BANDEROWIEC PODCZAS PRZEMÓWIENIA PADA MARTWY

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

9 lipca 2017 r. w graniczącym z Polską Krakowcu na Lwowszczyźnie miała miejsce uroczystość z okazji 110. rocznicy urodzin Romana Szuchewycza, głównodowodzącego Ukraińskiej Powstańczej Armii. Przemawiał na niej 92 letni Petro Wuszko, weteran UPA.

W czasie tego wystąpienia banderowiec gloryfikował pod niebiosy Stefana Banderę i Romana Szuchewycza – największych bandziorów i katów, którzy byli przywódcami w nieludzkim mordowaniu Polaków, w tym dzieci i osób starszych, na ziemi wołyńskiej. W latach 1943-1945 wymordowali w sposób bestialski 250 tys. Polaków (są to dane oficjalne, natomiast 500 tys. ofiar jest niepochowana i krew tych męczenników woła o pomstę do Nieba).

Jego wystąpienie miało być zapewne dłuższe, ale trwało tylko dwie minuty i w momencie kiedy powołał się na Jezusa Chrystusa jako świadka, w jednej sekundzie padł martwy, jak rażony piorunem.
Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy, zamknął kłamliwe usta na wieki ku przestrodze innym.
Link do nagrania: youtube.com/watch?v=yZ9GdkBaSDo

 
 
Instytut Dziedzictwa Polskiego w Ameryce

Chicago, IL, USA, w dniu Świętego Augustyna (8/28/2023).
Rodacy!
Uprzejmie proszę by każdy odmawiający Dziesiątkę Różańca do 25 grudnia b.r. – w intencji Ojczyzny – dodał na zakonczenie jedno Pod Twoja Obrone w intencji sprawy polskich emerytów w USA oraz w tym okresie jeden dzień postu w tejże intencji. Sprawa ta jest tak duza, tak drastyczna – i tyle władze USA zrobiły krzywdy naszym seniorom – że bez pomocy Bożej nie zdołamy osiągnąć szybkiego i wielkiego sukcesu, jakim jest zastopowanie dalszych krzywd i naprawienie krzywd już dokonanych. 
Jednocześnie sprawa ta w obecnym kształcie będzie blokowała dobre stosunki obu narodów, po prostu postępowanie władz USA wobec Polaków w wieku seniora jest zbyt odrażające. I żadna inna grupa etniczna nie jest poddawana takiej dyskryminacji o cechach ekonomicznego ludobójstwa. Szybkie naprawienie tej sytuacji jest koniecznością dla dobrych wzajemnych stosunków. Więc szczegolnie prosze o dodatkowy dzień postu i dowolną modlitwę wszystkich zwolenników współpracy polsko-amerykańskiej.
Króluj nam Chryste!!!
 
Z upoważnienia,
Andrzej Adam Siemaszko, p.o. rzecznika prasowego IDPwA. 
 MSZE ŚWIĘTE ZA POLSKĘ i PRZED WYBORAMI W POLSCE
                                         Prymas Wyszyński: Nie zbawiajmy świata kosztem Ojczyzny | Fronda.pl
DRODZY BRACIA I SIOSTRY ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI CZAS WYBORÓW W NASZEJ OJCZYŹNIE
     DLATEGO PROSIMY I ZACHĘCAMY WAS GORĄCO  –  ZAMAWIAJCIE MSZE ŚW. ZA OJCZYZNĘ 
                                                      „O BOŻE WYBORY  W NASZYM PAŃSTWIE”
           ZAMAWIAJCIE MSZE ŚW. W INT. ” O NOWE WYLANIE DUCHA ŚW. NA NARÓD POLSKI”
TYLU MAMY ŚWIĘTYCH PATRONÓW, MAMY MATKĘ NAJŚWIĘTSZĄ, ŚW. ANDRZEJA BOBOLĘ I WIELU WIELKICH I ŚWIĘTYCH POLAKÓW W NIEBIE.  BŁAGAMY WAS RATUJCIE NASZ NARÓD I MATKĘ OJCZYZNĘ,  A TO CO NAJWAŻNIEJSZE I NAJPIĘKNIEJSZE JAK NAUCZA NAS KOŚCIÓŁ TO MSZA ŚW.
 
