NAJGORSI GŁUPCY TO CI LUDZIE, KTÓRZY BARDZO DOBRZE WIEDZĄ, ZA JAKIE GRZECHY SPADA SIĘ DO PIEKŁA NA WIECZNE TORTURY I JE WYBIERAJĄ. ZA ZDRADĘ PANA BOGA I OJCZYZNY FUNDUJĄ SOBIE WIECZNE POTĘPIENIE W PIEKLE I TAM ZNĘCAJĄ SIĘ SAMI NA SOBIE BEZ KOŃCA.
Konstytucja 3 maja -masońska – 1918 r zasady masońskie -powojenna również masońska

 

Kolejna wojna lada dzień?
KOLEJNA WOJNA LADA DZIEŃ, A HIERARCHOWIE I BISKUPI W EPISKOPACIE APOSTOŁOWIE PANA BOGA SIEDZĄ SOBIE W PIĘKNYCH PAŁACACH BEZROBOTNI. NIE MAJĄ ZAMIARU WYSTĄPIĆ DO WIERNYCH ZE SPECJALNYMI WYNAGRADZAJĄCYMI NABOŹEŃSTWAMI I MODLITWAMI ZA GRZESZNIKÓW. POSTĘPUJĄ JAK NIEGDYŚ ZBUNTOWANI PRZECIW BOGU OJCU ŻYDZI – ZAMIAST DZIĘKOWAĆ BOGU WSZECHMOGĄCEMU ZA ZBAWICIELA, TO ONI GO ZABILI I WSZYSTKO STRACILI – WOLNOŚĆ TEŻ. GDYBY PRZEJĘLI SIĘ, ŻE SĄ NARODEM WYBRANYM TO BY WSPÓLNIE Z BOGIEM OJCEM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM WSPÓŁPRACOWALI, A ONI NIEWOLĘ I WSPÓŁPRACĘ Z LUCYFEREM WYBIERALI. TYLKO GŁUPCY ZDRADZAJĄ BOGA WSZECHMOGĄCEGO BO PO ŚMIERCI SPADLI DO PIEKŁA OKRUTNEGO I WIECZNEGO, CZY NIE WIEDZĄ O TYM? OBECNIE TO SAMO CZYNIĄ HIERARCHOWIE RZĄDZĄĆY RELIGIĄ KATOLICKĄ W POLSCE – TO ILE JUŻ LAT PRZENAJŚWIĘTSZĄ TRÓJCĘ OBRAŻAJĄ – DO SIEBIE PRETENSJI NIE MAJĄ A W NIEBIE Z BOGIEM WSZYSCY CHCĄ BYĆ.

 

Tajne raporty, dokumenty i… aneksy: co ukrywają polskie służby specjalne?
https://www.youtube.com/watch?v=n8-qPOGVVNY
Niedziela, 30 kwietnia 2023
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Dziś w całym Kościele obchodzony jest 60. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne jest obowiązkiem każdego wierzącego
                                                                   Modlitwa do Pana Jezusa Dobrego Pasterza
(J 10, 1-10)
Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.
                                      O powołania - Modlitwy - Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu
Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.
Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych.
W tej sytuacji Ojciec Święty 23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w II Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych „robotników żniwa”. Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r.

W 2022 roku Dzień Modlitw o Powołania odbywa się po raz pięćdziesiąty dziewiąty – tym razem hasło orędzia papieskiego na ten dzień brzmi „Powołani do budowania rodziny ludzkiej”.

W 2021 r. do polskich seminariów wstąpiło 356 kandydatów do kapłaństwa. Do seminariów diecezjalnych przyjęto 242 mężczyzn, natomiast do seminariów zakonnych 114 kandydatów. Od kilkunastu lat liczba powołań kapłańskich w Polsce wykazuje wyraźną tendencję spadkową. W 2012 r. na I rok do seminariów diecezjalnych i zakonnych zgłosiło się 828 kandydatów. Trzy lata temu, w 2019 r. formację do kapłaństwa rozpoczęło już tylko 498 kandydatów, a w roku 2020 – tylko 441 osób.

Polacy wciąż stanowią znacząc część wśród nowo wyświęconych europejskich kapłanów. Co czwarty nowo wyświęcony ksiądz katolicki w Europie to Polak  podaje Instytut Statystyki Kocioła Katolickiego. W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce œświęcenia przyjmowało średnio 350 osób rocznie. Stanowi to 26 procent wszystkich neoprezbiterów w Europie.

W roku 2019 w Polsce było 17 tys. 189 sióstr zakonnych w zgromadzeniach czynnych. Ponadto 1290 sióstr to mniszki żyjące w zgromadzeniach kontemplacyjnych. Od ok. 15 lat spadek liczby nowych powołań nosi znamiona kryzysu.

Polska ma także ponad 11,5 tys. członków męskich zgromadzeń zakonnych. W ostatnich dwóch dekadach – na skutek zmniejszającej się liczby powołań – odnotowano wyraźny trend starzenia się zakonników. Zaobserwowano przede wszystkim znaczący spadek liczby zakonników najmłodszych.

                          Modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne - Aktualności - Aktualności -  Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie
Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii

Chrystus dobry pasterz
„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje – to znaczy miłuję je – a moje mnie znają”. Jakby chciał otwarcie powiedzieć: miłujący są posłuszni. Ten bowiem, kto nie miłuje prawdy, wciąż jeszcze jej nie zna.
Ponieważ słyszeliście już, bracia najmilsi, o naszej odpowiedzialności, pomyślcie i wy, na podstawie słów Pana, również o waszej odpowiedzialności. Rozważcie, czy jesteście Jego owcami, rozważcie, czy poznaliście Go, rozważcie, czy znacie światło prawdy. Poznacie zaś to nie przez wiarę, lecz przez miłość. Poznacie to nie przez wierzenie, ale przez czyny.
Świadczy o tym sam Jan Ewangelista, gdy pisze: „Kto mówi, że zna Boga, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą”.
Dlatego też Pan mówi dalej: „Podobnie jak Mnie zna Ojciec i Ja znam Ojca, i życie moje oddaję za moje owce”. To tak jakby powiedział: Dowodem tego, że znam Ojca i że On Mnie zna, jest to, iż oddaję moje życie za owce; to znaczy: jak bardzo miłuję Ojca, pokazuję przez to, że umieram za owce.
O tych owcach Pan znowu mówi: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja je znam, idą za Mną i Ja im daję życie wieczne”. Mówi także o nich nieco wyżej: „Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwiska”. Wejdzie – to znaczy osiągnie wiarę; wyjdzie – od wiary do oglądania Boga; od wierzenia do kontemplacji, bo znajdzie pastwiska wielkiego nasycenia.
Tak więc owce znajdują pastwiska, bo ktokolwiek z szczerym sercem idzie za Nim, żywi się pokarmem trwającym wiecznie. Tymi pastwiskami owiec są radości wewnętrzne wiecznie kwitnącego raju. Pokarmem wybranych jest obecność oblicza Bożego. Gdy się weń wpatrują, dusza syci się bez końca pokarmem życia.
Podążajmy, bracia najmilsi, do tych pastwisk, na których będziemy się radować spotkaniem z ich znakomitymi mieszkańcami. Niech zaprasza nas do tego radość tych, którzy tam żyją szczęśliwie. Rozpalmy więc, bracia, nasze serca, niech wiara zapala się do tego, co jest jej przedmiotem, niech nasze pragnienia kierują się ku dobrom niebieskim; taka miłość jest już dążeniem do nich.
Niech żadne przeciwności nie odwracają nas od duchowego wesela tego święta, bo jeśli tylko ktoś mocno pragnie podążać do ukazanego mu celu, to temu pragnieniu nie przeciwstawią się żadne trudy wiodącej tam drogi. A więc niech nas nie skusi ułuda zwodniczego szczęścia, bo zaiste, niemądry to wędrowiec, który pociągnięty urokiem ukwieconych łąk zapomina, dokąd miał zamiar skierować swe kroki.
 
 
                               Święcenia kapłańskie w Kalwarii Zebrzydowskiej – RadioMaryja.pl
 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Święto Tygodni ( Szawuot, gr. pentecoste), obchodzone było pięćdziesiąt dni po Świętach Paschy (Pesach). W czasach biblijnych rolnicy wędrowali do Jerozolimy, aby złożyć ofiary z pierwszych danego roku żniw. Potem podkreślano bardziej związek tego święta z przekazaniem Mojżeszowi na Synaju tablic z Dziesięciorgiem Przykazań i zawarciem Przymierza między Bogiem a Żydami. Opisany w Dziejach Apostolskich (Dz 2,2) huk wichru oraz ogień przypominają dym i odgłosy słyszane pod Górą Synaj. Tym razem jednak Lud Boży zgromadzony z okazji święta w Jerozolimie nie trzymał się z dala od Boga, lecz chwała Boża przyszła do każdego z osobna w postaci języków ognia. Każdy, kto spotyka się z Bogiem, promienieje Jego chwałą – staje się jakby Mojżeszem. Tak właśnie promieniował Bożą mocą św. Piotr. Narastająca wrzawa przyciągała zaciekawionych ludzi, którzy słyszeli apostołów przemawiających ich własnymi językami (można również w tej scenie zobaczyć przeciwieństwo wieży Babel). Piotr, który wcześniej obawiając się o swoje życie trzy razy zaparł się Jezusa i do tego dnia trwał w lęku, teraz głosi Jego Zmartwychwstanie. W swoim pierwszym kazaniu wprost wypomina swoim rodakom, że ukrzyżowali Syna Bożego. Słuchający nie wiedzieli, że Jezus żyje. Kiedy to usłyszeli, tą wieścią „przebili sobie serca”. Te słowa wstrząsnęły nimi do głębi.
Co znaczą dla mnie dzisiaj słowa z Dziejów Apostolskich? Moje życie należy również do historii zbawienia. To ja mam wziąć tę treść słów św. Piotra i „przebić” nią swoje serce. Jestem odpowiedzialna/odpowiedzialny za to, co dane jest mi usłyszeć. Co z tym zrobię? Jeśli przyjmę otwartym sercem prawdę o tym, że Jezus żyje, wówczas przyjmę od Niego Ducha Świętego, zostanę przemieniona/przemieniony jak Mojżesz, jak apostołowie. Potrzebuję zmiany myślenia, wewnętrznej przemiany, by otrzymać ten największy Dar. Dzisiaj na nowo obietnicę tego Daru otrzymuję ja i dzieci moje.

Komentarz do psalmu

W Izraelu wyrazem zamożności było posiadanie stad owiec i kóz. Również dzisiaj widok pasących się stad owiec pod opieką pasterzy jest bardzo charakterystyczny dla krajobrazu Ziemi Świętej. Widok odpoczywających zwierząt zawsze kojarzył się z poczuciem bezpieczeństwa i pięknem. Dlatego wiele razy Izrael jest porównywany do owczarni. W Starym Testamencie tylko cztery razy Bóg nazywany jest wprost Pasterzem, tak jakby ten tytuł był szczególnie zarezerwowany dla zapowiadanego przez proroków Mesjasza, który przyjdzie i poprowadzi Bożą owczarnię. Często w Biblii można znaleźć wołanie o ocalenie całego Ludu Bożego, natomiast słowa Psalmu 23 napisał ktoś, kto miał głęboką świadomość wyjątkowej, osobistej więzi łączącej go z Bogiem. Kiedy modlimy się jego słowami, staje nam przed oczyma obraz Chrystusa – dobrego Pasterza. Jeśli, jak owce, pójdziemy za Nim, karmiąc się w tej drodze przy stole eucharystycznym, to niczego nam nie będzie brakowało. On jest dla nas Pokarmem. W Nim jest odpoczynek, prawda i życie.

Komentarz do drugiego czytania

Jesteśmy powołani do tego, byśmy dobrze czynili. Dobrze, to znaczy zgodnie z wolą Jezusa. Z powodu naszej skażonej grzechem natury, czy tego chcemy czy też nie, jesteśmy poddani cierpieniom, chorobom i śmierci. Chrystus świadomie przyjął cierpienie. To był Jego czyn dla nas. Chrześcijanin, podobnie jak Jezus, powinien to wszystko, co jest trudne, przemieniać w świadomy czyn. Jest ogromna różnica między biernym cierpieniem, a przyjęciem cierpienia. Każda przyjęta trudność, ból, prześladowanie, zwyciężanie zła dobrem może stać się „dopełnieniem braków cierpień Chrystusowych za Jego Ciało, którym jest Kościół” (por. Kol 1,24). Dzieło zbawcze Chrystusa jest doskonałe i kompletne, a „dopełnienie braków” to dawanie wyraźnego świadectwa światu w tym czasie, w którym żyjemy. Cierpienia są nieodłączną częścią zbawczego dzieła Chrystusa, tak więc i my, którzy jednoczymy się z Nim, powinniśmy być gotowi je przyjąć. Takiej próby jednak nie jesteśmy w stanie podjąć w oparciu o nasz własny heroizm. Jesteśmy wezwani do całkowitego zawierzenia Chrystusowi i do stałej gotowości, gdy zajdzie taka konieczność, podjęcia przeciwności, bólu i nawet męki, ale jedynie Jego mocą.

Komentarz do Ewangelii

Opisany przez Jezusa obraz jest wzięty z życia pasterskiego w Palestynie. W owczarni mieściły się różne stada należące do różnych pasterzy. Każdy pasterz przychodził do owczarni po swoje stado. Podchodził do wąskiej bramki owczarni i wywoływał swoje stado. Owce, znające głos swojego pasterza, podchodziły do bramki i szły za nim. Zawarta w czytanej dzisiaj Ewangelii parabola podkreśla, że Jezus – Mesjasz jest prawowitym pasterzem, jedynym mającym prawo do owiec (ludzi).
W Starym Testamencie czytamy o wielu prorokach, którzy przychodzili w imieniu Boga i mieli dane od Niego prawo, by prowadzić swój lud. W Nowym Testamencie przychodzi oczekiwany prawdziwy Pasterz – Jezus Chrystus. Jedyny Kapłan. Wszyscy kapłani w Kościele są tylko sakramentalnym uobecnieniem Jedynego Kapłana – pasterze Kościoła są uobecnieniem Jedynego Pasterza. Jezus jest Tym jedynym, który ma prawo do narodu wybranego i do ludzkości.
Podobnie jak instynkt owiec potrafi rozpoznać głos swojego pasterza, tak też w człowieku jest „instynkt” Boży, zdolność dana przez Ducha Świętego, dzięki której rozpoznajemy, co jest w nauce, zasadach życiowych i wyborach Chrystusowe, a co nie. Na tym świecie jest wiele głosów, które czynią zgiełk, jednak wyostrzona miłością, wiernością, modlitwą percepcja duszy dostrzega coś, co różni się od wszystkiego wokół – rozpoznaje głos Pasterza. Od ciągłego nasłuchiwania Jego głosu powstaje spokojna pewność, zdolność rozpoznawania bez trudności, co pochodzi od Niego. Pasterz zaś ma głęboko osobisty stosunek do owiec – woła je po imieniu! Sam człowiek nie zna swojego imienia (siebie), dopóki Chrystus go nie wezwie. To wezwanie płynie do najtajniejszych głębin duszy. Zawołany w ten sposób człowiek staje się naprawdę sobą i zna siebie. Zadaniem owieczki jest usłyszeć i rozpoznać ten głos, który wzywa po imieniu, przyjąć ten intymny stosunek z Nim, pozwolić wyprowadzić się na wolność, a potem wpatrując się w Pasterza wiernie iść za Nim.

Komentarze zostały przygotowane przez Elżbietę Marek

                                       Święcenia kapłańskie | Archidiecezja Warszawska

 

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne
Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzie mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowania Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.
Modlitwa Jana Pawła II o powołania
Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej – Tobie zawierzamy nasze rodziny. Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę, na przyjęcie słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby stawały się źródłem nowych i świętych powołań. Oświecaj umysły rodziców, aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką i mądrą miłością umieli prowadzić je nieomylnie ku dobrom duchowym i wiecznym. Kształtuj w duszach ludzi młodych prawe sumienie i wolną wolę, aby wzrastając w mądrości, latach i łasce umieli wielkodusznie przyjąć dar Bożego powołania. Spraw, abyśmy kontemplując i naśladując Twoją wytrwałą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, z godnością przeżywane ubóstwo i dziewiczą czystość, uczyli się wypełniać wolę Bożą i wspomagać z subtelną rozwagą tych spośród nas, którzy zostali powołani do bardziej radykalnego naśladowania Pana Jezusa, który za nas wydał samego siebie. Amen.
Modlitwa o powołania misyjne
Boże, Ty pragniesz, aby cały świat usłyszał Dobrą Nowinę, a każdy człowiek został zbawiony; wejrzyj na wielu młodych w naszej Archidiecezji i natchnij ich duchem misyjnym, by gotowi byli opuścić wszystko z miłości do Ciebie i zapragnęli zanieść Ewangelię innym narodom. Wspieraj swoim błogosławieństwem misjonarzy i misjonarki z naszej Archidiecezji, niech ich ewangelizacyjny trud wyda obfity plon.
Modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego
Panie Jezu Chryste, który oddałeś swoje życie dla zbawienia ludzi i stałeś się Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i życia zakonnego. Racz ich otoczyć łaską swego błogosławieństwa, oddalaj od nich wszystkie pokusy i umacniaj w świętości, aby ochoczo i z oddaniem poznawali Ciebie i w ten sposób przygotowali się do zaszczytnej służby w Twoim Kościele. W szczególny sposób polecamy Ci alumnów, wychowawców i wykładowców naszego Seminarium. Ukaż im sens i wartość powołania, aby coraz bardziej Cię kochali i jednoczyli się z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
                                                       Plakat Krajobraz Sentencja - Pan jest moim pasterzem... - Sklep U Archanioła
Litania do Chrystusa Dobrego Pasterza
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Dobry Pasterzu, który byłeś obietnicą pasterza wg Bożego serca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Dobry Pasterzu, przez Ojca powołany na stróża dusz naszych,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg wywiódł spomiędzy umarłych na mocy krwi przymierza wiecznego,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Ojciec powołał dla jedności wiary,
Jezu, Dobry Pasterzu, który z owczarnią zawierasz przymierze pokoju, aby była bezpieczna,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg powołał do budowania wspólnoty ludu Bożego – Mistycznego Ciała,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wypełniasz wszystkie pragnienia i oczekiwania Boga, swego Ojca,
Jezu, Dobry Pasterzu, który dajesz życie swoje za owce,
Jezu, Dobry Pasterzu, który składasz ofiarę krzyżową,
Jezu, Dobry Pasterzu, który litowałeś się nad tłumami, które były jak owce nie mające pasterza,
Jezu, Dobry Pasterzu, który przyszedłeś, aby owce miały życie i miały je w obfitości,
Jezu, Dobry Pasterzu, któremu zależy na owcach, bo krwią Twoją zostały wykupione,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wszystkie swoje owce z całą gorliwością wprowadzasz do owczarni,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wiedziesz swoje owce po właściwych ścieżkach,
Jezu, Dobry Pasterzu, który czuwasz nad trzodą,
Jezu, Dobry Pasterzu, który słabe owce wzmacniasz, dbasz o zdrowie chorej, zbłąkaną sprowadzasz z powrotem, zagubioną odszukujesz,
Jezu, Dobry Pasterzu, który w pasterskiej łaskawości nigdy się nie zniechęcasz ani nie tracisz cierpliwości,
Jezu, Dobry Pasterzu, który troszczysz się o owce zagubione, i chcesz, aby słuchały głosu Twego,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego głosu słuchają owce,
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Wezwany z Betlejem, z ziemi Judy.
W: Bądź naszym władcą i Pasterzem ludu Bożego.
K: Módlmy się: Mistrzu nasz, zawierzamy się Twojej troskliwości Dobrego Pasterza, spełnij wobec nas obietnicę daną ojcom, iż na rękach będziesz nas nosił i naucz nas postawy pokornej według Twego serca.
W: Amen.
SZCZYT! PiS OKRADA NAWET CHORE DZIECI
https://www.youtube.com/watch?v=e5k1Ug9WWvY
Poruszające wystąpienia rolników: „Czy wy zdajecie sobie sprawę co się dzieje?”
https://www.youtube.com/watch?v=AMGONAVeYGE
PILNE! Słynny lekarz zmarł po przyjęciu barbeluchy?! Niedzielski ucieka jak szczur przed pytaniami dziennikarzy ws. Setek tysięcy ZGONÓW Polaków! Ile jeszcze? Sklepowicz i Rola
Grafen i apokaliptyczna szczepionka – Jerzy Zięba
https://gloria.tv/post/cYLGrTxJTrBR4GKdpy3fFCKEj
Nowy porządek świata. Kto wygra wielkie starcie mocarstw? | prof. Góralczyk, Budzisz,

Przesłanie Świętego Michała Archanioła do Luz de Marii

OBRAZ OBRAZEK ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ 25x20 - Ceny i opinie - Ceneo.pl

24 Kwietnia, 2023

Umiłowane dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, z woli Bożej zwracam się do was.

