52. Nowenna Pompejańska za Polskę
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski (a teraz nawet świata), do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 3 września do 26 października) .
W obecnej 51. Nowennie wśród 832 uczestników w 129 Różach modli się z nami 4 Biskupów, 52 Kapłanów, 16 Sióstr zakonnych, a także 8 obcokrajowców (w intencji o pokój) z kilku krajów świata.
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet Cały Różaniec. Nadal będziemy się modlić (aż do skutku) w następujących szczegółowych intencjach:
I.  O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ.
II. ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH.
III. O JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE,  ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).
IV. O POKÓJ NA ŚWIECIE.
V.  DZIECI ZAGROŻONYCH ABORCJĄ I NAWRÓCENIA BŁĄDZĄCYCH RODAKÓW
Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com
lub na tym Forum:


Wtorek, 4 października 2022
ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
 
Święty Franciszek z Asyżu | Pustynia serca
Z listu św. Franciszka z Asyżu do wszystkich wiernych

Mamy być prości, pokorni i czyści
Wszechmogący Ojciec oznajmił przez świętego archanioła swego, Gabriela, że Jego Słowo, tak czcigodne, święte i chwalebne, przyjdzie na świat z nieba. Oznajmił to chwalebnej Dziewicy Maryi, z której łona Słowo przyjęło prawdziwe ciało naszej ułomnej natury. Jednorodzony Syn, bogaty ponad wszelką miarę, zechciał jednak wraz z Najświętszą Matką swoją wybrać ubóstwo. Kiedy się przybliżyła Jego męka, obchodził Paschę wraz ze swymi uczniami. Potem się modlił do Ojca: „Ojcze, jeśli to być może, niech odejdzie ode Mnie ten kielich”.
Wolę swoją jednak złożył w woli Ojca. Wolą zaś Ojca było, aby Jego Syn błogosławiony i chwalebny, dany nam i dla nas narodzony, ofiarował siebie przez własną krew na ołtarzu krzyża jako żertwa i ofiara; nie za siebie, bo przez Niego wszystko się stało, ale za grzechy nasze, dając nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Pragnie On, abyśmy wszyscy przez Niego dostępowali zbawienia i przyjmowali Go czystym sercem i czystym ciałem.
O jakże szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy miłują Pana i pełnią Jego polecenia zawarte w Ewangelii: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, a bliźniego swego jak siebie samego”. Miłujmy przeto Boga, czcijmy Go czystym sercem i czystym umysłem, ponieważ tego przede wszystkim pragnie, mówiąc: „Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie”. Wszyscy, którzy oddają Mu cześć, mają to czynić w duchu i prawdzie. Ku Niemu zwracajmy uwielbienie i modlitwy mówiąc we dnie i w nocy: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”, bo „zawsze należy się modlić i nigdy nie ustawać”.
Poza tym czyńmy owoce godne pokuty. Miłujmy bliźnich jak samych siebie. Miejmy w sobie miłość i pokorę, pełnijmy uczynki miłosierdzia, one bowiem obmywają dusze z brudu grzechu. Wszystko, co ludzie pozostawiają na świecie, tracą na zawsze. Z sobą zaś zabierają jedynie zapłatę za miłość oraz jałmużny, jakie dawali. Pan da im nagrodę i słuszną odpłatę.
Nie powinniśmy być mądrzy i roztropni według ciała, ale raczej mamy być prości, pokorni i czyści. Nigdy nie powinniśmy wynosić się ponad innych, ale raczej mamy być sługami i poddanymi każdego człowieka ze względu na Boga. Na wszystkich, którzy tak czynić będą i wytrwają do końca, spocznie Duch Pana, zamieszka w nich i będzie w nich przebywał. Tacy się staną synami Ojca niebieskiego, którego dzieła pełnią; są oblubieńcami, braćmi i matkami naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Święty Franciszek z Asyżu

Św. Franciszek – Jan Bernardone – przyszedł na świat w 1182 r. w Asyżu w środkowych Włoszech. Urodził się w bogatej rodzinie kupieckiej. Jego rodzice pragnęli, by osiągnął on stan szlachecki, nie przeszkadzali mu więc w marzeniach o ostrogach rycerskich. Nie szczędzili pieniędzy na wystawne i kosztowne uczty, organizowane przez niego dla towarzyszy i rówieśników. Jako młody człowiek Franciszek odznaczał się wrażliwością, lubił poezję, muzykę. Ubierał się dość ekstrawagancko. Został okrzyknięty królem młodzieży asyskiej. W 1202 r. wziął udział w wojnie między Asyżem a Perugią. Przygoda ta zakończyła się dla niego niepowodzeniem i niewolą. Podczas rocznego pobytu w więzieniu Franciszek osłabł i popadł w długą chorobę.

Święty Franciszek z Asyżu

W roku 1205 uzyskał ostrogi rycerskie (został pasowany na rycerza) i udał się na wojnę, prowadzoną między Fryderykiem II a papieżem. W tym czasie Bóg wyraźniej zaczął działać w życiu Franciszka. W Spoletto miał sen, w którym usłyszał wezwanie Boga. Powrócił do Asyżu. Postanowił zamienić swoje bogate ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić przechodzących o jałmużnę. To doświadczenie nie pozwoliło mu już dłużej trwać w zgiełku miasta. Oddał się modlitwie i pokucie. Kolejne doświadczenia utwierdziły go w tym, że wybrał dobrą drogę. Pewnego dnia w kościele św. Damiana usłyszał głos: „Franciszku, napraw mój Kościół”. Wezwanie zrozumiał dosłownie, więc zabrał się do odbudowy zrujnowanej świątyni. Aby uzyskać potrzebne fundusze, wyniósł z domu kawał sukna. Ojciec zareagował na to wydziedziczeniem syna. Pragnąc nadać temu charakter urzędowy, dokonał tego wobec biskupa. Na placu publicznym, pośród zgromadzonego tłumu przechodniów i gapiów, rozegrała się dramatyczna scena między ojcem a synem. Po decyzji ojca o wydziedziczeniu Franciszek zdjął z siebie ubranie, które kiedyś od niego dostał, i nagi złożył mu je u stóp, mówiąc: „Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec, mam prawo Ciebie, Boże, odtąd wyłącznie nazywać Ojcem”. Po tym wydarzeniu Franciszek zajął się odnową zniszczonych wiekiem kościołów. Zapragnął żyć według Ewangelii i głosić nawrócenie i pokutę. Z czasem jego dotychczasowi towarzysze zabaw poszli za nim.

24 lutego 1208 r. podczas czytania Ewangelii o rozesłaniu uczniów, uderzyły go słowa: „Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski” (Mt 10, 10). Odnalazł swoją drogę życia. Zrozumiał, że chodziło o budowę trudniejszą – odnowę Kościoła targanego wewnętrznymi niepokojami i herezjami. Nie chcąc zostać uznanym za twórcę kolejnej grupy heretyków, Franciszek spisał swoje propozycje życia ubogiego według rad Ewangelii i w 1209 r. wraz ze swymi braćmi udał się do Rzymu. Papież Innocenty III zatwierdził jego regułę. Odtąd Franciszek i jego bracia nazywani byli braćmi mniejszymi. Wrócili do Asyżu i osiedli przy kościele Matki Bożej Anielskiej, który stał się kolebką Zakonu. Franciszkowy ideał życia przyjmowały również kobiety. Już dwa lata później, dzięki św. Klarze, która była wierną towarzyszką duchową św. Franciszka, powstał Zakon Ubogich Pań – klaryski.

Święty Franciszek z AsyżuFranciszek wędrował od miasta do miasta i głosił pokutę. Wielu ludzi pragnęło naśladować jego sposób życia. Dali oni początek wielkiej rzeszy braci i sióstr Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (tercjarstwu), utworzonemu w 1211 r. W tym też roku Franciszek wybrał się do Syrii, ale tam nie dotarł i wrócił do Włoch. W 1217 r. zamierzał udać się do Francji, lecz został zmuszony do pozostania we Włoszech. Uczestniczył w Soborze Laterańskim IV. Z myślą o ewangelizacji pogan wybrał się na Wschód. W 1219 r. wraz z krzyżowcami dotarł do Egiptu i tam spotkał się z sułtanem Melek-el-Kamelem, wobec którego świadczył o Chrystusie. Sułtan zezwolił mu bezpiecznie opuścić obóz muzułmański i dał mu pozwolenie na odwiedzenie miejsc uświęconych życiem Chrystusa w Palestynie, która była wtedy pod panowaniem muzułmańskich Arabów.

Święty Franciszek z Asyżu

W 1220 r. Franciszek wrócił do Italii. Na Boże Narodzenie 1223 r., podczas jednej ze swoich misyjnych wędrówek, w Greccio zainscenizował religijny mimodram. W żłobie, przy którym stał wół i osioł, położył małe dziecko na sianie, po czym odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i wygłosił homilię. Inscenizacją owego „żywego obrazu” dał początek „żłóbkom”, „jasełkom”, teatrowi nowożytnemu w Europie. 14 września 1224 r. w Alvernii, podczas czterdziestodniowego postu przed uroczystością św. Michała Archanioła, Chrystus objawił się Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów – śladów Męki Pańskiej. W ten sposób Franciszek, na dwa lata przed swą śmiercią, został pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem.

Franciszek aprobował świat i stworzenie, obdarzony był niewiarygodnym osobistym wdziękiem. Dzięki niemu świat ujrzał ludzi z kart Ewangelii: prostych, odważnych i pogodnych. Wywarł olbrzymi wpływ na życie duchowe i artystyczne średniowiecza. Trudy apostolstwa, surowa pokuta, długie noce czuwania na modlitwie wyczerpały siły Franciszka. Zachorował na oczy, próby leczenia nie przynosiły skutku. Zmarł 3 października 1226 r. o zachodzie słońca w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Kiedy umierał, prosił, by bracia zwlekli z niego odzienie i położyli go na ziemi. Rozkrzyżował przebite stygmatami ręce. Odszedł z psalmem 141 na ustach, wcześniej wysłuchawszy Męki Pańskiej według św. Jana. W chwili śmierci miał 45 lat. W dwa lata później uroczyście kanonizował go Grzegorz IX.

Najpopularniejszym tekstem św. Franciszka jest Pieśń słoneczna. Pozostawił po sobie pisma: Napomnienia, listy, teksty poetyckie i modlitewne. Św. Franciszek jest patronem wielu zakonów, m. in.: albertynów, franciszkanów, kapucynów, franciszkanów konwentualnych, bernardynek, kapucynek, klarysek, koletanek; tercjarzy; Włoch, Asyżu, Bazylei; Akcji Katolickiej; aktorów, ekologów, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów.

W ikonografii św. Franciszek ukazywany jest w habicie franciszkańskim, czasami ze stygmatami. Bywa przedstawiany w otoczeniu ptaków. Jego atrybutami są: baranek, krucyfiks, księga, ryba w ręku.

                                         100 Modlitwy ideas in 2022 | modlitwa, modlitewnik, modlitwy katolickie
Litania do św. Franciszka z Asyżu
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo módl się za nami.
Święty Franciszku,
Wspaniały wzgardzicielu świata,
Gorliwy naśladowco Chrystusa,
Założycielu trzech zakonów,
Mocny filarze Kościoła katolickiego,
Nauczycielu świętego posłuszeństwa,
Zwierciadło pokory,
Miłośniku ubóstwa,
Przykładzie łagodności,
Opoko cierpliwości,
Pałający ognistą miłością ku Bogu,
Wzorze miłości bliźniego… Wybrany wizerunku cnót ewangelicznych,
Pokój czyniący,
Mężu według Serca Bożego,
Zwycięzco szatana,
Obrazie ukrzyżowanego Jezusa,
Pięciu ranami ozdobiony przyjacielu Boga,
Miłością Boską gorejący,
Wielki opiekunie ubogich,
Żarliwy w zachowaniu czystości,
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Módl się za nami, święty Franciszku.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że święty Franciszek z Asyżu, żyjąc w ubóstwie i pokorze, upodobnił się do Chrystusa, daj, abyśmy idąc tą drogą, naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Prośba do Naszego Anioła Stróża o szczęśliwą godzinę śmierci
 
 

Modlitwa Św. Karola Boromeusza…..
Mój dobry Aniele, ja nie wiem, kiedy i w jakich okolicznościach umrę. Może być, że zostanę wzięty nagle i że przed ostatnim moim spojrzeniem mogę zostać pozbawiony wszelkiej inteligencji. A jakże wiele rzeczy chciałbym powiedzieć Bogu na progu wieczności.
W pełni wolności mojej woli dzisiaj, przychodzę prosić Cię, ażebyś mówił w moim imieniu podczas tego pełnego trwogi momentu.
Powiedz Bogu wtedy, O mój dobry Aniele: że ja chcę umrzeć w Rzymskim Katolickim Apostolskim Kościele, w którym umarli wszyscy święci od czasów Jezusa Chrystusa i poza którym nie ma zbawienia. Że ja proszę o łaskę dzielenia w nieskończonych zasługach mojego Zbawiciela i że ja pragnę umrzeć przyciskając moje usta do Krzyża, który został zanurzony w Jego Krwi!
Że ja brzydzę się moich grzechów, ponieważ one sprawiły Mu przykrość i że ja wybaczam, z miłości do Niego, wszystkim moim wrogom, tak jak ja sam chciałbym, …

 

NIESTETY PRZYBYWA LUCYFEROWI MIESZKAŃCÓW DO PIEKŁA NA WIECZNOŚĆ. SKORO TAK WCZEŚNIE WIEDZĄ RZĄDZĄCY POLITYCY I BISKUPI, TO POWINII BŁAGAĆ PANA BOGA O POMOC I PYTAĆ NAJLEPSZEGO PRZYJACIELA CO TRZEBA ZROBIĆ ABY WOJNOM ZAPOBIEC A ONI PODDALI SIĘ DECYZJI LUCYFERA. DZIWIMY  RZĄDZĄCYM, ŻE WIEDZĄ O TRAGEDIACH WOJENNYCH, A DĄŻĄ DO ICH REALIZOWANIA I TWRANIA.  .

Jak realny jest strach przed nadchodzącą wojną nuklearną?

Wysłany dnia02/10/2022

—————————————————————————————————————————————–

„Fanatycy klimatu w zachodniej polityce grożą zabiciem miliardów” – AI „Sokrates” przewidział, że WW-3 rozpocznie się na Ukrainie prawie 10 lat temu

—————————————————————————————————————————————–

Wolne i alternatywne media już od jakiegoś czasu kłócą się o nieuchronny wybuch wojny nuklearnej, aw ostatnich tygodniach także media głównego nurtu ostrzegają przed możliwym użyciem broni jądrowej. Jak prawdziwy jest ten strach? Czy wagony z naddźwiękowymi pociskami Iskander-M (3), zdolnymi do przenoszenia głowic nuklearnych i zawiezienia Rosji na front chersoński, oznaczają, że rzeczywiście możemy spodziewać się wkrótce chmur grzybowych nad Ukrainą – i być może krajami NATO –? W międzyczasie Amerykanie uruchomili „Looking Glass” – urządzenie dowodzenia używane w przypadku zniszczenia wszystkich baz na ziemi w wyniku ataku nuklearnego wroga. (4)

Stali czytelnicy wiedzą, że od wielu lat ostrzegamy na tej stronie o możliwej powtórce z lat 30. i 40., ale na znacznie większą skalę i przy tak wielu ofiarach śmiertelnych, że liczba II wojny światowej – między około 60 a 72 milionami – zupełnie blednie w porównaniu.

Przerażające paralele do lat 30.

Zwłaszcza od 2020 r. podobieństwa między tym atramentowym okresem w historii a naszą współczesnością stały się przerażające. Weźmy odpowiedź marszałka Rzeszy Hermanna Göringa na pytanie, w jaki sposób podczas procesów norymberskich nazistom udało się pozyskać za sobą cały naród niemiecki: „Głosuj lub nie, naród zawsze można skłonić do posłuszeństwa przywódcom. To łatwe. Trzeba im tylko powiedzieć, że są atakowani i oskarżyć rozjemców o brak patriotyzmu i narażanie kraju. Działa dokładnie tak samo w każdym kraju”.

Do czego chcielibyśmy dodać „i w każdej chwili”. Klimat (CO2/azot), korona, a teraz Rosja – jesteśmy pod każdym względem przerażeni, że jesteśmy „atakowani” i grozi nam wielkie niebezpieczeństwo. Umowy? Strach przed czymkolwiek jest zawsze rozsiewany przez rządy, przywódców politycznych i organizacje międzynarodowe. Bez wyjątku kreują kryzysy i wojny.

Politycy chcą wojny, zwykli ludzie nigdy

Nigdy zwykli ludzie nie chcą wojny, nawet teraz. Dlaczego ludzie Zachodu mieliby się martwić, że kawałek ziemi zamieszkiwany przez Rosjan od niepamiętnych czasów wrócił w posiadanie Rosji? Ludzie chcą po prostu móc niedrogo włączać ogrzewanie, robić zakupy, napełniać bak i dalej prowadzić własne życie. Kto jest gotów oddać przyszłość, a być może nawet życie swoich bliskich i siebie na rzecz geopolitycznych przepychanek między światowymi przywódcami? Nikt.

Jednak ich gry, intrygi i kłótnie zawsze mają poważne konsekwencje, zwłaszcza dla tego „zwykłego człowieka”. Ale wydaje się, że to wcale nie przeszkadza obecnym pokoleniom polityków. Haga również jest w pełni zaangażowana w wojnę, w której nasi ludzie są ślepo poświęcani za pomocą codziennego życia, które staje się nieosiągalne, a jeśli nie będziemy ostrożni, dramatyczny upadek, jeśli faktycznie dojdzie do użycia broni jądrowej, nawet jeśli takie wojna pozostaje „ograniczona”.

Większość ludzi nie kieruje się już zdrowym rozsądkiem i daje się podniecić

Niepokojące i dziwaczne, ogromna większość zwykłych ludzi wpada w tę samą pułapkę, co Niemcy w latach 30., pozwalając się bezmyślnie manipulować i podżegać, do tego stopnia, że – jakkolwiek niewiarygodnie to brzmi w normalnych czasach – rzeczywiście są chętni , ryzykując i poświęcając w jakikolwiek sposób całe swoje życie oraz życie swoich rodzin i bliskich. Nie są już w stanie wyrobić sobie niezależnej opinii, ale mają całkowicie wyprane mózgi propagandą i nienawiścią do Rosji i Putina. I właśnie tego potrzebują „nasi” przywódcy, aby usprawiedliwić wielką (światową) wojnę.

Nieliczni, którzy nadal używają swoich mózgów i próbują ostrzec innych, są przedstawiani jako zdrajcy lub rosyjscy szpiedzy, którzy stanowią „prawdziwe” niebezpieczeństwo. I że chociaż każdy, kto ma więcej niż dwie działające komórki mózgowe, może sam sprawdzić fakty, że „neokoni” w Stanach Zjednoczonych dążyły do podporządkowania Rosji od upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku, jeśli to konieczne, do wojny.

Putin odszedł? Kremlowscy twardogłowi już nas zniszczyli

„Każdy, kto twierdzi, że Rosja jest zła, a Ameryka nie może zrobić nic złego, jest albo głupi, albo propagatorem wojny w imieniu Deep State”, pisze czołowy ekonomista USA Martin Armstrong. Wskazuje na „bardzo niebezpieczną grę”, która toczy się obecnie, twierdząc, że dopóki Putin zostanie obalony, wszystko będzie w porządku. Wręcz przeciwnie – jeśli twardogłowi z Kremla postawią na swoim, wiele zachodnich miast prędzej niż jutro zamieni się w zabójcze kolumny czarnego gazu atomowego.

Prawie na pewno atak USA/NATO na gazociągi Nord Stream przekonał przywódców Moskwy, że Zachód nie zatrzyma się, dopóki rosyjski niedźwiedź nie zostanie schwytany, oswojony, pozbawiony pazurów i zamknięty w klatkach. „Oznacza to, że jeśli Rosja zostanie osaczona, nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko rozmieścić przynajmniej taktyczną broń nuklearną” – ostrzega Armstrong.

„W oczach neokonserwatystów Rosja musi umrzeć”

Ludzkość znów jest w niebezpieczeństwie pogrążenia się w ogromnym konflikcie, „który przez stulecia splami cały świat krwią żołnierzy i cywilów. Chiny staną po stronie Rosji, podobnie jak Korea Północna i część Bliskiego Wschodu. Tak jak I wojna światowa była zamachem, tak (rosyjska) nienawiść na Ukrainie ogarnie świat, i to za skrawek ziemi od wieków zamieszkiwany przez Rosjan. Okrzyki i bębny związane z tą wojną zmienią nieodwracalnie styl życia każdego z nas”.

„W oczach neokonserwatystów Rosja musi umrzeć. Nie zadowolą się niczym innym. Neokoni finansowali talibów w Afganistanie i czeczeńskich terrorystów i próbowali najechać Syrię pod rządami Obamy. Nieżyjący już senator John McCain udał się do Kijowa, obiecując neonazistom wsparcie dla ich ataków na rosyjskojęzyczny Donbas. Armstrong: „Każdy, kto głosi, że to wszystko wina Putina i że powinniśmy iść z nim na wojnę, głosi agendę Deep State. Mają swoich fałszywych ludzi w mediach społecznościowych i wysyłają media głównego nurtu do promowania ich programu.

Nie ma innego wyniku niż wojna”

Wyniszczająca wojna światowa o region Donbasu, który – powtarzamy – był zawsze zamieszkiwany przez Rosjan, nie ma żadnego sensu – chyba że z perspektywy zachodnich polityków i przywódców, którzy bardzo chcą oderwać się od tego, że podkopały własne gospodarki polityką antykopalną, UE jest w rzeczywistości bankrutem, system bankowy jest na skraju załamania, a oszczędności i emerytury ludzi wyparowały dzięki pro-euro i polityce ujemnych stóp procentowych EBC.

„Tak więc odpowiedź jest prosta” – kontynuuje specjalista ds. cyklu. „Nie ma innego wyjścia niż wojna, w której zostanie użyta przynajmniej taktyczna broń nuklearna. Ukraińcy muszą zdać sobie sprawę, że są mięsem armatnim i nikt nie dba o nich ani o ich kraj. Tu chodzi o Amerykę kontra Rosję… a ofiarami zawsze są ludzie”.

Prognozy na 2013 r.: „Następna wojna światowa zaczyna się na Ukrainie”

Komputer Armstronga (AI’ Socrates) pojawił się w 2013 roku z prognozą, że na Ukrainie wybuchnie kolejna wojna światowa. Rok później doszło tam do zorganizowanego przez USA/UE zamachu stanu/rewolucji, po którym w Kijowie zainstalowano niewybrany reżim marionetkowy, a przy wsparciu i zgodzie Zachodu rozpoczęła się wojna domowa przeciwko ludności rosyjskojęzycznej.

„Sokrates” od dłuższego czasu wskazuje na rok 2023 „jako absolutnie WAŻNY punkt kryzysowy w globalnej geopolityce. Ryzyko wojny międzynarodowej jest bardzo realne. Fanatycy klimatyczni niszczą nasz styl życia w taki sam sposób, jak zrobił to Kart Marx, prowadząc do śmierci ponad 200 milionów ludzi w Rosji i Chinach. Tym razem będą miliardy.

