SZCZĘŚLIWY NARÓD WYBRANY PRZEZ PANA BOGA. BŁOGOSŁAWIONY JESTEŚ PANIE, BOŻE NASZYCH OJCÓW PEŁEN CHWAŁY 

     I WYWYSZONY NA WIEKI. BŁOGOSŁAWIONY JESTEŚ NA TRONIE SWEGO KRÓLESTWA, UWIELBIONY I PRZESŁAWNY NA WIEKI.
 
     Duchu Święty w Trójcy Przenajświętszej błagamy Ciebie o natchnienia dla naszych Szanownych i Drogich Biskupów w Episkopacie, którzy rządzą Religią Katolicką aby rozpoznali nadchodzącą wojnę światową i różne tragedie zbliżające się szybko do naszej Ojczyzny Polski. Mamy tylko jeden Ratunek na Pokój – Pana Boga w Niebie. Tylko Bóg Cudowny Jezus Chrystus Król Polski może nam pomóc, bo cudownie zamieni serca ludzi na miłosierne i ludzie sami się nawrócą i będą  pragnęli Pokoju a w nagrodę będą wiecznie w Niebie. Czyżby nasi Kochani Biskupi nie wiedzieli że na wojnie oni też zginą a kapłani wiedzą jaka ich będzie wieczność za nieposłuszeństwo Panu Bogu. Każdy wie wg II wojny światowej jak potoczyły się losy Polski  i rządzących polityków i duchownych – zginęli, zamęczeni  i  zamordowani….. Dlatego bardzo prosimy Ducha Świętego aby zastukał mocno z miłości do serc biskupów zanim wrogowie wystrzelą na Polskę bombę atomową co jest bardzo możliwe. Czy Biskupi są już znudzeni Bożymi prośbami bo jeszcze nic złego nie dzieje się w Polsce i dlatego nie wykonują Pana Boga prośby, do tematu nie wracają, ale na wojny jednak toczące się narzekają razem z Papieżem.   

 

                              NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI ZIEMIĘ. ALLELUJA, ALLELUJA.

 DUCH ŚWIĘTY W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.

        „Ja bardzo się dziwię ludzkim stworzeniom, że gdy żyją to same nieszczęścia wybierają na podstawie okrutnych grzechów. Najbardziej grzeszą ci biskupi którzy są w Episkopacie przełożonymi Bożych kapłanów bo właśnie przez nich jest brak powołań na pracę duszpasterską kapłana. Powinni wszyscy mówić jednym Bożym językiem i nie ulegać demonicznym nawykom. Absolutnie kapłani ignorujący Boże Słowa nie mają racji, bo nie mogą Nam zamykać ust żadni kapłani a szczególnie, gdy ludzie im najbardziej wierzą, a oni uwielbiają siebie i swoje zwyczaje.  Ja razem z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem i Maryją patronujemy Naród Polski i atakujących wstrzymujemy. My chcemy aby nie włączały się strzały, aby bomby nie leciały i aby dusze biskupów do piekła nie spadały. Bóg Ojciec Wszechmogący stworzył piękny świat i Planetę Ziemię  z  miłości   dla wszelkiego stworzenia i jest zmartwiony, gdy ludzie ulegają lucyferycznej obłudzie. Bóg Ojciec jest Miłością, buduje i dobro pomnaża, a lucyfer wszystko rujnuje i ludzi różnymi sposobami morduje. Także demoniczni ludzie rządzą polityką w Polsce, bo nic dobrego nie robią, a złe warunki dla Polaków tworzą – i pracują na konto wrogów waszych, których zapraszają do niszczenia i trwonienia bogactw naturalnych i zdobytych ciężką pracą bogactw waszych. Oczywiście najbardziej poprzedniej i obecnej tragedii są winni biskupi rządzący Episkopatem i Religią Katolicką bo nie słuchają Kochającego Jezusa Chrystusa Zbawiciela  a słuchają podpowiedzi lucyfera mąciciela i akceptują zarządzenia przeciw wam Polakom, gdyż już macie mnóstwo odczuwalnych odczuwalnych  i widzialnych przeciw wam znaków. Ponieważ bardzo dużo czasu upłynęło, a sytuacja w Polsce i na świecie dla normalnych ludzi jest nie do zniesienia, to wkrótce zareaguje Bóg Ojciec właściwie, bo nie może patrzeć jak lucyferyczni ludzie niszczą pracę Jego. Wkrótce rozpocznie swoją Bożą działalność ochrony dobra na świecie a Polskę odda Synowi Jezusowi Chrystusowi Królowi  a przez OŚWIECENIE które zapanuje w duszach waszych spowoduje nawrócenie na Drogi Boże w pokorze mnóstwa ludzi, bo świat musi istnieć, który jest stworzony na Chwałę Boga Wszechmogącego  w Przenajświętszej Trójcy i Maryi Pośredniczki Łask Bożych dla ludu Bożego. Przygotujcie swoje dusze mieszkańcy Ziemi na spotkanie ze Mną Duchem Świętym, Który wasze serca odmieni. Tylko Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny jest Ratunkiem dla ludzi i stworzenia istnienia a wy nie ulegajcie złego dusz kuszenia. Modlitwa, Modlitwa i Pokora ocali was i oblicze Ziemi a ci, którzy nie będą posłuszni Bogu Wszechmogącemu do piekła spadną lucyferem otumanieni. My zawsze ostrzegamy i was upominamy.  Duch Święty Trzecia Osoba Boska a szkoda że przez wielu niepojęty”.             

