzi! A dziennikarz manipuluje
udając głupiego, jak ci „antysystemowcy-zadaniowcy”, którzy jeżdżą za Piechem po to by go szkalować.

 

Polska pożyczyła ogromne pieniądze od USA. Zgadnijcie na co je przeznaczą…

Orędzie Jezusa – BIADA RZĄDZĄCYM, PROWADZĄ WAS DO 3 WOJNY ŚWIATOWEJ. Czasy Ostateczne

 

Bardzo Ważne Orędzie – Ku Przypomnieniu
Pan Jezus Przekazuje Ojcu Łukaszowi
Ważne daty dla Polski i Świata.
Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 18.11.2022
Dziś ujrzałem wielką jasność, z której objawił się Pan Jezus w obecności Maryi.
Dłonie Matki Bożej były skierowane w stronę Pana Jezusa. Gest tych dłoni wskazywał na to, że Pan Jezus ma do przekazania bardzo ważne przesłanie.
Następnie Pan Jezus powiedział:
Drogi Mój synu.
Dziękuje, że tak bardzo troszczysz się o Mój lud, który potrzebuje duchowej opieki i wsparcia świętych kapłanów.
Dziś pragnę przekazać tobie ważne daty dla Narodu Polskiego i świata całego.
Pierwsza data to dzień, w którym wybuchnie wojna w Narodzie Polskim ……..
Następnie to data rozpoczęcia 3 dni mroku i ciemności ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wszystkie te daty proszę, abyś zatrzymał w tajemnicy do czasu kiedy to Ja poproszę ciebie, abyś je ujawnił.
Proszę, abyś prowadził tak Mój lud by był duchowo przygotowany na przyjście czasów ucisku i wojny.
Każdy kto będzie blisko Mojej Matki i Mnie nie zginie, a żyć wieczne będzie. Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Błogosławię jutrzejsze spotkanie, w czasie którego będę leczył uzdrawiał wszystkich chorych i cierpiących.
Jezus.
KOŚCIÓŁ Ś. JAKUBA W MEDJUGORIU
Dzieci, wojna jest blisko i wybuchnie, gdy nie będziecie zdawać sobie z tego sprawy; prześladowanie będzie trwało dalej. Dzieci, wasza wolność wisi na włosku, wkrótce zostanie wam odebrana
Orędzie Matki Bożej  –  Trevignano Romano Gisella Cardia, 03/09/23
„Drogie dzieci, dziękuję, że posłuchaliście Mojego Wezwania w swoim sercu. Dzieci, bądźcie sprawiedliwi [lub: żyjcie właściwie] i trwajcie w wierze, gdyż jedynie tak wejdziecie do [niebieskiej] chwały. Dzieci Moje, nie traćcie czasu; Ja jestem tu z matczyną miłością, by prosić was jeszcze o pilne nawrócenie. Dzieci Moje, uważajcie na wilki w owczej skórze, módlcie się za Kościół oraz za [kapłanów i osoby] konsekrowane, aby nie wprowadzali Moich dzieci w zamęt, który króluje w tym czasie. Dzieci, wojna jest blisko i wybuchnie, gdy nie będziecie zdawać sobie z tego sprawy; prześladowanie będzie trwało dalej. Dzieci, wasza wolność wisi na włosku, wkrótce zostanie wam odebrana przez tych, którzy uważają siebie za bóstwa na Ziemi, nie pojmując, że Bóg jest tylko jeden. Nie bójcie się, trwajcie zawsze w prawdziwej doktrynie wiary z siłą i odwagą, Ja jestem tu, by was chronić. Dzieci, spowiadajcie się i karmcie się Eucharystią, [która jest] waszym jedynym ocaleniem. Zostawiam was teraz z [Moją] matczyną miłością i błogosławię was: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
OREDZIE MATKI BOŻEJ Z MEDJUGORJE – 25 WRZEŚNIA 2023 r.

 

 
TUSK, KACZYŃSKI I SPÓŁKA MAJĄ ZA NIC NASZE SUMIENIA? Gwałt na katolickim sumieniu!

 

POLACY – DLACZEGO JESZCZE NIE PRZEJRZELIŚCIE NA OCZY PRZEZ TYLE LAT BEZBOŻNEGO POLITYCZNEGO 
I RELIGIJNEGO RZĄDZENIA POLSKĄ? LUCYFERIANIE PROWADZĄ POLSKĘ DO ZNISZCZENIA CO BARDZO DOBRZE WIDAĆ I CZUĆ POPRZEZ WYSZCZEPIANIE, POWIETRZE I WODY ZATRUWANIE I TYLKO ONI WIEDZĄ  BO LUCYFEYCZNE PRZEPISY NA POLAKÓW WYMYŚLAJĄ – A NIE CHCĄ PROSIĆ PANA BOGA O POMOC. MARYJA POLSKI KRÓLOWA SAMA WYGONIŁA ROSJAN Z POLSKI. A.DUDA PRZEKRĘCIŁ HISTORIĘ I MA SWOJĄ WERSJĘ                                   PARTI PiS BÓG TO „IZRAEL” A „PO” TO NIEMCY !!!

TUSK, KACZYŃSKI I SPÓŁKA MAJĄ ZA NIC NASZE SUMIENIA?                                      Gwałt na katolickim sumieniu!

Tak sobie myślę ks. Piotr Glas
Obyśmy nie doczekali czasu… Andrzej Lepper –  No niestety doczekaliśmy..
„Głosujta ludzie , głosujta, a po wyborach szczepionka ludobójka”
Tragedia Narodowa ! Jesteśmy w rękach terrorystycznej mafii medycznej ! …i masońska grabcia.
Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego. Apel do wyborców katolickich. Grzegorz Braun

 

OBCOJĘCYCZNI WROGOWIE NARODU POLSKIEGO WYĆWICZYLI SIĘ JUŻ POLAKÓW MORDOWAĆ. PRZED WYBORAMI TYLKO OBIECUJĄ A PO WYBORACH ZREALIZUJĄ SWOJE PLANY UJMUJĄC W OBRZYDLIWE WYRAZY.

 

Eutanazja narodu polskiego! Dlaczego milczymy w stanie totalnego bezprawia? Dr Marcin Sowiński

OD 1 STYCZNIA 2024 SKOKOWY WZROST CEN!