Armstrong jest też przekonany, że rurociągi Nordstream nie zostały wysadzone przez Rosję. Wręcz przeciwnie, Rosja była dokładnie celem. Zachód chce odciąć Putinowi wszelkie możliwe dochody z energii, żeby Europa była zmuszona do wyłączenia gazu, a jednocześnie Kreml nie mógł już finansować wojny na Ukrainie.

Nie ma więcej rozjemców

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem będą nazwani dziećmi Bożymi” (Mt 5:9). Niestety, nie ma już rozjemców, przynajmniej nie wśród rządzących w zachodniej polityce. Płonie w nich tylko ogień nienawiści, żądzy władzy i wojny. I to znowu będziemy mieli w 2023 roku, jeśli nie zostaną zatrzymane, być może nawet na niespotykaną dotąd skalę.

Wielokrotnie wyciągałem ten wniosek w ostatnich latach, a teraz znowu jestem: ludzkość nigdy się nie uczy. Tak, technologia rozwinęła się ogromnie i duża część populacji świata ma się lepiej niż kiedykolwiek, ale natura ludzka nie zmieni się tak długo, jak ludzkość będzie odmawiać wyzwolenia się z duszącego uścisku egocentryzmu, egoizmu, chciwości i pieniędzy, braku miłości, obojętności i wreszcie strach, sedno wszelkich form nienawiści. Te typowo ludzkie cechy grożą teraz doprowadzeniem nas wszystkich do trwałej ruiny.

POLACY TO MĄDRY NARÓD, A JEDNAK SŁUCHA PACHOŁKÓW LUCYFERA I SZCZEPIĄ SIĘ I UMIERAJĄ. MAMY PRZECIEŻ BISKUPÓW W EPISKOPACIE – (DRUGICH PO BOGU) KTÓRZY POWINNI PYTAĆ O WSZYSTKO CIĄGLE ŻYJĄCEGO NASZEGO PRZYJACIELA BOGA WSZECHMOGĄCEGO, KTÓRY ZAWSZE CHCE POMAGAĆ LUDZIOM. 

To „bomba atomowa”: ujawniamy dokument Pfizera, który ta firma chciała utajnić na dziesięciolecia!


EDYTA GÓRNIAK
 
 -,,Jeśli nie będziemy trzymali się Wiary, Boga, Źródła Światłości – to już nie mamy czego się trzymać.

Wszystko inne – ulegnie nieodwracalnej zmianie 🙏🏼 To są czasy ostateczne Kochani Ludzie.
Prawda i wiedza o tym jest w Twoim telefonie. W Twoich rękach
Zatrzymaj się i pomyśl głęboko – Której warstwie swojego życia masz podstawę wierzyć bardziej ….fizycznej czy Duchowej ? Wewnętrznej czy zewnętrznej ?
Twoja decyzja będzie nieodwracalna, gdyż nie ma sposobu usunąć z żadnego organizmu tej substancji. Zdecyduj więc. Już Ostatni raz — czy wybierasz swojego Stwórcęczy narzuconą” „wygodę
🙏 ❤️ 💪

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Czy to Golda Meyer wysadziła rurociąg Nord Stream? – Thank you Israel, thank you Golda. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8214:czy-to-golda-meyer-wysadzila-rurociag-nord-stream-thank-you-israel-thank-you-golda&catid=24:zamac)

Czy to Golda Meyer wysadziła rurociąg Nord Stream? – Thank you Israel, thank you Golda.
Polskie ćmoki zgodnie pieją, że Ameryka nie miała interesu wysadzać rurociągów Nord Strem 1 i 2 w powietrze, a za to Rosja miała i to jak
najbardziej.
Putin wskazuje, że to Amerykanie, a Biden, że to Rosjanie.

Wszyscy — jakoś dziwnie zgodnie — przymykają oczy na żydaer w Palestynie, a to chyba głównie dlatego, że to daleko od Bałtyku i końmi
żaden żyd tu nie dojedzie.
Nikt nie odważy się pomyśleć I powiedzieć, że wszystkie wojny w historii najnowszej są wywołane przez żydów, bo to oni są monopolistycznymi
podpalaczami tego świata. A ta wojna na ukrainie to przecież żydowski klasyk. Goje zabijają się nawzajem, żydzi zaś podsyłają broń raz
jednej, a raz drugiej stronie, a to po to, aby konflikt trwał w nieskończoność, bo tak najbardziej się opłaca.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8214:czy-to-golda-meyer-wysadzila-rurociag-nord-stream-thank-you-israel-thank-you-golda&catid=24:zamach

Podpisanie traktatów o przystąpieniu donieckich i ługańskich republik ludowych oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego do Rosji (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8213:podpisanie-traktatow-o-przystapieniu-do-rosji&catid=10:politics )

W Sali Św.

30 września 2022
16:00

Kreml, Moskwa

Podczas przemówienia Władimira Putina na uroczystości podpisania traktatów o przystąpieniu Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki
Ludowej, Obwodu Zaporoskiego i Obwodu Chersońskiego do Federacji Rosyjskiej. Zdjęcie: Grigoriy Sisoev, RIA Novosti

Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в
состав России

В Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии
в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов
Российской Федерации.

30 сентября 2022 года
16:00
Москва, Кремль

В.Путин: Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской народных
республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной
Думы, сенаторы Российской Федерации!
Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской
областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди
свой выбор сделали, однозначный выбор.
Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской
области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о
принятии и образовании в России четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов
Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей.
(Аплодисменты.)
И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье
Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.
Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во
имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на
протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались
Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь
стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны.
Мы всегда будем помнить героев «русской весны», тех, кто не смирился в 2014 году с
неонацистским государственным переворотом на Украине, всех, кто погиб за право
говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить.
Это воины Донбасса, мученики «одесской Хатыни», жертвы бесчеловечных терактов,
устроенных киевским режимом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети,
женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это
настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры
Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой, это прокурор
Луганской Республики Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов и
все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной
операции. Они герои. (Аплодисменты.) Герои великой России. И прошу почтить их
память минутой молчания.
(Минута молчания.)
Спасибо.
За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в
Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история.
Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все
испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас
уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодёжь, те, кто родился уже после
трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее
будущее.
В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители
партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье
оказались оторванными от своей Родины. Это по живому разорвало, расчленило нашу
народную общность, обернулось национальной катастрофой. Как когда-то после
революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние
руководители Советского Союза вопреки прямому волеизъявлению большинства людей
на референдуме 1991 года развалили нашу великую страну, поставили народы просто
перед фактом.
Допускаю, что они даже до конца не понимали, что делают и к каким последствиям это
неизбежно в конце концов приведёт. Но это уже не важно. Советского Союза нет,
прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не
стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей
культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России, чьи предки на
протяжении веков жили в едином государстве. Нет ничего сильнее решимости этих
людей вернуться в своё подлинное, историческое Отечество.
Долгие восемь лет людей на Донбассе подвергали геноциду, обстрелам и блокаде, а в
Херсоне и Запорожье в них пытались преступно взрастить ненависть к России, ко
всему русскому. Сейчас, уже в ходе референдумов, киевский режим грозил расправой,
смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательных комиссиях,
запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Но
несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал своё слово.
Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы
это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье,
становятся нашими гражданами навсегда. (Аплодисменты.)
Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту
войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к
этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске,
Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст.
(Аплодисменты.) И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому
свободному волеизъявлению людей с уважением, и никак иначе. Только таким может
быть путь к миру.
Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем
всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая
освободительная миссия нашего народа.
Обязательно отстроим разрушенные города и посёлки, жильё, школы, больницы, театры
и музеи, восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы,
инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и
образования.
Конечно, будем работать над повышением уровня безопасности. Вместе сделаем так,
чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей
страны, всех республик, всех краёв и областей нашей огромной Родины.
(Аплодисменты.)
Уважаемые друзья, коллеги!
Сегодня хочу обратиться к солдатам и офицерам, которые участвуют в специальной
военной операции, к воинам Донбасса и Новороссии, к тем, кто после указа о
частичной мобилизации встаёт в ряды Вооружённых Сил, исполняя свой
патриотический долг, кто сам по зову сердца приходит в военкоматы. Хочу
обратиться и к их родителям, жёнам, детям, сказать о том, за что сражается наш
народ, какой враг нам противостоит, кто бросает мир в новые войны и кризисы,
извлекая из этой трагедии свою кровавую выгоду.
Наши соотечественники, наши братья и сёстры на Украине – родная часть нашего
единого народа – своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого
Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски,
проявили своё истинное нутро.
После распада Советского Союза Запад решил, что миру, всем нам навсегда придётся
мириться с его диктатом. Тогда, в 1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких
потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Да это почти и
произошло – мы же помним 90-е, страшные 90-е годы, голодные, холодные и безнадёжные.
Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла своё достойное место в мире.
При этом Запад всё это время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам,
ослабить и развалить Россию, о чём всегда мечтали, раздробить наше государство,
стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание. Им просто не даёт
покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с её территорией, природными
богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по
чужой указке.
Запад готов переступить через всё для сохранения той неоколониальной системы,
которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счёт власти доллара
и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать
основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона. Сохранение этой
ренты – их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот почему их
интересам отвечает тотальная десуверенизация. Отсюда их агрессия к независимым
государствам, к традиционным ценностям и к самобытным культурам, попытки
подорвать неподконтрольные им интернациональные и интеграционные процессы,
новые мировые валюты и центры технологического развития. Им критически важно,
чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединённых Штатов.
Правящие верхушки одних государств добровольно соглашаются это сделать,
добровольно соглашаются стать вассалами; других подкупают, запугивают. А если не
получается – разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные
катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных, искорёженных человеческих
судеб, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты,
колонии и полуколонии. Им всё равно, лишь бы получать свою выгоду.
Хочу ещё раз подчеркнуть: именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не
ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую
«коллективный Запад» ведёт против России. Они желают нам не свободы, а хотят
видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят
видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов.
Для них прямая угроза – наша мысль и философия, поэтому и покушаются на наших
философов. Наша культура и искусство представляют для них опасность, поэтому
пытаются их запретить. Наше развитие и процветание тоже для них угроза –
конкуренция растёт. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам. (Аплодисменты.)
Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз
разбивались о мужество и стойкость нашего народа. Россия всегда будет Россией. Мы
и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину.
Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему всё сойдёт с рук. Собственно
говоря, всё и сходило с рук до сих пор. Соглашения в сфере стратегической
безопасности летят в мусорную корзину; договорённости, достигнутые на самом
высоком политической уровне, объявляются небылицами; твёрдые обещания не
расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители,
обернулись грязным обманом; договоры по противоракетной обороне и ракетам
средней и меньшей дальности в одностороннем порядке под надуманными предлогами
разорваны.
Только и слышим со всех сторон: Запад отстаивает порядок, основанный на правилах.
Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте,
это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты! На
дураков рассчитано просто.
Россия – великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким
подтасованным, фальшивым правилам жить не будет. (Аплодисменты.)
Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по
своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто
нет, кто его недостоин. Почему они так решают, кто им дал такое право – непонятно.
Сами себе.
Вот почему у них вызывает дикую злобу выбор людей в Крыму, в Севастополе, в
Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Никакого морального права давать ему
оценки, даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. Нет и не было
никогда!
Западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и международное
право. Их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и
апартеида. Они нагло делят мир на своих вассалов, на так называемые
цивилизованные страны и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных
расистов должен пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки –
«страна-изгой», «авторитарный режим» – уже готовы, они клеймят целые народы и
государства, и в этом нет ничего нового. Ничего нового в этом нет: западные элиты
какими были, такими и остались – колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют
народы на первый и иной сорта.
Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм. А
чем, как не расизмом, является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру?
Чем, как не расизмом, является безапелляционная убеждённость Запада в том, что его
цивилизация, неолиберальная культура – это непререкаемый образец для всего мира?
«Кто не с нами, тот против нас». Странно даже всё это звучит.
Даже покаяние в своих собственных исторических преступлениях западные элиты
перекладывают на всех остальных, требуя и от граждан своих стран, и от других
народов повиниться за то, к чему они вообще не имеют никакого отношения, –
например, за период колониальных захватов.
Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику ещё в период
средневековья, а затем последовала мировая работорговля, геноцид индейских
племён в Америке, разграбление Индии, Африки, войны Англии и Франции против Китая,
в результате которых он был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом. То,
что они делали, – подсаживали целые народы на наркотики, целенаправленно
истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устраивали настоящую охоту на
людей, как на зверей. Это противно самой природе человека, правде, свободе и
справедливости.
А мы – мы гордимся тем, что в XX веке именно наша страна возглавила
антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для
развития, для того, чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и
болезни.
Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих
западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя
обобрать в период колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю к
взаимной выгоде. Этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное
государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях
православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытых для всех русской культуре и
русском слове.
Известно, что неоднократно строились планы интервенций в Россию, пытались
использовать и Смутное время начала XVII века, и период потрясений после 1917 года –
не удалось. До богатств России Запад всё-таки сумел дорваться в конце XX века, когда
государство было разрушено. Тогда нас называли и друзьями, и партнёрами, а на
самом деле относились как к колонии – из страны выкачали триллионы долларов по
самым разным схемам. Мы все всё помним, ничего не забыли.
И в эти дни люди в Донецке и Луганске, в Херсоне и Запорожье высказались за то,
чтобы восстановить наше историческое единство. Спасибо! (Аплодисменты.)
Западные страны веками твердят о том, что они несут другим народам и свободу, и
демократию. Всё с точностью до наоборот: вместо демократии – подавление и
эксплуатация; вместо свободы – порабощение и насилие. Весь однополярный
миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен
насквозь.
США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив
японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент.
Напомню и о том, что США вместе с англичанами превратили в руины без всякой
военной необходимости во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кёльн и
многие другие немецкие города. И это было сделано демонстративно, без всякой,
повторю, военной необходимости. Цель была только одна: так же как и в случае с
ядерными бомбардировками в Японии, – запугать и нашу страну, и весь мир.
США оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама варварскими
«ковровыми» бомбардировками, применением напалма и химического оружия.
До сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея да и другие
страны и при этом цинично называют их равноправными союзниками. Послушайте,
интересно, что это за союзничество такое? Весь мир же знает, что за руководителями
этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие
устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор.
Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как раб, молча и безропотно глотает
это хамство.
Приказы и грубые, оскорбительные окрики в адрес своих вассалов они называют
евроатлантической солидарностью, разработку биологического оружия, опыты над
живыми людьми, в том числе на Украине, – благородными медицинскими
исследованиями.
Именно своей разрушительной политикой, войнами, грабежом они спровоцировали
сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков. Миллионы людей терпят
лишения, издевательства, гибнут тысячами, пытаясь добраться до той же Европы.
Вот вывозят сейчас хлеб из Украины. Куда он идёт под предлогом «обеспечить
продовольственную безопасность беднейших стран мира»? Куда идёт? Всё идёт в те же
европейские страны. Там пять процентов только ушло в беднейшие страны мира. Опять
очередное надувательство и прямой обман.
Американская элита, по сути, использует трагедию этих людей для ослабления своих
конкурентов, для разрушения национальных государств. Это касается и Европы, это
касается и идентичности Франции, Италии, Испании, других стран с многовековой
историей.
Вашингтон требует всё новых санкций против России, и большинство европейских
политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая
полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут дело
практически к деиндустриализации Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам
европейский рынок, – всё они понимают, эти элиты европейские, всё понимают, но
предпочитают обслуживать чужие интересы. Это уже не лакейство, а прямое
предательство своих народов. Но бог с ними, это их дело.
Но англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям – невероятно, но факт, –
организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока»,
которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению
общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это
выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно.
Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве. Бывает красиво обёрнуто,
бывает без всякой обёртки, но суть одна и та же – кулачное право. Отсюда
развёртывание и содержание сотен военных баз во всех уголках мира, расширение
НАТО, попытки сколотить всё новые военные альянсы, такие как AUKUS и им подобные.
Идёт активная работа и над созданием военно-политической связки Вашингтон – Сеул
– Токио. Все те государства, которые обладают или стремятся обладать подлинным
стратегическим суверенитетом и способны бросить вызов западной гегемонии,
автоматически зачисляются в разряд врагов.
Именно на этих принципах строятся военные доктрины США и НАТО, требующие ни много
ни мало тотального доминирования. Свои неоколониальные планы западные элиты
преподносят так же лицемерно, даже с претензией на миролюбие, говорят о некоем
сдерживании, и подобное лукавое слово кочует из одной стратегии в другую, а, по
сути, означает только одно: подрыв любых суверенных центров развития.
Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, что на очереди и другие
страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, а также нынешние
партнёры и союзники США. Мы же знаем: как что не понравится, они и против союзников
вводят санкции – то против одного банка, то против другого; то против одной
компании, то против другой. Это же практика, и будет расширяться. У них под
прицелом находятся все, в том числе наши ближайшие соседи – страны СНГ.
Вместе с тем Запад явно и уже давно выдаёт желаемое за действительное. Так,
затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что смогут в очередной
раз по своей команде построить весь мир. Но, как оказалось, столь радужная
перспектива возбуждает далеко не всех – разве что законченных политических
мазохистов и поклонников других нетрадиционных форм международных отношений.
Большинство государств отказываются брать под козырёк, а выбирают разумный путь
сотрудничества с Россией.
Такой непокорности Запад от них явно не ожидал. Просто привыкли действовать по
шаблону, всё брать нахрапом, шантажом, подкупом, запугиванием и убеждают себя в
том, что эти методы будут работать вечно, словно закостенели и застыли в прошлом.
Подобная самоуверенность – прямое порождение не только пресловутой концепции
собственной исключительности – хотя и это, конечно, вызывает удивление просто, –
но и настоящего информационного голода на Западе. Правду утопили в океане мифов,
иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду, врут напропалую,
как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят – вот так и
действуют, по этому принципу.
Но людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро. Накормить этими
бумажками нельзя, а виртуальной, надутой капитализацией западных социальных
сетей невозможно обогреть жилище. Всё это важно, о чём я говорю, но не менее важно и
то, о чём только что было сказано: бумажками никого не накормишь – продовольствие
нужно, и этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь –
энергоносители нужны.
Поэтому политикам в той же Европе приходится убеждать своих сограждан меньше
есть, реже мыться, а дома потеплее одеваться. А тех, кто начинает задавать
справедливые вопросы «собственно говоря, почему так?» – немедленно объявляют
врагами, экстремистами и радикалами. Переводят стрелки на Россию, говорят: вот,
мол, кто источник всех ваших бед. Опять врут.
Что хочу особо отметить, подчеркнуть? Есть все основания полагать, что западные
элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового
продовольственного, энергетического кризиса, который возник по их вине, именно по
их вине, в результате их многолетней политики ещё задолго до нашей специальной
военной операции на Украине, в Донбассе. Не намерены решать проблемы
несправедливости, неравенства. Есть опасение, что они готовы использовать другие,
привычные для них, рецепты.
И здесь стоит напомнить, что из противоречий начала XX века Запад вышел через
Первую мировую войну. Барыши от Второй мировой войны позволили Соединённым
Штатам окончательно преодолеть последствия Великой депрессии и стать крупнейшей
экономикой мира, навязать планете власть доллара как глобальной резервной
валюты. А назревший кризис 80-х годов – а в 80-е годы прошлого века кризис тоже
обострился – Запад во многом преодолел ещё за счёт присвоения наследия и
ресурсов разваливавшегося и развалившегося в конце концов Советского Союза. Это
факт.
Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им нужно во что бы то
ни стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь
развития, чтобы ещё больше грабить чужие богатства и за этот счёт закрывать,
затыкать свои дыры. Если этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе
довести систему до коллапса, на который всё можно будет свалить, или, не дай бог,
решат воспользоваться известной формулой «война всё спишет».
Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает всё,
чтобы привести в чувство такие горячие головы.
Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счёте обречена. Но
повторю, что её реальные хозяева будут до конца цепляться за неё. Им просто нечего
предложить миру, кроме сохранения всё той же системы грабежей и рэкета.
По сути, они плюют на естественное право миллиардов людей, большей части
человечества, на свободу и справедливость, на то, чтобы самим, самостоятельно
определять своё будущее. Сейчас они и вовсе перешли к радикальному отрицанию
нравственных норм, религии, семьи.
Давайте ответим сами себе на очень простые вопросы. Я сейчас хочу вернуться к
тому, что сказал, хочу обратиться и ко всем гражданам страны – не только к тем
коллегам, которые в зале находятся, – ко всем гражданам России: разве мы хотим,
чтобы у нас, здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был «родитель номер
один», «номер два», «номер три» – совсем спятили уже там? Разве мы хотим, чтобы в
наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к
деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщин и мужчин якобы
существуют ещё некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене пола? Разве
мы всего этого хотим для своей страны и своих детей? Для нас всё это неприемлемо, у
нас другое, своё будущее.
Повторю, диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и
народов самих западных стран. Это вызов всем. Такое полное отрицание человека,
ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает
черты «религии наоборот» – откровенного сатанизма. В Нагорной проповеди Иисус
Христос, обличая лжепророков, говорит: по плодам их узнаете их. И эти ядовитые
плоды уже очевидны людям – не только в нашей стране, во всех странах, в том числе
для многих людей и на самом Западе.
Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный
характер. Формируются новые центры развития, они представляют большинство –
большинство! – мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих интересах,
но и защищать их, и в многополярности видят возможность укрепить свой
суверенитет, а значит, обрести истинную свободу, историческую перспективу, своё
право на самостоятельное, творческое, самобытное развитие, на гармоничный
процесс.
Во всём мире, в том числе в Европе и Соединённых Штатах, как я уже сказал, у нас
много единомышленников, и мы чувствуем, мы видим их поддержку. Внутри самых разных
стран и обществ уже развивается по своему характеру освободительное,
антиколониальное движение против однополярной гегемонии. Его субъектность
только будет нарастать. Именно эта сила будет определять будущую геополитическую
реальность.
Уважаемые друзья!
Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего для нас самих,
для России, за то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убеждён,
страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы
то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна, что мы
должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии
необратим. И вновь повторю: как прежде уже не будет.
Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, – это поле битвы за наш народ,
за большую историческую Россию. (Аплодисменты.) За большую историческую Россию, за
будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от
порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы
искалечить их сознание и душу.
Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш
народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам
нужна консолидация всего общества, и в основе такой сплочённости может быть
только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности – это
человеколюбие, милосердие и сострадание.
И хочу завершить своё выступление словами настоящего патриота Ивана
Александровича Ильина: «Если я считаю моей Родиной Россию, то это значит, что я
по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные
силы русского народа. Его дух – мой дух; его судьба – моя судьба; его страдания –
моё горе; его расцвет – моя радость».
За этими словами – великий духовный выбор, которому более чем за тысячу лет
российской государственности следовали многие поколения наших предков. Сегодня
этот выбор делаем мы, сделали граждане Донецкой и Луганской народных республик,
жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим
народом, быть с Родиной, жить её судьбой, побеждать вместе с ней.
За нами – правда, за нами – Россия!
(Аплодисменты.)