Umiłowani Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa,

NA KAŻDEGO WYLANE SĄ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOSKIEJ RĘKI. ISTOTA LUDZKA OTRZYMUJE BOGACTWO DÓBR Z DOMU OJCOWSKIEGO.

Wszystko po to, aby przejście przez życie było bardziej znośne, gdy droga jest ciężka.

Pokolenie to zostanie przemienione duchowo po popełnieniu poważnych błędów co do siebie, po zaparciu się Trójcy Przenajświętszej oraz Naszej Królowej i Matki.

Dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, akceptujecie modernizmy, które poważnie Go obrażają, działacie i postępujecie wbrew Woli Bożej i w ten sposób oddajecie cześć szatanowi, co prowadzi do wspomnienia wielkiego zamieszania pod Wieżą Babel

(Rdz. 11, 1-9).

NASZ KRÓL I PAN JEZUS CHRYSTUS POZWOLIŁ STWORZENIU SIĘ OBJAWIĆ, ABY ZMYĆ TAK WIELE GRZECHÓW, KTÓRE ISTNIEJĄ NA ZIEMI.

Ludzkie stworzenia odmawiają uznania tego, co dzieje się w tym czy innym miejscu, szydząc z Bożego Miłosierdzia wobec Jego dzieci. Zobaczycie zjawiska przyrody, których wcześniej nie doświadczyliście; pośród wielkiego cierpienia sama przyroda próbuje skłonić ludzkie stworzenie do nawrócenia i wyrzeczenia się diabła.

Obroniłem Ojcowski Tron od zasadzek diabła (Ap 12, 7-10). Będę go ponownie bronił Moimi Niebiańskimi Zastępami i każde stworzenie ludzkie ujrzy Triumf Niepokalanego Serca Naszej Królowej i Matki, „która zmiażdży głowę piekielnego węża” (Rdz 3, 15).

Dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, inicjujecie w ludzkości wielkie i poważne wydarzenia wszelkiego rodzaju, prowadząc ją do uznania, że to, co się dzieje, nie jest normalne, ale raczej są znakami i sygnałami tych chwil, w których żyjecie. Nie mówię o końcu świata, to jeszcze daleka przyszłość.

CHROŃCIE SWOJE RODZINY:

Diabeł atakuje szczególnie instytucję rodziny. Nie dawajcie diabłu okazji do nierozważnego postępowania i zachowajcie ostrożność.

Jest tak wielu sług zła, że wprowadzają ludzkie stworzenia w zamęt, ponieważ dają upust swoim językom, a ludzkie stworzenia, bez rozeznania, oddalają się od Woli Bożej. Tak jak lament, który pokrywa Ziemię, tak cierpienia na Ziemi postępują.

Wzywam was do modlitwy, aby istoty ludzkie rozpoznały i nadal były zjednoczone z Wolą Ojca.

Wzywam was do modlitwy, gdyż następne wielkie trzęsienie ziemi, które wstrząśnie Pierścieniem Ognia, uderzy w Amerykę.

Wzywam was do modlitwy i zadośćuczynienia za młodzież.

Wzywam was do modlitwy, gdyż następny czerwony księżyc to znak wojny, cierpienia wśród narodów, niestabilności wśród stworzeń i upadku gospodarczego.

Trwajcie zjednoczeni w braterstwie, w miłości Naszej Królowej i Matki. Idźcie w pewności, że zło nigdy nie zatriumfuje nad Kościołem (Mt 16,18-19) Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

Nadal bądźcie pewni, że Nasz Król i Pan Jezus Chrystus was kocha i chroni. Idźcie bez zatrzymywania się, bez niepewności, „nie dawajcie pereł świniom” (Mt 7, 6).

Błogosławię was. Święty Michał Archanioł

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (X3)

Komentarz Luz de Marii

Bracia:

Święty Michał Archanioł ostrzega nas, abyśmy pospieszyli się ze zmianą życia i walczyli o to, by być bardziej Chrystusowymi.

Celem jest zbawienie duszy i osiągnięcie Życia Wiecznego, do tego mamy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, który ustanowił dla nas Kapłaństwo i pozostał z nami w Świętej Eucharystii.

Przestrzegajmy Prawa Bożego, tak jak On nam nakazuje i postępujmy jak prawdziwi katolicy, będąc świadkami dzieła i czynów Chrystusa.

Któż jak Bóg, nikt jak Bóg!

Amen.

 

 
PAPIEŻ BENEDYKT 16 wyjawia tajemnice zza grobu…- Objawienie kolumbijskiej siostrze…
MASONERIA WATYKAŃSKA USUNĘŁA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI, KTÓREGO OBWINILI SWOIMI WYMYŚLONYMI POWODAMI A WYBRALI MASONI W SUTANNACH BERGOLIO NAZYWAJĄC GO PAPIEŻEM FRANCISZKIEM SŁUGĄ LUCYFERYCZNEJ MASONERII A NIE BOGU OJCU STWORZYCIELOWI ŚWIATA KTÓREGO ON I JEGO BOGOWIE PACHOŁKI LUCYFERA MASONI LEKCEWAŻĄ I OBRAŻAJĄ. FRANCISZEK JEST TYLKO WYKONAWCĄ PODPISUJĄCYM ROZKAZY MASONÓW DIABELSKICH. PAPIEŻ PAWEŁ VI TEŻ PRZEZ MASONÓW ZOSTAŁ NAJPIERW  ZNIEWOLONY I ZAMKNIĘTY W PIWNICY A POTEM GO OTRULI A UDEKOROWALI I DOKŁADNIE UCHARAKTERYZOWALI AKTORA NA PAPIEŻĄ PAWŁA VI, TYLKO PIEPRZYK NA POLICZKU ZOSTAŁ. TEN FAŁSZYWY PAWEŁ VI DOKŁADNIE PODPISYWAŁ WSZYSTKO CO MASONERIA CHCIAŁA. OBECNIE PAPIEŻ FRANCISZEK TO SAMO ROBI – LEKCEWAŻY I OBRAŻA PANA BOGA BO JEGO BÓG TO MASON.  
 
PAPIEŻ BENEDYKT 16 wyjawia tajemnice zza grobu…- Objawienie kolumbijskiej siostrze…
https://www.youtube.com/watch?v=klBUuWHselM


Zniewaga świeckich: Franciszek znosi „Synod Biskupów”
26 kwietnia Franciszek wprowadził zmiany w swojej Konstytucji ApostolskiejEpiscopalis Communio (EC), żeby „przyzwolić” na udział osób świeckich i kobiet w zbliżającym się synodzie znanym niegdyś jako „Synod Biskupów”.
https://gloria.tv/post/4LndMbsL4TTpC8wocvriYaDzq

 


This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.
Rosja. 39 pytań wściekłych patriotów do władz i strażników (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8819:rosja-39-pytan-wscieklych-patriotow-do-wladz-i-straznikow&catid=10:politics

Dobrze, że Rosjanie budzą się, dawno już pisaliśmy o żydowskiej ustawce z ZSRR, czy teraz Rosji.
PRL padło, bo tak, celowo sprawami sterowało KGB, a KGB otrzymywało instrukcje od żydów w USA lub City w Londynie.
Aktualnie sprawy najnowsze zostały wyłożone w art. „Lachy pomogą Putinowi, ale tylko w Chrystusie”. (link poniżej)
Lachy pomogą, ale skoro Putin nie przyjął tamtych warunków wtedy, to są nowe, bo świat się zmienia:

– Jeśli Putin chce naszej pomocy, to musi nam obiecać, że w ramach zapłaty — między innymi — powiesi naszych zdrajców na murach Kremla.

Red. Gazeta Warszawska

+
39 pytań wściekłych patriotów do władz i strażników
KLUB GNIEWNYCH PATRIOTÓW #KRP | Igor Iwanowicz Striełkow24 kwietnia 2023 r
Lista 39 pytań do władz i propagandzistów- „protektorów”. Powstać mogą potencjalne, bezpośrednie i szczere odpowiedzi na wszystkie te pytania
wraz z wynikającymi z nich wnioskami organizacyjnymi.
I. Pytania „historyczne”:
1) W 2014 roku potęga Ukrochunty wisiała na włosku i całej Nowej Rosji, a więc na Krym, z identyczną różnicą na Rosję. Ale Kreml
zainstalował wysłania sił do Donbasu, a następnie jako pierwszy na świecie uznał prawomocność wyboru Poroszenki. W ośmioletnim „mińskiego
przeciągania” określa się tzw. Ukraińcy stworzyli gotową do walki armię, stłumili ruch protestacyjny, wyprali mózgi znacznej części
ludności i do 2022 roku byliby w stanie stawić opór rosyjskim siłom zbrojnym na polu bitwy. Kim Sartujesz? Kto poniósł lub powinien ponieść
karę za ten kretynizm i/lub bezpośredni sabotaż?
2) Dlaczego na czele Ludowych Republiki Donbasu (a teraz są), którzy zdyskredytowali idee rosyjskiej Wiosny samym faktem swojej obecności u
władzy, stawiali jawnych oszustów i oszustów? Jak iw jaki sposób najsłynniejsi i najbardziej autorytatywni bohaterowie 2014 roku z dowódców
milicji poddanym wyeliminowanym? Kto poniesie lub poniesie odpowiedzialność za to, że zamiast „gabloty rosyjskiego świata” w LDNR przez 8 lat
była „miska”, w której ludzie żyli gorzej niż w rosyjskiej i aktywnej niż na „Ukra in czyli”?

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8819:rosja-39-pytan-wscieklych-patriotow-do-wladz-i-straznikow&catid=10:politics

TRIDUUM PRZECIWKO DEMONSTRACJI [manifestacji] SATANISTÓW – Boston, 28-30 kwietnia 2023 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8818:triduum-przeciwko-demonstracji-manifestacji-satanistow&catid=9:pugnae

Drodzy Przyjaciele, Prezes Stowarzyszenia Egzorcystów, ksiądz Francesco Bamonte, przetłumaczył i przesłał mocny i dramatyczny APEL, który
chcemy uczynić naszym własnym poprzez specjalne Triduum. Tymczasem przeczytajmy informację prasową, pogrubienie jest nasze:
Drodzy Współbracia Egzorcyści i Wy wszyscy Pomocnicy,
W załączeniu bardzo ważna wiadomość od naszego koordynatora dla krajów anglojęzycznych, księdza Roberta-Joela Cruza, dotycząca
nadchodzącego, pierwszego w historii publicznego zgromadzenia szatańskiego, które odbędzie się w Bostonie w dniach 28-30 kwietnia 2023 r.

Podajemy również oryginalny tekst w języku angielskim listu prałata Marka O’Connela, biskupa pomocniczego archidiecezji bostońskiej, zleconego
przez kardynała Seana O’Malleya w celu udzielenia odpowiedzi wiernym zaniepokojonym tym dramatycznym wydarzeniem.
Jak widać z tego faktu, doszliśmy do punktu, w którym satanizm jest otwarcie demaskowany, a to wskazuje na powagę obecnej godziny. Naszą
odpowiedź wzmacniamy we wzajemnej komunii poprzez codzienne odprawianie Mszy św., modlitwę do Matki Bożej poprzez różaniec święty, modlitwę
do św. w Dodatku do rytuału egzorcyzmów (Modlitwy i egzorcyzmy w szczególnych okolicznościach).

Módlmy się również, aby ci nasi bracia i siostry, którzy wpadli w pułapkę wroga ludzkości, znając prawdziwą tożsamość tego, za którym
podążają w tej chwili, otworzyli swoje serca na nieskończoną miłość, która wypływa z Serca Chrystusa i wyrzeknij się szatana, wszystkich
jego dzieł i wszystkich jego pokus.
Niech Bóg błogosławi każdego z was i niech Niepokalana Dziewica i Święty Michał mają was pod swoją opieką.
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów
Ojciec Francesco Bamonte, icms

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8818:triduum-przeciwko-demonstracji-manifestacji-satanistow&catid=9:pugnae

Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8817:deklaracja-organizacji-narodow-zjednoczonych-o-prawach-ludnosci-rdzennej&catid=10:politics

Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych
o Prawach Ludności Rdzennej
Uchwała przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
[bez odniesienia do Komitetu Głównego (A/61/L.67 i Dopisek 1)]61/295. Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej
Zgromadzenie Ogólne,wiedząc o zaleceniu Rady Praw Człowieka zawartym w jej uchwale 1/2 z dn. 29 czerwca 2006 r.[1], w której Rada przyjęła tekst DeklaracjiOrganizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej,
przypominając swoją uchwałę 62/178 z dn. 20 grudnia 2006 r., w której zdecydowało się odroczyć rozważania nad Deklaracją i podjęcie kroków
z nią związanych, aby uzyskać czas na dalsze narady w tej sprawie, jak również zdecydowało się zakończyć rozważania przed końcem sesji
sześćdziesiątej pierwszej Zgromadzenia Ogólnego,
przyjmuje Deklarację Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej, zawartą w aneksie do niniejszej uchwały.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8817:deklaracja-organizacji-narodow-zjednoczonych-o-prawach-ludnosci-rdzennej&catid=10:politics

Środa II tygodnia po Wielkanocy, UROCZYSTOŚĆ OPIEKI ŚW. JÓZEFA (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8816:sroda-ii-tygodnia-po-wielkanocy&catid=11:sancta-ecclesia )

Rozmyślanie.
UROCZYSTOŚĆ OPIEKI ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
I. Urząd opieki Św. Józefa posiada głębokie uzasadnienie.
II. Troskliwość, z jaką Św. Józef pełni swój urząd.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8816:sroda-ii-tygodnia-po-wielkanocy&catid=11:sancta-ecclesia

26 kwietnia 2023 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PATRONA KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8815:26-kwietnia-2023-r-uroczystosc-sw-jozefa-oblubienca-najswietszej-maryi-panny-patrona-kosciola-powszechnego&catid=11:sancta-ecclesia

26 kwietnia 2023 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PATRONA KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
PODWÓJNE ŚWIĘTO I KLASY
Czytelnik pyta: „Dlaczego w pół-nowym porządku łacińskim z 1962 r. brakuje święta św. Józefa,
podczas gdy tradycyjni katolicy, którzy przestrzegają nieskażonego mszału z 1950 r., obchodzą dwa święta?”

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8815:26-kwietnia-2023-r-uroczystosc-sw-jozefa-oblubienca-najswietszej-maryi-panny-patrona-kosciola-powszechnego&catid=11:sancta-ecclesia

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

 

 

 
film „Mocno !! Ks. prof. Tadeusz Guz – Czym protestantyzm różni się od katolicyzmu” w YouTube

PREM.MORAWIECKI MA PRAWO PUBLICZNIE KRYTYKOWAĆ POLAKÓW ZA PATRIOTYZM A ŻYDZI SĄ NIETYKALNI W NASZEJ OJCZYŹNIE I CHRONIENI PRZEZ „SWOICH” Z RZĄDU W POLSCE !!!