                                                                                                            ————————–——–

   PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, NAPEŁNIJ SERCA SWOICH WIERNYCH I ZAPAL W NICH OGIEŃ SWOJEJ MIŁOŚCI. ALLELUJA, ALLELUJA.

 

             

 Bardzo proszę Duchu Święty powiedz nam katolikom dlaczego w Polsce nie są odprawiane Msze św. do Ducha Św. i do Boga Ojca? W Chicago były odprawiane Msze św. do Ducha Świętego w ostatnie poniedziałki każdego m-ca, a do Boga Ojca siódmego dnia każdego miesiąca. Gdy władzę religijną w Chicago objął kard.Blase Cupich a tak naprawdę – niszczyciel Katolickich Kościołów, gdyż już dużo ich zamknął i sprzedał. Polacy modlą się już 5 lat o odzyskanie Kościoła św.Wojciecha w Chicago a kard.Cupich sprzedał parking aby ludzie nie mogli przyjeżdżać. 

              

                          DUCH ŚWIĘTY.

              „Ja, Duch Święty też żyję, przemawiam do was i Mszy Świętych także oczekuję. Bóg Ojciec Stworzyciel Świata też żyje, przemawia do was, bo wszystkich ludzi też miłuje, a bardzo mało ludzi to zauważa i ogólnie mówię – Boga Ojca i Mnie Ducha Świętego respektuje. Gdyby wasi biskupi i kapłani wierzyli w Moją i Boga Ojca Moc Bożą to by nie było grzeszników na świecie aż tak dużo jak obecnie. Nam bardzo zależy, aby nawet wszyscy ludzie chcieli i mogli być Zbawieni i z Nami wiecznie zamieszkali w Niebie. Ponieważ nawet Biskupi Mnie lekceważą, to losy ludzi i kapłanów także zawsze się „ważą”. Trójca Przenajświętsza to Trzy Osoby Boskie i wymagam aby kapłani z miłości  i szacunku do Nas nawracali się także. Dlaczego My musimy zawsze prosić grzeszników – ukazujemy się i przekonujemy was różnymi sposobami, a biskupi rządzący Religią Katolicką powinni sami pytać Nas. Nam w Niebie bardzo zależy na Pokoju w każdym Państwie i na całym świecie bo podczas Pokoju i Spokoju trwa porozumienie i zjednoczenie między ludźmi a wróg kusiciel nie zdoła żadnego serca ludzkiego zdobyć. Widzicie Nasi Drodzy Apostołowie – Biskupi, że potrzebne są Msze Święte do Ducha Świętego i do Boga Ojca Wszechmogącego, a wtedy ludziom wyjaśnią dokładnie na czym polega ludzi na Ziemi życie. Pozwalamy ukazywać się Osobom Świętym z Nieba, gdyż rozumiemy, że dużo wyjaśnić o Trójcy Przenajświętszej ludziom trzeba. Obecnie tak bardzo panuje lucyfer ze swoimi sługami na całej Ziemi, że zapraszam wszystkich ludzi na Adorację Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie a Ja Duch Święty pomagam zaprzyjaźnić się z Nami, bo Nam bardzo zależy na przyjaźni z wami. Dlatego oczekujemy na Msze Święte do Boga Ojca, do Ducha Świętego i zapraszamy na Nie człowieka każdego, bo i wam powinno zależeć na Wiecznym Zbawieniu i zamieszkaniu z Nami w Niebie. Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi i Mnie Świętemu Duchowi jest bardzo przykro, że Biskupów trzeba przekonywać latami, a powinni sami rozmawiać z Nami. No tak, kochani mieszkańcy Ziemi, a szczególnie do Polskiego Narodu mówię – powracajcie na Drogi Boże w pokorze rozmodleni i Różańcami opatrzeni – uczcie się Miłości  do Boga Ojca w Trójcy Świętej Jedynego, Maryi i do każdego bliźniego, bo i Nam bardzo zależy na Zbawieniu człowieka każdego. My mówimy do Naszych kochanych Biskupów w Episkopacie i kapłana każdego, lecz oni nie chcą Nam wierzyć a przecież robią Nam wielką przykrość bo do swoich serc dopuszczają pokusy demona piekielnego. Bądźcie wzorem dla Boga Ojca Wszechmogącego i szanujcie Jezusa Chrystusa czyniąc godny Znak Krzyża Świętego a nie machajcie dłońmi byle jak i nie obrażajcie Nas. Na zakończenie Mszy Świętej, gdy Błogosławicie ludzi w Imię Trójcy Przenajświętszej, to wszyscy powinni uklęknąć. Błogosławieństwo od całej Trójcy Przenajświętszej wierni powinni przyjąć  z godnością,  a wy nakazujecie ludziom wstać – co znaczy, że chcą równi z Nami być.  Upadnij na kolana ludu czcią przejęty – uwielbiaj swego Pana: „Święty, Święty, Święty”


                                                                                                       —————————————-                           
                                            Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 18.05.24 r. 
          PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY, ZEŚLIJ Z NIEBA WZIĘTY ŚWIATŁA TWEGO STRUMIEŃ. PRZYJDŹ OJCZE UBOGICH, PRZYJDŹ DAWCO ŁASK DROGICH.
                               PRZYJDŹ ŚWIATŁOŚCI SUMIEŃ. NAGNIJ CO JEST HARDE, ROZGRZEJ SERCA TWARDE, PROWADŹ ZABŁĄKANE. 
      DAJ TWOIM WIERZĄCYM W TOBIE UFAJĄCYM SIEDMIORAKIE DARY, DAJ ZASŁUGĘ MĘSTWA, DAJ WIENIEC ZWYCIĘSTWA, DAJ SZCZĘŚCIE BEZ MIARY.

Poświęcenie Figury Chrystusa Króla Polski oraz Ogrodu Różańca Świętego w Ostrem-Twardorzeczce.

Catalina Rivas Tajemnica Mszy Św czyta Halina Łabonarska 
 
Wykorzystajcie ten czas, który nam jeszcze pozostał.
 