Podpisanie porozumień o przyjęciu do Rosji obwodów DRL, ŁRL, Zaporoskiego i Chersońskiego

W Sali Georgiewskiego Kremla odbyła się ceremonia podpisania porozumień o przyjęciu do Rosji Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki
Ludowej, Obwodu Zaporoskiego i Obwodu Chersońskiego oraz powołania nowych podmiotów Federacji Rosyjskiej.

30 września 2022
16:00
Kreml moskiewski

Władimir Putin: Drodzy obywatele Rosji, obywatele Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, mieszkańcy obwodów zaporoskiego i chersońskiego,
deputowani do Dumy Państwowej, senatorowie Federacji Rosyjskiej!
Wiesz, referenda odbyły się w donieckiej i ługańskiej republice ludowej, zaporoskim i chersońskim. Ich wyniki zostały podsumowane, wyniki są
znane. Ludzie dokonali wyboru, jasnego wyboru.

Dziś podpisujemy umowy o przyjęciu Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, Obwodu Zaporoskiego i Obwodu Chersońskiego do
Rosji. Jestem przekonany, że Zgromadzenie Federalne poprze ustawy konstytucyjne o przyjęciu i utworzeniu w Rosji czterech nowych regionów, czterech
nowych podmiotów Federacji Rosyjskiej, bo taka jest wola milionów ludzi.
(Oklaski.)
I to jest oczywiście ich prawo, ich niezbywalne prawo, które jest zapisane w pierwszym artykule Karty Narodów Zjednoczonych, który mówi wprost o
zasadzie równych praw i samostanowienia narodów.

Powtarzam: to niezbywalne prawo ludzi, opiera się na jedności historycznej, w imię której zwyciężyły pokolenia naszych przodków, tych, którzy
od początków starożytnej Rosji przez wieki tworzyli i bronili Rosję. Tutaj, w Noworosji, walczyli Rumiancew, Suworow i Uszakow, Katarzyna II i
Potiomkin założyli nowe miasta. Tutaj nasi dziadkowie i pradziadkowie zginęli podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
Zawsze będziemy pamiętać bohaterów „rosyjskiej wiosny”, tych, którzy nie pogodzili się z neonazistowskim zamachem stanu na Ukrainie w 2014
roku, wszystkich, którzy zginęli za prawo do mówienia w ojczystym języku, zachowania swojej kultury, tradycji, wiary, o prawo do życia. To
wojownicy Donbasu, męczennicy „Odessy Chatyń”, ofiary nieludzkich ataków terrorystycznych zainscenizowanych przez reżim kijowski. To są
wolontariusze i milicje, to cywile, dzieci, kobiety, starcy, Rosjanie, Ukraińcy, ludzie różnych narodowości. To jest prawdziwy przywódca ludowy
Doniecka Aleksander Zacharczenko, to dowódcy wojskowi Arsen Pawłow i Władimir Żoga, Olga Kochura i Aleksiej Mozgowoj, to prokurator Republiki
Ługańskiej Siergiej Gorenko. To spadochroniarz Nurmagomed Gadzhimagomedov i wszyscy nasi żołnierze i oficerowie, którzy zginęli śmiercią
dzielnych podczas specjalnej operacji wojskowej. Są bohaterami. (Oklaski.)Bohaterowie Wielkiej Rosji. I proszę o uczczenie ich pamięci chwilą
ciszy.
(Minuta ciszy.)
Dziękuję Ci.

Za wyborem milionów mieszkańców donieckiej i ługańskiej republik ludowych, w obwodach zaporoskim i chersońskim stoi nasz wspólny los i
tysiącletnia historia. Ludzie przekazywali tę duchową więź swoim dzieciom i wnukom. Pomimo wszystkich prób, przez lata nosili miłość do
Rosji. I nikt nie może zniszczyć w nas tego uczucia. Dlatego zarówno starsze pokolenia, jak i młodzież, urodzona po tragedii rozpadu Związku
Radzieckiego, głosowała za naszą jednością, za naszą wspólną przyszłością.
W 1991 roku w Puszczy Białowieskiej, nie pytając o wolę zwykłych obywateli, przedstawiciele ówczesnych elit partyjnych podjęli decyzję o
rozpadzie ZSRR, a ludzie nagle zostali odcięci od ojczyzny. To rozerwało, rozczłonkowało wspólnotę naszego ludu, przekształciło się w
narodową katastrofę. Jak kiedyś po rewolucji zakulisowo wycięto granice republik związkowych, tak ostatni przywódcy Związku Radzieckiego, wbrew
bezpośredniemu wyrazowi woli większości ludu w referendum 1991 r., zrujnowali nasz wielki kraj, po prostu przedstaw ludzi przed faktem.
Przyznaję, że nawet nie do końca rozumieli, co robią i jakie konsekwencje to nieuchronnie w końcu doprowadzi. Ale to już nie ma znaczenia. Nie
ma Związku Radzieckiego, przeszłość nie może zostać zwrócona. Tak, a dziś Rosja już tego nie potrzebuje, my do tego nie dążymy. Ale nie ma
nic silniejszego niż determinacja milionów ludzi, którzy swoją kulturą, wiarą, tradycjami, językiem uważają się za część Rosji, której
przodkowie przez wieki żyli w jednym państwie. Nie ma nic silniejszego niż determinacja tych ludzi w powrocie do swojej prawdziwej, historycznej
Ojczyzny.
Przez długie osiem lat ludzie w Donbasie byli poddawani ludobójstwu, ostrzeliwaniu i blokadzie, a w Chersoniu i Zaporożu próbowali zbrodniczo
kultywować nienawiść do Rosji, do wszystkiego, co rosyjskie. Teraz, już podczas referendów, reżim kijowski groził przemocą, śmiercią
nauczycielom szkolnym, kobietom pracującym w komisjach wyborczych, zastraszał miliony ludzi, którzy przybyli wyrazić swoją wolę represjami. Ale
niezłomni mieszkańcy Donbasu, Zaporoża i Chersonia mieli coś do powiedzenia.
Chcę, żeby władze Kijowa i ich prawdziwi panowie na Zachodzie mnie usłyszeli, żeby wszyscy o tym pamiętali: ludzie mieszkający w Ługańsku i
Doniecku, Chersoniu i Zaporożu stali się na zawsze naszymi obywatelami. (Oklaski.)
Wzywamy reżim kijowski do natychmiastowego wstrzymania ognia, wszelkich działań wojennych, wojny, którą rozpętał w 2014 roku, i powrotu do
stołu negocjacyjnego. Jesteśmy na to gotowi, niejednokrotnie zostało to powiedziane. Ale nie będziemy dyskutować o wyborze ludzi w Doniecku,
Ługańsku, Zaporożu i Chersoniu, został on dokonany, Rosja go nie zdradzi. (Oklaski.) A dzisiejsze władze Kijowa powinny traktować tę wolną
wolę ludzi z szacunkiem i niczym więcej. To jedyna droga do pokoju.
Będziemy chronić naszą ziemię wszelkimi siłami i środkami, jakimi dysponujemy, i zrobimy wszystko, aby zapewnić bezpieczne życie naszym
ludziom. To jest wielka misja wyzwolenia naszego ludu.
Na pewno odbudujemy zniszczone miasta i miasteczka, mieszkania, szkoły, szpitale, teatry i muzea, odbudujemy i rozwiniemy przedsiębiorstwa
przemysłowe, fabryki, infrastrukturę, ubezpieczenia społeczne, emerytury, opiekę zdrowotną i edukację.
Oczywiście będziemy pracować nad poprawą poziomu bezpieczeństwa. Razem zadbamy o to, aby obywatele nowych regionów poczuli wsparcie całego

narodu Rosji, całego kraju, wszystkich republik, wszystkich terytoriów i regionów naszej ogromnej Ojczyzny. (Oklaski.)
Drodzy przyjaciele, koledzy!
Dzisiaj pragnę zwrócić się do żołnierzy i oficerów biorących udział w specjalnej operacji wojskowej, do żołnierzy Donbasu i Noworosji, do
tych, którzy po dekrecie o częściowej mobilizacji wstępują w szeregi Sił Zbrojnych, wypełniając swój patriotyczny obowiązek, którzy: na
wezwanie serca przychodzą do wojskowych urzędów meldunkowych i rekrutacyjnych. Chciałbym zwrócić się do ich rodziców, żon i dzieci, aby
opowiedzieli im, o co walczą nasz naród, jaki wróg nam się sprzeciwia, który wpędza świat w nowe wojny i kryzysy, czerpiąc z tej tragedii
krwawe zyski.
Nasi rodacy, nasi bracia i siostry na Ukrainie – rodzimej części naszego zjednoczonego narodu – zobaczyli na własne oczy, co szykują dla
całej ludzkości kręgi rządzące tak zwanego Zachodu. Tutaj w rzeczywistości po prostu zrzucili maski, pokazali swoje prawdziwe wnętrze.

Po upadku Związku Radzieckiego Zachód zdecydował, że świat, my wszyscy, zawsze będziemy musieli znosić jego nakazy. Potem, w 1991 roku, Zachód
spodziewał się, że Rosja nie otrząsnie się po takich wstrząsach i sama się rozpadnie. Tak, prawie się stało – pamiętamy lata 90., straszne
90., głodne, zimne i beznadziejne. Ale Rosja stawiła opór, odrodziła się, wzmocniła, ponownie zajęła należne jej miejsce na świecie.
Jednocześnie Zachód cały czas szukał i wciąż szuka nowej szansy na uderzenie w nas, osłabienie i zniszczenie Rosji, o której zawsze marzył,
rozbicie naszego państwa, nastawienie narodów przeciwko sobie, skazanie ich na ubóstwo i wymieranie. Prześladuje ich po prostu fakt, że na
świecie jest taki wielki, ogromny kraj ze swoim terytorium, bogactwem naturalnym, zasobami, z ludźmi, którzy nie wiedzą jak i nigdy nie będą
żyć według cudzych rozkazów.
Zachód jest gotów przeskoczyć nad wszystkim, aby zachować system neokolonialny, który pozwala mu pasożytować, de facto, plądrować świat
kosztem potęgi dolara i dyktatu technologicznego, by zbierać prawdziwy daninę od ludzkości, wydobyć główne źródło niezasłużonego
dobrobytu, rentę hegemona. Utrzymanie tej renty jest dla nich kluczowym, autentycznym i absolutnie samolubnym motywem. Dlatego w ich interesie leży
całkowita dezawładza. Stąd ich agresja wobec niepodległych państw, wobec tradycyjnych wartości i oryginalnych kultur, próby podkopania
niezależnych od siebie procesów międzynarodowych i integracyjnych, nowych walut światowych i centrów rozwoju technologicznego. Bardzo ważne jest
dla nich, aby wszystkie kraje oddały swoją suwerenność Stanom Zjednoczonym.
Elity rządzące niektórych państw dobrowolnie zgadzają się na to, dobrowolnie zgadzają się zostać wasalami; inni są przekupywani,
zastraszani. A jeśli to nie wypali, niszczą całe państwa, pozostawiając po sobie katastrofy humanitarne, katastrofy, ruiny, miliony zrujnowanych,
zniekształconych ludzkich losów, enklawy terrorystów, strefy katastrof społecznych, protektoraty, kolonie i półkolonie. Nie obchodzi ich to tak

długo, jak długo otrzymują własne korzyści.
Chcę jeszcze raz podkreślić: właśnie w chciwości, w intencji zachowania swojej nieograniczonej władzy, istnieją prawdziwe powody wojny
hybrydowej, którą „zbiorowy Zachód” toczy przeciwko Rosji. Nie chcą nam wolności, ale chcą widzieć nas jako kolonię. Nie chcą równej
współpracy, ale rabunku. Chcą widzieć nas nie jako wolne społeczeństwo, ale jako tłum bezdusznych niewolników.
Dla nich bezpośrednim zagrożeniem jest nasza myśl i filozofia, dlatego wkraczają na naszych filozofów. Nasza kultura i sztuka są dla nich
zagrożeniem, dlatego starają się je zakazać. Zagrożeniem jest dla nich także nasz rozwój i dobrobyt – rośnie konkurencja. Oni wcale nie
potrzebują Rosji, my jej potrzebujemy. (Oklaski.)
Przypominam, że roszczenia do dominacji nad światem w przeszłości niejednokrotnie zostały zniweczone przez odwagę i odporność naszego narodu.
Rosja zawsze będzie Rosją. Będziemy nadal bronić zarówno naszych wartości, jak i naszej Ojczyzny.
Zachód liczy na bezkarność, na to, że wszystko ujdzie na sucho. Właściwie do tej pory wszystko uchodziło na sucho. Porozumienia z zakresu

bezpieczeństwa strategicznego trafiają do kosza; porozumienia osiągnięte na najwyższym szczeblu politycznym uznaje się za fałszywe; stanowcze
obietnice nie rozszerzania NATO na wschód, gdy tylko nasi byli przywódcy je kupili, zamieniły się w brudne oszustwo; traktaty o obronie
przeciwrakietowej oraz rakietach średniego i krótkiego zasięgu zostały jednostronnie złamane pod naciąganymi pretekstami.
Ze wszystkich stron słyszymy tylko, że Zachód jest zwolennikiem porządku opartego na zasadach. Skąd oni przyszli? Kto w ogóle widział te
zasady? Kto się zgodził? Słuchaj, to tylko jakiś nonsens, zwykłe oszustwo, podwójne lub już potrójne standardy! Jest przeznaczony tylko dla
głupców.
Rosja jest wielką potęgą tysiącletnią, cywilizacją kraju i nie będzie żyła według tak sfałszowanych, fałszywych zasad. (Oklaski.)
To tzw. Zachód deptał zasadę nienaruszalności granic i teraz sam decyduje, kto ma prawo do samostanowienia, a kto nie, kto nie jest tego godny.
Dlaczego tak decydują, kto dał im takie prawo, nie jest jasne. Do nich samych.
Dlatego wybór ludzi na Krymie, w Sewastopolu, w Doniecku, Ługańsku, Zaporożu i Chersoniu wywołuje w nich dziki gniew. Ten Zachód nie ma
moralnego prawa, by go oceniać, nawet jąkać się o wolności demokracji. Nie i nigdy nie było!
Zachodnie elity zaprzeczają nie tylko suwerenności narodowej i prawu międzynarodowemu. Ich hegemonia ma wyraźny charakter totalitaryzmu,
despotyzmu i apartheidu. Bezczelnie dzielą świat na swoich wasali, na tzw. kraje cywilizowane i na całą resztę, która zgodnie z planem

dzisiejszych zachodnich rasistów powinna dodać do listy barbarzyńców i dzikusów. Fałszywe etykiety – „kraj zbójecki”, „reżim
autorytarny” – są już gotowe, piętnują całe narody i państwa i nie ma w tym nic nowego. Nie ma w tym nic nowego: zachodnie elity są tym,
czym były i pozostały – kolonialistyczne. Rozróżniają, dzielą narody na pierwszą i drugą klasę.
Nigdy nie zaakceptowaliśmy i nigdy nie zaakceptujemy takiego politycznego nacjonalizmu i rasizmu. A czym, jeśli nie rasizmem, jest rusofobia, która
teraz szerzy się na całym świecie? Czym, jeśli nie rasizmem, jest stanowcze przekonanie Zachodu, że jego cywilizacja, kultura neoliberalna jest
niepodważalnym wzorem dla całego świata? „Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam”. Brzmi to nawet dziwnie.
Nawet skrucha za własne historyczne zbrodnie jest przerzucana przez zachodnie elity na wszystkich innych, domagając się zarówno od obywateli
swoich krajów, jak i innych narodów przyznania się do tego, z czym w ogóle nie mają nic wspólnego, na przykład za okres kolonialny. podboje.
Warto przypomnieć Zachodowi, że swoją politykę kolonialną rozpoczął jeszcze w średniowieczu, a następnie śledził światowy hande
l
niewolnikami, ludobójstwo plemion indiańskich w Ameryce, plądrowanie Indii, Afryki, wojny Anglii i Francji z Chinami, w wyniku czego została
zmuszona do otwarcia swoich portów dla handlu opium. To, co zrobili, polegało na podawaniu narkotyków całym narodom, celowej eksterminacji całych
grup etnicznych w imię ziemi i zasobów, zorganizowaniu prawdziwego polowania na ludzi takich jak zwierzęta. Jest to sprzeczne z samą naturą
człowieka, prawdą, wolnością i sprawiedliwością.
A my – jesteśmy dumni, że w XX wieku to nasz kraj przewodził ruchowi antykolonialnemu, który otworzył przed wieloma narodami świata
możliwości rozwoju w celu zmniejszenia ubóstwa i nierówności, przezwyciężenia głodu i chorób.
Podkreślam, że jedną z przyczyn wielowiekowej rusofobii, nieskrywanej złośliwości tych zachodnich elit wobec Rosji jest właśnie to, że nie
daliśmy się ograbić w okresie podbojów kolonialnych, zmusiliśmy Europejczyków do handlu dla obopólnej korzyści . Osiągnięto to poprzez
stworzenie silnego scentralizowanego państwa w Rosji, które rozwinęło się i umocniło na wielkich moralnych wartościach prawosławia, islamu,
judaizmu i buddyzmu, na rosyjskiej kulturze i rosyjskim słowie otwartym dla wszystkich.
Wiadomo, że plany interwencji w Rosji powstawały wielokrotnie, próbowano wykorzystać Czas Kłopotów na początku XVII wieku, a okres przewrotów
po 1917 roku nie powiódł się. Zachód zdołał jednak przejąć bogactwo Rosji pod koniec XX wieku, kiedy państwo zostało zniszczone. Potem

nazywano nas przyjaciółmi i partnerami, ale w rzeczywistości traktowali nas jak kolonię – biliony dolarów zostały wyprowadzone z kraju na
różne sposoby. Wszyscy pamiętamy wszystko, niczego nie zapomnieliśmy.
A teraz ludzie w Doniecku i Ługańsku, w Chersoniu i Zaporożu opowiedzieli się za przywróceniem naszej historycznej jedności. Dziękuję Ci!
(Oklaski.)
Kraje zachodnie od wieków powtarzają, że przynoszą wolność i demokrację innym narodom. Wszystko jest dokładnie odwrotnie: zamiast demokracji
– tłumienie i wyzysk; zamiast wolności – zniewolenie i przemoc. Cały jednobiegunowy porządek świata jest z natury antydemokratyczny i nie jest
wolny, jest oszukańczy i całkowicie obłudny.
Stany Zjednoczone są jedynym krajem na świecie, który dwukrotnie użył broni jądrowej, niszcząc japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki.
Nawiasem mówiąc, ustanawiają precedens.
Przypomnę też, że Stany Zjednoczone wraz z Brytyjczykami zamieniły Drezno, Hamburg, Kolonię i wiele innych niemieckich miast w ruiny bez
konieczności militarnej podczas II wojny światowej. I zrobiono to wyzywająco, bez, powtarzam, konieczności wojskowej. Cel był tylko jeden: tak
jak w przypadku bombardowań atomowych w Japonii, zastraszyć zarówno nasz kraj, jak i cały świat.
Stany Zjednoczone pozostawiły straszny ślad w pamięci narodów Korei i Wietnamu barbarzyńskim „dywanowym” bombardowaniem, użyciem napalmu i

broni chemicznej.
Do tej pory faktycznie okupują Niemcy, Japonię, Republikę Korei i inne kraje, a jednocześnie cynicznie nazywają ich równymi sojusznikami.
Słuchaj, zastanawiam się, co to za sojusz? Cały świat wie, że przywódcy tych krajów są obserwowani, pierwsze osoby z tych państw instalują
urządzenia podsłuchowe nie tylko w biurach, ale także w lokalach mieszkalnych. To prawdziwy wstyd. Wstyd zarówno dla tych, którzy to robią, jak
i dla tych, którzy jak niewolnik po cichu i potulnie przełykają tę chamstwo.
Wzywają rozkazy i niegrzeczne, obraźliwe okrzyki pod adresem swoich wasali Solidarność euroatlantycka, rozwój broni biologicznej, eksperymenty na
żywych ludziach, w tym na Ukrainie, szlachetne badania medyczne.
Swoją destrukcyjną polityką, wojnami i rabunkami sprowokowali dzisiejszy kolosalny wzrost przepływów migracyjnych. Miliony ludzi cierpią
deprywację, maltretowanie, tysiące umierają, próbując dostać się do tej samej Europy.
Teraz eksportują chleb z Ukrainy. Dokąd zmierza pod pretekstem „zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego najbiedniejszym krajom świata”?
Gdzie to zmierza? Wszystko trafia do tych samych krajów europejskich. Tam pięć procent trafiło tylko do najbiedniejszych krajów świata. Znowu
kolejny szwindel i jawne oszustwo.
Amerykańska elita w rzeczywistości wykorzystuje tragedię tych ludzi do osłabiania swoich konkurentów, do niszczenia państw narodowych. Dotyczy
to również Europy, dotyczy to również tożsamości Francji, Włoch, Hiszpanii i innych krajów o długiej historii.
Waszyngton domaga się coraz większych sankcji wobec Rosji, a większość europejskich polityków potulnie się z tym zgadza. Wyraźnie rozumieją,
że Stany Zjednoczone, forsując całkowite zrzeczenie się przez UE rosyjskich nośników energii i innych surowców, prowadzą praktycznie do
deindustrializacji Europy, do całkowitego przejęcia europejskiego rynku – rozumieją wszystko, te elity są europejskie, rozumieją wszystko, ale
wolą służyć interesom innych. To już nie jest służalczość, ale bezpośrednia zdrada ich narodów. Ale Bóg im błogosławi, to ich sprawa.
Ale anglosasom sankcje nie wystarczą, przeszli na sabotaż – niewiarygodne, ale prawdziwe – po zorganizowaniu wybuchów na międzynarodowych
gazociągach Nord Stream, biegnących po dnie Bałtyku, faktycznie zaczęli niszczyć ogólnoeuropejska infrastruktura energetyczna. To jasne dla
wszystkich, którzy z tego korzystają. Ktokolwiek skorzysta, on oczywiście skorzystał.
Dyktat USA opiera się na brutalnej sile, na prawie pięści. Czasem pięknie zapakowany, czasem bez opakowania, ale esencja jest ta sama – prawo
pięści. Stąd rozmieszczenie i utrzymanie setek baz wojskowych we wszystkich zakątkach świata, ekspansja NATO, próby tworzenia nowych sojuszy
wojskowych, takich jak AUKUS i tym podobne. Trwają również aktywne prace nad stworzeniem wojskowo-politycznego powiązania między Waszyngtonem,
Seulem i Tokio. Wszystkie te państwa, które posiadają lub dążą do posiadania prawdziwej suwerenności strategicznej i są w stanie rzucić
wyzwanie hegemonii Zachodu, są automatycznie zaliczane do kategorii wrogów.
To na tych zasadach budowane są doktryny wojskowe USA i NATO, wymagające niczego innego, jak całkowitej dominacji. Zachodnie elity przedstawiają
swoje neokolonialne plany w ten sam obłudny sposób, nawet z pozorem pokoju, mówią o jakimś powstrzymywaniu, a takie sprytne słowo wędruje od
jednej strategii do drugiej, ale w rzeczywistości oznacza tylko jedną. rzecz: podkopywanie wszelkich suwerennych ośrodków rozwoju.
Słyszeliśmy już o powstrzymywaniu Rosji, Chin, Iranu. Uważam, że następne w kolejce są inne kraje Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki, Bliskiego
Wschodu, a także obecni partnerzy i sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że co im się nie podoba, nakładają też sankcje na swoich
sojuszników – najpierw na jeden bank, potem na inny; teraz przeciwko jednej firmie, raz przeciwko innej. To jest ta sama praktyka i będzie się