Gdyby tak myśleli wszyscy Polacy , nie bylibyśmy tak oszukiwani i dzisiaj nie mieszkalibyśmy w obozie koncentracyjnym . Pani Agnieszka wywaliła prawdę Żydom z PiSu prosto w gęby . Wystąpienie w Sejmie na komisji sejmowej p. Agnieszki Kutyłowskiej

film „Mocne kazanie ! ks. Dominik Chmielewski – rozwód jest wstrząsem dla Serca Boga” w YouTube

 

Piątek, 28 kwietnia 2023
ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORT, PREZBITERA
Biografia Montforta
Z traktatu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera,
O prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Dziewicy
 Cały Twój
Ponieważ cała doskonałość nasza polega na upodobnieniu się do Jezusa Chrystusa, na zjednoczeniu z Nim i poświęceniu się Jemu, przeto najdoskonalszym z nabożeństw jest niewątpliwie to, które nas najdoskonalej upodabnia do Jezusa Chrystusa, najściślej z Nim jednoczy i całkowicie Jemu poświęca. Ponieważ ze wszystkich stworzeń najpodobniejsza do swego Syna jest Maryja, zatem spośród wszystkich nabożeństw tym, które duszę najpełniej poświęca naszemu Panu i z Nim ją jednoczy, jest nabożeństwo do Najświętszej Maryi, Jego Matki. Im bardziej dusza jest poświęcona Maryi, tym pełniej będzie należeć do Jezusa Chrystusa.
Dlatego doskonałe poświęcenie się Jezusowi Chrystusowi nie jest niczym innym, jak doskonałym i całkowitym oddaniem się Najświętszej Pannie. Na tym polega nabożeństwo przeze mnie głoszone.
Ta forma nabożeństwa słusznie może być nazwana doskonałym odnowieniem ślubów lub przyrzeczeń złożonych na chrzcie świętym. W nabożeństwie tym chrześcijanin cały oddaje się Najświętszej Dziewicy, tak że przez Maryję cały należy do Chrystusa.
Stąd wynika, że ofiarujemy siebie równocześnie Najświętszej Dziewicy i Jezusowi Chrystusowi. Najświętszej Maryi Pannie, ponieważ jest najlepszą drogą, którą sam Jezus wybrał, aby połączyć się z nami i nas zjednoczyć ze sobą. Panu Jezusowi oddajemy się, ponieważ jest naszym ostatecznym celem, któremu zawdzięczamy wszystko, czym jesteśmy, bo jest naszym Odkupicielem i Bogiem.
Ponadto należy wziąć pod uwagę, że każdy człowiek, gdy przyjmuje chrzest, własnymi ustami albo przez rodziców chrzestnych uroczyście wyrzeka się szatana, jego pokus i dzieł, a wybiera Jezusa Chrystusa na swojego Mistrza i najwyższego Pana i z miłości staje się posłuszny jak niewolnik. To samo dokonuje się w tym nabożeństwie: chrześcijanin wyrzeka się szatana, świata, grzechu i siebie samego, oddając się całkowicie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.
Przy chrzcie przyjmujący sakrament nie oddaje się wyraźnie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi i nie oddaje Panu zasługi swoich dobrych uczynków. Także po chrzcie chrześcijanin zachowuje zupełną wolność oddania tej zasługi innym lub zachowania jej dla siebie. Przez to nabożeństwo chrześcijanin wyraźnie oddaje się naszemu Panu przez ręce Maryi i poświęca Mu całkowicie zasługi własnych dobrych uczynków.
Święty Ludwik Grignon de Montfort
Ludwik pochodził ze starego francuskiego rodu. Urodził się 31 stycznia 1673 r. w Montfort-la-Cane (obecnie Montfort-sur-Meu w Bretanii, Francja) jako drugi z osiemnaściorga dzieci adwokata Jana Chrzciciela Grignon i Joanny Robert, córki urzędnika miejskiego. Rodzina była bardzo pobożna. Jego dwóch braci zostało kapłanami, jeden dominikaninem, a dwie siostry wstąpiły do klasztoru. Po ukończeniu miejscowej szkoły Ludwik pobierał naukę w kolegium jezuitów w Rennes (1685-1693). Potem udał się do Paryża, gdzie u sulpicjanów studiował teologię (1693-1700). W liście do swojego przełożonego nakreślił taki program swojego działania: „Odczuwam wielkie pragnienie umiłowania Pana naszego i Jego świętej Matki. Chciałbym jako prosty i ubogi kapłan uczyć biednych wieśniaków i zachęcać grzeszników do nabożeństwa do Świętej Dziewicy”.
Po przyjęciu święceń kapłańskich (5 czerwca 1700 r.) pracował jako kapelan szpitala w Poitiers (1701-1703). W listopadzie 1700 r. wstąpił do tercjarzy dominikańskich, prosząc o zgodę nie tylko na naukę odmawiania różańca, ale i na zakładanie bractw różańcowych. Założył 
z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie żeńskie pod wezwaniem Bożej Mądrości dla pielęgnowania chorych. Następnie z woli przełożonych został misjonarzem. Wędrował od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka i głosił Boże słowo. Natrafił jednak niespodziewanie na opór miejscowych duszpasterzy, którzy widzieli w misjonarzu intruza, który wchodzi w ich kompetencje. Udał się więc do Rzymu i u papieża Klemensa XI wyprosił sobie przywilej głoszenia kazań w całej Francji. Zwalczał szczególnie szerzący się jansenizm, w którym widział głównego wroga pobożności chrześcijańskiej (przedstawiciele tego ruchu zaprzeczali wolnej woli uważając, że bez specjalnej łaski Bożej człowiek nie jest w stanie zachować przykazań; ograniczali też możliwość przystępowania do Komunii św.). W czasie swoich wędrówek Ludwik wygłosił około 200 rekolekcji i misji. Każda misja trwała do 5 tygodni: uczył religijnych śpiewów, zapisywał wiernych do bractw: Różańca świętego, Pokutników, 44 Dziewic, Milicji św. Michała i Przyjaciół krzyża. Aby swojemu słowu nadać skuteczność, podejmował w intencji nawrócenia grzeszników wiele pokut, co tym więcej wzruszało i kruszyło serca.
Ludwik miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Oddał się Jej w „niewolę miłości” i na wyłączną własność. W Jej ręce złożył nawet wszystkie swoje zasługi, modlitwy, posty, uczynki pokutne, prace apostolskie, całą swoją osobę. Napisał Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej, w którym szeroko rozwinął i uzasadnił korzyści, jakie daje to całkowite oddanie się Maryi. Zostawił także regulaminy wspomnianych wcześniej bractw, które zakładał, oraz teksty pobożnych pieśni, które ułożył. Zostawił wreszcie kilka traktatów teologicznych i ascetycznych, 
z których najciekawszy to traktat Miłość Jezusa – odwieczna Mądrość.
Zbyt intensywna apostolska praca wyczerpała siły Świętego. Pożegnał ziemię dla nieba 28 kwietnia 1716 roku, mając zaledwie 43 lata. Pozostawił po sobie dwa zakony: „Towarzystwo Maryi” i „Zgromadzenie Córek Mądrości (Bożej)”. Jako cel wyznaczył swoim synom i córkom duchowym nauczanie ubogiej młodzieży, nawiedzanie i doglądanie chorych w szpitalach, przytułkach i domach prywatnych, oraz służenie pomocą wszystkim, którzy się do nich o nią zwrócą. Akt oddania siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie, m.in. św. Pius X, Benedykt XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz św. Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił zawierzenie Bogurodzicy: „Totus Tuus” – „Cały Twój”. On też w uroczystym akcie powierzył NMP Kościół i świat.
Ludwika beatyfikował w roku 1888 papież Leon XIII, a kanonizował w roku 1947 papież Pius XII. Relikwie św. Ludwika znajdują się w kościele w St. Lament-sur-Serve, gdzie zmarł.
Dzieła św. Ludwika Marii Grignon de Montfort zostały początkowo zapomniane, ale odkryte na nowo w XIX w. – do dziś są wydawane.
 
Módlmy się. Boże, wiekuista Mądrości, Ty świętego Ludwika Marię, prezbitera, uczyniłeś gorliwym świadkiem i nauczycielem zupełnego oddania się Chrystusowi, Twojemu Synowi, przez ręce Jego Najświętszej Matki; † pozwól, abyśmy idąc tą duchową drogą, * na świecie szerzyli Twoje królestwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
                                       św.Ludwik Maria Grignion de Montfort – Traktat o prawdziwym ...
Akt zawierzenia się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi
O odwieczna, wcielona Mądrości! O najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże 
i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy!
Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Twego Ojca w wieczności oraz w dziewiczym łonie
Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam, żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić
z okrutnej niewolni szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi,
Twej świętej Matce, aby przez Nią uczynić mnie wiernym swym niewolnikiem. Lecz niestety! W
niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie na
Chrzcie Świętym. Nie wypełniłem zobowiązań swoich. Nie jestem godzien zwać się dzieckiem lub
niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie

śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam
się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako pośredniczkę u
siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać u Ciebie skruchę i przebaczenie
grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna,
ukryta Mądrość chce odbierać cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba
i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, ucieczko
grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo. Wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego
pragnienia Bożej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary jakie Ci w pokorze składam.
Ja … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj przed obliczem Twoim śluby
Chrztu Świętego. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i jego dzieł, a oddaję się całkowicie
Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni
życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu
niebieskiego za swoją Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam, jako niewolnik Twój, ciało i duszę
swoją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno
przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania
mną i bez wyjątku wszystkim, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale
Boga w czasie i wieczności. Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mej niewoli dla uczczenia i
naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna Twemu macierzyństwu okazać raczyła; dla
uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako
podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Przenajświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam,
że odtąd, jako prawdziwy Twój niewolnik, chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być
posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego
niewolnika, aby jak przez Ciebie mnie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko
miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których
kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna,
spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem
Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, aby za Twym pośrednictwem i za Twoim
przykładem doszedł do pełni Jego wieku na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen. 
Sobota, 29 kwietnia 2023
ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ
DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY
Święto
Katarzyna ze Sieny (św.): Co powinniśmy zatem robić? - Skarby Kościoła
Dialogu św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy, O Bożej Opatrzności

Zakosztowałam i ujrzałam
O wieczne Bóstwo, wiekuista Trójco! Ty sprawiłaś, że przez zjednoczenie z Bożą naturą krew Twojego Jednorodzonego Syna nabrała takiej ceny. Ty, Trójco wieczna, jesteś morzem głębokim, w którym im więcej szukam, więcej znajduję, a im więcej znajduję, tym więcej Cię szukam. Ty w nienasycony sposób nasycasz duszę; w Twojej głębokości tak nasycasz duszę, że zawsze pozostaje ona złakniona Ciebie, Trójco wieczna, i pragnie ujrzeć Ciebie, Światłości, w Twoim świetle.
Zakosztowałam i światłem mojego umysłu w świetle Twoim ujrzałam Twoje przepastne głębiny, Trójco wieczna, i piękno Twojego stworzenia. A oglądając siebie w Tobie, ujrzałam, że jestem Twoim obrazem. Bo ze swej mocy, wiekuisty Ojcze, i mądrości, którą jest Syn Twój Jednorodzony, udzieliłeś mi; a Duch Święty, który od Ciebie i od Syna pochodzi, dał mej woli zdolność kochania Ciebie.
Ty, wiekuista Trójco, jesteś Stwórcą, a ja stworzeniem. W odrodzeniu, którego dokonałeś we mnie przez krew Syna Twego Jedynego, ujrzałam, że rozmiłowałeś się w piękności swojego stworzenia.
O przepaści, o Trójco Boska i wieczna, o morze głębokie! Cóż mogłeś mi dać więcej nad siebie samego? Jesteś ogniem, który zawsze płonie i nie gaśnie nigdy. Jesteś ogniem, który swoim żarem spala wszelką miłość własną duszy. Jesteś ogniem, który usuwa wszelką oziębłość i który oświeca wszelki umysł swoim światłem. W tym świetle dałeś mi poznać Twoją prawdę.
W odblasku tego światła poznaję Ciebie, Dobro Najwyższe, Dobro ponad dobrami, Dobro błogosławione i niepojęte, Dobro bezcenne, Piękności nad pięknościami, Mądrości nad mądrościami, Mądrości sama! Ty, Chlebie aniołów, z żarem miłości oddałeś się ludziom.
Jesteś szatą, która okrywa moją nagość, jesteś pokarmem, który swoją słodyczą żywi zgłodniałych. Jesteś słodyczą bez śladu goryczy. O Trójco wieczna!
Święta Katarzyna ze Sieny
Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 r. w Sienie (Włochy). Była przedostatnim z dwudziestu pięciu dzieci mieszczańskiej rodziny Jakuba Benincasy i Lapy Piangenti – córki poety Nuccio Piangenti. Przyszła na świat jako bliźniaczka, ale jej siostra, Janina, zaraz po urodzeniu zmarła. Rodzina nie cierpiała biedy, skoro stać ją było na to, by przyjąć do swego grona sierotę po starszym bracie, Tomasza Fonte, który, po wstąpieniu do dominikanów, był pierwszym spowiednikiem Katarzyny.
Katarzyna już jako kilkuletnia dziewczynka była przeniknięta duchem pobożności. Wspierana Bożą łaską w wieku 7 lat (w 1354 r.) złożyła Bogu w ofierze swoje dziewictwo. Kiedy miała 12 lat, doszło po raz pierwszy do konfrontacji z matką, która chciała, by Katarzyna wiodła życie jak wszystkie jej koleżanki, by korzystała z przyjemności, jakich dostarcza młodość. Katarzyna jednak już od wczesnej młodości marzyła o całkowitym oddaniu się Panu Bogu. Dlatego wbrew woli rodziców obcięła sobie włosy i zaczęła prowadzić życie pokutne. Zamierzała najpierw we własnym domu uczynić sobie pustelnię. Kiedy jednak okazało się to niemożliwe, własne serce zamieniła na zakonną celę. Tu była jej Betania, w której spotykała się na słodkiej rozmowie z Boskim Oblubieńcem. Z miłości dla Chrystusa pracowała nad swoim charakterem, okazując się dla wszystkich życzliwą i łagodną, skłonną do usług. W woli rodziców zaczęła upatrywać wolę ukochanego Zbawcy.
Pomimo wielu trudności ze strony rodziny, w 1363 roku wstąpiła do Sióstr od Pokuty św. Dominika (tercjarek dominikańskich) w Sienie i prowadziła tam surowe życie. Modlitwa, pokuta i posługiwanie trędowatym wypełniały jej dni. Jadła skąpo, spała bardzo mało, gdyż żal jej było godzin nie spędzonych na modlitwie. Często biczowała się do krwi. W wieku 20 lat była już osobą w pełni ukształtowaną, wielką mistyczką. Pan Jezus często ją nawiedzał sam lub ze swoją Matką. Pod koniec karnawału 1367 roku, gdy Katarzyna spędzała czas na nocnej modlitwie, Chrystus Pan dokonał z nią mistycznych zaślubin, zostawiając jej jako trwały znak obrączkę. Odtąd Katarzyna stała się posłanką Chrystusa. Przemawiała odtąd i pisała listy w imieniu Chrystusa do najznakomitszych osób ówczesnej Europy, tak duchownych, jak i świeckich. Skupiła ponadto przy sobie spore grono uczniów – elitę Sieny – dla których była duchową mistrzynią i przewodniczką. Wspierana nadzwyczajnymi darami Ducha Świętego i posłuszna Jego natchnieniom, łączyła w swoim życiu głęboką kontemplację tajemnic Bożych w „celi swojego serca” z różnorodną działalnością apostolską. Z jej przemyśleń i duchowych przeżyć zrodziło się zaangażowanie w sprawy Kościoła i świata.
Święta Katarzyna ze SienyKatarzyna miała wielu wrogów. Uważano za rzecz niespotykaną, by kobieta mogła tak odważnie przemawiać do kapłanów, biskupów, a nawet do papieży w imieniu Chrystusa, ogłaszać się publicznie Jego posłanką. Pod naciskiem opinii wezwano więc przed trybunał inkwizycji do Florencji. Kościelny przewód sądowy odbył się w klasztorze dominikanów przy kościele S. Maria Novella. Było to w samą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 21 maja 1374 roku. Katarzyna miała jednak przy sobie nie tylko oskarżycieli, ale również obrońców. Sąd inkwizycyjny nie dopatrzył się żadnej herezji ani błędu, tak w jej wypowiedziach, jak też w jej pismach.
Zaledwie Katarzyna wróciła do Sieny, miasto nawiedziła dżuma. Katarzyna oddała się posłudze zarażonym z heroicznym oddaniem. W nagrodę za to 1 kwietnia 1375 roku otrzymała od Chrystusa stygmaty (jednak nie w postaci ran, lecz krwawych promieni).
Podczas licznych konfliktów na terenie Italii i w samym Kościele była orędowniczką pokoju i mediatorem. Domagała się od kolejnych papieży (najpierw od bł. Urbana V, a potem od Grzegorza XI) powrotu z Awinionu do Rzymu. Wobec nieskuteczności wysyłanych listów udała się do Awinionu, by skłonić Grzegorza XI do zamieszkania w Wiecznym Mieście. Kiedy papież zdecydował się powrócić, jej pośrednictwu przypisywano to ważne wydarzenie. Po śmierci papieża Grzegorza XI kardynałowie wybrali arcybiskupa z Bari, który przyjął imię Urbana VI (1378-1389). Ten jednak swoją surowością zraził sobie kardynałów, dlatego część z nich zbuntowała się i wybrała antypapieża w osobie Klemensa VII (1378-1394). Kościół został podzielony. Kilka lat później, w 1409 r., miał pojawić się jeszcze drugi antypapież, co wywołało prawdziwy chaos. Rozłam trwał 39 lat. Kiedy wysiłki Katarzyny nie dały rezultatu, gdyż antypapież nie chciał ustąpić, Katarzyna robiła wszystko, by jak najwięcej zwolenników skupić koło osoby prawowitego papieża. Nawoływała do modlitw w jego intencji. Popierała też usilnie reformy, jakie Urban VI wprowadził. Na jego życzenie udała się do Rzymu, by tam pracować dla dobra Kościoła. Wielu mężczyznom i kobietom, pochodzącym z różnych warstw społecznych, pomogła wejść na drogę cnoty lub osiągnąć pokój.
Umarła z wyczerpania 29 kwietnia 1380 r. w Rzymie w wieku 33 lat. Pozostawiła po sobie trzy dzieła, które zawierają jej naukę: „Dialog o Bożej Opatrzności”, „Listy” oraz „Modlitwy”. Jej kult rozpoczął się zaraz po jej śmierci. Nikt już nie wątpił, że była wybranką Bożą i niewiastą opatrznościową dla Kościoła. Pan Bóg wsławił też jej grób wielu cudami. Już w roku 1383 bł. Rajmund z Kapui, ówczesny generał dominikanów, za zezwoleniem Stolicy Apostolskiej przeniósł jej ciało do kaplicy kościoła dominikanów S. Maria della Minerva w Rzymie i wybudował dla niej okazały grobowiec. Jemu zawdzięczamy obszerny „Żywot świętej Katarzyny ze Sieny”, wydany również po polsku. Bł. Rajmund napisał go na podstawie osobistych kontaktów ze św. Katarzyną (był jej spowiednikiem i przewodnikiem duchowym) oraz korzystając ze świadectwa innych bliskich jej osób, z którymi przeprowadził wiele rozmów. Pius II 26 czerwca 1461 roku w bazylice św. Piotra dokonał uroczystej kanonizacji sługi Bożej. W nagrodę za poniesione trudy w obronie Kościoła Pius IX w roku 1866 ogłosił św. Katarzynę drugą, po św. Piotrze, patronką Rzymu. W roku 1939 papież Pius XII proklamował św. Katarzynę ze Sieny drugą, obok św. Franciszka z Asyżu, patronką Italii, a Paweł VI w 1970 roku ogłosił ją doktorem Kościoła. Papież św. Jan Paweł II ogłosił ją w 1999 roku współpatronką Europy. Jest także patronką Sieny oraz pielęgniarek, strażników, strażaków.