Uwaga, grupa biskupów tworzy zalążki nowego Kościoła Światowego w Polsce ! Skandaliczna mowa biskupa
 
 MARYJA KRÓLOWA POLSKI PRAGNIE POMAGAĆ POLAKOM 
  I NASZEJ OJCZYŹNIE WYTRWAĆ W POKOJU I ZGODZIE. 
UWIELBIAJMY CAŁĄ TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MARYJĘ NIEPOKALANIE POCZĘTĄ.
   Nasza ukochana Maryjo Królowo Polski bardzo prosimy o wskazówki jak powinniśmy postępować my katolicy świeccy polscy.  Modlimy się z kapłanami i sami w Kościołach – przekazujemy Twoje Słowa kapłanom i biskupom w Episkopacie i bardzo ich prosimy  o poważne traktowanie Twoich próśb – Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI UZNANIE co jest warunkiem na POKOJU panowanie bo wojna się rozwija i rozszerza na cały świat.
                          Święto Matki Bożej Królowej Polski. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja - Twój Radom
        MATKA BOŻA KRÓLOWA POLSKI.
      „Bóg Ojciec Wszechmogący dał ludziom Wielkie Łaski i także wolną wolę, bo nie zmusza nikogo do niczego, ale podpowiada jakie warunki ustalił, aby ludzie wybrali dla siebie po życiu na Ziemi szczęśliwe wieczne życie w Niebie. Bardzo wam dziękuję Moi – Nasi kochani Polacy że jesteście w Modlitewnym kontakcie z Nami a przez Nas wysłuchiwani. Jestem smutna bo kapłani znają zasady zbawienia dusz ludzkich i buntują się jak Żydzi w Starym Testamencie a mnóstwo jest świadectw ludzi nawróconych oraz rozeznanie Nieba i piekła w internecie. Od wieków faryzeusze Żydowscy  rządzą według swoich demonicznych wskazówek i przegrywają, bo siebie wywyższają i do swego pana do piekła spadają. Oni też to wszystko wiedzą, ale pycha ich serca rozsadza, bo ważniejszych od Boga Stworzyciela Świata udają i nie panują nad swoimi grzechami, bo są pewni, że ich nie mają. Bóg Ojciec Wszechmogący, Jezus Chrystus i Ja Maryja Objawiamy się – ukazujemy wizualnie dla ludzi i przekazujemy z miłością czego od was Polaków oczekujemy. Apostołowie Jezusa Chrystusa nie chcą jak Żydzi słuchać Rad i Próśb Bożych a o rozmowy Bóg ich prosi bo żyje, obserwuje i jest Nam przykro patrzeć na świat, że Przykazań Bożych nie wykonują a pychą i samo-uwielbianiem sobie i ludzkości wieczność w piekle szykują. Nas to bardzo dziwi, że niby tacy uczeni biskupi rządzący Religią Katolicką a lucyferowi są posłuszni. W Kościele nawet podczas Mszy Świętej zachowują się często jakby Bogiem kierowali i Słowa w Mszy świętej pozmieniali. Na Krzyżu wisi Nagi Zbawiciel Jezus Chrystus a oni zamiast Zbawiciela – sami bogato się poubierali i na głowy wysokie Mitry ponakładali, a Jezus cierpi w koronie cierniowej z oddali. Owszem – Krzyż musi być w Kościele, ale  obok powinien być Bóg Zbawiciel i Przyjaciel