rozszerzać. Ich celem są wszyscy, w tym nasi najbliżsi sąsiedzi – kraje WNP.
Jednocześnie Zachód wyraźnie i od dawna jest myśleniem życzeniowym. Tak więc, rozpoczynając blitzkrieg sankcji przeciwko Rosji, wierzyli, że
znów będą mogli zbudować cały świat na ich rozkaz. Ale, jak się okazało, tak różowa perspektywa ekscytuje daleko od wszystkich – być może
kompletnych politycznych masochistów i wielbicieli innych nietradycyjnych form stosunków międzynarodowych. Większość państw odmawia salutowania
i wybiera rozsądną drogę współpracy z Rosją.
Zachód wyraźnie nie oczekiwał od nich takiej niechęci. Po prostu przyzwyczaili się do działania według szablonu, do bezczelnego brania
wszystkiego, szantażu, przekupstwa, zastraszania i wmawiania sobie, że te metody będą działać wiecznie, jakby były skostniałe i zamrożone w
przeszłości.
Taka pewność siebie jest bezpośrednim wynikiem nie tylko osławionej koncepcji własnej wyłączności – choć to oczywiście po prostu

zaskakujące – ale także prawdziwego głodu informacji na Zachodzie. Zatopili prawdę w oceanie mitów, złudzeń i podróbek, posługując się
niezwykle agresywną propagandą, kłamiąc lekkomyślnie jak Goebbels. Im bardziej niewiarygodne kłamstwo, tym szybciej w nie uwierzą – tak
postępują, zgodnie z tą zasadą.
Ale ludzi nie można karmić drukowanymi dolarami i euro. Nie da się nakarmić tymi kawałkami papieru i nie da się ogrzać domu wirtualną,
zawyżoną kapitalizacją zachodnich sieci społecznościowych. Wszystko to jest ważne, o czym mówię, ale nie mniej ważne jest to, co właśnie
zostało powiedziane: nie można nikogo nakarmić papierowymi pieniędzmi – trzeba jedzenia, a tymi zawyżonymi kapitalizacjami też nikogo nie
ogrzejesz – energia potrzebni są przewoźnicy.
Dlatego politycy w tej samej Europie muszą przekonać swoich współobywateli, aby mniej jedli, rzadziej prali i ubierali się cieplej w domu. A ci,
którzy zaczynają zadawać uczciwe pytania „właściwie, dlaczego tak jest?” – są natychmiast ogłoszonymi wrogami, ekstremistami i
radykałami. Zmieniają strzały na Rosję, mówią: tutaj, mówią, kto jest źródłem wszystkich twoich kłopotów. Znowu kłamią.
Co chcę podkreślić, podkreślić? Są wszelkie powody, by sądzić, że zachodnie elity nie będą szukać konstruktywnych sposobów wyjścia z
globalnego kryzysu żywnościowego i energetycznego, który powstał z ich winy, właśnie z ich winy, w wyniku ich wieloletniej polityki na długo
przed naszą. specjalna operacja wojskowa na Ukrainie, w Donbasie. Nie zamierzają rozwiązywać problemów niesprawiedliwości i nierówności.

Istnieje obawa, że są gotowi skorzystać z innych, znanych im przepisów.
I tu warto przypomnieć, że Zachód wyszedł z sprzeczności początku XX wieku poprzez I wojnę światową. Zyski z II wojny światowej pozwoliły
Stanom Zjednoczonym ostatecznie przezwyciężyć skutki Wielkiego Kryzysu i stać się największą gospodarką świata, narzucić planecie potęgę
dolara jako globalnej waluty rezerwowej. A zaległy kryzys lat 80. – a w latach 80. ubiegłego stulecia kryzys również się pogłębił –
Zachód w dużej mierze przezwyciężył zawłaszczenie dziedzictwa i zasobów Związku Radzieckiego, który upadał i ostatecznie upadł. To jest
fakt.
Teraz, aby wyrwać się z kolejnej plątaniny sprzeczności, muszą rozbić Rosję i inne państwa, które za wszelką cenę wybierają suwerenną
ścieżkę rozwoju, aby jeszcze bardziej rabować cudze bogactwa i tym kosztem zamykać, zatykać im dziury. . Jeśli tak się nie stanie, nie
wykluczam, że będą próbowali całkowicie doprowadzić system do załamania, na którym wszystko można winić, albo, nie daj Boże, zdecydują
się na użycie znanej formuły „wojna napisze wszystko wyłączony”.
Rosja rozumie swoją odpowiedzialność wobec społeczności światowej i zrobi wszystko, aby opamiętać takich pasjonatów.
Oczywiste jest, że obecny model neokolonialny jest ostatecznie skazany na zagładę. Ale powtarzam, że jej prawdziwi właściciele będą się jej
trzymać do końca. Po prostu nie mają nic do zaoferowania światu, z wyjątkiem zachowania tego samego systemu rabunków i haraczy.

W rzeczywistości plują na naturalne prawo miliardów ludzi, większości ludzkości, do wolności i sprawiedliwości, do samodzielnego decydowania o
własnej przyszłości. Teraz całkowicie przeszli do radykalnego zaprzeczenia norm moralnych, religii i rodziny.
Odpowiedzmy sobie na kilka bardzo prostych pytań. Chcę teraz wrócić do tego, co powiedziałem, chcę zwrócić się do wszystkich obywateli tego
kraju – nie tylko do tych kolegów, którzy są na sali – do wszystkich obywateli Rosji: czy chcemy mieć tutaj, w naszym kraju , w Rosji zamiast mamy
i taty był „rodzic numer jeden”, „numer dwa”, „numer trzy” – czy już tam są całkowicie szaleni? Czy naprawdę chcemy, aby perwersje
prowadzące do degradacji i wyginięcia były narzucane dzieciom w naszych szkołach już od klas podstawowych? Wmówić im, że poza kobietami i
mężczyznami istnieją podobno inne płcie, i otrzymać propozycję operacji zmiany płci? Czy chcemy tego wszystkiego dla naszego kraju i naszych
dzieci? Dla nas to wszystko jest nie do przyjęcia, mamy inną, własną przyszłość.
Powtarzam, dyktatura zachodnich elit jest skierowana przeciwko wszystkim społeczeństwom, w tym przeciwko samym narodom krajów zachodnich. To
wyzwanie dla każdego. Takie całkowite zaprzeczenie człowiekowi, obalenie wiary i tradycyjnych wartości, tłumienie wolności nabiera cech
„religii odwróconej” – wręcz satanizmu. W Kazaniu na Górze Jezus Chrystus, potępiając fałszywych proroków, mówi: Po ich owocach poznacie

ich. A te trujące owoce są już oczywiste dla ludzi – nie tylko w naszym kraju, we wszystkich krajach, w tym dla wielu ludzi i na samym Zachodzie.
Świat wszedł w okres przemian rewolucyjnych, mają one charakter fundamentalny. Powstają nowe centra rozwoju, to oni stanowią większość –
większość! – społeczności światowej i są gotowi nie tylko deklarować swoje interesy, ale także je chronić, a wielobiegunowość postrzegać
jako szansę na umocnienie swojej suwerenności, a tym samym na uzyskanie prawdziwej wolności, perspektywy historycznej, prawa do niezależności,
twórczej, oryginalny rozwój, do harmonijnego procesu.
Na całym świecie, w tym w Europie i Stanach Zjednoczonych, jak powiedziałem, mamy wielu podobnie myślących ludzi i czujemy, że widzimy ich
wsparcie. Wyzwoleńczy, antykolonialny ruch przeciwko jednobiegunowej hegemonii już się rozwija w najbardziej zróżnicowanych krajach i
społeczeństwach. Jego podmiotowość będzie tylko rosła. To ta siła zdeterminuje przyszłą rzeczywistość geopolityczną.
Drodzy przyjaciele!
Dziś walczymy o sprawiedliwą i wolną drogę, przede wszystkim o siebie, o to, by Rosja, dyktat, despotyzm, pozostały na zawsze w przeszłości.
Jestem przekonany, że kraje i narody rozumieją, że polityka oparta na wyłączności kogokolwiek, na tłumieniu innych kultur i narodów jest z
natury przestępcza, że musimy przewrócić tę haniebną stronę. Rozpoczęty upadek hegemonii Zachodu jest nieodwracalny. I jeszcze raz
powtarzam: nie będzie już tak jak wcześniej.
Pole bitwy, na które powołał nas los i historia, jest polem bitwy dla naszego narodu, dla wielkiej historycznej Rosji. (Oklaski.) Za wielką
historyczną Rosję, dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Musimy chronić ich przed zniewoleniem, potwornymi
eksperymentami, które mają na celu okaleczenie ich umysłów i dus
z.
Dziś walczymy, aby nikomu nie przyszło do głowy, że Rosja, nasz naród, nasz język, nasza kultura mogą zostać wyjęte i wymazane z historii.
Dziś potrzebujemy konsolidacji całego społeczeństwa, a taką spójność można oprzeć jedynie na suwerenności, wolności, kreacji i
sprawiedliwości. Nasze wartości to człowieczeństwo, miłosierdzie i współczucie.
I chcę zakończyć moje przemówienie słowami prawdziwego patrioty Iwana Aleksandrowicza Iljina: „Jeśli uważam Rosję za swoją Ojczyznę,
oznacza to, że kocham po rosyjsku, kontempluję i myślę, śpiewam i mówię po rosyjsku; że wierzę w duchową siłę narodu rosyjskiego. Jego
duch jest moim duchem; jego los jest moim losem; jego cierpienie jest moim smutkiem; jego kwitnienie jest moją radością”.
Za tymi słowami kryje się wielki duchowy wybór, za którym przez ponad tysiąc lat rosyjskiej państwowości podążało wiele pokoleń naszych
przodków. Dziś tego wyboru dokonujemy, dokonali tego wyborcy obywatele donieckiej i ługańskiej republik ludowych, mieszkańcy obwodów
zaporoskiego i chersońskiego. Podjęli decyzję, aby być ze swoim ludem, być z Ojczyzną, żyć jej przeznaczeniem, zwyciężać razem z nią.
Za nami prawda, za nami Rosja!
(Oklaski.)

Signing of treaties on accession of Donetsk and Lugansk people’s republics and Zaporozhye and Kherson regions to Russia

A ceremony for signing the treaties on the accession of the Donetsk People’s Republic, the Lugansk People’s Republic, the Zaporozhye Region and the
Kherson Region to the Russian Federation took place in of the Grand Kremlin Palace’s St George Hall.

September 30, 2022
16:00
The Kremlin, Moscow

3 of 7

Presidential address on the occasion of signing the treaties on the accession of the DPR, LPR, Zaporozhye and Kherson regions to Russia. Photo:
Grigoriy Sisoev, RIA Novosti

President of Russia Vladimir Putin: Citizens of Russia, citizens of the Donetsk and Lugansk people’s republics, residents of the Zaporozhye and
Kherson regions, deputies of the State Duma, senators of the Russian Federation,
As you know, referendums have been held in the Donetsk and Lugansk people’s republics and the Zaporozhye and Kherson regions. The ballots have been
counted and the results have been announced. The people have made their unequivocal choice.
Today we will sign treaties on the accession of the Donetsk People’s Republic, Lugansk People’s Republic, Zaporozhye Region and Kherson Region to
the Russian Federation. I have no doubt that the Federal Assembly will support the constitutional laws on the accession to Russia and the
establishment of four new regions, our new constituent entities of the Russian Federation, because this is the will of millions of people. (Applause.)
It is undoubtedly their right, an inherent right sealed in Article 1 of the UN Charter, which directly states the principle of equal rights and
self-determination of peoples.
I repeat, it is an inherent right of the people. It is based on our historical affinity, and it is that right that led generations of our
predecessors, those who built and defended Russia for centuries since the period of Ancient Rus, to victory.
Here in Novorossiya, [Pyotr] Rumyantsev, [Alexander] Suvorov and [Fyodor] Ushakov fought their battles, and Catherine the Great and [Grigory]
Potyomkin founded new cities. Our grandfathers and great-grandfathers fought here to the bitter end during the Great Patriotic War.
We will always remember the heroes of the Russian Spring, those who refused to accept the neo-Nazi coup d’état in Ukraine in 2014, all those who died
for the right to speak their native language, to preserve their culture, traditions and religion, and for the very right to live. We remember the
soldiers of Donbass, the martyrs of the “Odessa Khatyn,” the victims of inhuman terrorist attacks carried out by the Kiev regime. We commemorate
volunteers and militiamen, civilians, children, women, senior citizens, Russians, Ukrainians, people of various nationalities; popular leader of
Donetsk Alexander Zakharchenko; military commanders Arsen Pavlov and Vladimir Zhoga, Olga Kochura and Alexei Mozgovoy; prosecutor of the Lugansk
Republic Sergei Gorenko; paratrooper Nurmagomed Gadzhimagomedov and all our soldiers and officers who died a hero’s death during the special
military operation. They are heroes. (Applause.) Heroes of great Russia. Please join me in a minute of silence to honour their memory.
(Minute of silence.)
Thank you.
Behind the choice of millions of residents in the Donetsk and Lugansk people’s republics, in the Zaporozhye and Kherson regions, is our common destiny
and thousand-year history. People have passed this spiritual connection on to their children and grandchildren. Despite all the trials they endured,
they carried the love for Russia through the years. This is something no one can destroy. That is why both older generations and young people –
those who were born after the tragic collapse of the Soviet Union – have voted for our unity, for our common future.
In 1991 in Belovezhskaya Pushcha, representatives of the party elite of that time made a decision to terminate the Soviet Union, without asking
ordinary citizens what they wanted, and people suddenly found themselves cut off from their homeland. This tore apart and dismembered our national
community and triggered a national catastrophe. Just like the government quietly demarcated the borders of Soviet republics, acting behind the scenes
after the 1917 revolution, the last leaders of the Soviet Union, contrary to the direct expression of the will of the majority of people in the
referendum of 1991, destroyed our great country, and simply made the people in the former republics face this as an accomplished fact.
I can admit that they didn’t even know what they were doing and what consequences their actions would have in the end. But it doesn’t matter now.
There is no Soviet Union anymore; we cannot return to the past. Actually, Russia no longer needs it today; this isn’t our ambition. But there is
nothing stronger than the determination of millions of people who, by their culture, religion, traditions, and language, consider themselves part of
Russia, whose ancestors lived in a single country for centuries. There is nothing stronger than their determination to return to their true historical
homeland.
For eight long years, people in Donbass were subjected to genocide, shelling and blockades; in Kherson and Zaporozhye, a criminal policy was pursued
to cultivate hatred for Russia, for everything Russian. Now too, during the referendums, the Kiev regime threatened schoolteachers, women who worked
in election commissions with reprisals and death. Kiev threatened millions of people who came to express their will with repression. But the people of
Donbass, Zaporozhye and Kherson weren’t broken, and they had their say.
I want the Kiev authorities and their true handlers in the West to hear me now, and I want everyone to remember this: the people living in Lugansk and
Donetsk, in Kherson and Zaporozhye have become our citizens, forever. (Applause.)
We call on the Kiev regime to immediately cease fire and all hostilities; to end the war it unleashed back in 2014 and return to the negotiating
table. We are ready for this, as we have said more than once. But the choice of the people in Donetsk, Lugansk, Zaporozhye and Kherson will not be
discussed. The decision has been made, and Russia will not betray it. (Applause.) Kiev’s current authorities should respect this free expression of
the people’s will; there is no other way. This is the only way to peace.
We will defend our land with all the forces and resources we have, and we will do everything we can to ensure the safety of our people. This is the
great liberating mission of our nation.
We will definitely rebuild the destroyed cities and towns, the residential buildings, schools, hospitals, theatres and museums. We will restore and
develop industrial enterprises, factories, infrastructure, as well as the social security, pension, healthcare and education systems.
We will certainly work to improve the level of security. Together we will make sure that citizens in the new regions can feel the support of all the
people of Russia, of the entire nation, all the republics, territories and regions of our vast Motherland. (Applause.)
Friends, colleagues,
Today I would like to address our soldiers and officers who are taking part in the special military operation, the fighters of Donbass and
Novorossiya, those who went to military recruitment offices after receiving a call-up paper under the executive order on partial mobilisation, and
those who did this voluntarily, answering the call of their hearts. I would like to address their parents, wives and children, to tell them what our
people are fighting for, what kind of enemy we are up against, and who is pushing the world into new wars and crises and deriving blood-stained
benefits from this tragedy.
Our compatriots, our brothers and sisters in Ukraine who are part of our united people have seen with their own eyes what the ruling class of the
so-called West have prepared for humanity as a whole. They have dropped their masks and shown what they are really made of.
When the Soviet Union collapsed, the West decided that the world and all of us would permanently accede to its dictates. In 1991, the West thought
that Russia would never rise after such shocks and would fall to pieces on its own. This almost happened. We remember the horrible 1990s, hungry, cold
and hopeless. But Russia remained standing, came alive, grew stronger and occupied its rightful place in the world.
Meanwhile, the West continued and continues looking for another chance to strike a blow at us, to weaken and break up Russia, which they have always
dreamed about, to divide our state and set our peoples against each other, and to condemn them to poverty and extinction. They cannot rest easy
knowing that there is such a great country with this huge territory in the world, with its natural wealth, resources and people who cannot and will
not do someone else’s bidding.
The West is ready to cross every line to preserve the neo-colonial system which allows it to live off the world, to plunder it thanks to the
domination of the dollar and technology, to collect an actual tribute from humanity, to extract its primary source of unearned prosperity, the rent
paid to the hegemon. The preservation of this annuity is their main, real and absolutely self-serving motivation. This is why total
de-sovereignisation is in their interest. This explains their aggression towards independent states, traditional values and authentic cultures, their
attempts to undermine international and integration processes, new global currencies and technological development centres they cannot control. It is
critically important for them to force all countries to surrender their sovereignty to the United States.
In certain countries, the ruling elites voluntarily agree to do this, voluntarily agree to become vassals; others are bribed or intimidated. And if
this does not work, they destroy entire states, leaving behind humanitarian disasters, devastation, ruins, millions of wrecked and mangled human
lives, terrorist enclaves, social disaster zones, protectorates, colonies and semi-colonies. They don’t care. All they care about is their own
benefit.
I want to underscore again that their insatiability and determination to preserve their unfettered dominance are the real causes of the hybrid war
that the collective West is waging against Russia. They do not want us to be free; they want us to be a colony. They do not want equal cooperation;
they want to loot. They do not want to see us a free society, but a mass of soulless slaves.
They see our thought and our philosophy as a direct threat. That is why they target our philosophers for assassination. Our culture and art present a
danger to them, so they are trying to ban them. Our development and prosperity are also a threat to them because competition is growing. They do not
want or need Russia, but we do. (Applause.)
I would like to remind you that in the past, ambitions of world domination have repeatedly shattered against the courage and resilience of our people.
Russia will always be Russia. We will continue to defend our values and our Motherland.
The West is counting on impunity, on being able to get away with anything. As a matter of fact, this was actually the case until recently. Strategic
security agreements have been trashed; agreements reached at the highest political level have been declared tall tales; firm promises not to expand
NATO to the east gave way to dirty deception as soon as our former leaders bought into them; missile defence, intermediate-range and shorter-range
missile treaties have been unilaterally dismantled under far-fetched pretexts.
And all we hear is, the West is insisting on a rules-based order. Where did that come from anyway? Who has ever seen these rules? Who agreed or
approved them? Listen, this is just a lot of nonsense, utter deceit, double standards, or even triple standards! They must think we’re stupid.
Russia is a great thousand-year-old power, a whole civilisation, and it is not going to live by such makeshift, false rules. (Applause.)
It was the so-called West that trampled on the principle of the inviolability of borders, and now it is deciding, at its own discretion, who has the
right to self-determination and who does not, who is unworthy of it. It is unclear what their decisions are based on or who gave them the right to
decide in the first place. They just assumed it.
That is why the choice of the people in Crimea, Sevastopol, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye and Kherson makes them so furiously angry. The West does not
have any moral right to weigh in, or even utter a word about freedom of democracy. It does not and it never did.
Western elites not only deny national sovereignty and international law. Their hegemony has pronounced features of totalitarianism, despotism and
apartheid. They brazenly divide the world into their vassals – the so-called civilised countries – and all the rest, who, according to the designs
of today’s Western racists, should be added to the list of barbarians and savages. False labels like “rogue country” or “authoritarian regime”
are already available, and are used to stigmatise entire nations and states, which is nothing new. There is nothing new in this: deep down, the
Western elites have remained the same colonisers. They discriminate and divide peoples into the top tier and the rest.
We have never agreed to and will never agree to such political nationalism and racism. What else, if not racism, is the Russophobia being spread
around the world? What, if not racism, is the West’s dogmatic conviction that its civilisation and neoliberal culture is an indisputable model for
the entire world to follow? “You’re either with us or against us.” It even sounds strange.
Western elites are even shifting repentance for their own historical crimes on everyone else, demanding that the citizens of their countries and other
peoples confess to things they have nothing to do with at all, for example, the period of colonial conquests.
It is worth reminding the West that it began its colonial policy back in the Middle Ages, followed by the worldwide slave trade, the genocide of
Indian tribes in America, the plunder of India and Africa, the wars of England and France against China, as a result of which it was forced to open
its ports to the opium trade. What they did was get entire nations hooked on drugs and purposefully exterminated entire ethnic groups for the sake of
grabbing land and resources, hunting people like animals. This is contrary to human nature, truth, freedom and justice.
While we – we are proud that in the 20th century our country led the anti-colonial movement, which opened up opportunities for many peoples around
the world to make progress, reduce poverty and inequality, and defeat hunger and disease.
To emphasise, one of the reasons for the centuries-old Russophobia, the Western elites’ unconcealed animosity toward Russia is precisely the fact
that we did not allow them to rob us during the period of colonial conquests and forced the Europeans to trade with us on mutually beneficial terms.
This was achieved by creating a strong centralised state in Russia, which grew and got stronger based on the great moral valuesof Orthodox
Christianity, Islam, Judaism and Buddhism, as well as Russian culture and the Russian word that were open to all.
There were numerous plans to invade Russia. Such attempts were made during the Time of Troubles in the 17th century and in the period of ordeals after
the 1917 revolution. All of them failed. The West managed to grab hold of Russia’s wealth only in the late 20th century, when the state had been
destroyed. They called us friends and partners, but they treated us like a colony, using various schemes to pump trillions of dollars out of the
country. We remember. We have not forgotten anything.
A few days ago, people in Donetsk and Lugansk, Kherson and Zaporozhye declared their support for restoring our historical unity. Thank you!
(Applause.)
Western countries have been saying for centuries that they bring freedom and democracy to other nations. Nothing could be further from the truth.
Instead of bringing democracy they suppressed and exploited, and instead of giving freedom they enslaved and oppressed. The unipolar world is
inherently anti-democratic and unfree; it is false and hypocritical through and through.
The United States is the only country in the world that has used nuclear weapons twice, destroying the cities of Hiroshima and Nagasaki in Japan. And
they created a precedent.
Recall that during WWII the United States and Britain reduced Dresden, Hamburg, Cologne and many other German cities to rubble, without the least
military necessity. It was done ostentatiously and, to repeat, without any military necessity. They had only one goal, as with the nuclear bombing of
Japanese cities: to intimidate our country and the rest of the world.
The United States left a deep scar in the memory of the people of Korea and Vietnam with their carpet bombings and use of napalm and chemical weapons.
It actually continues to occupy Germany, Japan, the Republic of Korea and other countries, which they cynically refer to as equals and allies. Look
now, what kind of alliance is that? The whole world knows that the top officials in these countries are being spied on and that their offices and
homes are bugged. It is a disgrace, a disgrace for those who do this and for those who, like slaves, silently and meekly swallow this arrogant
behaviour.
They call the orders and threats they make to their vassals Euro-Atlantic solidarity, and the creation of biological weapons and the use of human test
subjects, including in Ukraine, noble medical research.
It is their destructive policies, wars and plunder that have unleashed today’s massive wave of migrants. Millions of people endure hardships and
humiliation or die by the thousands trying to reach Europe.
They are exporting grain from Ukraine now. Where are they taking it under the guise of ensuring the food security of the poorest countries? Where is
it going? They are taking it to the self-same European countries. Only five percent has been delivered to the poorest countries. More cheating and
naked deception again.
To be continued.