ZAMAWIAJCIE  JESZCZE PRZED WYBORAMI MSZE ŚWIĘTE DO DWORU NIEBIESKIEGO  ( 30 INT.)
                       DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I DO DWORU NIEBIESKIEGO”.
” Z PROŚBĄ O MIŁOSIERDZIE BOŻE, RATUNEK DLA POLSKI I POLAKÓW O NOWE WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W NASZYM NARODZIE I BŁOGOSŁAWIONE WYBORY PAŹDZIERNIKOWE”
TYLKO CI KTÓRYM ZALEŻY NA DOBRU NASZEGO KRAJU POMOGA NAM RATOWAĆ ROZSZARPYWANĄ PRZEZ WIELU NASZĄ MATKĘ POLSKĘ ! MÓDLCIE S, ZAMAWIAJCIE MSZE ŚWIĘTE BO TAK MOŻEMY  ZDZIAŁAĆ WIELKIE CUDA !!
                                   Szkoła Podstawowa w Cielądzu - 100 -lecie urodzin św. Jana Pawła II
  „Zawierzenie na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski 

        

                                      Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – Parafia św. Anny w Sztumie
                       Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu.
Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.
Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych – a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu – zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski.                                                                                                                                                                                                                                                       Amen. 
POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS !!!
KRÓLU POLSKI RATUJ NAS – GINIEMY!!! 
Jezus Chrystus Królem Polski - Mieczysława Kordas [KSIĄŻKA] - Książka religijna - Ceny i opinie - Ceneo.pl
MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby 
w Polskim Narodzie i państwie. 
Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:
Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.


M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
( podyktowana przez Pana Jezusa)
Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!
 
Ksiądz Marek Bąk: POLSKA CORAZ BARDZIEJ STAJE SIĘ WIĘZIENIEM DLA SWOICH OBYWATELI
https://gloria.tv/post/D9Kiat4mq4e14XrGCrNYRT3Sr 

 

Pierwszą rzecz jaką zrobimy to oddamy Polskę Panu Bogu przez ręce Maryi i uznamy
Chrystusa Królem Polski. Jasna deklaracja lidera ruchu PJJ” 
 
 SKANDAL! Kaja Godek i poseł Braun wygonieni z ministerstwa zdrowia przez policję i ochronę! 
Weszliśmy do Ministerstwa Zdrowia, by bronić dzieci przed aborcją
 
DLACZEGO POLACY ŁĄCZNIE Z EPISKOPATEM NIE WIERZĄ PANU BOGU WSZECHMOGĄCEMU KTÓRY JEST PRAWDĄ, KOCHA LUDZI I NIE CHCE WOJEN A UWIERZYLI I NADAL WIERZĄ W KŁAMSTWA PiSu UBARWIONE OBIECANKAMI PRZEPLATANYMI SPROWADZANIEM NASTĘPNYCH WIRUSÓW I LEKÓW FAŁSZYWYCH, KTÓRE BĘDĄ POWODEM ŚMIERCI BO JUŻ ZAMÓWILI WORKI NA CIAŁA POLAKOW.
PiS już przywyczaja swoimi haniebnymi decyzjami Polaków do kneblowania im ust i wolności, bo będą nas okradać i z domów wyganiać. Kilka lat temu dzwoniła do Radia Maryja Żydówka i stwierdziła że Polska jest ich Krajem Obiecanym i wszystko zrobią, aby Polaków zniszczyć.

SKANDAL! Kaja Godek i poseł Braun wygonieni z ministerstwa zdrowia

przez policję i ochronę!  Dokonywali legalnej interwencji

 
SKANDAL! Policja i ochrona wyprowadziła Kaję Godek i posła Grzegorza Brauna!

Szanowni Państwo, Drodzy Obrońcy Życia Dzieci!

Wywróciliśmy aborcjonistom stolik, ale będą próbować dalej. Nie pozwólmy im zabijać dzieci.

W dniu dzisiejszym miała miejsce interwencja poselska w Ministerstwie Zdrowia, w której braliśmy udział, by bronić dzieci przed aborcją. Interwencję przeprowadzał poseł Grzegorz Braun z Konfederacji, towarzyszyli nam działacze ŻiR-u oraz asystenci posła. Była obecna dr Katarzyna Ratkowska, psychiatra i obrońca życia, którą zgłaszaliśmy do uczestnictwa w ministerialnym zespole, który pracuje nad standardami aborcji. Ministerstwo już kilka tygodni temu odpisało na nasz wniosek, że nikogo do prac nie dopuści.