dostojnie po Królewsku ubrany i publicznie uwielbiany, bo jest Bogiem Panującym, wszystko widzącym i wiedzącym. Tylko Bóg jest Bogiem – Właścicielem Ziemi i całego Wszechświata, a biskupi Boga poniżają i nawet ludzi tego nauczają. Także ratuję Bożych kapłanów, którzy kochają całą Trójcę Przenajświętszą i Mnie Królowę Polski, bo z zazdrości biskupi kierujący Kościołem Katolickim w Polsce tych Bożych kapłanów z Kościoła usuwają. Druga Wojna światowa też była zaakceptowana przez Episkopat w Polsce bo nie posłuchali Jezusa Chrystusa i Bożych kapłanów  którzy prosili kardynała Hlonda o uznanie Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, ale Hlond uciekł jak faryzeusze Żydowscy przed Bogiem Ojcem uciekali i przegrywali. Kto z Bogiem walczy, to do piekła spada na wieczne czasy, a takie postępowanie biskupów – najbardziej Nas rani.
            Bóg Ojciec już tak dużo Próśb przekazał „dygnitarzom” w sutannach, a oni wydają swoje „przykazania” przeciw całej Trójcy Przenajświętszej, a niczego z Bogiem nie uzgadniają. Przecież wiedzą, że My wszystko widzimy i słyszymy, to tym bardziej „pieczętują” swoje winy. Nadszedł czas rozliczenia ludzi na świecie, a wy rządzący Religią Katolicką od lat o tym wiecie a dalej nad Bogiem Właścicielem świata panujecie. Bóg dał ludziom wolną wolę i pragnie, aby ludzie z własnej woli Boga w Trójcy Przenajświętszej kochali, o wszystko pytali i z Nim uzgadniali. Bóg jest Miłością  i nigdy nie chce zabijać, ani karać, ale ludzie wybierają lucyfera, który tylko między ludźmi miesza – konflikty i wojny wywołuje a to jest bardzo przykre, że przeciwko Bogu ludzi buntuje na ich zgubę. Bóg cały czas ludzi ratuje i nadszedł czas, że nad ludźmi jeszcze raz się ulituje i OSTRZEŻENIE zapanuje podczas  którego wiele, wiele, wiele dusz się uratuje. Bóg daje cały czas szansę na wieczne szczęście w Niebie, bo pozwala na nawrócenie ludzi, którzy pokazują w internecie jaka jest droga do Nieba. Mam nadzieję że w maju – miesiącu Maryjnym Biskupi rządzący Episkopatem zrozumieją i posłuchają  jaki warunek zaprowadzi ludzi do Raju. Tylko Bóg Zbawiciel Jezus Chrystus KRÓL POLSKI jest Nadzieją na Pokój w sercach, rodzinach i Narodach na Planecie Ziemi i dopiero wtedy serca ludzi na miłosierne zamieni. Czekamy i wybuch wojny światowej odwlekamy, ale wrogowie wasi są niecierpliwi, więc niech biskupi z Episkopatu w Polsce nie odwlekają Jezusa Chrystusa Intronizacji.  Maryja Królowa Polski i Świata całego pragnie wywyższenia na Króla Polski Syna Swego”.
                                                       —————————–
               Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i Maryją Królową Polski – 3.05.24 r.

