SZCZĘŚLIWY NARÓD WYBRANY PRZEZ PANA BOGA. BŁOGOSŁAWIONY JESTEŚ PANIE, BOŻE NASZYCH OJCÓW PEŁEN CHWAŁY 

     I WYWYSZONY NA WIEKI. BŁOGOSŁAWIONY JESTEŚ NA TRONIE SWEGO KRÓLESTWA, UWIELBIONY I PRZESŁAWNY NA WIEKI.
 
     Duchu Święty w Trójcy Przenajświętszej błagamy Ciebie o natchnienia dla naszych Szanownych i Drogich Biskupów w Episkopacie, którzy rządzą Religią Katolicką aby rozpoznali nadchodzącą wojnę światową i różne tragedie zbliżające się szybko do naszej Ojczyzny Polski. Mamy tylko jeden Ratunek na Pokój – Pana Boga w Niebie. Tylko Bóg Cudowny Jezus Chrystus Król Polski może nam pomóc, bo cudownie zamieni serca ludzi na miłosierne i ludzie sami się nawrócą i będą  pragnęli Pokoju a w nagrodę będą wiecznie w Niebie. Czyżby nasi Kochani Biskupi nie wiedzieli że na wojnie oni też zginą a kapłani wiedzą jaka ich będzie wieczność za nieposłuszeństwo Panu Bogu. Każdy wie wg II wojny światowej jak potoczyły się losy Polski  i rządzących polityków i duchownych – zginęli, zamęczeni  i  zamordowani….. Dlatego bardzo prosimy Ducha Świętego aby zastukał mocno z miłości do serc biskupów zanim wrogowie wystrzelą na Polskę bombę atomową co jest bardzo możliwe. Czy Biskupi są już znudzeni Bożymi prośbami bo jeszcze nic złego nie dzieje się w Polsce i dlatego nie wykonują Pana Boga prośby, do tematu nie wracają, ale na wojny jednak toczące się narzekają razem z Papieżem.   

 

                              NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI ZIEMIĘ. ALLELUJA, ALLELUJA.

 DUCH ŚWIĘTY W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.

        „Ja bardzo się dziwię ludzkim stworzeniom, że gdy żyją to same nieszczęścia wybierają na podstawie okrutnych grzechów. Najbardziej grzeszą ci biskupi którzy są w Episkopacie przełożonymi Bożych kapłanów bo właśnie przez nich jest brak powołań na pracę duszpasterską kapłana. Powinni wszyscy mówić jednym Bożym językiem i nie ulegać demonicznym nawykom. Absolutnie kapłani ignorujący Boże Słowa nie mają racji, bo nie mogą Nam zamykać ust żadni kapłani a szczególnie, gdy ludzie im najbardziej wierzą, a oni uwielbiają siebie i swoje zwyczaje.  Ja razem z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem i Maryją patronujemy Naród Polski i atakujących wstrzymujemy. My chcemy aby nie włączały się strzały, aby bomby nie leciały i aby dusze biskupów do piekła nie spadały. Bóg Ojciec Wszechmogący stworzył piękny świat i Planetę Ziemię  z  miłości   dla wszelkiego stworzenia i jest zmartwiony, gdy ludzie ulegają lucyferycznej obłudzie. Bóg Ojciec jest Miłością, buduje i dobro pomnaża, a lucyfer wszystko rujnuje i ludzi różnymi sposobami morduje. Także demoniczni ludzie rządzą polityką w Polsce, bo nic dobrego nie robią, a złe warunki dla Polaków tworzą – i pracują na konto wrogów waszych, których zapraszają do niszczenia i trwonienia bogactw naturalnych i zdobytych ciężką pracą bogactw waszych. Oczywiście najbardziej poprzedniej i obecnej tragedii są winni biskupi rządzący Episkopatem i Religią Katolicką bo nie słuchają Kochającego Jezusa Chrystusa Zbawiciela  a słuchają podpowiedzi lucyfera mąciciela i akceptują zarządzenia przeciw wam Polakom, gdyż już macie mnóstwo odczuwalnych odczuwalnych  i widzialnych przeciw wam znaków. Ponieważ bardzo dużo czasu upłynęło, a sytuacja w Polsce i na świecie dla normalnych ludzi jest nie do zniesienia, to wkrótce zareaguje Bóg Ojciec właściwie, bo nie może patrzeć jak lucyferyczni ludzie niszczą pracę Jego. Wkrótce rozpocznie swoją Bożą działalność ochrony dobra na świecie a Polskę odda Synowi Jezusowi Chrystusowi Królowi  a przez OŚWIECENIE które zapanuje w duszach waszych spowoduje nawrócenie na Drogi Boże w pokorze mnóstwa ludzi, bo świat musi istnieć, który jest stworzony na Chwałę Boga Wszechmogącego  w Przenajświętszej Trójcy i Maryi Pośredniczki Łask Bożych dla ludu Bożego. Przygotujcie swoje dusze mieszkańcy Ziemi na spotkanie ze Mną Duchem Świętym, Który wasze serca odmieni. Tylko Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny jest Ratunkiem dla ludzi i stworzenia istnienia a wy nie ulegajcie złego dusz kuszenia. Modlitwa, Modlitwa i Pokora ocali was i oblicze Ziemi a ci, którzy nie będą posłuszni Bogu Wszechmogącemu do piekła spadną lucyferem otumanieni. My zawsze ostrzegamy i was upominamy.  Duch Święty Trzecia Osoba Boska a szkoda że przez wielu niepojęty”.             

                                                                                                            ————————–——–

   PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, NAPEŁNIJ SERCA SWOICH WIERNYCH I ZAPAL W NICH OGIEŃ SWOJEJ MIŁOŚCI. ALLELUJA, ALLELUJA.

 

             

 Bardzo proszę Duchu Święty powiedz nam katolikom dlaczego w Polsce nie są odprawiane Msze św. do Ducha Św. i do Boga Ojca? W Chicago były odprawiane Msze św. do Ducha Świętego w ostatnie poniedziałki każdego m-ca, a do Boga Ojca siódmego dnia każdego miesiąca. Gdy władzę religijną w Chicago objął kard.Blase Cupich a tak naprawdę – niszczyciel Katolickich Kościołów, gdyż już dużo ich zamknął i sprzedał. Polacy modlą się już 5 lat o odzyskanie Kościoła św.Wojciecha w Chicago a kard.Cupich sprzedał parking aby ludzie nie mogli przyjeżdżać. 

              

                          DUCH ŚWIĘTY.

              „Ja, Duch Święty też żyję, przemawiam do was i Mszy Świętych także oczekuję. Bóg Ojciec Stworzyciel Świata też żyje, przemawia do was, bo wszystkich ludzi też miłuje, a bardzo mało ludzi to zauważa i ogólnie mówię – Boga Ojca i Mnie Ducha Świętego respektuje. Gdyby wasi biskupi i kapłani wierzyli w Moją i Boga Ojca Moc Bożą to by nie było grzeszników na świecie aż tak dużo jak obecnie. Nam bardzo zależy, aby nawet wszyscy ludzie chcieli i mogli być Zbawieni i z Nami wiecznie zamieszkali w Niebie. Ponieważ nawet Biskupi Mnie lekceważą, to losy ludzi i kapłanów także zawsze się „ważą”. Trójca Przenajświętsza to Trzy Osoby Boskie i wymagam aby kapłani z miłości  i szacunku do Nas nawracali się także. Dlaczego My musimy zawsze prosić grzeszników – ukazujemy się i przekonujemy was różnymi sposobami, a biskupi rządzący Religią Katolicką powinni sami pytać Nas. Nam w Niebie bardzo zależy na Pokoju w każdym Państwie i na całym świecie bo podczas Pokoju i Spokoju trwa porozumienie i zjednoczenie między ludźmi a wróg kusiciel nie zdoła żadnego serca ludzkiego zdobyć. Widzicie Nasi Drodzy Apostołowie – Biskupi, że potrzebne są Msze Święte do Ducha Świętego i do Boga Ojca Wszechmogącego, a wtedy ludziom wyjaśnią dokładnie na czym polega ludzi na Ziemi życie. Pozwalamy ukazywać się Osobom Świętym z Nieba, gdyż rozumiemy, że dużo wyjaśnić o Trójcy Przenajświętszej ludziom trzeba. Obecnie tak bardzo panuje lucyfer ze swoimi sługami na całej Ziemi, że zapraszam wszystkich ludzi na Adorację Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie a Ja Duch Święty pomagam zaprzyjaźnić się z Nami, bo Nam bardzo zależy na przyjaźni z wami. Dlatego oczekujemy na Msze Święte do Boga Ojca, do Ducha Świętego i zapraszamy na Nie człowieka każdego, bo i wam powinno zależeć na Wiecznym Zbawieniu i zamieszkaniu z Nami w Niebie. Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi i Mnie Świętemu Duchowi jest bardzo przykro, że Biskupów trzeba przekonywać latami, a powinni sami rozmawiać z Nami. No tak, kochani mieszkańcy Ziemi, a szczególnie do Polskiego Narodu mówię – powracajcie na Drogi Boże w pokorze rozmodleni i Różańcami opatrzeni – uczcie się Miłości  do Boga Ojca w Trójcy Świętej Jedynego, Maryi i do każdego bliźniego, bo i Nam bardzo zależy na Zbawieniu człowieka każdego. My mówimy do Naszych kochanych Biskupów w Episkopacie i kapłana każdego, lecz oni nie chcą Nam wierzyć a przecież robią Nam wielką przykrość bo do swoich serc dopuszczają pokusy demona piekielnego. Bądźcie wzorem dla Boga Ojca Wszechmogącego i szanujcie Jezusa Chrystusa czyniąc godny Znak Krzyża Świętego a nie machajcie dłońmi byle jak i nie obrażajcie Nas. Na zakończenie Mszy Świętej, gdy Błogosławicie ludzi w Imię Trójcy Przenajświętszej, to wszyscy powinni uklęknąć. Błogosławieństwo od całej Trójcy Przenajświętszej wierni powinni przyjąć  z godnością,  a wy nakazujecie ludziom wstać – co znaczy, że chcą równi z Nami być.  Upadnij na kolana ludu czcią przejęty – uwielbiaj swego Pana: „Święty, Święty, Święty”


                                                                                                       —————————————-                           
                                            Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 18.05.24 r. 
          PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY, ZEŚLIJ Z NIEBA WZIĘTY ŚWIATŁA TWEGO STRUMIEŃ. PRZYJDŹ OJCZE UBOGICH, PRZYJDŹ DAWCO ŁASK DROGICH.
                               PRZYJDŹ ŚWIATŁOŚCI SUMIEŃ. NAGNIJ CO JEST HARDE, ROZGRZEJ SERCA TWARDE, PROWADŹ ZABŁĄKANE. 
      DAJ TWOIM WIERZĄCYM W TOBIE UFAJĄCYM SIEDMIORAKIE DARY, DAJ ZASŁUGĘ MĘSTWA, DAJ WIENIEC ZWYCIĘSTWA, DAJ SZCZĘŚCIE BEZ MIARY.