W ikonografii Święta przedstawiana jest w habicie dominikanki, w koronie cierniowej, z krzyżem w dłoniach, z różańcem. Niekiedy trzyma tiarę. Ukazywana jest także z Dzieciątkiem Jezus, które podaje jej pierścień – znak mistycznych zaślubin, których dostąpiła. Jej atrybutami są także: czaszka, diabeł u stóp, krucyfiks, lilia, serce.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, święta Katarzyna ze Sieny, rozważając Mękę Pańską i służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku Tobie, † spraw za jej wstawiennictwem, * abyśmy się zjednoczyli w misterium Chrystusa i radowali się z objawienia Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
MODLITWA ZA EUROPĘ
Najświętsza Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela!
Przychodzimy do Ciebie, która jesteś obecna w sposób szczególny w sanktuariach Europy i świata, by swoim Niepokalanym Sercem obejmować ludzkie sprawy i problemy. Europa od ponad 2 tysięcy lat naznaczona Ewangelią, znalazła się dziś w sytuacji zagrożenia dla swoich chrześcijańskich wartości i kultury. Moce zła i nienawiści do Boga starają się opanować dusze i życie mieszkańców naszego kontynentu. Ideologie ateistyczne zdobywają sobie miejsce i władztwo w wielu europejskich instytucjach.
Dlatego, pomni tych zagrożeń, prosimy Ciebie, Matko Jezusa i Patronko Europy:
Uproś Europie łaskę wiary, którą utraciła wskutek ciężkich grzechów i niewierności.
Spraw, by Stary Kontynent dostrzegł u siebie obecność Krzyża i Ewangelii od 2 tysięcy lat. By mieszkańcy Europy odkryli na nowo wielki dar obecności Kościoła, który jest kluczem jej wielkości i rozwoju, służącemu budowaniu cywilizacji życia i miłości.
Uproś Europie łaskę miłosierdzia.
Patronko Europy!
Natchnij Europejczyków, by postrzegli swoje życie  jako udane i szczęśliwe według zasad chrześcijańskiej wiary. Niech narody Europy dostrzegą ślady krwi męczenników – wielki znak ich wierności Chrystusowi. Niech ujrzą piękny świat wartości moralnych i duchowych, które przyświecały świętym i bohaterom Europy.
Matko nasza! Pomóż narodom europejskim zobaczyć wszystko, co budowało zręby ich kultury, która była i jest chrześcijańska, oparta o Ewangelię i Krzyż Jezusa Chrystusa.
Prosimy Cię, Matko Najświętsza, wymódl nam łaskę wiary i nawrócenie. Spraw, by mieszkańcy Europy wrócili do Kościoła, by przyjęli Dekalog jako integralną część życia wiarą. Niech odrzucą ideę konsumizmu i hedonizmu, tak obcą nauce Chrystusa, i umiłują dar życia, będąc świadomi, że siłą narodów są rodzące się dzieci.
Patronko Europy, daj nowe spojrzenie narodom Starego Kontynentu, oświecone łaską wiary, nadziei i miłości, które pochodzą od Boga.
Wspomożycielko Wiernych, módl się za Europę! Amen.
CORAZ WIĘCEJ PSYCHICZNIE CHORYCH LUDZI RZĄDZI PAŃSTWAMI A POWINNI ALARMOWAĆ EPISKOPATY I ARCHIDIECEZJE WG PISMA ŚWIĘTEGO – IDŹCIE I NAUCZAJCIE WSZYSTKIE NARODY.
Chcą zalegalizować współżycie dorosłych z dziećmi!

 

Fundacja Pro-Prawo do życia

Szanowni Państwo,

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) opublikowała wytyczne, w których sugeruje podejmowanie zmian prawnych na rzecz legalizacji współżycia seksualnego między dziećmi a dorosłymi, które odbywałoby się za „zgodą” dziecka! Dlaczego jest to ważna informacja dla nas, Polaków, a w szczególności dla wszystkich rodziców?

Jedną z agencji ONZ jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), czyli współautor „Standardów edukacji seksualnej”, według których prowadzona jest „edukacja seksualna” forsowana w polskich szkołach oraz prowadzona przez aktywistów LGBT w polskojęzycznym internecie. Wedle tych Standardów, polskie dzieci już w wieku 6-9 lat mają rozumieć w jaki sposób wyrażać zgodę na seks. Sprawdza się to, o czym nasza Fundacja ostrzega i alarmuje od dawna: rozbudza się dzieci seksualnie od najmłodszych lat życia, podejmując jednocześnie działania na rzecz legalizacji współżycia z nimi. Dlatego musimy kontynuować naszą kampanię informacyjną „Stop pedofilii” i docierać z ostrzeżeniem do kolejnych osób. Proszę zobaczyć szczegóły.

Kto chce deprawować dzieci? [zdjęcie]

Opublikowany przez ONZ raport dotyczy takich zagadnień jak reprodukcja, seks, używanie narkotyków czy HIV. Możemy w nim przeczytać zalecenie, aby szukać możliwości legalizacji współżycia między dorosłymi a nieletnimi, o ile tylko nieletni „zgodzą się” na takie współżycie. Wytyczne te mówią także, że osobom poniżej 18 lat powinno się zagwarantować „niedyskryminację” ich wyborów i decyzji w zakresie seksualności.

Raport został zaprezentowany na stronach jednej z agencji ONZ, a poparcie dla niego wyraził m.in. Wysoki Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka. Wstęp do raportu napisał Edwin Cameron, pochodzący z RPA sędzia i znany na świecie aktywista LGBT, który publicznie deklaruje swój homoseksualizm. Możemy w nim przeczytać, że zdaniem Camerona:

„Zasady zawarte w raporcie mają być użyteczne w praktyce dla jak najszerszego grona interesariuszy. Z mojego doświadczenia z pracy zawodowej i prywatnego życia wiem, że będą miały one natychmiastowy wpływ na szeroką grupę odbiorców.”

Jacy to interesariusze mogą czerpać użytek z wytycznych, które sugerują legalizację seksu z dziećmi? Spójrzmy.

Gdy jedna z agencji podległych ONZ promuje ten raport, inna agencja ONZ, jaką jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), forsuje napisane przez siebie „Standardy edukacji seksualnej”, które mają obowiązywać we wszystkich państwach Europy, w tym w Polsce. W niektórych krajach obowiązują już od dawna, np. w Niemczech, gdzie „edukacja seksualna” jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci.

Wedle Standardów WHO, już u dzieci w wieku 6-9 lat należy rozwijać rozumienie pojęcia „akceptowalny seks” oraz przekazywać dzieciom informacje na temat „praw seksualnych dzieci”. To wszystko ma prowadzić do tego, że dzieci w wieku 12-15 lat mają posiadać „umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu.” W praktyce sprowadza się to do tego, że już od pierwszych lat życia kształtuje się w dziecku pogląd, iż nie istnieją żadne normy w zakresie seksualności, rodziny i związków. Innymi słowy: róbta, co chceta, wszystko jest dozwolone.

„Edukacja seksualna” w oparciu o te Standardy szeroko jest już rozpowszechniona w Polsce, przede wszystkim w internecie, gdzie aktywiści LGBT zakładają kolejne strony, grupy i profile ukierunkowane na dotarcie do dzieci i młodzieży. „Edukacja seksualna” według Standardów WHO jest już także prowadzona w polskich szkołach przez liczne organizacje „edukatorów seksualnych” i aktywistów LGBT. Tęczowe lobby nie ukrywa, że chciałoby objąć „edukacją seksualną” wszystkie dzieci w Polsce. Na stronie największej w Polsce „parady równości” LGBT możemy przeczytać oficjalne żądanie (!) wprowadzenia do polskich szkół i przedszkoli „edukacji seksualnej”.

W tej samej „paradzie równości” LGBT, która żąda wprowadzenia „edukacji seksualnej” do polskich przedszkoli, brał udział Volker Beck – niemiecki polityk z partii Zielonych, który domagał się legalizacji pedofilii. Beck postulował już w latach 80 tych zniesienie kar za seks z dziećmi, gdyż, jego zdaniem: „każde dziecko ma prawo do seksualności.” Jak widzimy, dzisiaj wraca ten sam postulat, promowany już przez największe na świecie, międzynarodowe instytucje o globalnych wpływach. I nie tylko. Wiedzą Państwo kto wypowiedział poniższe słowa?

„Dzieci mają prawo wiedzieć, że mogą kochać i mieć relacje seksualne z kimkolwiek im się podoba.”

Wydawać by się mogło, że to fragment przesłuchania jakiegoś pedofila, który tłumaczy się i próbuje usprawiedliwić swoje zbrodnie. Niestety jest inaczej. To niedawna wypowiedź Irene Montero – minister ds. równouprawnienia w rządzie Hiszpanii. Szokujące słowa hiszpańskiej minister ujawniają to, o co tak naprawdę chodzi w tzw. „edukacji seksualnej” zgodnej ze Standardami Edukacji Seksualnej WHO.

Wedle „edukatorów seksualnych” dozwolony jest seks dorosłego z dzieckiem, o ile tylko dziecko wyrazi na to zgodę. „Edukacja seksualna” ma doprowadzić do tego, że dziecko nie tylko będzie potrafiło taką zgodę wyrazić, ale również będzie chciało wchodzić w rozmaite relacje seksualne, gdyż będzie do tego zachęcane, a także oswajane z rozmaitymi praktykami seksualnymi. W ten sposób próbuje się doprowadzić m.in. do tego, aby pedofilia była społecznie akceptowana i praktykowana.

Rozmaici „edukatorzy seksualni” i aktywiści radykalnej lewicy oficjalnie przyznają w ślad za Standardami edukacji seksualnej WHO, że dzieci posiadają swoją seksualność oraz prawa seksualne, które powinny być respektowane i chronione, a sama „edukacja seksualna” ma pomóc dzieciom w rozwinięciu i wyrażaniu seksualności. Z kim dzieci mają wchodzić w relacje seksualne, do których tak zachęcają „edukatorzy”? Z kimkolwiek im się podoba – jak otwarcie przyznała hiszpańska minister ds. równouprawnienia, odpowiedzialna za wdrażanie ideologii LGBT w swoim kraju.

Teraz, dodatkowo wobec powyższych działań, ONZ sugeruje podejmowanie zmian prawnych na rzecz legalizacji współżycia seksualnego między dziećmi a dorosłymi. To globalna ofensywa, której ofiarami będą najmłodsze, niewinne i niczego nieświadome dzieci.

Komu najbardziej zależy na tym, aby dzieci potrafiły sprawnie wyrażać zgodę na seks i były zaznajomione z różnymi praktykami seksualnymi? Pedofilom. Właśnie do tego prowadzi „edukacja seksualna” – do zniszczenia wszelkich norm moralnych w zakresie seksualności i relacji międzyludzkich, również pomiędzy dziećmi, a dorosłymi.

Niestety, większość Polaków, w tym rodziców i nauczycieli, nie zdaje sobie z tego sprawy. Wiele osób, pod wpływem medialnych manipulacji jest przekonanych, że chodzi o „pomoc w dojrzewaniu”, „równość”, „tolerancję” czy „przeciwdziałanie dyskryminacji”. Są to jednak tylko propagandowe hasła, których zadaniem jest dezinformacja co do prawdziwych celów „edukatorów seksualnych” i uśpienie czujności naszego społeczeństwa.

Właśnie dlatego istnieje nasza Fundacja. Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy i pomocy darczyńców, możemy prowadzić w całym kraju niezależną kampanię informacyjną „Stop pedofilii”, za pomocą których ostrzegamy Polaków przed zagrożeniem. Musimy działać, aby bronić naszych dzieci i nie dopuścić do legalizacji oraz społecznej akceptacji pedofilii.

Tak głosimy prawdę [foto]

Chcemy dotrzeć do kolejnych Polaków, gdyż to jedyna szansa na zmianę świadomości naszego społeczeństwa i obronę dzieci. W najbliższym czasie zamierzamy zorganizować akcje w kolejnych miastach z użyciem plakatów, billboardów, furgonetek i megafonów i ujawnić opinii społecznej, czym jest „edukacja seksualna” prowadzona według Standardów WHO i ONZ. Potrzebujemy na te działania ok. 12 000 zł.

Jest to tym bardziej naglące, że już wkrótce w całym naszym kraju rozpocznie się sezon na tzw. „parady równości”, czyli sponsorowane przez międzynarodowe korporacje i obce ambasady propagandowe przemarsze, których celem jest oswojenie Polaków z ideologią LGBT i homoseksualnym stylem życia, a także forsowanie postulatów politycznych takich jak objęcie polskich dzieci „edukacją seksualną”.

Dlatego zwracam się do Państw z prośbą o przekazanie 35 zł,

70 zł, 140 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby wesprzeć organizację niezależnych akcji informacyjnych „Stop pedofilii” w kolejnych miastach Polski.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW

Kliknij aby przekazać wsparcie za pomocą Blik lub przelewu online

Jeśli nic nie zrobimy, proces deprawacji i demoralizacji polskich dzieci będzie tylko postępował. Musimy sami aktywnie działać oraz mobilizować do walki kolejne osoby, poprzez kształtowanie ich świadomości i sumień.

Temu służą nasze akcje, w trakcie których informujemy o tym, co zawierają Standardy edukacji seksualnej WHO forsowane wśród polskich dzieci. Każdego dnia ta prawda dociera do kolejnych osób. Proszę Panią o wsparcie i umożliwienie nam dalszych działań, które służą ratowaniu dzieci i ich rodzin przed deprawatorami.

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Mariusz Dzierżawski

PS: Do powodzenia naszych akcji w sposób szczególny przyczyniają się Patroni naszej Fundacji, czyli osoby regularnie wspierające nas finansowo. Więcej o naszym programie patronackim w linku.

Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków

stronazycia.pl

 

2 maja 2018 – Wolna elekcja Jezusa Chrystusa na Króla Polski!

Dobrowolny Akt

Poddania się Panowaniu Jezusa Chrystusa Króla nad Ojczyzną naszą Panie Jezu Chryste,   Królu Wszechświata, nasz Boże Stwórco i Zbawicielu!

Jako odkupione Twą najdroższą Krwią i obmyte wodą Chrztu Świętego Dzieci Boże, w akcie Wolnej Elekcji,       uznajemy Ciebie Jezu Chryste za Króla Polski aby nasza Ojczyzna stała się rzeczywistym Królestwem Twoim i Twej Najświętszej Matki – Maryi Królowej Polski.

Potwierdzamy moc Ślubów Lwowskich naszego króla Jana Kazimierza, który w 1656 roku  przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej wraz z przedstawicielami obu władz – państwowej i kościelnej – uroczyście wprowadził na tron Rzeczypospolitej Twoją Matkę, w ten sposób odpowiadając na Jej wcześniejsze życzenie, iż chce być uznawana i wyznawana jako Królowa Polski.

Potwierdzamy moc Jasnogórskich Ślubów Narodu, w których przyrzekliśmy w 1956 roku uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twej Matki i Twoim – w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia byśmy w tych trudnych czasach rozszerzającego się bezbożnictwa i apostazji spełnili nasze ślubowania i prowadzili aż do zwycięstwa walkę o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

Abyśmy odnieśli zwycięstwo, wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia, toczymy bowiem bój o nieśmiertelne nasze dusze w czasach, w których publicznie zwalczane jest Twe święte prawo Dekalogu a tron Twej władzy i panowania nad stworzeniem chce, w swej nieposkromionej pysze, zagarnąć grzeszny człowiek, wynosząc siebie samego, prawa człowieka i „nowy” porządek świata ponad Ciebie, Dekalog i Twój porządek świętości.

Dziękujemy Jezu Chryste nasz Królu, że chcesz dobra naszej Ojczyzny i naszego Narodu! Dziękujemy Jezu Chryste nasz Królu, że zechciałeś już w latach 30-tych XX wieku wyrazić Słudze Bożej Rozalii Celakównie swą wolę królowania nad Polską wiedząc z jak strasznymi zagrożeniami dla życia i dla wiary przyjdzie nam się zmagać. Wiemy z historii II Wojny Światowej oraz późniejszych okupacji co spotkało naszą Ojczyznę a przed czym Ty Panie nas przestrzegałeś i przed czym chciałeś nas chronić, także i dziś widzimy do czego doprowadziło zlekceważenie Twych żądań i obietnicy Twej pomyślności dla Polski i świata, zależnej od królowania w życiu indywidualnym i społecznym, każdego człowieka i każdej zbiorowości, Twego słodkiego prawa Dekalogu.

Przepraszamy Ciebie Jezu Chryste nasz Królu!

Przepraszamy Ciebie Jezu Chryste nasz Królu!

Przepraszamy Ciebie Jezu Chryste nasz Królu!

Wraz z Tobą Chryste nasz Królu gorąco pragniemy – i tak, jak Ty Chryste chcemy – by spełniona została Twoja wola i żądanie abyś przez uroczystą intronizację był uznany przez władze świecką i duchowną za Króla Polski.

Tę Twoją wolę, naszego Pana i Króla, spełniamy mocą aktu woli każdego z nas, dokonując oddolnej elekcji, wzorując się na prawach i obowiązkach naszych Ojców, gdy tron w Ojczyźnie naszej był osierocony.

Wyznajemy i uznajemy Ciebie Jezu Chryste za Króla Polski!

Jezu Chryste jesteś naszym Królem, jesteś Królem Polski!

Jezu Chryste jesteś naszym Królem, jesteś Królem Polski!

Jezu Chryste jesteś naszym Królem, jesteś Królem Polski!

Bez Ciebie Chryste, Królu Polski nie jest możliwe ocalenie ojczyzny, gdy – z ludzkiego punktu widzenia – silniejsi od nas są nasi prześladowcy, dla których Polska wierna Tobie i Twej Matce, Królowej Polski, jest przeszkodą na drodze budowania dzisiejszej wieży Babel, globalnego totalitaryzmu, pod przejściową postacią demokracji nie opartej na prawie Bożym i objawionej Prawdzie.