 

Pod Twoją Obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od 
wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno Chwalebna i Błogosławiona o Pani nasza Orędowniczko, Pośredniczko 
nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi swojemu nas oddawaj. Maryjo Matko Boża i nasza Królowo Polski bardzo prosimy o Pokój w Polsce, o Cudowne ocalenie Polski przed wojną oraz przed różnego rodzaju atakami Unii Europejskiej i nieprzyjaciół, których mamy od lat mnóstwo wokółNikt nie chce nas Polaków bronić – ani Rząd w części obcokrajowców, ani biskupi rządzący Episkopatem i nie wiemy, czy wszyscy są Polakami. Mamy tylko Przyjaciół w Niebie – Boga w Trójcy Przenajświętszej i Ciebie Maryjo Królową. 
   MARYJA KRÓLOWA POLSKI.
    „Moi drodzy Polacy widzę, że zbliża się niestety tragiczny czas dla was i jest Mnie bardzo smutno, bo waszym wrogom pomagają biskupi z Episkopatu, gdyż akceptują to swoim milczeniem, które „to samo” znaczy. My w Niebie troszczymy się i bardzo się dziwimy rządzącym Polską politykom oraz rządzącym Polską katolikom że tak dużo lat się uczyli, znają losy z Pisma Świętego Jerozolimy  i nadal nie umieją zachować się jak prawdziwi katolicy – katolicy wierzą Bogu Wszechmogącemu wysłuchują co Bóg mówi cały czas przez Proroków a nie komentują. Przecież każdy wie, że Bóg po to stworzył ten piękny świat aby mógł żyć i bez wojen istnieć a Nam jest przykro że ludzie a szczególnie Boga Jezusa Chrystusa Apostołowie ulegają lucyferycznym pokusom bo lucyfer do kłótni, niezgody i wojen zmusza. Bóg pragnie ludzi szczęśliwych, a tylko Pokój i zgoda zapewni radość i szczęście. Przecież wiecie Polacy, że tylko wrogowie wasi – obcokrajowcy i komuniści nienawidzą całej Trójcy Przenajświętszej i Mnie Maryi, która broni każdego człowieka, Narodów  i pragnie na Planecie Ziemi Pokoju i Szczęścia. Jak obserwuję, zawsze sami jesteście winni wszelkich nieszczęść bo nie modlicie się o nawrócenie waszych rodzin, bo nie pytacie Nas Przyjaciół, a ulegacie i słuchacie polityków bezbożnych na wzór Narodu Żydowskiego bo oni przez wieki nie słuchali Boga Ojca Wszechmogącego i Jezusa Przyjaciela Cudownego i ulegali nawoływaniom faryzeuszy, którzy sami sobie w piekle wieczność wybierali i z lucyferem na wieczny czas zamieszkali. Moi ukochani Polacy – słuchajcie  Moich już teraz Świętych kapłanów, bo jak widzę rządzący Episkopatem faryzeusze prześladują i usuwają Bożych pasterzy i od Ołtarzy oddalają, 
a swoje dusze na potępienie lucyferowi oddają.  Każdy wie, że najgorszym grzechem kapłana jest nieposłuszeństwo Bogu Wszechmogącemu, który jest Miłością i wieczną Radością. Maryja Wspomożycielka wiernych Bogu Polaków”.
                                                        —————————-
              Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i Maryją Królową Polski – 1.05.24 r.
 
MARYJO, MATKO NAJŚWIĘTSZA, NIEPOKALANA DZIEWICO, KRÓLOWO ANIOŁÓW I LUDZI – ZECHCIEJ ŁASKAWIE WPŁYNĄĆ SWOIM PRZEMOŻNYM WSTAWIENNICTWEM U BOGA, ABY ZASTĘPY ANIOŁÓW POD WODZĄ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA UGASIŁY ZARZEWIA WOJEN I NIE DOPUŚCIŁY DO ZAGŁADY WOJENNEJ, ATOMOWEJ I NUKLEARNEJ NARODÓW NA PLANECIE ZIEMI.
 
 Prośba o ocalenie
 
MARYJA KRÓLOWA POLSKI PRAGNIE POMAGAĆ POLAKOM I NASZEJ OJCZYŹNIE WYTRWAĆ W POKOJU I ZGODZIE
Kazanie – ks. P. Natanek 26.04.2024 
 „Wielkie oczekiwanie na łaskę Intronizacji w waszym narodzie poprzez
modlitwę i post zostało łaskawie przyjęte”
Kazanie – ks. P. Natanek 02.05.2024 – „Polska jako wybranka Boga nie
cieszy się miłością innych narodów”
„Święci Kapłani uratują świat…” ks. Marek Bąk
https://www.youtube.com/watch?v=diMBnsEIiXg&t=6s
 
Znienawidzone przez księży słowa błogosławionego kard. Wyszyńskiego
https://www.youtube.com/watch?v=P1dOCyB9R5E
 