 
Rośnie liczba autystycznych dzieci. N-acetylocysteina – aminokwas czy panaceum? Jerzy Jaśkowski i Marek Skowroński

 

Do osób wspierających PJJ Polska Jest Jedna (ale wspierających po cichu i biernie)
ku refleksji…

Kiedy czytam wiadomości typu: „Bardzo niedobrze, że mieszasz się w politykę” to jakbym czytała: „Bardzo niedobrze, że zależy Ci na Polsce”.
(Nie wiedziałam, że osoba udzielająca się w temacie ewangelizacji, musi milczeć w temacie troski o kraj, tym bardziej kiedy pojawiła się PRAWDZIWA PRAWICA )

Myślę, że bardzo niedobrze, że obecny rząd:

– zmuszał do eksperymentów medycznych.
(Naprawdę ktoś myśli, że to koniec, że za chwilę nie wyskoczą z kolejnym wirusem, że nie będą ograniczać praw tych, którzy myślą samodzielnie? Putin i fala z Ukrainy błyskawicznie zlikwidowali ilość zakażeń. Niesamowite, choć przeczące wszelkiej logice…)

– bezprawnie ograniczał wolność

– zamykał kościoły (lasy i cmentarze- tak krótką mamy pamięć na ogrom tej paranoi?)

– doprowadził kraj do gospodarczej ruiny

– szasta pieniędzmi, których nie ma

– delikatnie mówiąc mija się z prawdą

Pierwszy raz jest nadzieja, że coś zmieni się na lepsze.

Patrząc po ludzku Rafał Piech ma w wyborach takie szanse jak Dawid przy Goliacie, ale nie po ludzku… Nie po ludzku to cud, że mimo wszystko przeszedł dalej, mimo ograniczania zasięgów i blokowania gdzie się da. Czyżby Maryja, której jako prezydent zawierzył miasto, jednak maczała w tym palce?

Kiedy słyszę, że ktoś wspiera Rafała, ale będzie głosował na PiS bo tak będzie bezpieczniej, bo wtedy głos nie przepadnie i nie zwiększą się szanse PO… Ludzie… Myśląc w ten sposób nigdy nic się nie zmieni.

Wiele wpólnot popierających PJJ Polska Jest Jedna w mediach milczy. Wielu kapłanów wspierających Rafała milczy, a walka toczy się przeciw pierwiastkom duchowym.
Polska ma szansę, ale my umywamy ręce jak Piłat…

Udostępniajcie!
Rozmawiajcie z bliskimi, ze znajomymi, z każdym z kim się da. Uświadamiajcie.
A kiedy przyjdzie czas, zaznaczmy odpowiednie pole, żebyśmy później nie pluli sobie w brodę, że można było coś zrobić.

Razem możemy zmienić losy naszego kraju.
Odwagi!”

Przekazane z grupy WhatsApp Polska Jest Jedna – pomorskie

Zrobili z nas niewolników – skrucha, uniżenie, pokuta – Ks. Marek Bąk

 

Rafał Piech @polskajestjedna: To co dzieje się od ’89 to jawne niszczenie polskiej gospodarki

 

Czas pokuty, wynagradzania i przebłagania…10-tek Różańca o 21 h

 

                       

 Nowenna do Św A Boboli

DRODZY RODACY KATOLICY MÓDLMY SIĘ O OCHRONĘ PATRIOTÓW POLSKICH BO JAK WIDZIMY TYLKO MY ŚWIECCY BRONIMY POLAKÓW MODLITWĄ I APELAMI, BO NIKT NIE INTERESUJE SIĘ.

 
Polecam nagłośnić temat. W Polsce dokonują się zmiany, które mogą doprowadzić do legalizacji pedofilii !!! Wszyscy powinni zapoznać się z nagraniem i reagować!!! 

„ZAPYTAJ POSŁA O ICD-11!” Wystąp przeciw absurdom i ideologii / J. Pospieszalski x A. Marianowicz

 
Dziękujemy Panu Janowi, za Odwagę  mówienia Prawdy!!!

Spotkanie z Janem Pospieszalskim

 

 

 Lekarz udusił ją poduszką, bo eutanazja nie zadziałała!

 

Logo serwisu Strona Życia

Szanowni Państwo,

śmiertelnie chora kobieta w Belgii poprosiła o eutanazję. Po tym, jak zastosowane medykamenty nie wywołały pożądanego skutku, lekarz udusił ją poduszką. Badanie pośmiertne wykazało, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia. 

zdjęcie ilustracyjne

Eutanazja nie zadziałała i lekarz udusił ją poduszką!

Mimo iż miało to miejsce w 2022 roku nikomu nie postawiono zarzutów. Rodzina zmarłej przygotowuje pozew, choć i ona nie domaga się „poważnych sankcji”.

Co grozi za zabicie noworodków?

zdjęcie ilustracyjne

Media doniosły niedawno o drastycznej sytuacji, w której kobieta zabiła czworo swoich nowonarodzonych dzieci. Sąd skazał ją na karę dożywocia. Tymczasem gdyby te dzieci były o kilka dni młodsze, matka przedstawiłaby zaświadczenie od psychiatry, a wykonawcą mordu był lekarz w szpitalu, nie spędziłaby za kratkami ani dnia.

Ratujesz dzieci? Jesteś psychopatą

zdjęcie ilustracyjne

Gizela Jagielska, która bez żadnego zażenowania relacjonuje w mediach, jakimi metodami pozbawia życia dzieci poczętych w oleśnickim szpitalu, ostatnio zajęła się stawianiem diagnoz psychiatrycznych. W swoim wpisie na portalu społecznościowym Facebook z dnia 12 września napisała „Psychopaci płodziarze i ich kolejna pożal się boże (pisownia oryginalna przyp. red.) petycja”.

Zabijają dzieci zastrzykiem w serce, bo ich matki mają „zaburzenia adaptacyjne”

zdjęcie ilustracyjne

Łącznie w latach 2022 – 2023 zabito w Oleśnicy 123 dzieci podejrzanych o chorobę lub wadę genetyczną, oficjalnie z powodu przesłanek psychiatrycznych stwierdzonych u matki. 39 z tych dzieci podejrzewano o zespół Downa. Wiele aborcji wykonano w zaawansowanej ciąży, dwoje najstarszych było już w 26 tygodniu, czyli pod koniec 6 miesiąca ciąży.

Drugi list do burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia

zdjęcie ilustracyjne

„Dziwię się, że nie budzi Pańskiego niepokoju fakt, że Oleśnica stała się krajowym centrum aborcyjnym. W minionym roku w zarządzanym przez Pana mieście uśmiercono 75 dzieci, prawie połowę dzieci zabitych przez legalną aborcję w Polsce. Kilkorgu z nich, podejrzanych, że cierpią na Zespół Downa, lekarze wstrzyknęli w serce chlorek potasu. Jest to fakt powszechnie znany, a jednak nie zająknął się Pan nawet na ten temat – pisze Kinga Małecka-Prybyło.

zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo, gdy prawo zgadza się na aborcję lub eutanazję uderza to w cały system medyczno-prawny. Wówczas każdy z nas ma prawo się bać, że może tym razem to ja lub moje dziecko będzie obiektem „nieuprawnionego” zabicia.