Nie przyjmujemy do wiadomości, że tak ważne ustalenia jak to, kogo i w jakich sytuacjach zabijać – mogą być podejmowane za zamkniętymi drzwiami. Korzystaliśmy z faktu, że ustawa wykonywaniu mandatu posła i senatora daje możliwość interwencji poselskiej.

Weszliśmy do Ministerstwa, aby zapoznać się z przebiegiem dotychczasowych prac zespołu ds. mordowania dzieci. Żądaliśmy natychmiastowego wydania „projektu dokumentu przygotowanego przez przewodniczącego zespołu” – tak został określony w protokołach tajemniczy dokument, nad którym obradują członkowie zespołu.

Zachęcam do zapoznania się z przebiegiem interwencji pod linkiem:

Szanowni Państwo!

Dziś w Ministerstwie Zdrowia doszło do złamania prawa przez urzędników oraz przez Policję. Najpierw nie udzielono asysty do interwencji poselskiej, choć Policja dostała zgłoszenie po około godzinie od naszego wejścia do budynku. Potem oddział Policji przyjechał, ale nie po to, aby pomóc w interwencji, lecz by wyprowadzić wszystkich na zewnątrz używając siły. Tak w Polsce broni się prac nad rozszerzeniem możliwości aborcji. Wszystko widać na nagraniu powyżej od 2:36:30.

Policja nękała także osoby, które były na pikiecie przed ministerstwem. M.in. nie chciała wypuścić z budynku dr Ratkowskiej, która musiała w pewnym momencie jechać do swoich pacjentów. Nasi wolontariusze na ulicy byli legitymowani i straszeni postępowaniami sądowymi na całkowicie legalnej akcji.

Nie chcemy zostawiać tej sprawy. Potrzebujemy złożyć kilka pism: do Komendanta Głównego Policji, skargę do Ministra Spraw Wewnętrznych oraz zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury oraz zebrać i skatalogować bogaty materiał dowodowy, jaki nagraliśmy w ministerstwie i pod nim. Poleciłam już zespołowi prawnemu Fundacji, aby zajął się sprawą.

Rozpoczynamy także cykliczne pikiety pod Ministerstwem Zdrowia, aby uświadomić ludziom, że w tej instytucji popiera się aborcję.

 

Koszt najbliższych działań w wymienionych obszarach to ponad 5000 złotych – koszty prawne, logistyka, organizacja. Czy może Pani pomóc je opłacić?

Czy mogą Państwo przekazać 35, 70, 140 złotych lub inną wybraną kwotę, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania? Zwolennicy aborcji wzywają na nas Policję, by nas nękała, bo myślą, że nie będziemy mieli jak się bronić. Są agresywni, łamią wobec nas prawo i próbują zaszczuć. W tej sytuacji możemy polegać tylko na dobrych ludziach – takich jak Państwo.

Potrzebujemy pomocy.

Tego poranka wchodząc do Ministerstwa Zdrowia miałam nieprzyjemną myśl, że tu właśnie rozstrzyga się los wielu niewinnych dzieci. Ktoś siedzi w wygodnym fotelu, popija markową kawę i… jednym ruchem długopisu może komuś darować życie lub pozwolić, by go brutalnie zabić.

Nie pozwolę, by nad tą sprawą zapadła zasłona milczenia.

Serdecznie Państwa pozdrawiam!

Kaja Godek

Kaja Godek

Kaja Godek

Fundacja Życie i Rodzina
www.RatujZycie.pl

PS – W wyniku naszej interwencji dzisiejsze posiedzenie zespołu ds. mordowania dzieci zostało odwołane. Jednak sprawa nie jest zamknięta. Musimy dalej bronić maluszków, które urzędnicy chcą eksterminować.

