ZIEMIA UJRZAŁA SWEGO ZBAWICIELA – JAK JEST PRZEDZIWNE IMIĘ TWOJE PANIE JEZU.

                                         Jezus Chrystus Królem Polski? Religijna reklama w Olsztynie - Wykop.pl
(1 J 2,22-28)
Najmilsi: Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd. Co do was to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w Nim tak, jak was nauczył. Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.
                        Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana - Nasz Dziennik
     Panie Jezu Polacy bardzo proszą o Twoje Królewskie Błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny Polski oraz obdarz nas Swoimi Łaskami Miłosiernymi oraz Darami Ducha Świętego a szczególnie zamień serca ludzi na miłosierne aby chciały być Całej Trójcy Przenajświętszej i Maryi Królowej naszej wierne. Tak nam dopomóż Bóg.
           Dzisiaj rano zmarł Papież Benedykt XVI – 95 lat i dla jego duszy bardzo prosimy o Zbawienie wieczne.
   PAN JEZUS        

„Moja ukochana Mieczysławo Jestem rad, że odwdzięczasz się Mnie twojej Miłości pobożną sławą. Dziękuję tobie że prosisz wprost błagasz osoby duchowne rządzące Episkopatem i polityków w Rządzie aby uznali Mnie KRÓLEM POLSKI, a Ja będę waszym zaprzyjaźnionym Panem, Zbawicielem i Bratem. Miłość za miłość i tak by było za Mojego panowania, gdyż będzie dobrych i miłosiernych ludzi wielka ilość. Ja zszedłem z Nieba na Ziemię dla całej ludzkości aby nie było wśród was i między wami wrogów i złości. Pragnę, aby mogła na Planecie Ziemi panować miłość, wolność, subtelność, wyrozumiałość, przebaczenie i bym chciał powiedzieć: niech się tak stanie. Obecnie sytuacja na świecie Mnie też przeraża, bo mnóstwo ludzi się znieważa – o Bogu ich Stworzycielu zapominają, bo inne cele swego życia mają. Dlatego obdarzyłem ciebie Mieczysławo Moimi Łaskami i razem z przyjaciółmi Polakami
i kapłanami pracuj i módl się o nawrócenie bezbożnych i innowierców, aby mogli i aby chcieli być w Niebie z Nami bo tak bardzo pracują nad nimi ich Anieli. Przecież ludzie wiedzą że życie na Ziemi trwa krótko, a wieczność bez końca i dlatego posyłaj do ludzi informacje i filmy jakie jest: „życie po życiu”  aby mogli świadomie wybierać szczęście wieczne w czystym i pięknym Niebie. 
  Twoje życie Mieczysławo też uległo przemianie i w momencie pożegnania życia na Ziemi twoja dusza będzie posłana do Nas do Nieba, bo „Miłość za miłość”, a twoje serce coraz bardziej Mnie, całą Trójcę Przenajświętszą i Maryję miłuje. 
A Ja powiadam wam mieszkańcom Ziemi, że zapraszam was wszystkich do  Nas do Nieba i nawracać się z grzesznego życia trzeba. Posyłam do ludzi w dalszym ciągu proroków i osoby do przekazywania Naszych Orędzi i nie szukajcie przyczyn do znieważania Naszych Słów, bo pragniemy mnóstwa waszych nawróconych dusz. Ludzie – jesteście Naszą nadzieją, BO TYLKO JA JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI też Jestem waszą Nadzieją i wyroki wojenne i kataklizmy waszą Modlitwą rozwieję. Często pytam – dlaczego nie chcecie być dobrzy? Ja zwyciężyłem śmierć i wrogów też zwyciężę razem z wami rozmodlonymi i nawróconymi. Proście Ducha Świętego, aby kierował wami, bo lucyfer nie może być  z wami. Dziękuję tobie Mieczysławo, że bardzo Mnie pomagasz trafiać do serc ludzkich gdyż publicznie zamieszczasz na Naszych Stronach świadectwa ludzi idących Bożymi Drogami i kieruj Modlitwy do korespondentów, które utrzymują świat jeszcze w Pokoju a was korespondentów Stron Naszych proszę – niech w was pycha, zarozumiałość i zazdrość się nie panoszą. Tylko Pokora i Posłuszeństwo Bogu
w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu jest właściwą drogą do wiecznego Zbawienia i proście swoich Aniołów Stróżów, aby was ochraniały od demonicznego kuszenia. 
Dobrze piszesz, że w Niebie są wszyscy Święci i Błogosławieni, bo takie zasady Bóg Ojciec zatwierdził. Przykro, że papieże, biskupi i kapłani nie pytają Mnie o różne sprawy i dlatego przez nieznajomość posyłają morderców do Nieba bez Naszego pozwolenia. Ja pragnę rozmawiać z kapłanami, ale oni nie chcą, bo ich przełożeni wymyślają różne bezmyślne zasady. Dlatego mówię  do was osób świeckich u których jest więcej bojaźni i szacunku, a także miłości i odwagi.  Mieczysławo, nie jesteś obojętna twoim wrogom, ale dobrze mówisz – nie możesz być lepsza od Moich prześladowanych wielbicieli, których prowadzą Moi Anieli. Nie będę mówił więcej o tobie publicznie, bo i tak wiesz, że trzeba przygotować się do spotkania ze Mną dokładnie i specjalnie.  Kocham ciebie, twoją rodzinę, przyjaciół i dziękuję tobie że rozumiesz i nie rezygnujesz ze swojej Misji do której ciebie powołałem. Twój ukochany, umiłowany Przyjaciel Zbawiciel Jezus Chrystus Król Polski.
                                                       —————————–—————
                        Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 31.12.2022 r. 
                              SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU - 2023 - HAPPY NEW YEAR !!! 💝💝💝 - YouTube
                                                   Modlitwa na Nowy Rok

 

Wszechmogący Boże, prosimy o Błogosławieństwo Twoje na ten Nowy Rok.
Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz.
Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia?

To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny.
Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia.
Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności.
Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą Twoich Przykazań,
abym poddany Tobie, w mocy Twojej spokojnie, pokornie i ufnie czynił to,
co się Tobie podoba, co do mnie należy i znosił to, co Ty ześlesz na mnie.
Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, 
ale to wiem na pewno, że tym, którzy Ciebie miłują,
wszystko obraca się ku dobremu  i to mi wystarcza.
Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci.
Niech rozpocznę ten rok w miłości Twojej i pozostanę Ci wierny.
Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie od miłości Twojej.
Kieruj mną według świętej woli Twojej.
W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój,
bo wola Twoja jest naszym pokojem, pokojem wiecznym u Ciebie. Amen.

Modlitwa o odrzucenie złych duchów za przyczyną Matki Bożej Niepokalanej

 Panie nasz i Boże -Twoja Miłość do ludzi jest niewypowiedziana. Spraw, abyśmy służyli Tobie i utwierdzali się w wierze
i miłości. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu Bogu i chodzi Bożymi drogami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
                                                                                      Módlmy się do Boga Ojca naszego:
– za biskupów, kapłanów i diakonów, aby nie ustawali w trudzie głoszenia Ewangelii całemu światu.
– o jedność wszystkich Chrześcijan.
– za rządzących naszym krajem, aby zawsze troszczyli się o godziwe warunki życia przeciętnego obywatela.
– za sprawujących władzę, którzy w Kościele widzą jedynie ludzką instytucję.
– za Pokój na całym świecie, by wszędzie ustały wojny, a Narody świata wyciągnęły ku sobie pomocne dłonie.
– za naszą Ojczyznę, aby cieszyła się pokojem i społeczną sprawiedliwością.
                                                                CIEBIE PROSIMY WYSŁUCHAJ NAS BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY.

Prosimy o modlitwe w intencji naszej trzy letniej  siostrzenicy Nadii . U której dwa tygodnie temu zdiagnozowano guz mózgu.  Operowano ją . Od dzisiaj maleństwo poddawane jest chemioterapii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie .
https://www.siepomaga.pl/nadia-baczkowska

Sobota, 28 stycznia 2023
ŚW. TOMASZA Z AKWINU,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Święty słynący z umysłu i… tuszy - Opiekun - Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej
Z rozpraw św. Tomasza z Akwinu, kapłana

Krzyż jest wzorem wszelkich cnót
Czy konieczna była dla nas Męka Syna Bożego? Bezwzględnie i podwójnie konieczna: konieczna jako lekarstwo przeciw grzechom oraz konieczna jako przykład do naśladowania.
Męka Chrystusa jest nade wszystko lekarstwem, albowiem dzięki niej znajdujemy ratunek przeciw wszelkiemu złu, któremu poddani jesteśmy z powodu naszych grzechów.
Wielki jest również pożytek Męki jako przykładu. Albowiem zdolna jest dogłębnie przemienić nasze życie. Ktokolwiek pragnie wieść życie doskonałe, powinien odrzucić to, co Chrystus odrzucił na krzyżu, a dążyć do tego, do czego Chrystus dążył. Krzyż jest wzorem każdej bez wyjątku cnoty.
Szukasz przykładu miłości: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Tak właśnie Chrystus uczynił na krzyżu. Skoro więc On oddał za nas życie swoje, nie powinno być dla nas rzeczą zbyt trudną znieść jakiekolwiek przeciwności ze względu na Niego.
Szukasz cierpliwości? Największą znajdziesz na krzyżu. Cierpliwość może być wielka z dwóch powodów: kiedy ktoś znosi cierpliwie wielkie zło albo też kiedy znosi takie zło, którego mógłby uniknąć, ale nie stara się unikać. Na krzyżu Chrystus dał przykład jednego i drugiego. Albowiem „gdy cierpiał, nie wygrażał się; jak baranek na rzeź prowadzony, tak On nie otworzył ust swoich”. Wielka zaiste jest cierpliwość Chrystusa na krzyżu: „Biegnijmy cierpliwie w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę”.
Szukasz przykładu pokory? Popatrz na Ukrzyżowanego. Oto Bóg zechciał być sądzony przez Poncjusza Piłata i umrzeć.
Szukasz przykładu posłuszeństwa, naśladuj Tego, który stał się posłuszny Ojcu aż do śmierci: „Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, to jest Adama, wszyscy stali się grzesznikami, przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi”.
Szukasz przykładu wzgardzenia rzeczami świata? Idź za Tym, który jest „Królem królów i Panem panujących, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy”, który na krzyżu został ogołocony, wyszydzony, przebity, cierniem ukoronowany i w końcu napojony octem i żółcią.
Nie przywiązuj się przeto do szat i bogactw, albowiem „podzielili między siebie moje szaty”, ani do zaszczytów, bo stał się przedmiotem naigrawań i biczowania, ani do godności, ponieważ „uplótłszy koronę z cierni włożyli na moją głowę”, ani do rozkoszy, albowiem „pragnąłem, a napoili Mnie octem”.
Święty Tomasz z Akwinu

Tomasz urodził się na zamku Roccasecca niedaleko Akwinu (Włochy) w 1225 r. Jego ojciec, rycerz Landulf, był z pochodzenia Lombardczykiem, matka zaś była Normandką. Kiedy chłopiec miał 5 lat, rodzice oddali go w charakterze oblata do opactwa na Monte Cassino. Jednak Opatrzność miała inne zamiary wobec młodzieńca. Z niewyjaśnionych przyczyn opuścił on klasztor i udał się do Neapolu, gdzie studiował na tamtejszym uniwersytecie. Tam zapoznał się z niedawno założonym przez św. Dominika (+ 1221) Zakonem Kaznodziejskim. Rok wstąpienia do tego zakonu nie jest bliżej znany. Święty miał wtedy ok. 20 lat. Spotkało się to z dezaprobatą rodziny. Wszelkimi sposobami, włącznie z dwuletnim aresztem domowym, próbowano zmienić jego decyzję; bezskutecznie. Wysłano nawet jego własną siostrę, Marottę, by mu dominikanów „wybiła z głowy”. Tomasz jednak umiał tak do niej przemówić, że sama wstąpiła do benedyktynek.
Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd około roku 1248 do Kolonii, gdzie wykładał na tamtejszym uniwersytecie głośny uczony dominikański, św. Albert Wielki (+ 1260), który miał wypowiedzieć prorocze słowa o Tomaszu: „Nazywamy go niemym wołem, ale on jeszcze przez swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały świat”. W Kolonii Tomasz przyjął święcenia kapłańskie. Po chlubnym ukończeniu studiów przełożeni wysłali go do Paryża, by na tamtejszej Sorbonie wykładał teologię. Był najpierw bakałarzem nauk biblijnych (1252-1253), z kolei wykładał Sentencje Piotra Lombarda (1253-1255). Zadziwiał wszystkich jasnością wykładów, wymową i głębią. Stworzył własną metodę, w której najpierw wysuwał trudności i argumenty przeciw danej prawdzie, a potem je kolejno zbijał i dawał pełny wykład.
Na skutek intryg, jakie przeciwnicy dominikanów rozbudzili na Sorbonie, Tomasz po siedmiu latach powrócił do Włoch. Na kapitule generalnej został mianowany kaznodzieją (1260). Przez pewien czas prowadził także wykłady na dworze papieskim Urbana IV (1261-1265). W latach 1265-1267 przebywał ponownie w domu generalnym Zakonu – w klasztorze św. Sabiny w Rzymie. W latach 1267-1268 przebywał w Viterbo jako kaznodzieja papieski.
Kiedy ucichła burza w Paryżu, przełożeni ponownie wysłali swojego czołowego teologa do Paryża (1269-1272). Po trzech latach wrócił do Włoch i wykładał na uniwersytecie w Neapolu (1272-1274). W tym samym czasie kapituła generalna zobowiązała go, aby zorganizował teologiczne studium generale dla Zakonu. Tomasz upatrzył sobie na miejsce tychże studiów Neapol.
W roku 1274 papież bł. Grzegorz X zwołał do Lyonu sobór powszechny. Zaprosił także Tomasza z Akwinu. Tomasz jednak, mając 48 lat, po krótkiej chorobie zmarł w drodze na sobór w opactwie cystersów w Fossanuova dnia 7 marca 1274 roku. Z tego właśnie powodu do roku 1969 doroczną pamiątkę św. Tomasza Kościół obchodził właśnie 7 marca, w dzień śmierci. Ten dzień przypada jednak prawie zawsze w Wielkim Poście. Dlatego reforma liturgiczna doroczne wspomnienie świętego przesunęła wyjątkowo na 28 stycznia – a więc na dzień przeniesienia jego relikwii do Tuluzy w 1369 r.

Akwinata wsławił się szczególnie niewinnością życia oraz wiernością w zachowywaniu obserwancji zakonnych. Właściwe Zakonowi zadanie, jakim jest służba Słowu Bożemu w dobrowolnym ubóstwie, znalazło u niego wyraz w długoletniej pracy teologicznej: w gorliwym poszukiwaniu prawdy, którą należy nieustannie kontemplować i przekazywać innym. Dlatego wszystkie swoje zdolności oddał wyłącznie na służbę prawdy. Sam starał się ją posiąść, skądkolwiek by pochodziła, i ogromnie pragnął dzielić się nią z innymi. Odznaczał się pokorą oraz szlachetnym sposobem bycia.
Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że „między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym”. W swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji zostania biskupem.

Święty Tomasz z Akwinu

Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św. Tomasza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu zajęć mógł napisać dziesiątki tomów. Wyróżniał się umysłem nie tylko analitycznym, ale także syntetycznym. On jedyny odważył się dać panoramę całej nauki filozofii i teologii katolickiej w systemie zdumiewająco zwartym. Do najważniejszych jego dzieł należą: Summa contra gentiles, czyli apologia wiary przeciwko poganom, Kwestie dysputowane, Komentarz do „Sentencji” Piotra LombardaSumma teologiczna i komentarze do niektórych ksiąg Pisma świętego. Szczególną czcią Tomasz otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza i mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. znany hymn Zbliżam się w pokorze. Płonął synowską miłością do Najświętszej Maryi Panny.
Jest patronem dominikanów, księgarni, studentów i teologów; opiekun podczas sztormów. Papież Jan XXII zaliczył go do grona świętych 18 lipca 1323 roku. Papież św. Pius V ogłosił go 11 kwietnia 1567 roku piątym doktorem Kościoła zachodniego. Papież Leon XIII ustanowił go 4 sierpnia 1880 roku patronem wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich.