http://en.kremlin.ru/events/president/news/69465

Donbas. Szwedzki najemnik Matthias Gustavsson (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8212:donbas-szwedzki-najemnik-matthias-gustavsson&catid=10:politics )


Rosja. DPR / LPR > Wojsko, policja > rg.ru , 27 września 2022 > nr 4167749
„Wielokrotnie próbował bić kobiety”. Dziennikarz RG rozmawiał z schwytanym szwedzkim najemnikiem w DRL i dowiedział się, kto jedzie do
Donbasu zabijać za pieniądze
Władimir Ładny (Doniecka Republika Ludowa)
Najnowszy wpis na Twitterze (w Rosji zablokowany portal społecznościowy) szwedzkiego najemnika Matthiasa Gustavssona brzmi: „Centrum Mariupola.
Tymczasowo przenoszę się do piechoty. Czas na zemstę”.
Napisał to, gdy azowscy nacjonaliści (organizacja zakazana w Federacji Rosyjskiej, uznawana za ekstremistyczną i terrorystyczną. – przyp. red.),
wraz z zachodnimi najemnikami wycofali się do zakładu Azowstal i stamtąd ostrzeliwali domy i parki Mariupola.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8212:donbas-szwedzki-najemnik-matthias-gustavsson&catid=10:politics
)

PIAZZA DELLE CINQUE LUNE Il thriller del caso Moro _di Renzo Martinelli 2003 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8211:piazza-delle-cinque-lune&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=7MNiCuARMiw

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8211:piazza-delle-cinque-lune&catid=12:video )

Szwecja. Blogerka skazana w sądzie za pisanie prawdy o islamskim terrorze wymierzonym w chrześcijańskich uczniów w szwedzkiej szkole. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8210:blogerka-skazana-w-sadzie&catid=15:judaism-islam )

Katerina Janouch napisała, że dziewczyna została „zmuszona do wyznania islamu na piśmie” – skazana za rażące zniesławienie

22 września 2022

Autorka i dyskutantka Katerina Janouch zostaje skazana przez Sąd Okręgowy w Uppsali za rażące zniesławienie nauczyciela religii w Tierpie. Wynika
to jasno z wydanego dzisiaj wyroku.
Tłem jest tekst, który Janouch publikuje w marcu 2020 roku na swoim blogu Katerina magasin. Chodzi o to, by uczniowie klasy trzeciej w szkole w
Tierpie musieli wykonać ćwiczenie polegające na pisaniu tekstu z perspektywy muzułmanina, o „przynależności do islamu”, „modlitwie w
meczecie” i „świętowaniu ramadanu”. . Pisanie jest częścią edukacji religijnej.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8210:blogerka-skazana-w-sadzie&catid=15:judaism-islam )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

JAK DUŻO ŚWIADECTW BOŻYCH OBJAWIEŃ LUDZIE OKAZUJĄ; TAK DUŻO DEMONICZNYCH ZNAKÓW LUDZIE LUCYFERYCZNI POKAZUJĄ, A KIEDY „UCZENI W PIŚMIE” – HIERARCHOWIE I BISKUPI Z EPISKOPATU DO JEDYNEGO BOGA WSZECHMOGĄCEGO SIĘ NAWRÓCĄ I WYBIORĄ POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE, KTÓRY ZAPEWNI SZYBKO, BEZPŁATNIE I BEZ OFIAR TYLKO JEZUS CHRYSTUS, GDY KRÓLEM POLSKI GO UZNACIE. 

Ksiądz Marek Bąk: NARÓD JEST JUŻ ZMĘCZONY…
Na kolanach w środku miasta! Mocne świadectwo kobiecego różańca [ZOBACZ]
https://www.youtube.com/watch?v=yyjKSPPyRAs
MARYJA i MICHAŁ ARCHANIOŁ uratowali chińskich katolików? Cudowne OBJAWIENIE
https://www.youtube.com/watch?v=WCtF_tN0Ykw
Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, przyjdzie nagle zguba. Wstęp do ery Antychrysta. DziejeSię#23
https://www.youtube.com/watch?v=1rYtlNrqlp8
Oni już świętują przejęcie władzy w kościele – o Augustyn Pelanowski
https://www.youtube.com/watch?v=RmiTC4nJCiE
POLITYCY Z RZĄDU I BISKUPI Z EPISKOPATU POWINNI DZIĘKOWAĆ PANU BOGU ŻE POWOŁUJE KAPŁANÓW,
KTÓRZY GODZĄ SIĘ Cierpieć ZA NICH BEZBOŻNYCH GRZESZNIKÓW – ORAZ POWINNI DZIĘKOWAC KAPŁANOWI ŁUKASZOWI, ŻE ZA NICH PRZEŻYWA BÓLE I CIERPIENIA I OKAZAĆ MU WIELKI SZACUNEK I MIŁOSIERDZIE. 
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Ks. Marek Bąk – Matka Boża zawsze z Synem. Rekolekcje ks. Marka Bąka w Sanktuarium NSPJCHK
https://www.youtube.com/watch?v=Zibt8dGzELY&t=183s
Ksiądz Marek Bąk: NARÓD JEST JUŻ ZMĘCZONY…
https://www.youtube.com/watch?v=4XRWdGlWr8w
Rafał Piech: POLSKA BĘDZIE SILNA, JEŚLI BĘDZIE WIERNA PANU BOGU
https://www.youtube.com/watch?v=7wHAdQbnj0o
Ludzkość zostanie poinformowana o BOMBIE ATOMOWEJ, a potem… Orędzie św. Michała Czasy Ostateczne
https://www.youtube.com/watch?v=UE_XAmrmaRQ
 

Szanowni Państwo,

PODATEK OD SUKCESU? Na taki pomysł mógł wpaść tylko człowiek-porażka, czyli wicepremier Jacek Sasin!

Nazywany również „odwróconym Midasem”, minister aktywów państwowych zbudował swoją markę na przepuszczeniu 70 milionów złotych na tzw. „wybory kopertowe”, które nigdy się nie odbyły. Do listy jego fikcyjnych sukcesów można dopisać również m.in. negocjacje z Czechami ws. kopalni w Turowie, czy „zadbanie” o wystarczające rezerwy węgla dla konsumentów w czasie obecnie trwającego kryzysu energetycznego.

Najnowszym i najbardziej spektakularnym projektem wicepremiera jest jednak wprowadzenie kolejnego podatku – 50-procentowego – od tzw. zysków nadzwyczajnych. Ma on polegać na tym, że jeżeli dana duża firma odnotuje zyski większe niż w arbitralnie wyznaczonym wcześniejszym okresie, to połowa ww. zysków zostanie jej odebrana. Jakby na to nie patrzeć, partii rządzącej te pieniądze przydadzą się bardziej – wybory już za rok!

 

Podatek od nadzwyczajnych zysków teoretycznie opiera się na propozycji Unii Europejskiej dot. opodatkowania firm energetycznych, które z powodu zaburzeń na rynku surowcowym odnoszą w tej chwili ponadprzeciętnie wysokie zyski. W praktyce jednak działania Unii Europejskiej czy innych państw są wykorzystywane wyłącznie jako pretekst, co bardzo łatwo udowodnić. Minister Sasin przedstawia de facto koncepcję znaczącego podniesienia podatku dochodowego dla wszystkich firm powyżej 250 osób. Wbrew temu, co minister próbuje sprzedać opinii publicznej, nie chodzi tu o korporacje, gigantów rynku, a bynajmniej nie tylko o firmy z branży energetycznej. Podatek ma objąć wszystkie branże!

Już dzisiaj opowiadamy się przeciwko temu szkodliwemu projektowi, oprotestowujemy go w Sejmie i nagłaśniamy dla opinii publicznej!

„To jest absurdalne, by po pierwsze wprowadzać prawo wstecz, po drugie karać ludzi za ich zaradność i za to, że rozwijają swoje biznesy […] Najpierw argumentowano, że będzie to podatek dla Spółek Skarbu Państwa, ale wiemy, że będzie to skok na kasę, będzie on rozszerzony na wszystkie firmy powyżej 250 pracowników, którzy w nich pracują. Jeśli ten podatek zostanie wprowadzony, to część ludzi straci pracę, bo wiele firm będzie zwalniać, żeby mieć np. 245 pracowników” – tłumaczy poseł Michał Urbaniak.

Tak skonstruowane rozwiązanie uderzy w przedsiębiorstwa rozwijające swoją działalność. Nietrudno przewidzieć, że odbije się to na cenach produktów i usług, które będą w Polsce sprzedawane. Co więcej, niestabilność prawa podatkowego spowoduje mniejsze zainteresowanie Polską jako rynkiem, na którym można inwestować, na którym można się rozwijać – bo co to za państwo, które potrafi wprowadzić z datą wsteczną 50-procentowy podatek od nadzwyczajnych zysków, w dodatku bez logicznego uzasadnienia?

Jak podsumował poseł Krzysztof Bosak, mamy do czynienia z propozycją skrajnie antybiznesową i antygospodarczą, która doprowadzi jedynie do pogłębienia recesji, zmniejszenia zatrudnienia oraz ograniczenia inwestycji, czyli do zjawisk dokładnie przeciwnych wobec tych, których obecnie najbardziej potrzebujemy na polskim rynku.

Sasin do dymisji!
STOP okradaniu Polaków przez władzę!
CZAS obniżyć podatki i ograniczyć szalejącą inflację!

PIELĘGNIARKA, KTÓRA ZAJMOWAŁA SIĘ DZIEĆMI Z ZAPALENIEM MIĘŚNIA SERCOWEGO PO SZCZEPIENIU: „PYTAŁAM, DLACZEGO NIE ZGŁASZAMY TEGO JAKO POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE 

Kobieta, która pełniła funkcję głównej pielęgniarki, lecz została zwolniona przed COVIDowych zamordystów, ujawnia jak wyglądały matactwa przy statystykach powikłań po szczepieniu na COVID, a raczej ich braku – bo nie chciano tego zgłaszać. To ciekawe, prawda? Zupełnie, jakby zależało im na wyciszeniu faktów. Tak bardzo, że poświęcali nawet DZIECI CHORUJĄCE PRZEZ ZASTRZYK NA SERCE.

Tego nie można wybaczyć, nigdy zapomnieć. To trzeba ROZLICZYĆ.
https://www.gloria.tv/post/i4hfHD6dnfdd4Nh22ScjteNbr

Na komisji ws. zniesienia immunitetu Grzegorz Braun
 
 funkcjonariuszka policji miażdży jakość legislacji cowidowej rządu PiS, ośmieszając zarazem sam wniosek o zniesienie immunitetu i jakość prawa

30 września w warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża odbędzie się spotkanie z ks. Piotrem Glasem i Jackiem Pulikowskim. Wygłoszą oni wspólnie konferencję „Uratujmy Katolicką Rodzinę”. Czy byłaby możliwość opublikowania zaproszenia na to wydarzenia na stronie Królowej Pokoju?  

Załączam szczegóły:

30 września (piątek)
Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie  –  Krakowskie Przedmieście 3
19:45 – konferencja ks. Piotra Glasa oraz dr. Jacka Pulikowskiego
Zapraszamy również ma Mszę Świętą o g. 19:00   –   Wstęp Wolny!

Spotkanie zostało objęte oficjalnym patronatem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich i jest włączone w program XXVII Targów Wydawców Katolickich.

  ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ – 29 WRZESIEŃ 2020r.

                                                 ILG:. - Czytelnia: 29 września - Święci Archaniołowie
 
      Święty Michale Archaniele my Polacy Patrioci od lat prosimy Boga Ojca Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Maryję Nieustającej Pomocy naszą Królową Polski oraz Wszystkie Osoby Święte w Niebie w zależności od dat o nawrócenie grzeszników, a szczególnie hierarchów i biskupów w Episkopacie, bo to od nich zależy przyszłość naszej Ojczyzny Polski, ale także całego świata. Po ich nawet bezbożnej pracy niby duchownej nie czujemy się dobrze z nimi, ponieważ nie reagują na nasze prośby i nie są posłuszni Pana Boga wskazówkom i radom. Najważniejsza prośba ludzi świeckich, to aby biskupi rządzący religijnie naszymi sercami i sumieniami uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI, gdyż taki jest warunek na stały Pokój w Polsce i na świecie, a my Polacy nie chcemy już nigdy przeżywać wojen, ani ataków i napaści wrogich nam krajów na naszą Ojczyznę. Prosimy także naszych Cudownych Archaniołów o pomoc w walce o zwycięstwo Pokoju, Zgody i Porozumienia pokojowego.
 
                                                             ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ.
     „Ty Mieczysławo i wszyscy patrioci Polscy w Polsce i na obczyźnie jesteście rozmodleni całymi dniami i nocami a także rodzinami do Boga Jezusa Chrystusa i pragniecie Wolności na podstawie przyjacielskiej uległości. Aniołowie Nasi i wasi Przyjaciele są już na Ziemi i także w Polsce i pomagają wam drodzy Polscy Patrioci Planety Ziemi obywatele. My także wam pomagamy ale módlcie się proszę was – sercem rozważajcie i nie bądźcie zniechęceni, bo Bóg Ojciec pragnie widzieć was wszystkich rozpalonych Modlitwą gorliwie a Maryja wasza Królowa patrzy na biskupów w Episkopacie, w którym katolików jest tylko połowa. To znaczy, jeśli nie jest zupełnie kapłan oddany Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, to nie umie przekazać z natchnieniem Słów Bożych na Mszy Świętej a przede wszystkim, to nie chce oddzielić się od hierarchów winowajców.
       Drodzy katolicy Polscy spójrzcie na waszą Ojczyznę Polskę Bożymi oczami, czy pozwolilibyście grzesznikom mieć haniebne pomysły niszczące waszą Ojcowiznę? Bóg Ojciec też nie pozwala i niech tylko nie posłuchają Naszej propozycji hierarchowie i przemilczą to niestety Bóg Ojciec na rozpoczęcie
wojen i kataklizmów już jest gotowy. Dlaczego ludzie rządzący Polską nie chcą zrozumieć, że człowiek najszczęśliwszy to jest Bogu oddany a Bóg jest ludzi Przyjacielem – zapanuje Pokój, dobro i zgoda między ludźmi i Narodami, a My Archaniołowie będziemy waszymi Przyjaciółmi i Ochraniarzami. 
Macie Aniołów Stróżów do pomocy, lecz mało kto z was pamięta o Nich i one są smutne, bo uważają się za zbędnych, a one są zapracowane, bo bardzo wam pomagają myśleć, mówić i czynić, lecz są smutne, bo przez was nie dostrzegane. 
       My Archaniołowie chcemy wam pomagać, ale dużo ludzi Nas lekceważy, a najbardziej ci politycy
i biskupi u Władzy. Masoneria w sutannach zmienia Modlitwy przez lekceważenie Nas Archaniołów, a to jest dla Nas hańbiące, że poddaje się im mnóstwo dobrych kapłanów, a mogłoby być inaczej i dlatego Jesteśmy smutni, że ci dobrzy poddają się tym demonicznym bez walki. Usuńcie w Modlitwie „wspomagaj”, bo cóż wart jest grzesznik, który chce zrównywać się z Nami Archaniołami. Natychmiast zmieńcie wszystkie Modlitwy jakie były: „Święty Michale Archaniele broń nas” – bo My czynimy Cuda za pozwoleniem Boga Wszechmogącego, a wspomagać może pytający o Modlitwy i niech nie będzie w waszym Kościele obłudy. 
    No cóż kochani Polacy Narodzie przez Jezusa Chrystusa wybrany – bądźcie posłuszni Bogu waszemu   Zbawicielowi i uznajcie Go KRÓLEM POLSKI, a to wy Polacy powinniście GO prosić o wszelkie Łaski. 
     Wy już dobrze poznaliście, co znaczy Wojna, to strońcie od niej i proście polityków i biskupów, aby posłuchali Cudownego Boga Stworzyciela Świata, bo gdy nie posłuchacie, to nie doczekacie natępnego lata. Jak powiedział Jezus Chrystus – niech każdy proboszcz i biskup odda miasto i diecezję Bogu Jezusowi KRÓLOWI i następni kapłani to uczynią, a te miejsca i regiony będą ocalone. My Aniołowie
Jesteśmy do waszej pomocy, ale trzeba chcieć tę propozycję od Boga przyjąć i zaufać Bogu pełnej Jego Mocy. My Archaniołowi i Aniołowie będziemy do waszej pomocy.
     Módlcie się  jak was nauczył dawno Jezus, a nie przekręcajcie słów na polecenie lucyfera i niech on nie zwycięża. Ja też was Błogosławię  – w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i proście Maryję waszą Królową, aby dzięki KRÓLOWEJ i KRÓLOWI wszystko zapałało Bogiem – Pokojem i Odnową. Amen”.
                                                            ————————————–
                                  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie  28.09.22 r.
ARCHANIOŁ MICHAŁ stróżem Pana Jezusa i siostry Faustyny? Tak walczy pogromca Lucyfera!
https://www.youtube.com/watch?v=Or8crUCLJX4
                                                    Ikona A5 - Święty Michał Archanioł - Akt oddania 9929739410 - Allegro.pl
                                      Akt oddania św. Michałowi Archaniołowi
O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, Święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twojego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża, Błogosławionych i Świętych, a nade wszystko w obecności błogosławionego Bronisława Markiewicza, Twojego wielkiego czciciela. Biorę ich za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za szczególnego Obrońcę i Orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i odważnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mojej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.
Piątek, 30 września 2022
ŚW. HIERONIMA,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Święty Hieronim ze Strydonu - Obraz religijny
Prologu do komentarza Księgi Izajasza proroka
św. Hieronima, kapłana

Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa
Posłuszny nakazom Chrystusa: „Badajcie Pisma” oraz „Szukajcie, a znajdziecie” wypełniam swą powinność, bym przypadkiem nie usłyszał razem z Żydami: „Jesteście w błędzie nie znając Pisma ani mocy Bożej”. Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa.
Dlatego będę naśladował ojca rodziny, który ze swego skarbca wyjmuje rzeczy stare i nowe, a także oblubienicę, która w Pieśni nad Pieśniami mówi: „Owoce nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie”. Zamierzam objaśniać Izajasza w ten sposób, aby ukazać go nie tylko jako proroka, ale jako ewangelistę i apostoła. On sam zresztą mówi o sobie i innych ewangelistach: „Jakże piękne są stopy zwiastunów radosnej nowiny, którzy ogłaszają pokój”. Do niego też, jakby do apostoła, mówi Bóg: „Kogo poślę i kto pójdzie do ludu tego”. On zaś odpowiada: „Oto ja, poślij mnie”.
Niech jednak nikt nie sądzi, że w niewielu słowach zamierzam zamknąć całą treść księgi, gdyż obejmuje ona całość Bożych tajemnic. Zapowiada Emmanuela narodzonego z Dziewicy, Dokonawcę przedziwnych znaków i cudów, który umarł i został pogrzebany, który zmartwychwstał i który jest Zbawicielem wszystkich narodów. A cóż powiedzieć o zagadnieniach dotyczących przyrody, etyki, logiki? Wszystko, co się odnosi do Pism świętych, wszystko, co język ludzki może wypowiedzieć, umysł zaś pojąć, wszystko to zawiera się w tej księdze. O jej tajemnicach zaświadcza sam autor: „Każde widzenie będzie dla was jakby słowami zapieczętowanej księgi. Jeśli da się ją temu, kto umie czytać, mówiąc: Czytaj księgę, wówczas odpowie: Nie mogę, bo jest zapieczętowana. Kiedy zaś da się ją takiemu, kto nie umie czytać, mówiąc: Czytaj, odpowie: Nie umiem czytać”.
Jeśli zaś wydaje się to komuś mało ważne, niechaj posłucha słów apostoła Pawła: „Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają. Gdy zaś komuś innemu z siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niechaj zamilknie”. Jakże jednak mogą zamilknąć, skoro mówienie lub milczenie należy do Ducha Świętego, który przemawia przez proroków? Jeśli więc rozumieli to, co mówili, ich wypowiedzi pełne są mądrości i rozumu. Do ich uszu dochodziły nie tylko dźwięki uderzanego głosem powietrza, ale sam Bóg przemawiał do serca proroków według słów jednego z nich: „Anioł mówił do mnie” oraz: „Wołając w naszych sercach, Abba, Ojcze”, a także: „Będę słuchał tego, co mówi do mnie Pan Bóg”.
Święty Hieronim

Hieronim urodził się ok. 345 r. w Strydonie (prawdopodobnie na terenie dzisiejszej Chorwacji). Był synem zamożnych ludzi pochodzenia rzymskiego, katolików. Studiował w Rzymie pod kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki, m.in. Donata. Tam – w wieku młodzieńczym, zgodnie z ówczesnym zwyczajem – przyjął chrzest między 358 a 364 r. z rąk papieża św. Liberiusza. Wówczas postanowił porzucić światowe życie i zająć się zagadnieniami religijnymi. Udał się następnie do Trewiru, ówczesnej stolicy cesarstwa, gdzie na życzenie rodziców miał rozpocząć karierę urzędniczą; prawdopodobnie jednak podjął tam studia teologiczne. Z Galii powrócił do Włoch. W tym czasie jego siostra wstąpiła do klasztoru. Także i sam Hieronim został w Akwilei mnichem i ok. 373 r. wyjechał na Wschód, by w Jerozolimie pracować naukowo i poddać się rygorystycznemu życiu. Poprzez Azję Mniejszą wyruszył do Ziemi Świętej, ale wyczerpany trudami podróży zatrzymał się w Antiochii. Znalazł się o krok od śmierci. Po wyzdrowieniu zaczął intensywną naukę greki i języka hebrajskiego, poświęcił się studiowaniu Pisma świętego na Pustyni Chalcydyckiej.