Chwalcie łąki umajone zespół ,,GLORIA”
https://www.youtube.com/watch?v=xeGwcsAAa_I
                     Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
                                     Kapliczki przydrożne i świątki w Jadownikach
 Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.
Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny.
Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych – a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu – zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni.
Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy.  Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas  w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.
                                              WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA – 12 maja 2024 r.
         Boże Jezu Chryste Zbawicielu – tak naprawdę to nie mogę zrozumieć naszych kochanych Biskupów rządzących Episkopatem i Religią Katolicką  w Polsce, że nie reagują na trwającą wojnę i rozszerzającą się na inne państwa.….  Prośbę Pana Jezusa sprzed 100 lat każdy kapłan zna i wie a II wojnę światową zaakceptował Episkopat z kard. A. Hlondem – Pan Jezus też go prosił o uznanie Królem Polski. Pan Jezus szanuje każdego człowieka, wolną wolę jego, nie zmusza do niczego ale pragnie porozumienia ze Swoimi Apostołami Kapłanami i Narodami.My katolicy wiemy, że powinniśmy kochać Pana Boga i bliźniego i rozumiemy, że gdyby Biskupi kochali Pana Boga, to by sami pytali swego Przełożonego jak postąpić, aby od wojny się uchronić. Gdyby Biskupi kochali bliźniego, to by dbali o panowanie w Polsce Pokoju różnymi sposobami. Kard. August Hlond wolał uciec z Polski 6.09.1939 r. zostawił Naród Polski i kapłanów na zabicie przez atakujących wrogów a mógł sam zapytaćObecnie zbliża się następna wojna światowa  ostatnia przed zapowiadanym „końcem świata” w Ewangeliach. Dla Biskupów uznanie oficjalne i publiczne Pana Jezusa Chrystusa Królem Polski powinno być największą przyjemnością i radością – mieć Boga Właściciela świata Przyjacielem, bo każdy wie – jeśli nie chce słuchać Pana Boga, to współpracują z lucyferem.  Panu Bogu nigdy nie byli posłuszni Żydzi i masoni więc jeśli nimi są nasi Kochani Biskupi to apelujemy o powrót do Jedynego Cudownego Boga Prawdziwego Zbawiciela bo nam katolikom jest szkoda każdego człowieka gdy do piekła spada. Polacy już od wielu, wielu lat nawet błagają Biskupów w Episkopacie aby wypełnili warunki Zbawiciela i uznali KRÓLEM POLSKI a tym samym zakończą się wojenne napady i walki a nastanie Pokój, Sprawiedliwość, Miłosierdzie i Miłość. Biskupi którzy uznają oficjalnie, publicznie i uroczyście Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI – usuną zapędy wojenne i zapanuje Pokój, Spokój, Zgoda I Pojednanie ludzi w Polsce i na świecie i nikt nie będzie w piekle.
 
    PAN JEZUS WSTĘPUJĄCY DO SWEGO OJCA WSZECHMOGĄCEGO WŁAŚCICIELA PLANETY ZIEMI
                                                             I CZŁOWIEKA KAŻDEGO – 12 maja 2024 r.
 