W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, w czarnej kapie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są: anioł, gołąb; infuła u nóg, której nie przyjął; kielich, kielich z Hostią, księga, laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro pisarskie, różaniec, słońce na piersiach, które symbolizuje jego Boską inspirację. Jego znakiem jest także Chrystus w aureoli.

Módlmy się. Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych, * spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

MOCNE ŚWIADECTWO Marty Przybyły „BOŻY RECYKLING” – Wojownicy Maryi 14.01.2023r

 

Psalm 143, 1-11
Modlitwa w ucisku
Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ga 2, 16)

Usłysz, Panie, modlitwę moją, †
w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, †
moje życie na ziemię powalił, *
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, *
zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, †
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, *
jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, *
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.

Kochani prosimy o wsparcie dla naszej córeczki Marysi Płaczkowskiej 2 latka i 9 miesięcy
w
związku z jej chorobą Hirszprunga, jej leczeniem w Gdańsku, mieszkamy już ponad pół roku
w
Gdańsku, wynajmujemy, koszty coraz większe, pochodzimy z Lublina

Z góry z całego serca 
dziękujemy.

 

               Orędzie z 25 stycznia 2023 r.
                           Czy fenomen Medjugorie jest autentyczny? - Wiadomości
„Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o pokój, bo szatan pragnie wojny i nienawiści w sercach i narodach. Dlatego módlcie się i ofiarujcie wasze dni postom i pokucie, aby Bóg dał wam pokój. Przyszłość jest na rozdrożu, bo nowoczesny człowiek nie chce Boga. Dlatego ludzkość zmierza ku zatraceniu. Wy, kochane dzieci, jesteście moją nadzieją. Módlcie się razem ze mną, by się zrealizowało to, co rozpoczęłam w Fatimie i tutaj. Módlcie się i świadczcie pokój w waszym otoczeniu i bądźcie ludźmi pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
MEDJUGORIE –  Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2023.
PRZESŁANIE MARYI KRÓLOWEJ POKOJU
https://www.youtube.com/watch?v=8If3woThgkw
WSZYSTKO SIĘ ZMIENI!… 
MUSICIE BYĆ PRZYGOTOWANI DUCHOWO I MATERIALNIE JUŻ TERAZ!
święty Michał Archanioł - Imiona świętych i błogosławionych
Luz de Maria, 23/01/23
Orędzie Archanioła Michała #Imprimatur
„Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:
JAKO KSIĄŻĘ LEGIONÓW NIEBIESKICH, Z WOLI BOSKIEJ, WZYWAM WAS DO POSŁUSZEŃSTWA I DO JASNEGO WIDZENIA TEGO, CO DZIEJE SIĘ NA ŚWIECIE I W WIELKICH MOCARSTWACH.
U każdego z was, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, niech wasza wiara stale wzrasta, aby nie zmalała.
Tak wiele istot ludzkich porusza się w ciemności, że waszym Aniołom Stróżom pozostaje cierpienie – z powodu głupoty, z powodu nieposłuszeństwa, z powodu braku miłości bliźniego przez tych, którzy coraz bardziej przywiązują się do fałszywych ideologii.
Otrzymują zaproszenia do życia w duchowości, która jest rzekomo wygodniejsza i bardziej zgodna z tymi czasami modernizmu, te zaproszenia pochodzą od tych, którzy organizują grunt [dla pojawienia się] Antychrysta.
WSZYSTKO SIĘ ZMIENI! …
MUSICIE BYĆ PRZYGOTOWANI DUCHOWO I MATERIALNIE JUŻ TERAZ!

Z rąk ciemiężców zachodzą poważne zmiany, a ludzkość cierpi wielki ucisk.
Kościół Pana i Króla naszego Jezusa Chrystusa jest dalej podzielony, przyjmuje modernizmy, które zrażają parafian.
Świątynie przestaną być miejscami modlitwy, miejscami komunii z naszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem oraz miejscami, w których ludzie gromadzą się, aby oddać cześć naszej Królowej i Matce. Świątynie będą wykorzystywane do światowych wydarzeń, modlitwy nie będą wysłuchiwane, a schizma 
w kościele będzie utajona.
Zamieszanie będzie powszechne. Pewna liczba dusz pozostanie wierna i będzie maszerować do końca 
w wierności.
NASZA KRÓLOWA I MATKA CZUWA NAD NIMI, CZUWA, BY STRZEC ICH W OSTATECZNEJ BITWIE.
Czy chcesz być zbawiony?
Odwróć się od tego, co światowe, od tego, co wygodne, od tego, co łatwe, od tego, co szkodzi duszy, aby podjęty wysiłek przyniósł owoce Życia Wiecznego.
Działania wobec ludzkości nasilają się , zamęt ogarnia ludzkie istoty, a pojawiające się znaki i sygnały ostrzegają przed Oczyszczeniem.
Zmierzacie jako ludzkość w ręce zła, do bycia podporządkowanymi. Wy, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, trwajcie bez lęku, nie zapominając, że możecie się nawrócić nawet w ostatniej chwili.
Módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za Watykan, cierpienie szybko się zbliża.
Módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, aby Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, był wierny naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi.
Módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za wybrzeże Pacyfiku w Ameryce Łacińskiej.
Módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się i działajcie w pokoju, Wola Boża wszystko poukładała.
Módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za Indonezję, jest mocno wstrząśnięta.
Módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się i pamiętajcie, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła (Mt 16, 18).
Módlcie się dzieci, módlcie się dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, natura kontynuuje swój postęp.
Dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, trwajcie bez lęku, Nasza Królowa i Matka Czasów Ostatecznych chroni Was przed złem. Bądźcie godnymi dziećmi Króla, bądźcie godni Matczynej Miłości.
Módlcie się sercem, bądźcie świadomi, że My was chronimy i nie opuszczamy.
Bądźcie ludzkimi istotami o szczerym sercu, pracujcie i działajcie w pokoju. Nie bądźcie pochopni, bo Trójca Święta trzyma w Swoim ręku wszystko, co się dzieje.
KOCHAJCIE BOSKĄ WOLĘ. (Mt 7, 21)
Moje legiony Was chronią. Błogosławię was, umiłowane dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, 
z Moim Mieczem trzymanym wysoko.
Święty Michał Archanioł”
Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).

Komentarz Luz de Maria
Bracia:
„Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.”
Modlitwa do św. Michała Archanioła stworzona przez papieża Leona XIII”

WAŻNE_The Expose_Szczepionki doprowadziły do „nagłej śmierci” milionów osób i wciąż ich liczba rośnie_Warte Przetłumaczenia w Googlu

https://expose-news.com/2022/12/30/covid-vaccine-sudden-deaths-ade-vaed-aids/

Dokumenty firmy Pfizer i rządowe potwierdzają, że ADE, VAED i AIDS z powodu COVID-19 Szczepionki doprowadziły do „nagłej śmierci” milionów osób i wciąż ich liczba rośnie

Pamiętamy o Wyklętych

Image

Szanowni Państwo,

już wkrótce kolejny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadający 1 marca.

Tego dnia w 1951 r. w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami WiN z nową sowiecką okupacją.

KOMUNIŚCI TĘPILI ICH BEZWGLĘDNIE

W polskiej tradycji Boże Narodzenie było zawsze świętem rodzinnym. Zamykają adwentową tęsknotę za Zbawicielem i pozwalają radować się Jego przyjściem na świat. Życzę Państwu jak najwięcej chwil spędzanych z najbliższymi nie tylko w najbliższych dniach ale i przez cały następny rok. Oby były zawsze z nami wszystkimi pokój, Boża Radość i Miłość! w tym szczególnym czasie. Wierzę, że Nowonarodzone Dzieciątko pobłogosławi Wam i Waszym Rodzinom w Nowym Roku. Niech w każdym dniu dane Wam będzie odnaleźć Boga!

Los ich był typowy dla wielu z tych, którzy po zakończeniu wojny z Niemcami nie złożyli broni i postanowili stawiać opór komunistom. Zamordowani i pochowani w nieznanym do dzisiaj miejscu, mieli zostać w społecznej świadomości zohydzeni i ostatecznie zapomniani. Zaciekłość i przebiegłość nowych władców nie znała granic. Organizacja bowiem nadal trwała, jeszcze przez kilka kolejnych lat. Poza nazwą nie miała jednak nic wspólnego z oryginałem. Od wiosny 1948 r. była w pełni kontrolowana przez MBP oraz NKWD przy pomocy przewerbowanych oficerów WiN i AK, tzw. V Komendy WiN, kryptonim „Muzeum”. Szeregowi członkowie organizacji nie byli świadomi prowadzonej gry operacyjnej komunistycznych służb, które zarzucały coraz szerzej swoje mordercze sieci. Podobna perfidia spotkała dziesiątki żołnierzy zgrupowania kpt. Henryka Flame ps. Bartek – dowódcy grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ. Wprowadzony w ich szeregi prowokator skłonił partyzantów do wyjazdu na Ziemie Odzyskane, gdzie mieli przeorganizować się i kontynuować bój. Kontrolowany przez bezpiekę przerzut zakończył się podstępnym mordem, gdy śpiących żołnierzy obrzucono granatami.

PO LATACH PRAWDA UJRZAŁA ŚWIATŁO DZIENNE

Przez kolejne 40 lat Wyklęci pojawiali się z rzadka w literaturze i filmie jako zdemoralizowani wojną degeneraci walczący z wiatrakami, słusznie tępieni przez komunistyczne władze jako wichrzyciele i bandyci. Prawdę o nich przechowywali ci, którzy przeżyli więzienia i obozy oraz ich potomkowie. Dopiero u zarania III RP prawda o nich zaczęła przebijać się do świadomości ogółu Polaków. Nie bez trudu jednak, jako że dla ich katów, a także rodzin PRL-owskich funkcjonariuszy jako głównych beneficjentów odchodzącego – ale w żaden sposób nierozliczonego – systemu stanowili żywy dowód na ich kolaborację i osiągnięty w ten sposób status społeczny i majątkowy. Trzeba było jeszcze kolejnych dwóch dekad „wolnej” Polski, by doczekać się konkretnego uhonorowania bojowników o niepodległość. Żołnierze Wyklęci stali się szybko idolami szerokich rzesz młodzieży, ceniącej ich niezłomność, wiarę w ideały i gotowość poniesienia największych ofiar.

Po raz kolejny Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Straż Narodowa oraz Roty Marszu Niepodległości organizują społeczne obchody poświęconego Wyklętym dnia. Tradycyjnie spotkamy się 1 marca o godz. 18.00 pod budynkiem stalinowskiej katowni na ul. Rakowieckiej 37, gdzie obecnie mieści się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Po złożeniu wiązanek kwiatów i odmówieniu modlitwy za spokój duszy naszych bohaterów ruszymy w pochodzie w kierunku Placu Trzech Krzyży.

Wydarzenie to jest organizowane społecznie i oddolnie. Nad jego organizacją pracują działacze współorganizujących je stowarzyszeń oraz wolontariusze. Dzięki temu koszty z nim związane redukujemy do niezbędnego minimum. Wymaga ono jednak: paliwa do agregatów prądotwórczych, aby zasilić nagłośnienie na trasie Marszu; obsługi technicznej do nagłośnienia; banerów; wyprodukowania spotów i grafik promocyjnych na media społecznościowe oraz transportu. Dlatego bardzo proszę Państwa  o finansowe wsparcie naszych obchodów, dzięki czemu będziemy mogli uczcić należycie żołnierzy podziemia niepodległościowego. Datki naszych Sympatyków są dla nas bardzo ważne nie tylko w sensie materialnym. Pokazują nam, że rozumiecie Państwo potrzebę jak najszerszego wspólnego działania, gdyż tylko razem możemy bronić wyznawanych przez nas wartości. Gorąco dziękuję za każdą wpłaconą złotówkę.

Image

Z narodowym pozdrowieniem,

PAWEŁ KRYSZCZAK

Koordynator Ogólnopolski
Rot Niepodległości

Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości
05-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32
darowizny w ZŁ 36 1020 1055 0000 9302 0445 6612
darowizny w USD 26 1020 1055 0000 9102 0445 8733
darowizny w EUR 46 1020 1055 0000 9702 0445 8758

Adres korespondencyjny: Ul. Przechodnia 32, 05-800 Pruszków
E-mail: kontakt@roty.p
Linia informacyjna: +48 500 072 622

Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości © 2021

 Aborterzy zrozumieli, że aborcja to zabójstwo

Szanowna Pani, Droga Obrończyni Życia Dzieci!

To wielki dzień!!!! Aborcjoniści wreszcie zrozumieli, że aborcja to zabójstwo. Czy wie Pani, kiedy przejrzeli na oczy? Kiedy sprawa zaczęła dotyczyć ich samych.

Facebook skasował oficjalny profil Kai Godek, ponieważ zasugerowała aborterom, że skoro chcą aborcji, to najlepiej żeby abortowali się sami. Administracja serwisu napisała, że nie akceptuje zachęcania do okaleczania i zabijania samego siebie i zdjęła fanpage.

 

I jak tu się nie zgodzić? Aborcja to okaleczenie i zabójstwo. Przyzna Pani jednak, że wyjątkową hipokryzją jest tolerowanie zabijania innych… Aborterzy chętnie zabijają poczęte dzieci, namawiają do ich zabijania i reklamują swoje mordercze usługi. Jednak gdy słyszą, że mieliby dokonać aborcji na sobie, podnoszą lament, że taka sugestia nigdy nie powinna paść. Hipokryzja i pokaz najgorszego możliwego egoizmu: aborcja jest ok, ale… nie na nas!

Szanowna Pani!

Może Pani obejrzeć nagranie, które zamieściła Kaja Godek – przenieśliśmy je do serwisu BanBye i jest dostępne pod linkiem:.

 

 

Kanały Fundacji Życie i Rodzina w mediach społecznościowych mają notorycznie obcinane zasięgi, są ukrywane w wyszukiwarkach i banowane z serwisów. W Polsce nie ma żadnego prawa, które chroniłoby użytkowników przed samowolą ze strony wielkich korporacji z branży cyfrowej. Dlatego giganci big-tech robią, co chcą. I wiemy, dlaczego uwzięli się akurat na nas. Lobby aborcyjne nienawidzi Fundacji za skuteczność, nienawidzi za prawdę i za konsekwentną obronę życia i rodziny. To lobby ma swoje przyczółki w polityce, kulturze, mediach, także w Internecie. Pilnuje, aby nie można było mówić, że aborcja to zabójstwo ani że geje adoptują dzieci, by je gwałcić. To lobby dba o to, żeby w świat szły wyłącznie informacje przepuszczone przez filtr poprawności politycznej – bez względu na dobro dzieci, rodzin, naszej Ojczyzny.

Droga Pani!

Facebook celowo skasował fanpage Kai Godek. W ten sposób usiłuje odciąć Fundację od ludzi, którzy korzystają z tego kanału komunikacji. Dlatego zwracam się do Pani z prośbą, aby pomogła nam Pani obejść cenzurę.

Podam kilka punktów, jak to zrobić:

  • Po pierwsze bardzo Panią proszę, aby rozesłała Pani do znajomych, rodziny, swojej wspólnoty formularz do zapisania się na newsletter: https://www.zycierodzina.pl/newsletter/. Dzięki subskrybcji otrzymuje się najświeższe wiadomości dotyczące walki z aborcją i lobby LGBT – wystarczy zostawić swój adres mailowy.