Święty Hieronim

W 377 r. w Antiochii Hieronim przyjął święcenia kapłańskie, zastrzegając jednak, że pragnie dalej wieść życie ascetyczne. Za cel swojego życia postawił pracę naukową. Na dłuższy czas (379-382) zatrzymał się w Konstantynopolu. Miasto urzekło go swoją historią, bogactwem zabytków, zasobnością w książki. Właśnie wtedy patriarchą Konstantynopola był św. Grzegorz z Nazjanzu. Hieronim słuchał pilnie jego kazań. W tym czasie przełożył na język łaciński niektóre homilie Orygenesa i Historię Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej.
W 382 r. uczestniczył w synodzie rzymskim, gdzie na polecenie papieża Damazego zaczął pracować nad poprawianiem dawnego przekładu Nowego Testamentu i psalmów. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. Mieszkał na Awentynie, gdzie skupił wokół siebie elitę intelektualną i religijną Rzymu. Wśród jego uczniów znalazła się także św. Marcella (+ 410). Właśnie w jej pałacu zamieszkał. Na spotkania duchowe przybywała do niego również inna można pani Rzymu, św. Paula (+ 404), i jej córka, św. Eustochia (+ ok. 419). Po śmierci papieża (+ 384) Hieronim udał się do Egiptu; zwiedził Ziemię Świętą, Egipt, klasztory w Nitrii. Słuchał wykładów znakomitego znawcy pism Orygenesa, Dydyma Ślepca. Udał się następnie do Palestyny i w 386 r. zamieszkał w Betlejem. Tam pozostał już do śmierci.
Organizował tam działalność charytatywną, prowadził wykłady, pod jego opieką powstały cztery klasztory. Odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego. Współcześni mu odnotowali jednak, że miał wybuchowy charakter.

Święty Hieronim

Pozostawił po sobie niebywale ogromną spuściznę literacką. W latach 389-395 przełożył na łacinę wiele ksiąg Septuaginty (greckiego przekładu Biblii). Przez 24 lata (382-406) przetłumaczył na łacinę całe Pismo święte. Jego przekład, tzw. Wulgata (co oznacza „powszechnie przyjmowane”), został przyjęty przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy. Hieronim napisał także komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył liczne teksty Ojców Kościoła. Zwalczał współczesne mu herezje. Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana Jezusa. Zmarł osamotniony 30 września 419 lub 420 r. Jego relikwie sprowadzono z czasem do Rzymu. Obecnie znajdują się w głównym ołtarzu bazyliki S. Maria Maggiore. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, patronem eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów.

Ikonografia ukazuje najczęściej św. Hieronima jako wielkiego pokutnika w długiej szacie albo obnażonego starca, w przepasce na biodrach, wycieńczonego postami. Czasami przedstawiany jest w kapeluszu kardynalskim, co jest aluzją do jego funkcji sekretarza papieskiego, lub w postawie siedzącej przy pulpicie. Atrybutami Świętego są: czaszka, gołębica, kamienie, klepsydra, księga, lew u stóp, oswojone lwiątko, model kościoła, pióro pisarskie, rylec do pisania i tabliczka, trąba powietrzna przypominająca Sąd Ostateczny, wielbłąd.

Módlmy się. Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma świętego,  spraw, aby Twój lud obficie karmił się Twoim słowem * i znajdował w nim źródło życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czwartek, 29 września 2022
ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
DROGA IKONY - warsztaty ikonopisania / The Way of Icon - Iconography  workshop: Ikony Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii

Imię anioł oznacza zadanie, nie zaś naturę
Należy wiedzieć, że imię anioł nie oznacza natury, lecz zadanie. Duchy święte w niebie są wprawdzie zawsze duchami, ale nie zawsze można nazywać je aniołami, lecz tylko wówczas, kiedy przybywają, by coś oznajmić. Duchy, które zwiastują sprawy mniejszej wagi, nazywają się aniołami, te zaś, które zapowiadają wydarzenia najbardziej doniosłe – archaniołami.
Stąd właśnie do Dziewicy Maryi nie został posłany jakikolwiek anioł, ale archanioł Gabriel. Dla wypełnienia tego zadania słusznie wysłany został anioł najważniejszy, aby oznajmić wydarzenie spośród wszystkich najdonioślejsze.
Ponadto niektórzy z nich mają imiona własne, aby już w samych imionach uwidaczniał się rodzaj powierzonej posługi. Imion własnych nie otrzymują w owym Świętym Mieście, jak gdyby bez ich pomocy nie mogli być rozpoznani. Tam bowiem ma miejsce doskonałe poznanie wynikające z oglądania Boga. Imiona wskazujące na określone ich zadania otrzymują od nas, gdy przybywają dla świadczenia jakiejś posługi. Tak więc imię Michał oznacza: „Któż jak Bóg”; Gabriel – „Moc Boża”; Rafał – „Bóg uzdrawia”.
Toteż ilekroć istnieje potrzeba dokonania czegoś wielkiego, posyłany jest Michał, aby z samego czynu oraz imienia można było pojąć, że nikt nie może uczynić tego, co należy do samego Boga. Tak więc ów wróg starodawny, który w swej pysze pragnął być podobny do Boga, mówiąc: „Wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd nieba wystawię mój tron, podobny będę do Najwyższego”, zdany przy końcu świata na własne siły, zanim otrzyma ostateczną karę, będzie walczył z Michałem archaniołem zgodnie ze świadectwem Jana: „Nastąpiła walka na niebie z Michałem archaniołem”.
Do Maryi zaś wysłany został archanioł imieniem Gabriel, które oznacza: „Moc Boża”. Przybył, aby zwiastować Tego, który zechciał się objawić w postaci sługi, by zapanować nad mocami zła. Tak więc przez „Moc Bożą” został zapowiedziany Ten, który przyszedł jako Pan Zastępów i potężny w boju.
Imię Rafał oznacza, jak powiedzieliśmy: „Bóg uzdrawia”. Uwolnił bowiem oczy Tobiasza od ciemności dotknąwszy ich, niejako w geście uzdrawiania. Słusznie przeto ten, który przybył, aby uzdrowić z choroby, został nazwany „Bóg uzdrawia”.
Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.

Archanioł Michał depcze bestię

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany „jednym z przedniejszych książąt nieba” (Dn 13, 21) oraz „obrońcą ludu izraelskiego” (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (1 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jako praepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.
Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę „Michelion”. W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie (michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).
Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus – „Któż jak Bóg”, waga.

Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi wolę BożąGabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię „Gabriel” znaczy tyle, co „mąż Boży” albo „wojownik Boży”. W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.
Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.

Archanioł Rafał prowadzi Tobiasza

Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”.
Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy żydowskie, dlatego synody w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich nadawania. Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie świętym. W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Kordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem.
Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła – tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.

Litania do archaniołów św.św. Michała, Gabriela i Rafała
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.
Święty Michale, książę zastępu wiecznego;
Wodzu aniołów pokoju;
Najmocniejszy w walce;
Pogromco pradawnego węża;
Odwieczny obrońco ludu Bożego;
Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;
Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;
Pocieszenie wiernych,
Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;
Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;
Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;
Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;
Stróżu Najświętszej Panienki;
Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela
Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;
Wierny sługo Chrystusa;
Święty Rafale, aniele zdrowia;
Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;
Wierny przewodniku Tobiasza;
Który zmusiłeś diabła do ucieczki;
Orędowniku naszych modlitw przed Panem;
Uzdrowicielu ślepego;
Wspomożycielu w strapieniu;
Pocieszycielu w trudach;
Niosący radość twym wiernym podopiecznym.
Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!
Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!
Do Św. Michała
Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Nszego. Amen.
Do Św. Gabriela
Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.
Do Św. Rafała
Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen
Modlitwa o wsparcie św. Michała Archanioła - Centrum Modlitwy, Skrzynka  Intencji, Biblia, BrewiarzCentrum Modlitwy, Skrzynka Intencji, Biblia,  Brewiarz
Akt oddania św. Michałowi Archaniołowi
O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła,
Święty Michale Archaniele,
oto ja, chociaż bardzo niegodny Twojego oblicza,
jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym
wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami,
staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża, Błogosławionych i Świętych,
a nade wszystko w obecności błogosławionego Bronisława Markiewicza,
Twojego wielkiego czciciela.
Biorę ich za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.
Ciebie dziś obieram za szczególnego Obrońcę i Orędownika.
Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i odważnie szerzyć Twoją cześć.
Bądź moją mocą przez całe życie,
abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.
Broń mnie przeciw wszelkim pokusom
szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość,
a w godzinę śmierci uproś pokój mojej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej.
Amen
Archaniołowie, których wspomnienie dzisiaj obchodzimy są skutecznymi orędownikami w wielu sprawach. Zobacz modlitwy, które pomogą w ważnych sprawach.
Do św. Michała Archanioła w walce ze złymi duchami
Święty Michale Archaniele, który podjąłeś walkę ze smokiem, ze złym duchem, i zwyciężyłeś! Prosimy Cię, abyś zawsze wstawiał się do Boga za każdym człowiekiem atakowanym przez złego ducha.
Naucz nas, święty Michale Archaniele, zwyciężać orężem wiary i miłości.
Strzeż naszych dusz i pomóż nam pokonywać wszelkie ataki szatana – naszego odwiecznego wroga.
Pomagaj nam zjednoczyć się z Bogiem, który jest naszą mocą. Amen.
W imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen.
Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów!
Święty Michale Archaniele, który wraz z aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.
Do św. Gabriela Archanioła o zaufanie Bogu
Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam w spokojnym przyjmowaniu wszelkich wieści, byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.
Do św. Rafała Archanioła o uzdrowienie
Dobry święty Rafale, wzywam Cię jako patrona tych, których nękają choroby lub cierpienia cielesne. Ty przygotowałeś lekarstwo, które przywróciło wzrok Tobiaszowi. Twoje imię oznacza „Bóg uzdrawia”.
Proszę Cię o pomoc w mojej potrzebie … (wymienić ją). Jeśli taka jest wola Boża, ulecz mnie z choroby albo przynajmniej daj mi męstwo potrzebne do cierpliwego jej znoszenia jako zadośćuczynienia za moje grzechy i dla zbawienia mojej duszy. Naucz mnie łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Jezusa i Maryi i szukać łaski Bożej w Komunii Świętej i w modlitwie. Pragnę naśladować Twoją gorliwość w wypełnianiu woli Bożej we wszystkim. Tak jak młody Tobiasz wybieram sobie Ciebie za towarzysza podróży przez życie. Pragnę słuchać Twoich natchnień. Powierzam się Twej opiece, abym mógł w łasce Bożej dotrzeć do kresu ziemskiej podróży.
Święty Rafale, stary Tobiasz powiedział, że jesteś „pomocą łaski Bożej”. Bądź moją pomocą i wyproś mi Bożą łaskę i to, co polecam Twemu potężnemu wstawiennictwu. Boski lekarzu, ulecz mnie, jak uleczyłeś niegdyś Tobiasza. Święty Rafale, którego nazywają „Boskim lekarstwem” i „Aniołem zdrowia”, módl się za mną. Amen.

Nowenna do Matki Bożej Różańcowej (28.X-6.X)

Z różańcem przez życie
Modlitwa do Matki Bożej różańcowej
Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie. Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi!
Amen.
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
(Codziennie można dodać własną intencję)
 
Dzień pierwszy – 28 września
W intencji Kościoła i jego apostolskiej misji
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Matkę, aby nas nieustannie wspierała w drodze ku świętości i życiu wiecznemu, spraw, abyśmy czcząc Ją jako Królową Różańca Świętego, mogli wraz z Nią i pod Jej przewodnictwem codziennie owocnie zgłębiać tajemnice naszego zbawienia i dojść tam, gdzie nas oczekujesz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Dzień drugi – 29 września
O otwartość ludzi na łaskę wiary
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Matkę, aby nas nieustannie wspierała w drodze ku świętości i życiu wiecznemu, spraw, abyśmy czcząc Ją jako Królową Różańca Świętego, mogli wraz z Nią i pod Jej przewodnictwem codziennie owocnie zgłębiać tajemnice naszego zbawienia i dojść tam, gdzie nas oczekujesz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Dzień trzeci – 30 września
O wytrwałość w cnotach dla wierzących w Jezusa
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Matkę, aby nas nieustannie wspierała w drodze ku świętości i życiu wiecznemu, spraw, abyśmy czcząc Ją jako Królową Różańca Świętego, mogli wraz z Nią i pod Jej przewodnictwem codziennie owocnie zgłębiać tajemnice naszego zbawienia i dojść tam, gdzie nas oczekujesz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Dzień czwarty – 1 października
O łaskę pokoju dla ludzkich serc i świata
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Matkę, aby nas nieustannie wspierała w drodze ku świętości i życiu wiecznemu, spraw, abyśmy czcząc Ją jako Królową Różańca Świętego, mogli wraz z Nią i pod Jej przewodnictwem codziennie owocnie zgłębiać tajemnice naszego zbawienia i dojść tam, gdzie nas oczekujesz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Dzień piąty – 2 października
O sprawiedliwość społeczną i pojednanie
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Matkę, aby nas nieustannie wspierała w drodze ku świętości i życiu wiecznemu, spraw, abyśmy czcząc Ją jako Królową Różańca Świętego, mogli wraz z Nią i pod Jej przewodnictwem codziennie owocnie zgłębiać tajemnice naszego zbawienia i dojść tam, gdzie nas oczekujesz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Dzień szósty – 3 października
W intencji chorych, cierpiących i bezrobotnych
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Matkę, aby nas nieustannie wspierała w drodze ku świętości i życiu wiecznemu, spraw, abyśmy czcząc Ją jako Królową Różańca Świętego, mogli wraz z Nią i pod Jej przewodnictwem codziennie owocnie zgłębiać tajemnice naszego zbawienia i dojść tam, gdzie nas oczekujesz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Dzień siódmy – 4 października
O miłość w rodzinach i między narodami
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Matkę, aby nas nieustannie wspierała w drodze ku świętości i życiu wiecznemu, spraw, abyśmy czcząc Ją jako Królową Różańca Świętego, mogli wraz z Nią i pod Jej przewodnictwem codziennie owocnie zgłębiać tajemnice naszego zbawienia i dojść tam, gdzie nas oczekujesz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Dzień ósmy – 5 października
O nawrócenie grzeszników
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Matkę, aby nas nieustannie wspierała w drodze ku świętości i życiu wiecznemu, spraw, abyśmy czcząc Ją jako Królową Różańca Świętego, mogli wraz z Nią i pod Jej przewodnictwem codziennie owocnie zgłębiać tajemnice naszego zbawienia i dojść tam, gdzie nas oczekujesz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Dzień dziewiąty – 6 października
O zaniechanie przemocy i prześladowań
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Matkę, aby nas nieustannie wspierała w drodze ku świętości i życiu wiecznemu, spraw, abyśmy czcząc Ją jako Królową Różańca Świętego, mogli wraz z Nią i pod Jej przewodnictwem codziennie owocnie zgłębiać tajemnice naszego zbawienia i dojść tam, gdzie nas oczekujesz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
               NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
                                     Św. Ojciec Pio: stygmaty ukryte i widzialne | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej
                    Nasz Cudowny Kapłanie Ojcze Pio bardzo prosimy o pomoc w ratowaniu Polski i Świata. 
                                                                         OJCIEC PIO.
Tak dużo lat Narody Jezusowe są prześladowane i krytykowane i Ja byłem przez watahy złowrogie Jezusowi Chrystusowi, a przecież gdyby się modlili do Jezusa Chrystusa, to by im zmienił serca i inni też dobrzy by byli. Niestety księża w Watykanie do tej pory są także innego wyznania, bo nie bronią katolików ani naszej wiary a przecież wiedzą, że katolicy są wszędzie prześladowani. To od nich powinna wyjść inicjatywa Jezusa polecenie: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie Narody, 
to  nauczajcie i ich nawracajcie, bo wykonują papieża Franciszka postępowanie – wrogów podziwianie i nawet powiększa uległość innym wiarom katolików prześladowanie. Na świecie powinna być jedność bo przecież Bóg Ojciec Stworzył ludzi na podobieństwo Swoje – jest Miłością i pragnie panować miłością, pokojem i sprawiedliwością. Ludzie tak bardzo obrażają całą Trójcę Przenajświętszą i Maryję Królowę naszą, że tylko wojna wszystkich i katolików pogodzi. Taka piękna Ziemia – musi być pokuty ofiarowanie, bo ludzie nie umieją normalnie żyć, a w zbrodniach się prześcigają. Jak się okazuje, to tylko ludzie świeccy walczą o Prawdę, Pokój, Zgodę i Prawa Boże, bo kapłani też są przez hierarchów 
z Episkopatu prześladowani. Ale ci hierarchowie i biskupi przecież wiedzą, że spadną do piekła, więc my jesteśmy smutni, że służą dwóm bogom, lecz tylko lucyferowi, bo Bóg Ojciec nie chce walczyć 
z upiorami w ich niedoli„.
 —————————–———
                               Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 23.09.22 r.
                          Myśli Ojca Pio w obwolucie - 50 różnych cytatów (1 komplet) | Księgarnia e-serafin.pl - Książki -
Tekst modlitwy ojca Pio w trudnych sytuacjach
1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, 
a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę…
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej
i naszej czułej Matki. Amen.

———————————–

I stanie się koniec… Apokalipsa – wizja bliskiej przyszłości
TO JUŻ WIDAĆ OFICJALNIE, ŻE HIERARCHOWIE W EPISKOPACIE W POLSCE NIE SĄ KATOLIKAMI, BO GDYBY NIMI CHCIELI BYĆ, TO BY UWIERZYLI PANU BOGU, ŻE NADCHODZĄ CZASY OSTATECZNE PRZEZ NICH WŁAŚNIE
A DLA NICH ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO OGIEN W PIEKLE WIECZNY. TYLKO ŻYDZI BYLI I SĄ NIEPOSŁUSZNI BOGU STWORZYCIELOWI ŚWIATA, BO MILCZĄCO ZGADZAJĄ SIĘ NA TRZECIĄ I OSTATNIĄ WOJNĘ ŚWIATOWĄ, KTÓRA WSZYSTKO ZNISZCZY A BÓG ZAKOŃCZY WSZYSTKO I WSZĘDZIE. CZY ONI SĄ MĄDRZY, SKORO WYBIERAJĄ WOJNĘ, ZAKOŃCZENIE ŻYCIA NA PLANECIE ZIEMI  A DLA SIEBIE POTĘPIENIE I WIECZNOŚĆ W PIEKLE? CZYLI ONI STOJĄ PRZY LUCYFERZE I MÓWIĄ NIECH WSZYSTKO I WSZYSTKICH LUCFER ZABIERZE.

 

I stanie się koniec… Apokalipsa – wizja bliskiej przyszłości
Stało się: Homoseksualista prefektem Kultury i Edukacji
Wyśmiała Biblię. Polska zapłaci jej 10 tysięcy euro?

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że skazanie Doroty „Dody” Rabczewskiej za znieważanie Biblii było… naruszeniem praw człowieka. Chodzi o prowokacyjne słowa piosenkarki, według której Pismo Święte „spisał ktoś napruty winem i palący jakieś zioła”. Chociaż polski sąd skazał celebrytkę na grzywnę w wysokości 5 000 zł, a Trybunał Konstytucyjny (w starym jeszcze składzie) uznał to za zgodne z Konstytucją RP, to teraz Polska ma zapłacić wokalistce 10 tysięcy euro zadośćuczynienia.

Jednocześnie orzecznictwo Trybunału jest skrajnie niekonsekwentne. Jeszcze 3 lata temu ci sami sędziowie orzekli, że praw człowieka nie naruszyło ukaranie przez austriacki sąd kobiety, która podczas wykładu w Wiedniu nazwała Mahometa „pedofilem” z powodu pojęcia za żonę kilkuletniej dziewczynki.

Na szczęście możemy jeszcze podjąć próbę zmiany tego orzeczenia. Polski rząd może się od niego odwołać do Wielkiej Izby Trybunału – chociaż rzadko korzystał dotąd z takiej możliwości. Dlatego uruchomiliśmy petycję w tej sprawie i pracujemy nad wzorem odwołania, które przekażemy Ministrowi Spraw Zagranicznych. W przeszłości odwołanie do Wielkiej Izby ocaliło już prawo mieszkańców Europy do zawieszania krzyży w szkołach, które początkowo podważył wyrok Trybunału we włoskiej sprawie Lautsi. Jest zatem o co walczyć.

Jeśli dojdzie do ponownego rozpoznania sprawy przez powiększony skład Trybunału, wykorzystamy nasze doświadczenie w wielu sprawach przed ETPC i przedstawimy międzynarodowym sędziom opinię przyjaciela sądu („amcus curiae”). Trybunał powinien – w ślad za wcześniejszymi wyrokami – potwierdzić, że wolność słowa nie oznacza wolności do obrażania osób wierzących i ich największych świętości, a ochrona wierzących to także ochrona pokoju religijnego w Europie.

Wierzę w to, że dzięki naszemu zaangażowaniu, uda się odwrócić ten skandaliczny wyrok. Już wiele razy Trybunał w Strasburgu przychylał się do naszych argumentów, cytując stanowiska Ordo Iuris w swoich orzeczeniach. Oby tak było i tym razem.

Angażujemy się także w prace nad nowelizacją kodeksu karnego, która ma usprawnić ochronę osób wierzących oraz miejsc i przedmiotów kultu religijnego. Komitet inicjatywy obywatelskiej odbył już z nami spotkanie oraz otrzymał szczegółowe sugestie usprawnienia projektu w toku prac sejmowych.

Do czasu skutecznej zmiany przepisów nasza praca skupia się na licznych postępowaniach wytoczonych sprawcom szczególnie wulgarnych zniewag wymierzonych wizerunkom Najświętszej Maryi Panny, Pana Jezusa czy przypadkom zakłócania Mszy świętych lub innych religijnych uroczystości. Reprezentujemy także konkretne ofiary przemocy motywowanej nienawiścią do chrześcijan.

Walka o sprawiedliwy, chociażby symboliczny, wyrok dla Dody to walka o skuteczne gwarancje konstytucyjnej zasady wolności religijnej i wolności kultu. W 2015 roku Trybunał Konstytucyjny potwierdził w sprawie Dody, że Konstytucja RP gwarantuje ochronę uczuć religijnych i pozwala na skazanie za ich zniewagę. Wyrok ETPC jest zatem uderzeniem w polską konstytucję i prawo do suwerennego określania przez Polskę zasad prawnej ochrony wolności obywatelskich.