WSPIERAM

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
NAZWA ODBIORCY: FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY:
IBAN:PL 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
KOD SWIFT: BIGBPLPW

MOŻNA TEŻ SKORZYSTAĆ Z SYSTEMÓW DO SZYBKICH PRZELEWÓW, BLIKA LUB PŁATNOŚCI KARTAMI POD LINKIEM: https://ratujzycie.pl/wesprzyj/

RatujŻycie.pl

Obserwuj nas: Facebook Twitter YouTube Instagram Rumble BanBye

 

Ksiądz Marek Bąk: POLSKA CORAZ BARDZIEJ STAJE SIĘ WIĘZIENIEM DLA SWOICH OBYWATELI
https://gloria.tv/post/D9Kiat4mq4e14XrGCrNYRT3Sr
 
W wieku 58 lat zmarł były poseł LPR, tradycyjny katolik, Pan Stanisław Papież, mój wieloletni Znajomy z FB, którego zablokowałem jakoś 1-2 roku temu. Chyba poszło o Księgę Prawdy. Teraz już zna Prawdę! <3
To, że się nie zgadzaliśmy w pewnych sprawach nic nie znaczy. Każdy z nas ma wady, ograniczenia, inny intelekt. Każdy jest inny i dlatego jest ciekawie.. Mam nadzieję, że będziemy żyli razem w Tysiącletnim Królestwie, które nadchodzi. Spoczywaj w pokoju Stanisławie!
Siostrzeniec Pana Papieża prosi o modlitwę

 

Polacy stracicie swoje majątki i będziecie mordowani! Jan Zbigniew Potocki
Polacy głosując na A.Dudę i na PiS są współmordercami swoich rodzin, bo głosując na nich wyrazili zgodę na niszczenie Polaków i Polski, co mają rządzący w planie.  Rządzący robią to oficjalnie i tak tłumaczą publicznie, że Polacy oczarowani kłamstwami na bieżąco wierzą grzesznikom, a nie Panu Bogu. To jest jasne postanowienie rządzących polityków i biskupów – DLATEGO NIE CHCĄ UZNAĆ POLITYCY I BISKUPI BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI, BO GO NIENAWIDZĄ, a także dlatego, że by nie mogli nas okradać, co mają w planie.
Polacy stracicie swoje majątki i będziecie mordowani! Jan Zbigniew Potocki
https://www.facebook.com/100085152646762/videos/1046589646332565
Z uwagi na duże zainteresowanie, podajemy nasze dane do dowodów i metryk – dużo czasu nie pozostało!
https://www.facebook.com/100085152646762/videos/1474695236617597
SKANDAL w Wędrzynie. Zamiast Święta Wojska Polskiego, Obchodzą Dzień Niepodległości Ukrainy.
https://www.youtube.com/watch?v=SzpM2527tGM
Szykują nam w Polsce drugą Ukrainę

My świeccy katolicy nie możemy zrozumieć hierarchów i biskupów rządzących Episkopatem. Przecież są księżmi i wiedzą, za jakie grzechy spada się do piekła na wieczne cierpienie to powinni jak najwięcej ludzi nauczać, aby ich dusze zostały uratowane. Nie rozumiemy, że nie kochają ani Pana Boga ani bliźniego, bo są obojętni, a są księżmi i powinni być najlepszymi przykładami i dla ludzi doskonałymi wzorami. Każdy człowiek będzie sądzony i za grzechy musi pokutować, a trzeba mówić ludziom że Pan Bóg stworzył ludzi, aby mogli po śmierci być w wieczności z Trójcą Świętą, Maryją z Osobami świętymi żywymi w Niebie.

Szykują nam w Polsce drugą Ukrainę
https://www.youtube.com/watch?v=SbedPeNnJrs

Rozbita ukraińska siatka szpiegowska w Polsce – Leszek Sykulski
https://gloria.tv/post/dCV1daY9jCLM499D21V4fjcxf
Dlaczego ONI kłamią? Widocznie mają powód. Sąd uczciwie powinien zawyrokować i poszukać tego powodu…
https://robertbrzoza.pl/post/dlaczego-oni-klamia-widocznie-maja-powod-sad-uczciwie-powinien-zawyrokowac-i-poszukac-tego-powodu
 Zagadkowe Śmierci po Katastrofie Tu-154M w SMOLEŃSKU| Czy to Zbieg Okoliczności czy Coś Więcej?
POLSKĄ RZĄDZĄ OD DAWNA LUCYFERIANIE OBCOKRAJOWCY BEZBOŻNI, TO DLATEGO BARDZO DUŻO JEST ZAGADEK NIE WYJAŚNIONYCH JESZCZE.
Że Rząd w Polsce jest bezbożny to czujemy boleśnie, a czy Episkopat też jest bezbożny, bo nie chcą uznać Pana Boga Właściciela Planety Ziemi i Polski – KRÓLEM POLSKI, który jest Jedynym Ratunkiem na Pokój i na zwycięstwo nad wszelkim „złem”. Episkopat pozwalał Rządowi bezbożnemu zamykać Kościoły w czasie przez Rząd wymyślonych wirusów po przyjęciu których umarło mnóstwo Polaków. Synagogi były otwarte.