BARDZO WAŻNE: najbardziej bezpośrednią formą komunikacji jest strona Fundacji www.ZycieRodzina.pl. Po wejściu na stronę, zobaczy Pani wyskakujące okienko z pytaniem o przesyłanie powiadomień w przeglądarce, której używa Pani na komputerze, tablecie lub smartfonie. Proszę kliknąć opcję „OCZYWIŚCIE” lub „ZEZWALAJ” – nie przegapi Pani od tej pory żadnych istotnych wiadomości.

 

Lobby aborcyjno-genderowe chce nas uciszyć. Obejdźmy cenzurę w sieci, dzielmy się informacjami i bądźmy w kontakcie!

Serdecznie Panią pozdrawiam!

Krzysztof Kasprzak

Podpis

Krzysztof Kasprzak
Inicjatywa #AborcjaToZabójstwo
Inicjatywa #STOPLGBT
Fundacja Życie i Rodzina
zycierodzina.pl

 

PS – Prawda o aborcji potrzebuje obrony. Czy uda się tę prawdę głosić, zależy od każdego z nas, od tysięcy małych działań podjętych przez wiele osób. Dlatego jeszcze raz proszę, aby pomogła Pani pokonać cenzurę.

 

WSPIERAM

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
NAZWA ODBIORCY: FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

 

DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY:

IBAN:PL 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
KOD SWIFT: BIGBPLPW

 

 

MOŻESZ TEŻ SKORZYSTAĆ Z SZYBKICH PRZELEWÓW ONLINE:

Wspieram Fundację Życie i Rodzina

LUB SKORZYSTAĆ Z PŁATNOŚCI KARTĄ:

#ZatrzymajAborcję

POLSKA POWINNA WYJŚĆ Z TEJ DEMONICZNEJ BEZBOŻNEJ I KŁAMLIWEJ UNII.
NIECH TA URSULA VON ODEJDZIE Z UNII WEDŁUG SWEGO NAZWISKA – WON Z UNII…..

Uwaga‼️ bardzo wazne‼️Rozsylać ile się da ‼️
2023 – Ludzie będą teraz jeść owady, nie wiedząc o tym.
Od nowego roku 2023 UE wydała zgodę na dodawanie owadów (świerszczy domowych) do pieczywa, makaronów i innych półproduktów „dla ogółu społeczeństwa”.
Mimo że opublikowana wiedza na temat możliwych alergii i reakcji anafilaktycznych jest zbyt mała, Komisja Europejska jest zdania, że nie należy wymieniać żadnych szczególnych wymagań dotyczących etykietowania w odniesieniu do możliwych reakcji alergicznych.
Jednakże osoby uczulone na skorupiaki, mięczaki i roztocza z dużym prawdopodobieństwem mogą również odczuwać reakcje alergiczne podczas spożywania produktów zawierających świerszcze domowe.
Może to również prowadzić do dalszych reakcji alergicznych na podłoże, którym karmione są owady.
Dlatego istnieje wymóg etykietowania tylko wtedy, gdy produkt zawiera proszek „Acheta domesticus”.
Oznacza to, że ludzie muszą sami dowiedzieć się, że „Acheta domesticus” jest sproszkowana i dodawana do świerszczy domowych i muszą sami sprawdzić, czy mogą być na nią uczuleni.
Dopuszczenie rozpoczyna się 24 stycznia 2023 roku.
Odpowiedzialna za dopuszczenie:
Ursula VON DER LEYEN
Następujące produkty”konsumenckie”będą wkrótce wprowadzane do obrotu z dodatkiem świerszczy Acheta domesticus:
– Chleb wieloziarnisty
– bułki wieloziarniste
– Krakersy i paluszki chlebowe
– batony zbożowe
– suche premiksy do wyrobów piekarniczych
– Ciastka
– suche produkty makaronowe nadziewane i nie nadziewane
– sosy
– Przetworzone produkty ziemniaczane
– Dania z roślin strączkowych i warzyw
– Pizza
– Ogólne produkty z makaronu i serwatki
– Substytuty mięsa (wegetariańskie alternatywy dla mięsa)
– Zupy i koncentraty zup, zupy w proszku
– Przekąski na bazie mąki kukurydzianej
– Napoje piwopodobne
– Produkty czekoladowe, orzechy i nasiona oleiste
– Przekąski (z wyłączeniem chipsów) i przetwory mięsne
Niech każdy sam przeczyta unijną gazetę, oto źródło – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 01/04/2023 r.
Ta wietnamska firma hoduje krajowe świerszcze :
Jakakolwiek marka, która zdecyduje się na dodanie świerszczy do swoich produktów powinna być marką, którą zbojkotujemy. Listy zostaną sporządzone, konsumenci zostaną wyedukowani i będziemy bojkotować. To, że danie jest na wynos, nie oznacza, że musimy je jeść.
Mam zamiar zacząć robić domowe sosy, chleb, makaron i itp. Nie można już ufać temu, co wkładają do tych produktów.
‼️👇👇👇
Nie bójmy się mówić ostro i zdecydowanie o Wołyniu – Piotr Korczarowski
KTÓRZY POLACY GŁOSOWALI NA PREZ. POLSKI A.DUDĘ – NIECH SIĘ ZGŁASZAJĄ DO WYJAZDU NA UKRAINĘ WALCZYĆ O WOLNOŚĆ DLA WROGÓW. NIECH NIE ZMUSZA DO WYJAZDU WROGI POLAKOM RZĄD W POLSCE  – NIECH CI POLITYCY WYJEŻDŻAJĄ SAMI Z RODZINAMI A POLACY BĘDĄ ICH OMADLALI.
Nie bójmy się mówić ostro i zdecydowanie o Wołyniu – Piotr Korczarowski
 
ANTYPOLONIZM – DR LECH KOWALSKI
https://gloria.tv/post/7gUhe46sBXHiCSn24K3XcsaHg
 
Sykulski: „Wiosną będą chcieli zaangażować siły zbrojne RP w wojnę na Ukrainie”
https://gloria.tv/post/6ZCWJyXJgGjQApBi3mRv13RT2
Iwan Komarenko: Płyta z utworami wolnościowymi, koncert w Wilnie
dla Polaków i Rosjan, sytuacja na Ukrainie
Katarzyna TS: Zaszczep się i zjedz robaka
https://gloria.tv/post/p2t2ttFMhoSQ4T7oUa8MmGeT6
Grzegorz Braun 1 godz. · Dewianci chcą zdelegalizować schabowego, a rekomendować pod przymusem robactwo. My w głównym nurcie kultury europejskiej wiemy co spotkało Pinokia, kiedy cisnął młotkiem 
WABOWIw gadającego świerszcza. Precz z europejskim eurokołchozowym Zielonym Ładem!
https://gloria.tv/post/CHEiCzFLeMi14qjJjWMxSFDDP
JUŻ TAK DUŻO JEST DOWODÓW, ŻE RZĄD NIE JEST POLSKI ANI KATOLICKI A POLACY NADAL WIERZĄ DEMONICZNEMU MORAWIECKIEMU SŁUŻĄCEMU MORDERCY SCHWABOWI.
UJAWNIAMY szokujące ustalenia po spędzie globalistów w Davos! CO ONI PLANUJĄ? 
Morawiecki wdroży wytyczne Schwaba na Polskę?
https://gloria.tv/post/jwzwk7skdjzj1gXGoZ6L2YZqc
Karolina Pikuła: Polka, która zgasiła Niedzielskiego jak peta UJAWNIA nową aferę! Co z tą Polską?! [WIDEO]

JEST TO BARDZO PRZYKRE DLA POLAKÓW, ŻE DO TYCH TRUJĄCYCH GADÓW DOŁĄCZAJĄ HIERARCHOWIE 

Z EPISKOPATU I STOJĄ W KOLEJCE DO LUCYFERA ABY ICH TAK MALTRETOWAŁ, JAK ONI POLAKÓW.

Szokujące zachowanie papieża Franciszka. Oto co zrobił

Papież Franciszek naprawdę to zrobił. Zobacz koniecznie.

Papież Franciszek podpisał w Kazachstanie dokument mówiący, że „różnice w religiach” są częścią „woli Bożej w stworzeniu”. Deklaracja jest echem dokumentu z Abu Zabi z 2019 r., który spotkał się z powszechną krytyką katolików za widoczne niebezpieczeństwa, jakie stanowi dla wiary.
Papież Franciszek dołączył do przywódców ekumenicznych i politycznych, podpisując dokument stwierdzający, że „pluralizm i różnice w religii… są wyrazem mądrości woli Boga w stworzeniu”. Deklaracja była zwieńczeniem VII Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych, który odbył się w Kazachstanie. Została odczytana na głos przez liderów Kongresu 15 września, w uroczystość Matki Bożej Bolesnej, po czym papież Franciszek wygłosił przemówienie nawiązujące do tematów i języka Deklaracji.

Kongres wycofał pierwotną Deklarację i wydał nową. W akapicie 10 czytamy teraz: „Zauważamy, że pluralizm, jeśli chodzi o różnice w kolorze skóry, płci, rasie, języku i kulturze, jest wyrazem mądrości Boga w stworzeniu. Różnorodność religijna jest dozwolona przez Boga i dlatego jakikolwiek przymus do określonej religii i doktryny religijnej jest niedopuszczalny”.
Deklaracja, do której podpisania przyłączył się papież Franciszek, zawiera paragraf stwierdzający, że Bóg chciał wielości religii obecnych na świecie. W akapicie 10 czytamy: „Zauważamy, że pluralizm i różnice w religii, kolorze skóry, płci, rasie i języku są wyrazem mądrości woli Bożej w stworzeniu. Dlatego każdy przypadek przymusu do określonej religii i doktryny religijnej jest niedopuszczalny”. W Deklaracji zwrócono również uwagę na to, że uczestnicy Kongresu „stale solidaryzują się z wysiłkami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wszystkich innych międzynarodowych, rządowych i regionalnych instytucji i organizacji, aby promować dialog między cywilizacjami i religiami, państwami i narodami”. Deklaracja Kazachstanu złożyła hołd i odnotowała swoją zależność od dokumentu z Abu Zabi, który Franciszek i wielki imam Al-Azhar podpisali w lutym 2019 roku w Ahmed el-Tayeb.
„Uznajemy wagę i wartość Dokumentu o ludzkim braterstwie dla światowego pokoju i wspólnego życia między Stolicą Apostolską a Al-Azhar Al-Sharif” – czytamy w Deklaracji Kazachstanu. Deklaracja stwierdziła również, że „Przywiązujemy szczególną wagę do wzmocnienia instytucji rodziny”, ale w swoich uwagach końcowych prezydent Kazachstanu Kassym-Jomart Tokayev powiedział, że podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na kwestie cyfrowe i „genderowe”.
Niedawna Deklaracja niemal słowo w słowo powtarza dokument z Abu Zabi, ponieważ w dokumencie z 2019 r. stwierdzono: „Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są chciane przez Boga w Jego mądrości, dzięki której stworzył ludzi”.
W tym czasie biskup Athanasius Schneider – biskup pomocniczy Astany w Kazachstanie – wyraził obawy dotyczące tego fragmentu w dokumencie z Abu Zabi. Później powiedziano mu podczas prywatnego spotkania z papieżem Franciszkiem w 2019 r., że tekst odnosi się tylko do „pozwalającej woli Boga”, a nie do woli pozytywnej. Według biskupa Schneidera, wdrażając dokument z Abu Zabi bez korygowania jego błędnego stwierdzenia o różnorodności religii, „ludzie w Kościele nie tylko zdradzają Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela ludzkości i konieczność Jego Kościoła dla wiecznego zbawienia, ale także popełniają wielką niesprawiedliwość i grzech przeciwko miłości bliźniego”. Po spotkaniu z papieżem i w świetle wielokrotnego promowania dokumentu przez Franciszka, biskup Schneider ostrzegł, że dokument z Abu Zabi jest bezpośrednio powiązany z problematycznymi fragmentami Dignitatis humanae Vaticanum II.
Stwierdził: „Stwierdzenie Dignitatis Humanae, że człowiek ma naturalne prawo (pozytywnie chciane przez Boga) do tego, by nie przeszkadzać mu w wyborze, praktykowaniu i rozpowszechnianiu, nawet publicznie, jakiejkolwiek formy religii zgodnie ze swoim sumieniem, oraz oświadczenie Dokumentu z Abu Zabi, że Bóg chce różnorodności religii, tak jak chce pozytywnie różnorodności płci (opartej na samej naturze człowieka), z pewnością pewnego dnia zostanie skorygowane przez papieskie Magisterium Katedry św. Piotra — cathedra veritatis”.

https://prawy.pl/122153-szokujace-zachowanie-papieza-franciszka-oto-co-zrobil/

PODRÓŻ APOSTOLSKA JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI FRANCISZKA
DO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH
(3-5 LUTEGO 2019)