                                                                             Z wyrazami szacunku,

Mariusz Dzierżawski

Fundacja Pro – Prawo do Życia

Popierasz to co robimy?

Możemy dotrzeć do opinii publicznej tylko dzięki wsparciu naszych Darczyńców

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY
Nowenny | Miłosierdzie - św. Faustyna - Dzienniczek - Koronka - obraz Jezu,  ufam Tobie - Sanktuarium - online
5 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Faustyny. Warto ten dzień wypełnić modlitwą, jak również i poprzedzić go nowenną do Św. Faustyny (26 września – 4 października). Święta Faustyna została nam dana jako wzór świętości, głębokiego zjednoczenia z Bogiem.
Dzień I
Poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego.
P.J: Życie wasze ma być na mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice moje i poznasz przepaść miłosierdzia mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć moją – i tę dasz poznać światu.(Dz. 438).
S.F: O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej; o Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia.
Święta Faustyno, uproś mi łaskę coraz głębszego wnikania w tajemnice miłosierdzia Bożego w dziele stworzenia, zbawienia i chwały, abym jak Ty dawał ją poznać całemu światu.
Dzień II
Kontemplacja Miłosierdzia w codzienności
P.J: Kiedy rozważasz to, co ci powiem w głębi serca twego, większą odnosisz korzyść, niżbyś przeczytała wiele ksiąg. O, gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości. (Dz. 584).
S.F: Boże, nie szukam szczęścia poza wnętrzem swojej duszy, w której przebywasz. Cieszę się Tobą we własnym wnętrzu, tu z Tobą ustawicznie przebywam, tu jest największa moja z Tobą zażyłość, tu z Tobą przebywam bezpiecznie, tu nie dosięga wzrok ludzki. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Tobą. (por. Dz. 454).
Święta Faustyno, naucz mnie przebywania z Panem we własnej duszy, słuchania Jego głosu i przeżywania z Nim wszystkich chwil życia. Uproś mi łaskę kontemplacji Miłosierdzia Bożego w codzienności.
Dzień III
Postawa ufności wobec Pana Boga
P.J: Córko moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje.(Dz. 742). Zapewniam ci stały dochód, z którego żyć będziesz. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć moją, a moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam zależny od twojej ufności; jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary.(Dz. 548).
S.F: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, pragnę Cię tak kochać, jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała, a chociaż jestem dziwnie nędzna i maleńka, to jednak kotwicę ufności swojej zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego – Boże i Stwórco mój. Pomimo wielkiej nędzy mojej nie lękam się niczego, ale mam nadzieję śpiewać pieśń chwały wiecznie.
Uproś mi, święta Faustyno, łaskę dziecięcej ufności, abym zawsze i we wszystkim wiernie spełniał wolę Bożą, która jest dla nas samym miłosierdziem.
Dzień IV
Postawa miłosierdzia wobec bliźnich
P.J: Córko moja, (…) żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu.(Dz. 742)
S.F: Jezu mój, przeniknij mnie całą, abym mogła Cię odzwierciedlić w całym życiu swoim. Przebóstwij mnie, aby czyny moje miały wartość nadprzyrodzoną. Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku miłość, litość i miłosierdzie. O mój Jezu, każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich na sobie, ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia Serce, chcę je wysławić. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej jako pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i przyszłym życiu. (Dz. 1242)
Święta Faustyno, wstawiaj się za mną do Pana, aby i moje życie przemieniało się w miłosierdzie świadczone bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Niech moje oczy, uszy, usta, ręce, nogi i serce będą miłosierne.
Dzień V
Głoszenie orędzia Miłosierdzia
P.J: W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. Kar używam, kiedy mnie sami zmuszają do tego; ręka moja niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości; przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia.(Dz. 1588)
S.F: O Boże mój, wszystko, co we mnie jest, niech uwielbia Ciebie, Stwórco mój i Panie, a każdym uderzeniem serca swego pragnę wysławić niezgłębione miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje – jest to misja moja, którąś mi sam przeznaczył, Panie, w tym i przyszłym życiu.(Dz. 1325)
Za twoim przykładem, święta Faustyno, chcę głosić światu orędzie Miłosierdzia świadectwem życia i słowem, aby dotarło ono do wszystkich ludzi i napełniło ich serca nadzieją. Niech i w moim życiu spełnia się obietnica Jezusa: Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem.(Dz. 1075).
Dzień VI
Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świat
P.J: Córko moja, schyliłem serce swoje do próśb twoich; zadaniem twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata całego.(Dz. 570). Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a wtenczas będą miały moc przed Ojcem moim.(Dz. 531). Czynię cię szafarką miłosierdzia swego.(Dz. 570).
S.F: O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele świętym. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu swoim, bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga.(Dz. 482).
Święta Faustyno, wraz z Tobą chcę błagać o miłosierdzie dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych, aby święcie żyjąc, prowadziły lud Boży po drogach zbawienia.
Dzień VII
Umiłowanie Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa
P.J: Córko moja, rozważ o życiu Bożym, jakie jest w Kościele zawarte dla zbawienia i uświęcenia duszy twojej. Rozważ, jak korzystasz z tych skarbów łask, z tych wysiłków mojej miłości.(Dz. 1758).
S.F: Jezu, staram się o świętość, bo przez to będę pożyteczną Kościołowi. Robię ustawiczne wysiłki w cnocie, staram się wiernie naśladować Jezusa, a ten szereg codziennych cnót cichych, ukrytych, prawie niedostrzegalnych, ale spełnianych z wielką miłością, składam do skarbca Kościoła Bożego na korzyść wspólną dusz. Czuję wewnętrznie, jakobym miała odpowiedzialność za wszystkie dusze, czuję dobrze, że żyję nie tylko dla siebie, ale [dla] całego Kościoła.(Dz. 1505).
Wdzięczni za dary Bożego miłosierdzia złożone dla mnie w Kościele świętym, chcę tak jak TY-święta Faustyno-korzystać z nich, by stawać się świętym i przez to pociągać inne dusze do zdrojów miłosierdzia Bożego.
Dzień VIII
Spotkanie z Jezusem w sakramentach świętych
P.J: Ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze mną w Komunii św. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. – Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo kocha swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości.(Dz. 1447).
S.F: Jezu, jest jeszcze jedna tajemnica w mym życiu – najgłębsza, ale i najserdeczniejsza – to Ty sam pod postacią chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca. Tu jest cała tajemnica mojej świętości. Tu serce moje złączone z Twoim staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje – moim jest, a moje – Twoim. Oto wszechmoc i cud Twojego miłosierdzia.(Dz. 1489). Wszystko, co we mnie dobrego jest – sprawiła to Komunia św., jej wszystko zawdzięczam. Czuję, że ten święty ogień przemienił mnie całkowicie. O, jak się cieszę, że jestem mieszkaniem dla Ciebie, Panie; serce moje jest świątynią, w której ustawicznie przebywasz.(Dz. 1392).
Święta Faustyno, uproś mi łaskę żywej wiary, aby każdy sakrament był uprzywilejowanym miejscem spotkania z Panem Jezusem, a Eucharystia była centrum całego życia, przemieniając je w miłość.
Dzień IX
Nabożeństwo do Matki Bożej
M.B: Życie wasze ma być podobne do życia mojego, ciche i ukryte, macie nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludkością, i przygotować świat na powtórne przyjście Boga. (Dz. 625).
S.F: O słodka Matko Boża, Na Tobie wzoruję me życie, Tyś mi świetlana zorza, W Tobie tonę cała w zachwycie.O Matko, Dziewico Niepokalana, W Tobie odbija mi się promień Boga.Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana, Tyś mi tarczą i obroną od wroga. (Dz. 1232).
Święta Faustyno, najwierniejsza córko Matki miłosierdzia, ukryj mnie pod Jej płaszczem, aby prowadziła mnie do Jezusa, uczyła uczestniczyć w Jego życiu i misji ukazywania światu miłosierdzia Ojca niebieskiego. Chcę – jak Maryj – dawać ludziom Miłosierdzie Wcielone – i przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Amen.
W każdym dniu nowenny można dodatkowo odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia
Nowenna do św. Franciszka z Asyżu
Święty Franciszek medytujący - Wikiwand
Dzień pierwszy (25 września)
 