Poświęcenie Figury Chrystusa Króla Polski oraz Ogrodu Różańca Świętego w Ostrem-Twardorzeczce.

Catalina Rivas Tajemnica Mszy Św czyta Halina Łabonarska 
 
Wykorzystajcie ten czas, który nam jeszcze pozostał.
 
Uwaga, grupa biskupów tworzy zalążki nowego Kościoła Światowego w Polsce ! Skandaliczna mowa biskupa
 
 MARYJA KRÓLOWA POLSKI PRAGNIE POMAGAĆ POLAKOM 
  I NASZEJ OJCZYŹNIE WYTRWAĆ W POKOJU I ZGODZIE. 
UWIELBIAJMY CAŁĄ TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MARYJĘ NIEPOKALANIE POCZĘTĄ.
   Nasza ukochana Maryjo Królowo Polski bardzo prosimy o wskazówki jak powinniśmy postępować my katolicy świeccy polscy.  Modlimy się z kapłanami i sami w Kościołach – przekazujemy Twoje Słowa kapłanom i biskupom w Episkopacie i bardzo ich prosimy  o poważne traktowanie Twoich próśb – Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI UZNANIE co jest warunkiem na POKOJU panowanie bo wojna się rozwija i rozszerza na cały świat.
                          Święto Matki Bożej Królowej Polski. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja - Twój Radom
        MATKA BOŻA KRÓLOWA POLSKI.
      „Bóg Ojciec Wszechmogący dał ludziom Wielkie Łaski i także wolną wolę, bo nie zmusza nikogo do niczego, ale podpowiada jakie warunki ustalił, aby ludzie wybrali dla siebie po życiu na Ziemi szczęśliwe wieczne życie w Niebie. Bardzo wam dziękuję Moi – Nasi kochani Polacy że jesteście w Modlitewnym kontakcie z Nami a przez Nas wysłuchiwani. Jestem smutna bo kapłani znają zasady zbawienia dusz ludzkich i buntują się jak Żydzi w Starym Testamencie a mnóstwo jest świadectw ludzi nawróconych oraz rozeznanie Nieba i piekła w internecie. Od wieków faryzeusze Żydowscy  rządzą według swoich demonicznych wskazówek i przegrywają, bo siebie wywyższają i do swego pana do piekła spadają. Oni też to wszystko wiedzą, ale pycha ich serca rozsadza, bo ważniejszych od Boga Stworzyciela Świata udają i nie panują nad swoimi grzechami, bo są pewni, że ich nie mają. Bóg Ojciec Wszechmogący, Jezus Chrystus i Ja Maryja Objawiamy się – ukazujemy wizualnie dla ludzi i przekazujemy z miłością czego od was Polaków oczekujemy. Apostołowie Jezusa Chrystusa nie chcą jak Żydzi słuchać Rad i Próśb Bożych a o rozmowy Bóg ich prosi bo żyje, obserwuje i jest Nam przykro patrzeć na świat, że Przykazań Bożych nie wykonują a pychą i samo-uwielbianiem sobie i ludzkości wieczność w piekle szykują. Nas to bardzo dziwi, że niby tacy uczeni biskupi rządzący Religią Katolicką a lucyferowi są posłuszni. W Kościele nawet podczas Mszy Świętej zachowują się często jakby Bogiem kierowali i Słowa w Mszy świętej pozmieniali. Na Krzyżu wisi Nagi Zbawiciel Jezus Chrystus a oni zamiast Zbawiciela – sami bogato się poubierali i na głowy wysokie Mitry ponakładali, a Jezus cierpi w koronie cierniowej z oddali. Owszem – Krzyż musi być w Kościele, ale  obok powinien być Bóg Zbawiciel i Przyjaciel dostojnie po Królewsku ubrany i publicznie uwielbiany, bo jest Bogiem Panującym, wszystko widzącym i wiedzącym. Tylko Bóg jest Bogiem – Właścicielem Ziemi i całego Wszechświata, a biskupi Boga poniżają i nawet ludzi tego nauczają. Także ratuję Bożych kapłanów, którzy kochają całą Trójcę Przenajświętszą i Mnie Królowę Polski, bo z zazdrości biskupi kierujący Kościołem Katolickim w Polsce tych Bożych kapłanów z Kościoła usuwają. Druga Wojna światowa też była zaakceptowana przez Episkopat w Polsce bo nie posłuchali Jezusa Chrystusa i Bożych kapłanów  którzy prosili kardynała Hlonda o uznanie Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, ale Hlond uciekł jak faryzeusze Żydowscy przed Bogiem Ojcem uciekali i przegrywali. Kto z Bogiem walczy, to do piekła spada na wieczne czasy, a takie postępowanie biskupów – najbardziej Nas rani.
            Bóg Ojciec już tak dużo Próśb przekazał „dygnitarzom” w sutannach, a oni wydają swoje „przykazania” przeciw całej Trójcy Przenajświętszej, a niczego z Bogiem nie uzgadniają. Przecież wiedzą, że My wszystko widzimy i słyszymy, to tym bardziej „pieczętują” swoje winy. Nadszedł czas rozliczenia ludzi na świecie, a wy rządzący Religią Katolicką od lat o tym wiecie a dalej nad Bogiem Właścicielem świata panujecie. Bóg dał ludziom wolną wolę i pragnie, aby ludzie z własnej woli Boga w Trójcy Przenajświętszej kochali, o wszystko pytali i z Nim uzgadniali. Bóg jest Miłością  i nigdy nie chce zabijać, ani karać, ale ludzie wybierają lucyfera, który tylko między ludźmi miesza – konflikty i wojny wywołuje a to jest bardzo przykre, że przeciwko Bogu ludzi buntuje na ich zgubę. Bóg cały czas ludzi ratuje i nadszedł czas, że nad ludźmi jeszcze raz się ulituje i OSTRZEŻENIE zapanuje podczas  którego wiele, wiele, wiele dusz się uratuje. Bóg daje cały czas szansę na wieczne szczęście w Niebie, bo pozwala na nawrócenie ludzi, którzy pokazują w internecie jaka jest droga do Nieba. Mam nadzieję że w maju – miesiącu Maryjnym Biskupi rządzący Episkopatem zrozumieją i posłuchają  jaki warunek zaprowadzi ludzi do Raju. Tylko Bóg Zbawiciel Jezus Chrystus KRÓL POLSKI jest Nadzieją na Pokój w sercach, rodzinach i Narodach na Planecie Ziemi i dopiero wtedy serca ludzi na miłosierne zamieni. Czekamy i wybuch wojny światowej odwlekamy, ale wrogowie wasi są niecierpliwi, więc niech biskupi z Episkopatu w Polsce nie odwlekają Jezusa Chrystusa Intronizacji.  Maryja Królowa Polski i Świata całego pragnie wywyższenia na Króla Polski Syna Swego”.
                                                       —————————–
               Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i Maryją Królową Polski – 3.05.24 r.

 

Pod Twoją Obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od 
wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno Chwalebna i Błogosławiona o Pani nasza Orędowniczko, Pośredniczko 
nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi swojemu nas oddawaj. Maryjo Matko Boża i nasza Królowo Polski bardzo prosimy o Pokój w Polsce, o Cudowne ocalenie Polski przed wojną oraz przed różnego rodzaju atakami Unii Europejskiej i nieprzyjaciół, których mamy od lat mnóstwo wokółNikt nie chce nas Polaków bronić – ani Rząd w części obcokrajowców, ani biskupi rządzący Episkopatem i nie wiemy, czy wszyscy są Polakami. Mamy tylko Przyjaciół w Niebie – Boga w Trójcy Przenajświętszej i Ciebie Maryjo Królową. 
   MARYJA KRÓLOWA POLSKI.
    „Moi drodzy Polacy widzę, że zbliża się niestety tragiczny czas dla was i jest Mnie bardzo smutno, bo waszym wrogom pomagają biskupi z Episkopatu, gdyż akceptują to swoim milczeniem, które „to samo” znaczy. My w Niebie troszczymy się i bardzo się dziwimy rządzącym Polską politykom oraz rządzącym Polską katolikom że tak dużo lat się uczyli, znają losy z Pisma Świętego Jerozolimy  i nadal nie umieją zachować się jak prawdziwi katolicy – katolicy wierzą Bogu Wszechmogącemu wysłuchują co Bóg mówi cały czas przez Proroków a nie komentują. Przecież każdy wie, że Bóg po to stworzył ten piękny świat aby mógł żyć i bez wojen istnieć a Nam jest przykro że ludzie a szczególnie Boga Jezusa Chrystusa Apostołowie ulegają lucyferycznym pokusom bo lucyfer do kłótni, niezgody i wojen zmusza. Bóg pragnie ludzi szczęśliwych, a tylko Pokój i zgoda zapewni radość i szczęście. Przecież wiecie Polacy, że tylko wrogowie wasi – obcokrajowcy i komuniści nienawidzą całej Trójcy Przenajświętszej i Mnie Maryi, która broni każdego człowieka, Narodów  i pragnie na Planecie Ziemi Pokoju i Szczęścia. Jak obserwuję, zawsze sami jesteście winni wszelkich nieszczęść bo nie modlicie się o nawrócenie waszych rodzin, bo nie pytacie Nas Przyjaciół, a ulegacie i słuchacie polityków bezbożnych na wzór Narodu Żydowskiego bo oni przez wieki nie słuchali Boga Ojca Wszechmogącego i Jezusa Przyjaciela Cudownego i ulegali nawoływaniom faryzeuszy, którzy sami sobie w piekle wieczność wybierali i z lucyferem na wieczny czas zamieszkali. Moi ukochani Polacy – słuchajcie  Moich już teraz Świętych kapłanów, bo jak widzę rządzący Episkopatem faryzeusze prześladują i usuwają Bożych pasterzy i od Ołtarzy oddalają, 
a swoje dusze na potępienie lucyferowi oddają.  Każdy wie, że najgorszym grzechem kapłana jest nieposłuszeństwo Bogu Wszechmogącemu, który jest Miłością i wieczną Radością. Maryja Wspomożycielka wiernych Bogu Polaków”.
                                                        —————————-
              Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i Maryją Królową Polski – 1.05.24 r.
 
MARYJO, MATKO NAJŚWIĘTSZA, NIEPOKALANA DZIEWICO, KRÓLOWO ANIOŁÓW I LUDZI – ZECHCIEJ ŁASKAWIE WPŁYNĄĆ SWOIM PRZEMOŻNYM WSTAWIENNICTWEM U BOGA, ABY ZASTĘPY ANIOŁÓW POD WODZĄ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA UGASIŁY ZARZEWIA WOJEN I NIE DOPUŚCIŁY DO ZAGŁADY WOJENNEJ, ATOMOWEJ I NUKLEARNEJ NARODÓW NA PLANECIE ZIEMI.
 