DOKUMENT
O LUDZKIM BRATERSTWIE
DLA POKOJU ŚWIATOWEGO I WSPÓŁISTNIENIA

WPROWADZENIE
Wiara prowadzi wierzącego, by w drugim dostrzegł brata lub siostrę, których należy wspierać i miłować. Przez wiarę w Boga, który stworzył wszechświat, stworzenia i wszystkie istoty ludzkie (równe ze względu na Jego miłosierdzie), ludzie wierzący są wezwani do wyrażenia tego ludzkiego braterstwa poprzez ochronę stworzenia i całego wszechświata oraz wspieranie wszystkich osób, szczególnie tych najuboższych i najbardziej potrzebujących.
Ta transcendentalna wartość stanowiła punkt wyjścia dla wielu spotkań nacechowanych przyjazną i braterską atmosferą, w której dzieliliśmy się radościami, smutkami i problemami naszego współczesnego świata. Czyniliśmy to, biorąc pod uwagę postęp naukowy i techniczny, osiągnięcia terapeutyczne, erę cyfrową, środki masowego przekazu i komunikację. Zastanawialiśmy się także nad poziomem ubóstwa, konfliktów i cierpienia wielu braci i sióstr w różnych częściach świata, będących następstwem wyścigu zbrojeń, niesprawiedliwości społecznej, korupcji, nierówności, upadku moralności, terroryzmu, dyskryminacji, ekstremizmu i wielu innych przyczyn.
Pomysł tego Dokumentu o ludzkim braterstwie zrodził się z naszych braterskich i otwartych dyskusji, a także spotkania, które wyrażało głęboką nadzieję na świetlaną przyszłość dla wszystkich ludzi. Jest to tekst, który został uczciwie i poważnie przemyślany, by stanowić wspólną deklarację dobrej i uczciwej woli. Jest to dokument, który zachęca wszystkie osoby, które wierzą w Boga i w ludzkie braterstwo, do zjednoczenia się i wspólnej pracy, aby mógł on służyć jako przewodnik dla przyszłych pokoleń, aby szerzyć kulturę wzajemnego szacunku, będąc świadomymi wielkiej Bożej łaski, która sprawia, że ​​wszyscy ludzie są braćmi i siostrami.
DOKUMENT
W imię Boga, który stworzył wszystkich ludzi równymi w prawach, obowiązkach i godności, i który powołał ich, aby żyli razem jako bracia i siostry, by napełniali ziemię i szerzyli na niej wartości dobroci, miłości i pokoju;
W imię niewinnej duszy ludzkiej, której Bóg zabronił zabijać, stwierdzając, że każdy, kto zabija człowieka, jest jak ten, który zabija całą ludzkość, oraz że każdy, kto ratuje osobę, jest jak ten, który ratuje całą ludzkość;
W imię ubogich, żyjących w nędzy, usuniętych na margines i najbardziej potrzebujących, którym Bóg nakazał pomagać, jako obowiązek wszystkich osób, szczególnie bogatych i dysponujących środkami;
W imię sierot, wdów, uchodźców i osób wygnanych ze swoich domów i swoich krajów; w imię wszystkich ofiar wojen, prześladowań i niesprawiedliwości; w imię słabych, tych, którzy żyją w strachu, jeńców wojennych i osób torturowanych w jakiejkolwiek części świata, bez różnicy;
W imię ludów, które utraciły swe bezpieczeństwo, pokój i możliwość życia razem, stając się ofiarami zniszczenia, katastrofy i wojny;
W imię ludzkiego braterstwa, które obejmuje wszystkich ludzi, jednoczy ich i czyni równymi;
W imię tego braterstwa, rozdartego przez politykę ekstremizmu i podziału, przez systemy nieskrępowanego zysku lub przez nienawistne tendencje ideologiczne, które manipulują działaniami i przyszłością kobiet i mężczyzn;
W imię wolności, którą Bóg dał wszystkim istotom ludzkim, czyniąc je wolnymi i wyróżniając je tym darem;
W imię sprawiedliwości i miłosierdzia, będących podstawą dobrobytu i kamieniem węgielnym wiary;
W imię wszystkich ludzi dobrej woli, obecnych w każdej części świata;
W imię Boga i wszystkiego, co do tej pory zostało powiedziane; Al-Azhar al-Sharif i muzułmanie Wschodu i Zachodu, wraz z Kościołem katolickim i katolikami Wschodu i Zachodu, deklarują akceptację kultury dialogu jako drogi; wzajemnej współpracy jako kodeksu postępowania; wzajemnego porozumienia jako metody i standardu.
My, którzy wierzymy w Boga i w ostateczne spotkanie z Nim i Jego sądem, na podstawie naszej odpowiedzialności religijnej i moralnej, oraz poprzez ten dokument, wzywamy samych siebie, przywódców świata, a także twórców polityki międzynarodowej i gospodarki światowej, by usilnie starać się o upowszechnianie kultury tolerancji i współistnienia w pokoju; interweniowania tak szybko, jak to możliwe, by powstrzymać przelewanie niewinnej krwi i położenie kresu wojnom, konfliktom, degradacji środowiska oraz upadkowi moralnemu i kulturowemu, jakiego obecnie doświadcza świat.
Wzywamy intelektualistów, filozofów, osobistości religijne, artystów, przedstawicieli mediów oraz ludzi kultury w każdym zakątku świata, aby na nowo odkryli wartości pokoju, sprawiedliwości, dobra, piękna, braterstwa i współistnienia ludzi, aby potwierdzić znaczenie tych wartości jako podstawy zbawienia dla wszystkich i promowania ich wszędzie.
Niniejsza deklaracja, wychodząc z głębokiego przemyślenia naszej współczesnej rzeczywistości, doceniając jej sukcesy i będąc solidarną z cierpieniami, nieszczęściami i kataklizmami, jest głęboko przekonana, że jedną z najważniejszych przyczyn kryzysów współczesnego świata jest znieczulone ludzkie sumienie, oddalenie od wartości religijnych oraz dominujący indywidualizm, któremu towarzyszą filozofie materialistyczne, deifikujące człowieka oraz wprowadzające wartości doczesne i materialne w miejsce zasad najwyższych i transcendentalnych.
Uznając pozytywne kroki naszej nowoczesnej cywilizacji w dziedzinie nauki, techniki, medycyny, przemysłu i opieki społecznej, szczególnie w krajach rozwiniętych, pragniemy podkreślić, że obok tych wielkich i cennych osiągnięć historycznych, jakimi są w istocie, istnieje również zepsucie moralne, które wpływa na działania międzynarodowe, jak i osłabienie wartości duchowych i odpowiedzialności. Wszystko to przyczynia się do ogólnego poczucia frustracji, izolacji i rozpaczy, doprowadzając wiele osób do popadania albo w wir ateistycznego i agnostycznego ekstremizmu, albo też w ślepy ekstremizm i fundamentalizm, prowadząc inne osoby do poddania się formom uzależnienia i samozniszczenia indywidualnego czy też zbiorowego.
Historia pokazuje, że ekstremizm religijny, ekstremizm narodowy, a także nietolerancja wytworzyły na świecie, czy to na Wschodzie, czy też na Zachodzie, to co można by nazwać oznakami „trzeciej wojny światowej w kawałkach”. W niektórych częściach świata i w różnych tragicznych okolicznościach znaki te zaczęły być boleśnie widoczne, podobnie jak w sytuacjach, gdy nieznana jest dokładna liczba ofiar, wdów i sierot. Widzimy ponadto, że są inne regiony przygotowujące się, by stać się teatrami nowych konfliktów, gdzie rodzą się ogniska napięć i gdzie gromadzona jest broń i amunicja, a wszystko to w sytuacji światowej, zdominowanej niepewnością, rozczarowaniem, obawami o przyszłość i kontrolowanej przez krótkowzroczne interesy gospodarcze.
Stwierdzamy również, że poważne kryzysy polityczne, sytuacje niesprawiedliwości i brak uczciwego podziału zasobów naturalnych – z których korzysta jedynie bogata mniejszość, ze szkodą dla większości mieszkańców ziemi – wytworzyły i nadal stwarzają dużą liczbę osób ubogich, chorych i umierających. Prowadzi to do katastrofalnych sytuacji kryzysowych, których ofiarą padły różne kraje, pomimo charakteryzujących te państwa zasobów naturalnych i zaradności ludzi młodych. W obliczu takich kryzysów, które prowadzą do śmierci z głodu milionów dzieci, wycieńczonych ubóstwem i głodem – na poziomie międzynarodowym panuje milczenie, z którym nie można się pogodzić.
W tym kontekście jest jasne, że rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa i ludzkości jest niezbędna dla zrodzenia dzieci, wychowania ich, wykształcenia i zapewnienia im solidnej formacji moralnej i ochrony rodzinnej. Atakowanie instytucji rodziny, traktowanie jej z pogardą lub powątpiewanie w jej ważną rolę jest jednym z najgroźniejszych nieszczęść naszej epoki.
Potwierdzamy także znaczenie przebudzenia świadomości religijnej i potrzeby ożywienia tej świadomości w sercach nowych pokoleń poprzez zdrową edukację i przylgnięcie do wartości moralnych i właściwego nauczania religijnego. W ten sposób możemy przeciwstawić się skłonnościom indywidualistycznym, egoistycznym, konfliktogennym, ślepemu radykalizmowi i ekstremizmowi we wszystkich jego postaciach i przejawach.
Pierwszym i najważniejszym celem religii jest wiara w Boga, oddawanie Jemu czci oraz zachęcenie wszystkich ludzi, aby uwierzyli, że ten wszechświat zależy od Boga, który nim rządzi. On jest Stwórcą, który nas ukształtował Swoją boską mądrością i obdarzył nas darem życia, aby ten dar chronić. Jest ono darem, nikt nie ma prawa go niszczyć, zagrażać mu oraz manipulować nim dla własnej przyjemności. W istocie każdy musi strzec tego daru życia od jego początku aż do jego naturalnego kresu. Dlatego potępiamy wszelkie praktyki, które stanowią zagrożenie dla życia, takie jak ludobójstwa, zamachy terrorystyczne, przymusowe wysiedlenia, handel ludzkimi organami, aborcja, eutanazja. Podobnie potępiamy działania polityczne promujące te praktyki.
Co więcej, stanowczo oświadczamy, że religie nigdy nie mogą nakłaniać do wojny, postaw nienawistnych, wrogości i ekstremizmu, ani też nie mogą nakłaniać do przemocy ani do przelewania krwi. Te tragiczne realia są konsekwencją odstępstwa od nauk religijnych. Wynikają one z politycznej manipulacji religiami i interpretacji dokonywanych przez grupy religijne, które na przestrzeni dziejów wykorzystywały siłę uczuć religijnych w sercach ludzi, aby skłonić ich do działania w sposób, który nie ma nic wspólnego z prawdą religii. Ma to miejsce w celu osiągnięcia celów politycznych, gospodarczych, doczesnych i krótkowzrocznych. Dlatego wzywamy wszystkich, których to dotyczy, do zaprzestania posługiwania się religią w celu wzbudzania nienawiści, przemocy, ekstremizmu oraz ślepego fanatyzmu, do zaprzestania używania imienia Boga dla usprawiedliwiania zabójstw, eksterminacji, terroryzmu oraz ucisku. Prosimy o to na podstawie naszej wspólnej wiary w Boga, który nie stworzył ludzi, żeby byli zabijani lub walczyli ze sobą nawzajem, ani też by byli torturowani czy poniżani w swoim życiu i egzystencji. Bóg Wszechmogący nie potrzebuje niczyjej obrony i nie chce, aby Jego imię było używane do terroryzowania ludzi.
Niniejszy dokument, zgodnie z wcześniejszymi dokumentami międzynarodowymi, które podkreślały znaczenie roli religii w budowaniu pokoju na świecie, stwierdza, co następuje:
– Mocne przekonanie, że autentyczne nauki religii zachęcają nas do trwania zakorzenionymi w wartościach pokoju; do obrony wartości wzajemnego zrozumienia, braterstwa ludzkiego i harmonijnego współistnienia; do przywrócenia mądrości, sprawiedliwości i miłości; oraz do rozbudzenia świadomości religijnej wśród młodych ludzi, aby przyszłe pokolenia mogły chronione przed dominacją mentalności materialistycznej myślenia oraz niebezpiecznej polityki nieokiełznanej chciwości i obojętności, opierających się na prawie siły, a nie na sile prawa;
– Wolność jest prawem każdej osoby: każdy korzysta z wolności wiary, myśli, słowa i działania. Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej woli Bożej, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie. Ta boska Mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolności do bycia różnymi. Dlatego odrzuca się wszelkie próby zmuszania ludzi do przyjmowania określonej religii oraz kultury, podobnie jak narzucanie jednego modelu cywilizacji, którego inni nie akceptują;
– Sprawiedliwość oparta na miłosierdziu jest drogą, którą trzeba przebyć do osiągnięcia godnego życia, do którego prawo ma każdy człowiek;
– Dialog, porozumienie i upowszechnienie kultury tolerancji, akceptacji innych i współistnienia między ludźmi, przyczyniłyby się w znacznym stopniu do zmniejszenia wielu problemów gospodarczych, społecznych, politycznych i środowiskowych, które gnębią znaczną część rodzaju ludzkiego;
– Dialog między ludźmi wierzącymi oznacza spotkanie się na ogromnej przestrzeni wspólnych wartości duchowych, ludzkich i społecznych, i na tej podstawie przekazywanie najwyższych wartości moralnych, do których dążą religie. Oznacza to również unikanie dyskusji nieproduktywnych;
– Ochrona miejsc kultu – synagog, kościołów i meczetów – stanowi powinność zagwarantowaną przez religie, ludzkie wartości, prawa oraz konwencje międzynarodowe. Wszelkie próby zaatakowania miejsc kultu, lub zagrażania im poprzez zamachy, wybuchy, lub zniszczenia stanowią wypaczenia nauczania religijnego, a także wyraźne pogwałcenie prawa międzynarodowego.
– Terroryzm jest godny pożałowania i zagraża bezpieczeństwu ludzi, czy to na Wschodzie, czy na Zachodzie, na Północy czy Południu, i szerzy panikę, terror i pesymizm, ale nie jest on spowodowany religią, nawet gdy terroryści posługą się nią instrumentalnie. Jest to raczej spowodowane nagromadzeniem błędnych interpretacji tekstów religijnych oraz polityką związaną z głodem, ubóstwem, niesprawiedliwością, uciskiem i arogancją. Dlatego konieczne jest zaprzestanie wspierania ruchów terrorystycznych poprzez dostarczanie finansów, broni i strategii oraz prób usprawiedliwiania tych ruchów, używając nawet mediów. Trzeba to wszystko uznać za zbrodnie międzynarodowe, zagrażające bezpieczeństwu i pokojowi na świecie. Taki terroryzm musi być potępiony we wszystkich jego formach i przejawach;
– Pojęcie obywatelstwa opiera się na równości praw i obowiązków, zgodnie z którymi wszyscy korzystają ze sprawiedliwości. Dlatego ważne jest, aby w naszych społeczeństwach stworzyć koncepcję pełnego obywatelstwa i odrzucić dyskryminujące użycie określenia mniejszości, które rodzi poczucie izolacji i niższości. Jego niewłaściwe wykorzystanie toruje drogę wrogości i niezgodzie; niweczy wszelkie sukcesy i pozbawia niektórych obywateli praw religijnych i obywatelskich, którzy są w ten sposób dyskryminowani;
– Dobre stosunki między Wschodem a Zachodem są bez wątpienia niezbędne dla obu stron. Nie wolno ich zaniedbywać, tak aby każdy mógł zostać ubogacony kulturą drugiej strony poprzez owocną wymianę i dialog. Zachód może odkryć na Wschodzie środki zaradcze na te choroby duchowe i religijne, które są spowodowane dominującym materializmem. A Wschód może znaleźć na Zachodzie wiele elementów, które mogą pomóc uwolnić go od słabości, podziału, konfliktu i upadku naukowego, technicznego i kulturowego. Ważne jest zwracanie uwagi na różnice religijne, kulturowe i historyczne, które są istotnym elementem kształtowania charakteru, kultury i cywilizacji Wschodu. Równie ważne jest umocnienie podstawowych praw człowieka, aby pomóc zapewnić godne życie wszystkim mężczyznom i kobietom Wschodu i Zachodu, unikając polityki podwójnych standardów;
– Istotnym wymogiem jest uznanie prawa kobiet do edukacji i zatrudnienia oraz uznanie ich wolności korzystania z własnych praw politycznych. Ponadto należy podjąć wysiłki, aby uwolnić kobiety od presji historycznych i społecznych, które są sprzeczne z zasadami ich wiary i godności. Konieczne jest również chronienie kobiet przed wykorzystywaniem seksualnym oraz traktowaniem ich jako towarów lub przedmiotów przyjemności czy zysków finansowych. W związku z tym należy położyć kres tym nieludzkim i ordynarnym praktykom, które upokarzają godność kobiet. Należy podjąć wysiłki na rzecz modyfikacji tych przepisów, które uniemożliwiają kobietom pełne korzystanie z przysługujących im praw;
– Ochrona podstawowych praw dzieci do dorastania w środowisku rodzinnym, do otrzymania pożywienia, edukacji i wsparcia, są obowiązkami rodziny i społeczeństwa. Takie obowiązki muszą być zagwarantowane i chronione, aby ich nie zabrakło ani nie odmówiono żadnemu dziecku, w żadnej części świata. Należy potępić wszystkie praktyki, które naruszają godność i prawa dzieci. Równie ważna jest czujność wobec zagrożeń, na jakie są narażone, szczególnie w świecie cyfrowym, i uznanie za przestępstwo handel ich niewinnością oraz wszelkie pogwałcenie ich młodości;
– Ochrona praw osób starszych, słabych, niepełnosprawnych i uciskanych jest obowiązkiem religijnym i społecznym, który musi być zagwarantowany i broniony przez surowe ustawodawstwo i wdrażanie odpowiednich umów międzynarodowych.
W tym celu Kościół katolicki i Al-Azhar, poprzez wzajemną współpracę ogłaszają i zobowiązują się przekazać ten dokument władzom, wpływowym przywódcom, osobistościom religijnym na całym świecie, odpowiednim organizacjom regionalnym i międzynarodowym, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, instytucjom religijnym i czołowi myślicielom. Ponadto zobowiązują się do przedstawienia zasad zawartych w tej Deklaracji na wszystkich poziomach regionalnych i międzynarodowych, żądając jednocześnie, aby zasady te zostały przełożone na polityki, decyzje, teksty legislacyjne, kierunki studiów i materiały środków przekazu.
Al-Azhar i Kościół katolicki proszą, aby niniejszy Dokument stał się przedmiotem badań i refleksji we wszystkich szkołach, uniwersytetach i instytutach formacyjnych, pomagając w ten sposób wychowywać nowe pokolenia, które przyniosłyby dobro i pokój innym, a na całym świecie były obrońcami uciskanych i naszych najmniejszych braci i sióstr.
Podsumowując pragniemy aby:
Deklaracja ta stanowiła zachętę do pojednania i braterstwa między wszystkimi wierzącymi, a także między wierzącymi i niewierzącymi, oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli;
Deklaracja ta była apelem do każdego prawego sumienia, które odrzuca godną pożałowania przemoc i ślepy ekstremizm; apelem do tych, którzy cenią wartości tolerancji i braterstwa, promowane i wspierane przez religie;
Deklaracja ta była świadectwem wspaniałości wiary w Boga, która jednoczy podzielone serca i uwzniośla ludzką duszę;
Deklaracja ta była znakiem bliskości między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem oraz między wszystkimi, którzy wierzą, że Bóg nas stworzył, abyśmy się wzajemnie rozumieli, współpracowali ze sobą i żyli jak bracia i siostry, którzy się miłują.
Na to właśnie mamy nadzieję i staramy się to urzeczywistnić w celu osiągnięcia powszechnego pokoju, którym wszyscy mogliby się cieszyć w tym życiu.
Abu Zabi, 4 lutego 2019 r.