ROZWAŻANIE
Święty Franciszek tak mówi o swoim powołaniu:
„Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty: gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. I kiedy odchodziłem od nich, to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała; i potem nie czekając długo, porzuciłem świat. I Pan dał mi w kościołach taką wiarę, że tak po prostu modliłem się i mówiłem: Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, [tu] i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym święcie i błogosławimy Tobie, że przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat”.
„I gdy Pan zlecił mi troskę o braci, nikt mi nie wskazywał, co mam czynić, lecz sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według Ewangelii świętej. I ja kazałem to spisać w niewielu prostych słowach, i Ojciec święty potwierdził mi”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę wytrwania w powołaniu chrześcijańskim oraz o dobre wypełnianie zadań, które potwierdzają nasz charyzmat: Panie Jezu Chryste, Ty ukazałeś znamiona swej Męki w ciele świętego Franciszka, aby oziębły świat na nowo zapalić do miłości. Wspomóż nas, abyśmy wytrwale niosąc krzyż naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Dzień drugi (26 września)
ROZWAŻANIE
Na temat czci Najświętszego Ciała i Krwi Pana św. Franciszek wypowiada się w większości swych listów. W liście do braci tak pisze:
„Niech zatrwoży się cały człowiek, niech zadrży cały świat i niech rozraduje się niebo, gdy na ołtarzu w rękach kapłana jest Chrystus, Syn Boga żywego! O przedziwna wielkości i zdumiewająca łaskawości! O wzniosła pokoro! O pokorna wzniosłości, bo Pan wszechświata Bóg i Syn Boży, tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią chleba! Patrzcie, bracia, na pokorę Boga i wylewajcie przed nim serca wasze, uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego. Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych przyjął Ten, który cały wam się oddaje”.
„Całując wam stopy, błagam was wszystkich, bracia, z taką miłością na jaką mnie stać, abyście tak jak tylko możecie, okazywali wszelkie uszanowanie i wszelką cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. 
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę wdzięczności za dar Eucharystii: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę, a Ojciec Mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać”. Użycz nam tej serafickiej miłości, jaką pałało serce świętego Franciszka, abyśmy przez żarliwość uczuć i doskonałość uczynków mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi, a potem w niebie złączyć się z Nim na zawsze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Dzień trzeci (27 września)
ROZWAŻANIE
Z pierwszych żywotów Franciszka znany jest niezwykły kult świętego dla Ukrzyżowanego Pana. Myśl o Męce Pańskiej wyzwalała miłość Franciszka do Chrystusa, który oddał za nas swoje życie. Męka była najczęstszym przedmiotem kontemplacji Franciszka. Obudziło to w nim pragnienie uczestniczenia w cierpieniach Chrystusa i odczucia Jego miłości na krzyżu, co stało się rzeczywistością na górze Alwernii.
Naśladowanie cierpiącego Chrystusa to sprawa, wokół której nieustannie krążyła myśl Franciszka i ku której skierowane było jego wielkie uczucie.
W Napomnieniach wskazuje:
„Bracia, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. Owce Pana poszły za Nim w ucisku i prześladowaniu, w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich innych trudnościach; i w zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne. Stąd wstyd dla nas, sług Bożych, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę cierpliwości w znoszeniu trudności i cierpienia: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Daj nam, abyśmy wpatrzeni we wzór świętego Franciszka, naznaczonego stygmatami Twej Męki, chętnie dźwigali swój codzienny krzyż i dostąpili owoców Twej zbawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Dzień czwarty (28 września)
ROZWAŻANIE
Święty Franciszek w ten sposób mówi w Regule:
„I niech się kochają wzajemnie, jak mówi Pan: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I niech czynem okazują miłość, jaką mają względem siebie, jak mówi Apostoł: Nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. I niech nikomu nie złorzeczą; niech nie szemrzą, nie ubliżają innym. I niech będą uprzejmi, okazując wszelką łagodność względem wszystkich ludzi. Niech nie sądzą i nie potępiają. I, jak mówi Pan, niech nie roztrząsają nawet najmniejszych grzechów innych ludzi, a raczej własne grzechy niech rozważają w gorzkości duszy swej”.
W Napomnieniach powie:
„Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim i nie mówiłby w jego nieobecności tego, czego nie mógłby powiedzieć z miłością w jego obecności”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę wzajemnej miłości i przebaczenia: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Daj nam tę łaskę, abyśmy naśladowali świętego Franciszka, obejmującego miłością nawet największych grzeszników, i nie mieli nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Dzień piąty (29 września)
ROZWAŻANIE
Wyraz „pokuta” w pismach Franciszkowych ma jedno znaczenie bardzo ważne. Chodzi tu o zdecydowane nawrócenie, odwrócenie się od zła, o pokutny sposób życia, który ma na celu przemianę człowieka. Przemiana ta polega na wyrzekaniu się siebie oraz na upodabnianiu się do Chrystusa przez naśladowanie Go i przyjęcie ostatecznie Jego sposobu życia i myślenia. 
Święty mówi o naśladowaniu Pana w uniżeniu, ubóstwie, cierpieniu. U św. Franciszka na pierwszym planie w życiu pokutnym jest rzetelna ewangeliczna miłość bliźniego.