Teraz ważna jest nasza reakcja. Jeśli pozostaniemy bierni, wyrok ETPC może stać się zachętą dla fali bezkarnych ataków na wszystko, co dla nas święte, a nasza wolność wyznania stanie się fikcją. Ale nie jest jeszcze za późno. Dzięki wsparciu naszych Darczyńców, prawnicy Ordo Iuris będą dalej walczyć o nasze konstytucyjne prawa.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Brońmy uczuć religijnych chrześcijan!

13‑letnia batalia sądowa

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczył wywiadu prasowego z 2009 roku, w którym Dorota Rabczewska stwierdziła, że nie wierzy w treści zapisane w Piśmie Świętym, bo „ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła”.

O sprawie została zawiadomiona prokuratura, która wniosła akt oskarżenia, zarzucając artystce naruszenie art. 196 Kodeksu karnego, który stanowi, że „kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Doda przyjęła kuriozalną linię obrony, sprowadzając swoją wypowiedź do absurdu. Wyjaśniała, że jej słowa nie miały być dla nikogo obraźliwe, ponieważ „napruty” oznacza „pozytywnie nastawiony”, „wino było mszalne”, a „zioła z pewnością mogły być lecznicze”…

Te tłumaczenia nie przekonały warszawskiego sądu rejonowego, który skazał piosenkarkę na symboliczną karę grzywny w wysokości 5 tys. zł. Wyrok został utrzymany w mocy przez sąd okręgowy. Pełnomocnik Dody złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego, a ten potwierdził zgodność art. 196 Kodeksu karnego, przewidującego karę za publiczne obrażenie uczuć religijnych, z Konstytucją RP.

Ostatecznie sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Za zgodą Przewodniczącego I Sekcji Trybunału, przystąpiliśmy do postępowania, składając stanowisko Instytutu Ordo Iuris. Przypomnieliśmy w nim, że zgodnie z ugruntowanym przez lata orzecznictwem ETPC, państwo ma prawo karać wypowiedzi mające „bezproduktywnie obraźliwy” charakter pod adresem obiektów kultu religijnego, a więc wypowiedzi bezwartościowe dla debaty publicznej, których wyłącznym celem jest upokorzenie osób wierzących.

Trybunał – po 10 latach – ogłosił swój wyrok, orzekając większością 6 do 1 (zdanie odrębne zgłosił jedynie polski sędzia prof. Krzysztof Wojtyczek), że skazanie artystki było naruszeniem art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującego każdemu człowiekowi wolność słowa. Sędziowie ETPC zignorowali tym samym nie tylko jednoznaczne wyroki polskich sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego, ale też… swoje własne orzecznictwo.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Podwójne standardy ETPC

Strasburski Trybunał zarzucił polskim sądom pominięcie kontekstu wypowiedzi skarżącej, z którego wynikało, że „była ona adresowana do jej fanów”, „nie opierała się na poważnych źródłach” i „była celowo frywolna i barwna, ze względu na chęć wzbudzenia zainteresowania”. Taka argumentacja jest zaskakująca, bo przywołane cytaty świadczą o „bezproduktywnie obraźliwym” charakterze wypowiedzi, co dotychczas przemawiało w orzecznictwie ETPC na niekorzyść skazywanych za naruszenie uczuć religijnych. Trybunał racjonalnie uznawał dotąd, że wolno krytykować religię i jej dogmaty, lecz „bezproduktywnie obraźliwe” drwiny z religii i osób wierzących nie są chronione wolnością słowa, bo prowadzą do krzywdy a nawet do konfliktów religijnych.

Wyrok stoi też w sprzeczności z innymi decyzjami podejmowanymi w podobnych sprawach. Wystarczy tu wspomnieć o głośnej sprawie E.S. przeciwko Austrii z 2019 roku, gdy Trybunał oddalił skargę kobiety, skazanej za wypowiedź, w której na zamkniętym seminarium na temat islamu zarzuciła Mahometowi skłonności pedofilskie, powołując się na to, że islamski prorok wszedł w związek małżeński z 6‑letnią dziewczynką, a zgodnie z islamską tradycją skonsumował ten związek, gdy młoda żona miała 9 lat. Pomimo tego, że kobieta przywołała w swojej wypowiedzi znane fakty historyczne, ETPC uznał, że wypowiedź stanowiła „podłe pogwałcenie ducha tolerancji”.

Jednym słowem, Trybunał stwierdził, że nie można obrażać islamskiego proroka i autora świętej księgi muzułmanów (nawet jeśli wypowiedź ma jasne podstawy w faktach historycznych), ale można bezkarnie znieważać proroków i autorów księgi świętej dla chrześcijan i żydów (nawet jeśli wypowiedź nie ma żadnych podstaw, „nie opierała się na poważnych źródłach” i „była celowo frywolna i barwna, ze względu na chęć wzbudzenia zainteresowania”).

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Wciąż nie jest za późno na reakcję

Choć media przemilczają ten fakt, wyrok ETPC ws. Dody nie jest ostateczny. Polski rząd nadal może się od niego odwołać, przekazując sprawę do Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Dlatego też uruchomiliśmy specjalną petycję, w której apelujemy do Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua i Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Jana Sobczaka o odwołanie się od orzeczenia ETPC. W petycji podkreślamy, że odwołanie się od wyroku jest kluczowe w obliczu narastającej wrogości wobec chrześcijan w Polsce.

Liczymy na to, że polski rząd nie pozostanie bierny. Bezczynność i akceptacja wyroku w sprawie Dody stanowiłyby przyzwolenie na znieważanie największych świętości. Jeśli rząd odwoła się od wyroku, nasi prawnicy złożą do Wielkiej Izby Trybunału wniosek o przystąpienie do postępowania.

Pracujemy już nad pismem odwoławczym, które przekażemy rządowi wraz z podpisanym przez Polaków apelem o odwołanie od wyroku. Dzięki temu, strona rządowa będzie w pełni przygotowana do reakcji na wyrok ETPC i samo odwołanie pozostanie już tylko kwestią formalną.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Skutecznie wpływamy na wyroki ETPC

Liczę na to, że nasze stanowisko może przekonać sędziów Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do wydania orzeczenia zgodnego z linią orzeczniczą ETPC, chroniącą prawa wyznaniowe Europejczyków.

Nasi prawnicy mają już wieloletnie doświadczenie w interwencjach przed Trybunałem w Strasburgu, który wielokrotnie przywoływał nasze opinie, wydając wyroki zgodne ze stanowiskiem Ordo Iuris.

Nasza aktywność przyczyniła się do stworzenia jednolitej linii orzeczniczej w sprawie bezprawnych praktyk Barnevernet – norweskiego urzędu ds. dzieci, który często zupełnie bezpodstawnie odbierał dzieci z domów rodzinnych. Trybunał, wielokrotnie cytował nasze stanowiska, potępiając praktyki Barnevernet.

W ostatnich miesiącach, odnieśliśmy też kilka znaczących sukcesów w sprawach par jednopłciowych, które – wbrew oczywistym faktom biologicznym – domagały się uznania przez krajowe urzędy, że są „rodzicami” dzieci, urodzonych im za pieniądze przez obce kobiety. Jedna z takich par ze stosownym wnioskiem udała się do polskiego urzędu. Sędziowie ETPC przychylili się też do naszego stanowiska, odrzucając skargę rumuńskich aktywistów LGBT, którzy twierdzili, że skandowanie haseł sprzeciwiających się postulatom ruchu politycznego LGBT stanowiło wobec nich formę… tortur.

To tylko niewielka część sukcesów, jakie odnieśliśmy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, który coraz częściej jest dla lewicowych radykałów narzędziem do narzucania „niepokornym” narodom swoich nieakceptowanych przez większość społeczeństwa postulatów. W tym celu, inicjują procesy, skazane z góry na porażkę na poziomie krajowym – tylko po to, by trafiały one ostatecznie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Przystępujemy więc do wszystkich postępowań, w których ważą się losy fundamentalnych wartości polskiej konstytucji, a więc ochrony życia, tożsamości małżeństwa, wolności słowa, sumienia i wyznania czy spraw takich jak dopuszczalność surogacyjnego handlu macierzyństwem, adopcja dzieci przez pary jednopłciowe, eutanazja, a nawet obecność krzyża w przestrzeni publicznej.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Od lat walczymy o egzekwowania prawa

Niestety, w atmosferze przyzwolenia i bezkarności, do zniewag i ataków na chrześcijan dochodzi w Polsce coraz częściej.

W tym miesiącu zainterweniowaliśmy w sprawie – procesyjnie wnoszonej i wystawionej w zaszczytnym miejscu w warszawskim Teatrze Dramatycznym – rzeźby „złotej waginy”, imitującej swoim wyglądem figurę Matki Bożej.

Konsekwentnie walczymy o sprawiedliwą karę dla Adama D. ps. „Nergal”, który znieważał wizerunki Jezusa i Maryi. Wciąż prowadzimy postępowania karne lewicowych aktywistek z Płocka, które wpisały barwy ruchu LGBT w wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej oraz sprawców licznych profanacji, dokonywanych regularnie na demonstracjach środowisk LGBT.

W wielu z tych spraw byliśmy zmuszeni do składania zażaleń, apelacji, a nawet kasacji do Sądu Najwyższego, wobec częstego umarzania postępowań czy uniewinniania bluźnierców i prowokatorów.

Co więcej, wsparliśmy pokrzywdzonych w ponad 60 postępowaniach karnych w związku z falą ataków na kościoły, jaka przeszła przez Polskę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed prawie dwóch lat w sprawie aborcji eugenicznej. W żadnej z dotychczas zakończonych spraw, pomimo ewidentnego podejmowania działań motywowanych nienawiścią względem katolików, nie doszło do skutecznego skazania oskarżonego.

Nie ulega więc wątpliwości, że mamy do czynienia ze sporym problemem z egzekwowaniem obowiązujących przepisów, chroniących uczucia religijne osób wierzących.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Zmieńmy nieskuteczne przepisy

Chcąc zabezpieczyć podstawowe prawa osób wierzących, zdecydowaliśmy się wesprzeć Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie wolności chrześcijan”, którego inicjatorzy zebrali już ponad 150 tysięcy podpisów pod projektem ustawy, nowelizującej Kodeks karny. Opublikowaliśmy trzy komentarze oraz szczegółową analizę projektu, którą przekazaliśmy jego inicjatorom.

Kluczowe dla ochrony wolności wyznania będzie wpisanie do Kodeksu karnego ochrony obiektu kultu, a także miejsc i przedmiotów do kultu przeznaczonych. Obowiązujące dziś przepisy skutkują tym, że aby zainicjować postępowanie o obrazę „uczuć religijnych”, musi znaleźć się konkretna osoba, która poczuje się dotknięta daną profanacją czy bluźnierstwem. Po drugie, kwestia urażonych „uczuć” jest sprawą subiektywną i zależną od naszej osobistej wrażliwości. W efekcie, sądy kwestionują często zasadność zarzutów, a przepis staje się coraz rzadziej egzekwowany. Zaproponowana przez nas zmiana skutkowałaby więc obiektywizacją przestępstwa i uwolnieniem sądów od konieczności badania „stanu uczuć” pokrzywdzonych.

Zaproponowaliśmy też inicjatorom projektu usprawnienie zasadnych przepisów zakazujących karania chrześcijan za wyrażenie opinii motywowanych nauczaniem religijnym – tak jak miało to miejsce w słynnej sprawie Janusza Komendy, zwolnionego z IKEI za cytowanie Pisma św.

Aby nowe przepisy nie były nadużywane, proponujemy rozszerzenie projektu o regulacje urealniające zasady rejestracji nowych kościołów i związków wyznaniowych. Wzorujemy się w tym zakresie na przepisach innych krajów Europy. W przeciwnym wypadku ochrona religii chroniłaby związki wyznaniowe powoływane dla żartów (jak „kościół latającego potwora spaghetti”) czy wyłącznie dla uzyskania przywilejów podatkowych.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Zjednoczmy się w obronie naszych świętości

Musimy dać jasny sygnał, że chrześcijanie nie mogą być we własnej ojczyźnie obywatelami drugiej kategorii. Aby to się udało, musimy działać wspólnie. Tylko tak powstrzymamy narastają falę chrystianofobii.

O tym jak ważna jest wspólnota wartości, przekonuję się każdego dnia – we wszystkim co robimy w Instytucie Ordo Iuris. Bo to właśnie wspólne zaangażowanie Przyjaciół, Darczyńców i Sympatyków Ordo Iuris z naszymi adwokatami, analitykami i innymi ekspertami Instytutu, sprawia, że możemy profesjonalnie, konsekwentnie i skutecznie interweniować w obronie fundamentalnych wartości naszej cywilizacji.

Dlatego ośmielam się prosić Panią o finansowe wsparcie tych działań, byśmy mogli doprowadzić do końca wszystkie sprawy, opisane w tej wiadomości.

Każda interwencja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka wymaga od nas przygotowania anglojęzycznej opinii prawnej, w której analizujemy nie tylko polskie prawo i orzecznictwo polskich sądów, ale też przepisy Konwencji Praw Człowieka i całego systemu prawa międzynarodowego oraz orzecznictwo ETPC w podobnych sprawach. Za każdym razem, na taką analizę przeznaczamy co najmniej 4 000 zł, a w bardziej skomplikowanych przypadkach, musimy się liczyć z kosztem rzędu nawet 8 000 zł.

Obecnie czekamy na zgodę na przesłanie opinii „przyjaciela sądu” w 14 sprawach, toczących się przed ETPC. 5 z nich to skargi złożone przez polskie feministki, które chcą wykorzystać Trybunał w Strasburgu do obalenia wyroku polskiego TK i zniesienia prawnej ochrony życia w Polsce. Inne dotyczą między innymi surogacji, „zmiany płci” czy próby zarejestrowania jednopłciowego „małżeństwa” w Polsce. Chcemy też uczestniczyć w postępowaniu organizatorki „czarnego marszu”, która została skazana za znieważenie symbolu Polski Walczącej w trakcie aborcyjnej demonstracji. Jeśli zostaniemy dopuszczeni do wszystkich tych spraw, będziemy musieli przeznaczyć na nie ponad 50 000 zł.

Oczywiście mam też wielką nadzieję, że będziemy mogli zainterweniować w postępowaniu odwoławczym od wspomnianego wyroku Dody. Obecnie kończymy prace nad pismem odwoławczym.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, co pozwoli nam kontynuować naszą walkę w obronie podstawowych praw osób wierzących.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Ochrona uczuć i przekonań religijnych to standard w systemie prawnym państw europejskich. Podobne przepisy funkcjonują w krajach takich tak Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Niemcy, Luksemburg, Portugalia czy Włochy. Zadaniem takich przepisów jest nie tylko ochrona wolności wyznania, ale też pokoju społecznego, bo ataki na największe świętości religijne mogą być przyczyną poważnych niepokojów społecznych.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

 

CYRYL TEŻ POWINIEN PYTAĆ ŻYJĄCEGO ZBAWICIELA A ON SAM RZĄDZI DUSZAMI LUDZI – CZY ICH ZBAWI?.

Cyryl: poległym żołnierzom będą odpuszczone grzechy

 Tajemnica Rzezi Wołyńskiej. Jak mogło do tego dojść?
 
Doszło do tego w głównej mierze przez batiuszki prawosławną swołocz błogosławiła broń noże,widły, siekiery, i Ukrainski Kościół Prawosławny  odpuszczał wszystkie grzechy tym banderowcom, którzy oddadzą swoje życie dla Samostinu Ukraïnu i wymordują wszystkich Polaków.
—————————————————————————————————————-
LUDZIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ – MACIE TYLKO JEDNO ŻYCIE, KTÓRE DAŁ WAM BÓG WSZECHMOĄCY I SZANUJCIE SWOJE I LUDZKI ŻYCIE, BO WIECZNOŚĆ JEST WIECZNA I ZALEŻY OD KAŻDEGO Z WAS JAKĄ WYBIERZECIE – ZAPOZNAJCIE SIĘ BO SĄ FILMY. 

III wojna światowa…

 
I stanie się koniec… Apokalipsa – wizja bliskiej przyszłości
 
KTÓŻ JAK BÓG I TYLKO BÓG WSZECHMOGĄCY JEST Z KAŻDEJ TRAGEDII NARODY RATUJĄCY.

KAŻDY PAPIEŻ I BISKUPI POWINNI PYTAĆ PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA SWEGO PRZEŁOŻONEO ŻYJĄCEGO O WSZYSTKIE SPRAWY NIEZROZUMIAŁE. CZASY SIĘ ZMIENIAJĄ, GRZECHY RÓŻNORODNE PRZYBYWAJĄ,  WROGOWIE BOGA I KATOLIKÓW RÓŻNE PRZESZKODY WYMYŚLAJĄ WŁĄCZNIE Z PANDEMIAMI I WIRUSAMI, A TŁUMACZĄCYCH WEDŁUG SWOJEJ DEMONICZNEJ WOLI TEŻ PRZYBYWA, ŻE TRUDNO NORMALNIE ŻYĆ, BO SERCE NAS WSZYSTKICH BOLI, ŻE ŚWIAT GINIE POWOLI.
Kierujący Kościołem Katolickim z powodu PYCHY sami nie pytają a gdy Bóg mówi do osób świeckich to wyśmiewają

REAGUJEMY ws. fuzji Orlenu i PGNiG!

 

Szanowni Państwo,

Jakie będą konsekwencje fuzji Orlenu i PGNiG? Czy groźba przejęcia naturalnych zasobów Państwa Polskiego przez zagraniczne podmioty jest realna? Dlaczego rząd wybiera milczenie w sprawie o strategicznym znaczeniu?

Nadchodzący termin fuzji dwóch przedsiębiorstw o kluczowym dla polskiej gospodarki znaczeniu skłania Polaków do zadawania wielu pytań. Niestety, ze strony rządowej brak satysfakcjonujących odpowiedzi. A jak pokazują doświadczenia ostatnich miesięcy, milczenie ze strony obozu władzy z reguły nic dobrego nie wróży.

Podstawową obawę osób zatroskanych o przyszłość naszej Ojczyzny można sformułować w bardzo prosty sposób: czy firma powstała w wyniku fuzji Orlenu i PGNiG nie będzie zagrożona wrogim przejęciem przez wielki zagraniczny kapitał? Przypominamy, że obecnie tylko 35,66% akcji Orlenu jest w rękach Skarbu Państwa i teoretycznie możliwe jest wrogie przejęcie tej firmy – a po fuzji będzie to o wiele bardziej wartościowy łup.

„Polskie złoża, własność i suwerenność energetyczna muszą być priorytetem” – podkreślił poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. – „Fuzja Orlenu i PGNiG budzi mnóstwo pytań i duże zaniepokojenie wielu Polaków. Temat jest bardzo mało obecny w debacie publicznej a przecież wszystkie wątpliwości muszą zostać naświetlone i wyjaśnione.”

 

Polskie prawo powinno gwarantować, że zasoby naturalne na terenie RP pozostaną w polskich rękach, niezależnie od przekształceń własnościowych w Spółkach Skarbu Państwa. Dochody z polskich złóż powinny być inwestowane w przyszłość polskiej gospodarki, a nie bezowocnie konsumowane przez bieżącą ekipę rządzącą. Ruch Narodowy i Konfederacja już dwa lata temu postulowały zawarcie podobnych postanowień w Konstytucji – w ramach tez konstytucyjnych Krzysztofa Bosaka w czasie jego kampanii prezydenckiej.

Wówczas temat ten nie był tematem medialnym, dla wielu osób zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego mogło się wydawać kwestią abstrakcyjną. Dzisiaj sytuacja ta uległa niestety drastycznej zmianie. Jesteśmy w środku kryzysu energetycznego, miliony polskich rodzin są zagrożone tym, że nie będą miały węgla na opał, a sezon grzewczy już się rozpoczyna. Wszyscy Polacy, a w szczególności przedsiębiorcy, muszą mierzyć się również z gwałtownymi podwyżki rachunków za prąd i za gaz. Temat bezpieczeństwa surowcowego i polskiej własności zasobów energetycznych wychodzi na pierwszy plan.

Przedstawiciele Ruchu Narodowego podjęli kroki, by zorganizować rzetelną debatę nt. fuzji Orlenu i PGNiG, nagłośnić sprawę i przybliżyć ją zainteresowanym obywatelom, a także wymusić na stronie rządowej odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

Już w następnym tygodniu odbędzie się posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. bogactw naturalnych, zwołanego przez posła Roberta Winnickiego. Wiele wskazuje na to, że będzie to jedyna szansa na merytoryczną debatę i prawdziwą konfrontację z faktami. Oprócz ekspertów z dziedziny energetyki zaproszenie otrzymał wicepremier Jacek Sasin, odpowiedzialny za funkcjonowanie Spółek Skarbu Państwa. Oczekujemy, być może wbrew dotychczasowym doświadczeniom, że odpowiedzialnie podejmie ten temat i odpowie Polakom na nurtujące ich pytania. Debata będzie transmitowana online.

Po pierwsze – Polska! Po pierwsze – Polacy!

Uzdrowiła go Matka Boża, a on oddał Jej całe życie – świadectwo ks. Patricka Peytona

Uzdrowiła go Matka Boża, a on oddał Jej całe życie! Świadectwo
ks. Patricka Peytona – wielkiego apostoła Maryi i Różańca św.

Historia kapłana, który rozkochał świat w różańcu

Jak pisze o nim ks. Dominik Chmielewski był „szaleńcem Matki Bożej z różańcem w ręku, który uczynił z posługi kapłańskiej wspaniałą pasję zdobycia dla Boga i Maryi każdej rodziny”.

Patrick Peyton CSC był księdzem ze Zgromadzenia Świętego Krzyża, który nauczył się wartości modlitwy różańcowej od swojej skromnej irlandzkiej katolickiej rodziny. Przez amerykanów nazywany jest „Księdzem od Różańca”, ponieważ przez wiele lat prowadził Krucjaty Różańcowe w które angażował wiele słynnych gwiazd, takich jak Bing Crosby czy Grace Kelly. Modlił się razem z dwudziestoma ośmioma milionami ludzi na organizowanych przez siebie ogromnych zgromadzeniach i był pionierem wykorzystania mediów do celów ewangelizacji

Przeczytaj przedpremierowo fragment z jego autobiografii „Wszystko dla Niej” i poznaj jego wyjątkowe świadectwo uzdrowienia za wstawiennictwem Matki Bożej

Chcę zostać kapłanem 

Sytuacja rodzinna zmusiła mnie do opuszczenia Irlandii i tak w 1928 roku stanąłem na lądzie Ameryki Północnej. W czerwcu 1932 roku, wstąpiliśmy do nowicjatu Świętego Krzyża, który wtedy mieścił się w Notre Dame. Rok później złożyliśmy czasowe śluby zakonne i zaczęliśmy czteroletnie studia licencjackie. Były trudne i nie powiem, żeby podobały mi się wszystkie kursy – nie na tyle, bym zagłębiał się w nie dla samej wiedzy. Przed oczami miałem cel, jakim było kapłaństwo, a żeby go osiągnąć, musiałem wspiąć się na tę górę. I wspiąłem się; zrobiłbym to nawet, gdyby była dziesięć razy wyższa, a droga trzy razy bardziej wyboista.  Kapłaństwo – mój cel, którego często się wypierałem – w końcu znalazło się w zasięgu mojego wzroku. Rzuciłem się do nauki z jeszcze większym zapałem niż wcześniej.