Jego Świątobliwość
Papież Franciszek
Wielki Imam Al-Azharr
Ahmad Al-Tayyeb

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html

 

Cejrowski ostro o relacjach z Ukrainą! „Dlaczego milczymy w sprawie Wołynia?”
Powstanie Styczniowe, czyli polityczna zbrodnia_PLUS_INNE
PiS na rozkaz Brukseli przepycha kolejne ustawy!

 

 

Szanowni Państwo,

Kolejny epizod upokarzania się rządu przed Brukselą! Po haniebnej ustawie o Sądzie Najwyższym polski Parlament proceduje tzw. ustawę wiatrakową!

Od 2020 roku rząd PiS kapituluje na każdym odcinku, na którym unijni biurokraci chcą zwiększyć kompetencje Brukseli kosztem niezależności Państwa Polskiego. W ramach kamieni milowych, będących rzekomo wynikiem negocjacji z komisarzami europejskimi, ekipa rządząca w Polsce proceduje obecnie ustawę o wiatrakach. Niestety, to nie koniec! W kolejce czekają kolejne kamienie milowe (sto kilkadziesiąt!), takie jak choćby opodatkowanie samochodów spalinowych czy dodatkowe opłaty za korzystanie z sieci drogowej w Polsce.

„Rząd Morawieckiego zachowuje się jak narkoman na głodzie, tzn. potrzebuje coraz większej ilości pieniędzy, żeby nimi przekupywać Polaków w roku wyborczym. To jest jedyny powód, dla którego procedowana jest obecnie w Sejmie ustawa wiatrakowa” – podsumował poseł Robert Winnicki.

Na początku warto zapoznać się z krótkim kalendarium dotyczącym zagadnienia energetyki wiatrowej w Polsce:

2013 – Donald Tusk obiecywał podczas śląskiej konwencji PO: „Nie damy wprowadzić się w błąd wielkim przemysłowym lobby. Nie będziemy wmawiali Polakom, że baterie słoneczne i wiatraki to jest energetyczna przyszłość.”

2014 – Jarosław Kaczyński stwierdził na kongresie PiS: „Polskiej ziemi i polskich rolników trzeba bronić przed oszustami […] Elektrownie wiatrowe to przekleństwo polskiej wsi!”

2014 – Najwyższa Izba Kontroli wykazała istnienie bardzo poważnego problemu konfliktu interesów, wyliczając, że blisko 40% ówczesnych elektrowni wiatrowych było zbudowanych na gruntach samorządowców: burmistrzów, wójtów, radnych lub pracowników gmin. Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na konflikt z właścicielami nieruchomości, wynikający stąd, że wybudowanie elektrowni wiatrowej w pobliżu budynków mieszkalnych powoduje natychmiastowy spadek ich wartości rynkowej.

2016 – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w swoim stanowisku wskazał odległość minimum 2 kilometrów między farmą wiatrową, a budynkami mieszkalnymi, jako bezpieczną dla zdrowia.

Należy podkreślić jedną z bardziej ewidentnych taktyk manipulacji opinią publiczną przez polityków orędujących za tzw. „zieloną transformacją”. W dyskusji nt. kosztów wytwarzania energii z poszczególnych źródeł porównują oni koszty brutto, a więc z doliczonymi opłatami i podatkami. Nie dostrzegają – lub nie chcą dostrzec – absurdu porównywania kosztu wytworzenia energii np. z węgla, obłożonego kolosalnymi ciężarami fiskalnymi, a energii z wiatru, związanej z unijnymi dopłatami. W rzetelnej dyskusji należy operować kosztami wytworzenia energii netto, która odzwierciedla faktyczny stan rzeczy.

„Proszę państwa, miejmy tę uczciwość intelektualną, żeby powiedzieć, że niemiecka transformacja energetyczna to jest pod każdym względem przykład porażki! Tam widać, jak Energiewende nie zadziałało. Niemcy ze względów ideologicznych odeszły od energetyki jądrowej, uzależniły się od źródeł rosyjskich, co oczywiście ma też brzemienne konsekwencje polityczne, gospodarcze, strategiczne i militarne – i w tej chwili Niemcy na gwałt, żeby stabilizować system, sięgają po swoje źródła kopalne, po węgiel!” – tłumaczył na sejmowej komisji poseł Robert Winnicki.

Ruch Narodowy mówi jasno: głos społeczności lokalnej w postaci obligatoryjnego referendum powinien być decydujący w sprawie umiejscowienia nowych farm wiatrowych. Nie może być tak, że właściciele gruntów, którzy chcą wznieść na nich wiatraki, są w uprzywilejowanej pozycji wobec tych, których pobliskie nieruchomości będą traciły na wartości.

STOP dyktatowi Brukseli!
STOP wyprzedaży polskiej suwerenności!

 

                                           

ŚWIADECTWA NAWRÓCENIA

 

            LUDZIE ŚWIECCY BARDZO SIĘ CIESZĄ, JEŚLI OTRZYMUJĄ PANA BOGA I MARYI POMOC I NIE BOJĄ SIĘ  POSTĘPOWAĆ WEDŁUG WOLI BOŻEJ. PAN JEZUS MÓWI DO LUDZI OD 2000 LAT PRYWATNIE OSOBIŚCIE, PRZEZ SEN, CZY W INNY SPOSÓB, ABY LUDZIE ZROZUMIELI PO CO ŻYJĄ NA TYM BOŻYM ŚWIECIE. ŚWIĘCI Z NIEBA PRAGNĄ NASZEGO SZCZĘŚCIA NA ZIEMI A JEST ONO TYLKO GDY ŻYJEMY W PRZYJAŹNI Z BOGIEM W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZYM JEDYNYM I MARYJĄ NASZĄ MATKĄ I KRÓLOWĄ. PAN BÓG STWORZYŁ LUDZI NA SWOJE PODOBIEŃSTWO I PRAGNIE ABYŚMY CHCIELI BEZGRZESZNIE ŻYĆ I Z BOGIEM WIECZNIE W NIEBIE BYĆ. 
Dlatego bardzo prosimy kapłanów, aby w Boże Słowa uwierzyli i pomagali wiernym zaprzyjaźnić się z Jezusem Zbawicielem tłumacząc ludziom że pomagają nam Boży Aniele a Anioł Stróż pisze naszą Księgę Życia w której nie nie ma nic do ukrycia. Dziękujemy osobom które przekazują nam piękne wiadomości o spotkaniach z Panem Jezusem, Maryją i innymi Świętymi a słuchając o tych Objawieniach będziemy także nawróceni i zbawieni. 
 
Spotkanie, które odmieniło wszystko – Świadectwo Ani
Jestem synem marnotrawnym – świadectwo Wojtka
https://www.youtube.com/watch?v=bWNboibISTQ&t=1s
Bóg sprawił, że mogę chodzić – świadectwo Magdy
https://www.youtube.com/watch?v=I40b1gACjE8
MOCNE ŚWIADECTWO Marty Przybyły „BOŻY RECYKLING”
POWOŁANY (CALLED) 2022 – FILM NA CZASY OSTATECZNE
https://www.youtube.com/watch?v=Zoos1qXlINM
Czwartek, 26 stycznia 2023
ŚWIĘTYCH BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA
Świętymi bądźcie
Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa

Toczyłem dobry bój
Choć zamknięty w więzieniu, Paweł czuł się jak w niebie. Uderzenia i rany przyjmował chętniej niż inni odznaczenia. Cierpienia cenił nie mniej od nagród, owszem, te właśnie uważał za nagrody i dlatego nazywał je Bożą łaską. Zastanówmy się uważnie, w jakim znaczeniu. Nagrodą zapewne było: „być rozwiązanym i być z Chrystusem”, pozostawać zaś w ciele – walką. Jednakże dla miłości Chrystusa odsuwa nagrodę, aby móc walczyć. To bowiem uważa za konieczne.
Być z dala od Chrystusa oznaczało dla niego walkę i trud, owszem, największą walkę i największy trud. Być z Chrystusem natomiast – prawdziwą nagrodę. Paweł jednak ze względu na Chrystusa wolał wybrać tamto niż to.
Tutaj mógłby ktoś powiedzieć, że to wszystko było mu miłe dla miłości Chrystusa. I ja tak myślę. Albowiem to, co dla nas jest powodem smutku, dla niego było powodem największej radości. Po cóż wymieniać poszczególne niebezpieczeństwa i udręki! Żył przecież wśród ustawicznych cierpień. Dlatego powiada: „Któż nie cierpi, abym i ja nie cierpiał. Któż nie doznaje upadku, abym i ja nie płonął”.
Proszę was, abyście tak wspaniały wzór męstwa nie tylko podziwiali, ale i naśladowali. W ten sposób będziemy mogli mieć udział w jego nagrodzie. Jeśliby natomiast ktoś dziwił się temu, że taką samą nagrodę ma otrzymać każdy, kto miałby zasługi Pawła, niechaj posłucha jego własnych słów: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i tym wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego”. Widzisz więc, że wszystkich wzywa do uczestniczenia w tej samej chwale. Skoro wszystkim nam obiecano tę samą nagrodę, starajmy się godnie na nią zasłużyć.
Nie chciejmy widzieć w Apostole wyłącznie wielkości i wzniosłości cnót, gotowości i mocy ducha, dzięki którym zasłużył na otrzymanie tak wielkiej łaski, ale pamiętajmy o wspólnocie natury, poprzez którą jest takim samym człowiekiem jak i my. W ten sposób to, co jest bardzo trudne, okaże się nam łatwe i lekkie, a trudząc się przez krótki czas, nabędziemy niezniszczalny i nieśmiertelny wieniec za łaską i z miłosierdzia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i moc teraz i na wieki wieków. Amen.
Święci Tymoteusz i Tytus
Tymoteusz był wiernym i oddanym uczniem oraz współpracownikiem św. Pawła. Św. Paweł nazywa go „najdroższym synem” (1 Kor 4, 17), „bratem” (1 Tes 3, 2), „pomocnikiem” (Rz 16, 21), którego wspomina ze łzami w oczach (2 Tm 1, 4).
Kiedy Apostoł Narodów zatrzymał się w czasie swojej drugiej podróży w miasteczku Listra, nawrócił dwie Żydówki: kobietę imieniem Lois i jej córkę, Eunikę. Synem tejże Euniki, a wnukiem Lois był św. Tymoteusz. Jego ojcem był zamożny Grek, poganin, który jednak pozwolił babce i matce wychować Tymoteusza w wierze mojżeszowej. Tymoteusz był młodzieńcem wykształconym. Znał Pismo święte i często się w nim rozczytywał. Wyróżniał się dobrymi obyczajami. Chrzest przyjął z rąk św. Pawła. Dlatego słusznie Apostoł nazywał go swoim synem. Dla ułatwienia Tymoteuszowi pracy wśród rodaków św. Paweł poddał go obrzezaniu.
Św. Paweł często wysyłał Tymoteusza w trudnych i poufnych sprawach do poszczególnych gmin, które założył, m.in. do Koryntu, Filippi i Tesalonik. Jego też wyznaczył na biskupa Efezu, ówczesnej metropolii Małej Azji i stolicy rzymskiej prowincji. W czasie swoich podróży po Małej Azji, Achai (Grecji) i do Jerozolimy św. Paweł zabierał ze sobą Tymoteusza do pomocy w posłudze apostolskiej. Święty uczeń dzielił także ze swoim mistrzem więzienie w Rzymie (Flp 2, 19-23). Dwa Pawłowe listy do Tymoteusza znajdują się w kanonie ksiąg Nowego Testamentu. Paweł wydaje mu najpiękniejsze świadectwo i daje pouczenia, jak ma rządzić Kościołem w Efezie.
Według podania, kiedy św. Jan Apostoł przybył do Efezu, Tymoteusz oddał się do jego dyspozycji. Kiedy zaś Apostoł został skazany na banicję na wyspę Patmos przez cesarza Domicjana, Tymoteusz miał na nowo objąć biskupstwo w tym mieście.
Tradycja głosi, że Tymoteusz miał ponieść śmierć męczeńską za Trajana z rąk rozjuszonego tłumu pogańskiego, kiedy miał odwagę publicznie zaprotestować przeciwko krwawym igrzyskom. Tłum miał rzucić się na starca i tak go pobić, że ten niebawem wyzionął ducha. Martyrologium Rzymskie podaje jeszcze inną wersję, że biskup miał występować przeciwko czci pogańskiej bogini Diany, która w Efezie miała swoje centralne sanktuarium. Możliwe, że obie przyczyny były powodem jego śmierci około roku 97. Dlatego do roku 1969 św. Tymoteusz odbierał chwałę jako męczennik. Ostatnia reforma liturgii czci go jednak jako wyznawcę w przekonaniu, że ostatnie chwile życia Tymoteusz spędził nie jako męczennik, mimo że w latach swojego pasterzowania wiele musiał wycierpieć dla sprawy Chrystusa.
Jego relikwie przeniesiono z Efezu do Konstantynopola (356 r.) i umieszczono w bazylice Dwunastu Apostołów. W XII w. krzyżowcy wywieźli je do włoskiego miasta Termoli. Zamurowane, zostały odnalezione przypadkiem 7 maja 1945 roku.

W ikonografii św. Tymoteusz przedstawiany jest w tunice lub jako biskup w liturgicznych szatach. U jego stóp leżą kamienie.

Tytus znany jest wyłącznie z listów św. Pawła. Pochodził z rodziny grecko-rzymskiej, zamieszkałej w okolicy Antiochii Syryjskiej. Stamtąd bowiem Apostoł zabrał go do Jerozolimy. Został ochrzczony przez św. Pawła przed soborem apostolskim w 49 r. Obok Tymoteusza i św. Łukasza Ewangelisty Tytus należał do najbliższych i najbardziej zaufanych uczniów św. Pawła Apostoła. Towarzyszył mu w podróżach i na soborze apostolskim w Jerozolimie. Dowodem wyjątkowego zaufania, jakim młodego człowieka darzył św. Paweł, były delikatne misje, jakie mu powierzał. Jego to właśnie wysłał do Koryntu. Nie pozwolił go też obrzezać w przekonaniu, że jego praca apostolska będzie rozwijać się nie wśród Żydów, ale wśród pogan. W swoich Listach Apostoł Narodów oddaje Tytusowi najwyższe pochwały. Jeden list skierował wyłącznie do niego – tekst ten został włączony do kanonu Nowego Testamentu. Około roku 63 Paweł ustanowił Tytusa biskupem gminy chrześcijańskiej na Krecie.
Tytus zmarł mając 94 lata. Według podania miał ponieść śmierć męczeńską w mieście Gortyna na Krecie za panowania cesarza Domicjana (81-96). Od roku 1969 Kościół zachodni, rzymski, oddaje mu cześć jako wyznawcy. Jego śmiertelne szczątki złożono w miejscu jego śmierci. Św. Andrzej z Jerozolimy, metropolita Krety (712-740), wygłosił ku czci św. Tytusa płomienne kazanie, nazywając go fundatorem Kościoła na Krecie, jego pierwszym pasterzem, kolumną, bramą obronną i ojcem wyspy. Po najeździe Saracenów na Kretę odnaleziono tylko relikwię jego głowy i umieszczono ją w relikwiarzu (823). W roku 1662 Wenecjanie zabrali ją do swego miasta i umieścili w bazylice św. Marka. Paweł VI w ramach ducha ekumenicznego zbliżenia nakazał tę relikwię zwrócić Kościołowi prawosławnemu. Wśród wielkich uroczystości została przewieziona na Kretę (12 maja 1966 roku) i umieszczona w mieście Heraklion (Iraklion).