Święty Franciszek tak mówi w swojej Regule:
„Błogosławieni, którzy umierają w pokucie, bo będą w królestwie niebieskim. Biada tym, którzy umierają bez pokuty, bo będą synami diabła, pełniącymi jego uczynki i pójdą w ogień wieczny. Wystrzegajcie się i powstrzymujcie się od wszelkiego zła, i wytrwajcie w dobrym aż do końca”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę radosnej pokuty: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego”. Daj nam tę słodycz i prostotę, którą święty Franciszek podbijał świat, abyśmy i my, stawszy się wszystkim dla wszystkich, wszystkich pociągali do Boga. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Dzień szósty (30 września)
ROZWAŻANIE
Święty Franciszek tak mówi w Napomnieniach:
„Błogosławiony sługa, który w niebie gromadzi dobra, jakie Pan mu okazał i nie pragnie ujawniać ich ludziom dla zdobycia uznania, bo sam Najwyższy okaże jego czyny tym, którym zechce. Błogosławiony sługa, który tajemnice Pańskie zachowuje w sercu swoim. Błogosławiony ten sługa, który znajduje zadowolenie i radość tylko w najświętszych słowach i dziełach Pana i pociąga przez nie ludzi do miłości Boga w radości i weselu. Biada temu słudze, który ma upodobanie w słowach płochych i próżnych i przez nie skłania ludzi do śmiechu”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę pokory: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”. Daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz święty Franciszek, abyśmy zostali zaliczeni do tych prostych ludzi, którym Bóg objawia swe prawdy i obdarza łaską. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
Dzień siódmy (1 października)
ROZWAŻANIE
Pokój jest darem Boga. św. Franciszek nie tyle szukał pokoju dla siebie, co raczej troszczył się, aby nieść go światu.
Święty Franciszek tak mówi w Napomnieniach:
„Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga. Ci przynoszą naprawdę pokój, którzy wśród wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zachowują pokój duszy i ciała”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Boga o łaskę pokoju i zgody: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Daj nam, abyśmy pokój i dobro, które święty Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze zachowywali w swoich sercach i przekazywali naszym bliźnim, i w ten sposób zasłużyli na miano prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Dzień ósmy (2 października)
ROZWAŻANIE
Ubóstwo i pokora, które upodabniają do Chrystusa i otwierają drogę ku dobru wiecznemu, stają się w oczach Franciszka bezcenną wartością.
W Napomnieniach św. Franciszek z Asyżu pisze:
„Błogosławieni ubodzy duchem, bo do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3). Wielu jest takich, którzy oddając się gorliwie modlitwom i obowiązkom, nękają swe ciała licznymi postami i umartwieniami, lecz z powodu jednego tylko słowa, które zdaje się być krzywdą dla ich ciała, lub z powodu jakiejś rzeczy, której się ich pozbawia, wzburzają się i wpadają w gniew. Ci nie są ubodzy duchem. Kto bowiem jest rzeczywiście ubogi duchem, ten nienawidzi siebie samego i kocha tych, którzy uderzają go w policzek. Nie może poznać sługa Boży, ile ma cierpliwości i pokory, dopóki się wszystko dzieje po jego myśli. Gdy zaś przyjdzie czas, kiedy ci, którzy powinni postępować według jego woli, zaczną mu się sprzeciwiać; ile wtedy okaże cierpliwości i pokory, tyle jej ma, nie więcej”. 
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę skromnego życia: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie”. Daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym święty Franciszek wsławił się w Twoim Kościele, abyśmy całym sercem szukali jedynie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, wierząc, że „wszystko inne będzie nam dodane”. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Dzień dziewiąty (3 października)
ROZWAŻANIE
Na kilka miesięcy przed śmiercią, w maju lub w czerwcu 1226 roku, przebywając w Sienie po niebezpiecznym ataku choroby, święty Franciszek podyktował krótki testament:
„Napisz, że błogosławię wszystkich moich braci, którzy są teraz w Zakonie i będą wstępowali do niego aż do końca świata… Ponieważ z powodu słabości i bólu w chorobie nie mogę mówić, wyrażę mą wolę braciom moim krótko, w trzech zdaniach, mianowicie: aby na znak pamięci na moje błogosławieństwo i mój testament zawsze kochali się wzajemnie; aby zawsze kochali i dochowywali wierności naszej pani, świętemu ubóstwu i aby zawsze byli wierni i ulegli dostojnikom i wszystkim duchownym świętej matki Kościoła”.
Swoich braci zapewniał też o swym błogosławieństwie i wstawiennictwie:
„I ktokolwiek to zachowa, niech w niebie będzie napełniony błogosławieństwem Ojca najwyższego, a na ziemi błogosławieństwem umiłowanego Syna Jego z Najświętszym Duchem Pocieszycielem i ze wszystkimi mocami niebios, i ze wszystkimi świętymi. I ja, brat Franciszek, najmniejszy wasz sługa, jak tylko mogę, wewnętrznie i zewnętrznie potwierdzam wam to najświętsze błogosławieństwo”.
MODLITWA
Za przyczyną św. Franciszka prośmy Pana o łaskę wytrwania w łasce powołania, dla tych, którzy ślubowali Bogu życie zgodne z Regułą św. Franciszka: 
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Natchnij nas pokorną wytrwałością w modlitwie, abyśmy na wzór świętego Franciszka w naszych potrzebach uciekali się najpierw do Boga i osiągnęli zbawienny skutek naszych modlitw. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Gwiazda 5 – Jezu, ufam Tobie | Internetowy Dom Rekolekcyjny