                                             PAN JEZUS.
     „Moja Polsko ukochana jesteś przez rządzących polityków nieustannie atakowana, bo Moja prośba przez Moich Pasterzy nie jest spełniana a przecież Polski Naród jest przeze Mnie wybrany dla innych Narodów do wzorowania. Jesteście rozmodleni, wierzący w Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Maryi zaufaliściei dziękuję  wam, że Nas nie zdradzacie. Owszem, z przykrością to mówię, że są w waszym Narodzie pachołki lucyfera oraz przykro Mnie to mówić że nie przejmują się nimi Biskupi rządzący Religią Katolicką  w Episkopacie. Zawsze najbardziej cierpią ludzie świeccy a szczególnie jest Nam żal was także rolników protestujących  w Warszawie – poszanowania i sprawiedliwości pragnących. Na takich spotkaniach powinni brać udział nawet Biskupi, bo gdyby Mnie Boga bronili i bliźniego, to by nie bali się żadnego wroga waszego. Całe Niebo płacze przez nieposłuszeństwo Biskupów, którzy Nami rządzą, a przecież wiedzą, że to na uciechę lucyfera czynią. Usunęli Imię Jezusa z Modlitw, Pieśni i Mszy Świętej, a to jest straszny ich grzech, bo tym samym walczą ze Mną. W Religii Katolickiej nie ma domysłów gdyż jest wszystko jasno wytłumaczone i rzetelnie dla ludzi Bogu wiernych. W Piśmie Świętym jest wyjaśnione, Biskupi wiedzą o tym co ich czeka w wieczności   bo gdy żyją to dwom bogom służą. Tak Mój ukochany Narodzie Polski masz tylko Jednego Przyjaciela Boga w Trójcy Świętej  Jedynego, który was nigdy nie zdradził a cały czas chce was prowadzić szczęśliwymi i bezpiecznymi drogami na wieczne przebywanie w Niebie.  Już 2000 lat przemawiam do Mojej kochanej ludzkości a najbardziej Mnie rozumieją ludzie prości. Dlatego najwięcej przemawiam do osób Mnie oddanych i Nas kochających. Kapłani także rozpoznają Moją Wolę, lecz ich przełożeni ignorują Moje i Maryi Słowa i dlatego wojna do dalszego rozprzestrzeniania jest gotowa. Do dnia dzisiejszego oglądacie filmy  II wojny światowej a Biskupi uwielbiają siebie i podejmują swoje decyzje niezgodne z Moją Wolą,  bo Mnie o nic nie pytają i nie proszą. Pozwalam ludziom mówić o Cudownych Zjawiskach nawróceń; pozwalam być im w stanie śmierci klinicznej, widzieć Mnie, rozmawiać,  powrócić do życia i wam przekazywać. Natomiast Biskupi rządzący Episkopatem i Mną, są obojętni na Moje Wizje i Słowa a Ja powtarzam – okrutna  III wojna do zaatakowania całego świata już jest gotowa. Jestem smutny jak i całe Niebo, że niby Moi Apostołowie a wybierają wieczne piekło. Nie będę wyliczał wam jacy biskupi i księża są w piekle na wiecznych torturach u lucyfera, bo każdy ksiądz i biskup wie o warunkach Zbawienia w Niebie. Oni wiedzą że Bóg dał ludziom wolną wolę ale jest Nam przykro że ci rządzący kapłani w sutannach wybierają demoniczną swawolę. Ja, Maryja i Wszyscy Święci w Niebie błagamy Ojca Wszechmogącego o Pokój wPolsce  i na świecie ale zawsze panują granice cierpliwości i wytrzymałości nawet dla Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego. Lucyfer nie próżnuje i cały czas ludzkie serca atakuje co już widzicie w internecie bo tak jest rzeczywiście. Dziękuję wam Polacy, że bronicie Pokoju i Polski jak umiecie. Polscy rolnicy są najbardziej wierni Bogu, rzetelni, uczciwi i dobrze, że walczą o swoje własności. Błogosławię was patrioci polscy – politycy, duchowni  i rolnicy i przygotujcie się, bo tragiczny czas zbliża  się szybko przez pachołki lucyfera, których jest mnóstwo w Polsce i na świecie i przez nich wojna światowa okrutna będzie a oni nieustraszeni grzesznicy i mordercy spadną do swego pana lucyfera na czas wieczny. 
                NADZIEJA JEST TYLKO JEDNA – UZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI – AMEN”.
                                                                   —————————–————————————-
                                      Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie  – 13.05.24 r.                             
                                                               
                                                                                                                          Modlitwa.
                 Panie Jezu Chryste Królu nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
           który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały,
             Królem Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i Śmierci.
             Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy jako Królowi Polski i Wszechświata i kochamy Cię.
            Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego
             co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy na wieki wieczne. Amen.
 
MODLITWY WRAZ Z AKTEM INTRONIZACJI
 

 

Hymn do Chrystusa Króla Polski
 

 

Co Bóg chce powiedzieć przez znak zorzy? – ks. Sławomir Kostrzewa
 

 

 

 

HERETYCKA DROGA KRZYŻOWA Z kard. RYSIEM !!!
 
LEWICOWY RZĄD TUSKA ZABIJA NARÓD POLSKI !