W ikonografii Święty przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutem jest księga.

Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś apostolskimi cnotami świętych Tymoteusza i Tytusa, † spraw przez ich zasługi, * abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyjąc na tym świecie, mogli dojść do niebieskiej ojczyzny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Kamil Michalczyk świadectwo Wojownika Maryi NCM Siedlce. 08.10.2021
https://www.youtube.com/watch?v=tjWbyJQCZfc
 
Świadectwo Adriana Santosa „NIENAWIDZIŁEM POLSKI”, bo Polacy mu dokuczali.
MOCNE ŚWIADECTWO Wojownika Maryi Tomasza Bilińskiego 
Pułtusk 30.10.2021- ks. Dominik Chmielewski
https://www.youtube.com/watch?v=qkmggcRwZ0E
 
Dominika wróżyła z kart tarota, spotkała Jezusa i toczyła walkę
duchową o uwolnienie od manifestacji
https://www.youtube.com/watch?v=JsYJqiOYMZQ
Maryja wyrwała mnie z piekła muzułmańskiego
 
Pragnęłam umrzeć. Stał się CUD – świadectwo s. Nulli
uzdrowionej za przyczyną bł. kard. Wyszyńskiego
https://www.youtube.com/watch?v=ijSmdFEmoKE
Jestem synem marnotrawnym – świadectwo Wojtka
https://www.youtube.com/watch?v=bWNboibISTQ

 

 
 
[VIDEO] Kto chce aborcji na polskich dzieciach?

 

Szanowni Państwo, Drodzy Obrońcy Życia Dzieci!

Już niedługo w Sejmie chwila prawdy. Dowiemy się, kto opowiada się za życiem dla poczętych dzieci, a kto idzie na rękę lobby aborcyjnemu. Właśnie to zagraniczne lobby polityczno-biznesowe jest najbardziej zainteresowane tym, aby w Polsce można było zabijać dzieci. Na mordowaniu ludzi zarabia pieniądze. Czerpie zyski z handlu (najczęściej nielegalnego) środkami poronnymi, organizuje wyjazdy za granicę na aborcję, naciska i szantażuje polskie władze, aby mordowanie małych Polaków zostało zalegalizowane. Służy wrogom Polski.

Przesyłam Państwu nagranie, w którym podaję konkretne przykłady działania lobby aborcyjnego, proszę posłuchać:

Gdyby YouTube usunął film, jest on także dostępny w serwisie BanBye:

Zachęcam do bacznego obserwowania polityków, gdy projekt „Aborcja to zabójstwo” trafi do I czytania w Sejmie. Proszę śledzić nie tylko deklaracje, ale i działanie – którzy posłowie staną po stronie polskich dzieci, a kto ulegnie przed zagranicznymi szantażystami?

Serdecznie Państwa pozdrawiam!

Kaja Godek

Podpis

Kaja Godek
Inicjatywa #ZATRZYMAJABORCJĘ
Inicjatywa #STOPLGBT
Fundacja Życie i Rodzina
zycierodzina.pl

 

PS – Media społecznościowe obcinają nasze zasięgi i usuwają profile. Wszystko po to, by ukryć prawdę o aborcji. Bardzo Państwa proszę o rozesłanie tego nagrania dalej – razem obejdźmy cenzurę!

WSPIERAM

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
NAZWA ODBIORCY: FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

 

DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY:

IBAN:PL 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
KOD SWIFT: BIGBPLPW

 

 

MOŻESZ TEŻ SKORZYSTAĆ Z SZYBKICH PRZELEWÓW ONLINE:

Wspieram Fundację Życie i Rodzina

LUB SKORZYSTAĆ Z PŁATNOŚCI KARTĄ:

#ZatrzymajAborcję

 
Dla kogo będą nasze miasta?

Szanowni Państwo,

czy w Polsce tzw. członkowie społeczności LGBT staną się osobami uprzywilejowanymi w stosunku do zwykłych obywateli?

Niemal codziennie, w niektórych mediach, pojawiają się artykuły o rzekomej dyskryminacji i nietolerancji, która dotyka gejów i lesbijki.

Tymczasem historia, którą opisujemy w naszej petycji pokazuje, że to osoby LGBT chcą mieć więcej praw i być traktowani lepiej niż inni obywatele.

Dlaczego terapeutkę, działającą zgodnie z procedurami obowiązującymi w poradniach pedagogiczno-psychologicznych wszystkich rodziców i opiekunów, piętnuje się kiedy zastosuje je wobec pary lesbijskiej?

Na czym ma polegać postulowana przez ideologów LGBT równość, skoro ich przedstawicielka domaga się dla siebie i swojej partnerki szczególnych przywilejów?

Władze Warszawy, które lansują hasło że „Warszawa jest dla wszystkich” stają niestety w takich sytuacjach po stronie ideologii LGBT, a nie zwykłych mieszkańców.

Czy Pomogą nam Państwo, aby nasza petycja w obronie terapeutki, która nie ugięła się przed bezprawnymi żądaniami tzw. „tęczowej rodziny” osiągnęła 20.000 podpisów?

Musimy połączyć nasze siły i wspólnie stawić czoła silnemu lobby LGBT, by nasze miasta pozostały miejscami, w których wszyscy mieszkańcy są traktowani jednakowo.

Pozdrawiam serdecznie

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


 

Kiedy psycholog w publicznej placówce wyprosiła z gabinetu kobietę, która nie była biologiczną matką dziecka para lesbijek postanowiła złożyć skargę do kierownika placówki, w wyniku której wyznaczono chłopcu innego terapeutę.
Zastępczyni prezydenta Warszawy odpowiadająca za edukację i opiekę zdrowotną poleciła wyciągniecie konsekwencji względem psycholog oraz „przeszkolenie pracowników we wszystkich poradniach, aby takie sytuacje w przyszłości nie miały miejsca.”
Jest czymś skandalicznym, że pracownik placówki przestrzegający procedur chroniących pacjenta staje się przedmiotem ideologicznej nagonki ze strony władz Warszawy i mediów.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo,

jedną z publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w Warszawie para lesbijek, wychowująca 10-letniego chłopca, postanowiła uczynić sceną dla swojego „równościowego” aktywizmu.

Kiedy psycholog wyprosiła z gabinetu kobietę, która nie jest biologiczną matką dziecka lesbijki postanowiły złożyć skargę do kierownika placówki, w wyniku której wyznaczono chłopcu innego terapeutę.

Jest powszechnie wiadome, że przy tego rodzaju poradach, informację o diagnozie można przekazać, ze względu na ochronę danych wrażliwych oraz prawo rodzinne, tylko rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka.

Gdyby do gabinetu razem z innym dzieckiem chciał wkroczyć konkubent matki nie będący prawnym opiekunem, to zgodnie z obowiązującą procedurą także zostałby wyproszony.

Ideologiczne zaangażowane władze Warszawy (prowadzące placówkę) nie mają jednak zamiaru stanąć w tej sytuacji po stronie terapeutki, która działała zgodnie z procedurami, ale chcą zastraszyć ją oraz cały personel tej i innych tego rodzaju poradni.

Bardzo proszę podpisać petycję do Ministra Edukacji i Mazowieckiej Kurator Oświaty, która sprawuje nadzór pedagogiczny nad placówką, by niezgodne z prawem działania zostały zablokowane, a napiętnowana psycholog publicznie przeproszona.

Oczywiście, jak zawsze w takich sprawach, temat w tonie medialnej nagonki podchwyciła Gazeta Wyborcza zaś władze miasta na jej łamach wytoczyły oskarżenia wobec terapeutki.

Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta odpowiadająca za edukację i opiekę zdrowotną poleciła wyciągniecie konsekwencji względem psycholog. Poleciła „również przeszkolenie pracowników we wszystkich poradniach, aby takie sytuacje w przyszłości nie miały miejsca.”

W ten sposób, wbrew obowiązującemu w Polsce prawu, związki lesbijskie domagają się nie tylko równouprawnienia, ale szczególnych przywilejów, by na hasło „jesteśmy matkami dziecka” uchylać wszelkie obowiązujące zwykłych obywateli procedury.

Szaleństwo żądań lobby LGBT, jak pokazują doświadczenia krajów położonych na zachód od naszych granic, nie kończy się na równości i nie liczy się z żadną etyką ani rozsądkiem.

Czy kiedy w podobnej sytuacji do gabinetu razem z dzieckiem zgłoszą się „trzy matki”, albo „czterech ojców” władze Warszawy również zalecą przeszkolić pracowników, żeby żadna z owych „matek” i „ojców’ nie poczuła się źle?

Czy wykorzystanie w opisanym wypadku dziecka, by w jego obecności demonstrować nachalny i pozbawiony skrupułów lesbijski aktywizm nie powinno być raczej powodem do przyjrzenia się zdolnościom wychowawczym jego biologicznej matki niż wyciąganiem konsekwencji służbowych wobec terapeutki chroniącej, zgodnie z procedurami, praw chłopca jako pacjenta?

Musimy powstrzymać władze Warszawy przed dalszym dyscyplinowaniem i indoktrynacją pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych pod dyktando lesbijskich aktywistek!

Czy podpiszą Państwo naszą petycję do Ministra Edukacji oraz Mazowieckiej Kurator Oświaty, by powstrzymać władze Warszawy przed dalszym dyscyplinowaniem i indoktrynacją pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych pod dyktando lesbijskich aktywistek?

Ten sposób dochodzenia od roli niewinnej ofiary do faktycznego dyktatu mniejszości i zastraszania zwykłych obywateli lobby LGBT stosuje na całym świecie od dawna.

Te z pozoru drobne kroki i pojedyncze zdarzenia, z biegiem lat dają efekt mrożący w skali całego społeczeństwa.

Głośne mniejszości nabywają kolejnych przywilejów, a każdy kto próbuje dyskutować z takim kierunkiem zmian zostaje natychmiast nazwany homofobem stosującym tzw. mowę nienawiści, która z kolei jako tzw. przestępstwo z nienawiści może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej każdego.

Jeśli nie będziemy reagować na tę i podobne próby uczynienia ze zwykłych ludzi (w tym wypadku pracowników systemu opieki zdrowotnej stosujących przewidziane prawem procedury) homofobów, to aktywiści LGBT nie cofną się przed niczym.

Widać to już wyraźnie, że ich ideologiczna agresja i zaślepienie osiągają poziom znany z historii wielu rewolucji, które po etapie przemocy symbolicznej wobec swoich przeciwników sięgały po przemoc sądową a ostatecznie fizyczną.

Bardzo proszę o podpis pod petycją do Ministra Edukacji i Mazowieckiej Kurator Oświaty o ochronę placówek psychologiczno-pedagogicznych i ich pracowników przed ideologicznym zastraszaniem.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

 

 

Wczorajsze spotkanie Eucharystyczne było pełne łask w postaci uzdrowień i uwolnień.   
 Polski mistyk i stygmatyk podczas spotkania Eucharystycznego przed tronem Jezusa wypraszał wiele łask w postaci uzdrowień i uwolnień dla udręczonych i cierpiących. Na ten dzień Pan Jezus pozwolił Ojcu Łukaszowi odkryć i ukazać swoje święte rany. U obecnych pojawiały się łzy wzruszenia i wdzięczności Panu Bogu za dar, jakim obdarzył wszystkich obecnych i cały naród Polski.
Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu Pan Jezus pochylał się nie tylko nad osobami obecnymi, ale również nad osobami na zdjęciach. Wiele z tych osób Jezus uzdrowił z nowotworu, małżeństwa z bezpłodności, uzdrawiał wzrok i wiele innych chorób i trudności u osób, których zdjęcia były skierowane w stronę Jezusa przez ich bliskich. Pan Jezus ukazując znaki swojej obecności w tym kapłanie błogosławił znakami swojej męki i ukrzyżowania. Indywidualne błogosławieństwo otrzymały szczególnie dzieci, które pełne wdzięczności wręczały Ojcu przygotowane laurki.
W tym dniu wypełniło się również orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi odnośnie chorych i udręczonych braci i sióstr z Ukrainy. Pan Jezus powiedział, że będą oni uczestniczyli w prowadzonych przez Ojca modlitwach, by uzyskać pomoc na duszy i ciele i tak się stało, mogliśmy wspólnie trwać na modlitwie.
Przyjechały osoby z wielu miejsc Polski oraz zza granicy, m.in. z Wiednia, Niemiec, Czech, Słowacji, Anglii.
Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tych pięknych rzeczy, których dokonywał Jezus podczas spotkania Eucharystycznego, trzeba to po prostu przeżyć ❤️

Polska i znaki zapytania /Henry Kissinger za członkostwem Ukrainy w NATO! Analiza_PLUS_INNE

 

UWAGA-Kliknij na obrazek lub nagłówek aby przeczytać cały artykuł lub wysłuchać program

 

https://pch24.pl/bp-strickland-politycy-klaniajacy-sie-swiatowemu-forum-ekonomicznemu-zdradzaja-swoje-narody/

 

Polska i znaki zapytania

https://www.salon24.pl/u/szeremietiew/1278261,polska-i-znaki-zapytania

Błaszczak: Rozmawialiśmy w gronie państw, które używają Leopardów. Chcemy stworzyć koalicję

https://dorzeczy.pl/opinie/394651/rozmowy-w-ramstein-blaszczak-chcemy-stworzyc-koalicje.html

 

Henry Kissinger za członkostwem Ukrainy w NATO! Analiza

 

Dymisja Arestowicza-czyżby początek końca wojny ?

WROGOWIE POLAKÓW NAJEŹDŹCY – ZABORCY WYMYŚLAJĄ RÓŻNE SPOSOBY ZATRUWANIA POLAKÓW, KTÓRYCH CHCĄ WYMORDOWAĆ, BO POTRZEBUJĄ POLSKIEJ „ZIEMI OBIECANEJ” PRZEZ  LUCYFERA. 