 Prośba o ocalenie
 
MARYJA KRÓLOWA POLSKI PRAGNIE POMAGAĆ POLAKOM I NASZEJ OJCZYŹNIE WYTRWAĆ W POKOJU I ZGODZIE
Kazanie – ks. P. Natanek 26.04.2024 
 „Wielkie oczekiwanie na łaskę Intronizacji w waszym narodzie poprzez
modlitwę i post zostało łaskawie przyjęte”
Kazanie – ks. P. Natanek 02.05.2024 – „Polska jako wybranka Boga nie
cieszy się miłością innych narodów”
„Święci Kapłani uratują świat…” ks. Marek Bąk
https://www.youtube.com/watch?v=diMBnsEIiXg&t=6s
 
Znienawidzone przez księży słowa błogosławionego kard. Wyszyńskiego
https://www.youtube.com/watch?v=P1dOCyB9R5E
 
Chwalcie łąki umajone zespół ,,GLORIA”
https://www.youtube.com/watch?v=xeGwcsAAa_I
                     Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
                                     Kapliczki przydrożne i świątki w Jadownikach
 Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.
Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny.
Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych – a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu – zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni.
Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy.  Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas  w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.
                                              WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA – 12 maja 2024 r.
         Boże Jezu Chryste Zbawicielu – tak naprawdę to nie mogę zrozumieć naszych kochanych Biskupów rządzących Episkopatem i Religią Katolicką  w Polsce, że nie reagują na trwającą wojnę i rozszerzającą się na inne państwa.….  Prośbę Pana Jezusa sprzed 100 lat każdy kapłan zna i wie a II wojnę światową zaakceptował Episkopat z kard. A. Hlondem – Pan Jezus też go prosił o uznanie Królem Polski. Pan Jezus szanuje każdego człowieka, wolną wolę jego, nie zmusza do niczego ale pragnie porozumienia ze Swoimi Apostołami Kapłanami i Narodami.My katolicy wiemy, że powinniśmy kochać Pana Boga i bliźniego i rozumiemy, że gdyby Biskupi kochali Pana Boga, to by sami pytali swego Przełożonego jak postąpić, aby od wojny się uchronić. Gdyby Biskupi kochali bliźniego, to by dbali o panowanie w Polsce Pokoju różnymi sposobami. Kard. August Hlond wolał uciec z Polski 6.09.1939 r. zostawił Naród Polski i kapłanów na zabicie przez atakujących wrogów a mógł sam zapytaćObecnie zbliża się następna wojna światowa  ostatnia przed zapowiadanym „końcem świata” w Ewangeliach. Dla Biskupów uznanie oficjalne i publiczne Pana Jezusa Chrystusa Królem Polski powinno być największą przyjemnością i radością – mieć Boga Właściciela świata Przyjacielem, bo każdy wie – jeśli nie chce słuchać Pana Boga, to współpracują z lucyferem.  Panu Bogu nigdy nie byli posłuszni Żydzi i masoni więc jeśli nimi są nasi Kochani Biskupi to apelujemy o powrót do Jedynego Cudownego Boga Prawdziwego Zbawiciela bo nam katolikom jest szkoda każdego człowieka gdy do piekła spada. Polacy już od wielu, wielu lat nawet błagają Biskupów w Episkopacie aby wypełnili warunki Zbawiciela i uznali KRÓLEM POLSKI a tym samym zakończą się wojenne napady i walki a nastanie Pokój, Sprawiedliwość, Miłosierdzie i Miłość. Biskupi którzy uznają oficjalnie, publicznie i uroczyście Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI – usuną zapędy wojenne i zapanuje Pokój, Spokój, Zgoda I Pojednanie ludzi w Polsce i na świecie i nikt nie będzie w piekle.
 
    PAN JEZUS WSTĘPUJĄCY DO SWEGO OJCA WSZECHMOGĄCEGO WŁAŚCICIELA PLANETY ZIEMI
                                                             I CZŁOWIEKA KAŻDEGO – 12 maja 2024 r.
 
                                             PAN JEZUS.
     „Moja Polsko ukochana jesteś przez rządzących polityków nieustannie atakowana, bo Moja prośba przez Moich Pasterzy nie jest spełniana a przecież Polski Naród jest przeze Mnie wybrany dla innych Narodów do wzorowania. Jesteście rozmodleni, wierzący w Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Maryi zaufaliściei dziękuję  wam, że Nas nie zdradzacie. Owszem, z przykrością to mówię, że są w waszym Narodzie pachołki lucyfera oraz przykro Mnie to mówić że nie przejmują się nimi Biskupi rządzący Religią Katolicką  w Episkopacie. Zawsze najbardziej cierpią ludzie świeccy a szczególnie jest Nam żal was także rolników protestujących  w Warszawie – poszanowania i sprawiedliwości pragnących. Na takich spotkaniach powinni brać udział nawet Biskupi, bo gdyby Mnie Boga bronili i bliźniego, to by nie bali się żadnego wroga waszego. Całe Niebo płacze przez nieposłuszeństwo Biskupów, którzy Nami rządzą, a przecież wiedzą, że to na uciechę lucyfera czynią. Usunęli Imię Jezusa z Modlitw, Pieśni i Mszy Świętej, a to jest straszny ich grzech, bo tym samym walczą ze Mną. W Religii Katolickiej nie ma domysłów gdyż jest wszystko jasno wytłumaczone i rzetelnie dla ludzi Bogu wiernych. W Piśmie Świętym jest wyjaśnione, Biskupi wiedzą o tym co ich czeka w wieczności   bo gdy żyją to dwom bogom służą. Tak Mój ukochany Narodzie Polski masz tylko Jednego Przyjaciela Boga w Trójcy Świętej  Jedynego, który was nigdy nie zdradził a cały czas chce was prowadzić szczęśliwymi i bezpiecznymi drogami na wieczne przebywanie w Niebie.  Już 2000 lat przemawiam do Mojej kochanej ludzkości a najbardziej Mnie rozumieją ludzie prości. Dlatego najwięcej przemawiam do osób Mnie oddanych i Nas kochających. Kapłani także rozpoznają Moją Wolę, lecz ich przełożeni ignorują Moje i Maryi Słowa i dlatego wojna do dalszego rozprzestrzeniania jest gotowa. Do dnia dzisiejszego oglądacie filmy  II wojny światowej a Biskupi uwielbiają siebie i podejmują swoje decyzje niezgodne z Moją Wolą,  bo Mnie o nic nie pytają i nie proszą. Pozwalam ludziom mówić o Cudownych Zjawiskach nawróceń; pozwalam być im w stanie śmierci klinicznej, widzieć Mnie, rozmawiać,  powrócić do życia i wam przekazywać. Natomiast Biskupi rządzący Episkopatem i Mną, są obojętni na Moje Wizje i Słowa a Ja powtarzam – okrutna  III wojna do zaatakowania całego świata już jest gotowa. Jestem smutny jak i całe Niebo, że niby Moi Apostołowie a wybierają wieczne piekło. Nie będę wyliczał wam jacy biskupi i księża są w piekle na wiecznych torturach u lucyfera, bo każdy ksiądz i biskup wie o warunkach Zbawienia w Niebie. Oni wiedzą że Bóg dał ludziom wolną wolę ale jest Nam przykro że ci rządzący kapłani w sutannach wybierają demoniczną swawolę. Ja, Maryja i Wszyscy Święci w Niebie błagamy Ojca Wszechmogącego o Pokój wPolsce  i na świecie ale zawsze panują granice cierpliwości i wytrzymałości nawet dla Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego. Lucyfer nie próżnuje i cały czas ludzkie serca atakuje co już widzicie w internecie bo tak jest rzeczywiście. Dziękuję wam Polacy, że bronicie Pokoju i Polski jak umiecie. Polscy rolnicy są najbardziej wierni Bogu, rzetelni, uczciwi i dobrze, że walczą o swoje własności. Błogosławię was patrioci polscy – politycy, duchowni  i rolnicy i przygotujcie się, bo tragiczny czas zbliża  się szybko przez pachołki lucyfera, których jest mnóstwo w Polsce i na świecie i przez nich wojna światowa okrutna będzie a oni nieustraszeni grzesznicy i mordercy spadną do swego pana lucyfera na czas wieczny. 
                NADZIEJA JEST TYLKO JEDNA – UZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI – AMEN”.
                                                                   —————————–————————————-
                                      Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie  – 13.05.24 r.                             
                                                               
                                                                                                                          Modlitwa.
                 Panie Jezu Chryste Królu nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
           który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały,
             Królem Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i Śmierci.
             Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy jako Królowi Polski i Wszechświata i kochamy Cię.
            Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego
             co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy na wieki wieczne. Amen.
 
MODLITWY WRAZ Z AKTEM INTRONIZACJI
 

 

Hymn do Chrystusa Króla Polski
 

 

Co Bóg chce powiedzieć przez znak zorzy? – ks. Sławomir Kostrzewa
 

 

 

 

HERETYCKA DROGA KRZYŻOWA Z kard. RYSIEM !!!
 
LEWICOWY RZĄD TUSKA ZABIJA NARÓD POLSKI !

Pan Jezus o Swoim Wizerunku Królewskim w Chojnie

                             Modlitwa.
                 Panie Jezu Chryste Królu nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,    
           który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały,
                   Królem Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i Śmierci.
             Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy jako Królowi Polski i Wszechświata i kochamy Cię.
            Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego
              co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy na wieki wieczne. Amen.
 
     Moi kochani wierni katolicy pragnę, aby Moje Wizerunki Królewskie mogły być cały czas zamieszczone na naszej Stronie Internetowej APOKALIPSA CHRYSTUSA KRÓLA widoczne dla wszystkich, gdyż Moje stałe chwalebne miejsce jest w Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusa Króla w Chojnie– skąd Króluję na całą Polskę.
 
HASŁO DLA POLSKI:  BÓG – RODZINA – OJCZYZNA.
                    Polsce nie jest potrzebny honor, bo z honorem była mnóstwo lat w niewoli. 
   Polsce naszej Katolickiej Ojczyźnie potrzebna jest RODZINA, którą cały czas niszczą nasi wrogowie.
 