Panie Jezu otrzymuję nawet tragiczne wiadomości o bliskiej przyszłości i bardzo proszę podpowiedz, czy musimy się już przygotować ze wszystkim – z jedzeniem, światłem, ociepleniem, świecami i zapałkami. Kapłani  powinni dziękować Tobie Panie Jezu, że oświecasz i uprzedzasz ludzi do czego doprowadzają demoniczni ludzie rządzący światem, a biskupi mają za zadanie ratować ludzkość modlitwą i powinni wykonywać Twoje wskazówki najważniejsze a powinni cieszyć się i dziękować Panu Bogu za podawane cenne informacje. Panie Jezu nasz ukochany Zbawicielu, czy ten kończący się 2023 ROK będzie zaatakowany wojną przez złych ludzi?

 

PAN JEZUS.

  „Tak, bo ci źli ludzie już dawno czekają, aby zaatakować ludzi na Planecie Ziemi, co już robią. Europa ma Łaski Moje, bo bardzo dużo ludzi Modli się, przepraszają za grzechy a za mnóstwo grzeszników obrażających Nas wynagradzają jak mogą i jak umieją a pomagają im ich Aniołowie Stróżowie i tak powinno być zawsze. Dałem wam wielkiego patriotę polskiego katolika – Rafała Piecha, który ma natchnienia Ducha  Świętego, to bardzo proszę wszystkich Polaków – wsłuchujcie się w jego prośby i Apele, bo on mówi Naszym językiem, aby cały czas prowadziła was Miłość Moja i Maryi. Bóg jest Miłością i zatrzymuje wojny i kataklizmy bo to całe piekło wzmaga niepokoje i wojny bo lucyfera plany to czas niespokojny. Na Polaków bardzo liczy cała Trójca Przenajświętsza i Maryja wasza Królowa, której wybranym  i umiłowanym Narodem i Krajem jest POLSKA. Bardzo dużo ludzi uprasza nawrócenie całego Episkopatu, bo to od nich – hierarchów i biskupów zależy przyszłość świata. Przemawiam do Moich Pasterzy, ale mało który Mnie wierzy. Nałożyli na swoje głowy wielkie mitry a na Mojej Zbawiciela głowie ciernie zostawili. Na Krzyżu zamordowany i zamęczony wisiałem trzy godziny a Moi Pasterze na prawie 2000 lat Mnie na Nim zostawili bez cienia współczucia, bo gdyby byli prawdziwymi Apostołami Moimi, to  już setki lat temu na Moją Bożą Głowę Królewską Koronę by nałożyli. Ziemskiej królowej syn zawsze jest królem kraju z wielkim uznaniem, a Ja od korony cierniowej nadal ubolewam bo każdy wasz grzech wbija w Moją Głowę ciernie a na Koronę Królewską doczekać się nie mogę. Przez ten okrutny widok są wojny i nieszczęścia na świecie, a to oznacza, że hierarchowie i biskupi cały czas akceptują wojny i czas niezgody na świecie. Każdy wie – świeccy i duchowni, że gdy Episkopat i Rząd uznają Mnie KRÓLEM POLSKI to zakończy się panowanie wojen, a Ja Król Polski zamienię Cudownie serca ludziom na miłosierne i nikt nie  będzie myślał nawet być złym człowiekiem, bo każdy będzie pragnął Pokoju, Zgody i Miłości. Naprawdę nie umiem zrozumieć dlaczego tacy wykształceni po Bożemu biskupi nadal są tacy głupi i wybierają dla bliźniego, czyli człowieka na Ziemi żyjącego czas niepokoju i tragedii, dla swoich rodzin także, a wyrzucają dobre pomysły i natchnienia na śmieci i wybierają cierpienia wieczne.  Mam nadzieję, że dużo ludzi uwierzy słowom Rafała Piecha, który niczego nie powie przeciwnego Mnie i całemu Niebu i proszę was Polacy pragnijcie Pokoju, Spokoju i Szacunku nawzajem dla siebie   i Rafała Piecha wybierzcie. Wówczas z Polski wyjdzie ISKRA, która zapali wasze serca miłością i bezgrzesznością, a Hasło wasze będzie oficjalne: BÓG – RODZINA – OJCZYZNA i Ja KRÓL POLSKI ogarnę także wrogów waszych, którzy chętnie zmienią się w przyjaciół. Amen. Jezus Chrystus Zbawiciel Król Polski pragnę zatwierdzać wszystkich Państw Pokojowe Wnioski”.

 Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 25.09.23 r.
                              Archidiecezja Przemyska
         
                                 
                                Modlitwa za Ojczyznę – ks. Piotr Skarga SJ
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Zrobili z nas niewolników – skrucha, uniżenie, pokuta – Ks. Marek Bąk

Rafał Piech @polskajestjedna: To co dzieje się od ’89 to jawne niszczenie polskiej gospodarki                                            https://www.youtube.com/watch?v=rGoPBG6Ko1Q&t=5s

POLSKA JEST JEDNA – PANEM JEST JEZUS
„Szczęść Boże. Chciałam się z wami podzielić światłem jakie otrzymałam podczas modlitwy za Polskę. Wiem, że mamy mało czasu ale z Bożą pomocą się uda i to możemy zrobić. A owoce należą do Pana. Byłam na Eucharystii i przyszły myśli by zamawiać, kto może, najlepiej na niedzielnych Eucharystiach, lub tygodniowych ale gdzie jest więcej ludzi, msze za PJJ, by ta intencja była głośno czytana. By ludzie wierzący w ten sposób o nich się dowiadywali. Bo PJJ jest blokowana bardzo w mediach głównego nurtu. Tylko oddolnie uda się przebić. W internecie młodzi śmigają, starsi nie. Dlatego dobrze by było, aby o PJJ usłyszeli w kościele, byłoby też to dla nich wiarygodne, bo jest za nich modlitwa. Ważne by w intencji była nazwa Polska Jest Jedna i Rafał Piech, np. „O Boże błogosławieństwo, światło Ducha św. i Jego prowadzenie dla Rafała Piecha i partii Polska Jest Jedna”. Mój proboszcz powiedział, że można zamówić taką intencję. Kolejnego dnia dostałam światło od pobożnej osoby, że takie intencje można też składać np. na karteczkach z prośbą o modlitwę odczytywanych w parafiach. Np. u mnie we środy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Każda parafia ma taki czas i takie nabożeństwo, chodź by do patrona parafii. Przyszło też kolejne natchnienie by na katolickich stronach, pod filmikami pisać o nich w komentarzach. Ale tak by pasowało do treści filmików. Np. było o aborcji, o jej złu to napisałam, że dziękuję Bogu za PJJ i Rafała Piecha bo są za całkowitym zakazem aborcji. PJJ potrzebują rozgłosu. By wierni mówili o nich. Tyle możemy zrobić. A i modlitwa oraz Msza święta w ten sposób ofiarowana za nich też będzie owocna.Niech będzie Bóg we wszystkim uwielbiony. „
Źródło Facebook

Do osób wspierających PJJ Polska Jest Jedna (ale wspierających po cichu i biernie)
ku refleksji…

„Kiedy czytam wiadomości typu: „Bardzo niedobrze, że mieszasz się w politykę” to jakbym czytała: „Bardzo niedobrze, że zależy Ci na Polsce”.
(Nie wiedziałam, że osoba udzielająca się w temacie ewangelizacji, musi milczeć w temacie troski o kraj, tym bardziej kiedy pojawiła się PRAWDZIWA PRAWICA )

Myślę, że bardzo niedobrze, że obecny rząd:

– zmuszał do eksperymentów medycznych.
(Naprawdę ktoś myśli, że to koniec, że za chwilę nie wyskoczą z kolejnym wirusem, że nie będą ograniczać praw tych, którzy myślą samodzielnie? Putin i fala z Ukrainy błyskawicznie zlikwidowali ilość zakażeń. Niesamowite, choć przeczące wszelkiej logice…)                                                     – bezprawnie ograniczał wolność                                                                                                                                                             – zamykał kościoły (lasy i cmentarze- tak krótką mamy pamięć na ogrom tej paranoi?)                                                                                         – doprowadził kraj do gospodarczej ruiny

– szasta pieniędzmi, których nie ma

– delikatnie mówiąc mija się z prawdą

Pierwszy raz jest nadzieja, że coś zmieni się na lepsze.