Nie chcemy mieć nic wspólnego z taką władzą, która uważa, że jej źródłem, odniesieniem i ostatecznym celem nie jest Bóg lecz człowiek. Na drodze odmowy posłuszeństwa Tobie Boże władzę nad nami przejmuje książę tego świata, a wiec Szatan wraz z jego narzędziami. Jemu w rzeczywistości poddają się narody i państwa, które tak liczne dziś odwracają się od swych chrześcijańskich korzeni i wyrzekają się wolności Dzieci Bożych.

Nasz umiłowany Zbawicielu i Królu doświadczamy coraz boleśniej tej strasznej niewoli bezbożnictwa, struktury zła sprzyjają grzeszności człowieka i nie tylko strącają go w niewolę duchową lecz systemowo chcą z nas uczynić współczesnych niewolników.

Stoimy przed wyborem: prawda albo kłamstwo, życie albo śmierć. Drogi Jezu, mówisz do nas: „wybierajcie życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo”. Ty Panie Boże poprzez Sługę Bożą Rozalię ostrzegałeś Polskę przed zgubną drogą, przestrzegałeś nas przed zbliżającą się katastrofą a więc pomni doświadczeń poprzednich pokoleń chcemy, tym aktem oddolnej elekcji Ciebie na Króla Polski, wybrać PRAWDĘ i wybrać ŻYCIE!

Pełnia Twej władzy Chryste Królu Wszechświata objawi się w swoim czasie w porządku sprawiedliwości wobec wszystkich, czy ją uznają czy też jej zaprzeczają. Ale już teraz pragniesz, Jezu nasz Królu, aby Twoja władza była przez każdego z nas dobrowolnie przyjęta w porządku miłosierdzia poprzedzającego Bożą sprawiedliwość. Modlimy się więc i wołamy: Króluj nam Chryste w naszej Ojczyźnie, jako intronizowany Król Polski!

Niech poprzez ten dobrowolny akt każdego z nas intronizacji Ciebie Jezu Chryste na Króla Polski, spełnią się słowa powiedziane św. Faustynie Kowalskiej: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli będzie posłuszna Mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na Moje powtórne przyjście”.

W Ewangelii mówisz Panie Jezu: „Beze mnie nic nie możecie uczynić”. Chcemy wspólnie i osobiście pełnić pod Twym przewodem to dobro, jakim jest okazanie posłuszeństwa Twej woli, wywyższenie Polski w potędze i świętości, przygotowanie świata na Twe powtórne przyjście, wiedząc że bez Ciebie nic z tego nie uczynimy, wołamy do Ciebie:

Króluj nam Chryste w Ojczyźnie naszej, jako Król Polski!

Króluj nam Chryste w Ojczyźnie naszej, jako Król Polski!

Króluj nam Chryste w Ojczyźnie naszej, jako Król Polski!

Króluj w naszych sercach, w naszych umysłach i w naszej woli, w życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Amen

[Odnowienie wcześniejszego aktu z Łagiewnik]

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!
oto my, Polacy, stajemy przed Tobą by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę      i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba.
Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa.
Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata,
uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem,
żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami
– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach
– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących!
Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór
Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu,
chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania.
Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie
– na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,  królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Amen

ZAPRASZAMY – Pola Elekcyjne w Warszawie godz.15.00 przy figurze Chrystusa Miłosiernego (róg ul. Elekcyjnej i Górczewskiej) w dniu 02.05.2018, w wigilię Święta Matki Boskiej Królowej Polski!
Tego dnia zapraszamy wszystkich, aby przybyli z całej Polski na miejsce elekcji polskich królów!

Niech nastąpi poddanie się Polski Panu Bogu i detronizacja człowieka zajmującego w swej grzesznej pysze tron należny Bogu.
Niech tron Polski obejmie w swe władanie Jezus Chrystus Król!
Tak jak nasi przodkowie, „wolni od obcej przemocy nakazu”, zgodnie z prastarą tradycją, gdy poprzez akt elekcji dokonywano wyboru króla w czasach bezkrólewia, my – w wolnym i odpowiedzialnym akcie naszej woli – będziemy błagać Boga by to On zasiadł na polskim tronie.
BĘDZIE TO UROCZYSTA I POKUTNA PROŚBA NARODU, ABY NA TRON PAŃSTWA POLSKIEGO POWRÓCIŁ DEKALOG.
NIECH W OJCZYŹNIE ZNÓW OBOWIĄZUJE POSŁUSZEŃSTWO I PODDANIE PRAWU BOŻEMU,
A JEZUS CHRYSTUS OBEJMIE WE WŁADANIE OSIEROCONY TRON POLSKI.
ZANIESIEMY MODLITWĘ DO KRÓLOWEJ POLSKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
ABY ZGODNIE Z JASNOGÓRSKIMI ŚLUBAMI NARODU
„POLSKA STAŁA SIĘ PRAWDZIWYM KRÓLESTWEM MARYI I JEJ SYNA”

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Msza Święta za Ojczyznę
Akt i modlitwa Intronizacji
Koncert pieśni patriotycznych

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

KS. STANISŁAW MAŁKOWSKI
I SEKRETARIAT KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ ZA OJCZYZNĘ
509 458 438, 505 075 818
sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl

DLACZEGO PR. MORAWIECKI KRYTYKUJE POLAKÓW ZA PATRIOTYZM I BRONI W POLSCE ŻYDÓW? NIECH JEDZIE DO IZRAELA I NIECH TAM BRONI POLAKÓW W SWOJEJ DRUGIEJ OJCZYŹNIE, BO POLACY – KATOLICY ZAWSZE BRONIĄ POKOJU I SZACUNKU DO LUDZI I DO ŻYDÓW TEŻ.

 

Katolicy prześladowani w Izraelu! Dlaczego Żydzi to robią?! || Jaka jest prawda?
https://www.youtube.com/watch?v=qMSMaoztERU
 
Ludzie Watykanu we mgle! Chwalą Buddę, akceptują eutanazję || Paweł Chmielewski
Jesteś dzieckiem Króla Wszechświata a nie beznadziejnym grzesznikiem!
 
Polsko bądź Boża bo jesteś z Boga – Ks. prof. Tadeusz Guz w Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

 

Jakie tematy petycji w Polsce Państwa interesują?

 

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie są Państwa oczekiwania dotyczące tematyki naszych najbliższych petycji.

Jako zespół CitizenGO w Polsce chcemy wyrazić naszą wdzięczność za Państwa dotychczasowe nieocenione wsparcie w walce o życie, rodzinę i wolność. 

Dzięki Państwa zaangażowaniu osiągnęliśmy wiele sukcesów.

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, co zajmie zaledwie kilka minut.

Państwo, jako sympatycy CitizenGO w Polsce i na całym świecie, macie do odegrania kluczową rolę, pomagając nam zdecydować, na czym mamy się skoncentrować. To Państwa opinia odpowie nam na pytanie, jakie kwestie są dla Państwa najważniejsze i co powinniśmy traktować priorytetowo w najbliższym okresie.

Państwa odpowiedzi pomogą nam lepiej zrozumieć, jakie są Państwa oczekiwania dotyczące walki o wartości, które nam wszystkim są drogie. Mam nadzieję, że uda nam się Państwa lepiej poznać i dowiedzieć się więcej o tym, co jest dla Państwa ważne.

Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Dlatego prosimy o odpowiedzenie na 5 pytań w ankiecie, by pomóc nam w planowaniu kampanii CitizenGO w Polsce w 2 i 3 kwartale 2023 roku.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Bardzo dziękuję za Państwa dotychczasowe wsparcie i zaangażowanie,

Sylwia Mleczko z polskim zespołem CitizenGO

PS Jeśli macie Państwo teraz chwilę, bylibyśmy niezmiernie wdzięczni za poświęcenie kilku minut, aby doradzić nam, jak zaplanować nasze działania w roku 2023: bardzo proszę kliknąć tutaj, aby odpowiedzieć na naszą krótką ankietę.

Będziemy też wdzięczni za udostępnienie naszej wiadomości swoim przyjaciołom i rodzinie drogą mailową lub na platformach społecznościowych – kliknij tutaj, by udostępnić na FB.

 

Modlitwa rodzinna

Niektóre rodziny znają już ten tekst sprzed lat i są bardzo zadowolone z jego wdrożenia w codzienne życie. Może i dzisiaj komuś się przyda. Od wspólnej modlitwy zależy ogromnie dużo w życiu rodziny już teraz, gdy jej życie staje się coraz trudniejsze, a kto wie, co niesie nam przyszłość?

MODLITWA W RODZINNYM GRONIE – Zasady

Wielkie obietnice Pana Jezusa dotyczą tych, którzy modlą się wspólnie: „Zaprawdę powiadam wam: jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im Mój Ojciec, który jest w Niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 19-20). A więc mamy tu podwójną „gwarancję”: wysłuchania modlitwy, ale i czegoś większego: rzeczywistej obecności Pana Jezusa w tym miejscu! Jak wiele tracą więc domy i rodziny, w których nie ma wspólnej modlitwy. Są i takie małżeństwa, niby katolickie, które po odejściu od ołtarza w dniu ślubu nigdy potem nie modliły się wspólnie, więc jak Bóg może łączyć małżonków? Symboliczne złączenie ich rąk przed Bogiem stułą kapłana ma tylko wskazywać kierunek, nie może zastąpić ich codziennego łączenia się w modlitwie. Gdzie jej brak, szatan łatwo prowadzi do zerwania więzi sakramentalnej.

Tu chodzi nam nie tylko o modlitwę małżonków, ale i całej rodziny. Gdzie jej brakowało – najwyższy czas ją wprowadzić, co pomoże rodzinom przetrwać najtrudniejsze lata  końcowego zmagania się Nieba z piekłem na ziemi, która ma być oczyszczona i piękna. Pomoże także wypełnić przykazanie: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego swego serca…”. Oto ogólne zasady.

1. Rodziną Boga jesteśmy, więc mamy w tymże duchu, z otwartym sercem przychodzić do Niego: jak dzieci do Tatusia, jak rodzeństwo do Brata, jak przyjaciele do najlepszego Przyjaciela. Mamy przychodzić nie tylko po to, by coś otrzymać – może z egoizmu – lecz by dawać, dzielić się, sprawić Bogu radość swoją postawą, serdecznością, zaufaniem, a nawet… pieszczotą! Czy Tatuś Niebieski nie ucieszy się, gdy dziecko przytuli się do Niego, czy nawet wdrapie Mu się na kolana? Będzie się cieszył nawet wtedy, gdy przyjdzie brudne i umorusane, aby tylko przyszło! Ten brud to grzech, a Bóg może go z nas zmyć, gdy żałujemy i postanawiamy poprawę. Idźmy więc chętnie do spowiedzi gdy trzeba, gdyż modlitwa w grzechu ciężkim nikogo nie pociąga, lecz wprost przeciwnie: odpycha!

2. Wieczorna wspólna modlitwa w niektórych domach jest problemem, gdyż trudno wszystkich zwołać, stąd i czekanie, i zniecierpliwienie, a nawet zdenerwowanie. Aby tego uniknąć, warto uwzględnić co następuje:
a) wybieramy stałą godzinę (np. 21 – początek Apelu Jasnogórskiego) i jej przestrzegamy;
b) głowa rodziny oznajmia: ja o tej godzinie zawsze się modlę, a was zapraszam – dołączcie do mnie. Gdy z jakiegoś powodu nie przyjdziecie – wiem, że pomodlicie się sami. (Wtedy uszanowana zostanie wolność wszystkich, zwłaszcza w trudnym okresie dojrzewania).
c) Dobrze mieć jakiś sygnał umówiony: dzwonek, zwrotka pieśni lub rota Apelu itp. Po chwili osoba prowadząca modli się, nawet gdyby nikt nie przyszedł.
d) Rodzina umawia się, że będzie to godzina jej duchowej łączności – także z tymi, którzy chwilowo wyjeżdżają, a nawet na stałe opuszczają dom.

3. Dobrze jest wspólną modlitwę urozmaicić. Do najlepszych sposobów należy związanie jej na stałe z tematami przypisanymi do dni tygodnia albo losowanie każdego dnia numeru zestawu modlitw (stąd dni tygodnia są tu ponumerowane). Numery od 1 do 6 można wypisać na jednakowych kostkach, kulkach, kartonikach, te zaś losować przed modlitwą z pudełeczka lub woreczka. Niedziela ma swój stały „program”, bez losowania.

4. Nie może to być odmawianie czegoś „z marszu”, bez nawiązania kontaktu z Bogiem. Ten kontakt nie jest łatwy, jeśli nie staniemy przed Bogiem w prawdzie, czyli bez krótkiego rachunku sumienia i aktu pokuty.

5. To jasne, że modlitwy (co do treści i długości) muszą być dostosowane do wieku uczestników. Gdy młodsze dzieci zaczynają ziewać i kręcić się, lepiej pobłogosławić je i pozwolić im odejść. Może to być nakreślenie kciukiem znaku Krzyża na czole: rodzice sobie nawzajem, potem swoim dzieciom. Gdy są dziadkowie – oni błogosławią jako pierwsi. Tam, gdzie jest taki zwyczaj, także dzieci mogą w ten sam sposób pobłogosławić swoich rodziców.

Prowadzący modlitwę może wodą święconą (najlepiej egzorcyzmowaną) pokropić wszystkich, obejmując w wyobraźni cały dom (gospodarstwo). Zamiast tego każdy może sam przeżegnać się wodą z naczyńka.

6. Ten układ modlitw to tylko propozycja i pokazanie, że „tak można”. Każdy może sobie na ten wzór stworzyć własny układ, wybrać ulubione teksty. Poza tym dobór modlitw powinien być umiejętny, dostosowany do wieku, stopniowany (można zmniejszać lub zwiększać ich liczbę), żeby na samym początku nie „przedobrzyć”, nie znużyć. No i oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by tym schematem posłużyły się, na swój sposób, osoby samotne.

NIEDZIELA 

po obiedzie albo nad wieczorem – wspólne czytanie Pisma Świętego, dostosowane do wieku słuchających. Po głośnym przeżegnaniu się mogą wszyscy kolejno (stojąc) ucałować Księgę. P: Duchu Święty, który czuwałeś nad piszącymi tę Księgę o Twojej miłości do ludzi i o miłości ludzi do Ciebie, prosimy Cię, daj nam światło Nieba, jak mamy ją rozumieć i jak według niej żyć. Amen.

Siedząc wszyscy słuchają. Będzie to fragment Starego albo Nowego Testamentu, najlepiej zawierający jakiś obraz możliwy do zapamiętania: coś z historii Patriarchów i Narodu Wybranego, któraś z przypowieści Pana Jezusa itp. Można posłużyć się w tej lekturze Biblią dla młodzieży (są teraz różne do wyboru), jednak tylko taką, która zawiera wypisane teksty (całe rozdziały lub fragmenty) z Biblii. Odpadają streszczenia biblijnych wydarzeń czyimiś słowami, zamieszczone w różnych wydaniach Biblii dla dzieci.

Po lekturze chwila ciszy, a po niej albo jakieś odniesienie do naszego życia, jeśli ktoś umie je wskazać, albo (w gronie osób przygotowanych, np. młodzieży oazowej) świadectwo chętnych, jak rozumieją ten tekst i odnoszą go do swojego życia. Potem wspólna modlitwa w postawie stojącej na wzór modlitwy wiernych we Mszy świętej z dopowiedzeniem wszystkich: „Wysłuchaj nas Panie”. Przynajmniej kilka wezwań, powiązanych z tym, czym aktualnie rodzina żyje. Gdyby to się nie udawało – jakaś inna wspólna modlitwa, np. „Ojcze nasz”. P kończy, żegnając się razem ze wszystkimi: „Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty”.

NIEDZIELA wieczorem – o stałej porze modlitwa. Po zwykłym rozpoczęciu i akcie pokuty (zob. poniedziałek) „długi pacierz”, który powinien wybrzmieć przynajmniej raz w tygodniu: Dziesięć Przykazań Bożych, Przykazanie miłości, Przykazania kościelne, Główne prawdy wiary, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu. Można dodać: warunki sakramentu Pokuty, najważniejsze dobre uczynki, uczynki miłosierne względem duszy, względem ciała, siedem grzechów głównych, rzeczy ostateczne człowieka.

Różaniec – część: w niedzielę Chwalebna, w poniedz. Radosna, we wtorek Bolesna, w środę Chwalebna, w czwartek Światłości, w piątek Bolesna, w sobotę Radosna. Gdy odmawia się tylko 1 tajemnicę (dziesiątek) dziennie, najlepiej przez kolejnych 20 dni odmówić kolejnych 20 tajemnic. Dobrze by było przeczytać przed każdą tajemnicą krótkie rozważanie z książeczki, chyba że ktoś poprowadzi je własnymi słowami.

Wszystkie nasze dzienne sprawy…” (zaśpiewać lub odmówić).

Zakończenie: (lub wszyscy razem)

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo (wszyscy się żegnają) niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Krzyżyk na czole, woda święcona (Zob. wyżej: zasada 5).

Pobierz tekst modlitwy rodzinnej:

Nie tylko rolnictwo: PiS dobił także przemysł gorzelniczy!

 

Szanowni Państwo,

Polski przemysł spirytusowy na skraju upadku! Właściciele destylarni biją na alarm, że w wyniku decyzji rządu sprzedaż ich produktów jest skrajnie nieopłacalna!

Oto kolejna odsłona potężnego kryzysu rolnictwa i branż pokrewnych, który spadł na Polaków w wyniku bezrefleksyjnego otwarcia granic dla pozbawionego kontroli ilościowej i jakościowej importu z Ukrainy. Zalew tanich surowców i produktów z państwa, w którym nie obowiązują standardy choćby zbliżone do rynku europejskiego sprawił, że polskie przedsiębiorstwa nie mają żadnych szans na uczciwą konkurencję!

Jak donoszą przedstawiciele branży spirytusowej, gorzelnie od początku bieżącego roku były zmuszone wstrzymać działalność. Znalazły się między młotem, czyli ogromną ilością tanich, konkurencyjnych produktów zza granicy, a kowadłem – w tym przypadku stale rosnącymi cenami energii, pracy i innych kosztów produkcji.

Wynik tego równania nie daje im żadnej nadziei, ponieważ sprzedawanie finalnego produktu po obecnej rynkowej cenie nie zwracałoby im nawet kosztów produkcji! I to bez względu na to, czy mówimy o produkcji spożywczej, czy na biopaliwa.

Ofiarą całej sytuacji padną nie tylko przedsiębiorstwa i ich pracownicy, których los jest zagrożony, ale również konsumenci, ze względu na astronomiczną różnicę w jakości i standardach wytwarzania alkoholu.