Zagadkowe Śmierci po Katastrofie Tu-154M w SMOLEŃSKU| Czy to Zbieg Okoliczności czy Coś Więcej
https://www.youtube.com/watch?v=42Tg7sybVEI

HIT INTERNETU!!! POSPIESZALSKI UJAWNIA SMS-Y OD PROF. HORBANA #shorts

Wtorek, 29 sierpnia 2023
MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

 

Jan Chrzciciel był jedynym synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Najświętszej Maryi Panny. Jego cudowne narodzenie i posłannictwo zwiastował Anioł Gabriel Zachariaszowi, kiedy ten sprawował w świątyni swe funkcje kapłańskie. Jan urodził się sześć miesięcy przed narodzeniem Chrystusa.
Bardzo wcześnie, może już w dzieciństwie, Jan udał się na pustynię. W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza rozpoczął swą misję poprzednika i zwiastuna Zbawiciela. Czynił to na pustkowiu, nad Jordanem, w Betanii, później w Ainon niedaleko Salim. Zjawienie się Jana i jego wystąpienia odbijały się szerokim echem po Palestynie i okolicznych krajach. Sprawiła to wiadomość, że oczekiwany Zbawiciel już pojawił się na ziemi. Jan prowadził pokutniczy i pustelniczy tryb życia. Chrzcił wodą ciągnące do niego tłumy. Ochrzcił również Jezusa.

Głowa św. Jana Chrzciciela

Zainteresował się nim także władca Galilei, Herod II Antypas. Być może sam Jan udał się do niego, by rzucić mu w oczy: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. Rozgniewany władca nakazał go aresztować i osadzić w twierdzy Macheront. W czasie uczty urodzinowej pijany król pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, o cokolwiek poprosi. Ta po naradzie z matką zażądała głowy Jana Chrzciciela. Zginął on ścięty mieczem. Był ostatnim prorokiem Starego Testamentu.

Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, którego Kościół czci w ciągu roku dwukrotnie: 24 czerwca – w uroczystość jego narodzenia, i 29 sierpnia – we wspomnienie jego męczeńskiej śmierci.