Patrząc po ludzku Rafał Piech ma w wyborach takie szanse jak Dawid przy Goliacie, ale nie po ludzku… Nie po ludzku to cud, że mimo wszystko przeszedł dalej, mimo ograniczania zasięgów i blokowania gdzie się da. Czyżby Maryja, której jako prezydent zawierzył miasto, jednak maczała w tym palce?

Kiedy słyszę, że ktoś wspiera Rafała, ale będzie głosował na PiS bo tak będzie bezpieczniej, bo wtedy głos nie przepadnie i nie zwiększą się szanse PO… Ludzie… Myśląc w ten sposób nigdy nic się nie zmieni.

Wiele wspólnot popierających PJJ Polska Jest Jedna w mediach milczy. Wielu kapłanów wspierających Rafała milczy, a walka toczy się przeciw pierwiastkom duchowym.Polska ma szansę, ale my umywamy ręce jak Piłat…

Udostępniajcie!
Rozmawiajcie z bliskimi, ze znajomymi, z każdym z kim się da. Uświadamiajcie.A kiedy przyjdzie czas, zaznaczmy odpowiednie pole, żebyśmy później nie pluli sobie w brodę, że można było coś zrobić.Razem możemy zmienić losy naszego kraju.

Odwagi!”Przekazane z grupy WhatsApp Polska Jest Jedna – pomorski     

POLACY – ŁĄCZMY SIĘ RAZEM I MÓDLMY SIĘ O PANOWANIE PANA BOGA W POLSCE I NA ŚWIECIE, BO TYLKO PAN BÓG JEST NASZYM PRZYJACIELEM, KTÓREMU BARDZO ZALEŻY NA NASZYM ŻYCIU, POKOJU I ZGODZIE MIĘDZY LUDŹMI.
24 h męki Pańskiej 06/07-10-2023 r w Siemianowicach Śląskich z udziałem P R Piecha i naszym poprzez transmisję oraz w naszych parafiach 🙂
PJJ | Spotkanie Rafała Piecha w Białej Podlaskiej 15 września 2023
https://www.youtube.com/watch?v=OGQr8RwXdpM&t=92s
Spotkanie z Rafałem Piechem, Przewodniczącym PJJ – Siemianowice Śląskie 22.09.2023
https://www.youtube.com/watch?v=opXZMbcBiJg
BÓG+HONOR+OJCZYZNA 
POLSKA DLA POLAKÓW!
ŚMIERĆ WROGOM OJCZYZNY!
ŚMIERĆ-ŚMIERĆ-ŚMIERĆ
NOWA PARTIA? Konferencja Prasowa Partii Rodacy Kamraci
 
Lista zdrajców Polski ERRATA rePRESSje! 2019.07.25 

Podszywają się pod nas !!!

„Przesłuchałem dwa razy i nie wierzę”. Jaki publikuje nagranie z Tuskiem

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/przes%C5%82ucha%C5%82em-dwa-razy-i-nie-wierz%C4%99-jaki-publikuje-nagranie-z-tuskiem/ar-AA1h9Gkq?ocid=winp1taskbar&cvid=82b73940a71046529d5aa685499828b2&ei=14

Platformiane Baraństwo słucha i oklaskuje antypolskie brednie RUDEGO !

 DLA TUSKA BOGIEM są NIEMCY a DLA PiSu – IZRAEL

              PRZYGOTUJCIE SIĘ NA 31 PAŹDZIERNIKA 2023… NIC NIE BĘDZIE NA PÓŁKACH !
PAN JEZUS I MARYJA KRÓLOWA POLSKI NIE MOGĄ DOCZEKAĆ SIĘ SPEŁNIENIA PRZEZ EPISKOPAT SWOICH PRÓŚB W CELU PANOWANIA POKOJU W POLSCE I NA ŚWIECIE. PRZYKRO NAM, BO BISKUPI LEKCEWAŻĄ TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MARYJĘ KRÓLOWĘ NASZĄ. EPISKOPAT ZAAKCEPTOWAŁ II WOJNĘ ŚWIATOWĄ   A PAN JEZUS BARDZO PROSIŁ O UZNANIE GO KRÓLEM POLSKI I WOJNY NIE BĘDZIE A POKÓJ NA ZAWSZE PRZYBĘDZIE. NAWET POKAZYWAŁ PRZYSZŁOŚĆ POLSKI Z KRÓLEM I BEZ KRÓLA I  NIESTETY EPISKOPAT Z KARD. HLONDEM WYBRAŁ WOJNY, TRAGEDIE A DLA SIEBIE CIERPIENIA W PIEKLE WIECZNE.
Obecnie zaczęła się następna wojna światowa i lucyfer rozszerza swoją działalność niszczycielsko – diabelską a Episkopat śpi nasycony łapówką milionową od Rządu aby milczeli. Prez.W-wy i Episkopat 6.09.2019 r. na oddanie Polski lucyferowi w Toruniu się zgodzili a szatani działają bez oporów i bez hamulców i coraz więcej grzechów okrutnych popełniają rządzący politycy i duchowni, którzy w nieposłuszeństwie Panu Bogu się ćwiczą.
PRZYGOTUJCIE SIĘ NA 31 PAŹDZIERNIKA 2023… 
NIE BĘDZIE NA PÓŁKACH!
Orędzie Maryi – ZARAZA PRZYJDZIE PONOWNIE! Stosujcie naturalne lekarstwa. Czasy Ostateczne
https://www.youtube.com/watch?v=lGAFWEnECtY&t=71s
Przepowiednia Ojca Klimuszki: Co mówi o Polsce ?
Miłość kluczem do owocnej ewangelizacji – ks. Sławomir Kostrzewa
https://www.youtube.com/watch?v=whVtwSmBs9M
To jest wszystko z góry zaplanowane – To jest zmasowany atak na Polskę
CZYLI ROZUMIEMY DLACZEGO ANI EPISKOPAT ANI RZĄD NIE CHCĄ UZNAĆ CUDOWNEGO PANA BOGA ZBAWICIELA KRÓLEM POLSKI A JEST TO JEDYNY WARUNEK PANOWANIA BEZPIECZEŃSTWA, POKOJU, DOBRA, ZGODY I SPRAWIEDLIWEJ SPRAWIEDLIWOŚCI W NASZEJ KATOLICKIEJ POLSCE.  PONIEWAŻ JUŻ WIEMY, CO BĘDĄ ROBIĆ Z NAMI POLAKAMI, TO MOŻEMY NAZYWAĆ POLITYKÓW 
I DUCHOWNYCH WSPÓŁMORDERCAMI, BO JUŻ NIMI SĄ PRZEZ DOTYCHCZASOWE NAKAZYWANIE PRZYJMOWANIA ZATRUTYCH SZCZEPIONEK I WYWOŁYWANIA ŚMIERCIONOŚNYCH WRUSÓW.
„Celem jest likwidacja państw narodowych. Wynarodowienie, wymieszanie kulturowe ułatwi wprowadzenie jeszcze silniejszego konsumpcjonizmu. Naród to grupa ludzi, którzy mają wspólny cel. Mieszanka kulturowa, którą chcą wprowadzić w Europie spowoduje podziały i wewnętrzne spory. Takim społeczeństwem łatwo manipulować. Zresztą przykłady widać np. we Francji czy Niemczech.”