Warto dodać, że polskim producentom alkoholu, w szczególności polskich wódek, udało się zyskać rozpoznawalność i renomę na arenie międzynarodowej. Bezmyślne działania rządu uderzają zatem również w polski eksport!

Przedsiębiorcy zwracają uwagę na szereg biurokratycznych utrudnień i procesy pseudoekologicznych certyfikacji, które są im narzucane przez Brukselę we współpracy z polskim rządem. To one m.in. sprawiają, że pozycja i konkurencyjność polskich rolników są radykalnie osłabione.

STOP dewastacji polskiego rolnictwa przez koalicję rządzącą PiSu i Solidarnej Polski!
Czas postawić interes Polaków na pierwszym miejscu!

Życie mojego męża się skończyło. Moje nie… [Na Werandzie Podcast #98]
https://www.youtube.com/watch?v=cx-9MhLJFeI
 

Kiedyś walczyłem bejsbolem, dziś walczę Słowem Bożym! [Na Werandzie Podcast #97]
https://www.youtube.com/watch?v=dcGVtdHFtIQ
 
Żywy Bóg wyciągnął go z półświatka! [Na Werandzie Podcast #15]
https://www.youtube.com/watch?v=SvIqx_ti2LM
Poszedłem ośmieszyć Ewangelię, a zostałem dotknięty przez Boga…
 
Za dwa papierosy ,,kupił” nowe życie… [Na Werandzie Podcast #71]
https://www.youtube.com/watch?v=SS9EhLQC5-c

 

DLACZEGO NIKT Z RZĄDU W POLSCE OCZERNIANYCH NIEWINNIE POLAKÓW TAKŻE PRZEZ ŻYDÓW NIE BRONI? PREMIER MORAWIECKI CIĄGLE BRONI ŻYDÓW A WINI BEZPRAWNIE POLAKÓW – ZA CO? POLSKI CHLEB ŻYDZI JEDZĄ W POLSCE I NARZEKAJĄ. DLA KAŻDEGO OBCOKRAJOWCA DROGA WOLNA DO IZRAELA I NIECH NIKT Z OBCYCH KŁÓTNI I WOJNY NIE OTWIERA. NIECH NIKT POLAKÓW W POLSCE NIE OCZERNIA, BO W POLSCE NIKT WROGÓW NIE ZATRZYMUJE. ŻYDOM TO MOŻNA NA PATRIOTÓW POLSKICH BRONIĄCYCH OJCZYZNY „NADAWAĆ” KŁAMSTWA I ŁGARSTWA.

Słowa skandaliczne i antypolskie wypowiedziane przez zaprzańskie ścierwa !

Skandaliczne słowa Engelking i Olejnik o Polakach – dr Ewa Kurek – YouTube

 

Niebezpieczne obrady ONZ zerwane!

Ordo Iuris

Szanowna Pani,

gdy piszę te słowa, w Nowym Jorku zakończyła się właśnie Komisja Ludności i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ambasadorowie UE, USA i Kanady bez żadnych zahamowań naciskali na uboższe państwa z całego świata, aby poparły rezolucję promującą aborcję i seksualizację dzieci. Byli na tyle stanowczy, że w mailu przesłanym do przewodniczącego posiedzenia stwierdzili jasno, że nie zaakceptują dokumentu końcowego, jeżeli nie będzie zawierał ich radykalnych postulatów.

Przeczuwaliśmy taki obrót spraw. Jeszcze przed rozpoczęciem sesji, korzystając ze specjalnego statusu konsultacyjnego Ordo Iuris w ONZ, przesłaliśmy uczestnikom obrad naszą opinię. W ten sposób zapewniliśmy państwa rozwijającego się Południa, że nie są osamotnione, bo w sprzeciwie wobec promocji aborcji i wulgarnej edukacji seksualnej mają sojuszników w ramach Unii Europejskiej. Podjęliśmy też ścisłą współpracę z organizacjami stale obecnymi w ONZ.

Radykałowie przegrali tę próbę sił. Przedstawiciele 22 krajów głośno sprzeciwili się ideologicznemu szantażowi. W efekcie – prace nad rezolucją zostały zerwane bez przyjęcia jakiegokolwiek dokumentu końcowego ani planu działania.

To zwycięstwo pokazuje jasno, że chociaż globalni lobbyści radykalnych ideologii są potężni i dominują w kadrach urzędniczych UE czy ONZ – nadal istnieje międzynarodowy sprzeciw. Wyłącznie od nas zależy, czy międzynarodowa siła i wpływ obrońców życia będą mogły wzrastać.

Dzięki nam budzi się także świadomość wagi prac w ONZ w państwach naszego regionu. To dzięki nam bułgarska opinia publiczna dowiedziała się, że delegacja Bułgarii wyraziła pozytywne stanowisko na temat forsowania na forum międzynarodowym wulgarnej edukacji seksualnej.

Ale to nie koniec efektów analiz i ciągłego nacisku. Podczas niedawnego posiedzenia Szóstego Komitetu ONZ Polska sprzeciwiła się usunięciu definicji płci z projektu Traktatu o zbrodniach przeciwko ludzkości. W efekcie przyjęcia niebezpiecznych fragmentów tekstu płeć byłaby definiowana zgodnie z radykalnymi koncepcjami ideologii gender, a zbrodnią przeciwko ludzkości stałaby się… uporczywa ochrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. ONZ-owskie programy humanitarne mogłyby już bez ograniczeń szantażować afrykańskie państwa wycofaniem wsparcia żywnościowego, jeżeli te nie przyznają statusu małżeństwa związkom homoseksualnym. Podobne groźby z pewnością popłynęłyby w kierunku Polski z Brukseli. Nic dziwnego, że przeciwko projektowi protestował, początkowo samotnie, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.

Zgłoszone przez polskiego ambasadora przy ONZ stanowisko było zgodne z argumentacją Ordo Iuris, którą przedstawiliśmy ambasadorowi w specjalnym piśmie. Podobnie jak nasi eksperci, polska delegacja wskazała, że projekt Traktatu o zbrodniach przeciwko ludzkości powinien zachować „uzgodnioną i skodyfikowaną w Statucie Rzymskim definicję” płci, co przyczyni się do utrzymania niezbędnej „spójności w prawie międzynarodowym”.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Dlatego nie mam wątpliwości, że nasza aktywność przy ONZ nie tylko ma wielki sens, ale też może być kluczowa dla walki o polską suwerenność w obliczu agresywnej ofensywy radykałów. W ramach naszego monitoringu i działalności w ONZ, interweniowaliśmy w ubiegłym roku w związku z rezolucją, w której za jedno z „praw człowieka” uznano nieistniejące „prawo do aborcji”. Zwracaliśmy polskiemu rządowi uwagę na zagrożenia wynikające z braku jednoznacznego sprzeciwu Polski w trakcie prac nad rezolucją. Zabraliśmy też głos podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ w szwajcarskiej Genewie, gdzie jako jedyni przypomnieliśmy, że podstawowe prawo człowieka, jakim jest prawo do życia, przysługuje także dzieciom nienarodzonym.

Skoro udało nam się w ostatnich tygodniach osiągnąć tak wiele, a przecież prace ONZ śledziliśmy z perspektywy Warszawy – proszę sobie wyobrazić, jak wiele bylibyśmy w stanie zrobić, pracując w samej siedzibie ONZ, w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami państw.

W Nowym Jorku od lat działa szereg genderowych i globalistycznych instytucji, które doskonale wiedzą, że to właśnie tam podejmowane są kluczowe decyzje. To tacy potentaci, jak International Planned Parenthood, Centrum Praw Reprodukcyjnych czy Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek. Powinno nas niepokoić, że żadna europejska organizacja konserwatywna nie ma takiego przedstawicielstwa i zespołu ekspertów w ONZ.

Jedyną organizacją z Europy, która regularnie broni życia, rodziny i wolności na forum ONZ – choć jak dotąd zazwyczaj zdalnie – jest Instytut Ordo Iuris.

Aby móc skutecznie przeciwstawiać się dominacji lewicowych radykałów, musimy być zdolni do zapewnienia obecności ekspertów Ordo Iuris w trakcie tych sesji i szczytów ONZ, na których podejmowane są najważniejsze z polskiej perspektywy decyzje. Dzięki temu zbudujemy umocnioną międzynarodową koalicję, która skutecznie zablokuje genderowe, aborcyjne lub antychrześcijańskie ataki o globalnej skali. Bo to, co wydarzy się w ONZ, często już nie może być „odkręcone” na poziomie krajowym. Wsparcie Polaków mieszkających w Nowym Jorku pozwoliło nam pozyskać doskonały lokal i noclegi w samym centrum miasta i blisko siedziby ONZ. Jednak i tak każda misja do ONZ to poważny koszt…

Nie ukrywam, że będzie to możliwe tylko dzięki wsparciu naszych Darczyńców, świadomych jak nikt inny w Polsce, że obecność eksperta Ordo Iuris w Nowym Jorku przyniesie bardzo konkretne efekty w postaci ochrony życia, rodziny i wolności. Dlatego ośmielam się prosić Panią o wsparcie tego śmiałego projektu.

Ostatnie wydarzenia dają nadzieję, że możemy odnosić zwycięstwa w walce z potężnymi lobbystami radykalnych ideologii.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Prawa człowieka trzeba wyzwolić z ideologii

Kolejne sukcesy międzynarodowej koalicji obrońców życia i rodziny

Wspomniany na początku tej wiadomości sukces na 56. sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju to już drugi taki przypadek w ostatnich tygodniach. Podobny przebieg miała wcześniej także 67. sesja Komitetu ds. Statusu Kobiet, organizowana co roku w okolicach Dnia Kobiet.

Wtedy także radykałowie próbowali umieścić swoje postulaty w agendzie sesji. I spotkali się ze stanowczym sprzeciwem. W projekcie konkluzji z sesji pojawiły się treści propagujące wulgarną edukację seksualną oraz tzw. prawa reprodukcyjne i seksualne kobiet, które obejmują „prawo do aborcji”.

Pomimo ogromnej presji ze strony lewicowych lobbystów, powstała szeroka koalicja państw, dzięki którym z dokumentu końcowego wykreślono niektóre kontrowersyjne fragmenty.

Pamiętając o tamtych doświadczeniach – radykalni lobbyści tym razem poszli na całość. W trakcie 56. sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju, przedstawiciele USA, UE i Kanady próbowali narzucić wszystkim uczestnikom sesji poparcie dla aborcji i wulgarnej edukacji seksualnej. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad, ambasador Mołdawii przy ONZ, pełniący funkcję przewodniczącego posiedzenia, otrzymał wiadomość, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone nie zaakceptują dokumentu końcowego, który nie będzie zawierał ich żądań. Ten szantaż nie przestraszył jednak obrońców życia i rodziny, którzy w trakcie debaty bardzo zdecydowanie sprzeciwiali się radykalnej agendzie.

Ostatecznie mołdawski przewodniczący posiedzenia przesłał delegacjom projekt końcowej rezolucji o godz. 22:30 – w przeddzień zaplanowanego na rano głosowania, a sam tekst zawierał również treści, jednoznacznie zakwestionowane wcześniej podczas burzliwych debat oraz fragmenty, o których… w ogóle nie było wcześniej mowy.

Obrońcy życia i rodziny wykazali się jednak nie mniejszą determinacją. Jeszcze tej samej nocy spotkali się, by jak najlepiej przygotować się do porannego głosowania. Dzięki temu, postawili wspólnie solidarny opór i przewodniczący został zmuszony do wycofania rezolucji, a cała sesja zakończyła się fiaskiem.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Ordo Iuris przeciwko ideologicznej agendzie w ONZ

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji, przedłożyliśmy Komisji nasze pisemne stanowisko. Mogliśmy to zrobić, ponieważ uzyskaliśmy status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ.

W stanowisku przypomnieliśmy, że powracające w kolejnych dokumentach ONZ „prawa reprodukcyjne i seksualne” w żaden sposób nie łączą się z realnymi prawami kobiet i prawami człowieka. Co więcej, uparte promowanie aborcji, antykoncepcji i wulgarnej edukacji seksualnej jako najważniejszych „praw kobiet” sprawia, że realne problemy kobiet są spychane na margines.

W naszym stanowisku odnieśliśmy się również do kwestii edukacji seksualnej, zwracając uwagę na to, że zalecana przez ONZ edukacja seksualna typu C, która zakłada zachęcanie dzieci do „eksplorowania własnej seksualności” jest zdecydowania mniej skuteczna niż realizowana w Polsce edukacja seksualna typu A, kładąca nacisk przede wszystkim na wstrzemięźliwość seksualną. W państwach wprowadzających zgodnie z zaleceniami ONZ „kompleksową edukację seksualną” notuje się wyższe niż w Polsce statystyki dokonywanych aborcji wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową czy przestępczości seksualnej.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Stawiamy czoło proaborcyjnej ofensywie w ONZ

Jednocześnie cały czas wywieramy presję na polskie władze, aby nie pozostawały obojętne na próby wpisywania aborcji do systemu „praw człowieka”.

We wrześniu ubiegłego roku Zgromadzenie Ogólne ONZ procedowało projekt rezolucji dotyczącej wsparcia dla ofiar pomocy seksualnej, w którym do praw człowieka zaliczono prawo do „swobodnego i odpowiedzialnego decydowania w sprawach związanych z seksualnością, w tym zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym”. W tekście jasno wskazano, że wymienione prawa obejmują również dostęp do śmiercionośnych pigułek poronnych i aborcji.

Polska, która do tamtej pory jednoznacznie sprzeciwiała się uznaniu prawa do zabijania dzieci w łonach ich matek za „prawo człowieka”, znalazła się wśród… wnioskodawców projektu.

Chcąc przekonać rządzących do wycofania poparcia dla dokumentu i wyrażenia wobec niego sprzeciwu, skierowaliśmy do Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i polskiej delegacji przy ONZ nasze stanowisko, w którym precyzyjnie wskazaliśmy, dlaczego należy odrzucić projekt rezolucji. Niestety polska delegacja zlekceważyła zagrożenie i nie zgłosiła sprzeciwu w tej sprawie, w rezultacie czego dokument został przyjęty przez aklamację. Co więcej, nie udzieliła poparcia dla poprawki zgłoszonej przez kilkadziesiąt przejętych promocją aborcji państw Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

Ambasador RP przy ONZ przekonywał wówczas, że przyjęta rezolucja nie jest prawnie wiążąca. W podobny sposób odpowiedziała nam Kancelaria Prezydenta. Choć teoretycznie tak jest, to jednak w praktyce niewiążące rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ mają przemożny wpływ na kształtowanie się prawa zwyczajowego, które jest już obligujące dla państw. W ten sposób aborcyjni lobbyści w strategicznie rozpisany na lata sposób chcą zmusić Polaków do uznania aborcji za „prawo człowieka” i to nawet pomimo tego, że Polska nie podpisała żadnego traktatu nakładającego taki obowiązek.

Zwróciliśmy na to uwagę w piśmie przekazanym Kancelarii Prezydenta. Wskazaliśmy wówczas, że aby uchronić się przed tym zagrożeniem, Polska – reprezentowana na arenie międzynarodowej między innymi przez Prezydenta RP – powinna wyrazić jednoznaczny sprzeciw wobec tego rodzaju interpretacji traktatów z zakresu obrony praw człowieka.

Wierzę, że ujawnienie i konstruktywna krytyka postawy polskiego przedstawiciela doprowadziła do wyraźniej zmiany.

W trzy miesiące później polska reprezentacja w ONZ nie przyłączyła się już do grona 70 wnioskodawców kolejnej proaborcyjnej rezolucji. To pokazuje, że nasza merytoryczna presja ma sens i wpływa na postępowanie rządzących.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Ordo Iuris na forum ONZ

Broniąc prawdziwych „praw człowieka”, wzięliśmy też udział w odbywającym się w Genewie Forum Rady Praw Człowieka ONZ, podczas którego reprezentanci państw, agencji ONZ, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych debatowali na temat sposobów na wzmocnienie demokracji i praworządności w perspektywie postpandemicznej.

Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris Weronika Przebierała zabierała głos we wszystkich panelach dyskusyjnych Forum, podkreślając, że troska o spójność społeczeństwa powinna uwzględniać dobro podstawowej komórki społecznej, a więc rodziny, której należy zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju.

Jako jedyna spośród wszystkich zgromadzonych, stanęła w obronie prawa do życia dzieci nienarodzonych, podkreślając, że sprawiedliwe społeczeństwo chroni prawa swoich najsłabszych członków – zwłaszcza tych, którzy jak bezbronne dzieci w łonach matek, nie mogą sami się ochronić.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Wspólnie obronimy prawdziwe prawa człowieka

Radykalni aktywiści i politycy od dawna usiłują doprowadzić do ideologizacji praw człowieka i ich przekształcenia w duchu ideologii gender. Jeśli ich plany zostaną zrealizowane, to już wkrótce Polska zostanie zmuszona do akceptacji aborcji, formalizacji związków jednopłciowych i homoadopcji. Prawnicy Ordo Iuris zdecydowanie sprzeciwiają się urzeczywistnieniu wymienionych żądań genderowego lobby. Każde z naszych działań generuje jednak określone koszty.

Monitorowanie aktywności agend Organizacji Narodów Zjednoczonych to dla naszych analityków wielogodzinna praca, podczas której sprawdzamy, czy agendy ONZ nie próbują forsować ideologicznych dokumentów, w oparciu o które Polska i inne konserwatywne kraje mogłyby zostać zmuszone do akceptacji radykalnej agendy. Miesięczne koszty tej aktywności szacujemy na 8 000 zł. Dzięki temu możemy jednak na czas reagować, gdy tylko genderyści będą próbować wykorzystać prace ONZ do realizacji swoich celów.

Przygotowanie każdej analizy, stanowiska czy memorandum, w którym szczegółowo omawiamy konkretne projekty aktów prawnych i tłumaczymy, czym są, a czym nie są prawa człowieka, to w zależności od długości projektowanych dokumentów i stopnia skomplikowania prawnego problemu koszt od 8 000 do nawet 12 000 zł.

Od roku intensywnie pracujemy nad najbardziej oszczędnym, a zarazem skutecznym, sposobem osobistej obecności naszych ekspertów w siedzibie ONZ podczas najważniejszych obrad. Wsparcie Polaków mieszkających w Nowym Jorku pozwoliło nam pozyskać doskonały lokal i noclegi w samym centrum miasta i blisko siedziby ONZ. Jednak i tak każda misja do ONZ to koszt nie mniejszy niż 25 000 zł. W zamian stajemy się jednak jedyną organizacją z UE, która broni w ONZ życia, rodziny i wolności. W efekcie nasza Ojczyzna i nasze rodziny stają się po prostu bezpieczniejsze wobec globalnej, ideologicznej agresji.