                       Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla w Chojnie

12 czerwca 2021 r. kościół został podniesiony do rangi Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla. To jedyne takie Sanktuarium w Polsce. Uroczystości przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński ks. Abp Andrzej Dzięga. W jej trakcie zaprezentowano i poświęcono również obrazy Jezusa Miłosiernego i Chrystusa Króla Polski. Ten ostatni został podarowany w 2011 r. przez amerykańską Polonię z Chicago. Trafił wówczas na Jasną Górę, a w marcu 2021 r. przekazano go do Chojny. „Przyszedł z amerykańskiej ziemi ale od polskich serc i przez Częstochowę, przez Jasną Górę, gdzie w ukryciu przez pełnych 9 lat, jak w tajemnicy pod Sercem Niepokalanym, oczekiwał, omodlony, wytęskniony” – mówił ksiądz Arcybiskup.    

W niedzielę 9 października 2022 r. w Chojeńskim Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla odbyła się uroczysta Msza św. z zawierzeniem Narodu Polskiego Królowej Korony Polskiej oraz poświęceniem nowego ołtarza Matki Bożej Królowej Polski oraz obrazów znajdujących się w nim tj. MB Królowej Korony Polskiej i MB Nieustającej Pomocy. Eucharystii przewodniczył ks. Abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Wydarzenie to poprzedzone było czterodniowymi rekolekcjami wprowadzającymi, które poprowadził Ks. Marek Bąk.

         

Pod Twoją obronę uciekamy się nasza Boża Rodzicielko i ukochana Królowo Polski – naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza z Synem Swoim nas pojednaj Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O MODLITWĘ I POST W INTENCJI OJCZYZNY
 
+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 19 lutego 2024 roku
Jak przeżywać trudne chwile dla naszej ojczyzny?
Straszliwa katastrofa Ojczyzny! – ks. Dominik Chmielewski
https://www.youtube.com/watch?v=sTIrBoNtFdw&t=1s
ks. prałat Józef Niżnik – Strachocina – 16 lutego 2024 r.
https://www.youtube.com/watch?v=IYf0okwI4uE&t=67s
Bądźcie cali w Bogu i niech Pan Bóg cały będzie w Was
ks. prof Tadeusz Guz – Szozdy, 17.02. 2024

https://www.youtube.com/watch?v=fUabA3oZcIo

     ***********************************************************

PAN JEZUS POWIEDZIAŁ: JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM, NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA INACZEJ JAK TYLKO PRZEZE MNIE.       SŁOWA TWOJE PANIE SĄ DUCHEM I ŻYCIEM, TY MASZ SŁOWA ŻYCIA WIECZNEGO. NIE ZATWARDZAJCIE SERC WASZYCH LECZ SŁUCHAJCIE GŁOSU PAŃSKIEGO. KTO ZACHOWUJE NAUKĘ CHRYSTUSA, W TYM NAPRAWDĘ MIŁOŚĆ BOŻA JEST DOSKONAŁA.  BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ, ZE WSZYSTKICH SIŁ SWOICH I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM A BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO. BÓG OJCIEC POWIEDZIAŁ – TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY JEGO SŁUCHAJCIE. 

Apokalipsa Jezusa Chrystusa Króla Polski i świata

My bardzo dziękujemy Szanownym Biskupom w Episkopacie, że zajęli się Modlitwą o POKÓJ w POLSCE.

Bardzo pilnie prosimy także aby kochani Hierarchowie w Episkopacie przejęli się czytaniem z Księgi Proroka Jonasza, któremu Pan Bóg zlecił iść do Niniwy i głosić upomnienie i pościć, bo za 40 dni może być zburzona. My Polacy także bardzo prosimy przejąć się Ewangelią z 21.02.24 r. gdyż te słowa dotyczą także obecnej sytuacji w Polsce i na świecie. Żaden grzesznik polityczny nie podejmie się ratowania Polski i świata, tylko PAN BÓG WSZECHMOGĄCY I CUDA CZYNIĄCY. Pan Jezus już 100 lat temu upominał Rząd i swoich Apostołów w Episkopacie przez osoby wybrane do tej posługi i nawet pokazywał – jeśli Episkopat nie uzna Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI, to będzie okrutna wojna światowa. Niestety Pana Boga Słowa Episkopat zlekceważył a kard. Hlond uciekł z Polski 6.09.39 r. niby po pomoc do Watykanu a Pan Bóg był w zasięgu ręki, bo w każdym kościele. Niestety, Watykan sam potrzebował pomocy bo Niemcy zaatakowali Watykan także i to jest przykre, że nawet papież Apostoł Pana Boga nie wiedział że powinien szukać ratunku u swojego przełożonego Cudownego Pana Boga. Jak mógł zostawić kard. Hlond Naród Polski i swoich kapłanów na straszne działania wojenne i śmierć milionów ludzi, bo nie tylko Polaków, ale do Nieba, do tego Boga, którego zlekceważyli biskupi to każdy chce iść. Obecnie sytuacja w Polsce i na świecie jest podobna – Unia chce skłócić swoimi decyzjami haniebnymi Polaków, aby wywołać wojnę domową, a potem krótka droga do dołączenia do wojny światowej. My Polacy mamy już mnóstwo świadectw, że tylko Pan Bóg nas ale i cały świat uratuje przed dalszą wojną światową. My ludzie świeccy nie umiemy zrozumieć – jakich jeszcze ZNAKÓW chce Episkopat, aby uznać Boga JEZUSA CHRYSTUSA KOCHAJĄCEGO NASZĄ OJCZYZNĘ POLSKĘ – KRÓLEM POLSKI, aby być posłusznymi Maryi Królowej Polski, Bogu Ojcu i Zbawicielowi. Dlaczego grzesznicy kłócą się z Bogiem jak Żydzi w Starym Testamencie i zawsze przegrywali. Czy z nienawiści nie chcecie uznać Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI, bo przecież już dziecko Jezusek mały na każdym Obrazie ma Koronę Królewską. Przecież nie jesteście głupi i widzicie, że mały Jezusek jest Królem. Syn każdej królowej świeckiej zawsze jest królem danego państwa. W odwiedziny z piękną wizytą przyjechali z licznym orszakiem trzej Królowie z darami złota a nie wiedzieli nic o Jezusku a Wy wszyscy znacie cały życiorys Pana Jezusa i upieracie się, czy lucyfera słuchacie, czyli akceptujecie trzecią wojnę światową a dla siebie wieczne piekło za miliardy zgonów ludzi, bo nie tylko Polaków. Czy z nienawiści do Boga i nas Polaków nie chcecie być posłuszni Bogu a przecież każdy kapłan powinien wypełniać Przykazania Boże w pokorze, albo niech odejdzie z kapłaństwa. Gdyby Pan Bóg przyjął od nas ludzi świeckich AKTY to i wojen by nie było a w Polsce by szczęście kwitło. Pan Bóg Właściciel świata może mieć wymagania od grzeszników tym bardziej, że Boga Wszechmogącego i Zbawiciela warunki są bardzo łatwe do wypełnienia i przyjemne, bo bezpłatne, uroczyste i dla ludzi bardzo korzystne. Gdyby politycy i osoby duchowne rządzący Polską chcieli zaprzyjaźnić się z całą Trójcą Przenajświętszą i Maryją naszą Królową to Polska byłaby wymarzonym Krajem do zamieszkania a inne Narody by brały przykład i byłyby gotowe swoje Ojczyzny Bogu do oddania. PAN BÓG JEST MIŁOŚCIĄ a LUCYFER NIESZCZĘŚCIEM i ZŁOŚCIĄ – to każdy powinien wiedzieć. Pan Bóg zawsze do życia powołuje, pomaga i zawsze ratuje, a lucyfer niszczy i morduje. Pan Bóg pragnie przyjaźni z ludźmi a szczególnie ze swoimi kapłanami i biskupi nie mogą Bogu zamykać ust, bo Bóg żyje – wszystko widzi, słyszy i pragnie pomagać, a wtedy będzie dla nas jak BRAT.  KTÓŻ jak BÓG i my świeccy bardzo prosimy naszych Drogich Biskupów aby zaprzyjaźnili się z Panem Bogiem i z nami Polakami a my Wam pomożemy uczynić Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI pięknymi Modlitwami i zdecydowanymi pokutami a wtedy każdy obcokrajowiec i nawet innowierca będzie pragnął zamienić swoje życie i serca na pełne miłości i miłosierdzia. Bardzo proszę powołać Bogu oddanych kapłanów i koniecznie kapłana Dominika Chmielewskiego do zapoczątkowania dokładnego wszystkich serc i dusz oczyszczania, a wtedy nauka Świętego Proroka Jonasza i wzorowy przykład mieszkańców Niniwy i ich króla pomoże nam Polakom powołać ISKRĘ do pokojowego w Polsce i na świecie BOGA panowania. 

BOGDAN TROJANEK – AKT INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA ROMÓW- 4.02.2024
Pięknie! Cyganie potrafią a Polacy nie !!!
Polacy nie rządzą sami, bo są zawładnięci i zniewoleni przez obcokrajowców i innowierców 
a tylko udają Polaków dla swoich korzyści finansowych oraz władczych.
 
BOGDAN TROJANEK – AKT INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA ROMÓW- 4.02.2024
https://www.youtube.com/watch?v=xRX3ft6pSRY
PREMIER TUSK CHCE WPROWADZIĆ STAN WOJENNY POLICJĘ I WOJSKO NA PROTESTUJĄCYCH ROLNIKÓW
FAKTY MÓWIĄ, ŻE EPISKOPAT PATRZY SPOKOJNIE NA ROZWIJAJĄCĄ SIĘ WOJENNĄ SYTUACJĘ W POLSCE A PAN BÓG JESZCZE CZEKA I POLACY ZMARTWIENI CZEKAJĄ – ILE JESZCZE CZASĄ MAJĄ?
CI POLACY, KTÓRZY GŁOSOWALI NA TUSKA – OKRUTNEGO WROGA NARODU POLSKIEGO BĘDĄ ROZLICZANI PRZEZ SĘDZIEGO SPRAWIEDLIWEGO, BO SĄ WSPÓŁWINI NADCHODZĄCEJ BIEDZIE WG.
CZASU NIEPEWNEGO – PRZYSZŁEGO LUCYFERYCZNEGO.
 
 – PREMIER TUSK CHCE WPROWADZIĆ STAN WOJENNY POLICJĘ I WOJSKO NA PROTESTUJĄCYCH ROLNIKÓW. 
 
KONFEDERACJA MASAKRUJE TUSKA I HOŁOWNIĘ! W PAŃSTWIE RZĄDZI BEZPRAWIE I WOLA POLITYCZNA TUSKA!
https://www.youtube.com/watch?v=44RaR_proxM
 
Górnik nie wytrzymał, wygarnął co sądzi o zielonym ładzie
https://www.youtube.com/watch?v=ZpGmIyyzXjM
BOSAK WYKŁADA KAWE NA ŁAWE
https://www.youtube.com/watch?v=-T-0-aBQa-w
 
Rolnikom kończy się cierpliwość. Wieszczą nowotwory i głód.
https://www.youtube.com/watch?v=TUreylcqJqA
 
Terror uśmiechniętej Polski Hołowni i Tuska!
https://www.youtube.com/watch?v=M6URjzB9o1o
 
Komentarz Tygodnia: Oczopląs renegatów
https://www.youtube.com/watch?v=bKzalVd6T0E&t=2s
 
Światowe Centrum Przeciwko Ludobójstwu – nowy pomysł posła Brauna
https://www.youtube.com/watch?v=pmb6DeBQwwM&t=3083s

 

        ORĘDZIE PANA JEZUSA NA 2024 ROK.