Homilia św. Bedy Czcigodnego, kapłana

Zwiastun narodzenia i śmierci Chrystusa
Święty zwiastun narodzenia, przepowiadania i śmierci Pana wykazał męstwo godne wejrzenia z wysoka, i jak mówi Pismo, „choć nawet w ludzkim rozumieniu doznał kaźni, nadzieja jego pełna jest nieśmiertelności”. Słusznie przeto z radością obchodzimy dzień narodzin dla nieba tego, który swoją śmiercią upamiętnił go dla nas, ozdabiając purpurą swojej krwi; słusznie obchodzimy w radości duchowej pamiątkę tego, który śmiercią męczeńską przypieczętował świadectwo złożone Chrystusowi.
Bez wątpienia święty Jan został uwięziony i skazany za świadectwo złożone naszemu Odkupicielowi, którego zapowiadał. Dla Niego też poniósł śmierć. Umarł za Chrystusa, mimo iż prześladowca nie nakazywał się wyprzeć Chrystusa, lecz tylko zamilczeć prawdę.
Jeśli bowiem Jan przelał krew za prawdę, przelał ją za Chrystusa, ponieważ Chrystus powiedział: „Ja jestem Prawdą”. I tak jak swym narodzeniem, przepowiadaniem, udzielaniem chrztu Jan zaświadczył, że Chrystus ma się narodzić, nauczać, udzielać chrztu, tak też Jan pierwszy, ponosząc cierpienie śmierci, zaznaczył, że i Chrystus będzie cierpiał.
Jan, tak wielki i niezwykły człowiek, zakończył doczesne życie, przelewając krew po długiej udręce więzienia. On, który głosił dobrą nowinę o wolności w wiecznym pokoju, został przez bezbożnych wtrącony do więzienia; on, który przyszedł zaświadczyć o Światłości i zasłużył, by Chrystus, Światłość wieczna, nazwał go pochodnią, co świeci i płonie, on właśnie został zamknięty w ciemnościach więzienia. Własną krwią został ochrzczony ten, któremu dane było udzielić chrztu Zbawicielowi świata, który słyszał głos Ojca rozlegający się nad Nim, który widział zstępującą nań łaskę Ducha Świętego. Ludziom takim jak Jan nie było uciążliwe w obronie prawdy znosić doczesne udręki, owszem, było to łatwe i upragnione, gdyż wiedzieli, że czeka za to wieczna radość.
Śmierć, z natury swej nieuchronną, przyjmowali chętnie za wyznanie Imienia Chrystusa, a wraz z nią nagrodę życia wiecznego. Dlatego słusznie mówi Apostoł: „Wam dane jest od Chrystusa nie tylko wierzyć w Niego, ale i dla Niego cierpieć”. Za łaskę daną przez Chrystusa poczytuje, że wybrani mogą dlań cierpieć, bo jak mówi znowu: „Teraźniejszych cierpień nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić”.

Módlmy się. Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był Poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci † i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość, * spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

BLOGOSLAWIENSTWO DOMU
Błogosławieństwo domu
Prosimy Cię, Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie zasadzki nieprzyjaciół. Niech przebywają w nim Święci Twoi Aniołowie i strzegą nas w pokoju, i niech nam zawsze towarzyszy Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec†, Bóg Syn† i Bóg Duch Święty†.
O Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Dawidowy, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców.
Niech Twoje Błogosławieństwo towarzyszy nam wszędzie, niech Duch Święty oświeca myśli i serca nasze i niech Moc Jego działa przez nas na każdym miejscu.
Wszystko, co się w tym domu znajduje, tych, co do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się do nich żadne niebezpieczeństwo nie zbliżało.
Imię Święte Jezusa, z dziewięciu chórami Aniołów niech będzie z tym domem, dając mu swój Pokój.
Najświętsza Maryja Panna niechaj go okrywa Płaszczem macierzyństwa Swego.
Święci Archaniołowie niech go strzegą. Święci Apostołowie niech raczą być szafarzami dostatków jego.
Święci Ewangeliści niechaj utwierdzają i umacniają go.
Krzyż Chrystusa niech będzie dachem domu tego.
Trzy gwoździe Chrystusa niech będą zaporą jego. Korona Chrystusa niech będzie tarczą jego.
Jezusie, Maryjo, Józefie Święty i wszyscy Patronowie nasi, i Wy, Święci Aniołowie Stróżowie, sprawcie to u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadów złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia duchowego lub fizycznego. Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec †, Bóg Syn †, Bóg Duch Święty †. Amen.
    Własny dom stanowi przestrzeń codzienności rodziny. Pod jednym dachem dwoje ludzi rozpoczyna swoją przygodę życia z całym bagażem radości i wzruszeń, pracy i odpoczynku, celów i osiągnięć.
ZOBACZCIE DRODZY POLACY JAK DUŻO ZŁA SIĘ RODZI PRZEZ NIEPOSŁUSZEŃSTWO EPISKOPATÓW I ARCHIDIECEZJI PANU BOGU. TAK DUŻO PACHOŁKI LUCYFERA PLANUJĄ MORDERSTW POPEŁNIAĆ – CZY CHOĆ TROSZKĘ ZIEMIA SIĘ OSTOI? WSZYSTKIEMU ZŁU NA ŚWIECIE WINNI SĄ BISKUPI RZĄDZĄCY EPISKOPATAMI I ACHIDIECEJAMI A PAPIEŻ NAJBARDZIEJ.

Pan Jezus do Johna Leary 21 sierpnia 2023 Stany Zjednoczone – tłumaczone translatorem ..zły świat przyniesie nowego wirusa, który będzie dziesięć razy bardziej śmiercionośny niż wirus Covid.