 

Protest antywojenny „To nie nasza wojna” | Warszawa 21.01.2023
dr Lucyna Kulińska: ICH BEZIMIENNE GROBY WOŁAJĄ O MODLITWĘ I GODNY POCHÓWEK!
11 lipca tego roku będziemy obchodzili 80. rocznicę ukraińskiej rzezi na Polakach z dawnych województw, między innymi: wołyńskiego, stanisławowskiego, lubelskiego, lwowskiego, krakowskiego. Mimo upływu tylu lat i 33 lat tzw. demokratycznego państwa prawa, nasi rodacy i bliscy nadal spoczywają w bezimiennych grobach, wrzuceni do nich w pośpiechu, bez godnego pochówku. Żaden z dotychczasowych rządów nie upomniał się o to u władz Ukrainy. Co gorsze, od roku zamyka się nam usta, nie pozwala nam się mówić o ukraińskich zbrodniach na Polakach w imię poprawności politycznej i „wrażliwości”, bo przecież obecnie nasi „bracia” giną za swoją i naszą sprawę. Szkoda tylko, że zabrakło tej wrażliwości dotychczasowym rządom warszawskim na długo przed tym, kiedy doszło do konfliktu rosyjsko ukraińskiego.
POLACY ŻĄDAJĄ WYDALENIA UKRAIŃSKICH UCHODŹCÓW.
Na razie tylko w Krakowie. Jednak już najwyższa pora robić akcje prowadzące do wydalenia z Polski wszystkich przybyłych Ukraińców po 24.02.2022. Żadnymi uchodźcami nie są, a imigrantami ekonomicznymi, nie widzieli żadnej wojny, ich domy wcale nie zostały zniszczone. Dość udawania. Ukraińcy 
i żydzi, to dwa najbardziej dwulicowe i zakłamane narody na świecie.
24 stycznia na rynku spożywczym na terenie wszystkich krajów unijnych pojawi się nietypowy produkt. Jest nim mąka ze świerszczy, a właściwie produkty, takie jak bułki, chleby i ciasto upieczone na bazie proszku z owada. Polecam dokładnie czytać co dany produkt zawiera..To już przestaje być śmieszne. Następne kuriozum które nam fundują pisiory i ich wyznawcy
https://gloria.tv/post/fFXR4Ne6DhHo4YKTVmAtepVQY
Promocja „alternatywnej żywności” w TVP idzie pełną parą. Globaliści przez media, w tym te rządowe rzekomo kierowane przez patriotów, próbują tresować społeczeństwo i przekonywać do jedzenia robaków.
Od dziś owady dozwolone w jedzeniu!
Badania wskazują na substancje antyodżywcze i toksyczne, takie jak chityna, główny materiał budujący egzoszkielet stawonogów. Suplement: Chityna może prowadzić do śmierci, jeśli jest spożywana przez długi czas!
https://gloria.tv/post/6E4XtQ3Jxo23C7tzSrXpTnFo6
Środa, 25 stycznia 2023
NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA
Święto
Nawrócenie św. Pawła - Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa  Tischnera
Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa

Paweł zniósł wszelkie trudności dla Chrystusa
Kim jest człowiek, jak wielka jest szlachetność naszej natury, do jak wielkiego męstwa zdolne jest stworzenie, ze wszystkich ludzi najlepiej ukazuje nam święty Paweł.
Każdego dnia doskonalszy, każdego dnia gorliwszy. Z nowym wciąż zapałem walczy z grożącymi niebezpieczeństwami. Mówi o tym wyraźnie: „Zapominam o tym, co za mną, a wytężam siły ku temu, co przede mną”.
Kiedy spodziewał się bliskiej śmierci, wzywa braci do współradowania się z nim: „Tak też i wy powinniście się cieszyć i radować ze mną”. Wystawiony na niebezpieczeństwa, obelgi i wszelkiego rodzaju upokorzenia cieszy się nimi i pisze do Koryntian: „Mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach i prześladowaniach”. Nazywa je orężem sprawiedliwości i twierdzi, że stąd wywodzą się jego największe osiągnięcia.
Dla wrogów nieosiągalny. Ze wszystkich ich zasadzek wyprowadza zwycięstwa. Zewsząd narażony na plagi, niesprawiedliwości, złorzeczenia odbywa jakby nieustający tryumf i po całej ziemi raz po raz wznosi znak zwycięstwa. Raduje się tym i dziękuje Bogu: „Bogu niech będą dzięki, że nam pozwala zawsze zwyciężać”.
Bardziej pragnął obelg i wynikających z głoszenia Ewangelii upokorzeń niż my zaszczytów. Śmierci bardziej niż my życia; ubóstwa niż my bogactw, bardziej trudów niż ktokolwiek spoczynku. Jednego tylko unikał, jednego się lękał: obrazy Boga. Poza tym niczego więcej. Dlatego niczego bardziej nie pragnął, jak tylko zawsze podobać się Bogu.
Cieszył się miłością Chrystusa, darem najwyższym. Mając ją uważał się za najszczęśliwszego z ludzi. Bez niej nie chciał być wśród władców ni książąt. Wraz z nią wolał być ostatnim, owszem, nawet odrzuconym, niż bez niej wśród możnych i okrytych dostojeństwem.
Jedno tylko było dla niego najwyższą katuszą, stracić ową miłość. To było dla niego gehenną, prawdziwą karą, nieskończonym i nie do zniesienia nieszczęściem. Przeciwnie, mieć ją, oznaczało życie, świat cały, szczęście aniołów, dobra obecne i przyszłe, królestwo, wszelkie obietnice i w ogóle niekończące się dobro. Wszystkiego, co nie miało związku z miłością Chrystusa, nie uważał ani za przyjemne, ani za przykre.
Wszystkim, co doczesne, pogardzał jak przegniłą trawą. Nawet tyrani i rozpasany tłum – to w jego oczach natrętne owady. Za dziecinne igraszki uważał śmierć, kary i tysięczne cierpienia, byleby tylko mógł cierpieć dla Chrystusa.
Nawrócenie św. Pawła

 

Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła – tkania płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uczniem Gamaliela (Dz 22, 3). Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» – «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6).
Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.
Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą – w latach 44-49: Cypr-Galacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima.
Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu.
W Palestynie Paweł został aresztowany i był przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do cesarza, został deportowany drogą morską do Rzymu. Dwa lata przebywał w więzieniu o dość łagodnym regulaminie. Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii (prawdopodobnie; jak podaje Klemens, „dotarł do kresu Zachodu”, a tak określano tereny Półwyspu Iberyjskiego) i na Kretę. W Efezie albo w Troadzie aresztowano go po raz drugi (64 r.). W Rzymie oczekiwał na zakończenie procesu oraz wyrok.
Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku co św. Piotr Apostoł (67 r.). W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.

W ikonografii św. Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.

Litania do św. Pawła
Miłości Boga Ojca, zbawiaj nas.
Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas.
Udzielanie się Ducha Świętego, uświęcaj nas.
Święty Pawle, módl się za nami.
Ty, coś sam dostąpił Miłosierdzia Bożego,
Ty, któremu objawił się Syn Boży,
Ty, który byłeś naczyniem wybranym Chrystusa,
Ty, który byłeś kaznodzieją, apostołem i nauczycielem narodów,
Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami,
Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła,
Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom,
Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów,
Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża,
Ty, przez którego Chrystus żył i mówił,
Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej,
Ty, któryś podjął więzienia i trudy,
Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa,
Ty, który za życia bywałeś porywany do nieba,
Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie,
Ty, który po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwałeś wieńca sprawiedliwości,
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole.
W: Który głosisz prawdę po całym świecie.
Módlmy się: Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
55. Nowenna Pompejańska za Polskę
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski (a teraz nawet świata), do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 12 lutego do 6 kwietnia) . W obecnej 54. Nowennie wśród 843 uczestników w 128 Różach modli się z nami 4 Biskupów, 48 Kapłanów, 16 Sióstr zakonnych, a także 7 obcokrajowców (w intencji o pokój) z kilku krajów świata.
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet Cały Różaniec.

Nadal będziemy się modlić (aż do skutku) w następujących szczegółowych intencjach:


I. O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

II. ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH

III. O JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).

IV. O POKÓJ NA ŚWIECIE

V. DZIECI ZAGROŻONYCH ABORCJĄ I NAWRÓCENIA BŁĄDZĄCYCH RODAKÓW


Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com
lub na tym Forum:
KATOLICKIE PODSUMOWANIE TYGODNIA 23.01.23 
Franciszek, ekumenizm, dzień judaizmu, kapłaństwo kobiet
Franek biskup Rzymu nie ma honoru, ani wstydu, ani pokory ani wiadomości na temat Religii Katolickiej.
https://www.youtube.com/watch?v=8DLWfjObXKg
 
Kaznodzieja Synodu: Franciszek wyróżnia homo-ekstremistę
Kiedy to pełnił rolę Głównego Przełożonego Dominikanów (1992-2001),
Radcliffe dopuszczał możliwość przyjmowania homoseksualistów w szeregi duchowieństwa. 
Co więcej, odprawił homoseksualną „eucharystię” w Londynie.
https://gloria.tv/post/zYpZSoNUq6Ht46FTNBysRxziT
 
Franciszek: „Bóg nie odtrąca homoseksualistów”
https://gloria.tv/post/SGagbETpKbXm3fWreHhuDsDDf

Skąd wiesz Bergolio – czy pytałeś Pana Boga, który czeka na rozmowę z Tobą abyś się nawrócił na Katolicką Wiarę, bo teraz to wszystie wiary wywyższasz a Boga Wszechmogącego lekceważysz.

 

Globalni lobbyści wzywają do wykluczenia Ordo Iuris

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

zrzeszająca ponad 600 organizacji z 90 krajów ILGA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Lesbijek i Gejów), prowadzący setki klinik aborcyjnych globalny gigant Planned Parenthood oraz stojąca od 30 lat za światowym ruchem aborcyjnym fundacja Center for Reproductive Rights w obawie o swoją pozycję poprosiły Komisję Europejską o pomoc w walce z Ordo Iuris.

Choć wspomniane organizacje to najwięksi globalni lobbyści, dysponujący setkami milionów, to okazuje się, że zagrożeniem dla ich żywotnych interesów stał się… Instytut Ordo Iuris.

W ubiegłym miesiącu do Komisji Europejskiej trafił list, w którym przedstawiciele wspomnianych organizacji proszą unijnych komisarzy o pilne spotkanie, by porozmawiać na temat działalności naszego Instytutu. Powodem tego nadzwyczajnego apelu stało się to, że Instytut Ordo Iuris został dopuszczony do udziału w pracach komitetu monitorującego wydatkowanie unijnych funduszy w Polsce. Sygnatariusze skargi wzywają do pilnego wykluczenia Ordo Iuris z tego grona. List do Komisji Europejskiej to spektakularne podsumowanie skali naszego realnego oddziaływania.

Ataki aborcjonistów i genderowych ideologów to dla nas niemal codzienność. W przeszłości próbowano nas już przecież usuwać z Rady Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, rejestru przejrzystości Parlamentu Europejskiego i dwukrotnie wypowiadano nam umowę najmu biura w Brukseli. Ale tym razem nasza aktywność rozwścieczyła największych. Dlaczego? Bo obecność Instytutu Ordo Iuris w komitetach monitorujących wydatkowanie unijnych miliardów może realnie uderzyć w samo serce lobbystów – czyli w ich portfele.

Oczywiście ani jedno euro z unijnych funduszy nie trafi do Ordo Iuris, bo my jesteśmy finansowani tylko przez ludzi takich jak Pani. W komitecie będziemy dbać o transparentność i racjonalne wydatkowanie funduszy. Tymczasem ILGA czy Planned Parenthood bez swobodnego dostępu do unijnego finansowania nie mogłyby realizować swoich planów.

Walka Ordo Iuris z tymi potęgami to starcie Dawida z Goliatem. Wierzę jednak, że jak w biblijnej opowieści, brutalną przewagę Goliata możemy zrównoważyć wiernością prawdzie. Zresztą, doświadczenie potwierdza moje przeczucia. W ubiegłym miesiącu świętowaliśmy przecież zwycięstwo w wieloletniej walce z założoną przez George’a Sorosa Fundacją Batorego, która w procesie z Ordo Iuris była reprezentowana przez największą korporację prawniczą na świecie. Tam też walczyliśmy o jawność finansowania zagranicznych środków publicznych i tam także w grze były wielkie pieniądze.

List aborcjonistów i aktywistów LGBT to jednak nie koniec skoordynowanego ataku na Ordo Iuris.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

W ubiegłym tygodniu dotarła do nas informacja o liście europosłów frakcji Renew Europe, którzy nie ustają w próbach zablokowanie naszej działalności w Parlamencie Europejskim. Lewicowi europosłowie żądają od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego natychmiastowego wycofania akredytacji wszystkich konserwatywnych organizacji pozarządowych. Podobny list trafił już do przewodniczącej PE w zeszłym roku. Podpisało się pod nim zaledwie 8 eurodeputowanych. W odpowiedzi 24 europarlamentarzystów stanęło w naszej obronie, podkreślając, że zablokowanie wszystkich obrońców życia i rodziny byłoby bezprecedensowym atakiem na wolność słowa w Unii Europejskiej.

Na nasz list nie dostaliśmy odpowiedzi, ale – jak się okazuje – władze Parlamentu Europejskiego odpowiedziały na pismo europosłów Renew Europe, prosząc o więcej szczegółów na temat sprawy. Nasi oskarżyciele wysłali zatem w styczniu koleją korespondencję, w której wymienili konkretne organizacje, wymagające ich zdaniem pilnej kontroli. Znaleźliśmy się w doborowym towarzystwie obok European Centre for Law and Justice, Alliance Defending Freedom International, Fondation Jérôme Lejeune i World Youth Alliance. To znani na całym świecie obrońcy życia, rodziny, wolności sumienia i wolności słowa.

Myślę, że podobnie jak ja i Pani odczuł teraz dumę z naszego wspólnego dzieła, jakim jest Instytut Ordo Iuris. Obie skargi traktuję jako wyraz uznania dla naszej działalności. Jeśli pomimo naszych problemów finansowych, o których pisałem Pani w zeszłym roku, jesteśmy stawiani w jednym szeregu z organizacjami o globalnym oddziaływaniu i budżetach wielokrotnie większych od naszego, to jest to najlepsza recenzja naszej działalności i znak, że potrafimy optymalnie zarządzać środkami powierzonymi nam przez polskie rodziny. Pomimo trudności stanowimy dziś zagrożenie dla żywotnych interesów największych na świecie aborcyjnych i genderowych lobbystów.

Dlatego bardzo Pani dziękuję za udzielane nam wsparcie. To właśnie dzięki ludziom takim jak Pani Instytut Ordo Iuris jest siłą o globalnym oddziaływaniu i tamą dla fali genderowych ideologii. Możemy być pewni, że tylko wydając im walkę na poziomie międzynarodowym – w ONZ i instytucjach unijnych – możemy powstrzymać ich radykalne plany wobec naszej Ojczyzny.

Wierzę, że dzięki Społeczności Ordo Iuris, jesteśmy w stanie pokonać trudności i stawić czoła gigantom, broniąc fundamentalnych wartości naszej cywilizacji przed zmasowaną ofensywą. Nie jest dla Pani też pewnie zaskoczeniem, że koszty prowadzonej przez nas działalności rosną wraz z siłą naszych wrogów. Chociaż stawiamy im dzielnie czoła ze stukrotnie niższym budżetem, to zwycięstwo wymagać będzie dalszego zaangażowania rodaków we wspólną misję Ordo Iuris.

Dlatego mam śmiałość prosić Panią zarówno o rozważenie większego wsparcia dla Instytutu, jak i zachęcenia przyjaciół do włączenia się we wspólne starania o obronę rodziny, życia i wolności.

Chcą nam zamknąć usta - chcą uciszyć Ordo Iuris

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Pieniądze w służbie ideologii

W ostatnich miesiącach polską opinię publiczną rozgrzewa debata o blokadzie unijnych funduszy z Krajowego Programu Odbudowy, które stały się narzędziem do szantażowania polskiego rządu. Choć Komisja Europejska w czerwcu pozytywnie zaopiniowała polski KPO, a nasz kraj już partycypuje w spłacie odsetek od pożyczek zaciągniętych na poczet Funduszu Odbudowy, to władze Unii Europejskiej nadal blokują wypłatę należnych Polakom pieniędzy.

Pretekstem jest dowolna interpretacja ponad 280 „kamieni milowych”, które stają się instrumentem nacisku, niejednokrotnie o ściśle ideologicznym zabarwieniu. Wśród nich znalazły się nie tylko powszechnie debatowane zmiany w polskim sądownictwie, ale też wprowadzenie podatków od kupna i posiadania samochodów spalinowych, zmiany w regulaminie Sejmu i Karcie Nauczyciela czy wdrożenie założeń „gender equality” w obszarach kultury i sztuki.

To na podstawie zasady „gender equality” unijni urzędnicy bezprawnie grożą odebraniem pieniędzy prorodzinnym samorządom. Unijna Komisarz ds. spójności i reform stwierdziła niedawno, że samorządy, które przyjęły prorodzinne uchwały wyrażające sprzeciw wobec agendy lobby LGBT powinny zostać odsunięte od wszelkich środków UE z nowego programu FEnIKS, w ramach którego do Polski miałyby trafić 24 miliardy euro.