Panie Jezu otrzymuję różne wiadomości oraz Orędzia o przyszłości świata i Polski ale pełne lęku wojennego nowych chorób, grzesznego życia ludzkości oraz coraz mniej w sercach ludzi szacunku do Boga i bliźniego bez miłości.
 
                                ORĘDZIE PANA JEZUSA NA 2024 ROK.
                 Jezus Król Polski - 06 - Obraz religijny :: terrasanta.pl
         
      „Mój ludu Polski przez siły nieprzyjacielskie nieustannie atakowany – nie poddawajcie się złemu duchowi, który teraz nagminnie obraduje dla twojej całkowitej zagłady i zguby. Do Rządu i do Episkopatu dostają się wrogowie Moi i wasi i chcą odebrać Narodowi Polskiemu przez Boga Ojca Wszechmogącego wam podane Łaski i szlachetne Dary. My w Niebie nie rozumiemy biskupów, którzy wiedzą z Pisma Świętego i z historii ogólnoświatowej, że Bóg zawsze zwyciężał, bo Naród Żydowski nigdy nie chciał być posłuszny Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Mnie Zbawicielowi oraz Świętemu Duchowi. Przecież oni wszyscy wiedzą – ci ludzie polityczni i duchowni, że zawsze przegrywali i tak jest do tej pory. Dlaczego wojują z innymi państwami różnymi sposobami, a powinni od początku zaprzyjaźnić się z Nami, a wtedy byliby Narodem przez Boga wybranym. Bóg jest Miłością a oni walczą z innymi tylko nienawiścią i złością. Bóg w Trójcy Świętej jeszcze czeka, że opamiętają się rządzący krajami i przestaną walczyć armatami, nabojami i atomami i ustanowią POKÓJ na całym świecie a jak ….. to wszyscy wiecie. Bóg Ojciec wie, co każde Państwo powinno uczynić aby zapanował Pokój w sercach i na całym świecie między Narodami to niech pytają Nas Drodzy Kapłani a oni wywyższają się sami, bo w tej chwili jest lucyfer między wami i wszystkich dręczy pokusami. 
                  TYLKO BÓG JEST JEDYNYM RATUNKIEM NA ZAPANOWANIE POKOJU I ZGODY
                                                  MIĘDZY LUDŹMI I NARODAMI.
Z historii wiecie, że gdy w państwach panował Król politycznie, to był porządek – tak i obecnie powinien panować Król religijnie i politycznie a tylko Bóg Jezus Chrystus KRÓL POLSKI i każdego Narodu uznany legalnie i uroczyście Ustanowi POKÓJ i BEZPIECZEŃSTWO na Planecie Ziemi dla każdego Narodu. Ja przed laty razem z Maryją Królową Polski wybrałem Naród Polski i opiekowaliśmy się razem wami lecz obecnie nadeszły tragiczne czasy bo wtargnął do władz politycznych i religijnych lucyfer ze swoimi demonami – tragicznymi podpowiedziami i radami  większość Państw zniewala,  a obecnie Polaków i dlatego dla Polski, ale i całego świata jest jedyna rada – UZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA BOGA KRÓLEM POLSKI, a wtedy Moje Boże Łaski Cudownie zamienią serca ludzi na miłosierne i tylko Przenajświętszej Trójcy wierne i Maryi waszej Królowej, która zmieni sytuację polityczną i religijną na Pokojową, spokojną, miłosną i uczuciową. Wojny i wszystkie tragedie ustaną, a ludzie z sercami demonicznymi powrócą sami do Mnie Boga Zbawiciela i nie będzie żadnego mąciciela.  Mój Ukochany Narodzie Polski – przemawiam szczególnie do Moich Apostołów, bo mają jeszcze Moc Moją, aby zmienić kierunek życiowej drogi na Boże Tory i odejść od błądzącej żydowskiej Tory. Zaprzyjaźnijcie się z Władcą – Właścicielem świata całego i pozostańcie na Bożej Ziemi z sercami nawróconymi w których miłość i miłosierdzie zniszczy wasze złe myśli kierujące was na złe czyny. Sami wiecie, że za złe myśli i czyny do piekła wiecznego, gorącego i czarnego wpadniecie, a gdy to co złe porzucicie, to do wiecznego, szczęśliwego i pięknego Bożego Nieba powrócicie, bo szczęście daje tylko DOBRO – więc piękne dobro wybierajcie a zło na zawsze porzucajcie.
                     Jezus Chrystus Zbawiciel i o panowaniu na całym świecie Pokoju marzyciel”.
                                                              ——————————
                               Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 30.12.23 r.
Króluj nam Chryste! Ojczyzno Ma! Ks. Stefan Ceberek
https://www.youtube.com/watch?v=yKsmJMn0noQ
MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:
Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.
M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA. ( podyktowana przez Pana Jezusa)
Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen

UWIELBIAJMY CAŁĄ TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MARYJĘ NIEPOKALANIE POCZĘTĄ KRÓLOWĘ POLSKI.
 
Nasza ukochana Królowo Narodu Polskiego błagamy Ciebie o prowadzenie nas w tym obecnym światowym chaosie. 
Wszędzie panuje nieuczciwość, cwaniactwo, chytrość, oszustwo i kłamstwo a my Polacy nie umiemy się bronić, bonie wiemy jak, skoro Rząd i Episkopat są obojętni na obecną sytuację gospodarczą, ekonomiczną i polityczną,  
a najbardziej religijną, bo Rząd chce wyrzucić Pana Boga i Ciebie z naszych serc i z naszej Ojczyzny Polski.
 
                          MARYJA MATKA BOŻA I NASZA – KRÓLOWA POLSKI.
                         Święto Matki Bożej Królowej Polski. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja - Twój  Radom
   „Mój Narodzie Polski Ukochany przez Mojego Syna Jezusa Chrystusa wybrany proszę was nie ulegajcie pokusom demonicznym, które są waszym nieszczęściem w rodzinach i w Państwie Polskim. Módlcie się,  Módlcie się, Módlcie się jak umiecie, lecz Modlitwy sercem rozważajcie i dobre uczynki powiększajcie. W waszych rodzinach powinna panować miłość, wierność, subtelność, prawda 
i wyrozumiałość. Porzućcie kłótnie i niezgodę, które są dla lucyfera bardzo wygodne. Zapraszam 
was do Modlitwy RóżańcowejNowenny i Litanie – odmawiajcie a co najważniejsze na Msze Święte przybywajcie i godnie na kolanach z rąk kapłana Najświętsze Ciało Zbawiciela waszego przyjmujcie. Bądźcie gotowi na spotkanie ze Zbawicielem waszym każdego dnia z sercami czystymi i grzechami usuniętymi i odpokutowanymi. Bardzo was kocham Polacy bo znam was i mogę na was zawsze liczyć a z odwagą i wiernością stańcie po stronie Boga Wszechmogącego z czystymi sercami Bogu zaofiarowanymi i oddanymi. Amen.
                                                                    ————————————–
                  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i Maryją Królową Polski – 30.12.23 r.                        
                                    Przyjaciele BOGA Najwyższego - 21.00 Apel Jasnogórski ❤️ 🙏 Jestem 🙏  Pamiętam 🙏 Czuwam 🙏 | Facebook
 
Z Dawna Polski Tyś Królową
https://www.youtube.com/watch?v=JHGW4cg8Ogo
 
Apel Jasnogórski – Maryjo Królowo Polski
https://www.youtube.com/watch?v=5Rp2fO3URAo
 
Opcja na świętość: życie z Maryją – ks. Sławomir Kostrzewa
https://www.youtube.com/watch?v=z_e4zhH4L7o

KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA KRÓLOWA POLSKI

Panie Jezu bardzo proszę o Twoją decyzję w sprawie naszej Strony internetowej APOKALIPSA CHRYSTUSA  KRÓLA – czy powinniśmy nadal ją prowadzić? Czy masz Panie Jezu jakieś plany dla nas prowadzących, bo czasy  przyszłe nie są ciekawe. Dlatego pytam, bo od dwu dni mam bardzo pilne natchnienia, abym zapytała   Ciebie nasz kochany Jezuniu, bo zawsze pytam i teraz też a zbliża się Twoja Uroczystość Chrystusa Króla.

PAN JEZUS.

  „Strona nasza nie jest  tak bardzo potrzebna ludziom, bo jest dużo Stron internetowych, a naszaAPOKALIPSA już się napracowała i zwolnijcie proszę jej reklamowanie. Od stycznia następnego  roku zamknijcie, a w grudniu bardzo zwolnijcie. Oczywiście, wiadomości przekazuj innym osobom,  bo nasza Strona nie jest pożądana tak bardzo jak kiedyś, bo już zakończyliśmy Słów Bożych przekazywanie. Inne osoby są powołane, które otrzymują Słowa Boże cały czas aktualne.   Błogosławię ciebie Mieczysławo, Dominikę – naszą wierną katoliczkę i jej rodzinę; kapłana Mateusza z jego oddaniem i Mnie Bogu umiłowaniem; Stanisława – naszego Apostoła, który bardzo dobrze wywiązał się do Książek „Jezuniu Moja Miłości” przygotowywania oraz wszystkie osoby  przygotowujące swoje dusze do Mojego oddania a rodziny swoje nawracajcie i uświęcajcie. Błogosławię naszych czytelników i Boga wielbicieli, którym bardzo pomogły ich Anieli. Dziękuję wam wszystkim Moi kochani katolicy, bo miłowanie wasze dla Nas bardzo się liczy.W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – Amen.A ty Mieczysławo jesteś Nam bardzo oddana.  Ja Jezus Chrystus Przyjaciel i Zbawiciel bardzo was kocham wraz z całą Trójcą Przenajświętsząi Polski Królową, która bardzo wami się opiekuje a ze Świętymi i Aniołami Pokój w Polsce buduje”.

                                                     —————————

               Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 25.XI.23 r.