Poniedziałek, 21 sierpnia 2023 r.: (Św. Pius X)

Jezus powiedział: „Mój ludu, podobnie jak młody bogacz z Ewangelii, wielu ludzi nie chce rezygnować ze swojego bogactwa, ponieważ potrzebują pieniędzy na opłacenie rachunków i zakup żywności. Możesz przekazywać datki na rzecz kościoła i organizacji charytatywnych, ale zazwyczaj są one opłacane z nadwyżki twojego majątku. Wiem, że potrzebujesz pieniędzy na opłacenie różnych rzeczy, ale nie staraj się o więcej pieniędzy, niż potrzebujesz. 

Nie czyńcie więc pieniędzy swoim bogiem, ale polegajcie na Mnie w swoich potrzebach. To Izraelici, którzy zamiast Mnie czcili swoich Baalów, zostali ukarani za oddawanie czci bożkom. Za karę pozwoliłem, aby ich wrogowie ich przytłoczyli. Amerykę przejmują wasi wrogowie z jednego świata, a oni odbierają wam wolności w ramach kary za wasze grzechy”.

Widziałem szalkę Petriego z nowym wirusem, który widziałem pod mikroskopem. Jezus powiedział:„Ludzie moi, potwierdzam poprzednią wiadomość z 23 sierpnia, którą otrzymaliście, gdy zły świat przyniesie nowego wirusa, który będzie dziesięć razy bardziej śmiercionośny niż wirus Covid. Wezwę Mój lud do Moich schronień, zanim ten nowy wirus zostanie wypuszczony na ludzi. Zobaczycie kolejne zamknięcie wymuszone na waszych ludziach przez zamknięte kościoły. Podobnie jak w przypadku wirusa Covid, Twoje władze nakażą przyjęcie nowej szczepionki, aby mieć pracę. Odmów przyjęcia tej nowej szczepionki ani jakiejkolwiek szczepionki przeciw grypie, ponieważ ta nowa szczepionka może cię zabić. 

Te same osoby ograniczą Twoje podróże, a jeśli zostaniesz znaleziony bez dowodu zaszczepienia, zostaniesz zatrzymany w ośrodku zatrzymań w obozie zagłady. Kiedy w swoim schronieniu spojrzysz na Mój świetlisty krzyż, Uzdrowię Moich wiernych z każdego śmiertelnego wirusa. To kolejny powód, dla którego nie chcę, abyście po 1 października poszli na żadne dalsze rozmowy. Ci źli chcą zmniejszyć populację za pomocą śmiercionośnego wirusa i śmiercionośnych szczepionek. Odmawiajcie noszenia masek i odmowy poddania się testom na obecność nowego wirusa, ponieważ te rzeczy mogą być skażone wirusem. Moi aniołowie postawią niewidzialną tarczę nad Moimi schronieniami, aby źli was nie widzieli. Kiedy już was wezwę do Moich schronień, pozostaniecie tam przez niecałe trzy i pół roku ucisku. 

Niektórzy przedstawiciele rządu zostali już poinformowani o nadchodzącym nowym wirusie i szczepionce na jesień. Bądźcie gotowi przyjść do Moich schronień, kiedy zawołam was wewnętrznym językiem. Kocham Moich wiernych i będę was chronić przed tym nowym wirusem.”

Wiadomości : John Leary

 

 