https://www.youtube.com/watch?v=sGZpv3jSwus

Przekazuję pomysł: 
Szczęść Boże. Chciałam się z wami podzielić światłem jakie otrzymałam podczas modlitwy za Polskę.
 
Szczęść Boże. Chciałam się z wami podzielić światłem jakie otrzymałam podczas modlitwy za Polskę. Wiem, że mamy mało czasu ale z Bożą pomocą się uda i to możemy zrobić. A owoce należą do Pana. Byłam na Eucharystii i przyszły myśli by zamawiać, kto może, najlepiej na niedzielnych Eucharystiach, lub tygodniowych ale gdzie jest więcej ludzi, msze za PJJ, by ta intencja była głośno czytana. By ludzie wierzący w ten sposób o nich się dowiadywali. Bo PJJ jest blokowana bardzo w mediach głównego nurtu. Tylko oddolnie uda się przebić. W internecie młodzi śmigają, starsi nie. Dlatego dobrze by było, aby o PJJ usłyszeli w kościele, byłoby też to dla nich wiarygodne, bo jest za nich modlitwa. Ważne by w intencji była nazwa Polska Jest Jedna i Rafał Piech, np. „O Boże błogosławieństwo, światło Ducha św. i Jego prowadzenie dla Rafała Piecha i partii Polska Jest Jedna”. Mój proboszcz powiedział, że można zamówić taką intencję. Kolejnego dnia dostałam światło od pobożnej osoby, że takie intencje można też składać np. na karteczkach z prośbą o modlitwę odczytywanych w parafiach. Np. u mnie we środy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Każda parafia ma taki czas i takie nabożeństwo, chodź by do patrona parafii. Przyszło też kolejne natchnienie by na katolickich stronach, pod filmikami pisać o nich w komentarzach. Ale tak by pasowało do treści filmików. Np. było o aborcji, o jej złu to napisałam, że dziękuję Bogu za PJJ i Rafała Piecha bo są za całkowitym zakazem aborcji. PJJ potrzebują rozgłosu. By wierni mówili o nich. Tyle możemy zrobić. A i modlitwa oraz Msza święta w ten sposób ofiarowana za nich też będzie owocna. Niech będzie Bóg we wszystkim uwielbiony. Błogosławionej niedzieli. Polska patriotka i katoliczka.
Nawracajcie się natychmiast !!! Wojna wybuchnie tak szybko, że nie jesteście sobie w stanie wyobrazić

NAM KATOLIKOM JEST BARDZO PRZYKRO, ŻE ZNOWU EPISKOPAT AKCEPTUJE III WOJNĘ ŚWATOWĄ KTÓRA JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA, A WOJNA ZNISZCZY WSZYSTKO. DLACZEGO HIERARCHOWIE NIE MAJĄ ZAMIARU BRONIĆ POKOJU, LUDZI I PIĘKNEJ BOŻEJ PŁANETY ZIEMI. TO DZIWNE ŻE BISKUPI I KAPŁANI NIE BOJĄ SIĘ PANA BOGA, BO BOJĄ SIĘ LUCYFERA A PRZECIEŻ LUCYFER ICH NIE ZBAWI A NAWET BĘDZIE BARDZO MŚCIŁ SIĘ I TORTUROWAŁ ICH, ŻE WIEDZIELI JAKĄ BĘDĄ PRZYSZŁOŚĆ MIELI A WYBIERAJĄ OKRUTNE WIECZNE PIEKŁO. GŁUPOTA I SZATAŃSTWO NIE MA U NICH GRANIC. 

Nawracajcie się natychmiast!!! Wojna wybuchnie tak szybko, że nie jesteście sobie w stanie wyobrazić
 
Zełenski szkaluje Polskę, a afery wizowej nie było!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=lM6nRUtlOy4
 
Polacy znów jak Zabłocki na mydle? eMisjaTv
https://www.youtube.com/watch?v=Zjl5EFubMhY

 

 

Orędzie przekazane przez Pana Jezusa ojcu Łukaszowi dnia 22.09.2023
JEZUS PRZEZ ŻYCIE MNIE WIEDZIE - YouTube
Drogi Mój synu.
W obecnym świecie jest tak wiele rodzin i małżeństw, które ulegają pokusie rozpadu. Jest rzeczą oczywistą, że zły duch się cieszy widząc ile małżeństw się rozchodzi. Śmieje się szyderczo widząc, jak dzieci cierpią, gdy ich rodzice się rozdzielają.
Dlatego proszę:
Żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus Głową Kościoła ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi tak i żony mężom swoim we wszystkim.
Mężowie miłujcie żony swoje jak i Chrystus umiłował Kościół. Miłujcie żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją samego siebie miłuje.
Co więc Bóg złączył tego niech człowiek nie rozdziela. I żadne prawo ziemskie tego zmienić nie może.
Wszystkie małżeństwa zagrożone rozpadem, jak i osoby cierpiące ze względu na zaistniałą sytuację w małżeństwie proszę jako Pan Miłości i Miłosierdzia, korzystajcie jak najczęściej ze spotkań Eucharystycznych prowadzonych przez Mojego syna. Podczas tych spotkań będę leczył wszystkie zranione serca i łączył to, co demon i człowiek rozdzielił.Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.