ৡৣ❤️ Wybrał Cię Sam Bóg…❤️ৡৣ
https://www.youtube.com/watch?v=AERQiSfW5Cg
     UWIELBIAJMY CAŁĄ TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MARYJĘ NIEPOKALANIE POCZĘTĄ KRÓLOWĘ POLSKI.                                
                                    Bezpłatne zdjęcie kierowy kształt robić z róża kwiatem i gałązką na białym tle
♥️Oto nadszedł czas pożegnania ze wszystkimi Korespondentami świeckimi i kapłanami.♥️
Drodzy Polacy Katolicy i Patrioci doczekałam dnia, w którym muszę zakończyć korespondencję z Wami.
Nade wszystko jestem wdzięczna Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu,      że powołał mnie do Misyjnego zapisywania Słów Bożych i powrót na Drogi Święte Boże w pokorze.
    Jestem bardzo wdzięczna Panu Jezusowi Chrystusowi za ukazywanie się w żywej Przenajświętszej Osobie,
za wszystkie rozmowy, pouczenia, rady i wskazówki, a nade wszystko za Łaski uzdrowienia dusz i ciał ludzi, gdyż modliłam się w różnych  intencjach na prośby czytelników naszej Strony Internetowej, która będzie jeszcze otwarta lecz wiadomości nie będą bieżące aktualne. Mój wiek 76 lat powoduje że nie zawsze nadążam z pędzącym czasem wszystko wykonywać a pragnę szczególnie na Modlitwach skupić się i rozważać. 
Nie jestem chora na żadne ogólne choroby ale nie wiem jak będzie dalej bo w tym wieku mogą wydarzyć się różne przykre niespodzianki, które trudno jest wytłumaczyć. 
      Na polecenie Pana Jezusa zakończę 31.12.2023 r. prowadzenie Strony internetowej APOKALIPSA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA i nie będzie uaktualniana, ani wznawiana. W ciągu tych osiemnastu lat mojej Misji trzy razy Strona była atakowana i niszczona przez „obcych”, ale moi przyjaciele, których poznałam w tym czasie 
– szczególnie Stanisław bardzo mi pomagał, przenosił na swój komputer rozmowy Boże i wiadomości ważne. Takim sposobem Strona jest uratowana.
    Moja wdzięczność do Ducha Świętego jest nadzwyczajna, gdyż mną kierował i natchnieniami prowadził Drogami Bożymi i także w Mszach Św. mnie się ukazywał, szczególnie gdy kapłan podnosił Hostię godnie.
Moja – nasza Cudowna ukochana Mateńka Maryja Polski Królowa od lat młodości mnie prowadziła, chociaż JEJ nie słyszałam ale dużo się modliłam i wierność Bogu i Maryi zachowywałam a o co prosiłam to otrzymywałam.
Dziękuję każdego dnia nieustannie Panu Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, że pozwolił mi żyć do tej pory i mogę przepraszać za swoje grzechy, mojej rodziny i wszystkich grzeszników i jak umiem wynagradzać.
Jestem rada że poznałam swoje winy dokładnie bo w poprzednim czasie swoje grzechy łagodziłam i błądziłam
Dziękuję bardzo Mojej Miłości, że mogłam wyjechać do USA i miałam dużo czasu na czytanie książek Mistyków
i Kapłanów, dzięki którym swoje życie rozważałam, grzechy rozpoznawałam i za nie pokutowałam.
    Przepraszam wszystkie Osoby, które obrażałam i Panu Bogu je polecałam. Każdy człowiek jest grzesznikiem cały czas do zakończenia życia, a mnie bardzo zależy, aby wszyscy ludzie mogli i chcieli być bez winy, a taki stan serca i duszy zapewni tylko Pan Jezus Chrystus Król Polski bo gdy będzie oficjalnie uznany przez Episkopat i Rząd Królem Polski, to zamieni nasze serca na miłosierne Panu Bogu wierne i nikt nie będzie grzeszył, bo każdy będzie panującą sytuacją pokojową się cieszył. Dlatego walczę Modlitwą i piszę listy do Episkopatu i do Rządu, aby nie odwlekali tej wspaniałej czynności, bo Pan Bóg nie chce wojny, gdyż stworzył ten piękny świat, na nim ludzi – każde stworzenie i pragnie, aby zawarli pokojowe porozumienie, aby każdy człowiek mógł z Błogosławieństwem Bożym szczęśliwie żyć. Naszą Ojczyznę Polskę wybrał Pan Jezus Zbawiciel i pragnie aby nie było popełnianych grzechów, a szczególnie morderstw od dzieci począwszy, bo współżycie małżonków powinno być w miłości zaplanowane aby na pięknej Ziemi mogło być dla każdego człowieka, ptaków i zwierząt miejsce zaplanowane i przez wszystkich  z miłością i radością oczekiwane. 
A wtedy Pan Bóg w Trójcy Świętej  Jedyny będzie naszym Przyjacielem i wszyscy będą mogli żyć z Bogiem 
w przyjacielskim porozumieniu. Mieczysława Kordas  ♥️♥️♥️

❤️

ৡৣ❤️ Wybrał Cię Sam Bóg…❤️ৡৣ
https://www.youtube.com/watch?v=AERQiSfW5Cg

Modlitwa o Pokój na świecieBoże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i dobre czyny, daj swoim sługom pokój, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PIOSENKA DLA POLAKÓW
W Ojczyźnie – Króluj nam !

Moja pieśń na dzień dzisiejszy – Vox Eremi
https://www.youtube.com/watch?v=0G6Niz6D0gY
Boże nie pamiętaj, że kiedyś było źle.
https://www.youtube.com/watch?v=BmZlWFFkX00
Niech żyje Chrystus Król, Viva Christo Rey
https://www.youtube.com/watch?v=rbuaHnOFCvc

 

Weszliśmy w czas ciemności. Znaki z Watykanu i Warszawy
nie pozostawiają złudzeń…
https://www.youtube.com/watch?v=KIfUVtJiYgc
Tydzień IV – KONIEC CZASU – Czy SPOWIEDŹ może przynieść RATUNEK?
https://www.youtube.com/watch?v=eaOSkMaGVHY&t=720s
„Ludzie byli wstrząśnięci” Wszystko ma SENS || #1 TAJEMNICA
https://www.youtube.com/watch?v=NR5dK-ba5jsONI ŻYJĄ W NAS | Wzruszające kazanie ks. Mateusza Szerszenia CSMA
https://www.youtube.com/watch?v=rvMPcauMgdk
CHABAD LUBAWICZ – GOŹNA SEKTA!!!
GRZEGORZ BRAUN, gaśnica i CHANUKA w Sejmie – Czy to po katolicku? 
https://www.youtube.com/watch?v=y9E0eFhvX-o
Denuncjatorzy i filantropi… Monika Jaruzelska
https://www.youtube.com/watch?v=mbsV6YiDwvY
Przecież każdy człowiek i Tusk także zna zasady rządzenia politycznie Polską i Polakami – czyli władzę oddał lucyferowi bo lubi kolor czarny jak jego serce i sumienie jest.

 

JAK ZNAMY HISTORIĘ, TO ŻYDZI ZAWSZE OD POCZĄTKU WALCZYLI Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM 
ZAWSZE PRZEGRYWALI. GDYBY ŻYDZI ZAPRZYJAŹNILI SIĘ Z WŁAŚCICIELEM ŚWIATA, TO NIE MUSIELIBY NAPADAĆ NA INNE KRAJE JAK NA POLSKĘ BO RZĄDZILIBY CAŁYM ŚWIATEM Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM W POROZUMIENIU POKOJOWYM – PRZYJACIELEM I NIE BYŁOBY WOJEN.

 

Koronka do Dzieciątka Jezus – wg, wizji Zofii Nosko
„OJCZYZNĘ ODZYSKAMY PRZEZ ODZYSKANIE RODZIN – rozmowa z Ks. Markiem Bąkiem” 
 
Podsumowanie starego roku. Czy Polacy są jeszcze w większości katolikami? Ksiądz Marek Bąk

https://banbye.com/watch/v_gvfD9lWzYxl1

 
SKANDAL w Archidiecezji Wiedeńskiej
https://www.youtube.com/watch?v=JUjLQNcze1g
 
o. Augustyn Pelanowski – Nie ma już czasu. Część 5.
https://www.youtube.com/watch?v=mj6wq5r8MNQ
 
Opcja na świętość: życie z Maryją – ks. Sławomir Kostrzewa
https://www.youtube.com/watch?v=z_e4zhH4L7o
 
JAK POKONAĆ TRUDNOŚCI? | ks. Mateusz Szerszeń CSMA
https://www.youtube.com/watch?v=nUiRNdAjvns
 film„OJCZYZNĘ ODZYSKAMY PRZEZ ODZYSKANIE RODZIN – rozmowa z Ks. Markiem Bąkiem” YouTube
Kicz speluna w Warszawie. Kto stoi za bluźnierczą restauracją? Czemu obrażają tylko katolików?
https://www.youtube.com/watch?v=rMKLXDObXuY
 

Papież to nie wiejski proboszcz
https://www.youtube.com/watch?v=YBihvwnuygU
 
ROK 2024? ZASKAKUJĄCA PROGNOZA POSPIESZALSKIEGO
https://www.youtube.com/watch?v=NuCYU4_n2KI
Kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej?
Odc. 795 dr Leszek Sykulski
https://www.youtube.com/watch?v=jfxBDcWCovY
 
Tajemnicze NIEZIDENTYFIKOWANE rakiety latają nad Polską
https://www.youtube.com/watch?v=499e1LRuOcY

Prośba o pomoc gdyby ktoś jeszcze chciał i mógł  wspomóc nasze dzieło w Łopiennie….
https://zrzutka.pl/5evh4e
z modlitwą pozdrawiamy i życzymy Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
siostry ze Starego Domu Polskiego w Jerozolimie.”

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Łopiennie
62- 213 Łopienno 119
tel. 61 427 08 90
tel. kom. 668 689 360
e-mail: kontakt@dpslopienno.com.pl
Numer konta Santander:
71 1090 1375 0000 0000 3700 4665

   Życzę błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

 

Kochana Mieciu z okazji Twoich imienin, ślę bukiet najserdeczniejszych życzeń wiary, miłości, radości i błogosławieństwa Bożego, życzę Ci spokoju i pogody ducha, oraz zdrowia i szczęśliwych chwil każdego dnia. 

Dobry Bóg niech Cię chroni i strzeże, a Mateńka Boża Maryja ukryje w Swoim Niepokalanym Sercu.

Z Panem Bogiem!

Bożenka

ৡৣ Wybrał Cię Sam Bóg…ৡৣ
https://www.youtube.com/watch?v=AERQiSfW5Cg

 

  Na święto radosne, Dziecię Jezus się narodzi, z każdym rokiem jesteśmy starsi, 

          ale duchem młodzi, niech spokoju nikt nie zakłóci tylko kolędę zanuci.