Jeśli obrońcy podstawowych wartości będą bierni i zamilkną, radykałowie natychmiast to wykorzystają i wypaczą znaczenie praw człowieka.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, dzięki czemu prawnicy Ordo Iuris będą mogli bronić życia, małżeństwa, rodziny i wolności na arenie międzynarodowej.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Aktywizacja polskiego społeczeństwa i wywieranie presji na rządzących, aby ci sprzeciwiali się ideologizacji praw człowieka w dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych może przyczynić się do utrącenia wielu radykalnych inicjatyw na forum ONZ. Każdy takie zwycięstwo to kolejny cegiełka do muru broniącego polskie rodziny przed ideologicznym dyktatem genderystów. Wierzę, że jeszcze nie jest za późno i że z Pani pomocą obronimy cywilizację zachodnią przed uderzającymi w jej podstawy pomysłami radykałów.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

 film „Ks. Piotr Glas 
– Konferencja „Uratujmy Katolicką Rodzinę”- Bazylika Św. Krzyża w Warszawie” w YouTube

https://youtu.be/iSIQnwGpUG4

 

 

Europoseł PiS_D. TARCZYŃSKI sklada pozew do sądu po słowach zniewagi i brazy Polaków przez Engelking, BRAWO ! Podaj dale

„Podjąłem decyzję, że składam zawiadomienie do prokuratury w związku z wypowiedziami pani Engelking ws. art. 133. Kodeksu karnego –możliwości znieważenia narodu polskiego lub państwa polskiego” – poinformował w niedzielę w programie „Strefa Starcia” na antenie TVP Info europoseł PiS Dominik Tarczyński.

BRAWO – powinno nastąpić dużo więcej takich pozwów przciwko ‘parchom’ i polakożercom jak ta powyżej.

Tarczyński składa zawiadomienie po słowach Engelking! (msn.com)

 

Wtorek, 25 kwietnia 2023
ŚW. MARKA, EWANGELISTY
Święto
historia sztuki: Marek Ewangelista
Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom
(księga 1, 10, 1-3)   –   Głoszenie prawdy
Kościół rozprzestrzeniony po całym świecie, aż do krańców ziemi, przejął od Apostołów i ich uczniów wiarę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, „który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co się w nim znajduje”; i w jednego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, wcielonego dla naszego zbawienia; i w Ducha Świętego, który zapowiedział przez proroków Boży plan zbawienia i przyjście na świat umiłowanego Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Jego narodzenie z Dziewicy, Jego mękę i zmartwychwstanie, cielesne wstąpienie do nieba i Jego przyjście z nieba w chwale Ojca dla odnowienia wszystkiego i wskrzeszenia wszystkich ludzi, aby przed Chrystusem Jezusem, naszym Panem, Bogiem, Zbawcą i Królem, zgodnie z wolą niewidzialnego Ojca, „zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych i wyznał Go wszelki język”, i aby dokonał sprawiedliwego sądu nad wszystkim.
 
Skoro Kościół otrzymał tę naukę i tę wiarę, jak to powiedzieliśmy, rozprzestrzeniony po całym świecie troskliwie jej strzeże, jakby zamieszkując w jednym domu; podobnie też wierzy, jakby miał jedną duszę i jedno serce, zgodnie to głosi, naucza tego i przekazuje, jakby miał jedne usta. Albowiem, chociaż na świecie różne są języki, to jednak jedna jest i ta sama moc tradycji.
I nie inaczej wierzą, i nie inaczej uczą te kościoły, które zostały założone w Germanii, i te, które istnieją w Irlandii, i te, które istnieją wśród Celtów, 
i te, które są na Wschodzie, i te, które są w Egipcie, i te, które są w Libii, i te, które zostały założone w środku świata; jak słońce, dzieło Boga, jedno 
i to samo jest na całym świecie, podobnie i przepowiadanie prawdy wszędzie jaśnieje i oświeca wszystkich ludzi, którzy chcą dojść do poznania prawdy.
I nawet najlepszy mówca spośród rządców Kościoła nie powie niczego innego, niż to zostało przekazane (nikt bowiem nie jest większy od Mistrza); także słaby w mowie nie pomniejszy tradycji. Skoro bowiem jedna jest i ta sama wiara, dlatego nie powiększy jej ten, kto może o niej wiele powiedzieć, ani niczego nie ujmie ten, kto może powiedzieć mniej.
Święty Marek Ewangelista
Marek w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan. Dzieje Apostolskie (Dz 12, 12) wspominają go jako „Jana zwanego Markiem”. Pochodził z Palestyny. Imienia jego ojca nie znamy. Zapewne w czasach publicznej działalności Pana Jezusa jego matka, Maria, była wdową; pochodziła z Cypru. Jest bardzo prawdopodobne, że była właścicielką Wieczernika, gdzie Chrystus spożył z Apostołami ostatnią wieczerzę. „Człowiek niosący dzban wody” (Mk 14, 13) – to prawdopodobnie Marek. Jest również bardzo możliwe, że matka Marka była właścicielką ogrodu Getsemani na Górze Oliwnej. Marek bowiem w swojej Ewangelii podaje ciekawy szczegół, o którym żaden z Ewangelistów nie wspomina: że w czasie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu znalazł się w nim (zapewne w budce czy też w małym domku, jaki się tam znajdował) pewien młodzieniec. Kiedy usłyszał krzyki zgrai żydowskiej, obudził się i owinięty jedynie prześcieradłem, wybiegł na zewnątrz. Kiedy zobaczył, że Jezusa zabierają oprawcy, zaczął krzyczeć. Wtedy ktoś ze służby świątyni podbiegł do niego, aby go pochwycić, ale on uciekł, zostawiając prześcieradło w rękach pachołka (Mk 14, 15).
Marek był uczniem św. Piotra. Prawdopodobnie zaraz po zesłaniu Ducha Świętego św. Piotr udzielił Markowi chrztu, dlatego nazywa go swoim synem (1 P 5, 13). Wieczernik służył Apostołom za dom schronienia po śmierci Chrystusa Pana. Tam właśnie udał się książę Apostołów zaraz po swoim cudownym uwolnieniu przez anioła z więzienia (Dz 12, 11-17).
Kiedy w roku 44 św. Paweł i św. Barnaba przybyli do św. Piotra z jałmużną dla Kościoła w Jerozolimie, znaleźli św. Piotra i św. Jakuba w Wieczerniku. Barnaba był krewnym Marka. Marek towarzyszył Barnabie i Pawłowi w podróży do Antiochii, a potem w pierwszej podróży na Cypr. Kiedy zaś Paweł chciał iść w głąb Małej Azji przez wysokie góry Tauru, Marek się sprzeciwił, co bardzo rozgniewało Apostoła narodów. Marek nie czuł się zdolny ponosić trudów tak uciążliwej pieszej wyprawy i dlatego w roku 49 w Perge zawrócił (Dz 12, 25; 13, 13).
Kiedy Paweł wybierał się z Barnabą w swą drugą podróż apostolską, Barnaba chciał zabrać ze sobą Marka, ale Apostoł narodów nie zgodził się na to. Wtedy Barnaba opuścił Pawła. Razem z Markiem udali się wówczas razem na Cypr. Była to wyspa rodzinna Barnaby, a może także i Marka (Dz 15, 35-40). W kilkanaście lat potem, w roku 61, widzimy ponownie Marka przy Pawle w Rzymie. Pisze o tym sam Apostoł w Liście do Kolosan i do Filemona (Kol 4, 10; Flm 24). Możliwe, że Marek wybierał się wtedy, wysłany przez św. Pawła, do wspomnianych adresatów, gdyż Apostoł narodów żąda dla niego gościnnego przyjęcia.
W Liście do Tymoteusza, który pisze z więzienia, Paweł prosi, aby przybył do niego także Marek, jest mu bowiem „przydatny do posługiwania” (2 Tm 4, 1).
Na tym urywają się wszelkie historyczne wiadomości o św. Marku. Nie wiemy nic pewnego o jego dalszych losach. Według tradycji miał być założycielem gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii i jej pierwszym biskupem. Tam również miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona. Inni przesuwają datę jego śmierci do czasów cesarza Trajana (98-117). Odnośnie męczeństwa św. Marka nie mamy żadnych danych. Zastanawia to, że o męczeńskiej śmierci Marka nic nie wie św. Hieronim. Tym większe zastrzeżenie budzi legenda, według której Marek miał głosić Ewangelię w Akwilei, a nawet w Lorch (Austria).

Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Marek napisał ją przed rokiem 62, w którym ukazała się Ewangelia według św. Łukasza. Tekst Markowy mógł więc powstać 

w latach 50-60. Autor zaczyna swoją relację od chrztu Pana Jezusa i powołania Piotra na Apostoła. Podaje on jako charakterystyczny szczegół pobyt Pana Jezusa w domu św. Piotra i uzdrowienie jego teściowej (Mk 1, 29-31).
Święty Marek znał doskonale język aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie dla Żydów, gdyż często tłumaczy słowa aramejskie na język grecki (Mk 5, 4; 14, 36; 15, 22). Tłumaczy również zwyczaje żydowskie (Mk 7, 1-23; 14, 12). Ewangelię swoją pisał zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych w Rzymie gminie chrześcijańskiej: Aleksandra i Rufusa (Mk 15, 21) jako pośrednich świadków męki Pańskiej.
Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast: Bergamo, Wenecji, a także Albanii. Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody.

Święty Marek

W ikonografii św. Marek ukazywany jest w stroju arcybiskupa, w paliuszu albo jako biskup wschodniego rytu. Trzyma w dłoni zamkniętą lub otwartą księgę. Symbolizuje go m.in. lew ze skrzydłami – jedno z ewangelicznych zwierząt, lew u stóp, drzewo figowe, zwój.

 
Módlmy się. Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny, † spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki * i wiernie naśladowali Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Modlitwa o urodzaje
Stworzycielu świata, rozkaż zięmi Twojej, aby była płodną i wydała obfite dary. Niech ją Twoje rosy i słońce, deszcz i pogody uczynią urodzajną. Twoje to, Panie, posialiśmy ziarno, oddane Twojej opiece i opatrzności, skropione potem ludu Twojego. Chleba naszego powszedniego, racz nam dać, Panie i Ojcze nasz! Prosimy Cię o to, Boże w Trójcy św. Jedyny, któremu cześć chwała i dziękczynienie teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

 

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, 29 KWIETNIA- 7 MAJA

ŚW. STANISŁAW - Archidiecezja Krakowska
Dzień Pierwszy – 29 kwietnia — O żywą wiarę w rodzinach.
Prośmy Boga za przyczyną świętego Stanisława o łaskę żywej wiary w naszych rodzinach.
Święty Stanisławie, ojcze ludu wiernego, módl się za nami.
Święty Stanisławie, głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami. 
Święty Stanisławie, w wierze wątpliwych umacniający, módl się za nami.
 
Boże, Ojcze wszechmogący, wysłuchaj naszych modlitw zanoszonych do Ciebie za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika, który przed wiekami głosił naszym praojcom Chrystusową Ewangelię, i umacniaj dziś nasze rodziny łaską wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Dzień drugi – 30 kwietnia — O religijne wychowanie dzieci i młodzieży.
Za wstawiennictwem świętego Stanisława skierujmy nasze prośby do Boga, o światło Ducha Świętego dla rodziców i wychowawców, aby zgodnie ze swoim powołaniem wypełniali obowiązki wychowawcze.
Święty Stanisławie, od dzieciństwa w doskonałości postępujący, módl się za nami.
Święty Stanisławie, cnót nauczycielu, módl się za nami.
Święty Stanisławie, dobry pasterzu, módl się za nami.
 
Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty w Jezusie Chrystusie powołałeś nas do godności Twoich dzieci, i w świętym Stanisławie dałeś nam przykład cnotliwego życia; spraw to w swej ojcowskiej dobroci, aby rodzice i wszyscy, którzy wychowują młode pokolenie, całym swym życiem dawali świadectwo prawdy i dobroci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzień trzeci – 1 maja — O czystą i wierną miłość małżeńską i narzeczeńską
Ufni w potężne wstawiennictwo świętego Stanisława u Boga, módlmy się za narzeczonych i małżonków, aby łączyła ich miłość czysta i wierna.
Święty Stanisławie, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami.
Święty Stanisławie, pogromco występków, módl się za nami.
Święty Stanisławie, obrońco ludzkiej godności, módl się za nami.
Boże, źródło życia i świętości, wysłuchaj nasze prośby, które za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika zanosimy do Ciebie; i spraw, aby małżonków i narzeczonych ożywiała miłość, która od Ciebie pochodzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Dzień czwarty – 2 maja — O powołania duchowne
Pomni na słowa Chrystusa: „Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo”, za przyczyną świętego Stanisława, biskupa, prośmy Boga o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Święty Stanisławie, do stanu duchownego przez Boga powołany, módl się za nami.
Święty Stanisławie, ozdobo kapłanów, módl się za nami.
Święty Stanisławie, wzorze biskupiej godności, módl się za nami.
 
Wszechmogący Boże, Ty dałeś naszemu narodowi świętego Stanisława, biskupa, który jako dobry pasterz oddał za Twoją cześć swoje życie; spraw, prosimy, aby na polskiej ziemi, którą użyźniła męczeńska krew krakowskiego Biskupa, rodziły się liczne powołania do służby w Twojej winnicy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzień piąty – 3 maja — Za Ojczyznę
Oddając cześć Najświętszej Maryi Dziewicy, Królowej Polski, za Jej wstawiennictwem i za przyczyną naszego patrona, świętego Stanisława, módlmy się za naszą Ojczyznę.
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny twojej, módl się za nami.
Święty Stanisławie, opiekunie całej Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Stanisławie, ozdobo narodu twojego, módl się za nami.
 
Boże, rządco i Panie narodów, Ty dałeś nam Rodzicielkę Twojego Syna za Matkę i Królową, i polski naród wsławiłeś świętością i męczeństwem świętego Stanisława; spraw, by w naszej Ojczyźnie umacniało się Chrystusowe Królestwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzień szósty – 4 maja — O poszanowanie praw i godności człowieka
Módlmy się do Boga Ojca i Pana, mając za orędownika świętego Stanisława, biskupa i męczennika, abyśmy za Jego przykładem umieli szanować godność każdego człowieka. 
Święty Stanisławie, naśladowco wierny Jana Chrzciciela, módl się za nami.
Święty Stanisławie, obrońco i karmicielu ubogich, módl się za nami.
Święty Stanisławie, apostole prawdy, módl się za nami.
 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przed wiekami powołałeś na stolicę biskupią w Krakowie świętego Stanisława i uczyniłeś go obrońcą praw człowieka, spraw, abyśmy wiernie strzegli dziedzictwa jego biskupiej posługi i naśladowali go w cnocie miłości bliźniego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzień siódmy – 5 maja — O ład moralny w życiu osobistym i społecznym
Wznieśmy błagania do miłosiernego Boga, za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa, który w obronie ładu moralnego złożył swoje życie w ofierze, abyśmy w życiu osobistym i społecznym czynili zawsze to, co się Bogu podoba.
Święty Stanisławie, Eliaszowi w żarliwości podobny, módl się za nami.
Święty Stanisławie, pogromco występków, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Bogu ofiaro przyjemna, módl się za nami.
 
Wszechmogący Boże, źródło życia i świętości, Ty dałeś nam w świętym Stanisławie, biskupie, dobrego pasterza, który na świadectwo Ewangelii złożył swoje życie w ofierze; napełnij nas mocą Twojego Ducha, abyśmy w całym życiu pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzień ósmy – 6 maja — Za Kościół święty
Za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wznieśmy do Boga modlitwy za Kościół święty, aby doprowadził wszystkich ludzi do zbawienia.
Święty Stanisławie, apostole ludu wiernego, módl się za nami.
Święty Stanisławie, kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Święty Stanisławie, pasterzu owieczek Chrystusowych, módl się za nami.
 
Wszechmogący i miłosierny Boże, przez chrzest święty wprowadziłeś nasz naród do rodziny Ludu Bożego i przez pasterską posługę świętego Stanisława, biskupa, położyłeś na naszej ziemi trwałe fundamenty wiary; wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy naśladując świętego patrona, wiarą kształtowali nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Dzień dziewiąty – 7 maja — Za Ojca Świętego
Za przyczyną naszego patrona, świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wznieśmy wspólne modlitwy do Boga w intencjach Ojca Świętego.
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku, módl się za nami.
Święty Stanisławie, światło Kościoła Bożego, módl się za nami 
Święty Stanisławie, na cały świat chrześcijański łaskami słynący, módl się za nami.
 
Boże, który przez świętego Stanisława, biskupa i męczennika, związałeś na całe wieki naród polski z Kościołem Chrystusowym, zbudowanym na opoce Piotra; przyjmij nasze modlitwy, które Ci składamy za Ojca Świętego, i spraw, aby dla całej rodziny ludzkiej był fundamentem jedności wiary i braterskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Wezwania do św. Stanisława, biskupa i męczennika
Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święty biskupie, męczenniku Chrystusowy,
Kapłanie Jezusa Chrystusa 
Światło Kościoła Bożego,
 
Pasterzu owieczek Chrystusowych, módl się za nami. 
Apostole ludu wiernego,
Ojcze Ojczyzny twojej,
Ojcze ludu wiernego,
Bogu przed narodzeniem ofiarowany,
Od dzieciństwa w doskonałości postępujący, módl się za nami.
Mężu do stanu duchownego przeznaczony,
Mężu w stanie duchownym przykładny,
Wzorze doskonałości świątobliwej,
Wzorze biskupiej godności, módl się za na
Ozdobo kapłanów,
Ozdobo narodu twojego,
Kaznodziejo prawdy,
Mową i dziełami przed Bogiem wielki, módl się za nami.
Obrońco i karmicielu ubogich,
Naśladowco wierny Jana Chrzciciela,
Eliaszowi w żarliwości podobny,
Pogromco występków,
Cnót nauczycielu, módl się za nami.
Umarłych wskrzesicielu 
W wierze wątpliwych utwierdzający,
Nadzieję zmartwychwstania umacniający,
Przy spełnianiu Ofiary Boskiej mieczem od króla zabity,
Bogu ofiaro przyjemna, módl się za nami.
W różnych chorobach lekarzu,
Opiekunie całej Ojczyzny,
Patronie we wszystkich potrzebach,
Patronie na cały świat chrześcijański łaskami słynący, módl się za nami.
K: Módl się za nami święty Stanisławie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się:
Boże, za którego cześć święty biskup Stanisław poniósł śmierć męczeńską z rąk ludzi bezbożnych; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, odnieśli zbawienny skutek swojej prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego
W: Amen.
Modlitwa za Ojczyznę 
Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, któryś w obronie swej owczarni poniósł śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię pokornie, zasługami Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze gorliwymi cnót Twych naśladowcami.
Przemożny patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy dochowali statecznie wiary, którąś przed wiekami głosił naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym, a tak zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w królestwie niebieskim. Amen.
 