Maryjo ratuj! 

Tak było aż do tego październikowego dnia, kiedy zauważyłem plamkę krwi na chusteczce. Z początku nic sobie z tego nie robiłem. Jako dziecko często miewałem krwotoki z nosa i wmówiłem sobie, że to na pewno to samo. Objaw ten powtórzył się jednak kilka razy podczas kaszlu. Musiałem pogodzić się z faktem, że plułem krwią. Dla każdego człowieka w tamtych czasach coś takiego oznaczało tylko jedno – chorobę, której nazwę rzadko wymawiano, ale wszyscy o niej wiedzieli.

Gruźlica była powszechna i z góry zakładano, że jej postępy oznaczają długie lata bezczynności i dyskomfortu. Ponad wszelką wątpliwość potwierdziło się, że moja choroba to właśnie gruźlica […]. Pneumoterapię rozpoczęto prawie natychmiast, ale postępy były powolne i wątpliwe. Zdjęcia rentgenowskie zrobione dwa tygodnie później potwierdziły zaawansowaną gruźlicę prawego płuca z ubytkiem w górnym płacie i „znacznym pogorszeniem stanu patologicznego od czasu poprzedniego badania”. Kolejne prześwietlenia pokazały, że płuco nie zapada się tak, jak powinno pod wpływem pneumoterapii. Leżałem w łóżku i patrzyłem w sufit, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, wiedząc, że przez cały ten czas mój stan tylko się pogarsza, zamiast się polepszać. Lekarze proponowali operację, jednak oznaczała ona potworne okaleczenie. Dokładnie rok po postawieniu diagnozy pozostawało mi wołanie o cud. Wiedziałem, co mam robić. Postanowiłem, że nie będzie żadnej operacji, że zaufam Bogu i zwrócę się do Niego poprzez Jego i moją Matkę. Ona mnie uleczy. Kolejne miesiące przyniosły zaskakujący dla lekarzy odwrót choroby. 13 listopada, wróciłem na konsultację lekarską do Healthwin.
– Co teraz z tym płynem? – spytałem z rosnącą pewnością.
– Całkiem zniknął – odpowiedzieli. – Nie ma po nim nawet śladu.
– W takim razie może mnie wypiszecie i uznacie za zdrowego? Na pewno zdajecie sobie sprawę, co się stało. Zmobilizowaliście mnie do zaufania Bogu i tak właśnie zrobiłem. To Maryja, Matka Boża, wysłuchała moich modlitw. Ona nie robi niczego połowicznie. Chce, żebym wrócił na studia i nie możecie mi w tym przeszkodzić. Potrzebowałem jeszcze trochę czasu, by w pełni wrócić do życia, jednak mój stan z dnia na dzień się poprawiał.

Tobie oddaję całe moje życie!

Kilka miesięcy później, w dniu moich święceń dotarło do mnie, że na ich mocy jestem teraz następcą Chrystusa, a w konsekwencji Jego Matka jeszcze bardziej niż wcześniej stała się moją Matką. Jeśli w przeszłości traktowała mnie z taką delikatnością, czego nie mógłbym się po Niej spodziewać teraz, gdy zostałem następcą Chrystusa, owocu Jej łona? Ta myśl przepełniła mnie pociechą i uniesieniem, którego nie jestem w stanie opisać słowami. Gdybym trzymał w tamtej chwili w garści całe niebo, oddałbym je Jej. Owego dnia w Notre Dame z miłości oddałem swoje serce i duszę Maryi.Obiecałem przypisać Jej wszelkie zasługi z mojego kapłaństwa aż do śmierci. Zasługi i chwała płynące z każdego czynu, jakiego bym się podjął, miały należeć się wyłącznie Jej.

Więcej w książce „WSZYSTKO DLA NIEJ” Ks. Patricka Peytona [kliknij]

 
ŻYCIE JEZUSA – wg objawień Bł. Anny Katarzyny Emmerich 39
https://www.youtube.com/watch?v=bXxAI0TGTWI
ŻYCIE JEZUSA – wg objawień Bł. Anny Katarzyny Emmerich 40
https://www.youtube.com/watch?v=Ys7G5mr-dSY
ŻYCIE JEZUSA – wg objawień Bł. Anny Katarzyny Emmerich 41
https://www.youtube.com/watch?v=Skm0a2N-ImE
ŻYCIE JEZUSA – wg objawień Bł. Anny Katarzyny Emmerich

Alicja Lenczewska – Duchowe Świadectwo cz.34+Lektor
https://www.youtube.com/watch?v=CwA3w-URvD8

Alicja Lenczewska – Duchowe Świadectwo cz.36+Lektor
https://www.youtube.com/watch?v=PFxS8k5Xp38
Alicja Lenczewska – Duchowe Świadectwo

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani,
23 września, we wspomnienie św. o. Pio zmarł pan Carmelo – Tato – brata Elii. Pogrzeb był dzisiaj, 25.09. o 15.30 w rodzinnej miejscowości br. Elii gdzie Tato żył cały czas. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Jeżeli ktoś pragnie złozyc kondolencje fra Elii, lub zamówic Mszę świętą w intencji śp Carmelo, to prosimy przesłać na adres Redakcji – echo@ceti.pl
 – aby przesłac br. Elii to do wiadomości Jego i całej rodziny. dzieki ewa

2. Przesyłam oredzie z 25.09.22 i po powrocie z ostatniej pielgrzymki z Medziugorja w tych dniach, powstaje propozycja aby jechać na rocznicę śmierci o. Slavko na 24 listopada. Program przygotujemy – teraz to taki zwiastun, czy byliby chętni – dzieki ewa
Orędzie z 25 września 2022 r.
„Drogie dzieci! Módlcie się, by Duch Święty oświecił was, abyście byli radosnymi poszukiwaczami Boga i świadkami bezgranicznej miłości. Jestem z wami, kochane dzieci, i ponownie wzywam was wszystkich: zachęcajcie się i świadczcie o dobrych uczynkach, które Bóg czyni w was i przez was.
 Radujcie się w Bogu. Czyńcie dobro bliźniemu, aby wam było dobrze na ziemi i módlcie się o pokój, który jest zagrożony, bo szatan chce wojny i niepokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

3. Przesyłam plakat o nowym filmie  Jesusa Garcii „Medjugorje” o Medziugorju realizownym przez „Rafaela”od 14 października w polskich kinach. Twórcy filmu wiernie przedstawiają historię wydarzeń, skrupulatnie analizują ewoluujący stosunek Kościoła do nich, a także ukazują wzruszające świadectwa ludzi, dla których Medjugorie stało się punktem zwrotnym w życiu. „Medjugorie” to film, który pozwala dotknąć tajemnicy.
Serdecznie zapraszamy do kin oraz do organizowania grup na seanse filmu „Medjugorie” lub zorganizowanie pokazu w kinie w swoim mieście. Lista kin grających film od 14 października będzie aktualizowana na stronie www.rafaelfilm.pl.

Brońmy wolności słowa i sumienia!

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

prosimy o przyłączenie się do naszego protestu przeciw działaniom Komisji Europejskiej mających na celu ograniczenie podstawowych wolności obywateli Państw Unii Europejskiej.

Komisja Europejska planuje wprowadzenie kontroli wolności słowa i sumienia, które mogą kryminalizować jakiekolwiek protesty przeciw inicjatywom narzucanym Państwom i obywatelom Państw UE.

Czyni to pod pretekstem walki z mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści, przez wprowadzenie nowego wspólnego obszaru przestępstw – nawoływania do nienawiści oraz przestępstw z nienawiści w oparciu o sztuczne i arbitralne kryteria jak np. „tożsamość płciowa”. Jest to bardzo niebezpieczny ruch, który może zdać nas na łaskę i niełaskę europejskich biurokratów.

Stanowczo sprzeciwiamy się tej inicjatywie i wzywamy Panią do dołączenia do naszego protestu, który już podpisało ponad 5,5 tysiąca osób z 14 krajów.

Prosimy o podpisanie petycji „Obrońmy wolność słowa i sumienia” przez kliknięcie na poniższy przycisk:

obronmywolnoscslowa.pl

 

Nasze działania można również wesprzeć dzieląc się tą wiadomością z przyjaciółmi na Twitterze, Facebooku lub przekazując im tę wiadomość.

Z wyrazami szacunku
Zespół Instytutu Ordo Iuris


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Wspieram działania Ordo Iuris


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=76-1N9AlgsetNsDnO

 

Gazeta Warszawska ma wiele do publikacji

 

This issue will present the 5 last articles.

 

Polski nie stać na leczenie osłabionych 12-13 letnich Mistrzyń w Tańcach Narodowych.

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7984:polski-nie-stac-na-leczenie-oslabionych-12-13-letnich-mistrzyn-w-tancach-narodowych&catid=10:politics

 

Polski nie stać na leczenie osłabionych 12-13 letnich Mistrzyń w Tańcach Narodowych. Mistrzostwa w San Sebastian 27-30 VI 2022.

 

  1. W marcu 2022 władze USA podjęły decyzję, że mogą pomagać tylko o tyle, o ile to nie przyniesie żadnego uszczerbku USA.
  2. Państwo Polskie pracuje od lat na oparach PKB, na skutek redukcji o 85% należnego z produkcji Polsce PKB.
  3. Standard życia w obszarze dzieci się obniżył o 85%, co spowodowało depopulację oraz chroniczną niewydolność Państwa 

     w leczeniu dzieci, ponieważ Polski nie stać na leczenie dzieci.

 

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7984:polski-nie-stac-na-leczenie-oslabionych-12-13-letnich-mistrzyn-w-tancach-narodowych&catid=10:politics

 

LARRY ROMANOFF. Żydowska Hasbara w całej okazałości. Kłamstwa, kłamstwa wszędzie

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7983:larry-romanoff-zydowska-hasbara-w-calej-okazalosci-klamstwa-klamstwa-wszedzie-2&catid=15:judaism-islam

 

Żydowska Hasbara w całej okazałości. Kłamstwa, kłamstwa wszędzie LARRY ROMANOFF • 15 MAJA 2022 To ostatnia część 8 serii zatytułowanej „Propaganda i media”, której pierwsze 7 części zostało opublikowanych wcześniej i jest dostępne tutaj:[1]

 

Cała seria zostanie teraz połączona w eBook w formacie .pdf, dostępny na bluemoonofshanghai.com (w dziale książki).

Jest to przede wszystkim artykuł o kłamstwach, o ludziach, którzy je opowiadają, oraz o ich metodach ich opowiadania. Ten esej, jakkolwiek jest, jest tylko krótkim wprowadzeniem do tylko drobnego aspektu tego tematu.

Kanada i inne kraje zachodnie mają to, co nazywamy „prawem anty-nienawiści”, ustawodawstwo mające na celu zapobieganie rozpowszechnianiu oskarżeń o nienawiść i rasizm przeciwko innym narodom, zwłaszcza jeśli mogą one inspirować do negatywnych lub brutalnych działań. Niestety, te prawa, przepisy i redagowanie gazet wydają się być stosowane w sposób mniej niż sprawiedliwy, mając na celu jedynie uciszenie krytyki i sprzeciwu wobec Izraela i działalności Żydów, i nigdy nie miały mieć zastosowania do żadnego innego narodu ludzie.

Nie stawiam tego oskarżenia niedbale. Na przykład, mniej więcej w czasie uchwalania tych praw, opublikowano książkę zatytułowaną „The Hadżdż”, która zyskała uznanie. Niewiele już pamiętam z treści, ale jeden fragment pozostał mi w pamięci – opis Arabki, która choć była atrakcyjna, była tak podrzędnego i prymitywnego rodu, że jej niemowlę chętnie leżało w łóżeczku, jedząc własne odchody. Pamiętam, że myślałem wtedy, że gdyby ten fragment został napisany o żydzie, byłoby piekło do zapłacenia. Ale w końcu nikt nie zrobił zamieszania i nic się nie stało, przynajmniej nic, co zwróciło moją uwagę. I od tego momentu

 

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7983:larry-romanoff-zydowska-hasbara-w-calej-okazalosci-klamstwa-klamstwa-wszedzie-2&catid=15:judaism-islam

 

Sławomir Dawidowski: Misja Kamratów – wprowadzenie do naszej wizji doktryny Stronnictwa Kamrackiego

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7981:slawomir-dawidowski-misja-kamratow-wprowadzenie-do-naszej-wizji-doktryny-stronnictwa-kamrackiego&catid=12:video

 

https://www.youtube.com/watch?v=upyJiX7VRL4

 

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7981:slawomir-dawidowski-misja-kamratow-wprowadzenie-do-naszej-wizji-doktryny-stronnictwa-kamrackiego&catid=12:video

 

Grzegorz Braun DONOSI: Rząd negocjuje z ŻYDAMI wypłacenie kwot pod przykrywką WOJNY na Ukrainie?

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7980:grzegorz-braun-donosi-rzad-negocjuje-z-zydami-wyplacenie-kwot-pod-przykrywka-wojny-na-ukrainie&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

 

Wolność i Niepodległość – WinTV

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7980:grzegorz-braun-donosi-rzad-negocjuje-z-zydami-wyplacenie-kwot-pod-przykrywka-wojny-na-ukrainie&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

 

No właśnie – w Polsce nie ma żadnej inflacji.To Rząd obcokrajowców w Polsce zabiera – kradnie Polakom pieniądze oszukując że jest inflacja.

To oni rządzący tę kradzież nazwali INFLACJĄ, aby bezczelnie posyłać Polaków ciężko zarobione pieniądze Żydom i Ukraińcom.

 

Prayer of St. Gregory – Alan Hovhaness

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7979:prayer-of-st-gregory-alan-hovhaness&catid=12:video

 

https://www.youtube.com/watch?v=3TP9lwGr2u4

 

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7979:prayer-of-st-gregory-alan-hovhaness&catid=12:video

 

If you’re not interested any more » unsubscribe http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=76&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=1N9AlgsetNsDnO )

 

Środa, 28 września 2022
ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA
PADRE JAREK » Oficjalna strona ks. Jarosława » Święty Wacław, męczennik  (28.09.2019)
Pierwszej legendy starosłowiańskiej

Król, który rządzi ludem sprawiedliwie, zachowa swój tron na wieki
Po śmierci Wratysława Czesi wybrali jego syna Wacława na następcę. Był on dzięki łasce Bożej wzorem w wyznawaniu wiary. Wspierał wszystkich ubogich, nagich odziewał, łaknących żywił, podróżnych przyjmował zgodnie z nakazami Ewangelii. Nie dozwalał wyrządzać krzywdy wdowom, miłował wszystkich ludzi, biednych i bogatych. Wspomagał sługi Boże, uposażał kościoły.
Niektórzy jednak Czesi zbuntowali się i podburzyli młodszego brata Bolesława, mówiąc: „Brat Wacław pragnie cię zabić, spiskuje z matką i swymi ludźmi”.
Kiedy się odbywały uroczystości poświęcenia kościołów w różnych miastach, Wacław odwiedzał wszystkie te miejscowości. W niedzielę, w uroczystość Kosmy i Damiana, przybył do miasta Bolesława. Po wysłuchaniu Mszy św. zamierzał powrócić do Pragi. Bolesław jednak zamierzając dokonać zbrodni, zatrzymał go słowami: „Dlaczego chcesz odejść, bracie?” Nazajutrz rano zadzwoniono na jutrznię. Usłyszawszy głos dzwonów, Wacław powiedział: „Bądź pochwalony, Panie, który dozwoliłeś mi żyć aż do dzisiejszego poranka”. Wstał i udał się na modlitwę ranną.
Zaraz potem Bolesław przystąpił doń u drzwi. Wacław zobaczył go i rzekł: „Bracie, dobrym byłeś dla nas wczoraj”. Szatan jednak podszepnął Bolesławowi, uczynił przewrotnym jego serce, tak iż wyciągnąwszy miecz, odezwał się: „Teraz pragnę być jeszcze lepszym”. To powiedziawszy, uderzył go mieczem w głowę.
Wacław, zwróciwszy się do niego, rzekł: „Co czynisz, bracie?” Pochwyciwszy go, rzucił na ziemię. Tymczasem podbiegł jeden ze wspólników Bolesława i ciął Wacława w rękę. Ten porzuciwszy brata, ze zranioną ręką uszedł do kościoła. W drzwiach kościoła zabili go dwaj zamachowcy. Trzeci przybiegłszy, przebił mu bok. Wówczas Wacław oddał ostatnie tchnienie z tymi słowami: „W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mego”.
W 845 roku 14 książąt czeskich przyjęło chrzest w Ratyzbonie. W tymże wieku książę Mojmir (+ 846) utworzył państwo wielkomorawskie. Jego następca, Rościsław, sprowadził na Morawy św. Cyryla i św. Metodego. Z ich pomocą zaprowadził chrześcijaństwo w obrządku słowiańsko-bizantyńskim. Z końcem wieku IX i na początku wieku X książę czeski Bożywoj podbił państwo wielkomorawskie i przyjął chrzest w obrządku słowiańskim. W wieku X obrządek ten został wyparty przez obrządek rzymski, łaciński. W roku 973 powstało biskupstwo w Pradze, zależne od metropolii w Moguncji. Drugim biskupem Pragi był św. Wojciech (+ 997). Jednak największym bohaterem katolickich Czech jest św. Wacław, król i męczennik. On też jest głównym patronem kraju i narodu.

Święty Wacław

Wacław był synem księcia Czech, Wratysława I, i Drahomiry lutyckiej. Pogaństwo miało w kraju jeszcze wielu przedstawicieli. Wśród nich złym duchem była Drahomira, która po śmierci męża objęła w Czechach rządy. Korzystając z małoletniości Wacława, urządziła napad na jego babkę, św. Ludmiłę, wdowę po Bożywoju, pierwszym chrześcijańskim władcy w Czechach. Ludmiłę napadnięto 15 września 921 roku na zamku w Tetin i uduszono. Drahomira zaczęła na nowo wprowadzać siłą pogaństwo i niszczyć Kościół. Doprowadziło to do wojny z Niemcami. Najpierw na Czechy wyruszył książę Bawarii, Arnulf (922), a potem sam cesarz, Henryk I (928) występując w obronie misjonarzy, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci.
Na skutek tej interwencji Drahomira została zmuszona do tego, by ustąpić i oddać rządy swemu starszemu synowi, Wacławowi. Przyszedł on na świat ok. roku 907. Kiedy miał 7 lat, zwyczajem ówczesnym, któremu podlegał jeszcze nasz król, Bolesław Chrobry, odbyła się na zamku praskim uroczystość postrzyżyn. Kapłan przy tym obrzędzie odmawiał modlitwę: „Wszechmogący, wieczny Boże, spójrz łaskawie na Twego sługę, Wacława, którego zechciałeś powołać do łaski postrzyżyn. Udziel mu przebaczenia wszystkich grzechów i użycz mu darów niebieskich”.

Święty WacławMłody książę zabrał się natychmiast do zagojenia ran, zadanych Kościołowi. Trzeba było zająć się odbudową zniszczonych kościołów i uzupełnieniem szeregów duchowieństwa. Żywot Wacława głosi, że wyróżniał się on wielką pobożnością. Ikonografia przedstawia go czasem, jak nocą nawiedza kaplicę zamkową, gdyż pracowity dzień nie zostawiał mu wiele czasu na modlitwę. Miał osobiście uprawiać winną latorośl i pszenicę, by na ołtarz do katedry i swojej kaplicy zamkowej dostarczać koniecznego wina i chleba. Szczególną miłością darzył ubogich. Mówi się o nim, że podobnie jak św. Edward Wyznawca w Anglii, miał nawet na swoich ramionach nosić znalezionych chorych i zajmować się nimi. Państwo czeskie było wówczas podzielone na wiele mniejszych księstw. Nie były to więc łatwe rządy. Dochodziło nawet często do starć zbrojnych. Legenda głosi, że w czasie jednej z potyczek przy św. Wacławie miał zjawić się szereg aniołów, co tak przeraziło przeciwników, że wycofali się z walki. Ikonografia często przedstawia więc Wacława w otoczeniu aniołów.
Od cesarza Henryka I Wacław otrzymał w darze relikwię św. Wita i św. Zygmunta. Ku czci św. Wita książę wystawił najpierw skromny kościół, który został z czasem rozbudowany do najokazalszej świątyni Czech. Do dziś jest ona klejnotem Pragi. Wacław wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do tego męczennika (+ ok. 305) jakby w przeczuciu, że i jemu przypadnie podobna śmierć.
Tak się też stało. Jego młodszy brat, Bolesław, za namową niecnej matki, Drahomiry, zaprosił Wacława do udziału w konsekracji świątyni, jaką wystawił przy swoim zamku w Starym Bolesławcu ku czci świętych męczenników Kosmy i Damiana. Kiedy Wacław tam się udał, został zamordowany przez siepaczy, nasłanych przez Bolesława. Według podania, mord miał mieć miejsce w samym kościele. Działo się to 28 września ok. 929 roku. Ciało Wacława pochowano w kościele św. Wita, zamienionym potem na katedrę, kiedy w Pradze zostało założone biskupstwo (963).
Święty książę został natychmiast uznany za męczennika, a niebawem został głównym patronem kraju. Zaczęły ukazywać się jego żywoty, a Widuking, mnich z Korbei, w roku 967 pisał o cudach, jakie działy się przy grobie Świętego. Najpiękniejszy plac w Pradze otrzymał jego imię. Znajduje się na nim okazały pomnik, przedstawiający św. Wacława w zbroi rycerza na koniu. Wystawiono go w roku 1908. Imię Świętego stało się w Czechach bardzo popularne. Trzech władców kraju po św. Wacławie nosiło to imię. Dwóch z nich było nawet królami Polski: Wacław II (1291-1300) i Wacław III (1305-1306).
Ku czci św. Wacława wystawiono w Czechach ok. 180 kościołów oraz ok. 100 kaplic. Z jego podobizną bito monety czeskie. Kiedy Karol IV odbywał koronację (1347), swoją koronę przytknął do relikwii św. Wacława, które znajdują się w bogatym sarkofagu w kaplicy katedry św. Wita. Odtąd koronę królów czeskich, a również państwo czeskie zaczęto nazywać „koroną św. Wacława”.
Papież Benedykt XIV zatwierdził kult św. Wacława w roku 1729 z okazji 800-lecia śmierci Świętego i rozszerzył jego cześć na cały Kościół. Córką Bolesława I Okrutnego, który dokonał zabójstwa na osobie św. Wacława, była Dobrawa, żona księcia Mieszka I, która przyczyniła się walnie do jego nawrócenia (966). Św. Wacław jest patronem Czech, Moraw, Pragi i katedry krakowskiej na Wawelu.

W ikonografii atrybutami św. Wacława są: anioł podający włócznię, aniołowie niosący jego trumnę, korona, sztylet, którym go zabito, zbroja rycerska z białym orłem na tarczy lub proporcu.

Módlmy się. Boże, Ty nauczyłeś świętego Wacława cenić królestwo niebieskie więcej niż ziemskie,  spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy umieli wyrzekać się samych siebie i całe serce oddać Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.