 

              Ż Y C Z E N I A
Niech narodzenie Dziecięcia Jezus przyniesie do Waszego życia nowe światło, nadzieję,   
oświeca drogi codziennego życia, i pomaga życie czynić szczęśliwym.
Niechaj zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne ciepła i radości, 
niech będą dla Was błogosławieństwem !
Boże Narodzenie 2023

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kochani,
z okazji Świąt zainspirowana fraszką-życzeniami naszej tłumaczki Wandy, w tej sytuacji Polski i Świata, życzę abyśmy się wszyscy DOPCHALI  do właściwego ŻŁOBU  – tego Chrystusowego, w Grocie Betlejemskiej, abyśmy mieli w nim schronienie na to co przyjdzie i na wieczność.

 

 

Opamietajmy się! Przestańmy grzeszyć! Dzieciątko Jezus Płacze Krwawymi Łzami!

 
Modlitwa do Krwawych Łez Najświętszego Dzieciątka Jezus

O Najświętsze Dziecię Jezus, racz przyjąć moją modlitwę dla zasług Twojej Męki, Twojego cierpienia i Krwawych Łez, które wylewasz dla naszego zbawienia. Ocal moją duszę i dusze wszystkich tych, których Tobie polecam. Twoje Krwawe Łzy są ratunkiem i ocaleniem dla dusz ginących. Ratuj nas i cały grzeszny świat i bądź naszym zbawieniem. Amen.

 
OPIS CUDU KRWAWYCH ŁEZ

We włoskim mieście Cava de Tirreni / Salerno/, od 24.10.201lr. Figurka Dzieciątka Jezus została wystawiona do publicznej czci, gdyż od października 2010 płacze Krwawymi Łzami. Figurkę przywiózł z pielgrzymki do Ziemi Świętej jeden franciszkanin. Zmęczony podróżą, nie rozpakowując bagaży poszedł spać. Rano budzi go delikatny głos: „Otwórz Mnie – duszę się”. W pierwszej chwili pomyślał o zmarłej matce, potem otworzył pudełko i zobaczył, że figurka płacze Krwawymi Łzami. Pokazał to swojemu biskupowi, który akurat tego dnia przebywał w klasztorze i Figurkę zabrano do badania. Wyniki wskazują na Krew Ludzką i to taką samą jak na Całunie Turyńskim. Po roku badań, które zakończyły się pozytywnym rezultatem oddano Ją wiernym do czci.

 
„W Sejmie NIE POWINNO być ŚWIĘTA Chanuki?! Potężny SPÓR na WIZJI.”
 
 
Z Ziemi Świętej, z Betlejem, w dniu Wigilii Bożego Narodzenia, z ust duchownego chrześcijanina:
 

Polski punkt widzenia: Ks. prof. Waldemar Cisło (23.12.2023)

 

 

                                  Matka Boża z Medjugorje
„Drogie dzieci! Niosę wam mego Syna Jezusa, by wypełnił pokojem wasze serca, gdyż On jest Pokojem. Dziatki, szukajcie Jezusa w ciszy swego serca, aby narodził się ponownie. Świat potrzebuje Jezusa, dlatego dziatki szukajcie Go poprzez modlitwę, bo On codziennie daje się każdemu z was.”
 
Dziś Matka Boża przyszła odświętnie ubrana z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Jezus wyciągnął rękę na znak błogosławieństwa, a Matka Boża modliła się nad nami w języku aramejskim.
 

MEDJUGORIE – Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2023 – PRZESŁANIE KRÓLOWEJ POKOJU
https://www.youtube.com/watch?v=7_BeMqxiNJ8

 

Bosak: nie ma planu usunięcia Grzegorza Brauna z Konfederacji 

| #RZECZoPOLITYCE

 

https://www.youtube.com/watch?v=AAC_X6VIMMQ&t=937s

 

MÓJ KOMENTARZ –

Ten – Red Jacek Nizinkiewicz prezentuje informacje niczym przemówienie Gomułki ze zdartej płyty. Już niemal cała zacna część Polski wie czym pachnie podwórko Prezydenta A. Dudy 'Judy’ Kornhauzera i jego popleczników z sekty Chabad-Lubawich, a tenże Redaktorek zadaje pytania niczym uczeń podstawówki. Sejm RP to nie jest miejsce dla szabesgojów i przykrej tradycji Hanuki. Sejm RP to miejsce dla Polaków i rozstrzygania spraw narodowych. G. Braun jest bohaterem i pionierem krzewienia polskości, a nie jak D. Tusk „Rudy’ dla którego – 'Polskość to nienormalność’ za co został Premierem RP. Wstyd Redaktorku – 'ucz się ucz, bo nauka to patriotyzmu klucz’. Leszek M

Arcybiskup Viganò: F

Zdjęcie krzyża, wprowadzenie flagi UE. Pierwsze decyzje nowego wojewody lubelskiego

ałszywy prorok Bergoglio winny całkowitej apostazji

 

CUDOWNA BROŃ I DUMA CHABADU – DR NAFTALI BERG, POMYSŁODAWCA I PROMOTOR HAARP
Oj Maluśki, Maluśki – Zespół „Pieniny” – Krościenko nad Dunajcem

ZMIANA WŁADZY I MOŻLIWE ”OPERACJE FAŁSZWEJ FLAGI” NA TERENIE POLSKI

Wał Kamińskiego, jak to Pan Kamiński przyniósł walizkę z pieniędzmi do biura Pana Leppera. Niech odpowiedzą broniący TVP, dlaczego PiS zamkną najstarsze pismo Polskie za swojej kadencji.
Chryste, przepraszam Cię za moje grzechy.
„Zatwierdzono zmiany ludzkiego genomu | Dr Magdalena Kordon”

 

 

Wiersz K. Węgrzyna pt. „PACIERZ ZA POLSKĘ.” proszę o podanie w mediach i wśród znajomych – BÓG ZAPŁAĆ.

Pozdrawiam. Grzegorz.

 

PS…POLEXIT – POLEXIT – POLEXIT

 

DLACZEGO G. BRAUN ….(wysłuchaj do końca, bo na końcu zaczyna się obłudna naracja)

https://youtu.be/xKsA3hdgHEA?si=f1ncWMZIAWayv6HP

 

KTO NAPRAWDĘ ZABIŁ KS. JERZEGO POPIEŁUSZKĘ…..(dzieci tych diabłów SB-eków w dalszym ciągu rządzą Polską)

https://youtu.be/kukDFaljbHM?si=EZoyp5JUCdJcw1YC

#MuremZaBraunem Pikieta poparcia pod Sejmem RP

https://www.youtube.com/watch?v=4__btrCtjkE

Czy przegraliśmy Polskę? Miśko: Przynajmniej dwa pokolenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=BWJJE8lKchU

DR. ANNA MANDRELA rozmawia z KRZYSZTOFEM BALIŃSKIM

o wpływach żydowskich w Polsce np. Chabad Lubawicz..( proszę wysłuchaj i zachowaj)

https://youtu.be/vv01EEcqGYI?si=w3sNy2H1Ztdmu-5B

         

 MODLITWY


O Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i błagam Cię przez wstawiennictwo Twej Świętej Matki, wspieraj mnie w tej potrzebie, którą Ci dziś przedstawiam (…), gdyż wierzę mocno, że jako Bóg możesz wszystko uczynić. Oczekuję z ufnością otrzymania  Twej świętej łaski, kocham Cię z całego mego serca i ze wszystkich sił mojej duszy. Żałuję szczerze, żem Cię obraził grzechami i proszę o łaskę, abym już ich więcej nie popełniał. Postanawiam przeto nigdy już Ciebie nie obrażać i raczej wszystko wycierpieć, aniżeli w czymkolwiek Tobie się nie podobać! Pragnę odtąd wiernie Ci służyć. Dla miłości Twej, o Boże Dziecię, będę kochał bliźniego swego jak siebie samego. O, Dziecię Wszechmocne, o Jezu, błagam cię jeszcze raz, wesprzyj mnie w tej potrzebie.  Daj mi łaskę posiadania Ciebie w wieczności z Maryją i Józefem świętym, abym mógł Ciebie chwalić wraz z Aniołami całego niebieskiego dworu. Amen.

tekst na podstawie modlitwy objawionej przez Matkę Bożą w 1638 roku
karmelicie ojcu Cyrylowi – modlącemu się w kaplicy klasztoru karmelitańskiego w Pradze


O Jezu, moja miłości i Dobro najwyższe, Zbawicielu i Boże mój, cześć Ci oddaję i błogosławię Cię za tę szczęśliwą chwilę, w której raczyłeś stać się człowiekiem. Wychwalam ową świętą noc, w którą na ten świat przyszedłeś i raczyłeś się narodzić jako uboga Dziecina. Dzięki Ci składam, o Najsłodszy Odkupicielu, za tyle dowodów miłości Twojej, błagam Cię przez owe pierwsze boleści, które dla mnie poniosłeś, przez te pierwsze łzy, które dla mnie w stajence wylałeś, przebacz mi wszystkie grzechy moje, daj mi łaskę, abym je mógł przez całe życie opłakiwać i nimi się brzydzić, tak jak ich teraz nienawidzę i nimi się brzydzę. Amen.


Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, upragnione przez wszystkie narody, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, Królu aniołów, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, bądź uwielbione!
ŹRÓDŁO – 
LINK


Modlitwy do Dzieciątka Jezus
 

„Dziecko jest najpiękniejszym
darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Boga”
„W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca – obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei”.

                              święty Jan Paweł II                                                                                                                                                 

Starożytna tradycja głosi, że nabożeństwo do Jezus ma swoje początki na przepięknej, w Izraelu, niedaleko Nazaret. Tam pod opieka rodziców – Józefa i Maryi oraz dziadków – i Anny często przychodził, aby się modlić. Gromadzili się tam też inni pobożni ludzie, przejęci skutecznością modlitwy z Boskim Dzieciątkiem. Do tej tradycji nawiązały zakony karmelitańskie szerząc wszędzie pobożność do Dzieciątka Jezus. W wieku XIII ŚW. Antonii z Padwy, a w wieku XVI św. Kajetan byli sławnymi czcicielami Boskiego Dzieciątka, lecz największa sławę Dzieciątka głosiła św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża (ok. 1550). Wszyscy oni przez pośrednictwo Dzieciątka Jezus zawsze byli wysłuchani. Jezus powiedział: Wszystko, o co prosicie przez przyczynę Mojego Dziecięctwa, otrzymacie i niczego wam nie odmówię.

KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS

Uwielbiamy Cię Dziecię Jezus, Synu Boży, pełen Ducha Świętego.
Ojcze nasz… A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.
Wychwalamy Cię Maryjo, pełna łaski u Boga, Dziewicza Matko Dziecięcia Jezus.
Ojcze nasz… A Słowo stało się…

Pozdrawiamy Cię Józefie, troskliwy i pełen poświęcenia Opiekunie Dziecięcia Jezus.
Ojcze nasz… A Słowo stało się…

Na cześć dwunastu dziecięcych lat Pana Jezusa:
po każdej tajemnicy: Zdrowaś Maryjo… A Słowo stało się…

1. Zwiastowanie i Wcielenie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Oczekiwanie narodzenia Jezusa – niegościnność Betlejem
4. Narodzenie Dzieciątka Jezus – pokłon pierwszych ludzi – pasterzy
5. Obrzezanie i nadanie Najświętszego Imienia Jezus
6. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni – proroctwo Symeona i Anny
7. Pokłon Trzech Mędrców
8. Mord dzieci i ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu
9. Pobyt w Egipcie

10. Powrót z Egiptu do Nazaret
11. Życie w Nazarecie
12. Dwunastoletni Jezus w świątyni.

Boskie Dzieciątko Jezus Twoimi jesteśmy
i do Ciebie należeć chcemy

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, spraw, aby nasze rozważanie Tajemnicy Narodzenia Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, przyniosło nam łaski potrzebne w doczesnym i przygotowało nas do szczęścia wiecznego. 

Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pozdrawiam Cię, o Dziecię Jezus, pełne łaski. Pokój i miłosierdzie są z Tobą. Ty jesteś najpiękniejszym z synów Ludzkich i błogosławionym owocem Najczystszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi. O Jezu, Tyś jest wszechpotężnym Panem nieba i ziemi! W Ciebie wierzę, w Tobie całą nadzieję pokładam i proszę, wysłuchaj mnie, bo Ty wszystko możesz.

Minuta dla Dzieciątka Jezus

Błogosław mnie Dzieciątko Jezus! I wstawiaj się za mną nieustannie! Oddalaj ode mnie teraz i zawsze grzech. Jeśli potknę się, wyciągnij ku mnie Twą pomocną dłoń. Jeśli nawet sto razy upadnę, Ty sto razy podnieś mnie. Jeślibym o Tobie zapomniał, Ty nie zapominaj o mnie nigdy. Co się ze mną stanie, jeśli Ty mnie opuścisz? We wszelkich niebezpieczeństwach bądź ze mną. Chcę żyć i umierać w Twoich rękach. Pragnę by moje życie było dla Ciebie radością. Nie zostawiaj mnie Jezu, lecz wejrzyj na mnie z miłością. A na końcu drogi mojego życia okaż mi zbawienie i daj udział w Twojej chwale. Niech Twoje błogosławieństwo będzie ze mną dzisiaj i na zawsze.
Amen. Alleluja. (Chwała Ojcu…).

Modlitwa o pogodę ducha

Dzieciątko Jezus, Ty jesteś Królem Pokoju, pozwól mi przyjąć bez szemrania rzeczy, których nie mogę zmienić. Ty jesteś umocnieniem chrześcijan, daj mi siłę do zmiany tego, co mogę ulepszyć. Ty jesteś odwieczną mądrością,

pouczaj mnie w każdej sytuacji, co powinienem zrobić dla większej chwały Boga i co jest większym dobrem dla ludzi. Błagam Cię przez Twoje święte dziecięctwo, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa Dzieci Fatimskich i każdego dziecka – pragnieniem serca Maryi

Modlitwa w przeciwnościach

BOSKIE DZIECIĄTKO JEZUS:
W moich trudnościach i kłopotach – wspomagaj mnie
Od nieprzyjaciół duszy mojej – wybawiaj mnie
W moich błędach – oświecaj mnie
W moich wątpliwościach i zmartwieniach – pokrzepiaj mnie
W moich chorobach – uzdrawiaj mnie
Kiedy mnie spotka upokorzenie – podnoś mnie
W chwilach pokus – broń mnie
W godzinach smutku i rozpaczy – pocieszaj mnie
W Twoim kochającym sercu zachowaj mnie
W Twojej niepojętej wszechmocy strzeż mnie
W Twoich otwartych dłoniach ochraniaj mnie

Módlmy się.
O mój Jezu dobry, zbliżam się do Ciebie z sercem przepełnionym najczulszą miłością i wdzięcznością. Składam Ci hołd czci i dziękczynienia, a czując moją niegodność błagam Cię, Boskie Dziecię, oczyść moje serce Twoim spojrzeniem pełnym miłosierdzia, a rączką, którą cały świat błogosławisz, przygarnij do swego litościwego serca i wysłuchaj moich próśb. Amen.

Modlitwa ufności do boskiego Dzieciątka

Dzieciątko kochane mojego życia,
Radości wszystkich chrześcijan,
Łaskę, której potrzebuję, 

Powierzam Twoim błogosławionym rękom.
Ojcze nasz…
Ty znasz moje winy i potrzeby,
Więc cały się Tobie powierzam,
Daj pokój w przeciwnościach
I ulżyj sercu memu.
Zdrowaś Maryjo…
I choć na Twoją miłość nie zasługuję,
Spraw, niech nie biegnę ku Tobie na próżno,
Ponieważ Jesteś Synem Boga,
I ratunkiem chrześcijan.
Chwała Ojcu…
Wspomnij Dzieciątko Święte,
Że nigdy nie słyszano,
Aby ktokolwiek wzywając Ciebie,
Pozostał bez Twojej pomocy.
(wzbudzenie intencji)
Dlatego z wiarą i ufnością, 

Z pokorą i skruszonym sercem,
Napełniony miłością i nadzieja,
O tę szczególną łaskę Ciebie proszę.

 

Boskie Dzieciątko Jezus – Błogosław nam!

A teraz słuchaj swojego Zbawiciela:

Przyjacielu!
Znam Twoje problemy i chcę Ci pomóc.
Ze mną nie zginiesz.
Gdzie Ja jestem nie ma się czego lękać.
Zaufaj mi.
Kto Mnie kocha, otrzyma zbawienie.
Jestem zwycięzcą śmierci, piekła i grzechu.
Ten, kto jest ze Mną, zawsze zwycięży!

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO
DZIECIĄTKA JEZUS

Najświętsze Dziecię Jezus – synu Ojca
Przedwiecznego – kocham i wielbię Ciebie.

– w którego przyjściu poznajemy miłość Boga Ojca,
– jedyna nasza droga do domu Ojca Niebieskiego,
– przychodzące w mocy ducha Świętego,
– odwieczna światłości,
– dla którego stworzony został cały świat,
– Sługo Boży, Emanuelu zapowiedziany przez Proroków,
– zachwycone Niepokalanym Sercem Matki,
– błogosławiony owocu łona Najświętszej Dziewicy,
– poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej,
– wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę miłości,
– nauczycielu całej ludzkości, 

– dające radość świętemu Janowi w łonie matki,
– błogosławiące świętą Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka,
– Wszechmocny, uwielbiony przez Maryję w Jej pieśni,
– Światło nocy betlejemskiej i wszystkich nocy,
– Światłości wiekuista, utęskniona w mrokach Czyśćca,
– radości śpiewających aniołów,
– przynoszące na ziemię pokój ludziom dobrej woli,
– powierzone przez boga Ojca opiece przeczystego Józefa,
– nazywane synem Cieśli,
– zjednoczone ze świętym Józefem więzią wzajemnej miłości,
– z miłością przyjmujące pasterzy i wszystkich ubogich,
– przyjmujące dary serc Trzech Króli i wszystkich narodów,
– zagrożone przez nienawiść „Herodów” wszystkich czasów,
– wypędzone z serc, opanowanych przez szatana i grzech,
– szukające pokarmu miłości w naszym domu, 

szukające ciepła miłości w moim sercu,
– obecne w rodzinach złączonych modlitwą,
– szukające „Symeonów”, którzy wezmą Cię w objęcia,
– będące znakiem, któremu sprzeciwiać się będą,
– nadziejo i pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku,
– dające Niebo tym, którzy duchem upodobnili się do dziecka,
– przez Twą ucieczkę do Egiptu, pociecho wygnańców Ojczyzny,
– wzrastające w łasce u Boga i u ludzi,
– radości Rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin,
– wzorze posłuszeństwa rodzicom,
– miłujące ubóstwo, cichość i pokorę,
– wzorze czystej i radosnej dziecięcej zabawy,
– doskonałe we wszystkich swoich myślach, słowach i czynach,
– straszliwy Sędzio tych, którzy gorszą dzieci i młodzież,
– nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu,
– „rodzące się” w tajemnicy ofiary Mszy Świętej na ołtarzach świata,
– spragnione wielkiej miłości kapłanów,
oddające się nam w chlebie, Hostii Przenajświętszej,
– Sercem swoim ogarniające nas i wszystkich ludzi,
– nasza Miłości teraz i na wieki.

Jezu cichy i pokornego Serca Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się.
Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc swego jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej miłości i łasce, a gdy staniemy się jak dzieci – czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym mieszkasz i królujesz wraz ze swoim synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.”

MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS

O Jezu, miłości moja i Dobro moje najwyższe. Zbawicielu i Boże mój, cześć Ci oddaję i błogosławię Cię za tę szczęśliwą chwilę, w której raczyłeś stać się człowiekiem. Wychwalam ową świętą noc, w której na ten świat przyszedłeś i raczyłeś się narodzić jako uboga Dziecina. Dzięki Ci składam, o najsłodszy Odkupicielu, za tyle dowodów miłości Twojej. Błagam Cię, wspominając te pierwsze łzy, które dla mnie w stajence wylałeś, o przebaczenie wszystkich grzechów moich, łaskę serdecznego żalu za nie i mocnej poprawy. Amen.


PRZESŁANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
NIEDZIELA, 26 listopada 1989 roku,wigilia siódmej rocznicy objawienia

„Moje dzieci, Jezus powiedział do Piotra: <<Ty jesteś skałą, na której zbuduję mój Kościół>>. A Ja mówię teraz: <<Wy jesteście sercem, w którym Jezus Chrystus zbuduje swą JEDNOŚĆ>>. Chcę, abyście się modlili o pokój, od tej chwili i aż do wspomnienia zmartwychwstania”.

 

Politycy rządzący Polską koniecznie niech zapraszają imigrantów do swoich pałaców, domów, garaży – wszędzie ale tylko i wyłącznie do swoich posiadłości i także niech wszystko kupują im za swoje pensje milionowe a nas niech nie okradają. UNIA powinna dbać o swoich członków o Państwa członkowskie a nie o całą Afrykę. Niech pomagają im za swoje milionowe pensje w ich krajach.

Tego Polacy chcieliście? Jakiekolwiek były Wasze intencje, tak wybraliście. Nawała migrancka właśnie rusza


Dość zamiatania patologii pod dywan przez TVN – Kamil Rozalski

PJJ NEWS Rafał  Piech 
NOWA HOLECKA – NOWE TVP
 
Niemcy ATAKUJĄ Tuska. „Skończcie To Bezprawie”.
 
Ks.Daniel WACHOWIAK zaprasza. Nowy Wojewoda Lubelski usunął KRZYŻ
 
NOWA GAZETKA. Duda jest zirytowany słowami Kaczyńskiego
 
BIBLIA AUDIO