Ale czasem nawet wypłata unijnych pieniędzy nie kończy politycznych szantażów. Wręcz przeciwnie. Przekazanie pieniędzy to często najlepszy sposób na indoktrynację narodów, opierających się radykalnym ideologiom. Mechanizm uzależnienia ekonomicznego może prowadzić do powolnego wycofywania się z do tej pory skutecznie bronionych pozycji.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Zwycięska walka o jawność

Doskonałym przykładem tego jak zagraniczne środki przekazywane na „rozwój społeczeństwa obywatelskiego” służą do ideologizowania Polaków są granty z tzw. funduszy norweskich – środków przekazywanych przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w ramach rekompensaty za dostęp do polskiego i unijnego rynku. Za podział tych pieniędzy odpowiada od lat między innymi założona przez George’a Sorosa Fundacja Batorego.

Raport Ordo Iuris wykazał, że granty były rozdzielane według ideologicznego klucza. W latach 2013-2017 w ramach przeciwdziałania wykluczeniu i walki z dyskryminacją przeznaczono 21 milionów złotych dla organizatorów wulgarnych manifestacji środowisk LGBT czy agresywnych demonstracji proaborcyjnych. Wsparcie uzyskał chociażby projekt „Równość małżeńska dla wszystkich”, w ramach którego stworzono strategię lobbingową na rzecz obalenia zawartej w Konstytucji RP definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny czy Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa, która zadeklarowała, że uzyskane środki przeznaczy na to, by doprowadzić do likwidacji religii w polskich szkołach. W tym samym czasie organizacje chrześcijańskie otrzymały jedynie 1,5 mln zł.

Jednocześnie pomijano często cenne inicjatywy lokalne. Zdecydowana większość środków trafiła do podmiotów z województwa mazowieckiego. Organizacje z Mazowsza otrzymały wówczas ponad 65 milionów złotych, podczas gdy do województwa świętokrzyskiego trafiło jedynie 700 tys. zł, a do województwa opolskiego – 185 tys. zł.

Gdyby nie wysiłek naszych ekspertów, wiele z tych informacji pozostałoby ukrytych. Dzięki sądowemu zwycięstwu w procesie z Fundacją Batorego mamy szansę, by na dobre wprowadzić wymóg pełnej jawności zagranicznych dotacji dla polskich organizacji społecznych i politycznych.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Giganci zjednoczeni w imię walki z Ordo Iuris

Biorąc pod uwagę kwoty jakie trafiają regularnie do radykałów z zagranicy, nie dziwi, że nasza skuteczna walka o jawność spotyka się z ich wściekłymi atakami. Nasze zwycięstwo z Fundacją Batorego pokazuje, że działalność prawników Ordo Iuris jest dla nich realnym zagrożeniem.

Dlatego, gdy wyraziliśmy gotowość dołączenia naszych ekspertów do krajowych Komitetów Monitorujących wydatkowanie środków unijnych, spodziewałem się, że przyjęcie nas do tego gremium może oburzyć skrajną lewicę. Tak też się stało. Radykałowie nie zwracają przy tym uwagi na fakt, że Ordo Iuris w skład komitetu zostało wybrane głosami polskich organizacji społecznych, zwyciężając w transparentnej procedurze. W skład komitetu, do którego dołączyli prawnicy Ordo Iuris wchodzi 11 organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele rządu i samorządów, ale to obecność naszych ekspertów wzbudziła najwięcej emocji.

W grudniu na biurko unijnego komisarza ds. miejsc pracy i praw socjalnych oraz komisarza ds. spójności i reform trafiło pismo, którego autorzy prosili komisarzy o potajemne spotkanie w sprawie „przedyskutowania możliwych środków gwarantujących, że organizacje działające wprost przeciwko wartościom UE i Karcie Praw Podstawowych nie będą miały wpływu na metodologię i kryteria selekcji projektów finansowanych z funduszy unijnych”.

W liście znajdziemy całą litanię „grzechów” Ordo Iuris, składającą się na wielką pochwałą naszej skuteczności. Autorzy donosu mają do nas pretensje za sprzeciw wobec postulatów politycznych działaczy LGBT, za kwestionowanie międzynarodowego „prawa do aborcji”, za zwalczanie genderowej Konwencji stambulskiej. Wbrew oczywistym faktom, zarzucają nam ataki na prawa kobiet. Wreszcie skarżą się Komisji, że Ordo Iuris walczy z przepisami antydyskryminacyjnymi i przepisami przewidującymi kary za „mowę nienawiści”.

Pod listem podpisało się 8 organizacji pozarządowych działających na rzecz aborcji oraz realizacji żądań ruchu LGBT: Planned Parenthood (European Network), ILGA-Europe, Human Rights Watch, European Civic Forum, Center for Reproductive Rights, Women’s Link Worldwide oraz ich krajowe przybudówki jak Kampania Przeciw Homofobii i Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA).

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Czy debata to przestępstwo?

W ramach odpowiedzi przygotowaliśmy list do Komisji Europejskiej, w którym poprosiliśmy o możliwość wzięcia udziału w spotkaniu komisarzy z sygnatariuszami wspomnianej skargi i odpowiedzieliśmy kompleksowo na każdy z przedstawionych w niej zarzutów.

Stanowczo sprzeciwiliśmy się oskarżeniom o dyskryminację czy atakowanie „społeczności LGBTI”, podkreślając, że nie można nazywać atakiem krytyki postulatów politycznych jakiejkolwiek grupy społecznej.

Wykazaliśmy absurdalność i brak podstaw prawnych dla uznawania postulatów politycznych aborcjonistów i genderowych ideologów za „prawa człowieka”. Przypomnieliśmy w tym kontekście, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kilkukrotnie powtarzał, że państwa członkowskie UE mają autonomię w decydowaniu o ewentualnej instytucjonalizacji tzw. małżeństw jednopłciowych czy przepisy Konwencji o prawach dziecka, która w art. 6 stwierdza, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia, a już w samej preambule przypomina, że „dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu.”

Podkreśliliśmy, że – wbrew zarzutom naszych adwersarzy – prawnicy Instytutu nie zajmują się „atakowaniem” kogokolwiek. Zależy nam jedynie na uczciwej debacie na temat rozwoju doktryny „praw człowieka”, podkreślając istotę wolności słowa, gwarantowanej przez szereg wiążących aktów prawa międzynarodowego.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Chcą nam zakazać wstępu do PE

Podobne zarzuty pojawiły się we wspomnianym liście od europosłów frakcji Renew Europe, którzy już w ubiegłym roku apelowali do władz Parlamentu Europejskiego o odebranie akredytacji wszystkim organizacjom społecznym, broniącym życia i rodziny. Radykalni politycy stwierdzili, że osoby opowiadające się przeciwko aborcji powinny mieć zakaz wstępu na teren Parlamentu Europejskiego, ponieważ „ideologia ograniczająca prawa podstawowe nie należy do sfery wolnego słowa”.

Przygotowaliśmy wtedy pisemną odpowiedź, w której 24 europosłów z Polski, Hiszpanii, Węgier, Niemiec, Estonii i Włoch stanęło w naszej obronie, wyrażając swoje oburzenie tą bezprecedensową próbą cenzurowania wolności myśli i słowa, której celem jest wyeliminowanie pluralizmu wśród organizacji pozarządowych działających na forum Parlamentu Europejskiego.

Władze Parlamentu Europejskiego zignorowały nasz list, a teraz otrzymaliśmy informacje, że odpowiedź otrzymali eurodeputowani z grupy Renew Europe, którzy zostali poproszeni o podanie konkretnych zarzutów wobec działających na forum PE konserwatystów. W liście, który w ubiegłym tygodniu trafił do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, lewicowi europosłowie wymieniają więc konkretne organizacje, które powinny zostać ich zdaniem dokładnie skontrolowane przez szefostwo PE i wyliczają ich „przestępstwa”.

Wśród organizacji, które powinny być ich zdaniem usunięte z Parlamentu Europejskiego znalazły się między innymi European Centre for Law and Justice, Alliance Defending Freedom czy World Youth Alliance – międzynarodowa organizacja pozarządowa, założona w 1999 roku podczas organizowanej przez ONZ Międzynarodowej Konferencji na rzecz Populacji i Rozwoju, której europosłowie zarzucili, że organizacja… „podkreśla godność osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci”. Wymieniono też Fundację Jérôme’a Lejeune’a – francuskiego genetyka, który odkrył przyczynę występowania zespołu Downa. Naukowiec był początkowo uznawany za geniusza, ale gdy zorientował się, że jego odkrycie może stać się przyczyną masowego mordowania dzieci z zespołem Downa i stanowczo stanął w ich obronie, stał się przedmiotem ataków, przez co nigdy nie dostał Nagrody Nobla.

Umieszczenie Instytutu Ordo Iuris w tak zacnym gronie to dowód na to, że wykonujemy dobrą pracę.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Nasza praca jest możliwa tylko dzięki Pani

Europosłowie Renew Europe proszą władze Parlamentu Europejskiego, by kontrola działalności Instytutu Ordo Iuris i innych organizacji broniących życia została zakończona w ciągu 3 miesięcy. Jeśli Parlament Europejski spełni te prośbę, to najbliższe tygodnie mogą się okazać decydujące o naszej przyszłości na forum europarlamentu. Wierzę w to, że Parlament Europejski nie zdecyduje się na tak bezprecedensową cenzurę, ale musimy być gotowi na wszystko – także na wielką batalię o możliwość kontynuowania naszej pracy w Brukseli.

W całej tej walce nie chodzi oczywiście tylko o Instytut Ordo Iuris. To nasza wspólna sprawa – całej Społeczności Ordo Iuris, bo w Parlamencie Europejskim działamy w Pani imieniu.

Nie ulega wątpliwości, że wykluczenie Ordo Iuris z prac organów unijnych byłoby decydującym krokiem do radykalnego zaostrzenia kursu wobec Polski i innych wiernych obronie życia i rodziny państw. Tak długo, jak długo stawiamy opór radykalnym ideologom w międzynarodowych instytucjach, ich postulaty nie mogą być narzucone naszej Ojczyźnie ponad naszymi głowami.

Sam monitoring i informowanie o radykalnych projektach w UE i ONZ to koszt przekraczający 20 000 zł miesięcznie. Jednak nie robi tego nikt poza nami. Świadczą o tym podziękowania od polskich i zagranicznych eurodeputowanych, którzy dopiero po naszej informacji wyrażają często sprzeciw wobec działań ideologów. A każdy projekt powstrzymany w UE to o jeden problem mniej w naszym kraju, w naszych szkołach, rodzinach czy miejscach pracy.

Szczegółowe analizy i opinie, dzięki którym ujawniamy strategię radykałów lewicy, to wysiłek kilkunastu ekspertów, którzy współpracują z Instytutem. Nie raz musimy przy tym sięgać do znawców tematu spoza Polski. A koszt rzetelnej i wyczerpującej analizy to nie mniej niż 8 000 zł.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować walkę o transparentność życia publicznego i walczyć z ofensywą aborcjonistów i genderystów na forum międzynarodowym.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. O tym jak ważna jest nasza dalsza działalność na arenie międzynarodowej świadczy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z zeszłego tygodnia, w którym sędziowie ETPC stwierdzili, że wszystkie państwa Rady Europy mają obowiązek instytucjonalizacji związków jednopłciowych. Trybunał w Strasburgu po raz kolejny pokazał, że poza granicami kraju rozstrzyga się często także kształt polskiego systemu prawnego. Wkrótce napiszę Pani więcej o tym przełomowym wyroku.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

 
Dokąd chcecie nas zaprowadzić?

Dzień dobry,
Właśnie podpisałem petycję „Dokąd chcecie nas zaprowadzić?” i chciałbym dowiedzieć się, czy mógłbyś pomóc dodając również swój podpis.
Naszym celem jest osiągnięcie 20000 podpisów i dlatego potrzebujemy szerszego wsparcia. Możesz poznać więcej szczegółów i podpisać petycję tutaj:


https://citizengo.org/pl/node/209839?utm_source=em&utm_medium=social&utm_content=tyflow

Dziękuję!

Szukamy współpracowników, by chronić nienarodzonych!

Szanowni Pańsstwo

Ataki na prawo do życia osób najbardziej bezbronnych – czy to dzieci (narodzonych lub mających się dopiero narodzić), czy osób z niepełnosprawnościami, starszych, czy też prześladowania chrześcijan – są poważnymi zagrożeniami nie tylko dla rodzin, ale też szerzej rozumianej wspólnoty narodowej i ogólnoludzkiej.

Dlatego pilnie rozbudowujemy nasz innowacyjny zespół profesjonalistów pro-life i pro-family poszukując najlepszych kandydatów na kluczowe stanowiska. Być może to Państwo są jednymi z nich (lub znają Państwo osoby, które mógłby nimi być).

Jako ważnym dla nas sympatykom i przyjaciołom CitizenGO, chciałem bezpośrednio przesłać Państwu nasze oferty pracy, aby podziękować za Państwa cenne zaangażowanie w popieranie naszych petycji i wzmacnianie naszych struktur i zdolności do działania swoimi hojnymi darowiznami:

Prosimy kliknąć tutaj, aby zobaczyć nasze aktualne oferty pracy i aplikować.

Lobby proaborcyjne i radykalni aktywiści LGBT nie przestają narzucać swojego programu w Polsce i na całym świecie.

Jeśli są Państwo pełni pasji lub znają kogoś takiego, kreatywnego, skoncentrowanego na wynikach, profesjonalistę, płynny w językiem angielskim, który wierzy, że każde życie jest cenne, a naturalna rodzina jest miejscem, w którym dzieci powinni się rozwijać… Kogoś, kto chciałby być w centrum najbardziej istotnych działań pro-life i pro-family na świecie – to teraz jest ten moment, by aplikować oraz/lub podzielić się tym mailem z przyjaciółmi i znajomymi, którzy mogą być zainteresowani!

Oto stanowisko, którego poszukujemy (po angielsku):

Campaigner, Poland

W Państwa gronie znajomych znajdą się być może i Ci spośród najbardziej zdolnych, którzy w obronie życia i rodziny, dokonają przełomu właśnie teraz, podczas tych trudnych czasach, który może zaważyć na przyszłości nie tylko nas, ale także kolejnych pokoleń:

Prosimy kliknąć tutaj aby zobaczyć nasze aktualne oferty pracy i odpowiedzieć na którąś z nich lub podzielić się tą wiadomością z innymi.

Z nadzieją i determinacją,

Ignacio, Antonio, Miriam, Silvina, Gregory, Marissy z całym zespołem CitizenGO

RODACY MÓDLCIE SIĘ O POSŁUSZEŃSTWO BOGU OJCU WSZECHMOGĄCEMU, JEZUSOWI ZBAWICIELOWI ORAZ DUCHOWI ŚWIĘTEMU PRZEZ BOŻYCH PASTERZY – BISKUPÓW I KAPŁANÓW PONIEWAŻ TO ONI SĄ PIERWSI PO PANU BOGU I TO ONI POPROWADZĄ NAS SAKRAMENTAMI, PRZYKAZANIAMI I MSZAMI ŚW. DO NIEBA PROGU.  
Polska jako naród wybrany – Ks. Paweł Murziński
https://gloria.tv/post/FJmeZ9zZU92R6STT21XQyGhkG

 

WAŻNE_The Expose_Szczepionki doprowadziły do „nagłej śmierci” milionów osób i wciąż ich liczba rośnie_Warte Przetłumaczenia w Googlu

https://expose-news.com/2022/12/30/covid-vaccine-sudden-deaths-ade-vaed-aids/

Dokumenty firmy Pfizer i rządowe potwierdzają, że ADE, VAED i AIDS z powodu COVID-19 Szczepionki doprowadziły do „nagłej śmierci” milionów osób i wciąż ich liczba rośnie