Wszyscy będziemy obywatelami ukraińskimi narodowości polskiej

CZY HIERARCHOWIE I BISKUPI W EPISKOPACIE TEŻ CHCĄ BYĆ OBYWATELAMI UKRAIŃSKIMI? NIEKTÓRZY BĘDĄ MIELI TRZY OBYWATELSTWA – IZRAELSKIE, UKRAIŃSKIE I POLSKIE.

CZY KS.T.RYDZYK, KTÓRY NAJBARDZIEJ NAKŁANIAŁ PRZEZ SWOJE MEDIA KATOLICKIE POLAKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE NA WYBÓR A.DUDY NA PREZYDENTA – ZGADZA SIĘ Z TYM HANIEBNYM PLANEM WROGÓW NARODU POLSKIEGO NA TĘ LUCYFERYCZNĄ PROPOZYCJĘ, BO PRZECIEŻ ZLIKWIDUJĄ RELIGIĘ KATOLICKĄ JAK W IZRAELU I NA UKRAINIE – TYLKO ŚLADY SĄ PO PANU BOGU.

Wszyscy będziemy obywatelami ukraińskimi narodowości polskiej
 

 

Planują mordować 75 dzieci tygodniowo!

 

Logo serwisu Strona Życia

Szanowni Państwo

Nowa placówka aborcyjna ustaliła sobie jako cel początkowy zabijanie 75 dzieci tygodniowo. Takie „cele biznesowe” nie są czymś nowym w świecie korporacji aborcyjnych, gdyż zabijanie dzieci przysparza im więcej pieniędzy, niż inne usługi. Celem wszystkich konsultacji i rozmów będzie dążenie do wyznaczonej liczby, która jeśli zostanie już osiągnięta, ustawi poprzeczkę wyżej.

zdjęcie ilustracyjne

Planują mordować 75 dzieci tygodniowo!

 

Takie postawienie sprawy przypomina ofiary składane przez barbarzyńskie ludy swoim bożkom, którym należało daną liczbę dzieci poświęcić, aby zyskać sobie ich przychylność. Dziś bożkiem stał się pieniądz, a sumienia osób, którzy życzą sobie zabijania danej liczby dzieci, stały się równie mroczne, jak ludzi w tamtych warunkach.

Czy dziś wartości europejskie to wartości diabelskie?

zdjęcie ilustracyjne

Niestety, patrząc na poczynania rozmaitych gremiów uznających się za piewców tzw. wartości europejskich, należy udzielić odpowiedzi twierdzącej na zawarte w tytule pytanie. Większość europejskich polityków uznaje zabijanie dzieci za prawo człowieka, a zabójców za bohaterów. Również wśród polskich europarlamentarzystów są zwolennicy mordowania ludzi w okresie prenatalnym.

Sędzia zawiesił zezwolenie na używanie pigułki aborcyjnej w USA, a inny sędzia … na to zezwolił

zdjęcie ilustracyjne

Sędzia Kacsmaryk, któremu grożono śmiercią z powodu podjęcia się tej sprawy, stwierdził, że decyzja Food and Drug Administration (Agencja Żywności i Leków) o zatwierdzeniu mifepristonu była przedwczesna. Zauważył też, że jego legalizacja była możliwa dlatego, że FDA zaklasyfikowała ciążę jako „poważną albo zagrażającą życiu chorobę”.

Sąd w Gorzowie: podawanie faktów o LGBT wstępem do ludobójstwa

zdjęcie ilustracyjne

Kierowca Fundacji został skazany przez sąd na karę 10 000 zł za jazdę po Gorzowie Wielkopolskim w ramach mobilnej kampanii informacyjnej. W opinii sędziego, akcja informująca Polaków m.in. o treści „standardów edukacji seksualnej” WHO i  o statystykach medycznych dotyczących zachorowalności na HIV wśród homoseksualistów może stanowić wstęp do ludobójstwa aktywistów LGBT podobnego do masakry w Buczy.

 

Szukamy chętnych do zamontowania u siebie banerów antyaborcyjnych!

zdjęcie ilustracyjne

Przy Drodze Wojewódzkiej nr 338 pojawiły się kolejne, duże banery. Ostrzegają one przed działalnością przestępców aborcyjnych z grupy aborcyjny dream team. Jeżeli Chcieliby Państwo włączyć się do walki z przestępczością aborcyjną i posiadają Państwo ziemię przy drodze, na której można zamontować taki baner, prosimy o kontakt!  Każdy kolejny plakat i bilboard uświadamiają tysiące osób na temat zbrodni aborcji i prowadzą do ratowania dzieci przed morderstwem.

zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo, Whole Woman’s Health nie ukrywa że 75 nienarodzonych dzieci to tylko cel początkowy. Prawo stanowione Nowego Meksyku zezwala na aborcję do końca ciąży, a także nawet do 28 dni po porodzie! Nic dziwnego, że Whole Woman’s Health otwiera tam już szóstą placówkę a gubernator zapowiedziała przekazanie 10 milionów dolarów na budowę następnej. Pokazuje to, że aborterzy się nie zatrzymują i będą dążyć do zabijania coraz większej liczby dzieci. Dlatego tak ważny jest całkowity zakaz aborcji z odpowiedzialnością karną dla sprawców.

 

 Z wyrazami szacunku,

Mariusz Dzierżawski

Fundacja Pro – Prawo do Życia

Popierasz to co robimy?

Możemy dotrzeć do opinii publicznej tylko dzięki wsparciu naszych Darczyńców

Agappe Telegram
YouTube Twitter Instagram Facebook

® Fundacja Pro – Prawo do Życia, 2021
Polityka prywatności i cookies

UKRAIŃSKI ODWET ZA ZBOŻE, 50 MILIARDÓW ODDANYCH ZA DARMO I USTAWA O RUSKICH AGENTACH
KIEDY POLACY ZROZUMIEJĄ, ŻE DLA NAS POLAKÓW TYLKO NASZA OJCZYZNA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA, BO POLITYCY PANUJĄCY W INNYCH KRAJACH BARDZO DBAJĄ O SWOJE OJCZYZNY I TAK POWINNO BYĆ W POLSCE. NO, ALE CÓŻ W POLSCE I POLSKĄ OD DZIESIĄTEK LAT RZĄDZĄ OBCOKRAJOWCY – IZRAELICI ŚMIAŁO I ODWAŻNIE ZA POZWOLENIEM MILCZĄCEGO EPISKOPATU. CZY HIERARCHOWIE TEŻ SĄ IZRAELITAMI, BO NA WSZYSTKIE HANIEBNE CZYNY I ATAKI POLITYKÓW PRZECIW POLSCE CHĘTNIE SIĘ ZGADZAJĄ, BO NIE ZAPRZECZAJĄ. TAKŻE BOGA ZBAWICIELA KRÓLEM POLSKI NIE UZNAJĄ, BO IZRAELICI NIENAWIDZĄ BOGA OJCA, BOGA JEZUSA CHRYSTUSA I BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO GDYŻ NIE CHCĄ UCZCIĆ SZCZEGÓLNYMI NABOŻEŃSTWAMI 
I UŚWIĘCIĆ W ROKU SPECJALNYMI DNIAMI. HERARCHOWIE SAMI RZĄDZĄ KOŚCIOŁEM KATOLICKIM 
I ZMIENIAJĄ MODLITWY A Z MĘKI I ŚMIERCI NA KRZYŻU JEZUSA CHRYSTUSA W MSZY ŚW. UCZTĘ  UCZYNILI. MY KATOLICY POLSCY BARDZO PROSIMY HIERARCHÓW, ABY BOGA NIE HAŃBILI I SIĘ RACZEJ NAWRÓCiLI, NA BOŻE DROGI POWRÓCILI I CHCIELI BYĆ BOGU ZBAWICIELOWI JEZUSOWI POSŁUSZNYMI. PROSIMY ABY O POLSKĘ WALCZYLI, BO CHLEB POLSKI JEDZĄ I W PAŁACACH WYGODNIE SIEDZĄ. GDY BĘDZIE WOJNA Z WINY NIEPOSŁUSZEŃSTWA EPISKOPATU, TO WSZYSCY ZGINĄ, NIE BĘDZIE ZWYCIĘZCÓW. NASTĄPI SĄD SPRAWIEDLIWY, BÓG OJCIEC WSZYSTKO OCZYŚCI.

 

UKRAIŃSKI ODWET ZA ZBOŻE, 50 MILIARDÓW ODDANYCH ZA DARMO I USTAWA  O RUSKICH AGENTACH
https://www.youtube.com/watch?v=qa_3gVTHaXw
Polski rząd walczy o interesy ukraińskich oligarchów (naszym kosztem)
https://www.youtube.com/watch?v=B4QPQlHIOo4
Stanisław Michalkiewicz i Leszek Szymowski. Afera FOZZ – zmowa milczenia
https://www.youtube.com/watch?v=-ze9-S4NhPI
Polska prowadzi wojnę (przedwyborczą) na wszystkich frontach !!!!@#!
https://www.youtube.com/watch?v=3BoyyaitnSk

TO NIE JEST POLSKI RZAD A POLSKOJĘZYCZNY – WROGI NARODOWI POLSKIEMU, BO WIDAĆ JAK NISZCZY POLSKĘ I POLAKÓW SZCZEPIONKAMI, ROBAKAMI, RÓŻNYMI TRUCIZNAMI A TAKŻE HANIEBNYMI NISZCZĄCYMI DECYZJAKI I ROZKAZAMI. PREZ.A.DUDA JUŻ DAWNO ZMIENIŁ NAZWĘ NASZEJ OJCZYZNY Z AKCEPTACJĄ EPISKOPATU NA FAŁSZYWY „POLIN” A OBECNIE MA DRUGĄ NAZWĘ „UKRAINOPOL” – NAWET UKRAINA MA PIERWSZEŃSTWO W RZĄDZENIU POLSKĄ. A.DUDA NAWET BEZCZELNIE ODEBRAŁ MARYI KRÓLOWEJ POLSKI ZWYCIĘSTWO 15.08.1920 R. A PRZYZNAŁ  – ŻYDOWI SELMANOWI – PIŁSUDSKIEMU OBCOKRAJOWCOWI, KTÓRY UCIEKŁ DO KOCHANKI A WRÓCIŁ, GDY MARYJA ROSJAN WYGONIŁA. COŻ ZA NIEUCZCIWY CZŁOWIEK I BOGA SIĘ NIE BOI BO TYLKO UDAJE KATOLIKA A KS.T.RYDZYK MU POMAGA BO NA WSZYSTKIE JEGO CZYNY SIĘ ZGADZA

           NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
                                                          Pan Jezus - Pan Jezus updated their profile picture. | Facebook
   PAN JEZUS do MIECZYSŁAWY na kolejne URODZINY.
     „Mieczysławo doczekałaś tego pięknego wieku, więc masz okazję i natchnienie, abyś mogła kochać Mnie przez całe dnie. Jesteś przez Maryję i przeze Mnie wybrana w celu Naszych Słów do ludzi posyłania i do ich nawracania. Mnie bardzo zależy na wielkiej ilości dusz na wieczność w Niebie, dlatego jesteś Nam potrzebna, bo jesteś odważna, rozmodlona, a cierpienia swoje ofiaruj za grzeszników, których jest mnóstwo i bez liku.
 Ja Bóg Zbawiciel pragnę niezliczonych ilości ludzi kochających całą Trójcę Przenajświętszą i Maryję i pragnę szczęścia wiecznego dla wszystkich w Niebie. Tak dużo macie filmów, świadectw ludzi nawróconych i pragnę, aby każdy chciał na Boże drogi powrócić. Jeśli ludzie nadal nie będą chcieli od grzechów się uwolnić, jeśli ludzie nie będą chcieli się nawracać i do Nieba powracać, to wkrótce Bóg Ojciec zareaguje wojnami, kataklizmami, co już się dzieje. Bóg Ojciec nie będzie przeszkadzał sługusom lucyfera, bo on zagładę Ziemi wybiera. Najbardziej smucą Mnie biskupi kierujący Moim Kościołem Katolickim, gdyż uczyli się kilka lat poznawania Mnie i godnego reprezentowania lecz pokusom lucyfera prawie nikt się nie opiera. Mieczysławo – nadal wykonuj swoją Misję przyjmowania od Nas Słów i dalej posyłania.
Módlcie się abym mógł być uznany KRÓLEM POLSKI bo wtedy ochronię inne Narody a nie tylko Naród Polski. Nam zależy na Pokoju i Zgodzie między wami abyście mogli żyć z waszymi Aniołami na pięknej Bożej Ziemi bogatej w Dary Boże, bo tylko Bóg wam pomoże. Błogosławię ciebie Mieczysławo, rodzinę twoją i oczekuję też na nawrócenie, modlitwę i życia w zgodzie, miłości i w cnocie czystości myśli, mowie i uczynkach na podstawie Przykazań Bożych. Jezus Chrystus wasz Przyjaciel, Zbawiciel i Nauczyciel”.
                          ————————————————————————————–
                  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 21.04.23 r.
                                                         Splendor24.pl - sklep internetowy Naszej Przyszłości w Szczecinku Obraz  Matka Boża z Medjugorie 30x40
Maryjo.
Jako najlepsza z matek radujesz się dniem moich urodzin. Pragnę dziś dziękować za wszelkie dobro, które Bóg zdziałał w moim życiu.
Maryjo! Pomóż mi iść przez życie tak, bym nie zasmucał Twego Syna, Jezusa. Pomóż mi wiernie wypełniać moje powołanie, którym zostałam obdarowana. Dziś’ wszystkie słowa pochwały, uznania, gratulacji kierowane pod moim adresem przez najbliższe mi osoby przyjmuję z pokorą. Wiem, że te dary otrzymałam od Boga za Twoim pośrednictwem. Dziękuję więc dziś najlepszemu Bogu za życie, zdrowie, zdolności, dary duchowe i materialne, za wszystko czym jestem i co posiadam. I Tobie, Maryjo, wyrażam wdzięczność za to, że czuwasz nade mną.
Maryjo! Prowadź mnie bezpiecznie po krętych drogach dzisiejszego świata, bym szczęśliwie doszła do celu mej ziemskiej wędrówki do wiecznego obcowania z Bogiem przy Twoim boku, Maryjo! Amen.
Wybory
Podpisz teraz
Głosy nawet 100 tysięcy Polek i Polaków mieszkających za granicą mogą wylądować w koszu! To fatalna konsekwencja nowego prawa wyborczego, a może ją powstrzymać Minister Spraw Zagranicznych. Organizacje polonijne już protestują. Podpisz petycję. Wspólnie zwielokrotnijmy ich głos! Jeśli minister o tym zapomniał, przypominamy: każda osoba uprawniona do głosowania ma prawo, by jej głos został policzony. Żądamy, by tak było!
Podpisz teraz
Przyjaciółki i Przyjaciele z całej Polski!
W ostatnich wyborach prezydenckich Polonia głosowała z wielką determinacją. Wiele osób czekało w kolejce przed lokalem wyborczym do późnych godzin wieczornych. Jednak w najbliższych wyborach głosy Polonii mogą zostać pominięte.

Niedawne zmiany w prawie wyborczym sprawiły, że komisje wyborcze za granicą mogą nie zdążyć policzyć wszystkich głosów w wyznaczonym terminie. Wtedy wszystkie głosy z takiej komisji, nawet te już policzone, wylądują w koszu!

Rozwiązanie jest w zasięgu ręki. Potrzebujemy większej liczby lokali wyborczych w krajach, gdzie mieszka wielu Polaków. Nie trzeba wielkich debat i nowych ustaw. Jedna decyzja Ministra Spraw Zagranicznych naprawi sytuację. 

PiS nie raz żądał pełni praw dla Polaków rozsianych po świecie. Mówimy więc „sprawdzam”. Organizacje polonijne już podniosły larum. Teraz czas na nas. Dołącz do apelu o przywrócenie głosu Polonii. Jeśli będzie nas wystarczająco dużo, petycja trafi do mediów oraz na ręce ministra, a sprawa nie zginie w zalewie wiadomości. Niech będą nas tysiące!

Z inicjatywy PiS na wsi powstaną tysiące nowych lokali wyborczych z darmowym transportem do nich. Natomiast głosowanie za granicą zostało utrudnione. Do najbliższego lokalu wyborczego mogą tam być setki kilometrów, a głosu nie będzie już można oddać korespondencyjnie.

W komisjach wyborczych będzie tłok, a zasady liczenia głosów skomplikowano. Eksperyment przeprowadzony w przez Polonię w Wielkiej Brytanii pokazał, że policzenie wszystkich głosów zgodnie z nowymi procedurami nie będzie możliwe. Nawet 100 tysięcy głosów może wylądować w koszu. Nie ma na to naszej zgody!

Zasad wyborczych nie należy zmieniać na ostatnią chwilę. Dlatego dopiero po wyborach będzie można przywrócić głosowanie korespondencyjne za granicą. Jednak istnieje rozwiązanie na teraz – stworzenie dodatkowych lokali wyborczych za granicą. Minister Spraw Zagranicznych musi tego dopilnować. Podpisz petycję. Wyślijmy mu razem jasny sygnał, że nie ma Polek i Polaków drugiej kategorii, a każdy oddany głos musi zostać policzony!

Avaaz w wielu językach oznacza „głos”. Nasz ruch istnieje właśnie po to, by raz za razem rozproszone głosy tysięcy osób na całym świecie przekuwać w skuteczne działania dla wspólnego dobra. By opinie indywidualnych osób łączyć w potężne wezwanie do naprawienia tego co zepsute oraz zbudowania bardziej sprawiedliwego świata. Dlatego nie możemy milczeć, kiedy części z nas odbierany jest głos w wyborach. I milczeć nie będziemy!

Z nadzieja i determinacją,

Piotr, Martyna i Marek wraz całym zespołem Avaaz