 
GDY POLITYCZNIE I RELIGIJNIE RZĄDZĄ LUCYFERIANIE TO ZAWSZE JEST ŹLE W PAŃSTWIE. 
 OSZUKALI PO I SLD NAROD  I PODZIELILI SIE MAJATKIEM NARODOWYM
OKAZAŁO SIĘ JUŻ WIELE RAZY – gdyby PO-owcy byli katolikami to by się Pana Boga bali, a ich bóg lucyfer pozwalał im okrutnie grzeszyć i ze złodziei i oszukańców bardzo się cieszył…
A jeśli Państwo śledzą współczesne wydarzenia w Polsce, to jasne wydaje się, dlaczego Tusk zlikwidował Polskie Stocznie = żeby stocznie w Rostocku i dawnym NRD mogły prosperować ! Dlaczego CPK=Centralny Port Komunikacyjny tym zdrajcom jest nie na rękę Bo jest już lotnisko w Berlinie ! Hańba im, będą za to jeszcze sądzeni…
PO„” SPRZEDALO WYSTKO OD 1989 R  KOMUNISTYCZNE ZLODZIEJE SLD 
OSZUKALI NAROD  I PODZIELILI SIE MAJATKIEM NARODOWYM
PiS robi to samo. Pis – PO jedno ZŁO!!! 
Informacje
Rząd PO prowadził na polskiej gospodarce bardziej rabunkową politykę niż zaborcy ponad sto lat wcześniej. Na ile szacowana jest wartość wyprzedanego w prywatne ręce, przynoszącego zyski państwowego majątku? Według różnych danych może być to przynajmniej 58 mld złotych. W 2008-2014 władze naszego kraju dokonały wyprzedaży majątku należącego do Skarbu Państwa (m.in. banki, kopalnie czy zakłady produkcyjne) za łączną kwotę 58,615 mld zł. Na co poszły pieniądze z tej rabunkowej wyprzedaży? Bynajmniej nie na budowę dróg czy innej infrastruktury – PO spłacało zobowiązania kredytowe, które samo zaciągnęło.

1 – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.: sprzedaż 17 proc. akcji za 6 mld 543 mln zł

2 – Jastrzębska Spółka Węglowa: sprzedaż 33,1 proc. akcji za 4 mld 830 mln zł

3 – Bank PKO BP S.A.: sprzedaż 9,62 proc. akcji za 3 mld 943 mln zł

4 – Energa S.A.: sprzedaż 34,18 proc. akcji za 2 mld 800 mln zł

5 – KGHM S.A.: sprzedaż 10 proc. akcji za 2 mld zł

6 – PKP Cargo S.A.: sprzedaż 48,29 proc. akcji za 1 mld 420 mln zł

7 – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.: sprzedaż 37,49 proc. akcji za 1 mld 97 mln zł

8 – Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A.: sprzedaż 50 proc. akcji za 681,5 mln zł

9 – Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.: sprzedaż 12,13 proc. akcji za 625,5 mln zł

10 – Ciech S.A.: sprzedaż 37,90 proc. akcji za 619,1 mln zł

III wojna światowa wybuchnie wkrótce! Czy Polsce GROZI WOJNA? Wywiad ze Scottem Ritterem   
    JEST NAM PRZYRO ŻE ZNOWU Z WINY APOSTOŁÓW PANA JEZUSA BĘDZIE III WOJNA ŚWIATOWA I PRZEZ NIEPOSŁUSZEŃSTWO BOGU WSZECHMOGĄCEMU BISKUPÓW Z EPISKOPATU A Z NIENAWIŚCI BOGA PRZEZ POLITYKÓW Z RZĄDU W POLSCE. NAWET NIE CHCĄ Z ŻYJĄCYM  BOGIEM ROZMAWIAĆ A POWINNI PYTAĆ SAMI NAJLEPSZEGO PRZYJACIELA KOCHAJĄCEGO KAŻDEGO CZŁOWIEKA. ONI WSZYSCY ULEGAJĄ POKUSOM LUCYFERYCZNYCH LUDZI, KTO ICH Z TEGO DIABELSKIEGO SNU OBUDZI? W NIEBIE CHCE KAŻDY BYĆ ALE BISKUPI RZĄDZĄCY EPISKOPATEM I POLITYCY Z RZĄDU W POLSCE SPADNĄ DO UPRAGNIONEGO PIEKŁA BO TAM NA NICH ICH BÓG LUCYFER CZEKA.
III wojna światowa – wybuchnie już wkrótce!
https://www.youtube.com/watch?v=h8AA-S7bp-8
Polacy wybraliście partię PiS a prez. A. Duda przygotowuje Polskę do wojny. Przecież Pan Jezus chce nam pomóc aby nie było wojny, ale A. Duda postępuje jak Żydzi – nienawidzą Boga Wszechmogącego i robią Bogu na złość – kłócili się i nadal się kłócą i nie chcą skorzystać z pięknej propozycji pokojowej UZNANIA BOGA ZBAWICIELA JEZUSA KRÓLEM POLSKI i zakończą się zamiary wojenne. Dlaczego są ludzie w Polsce, którzy tęsknią za wojną, zniszczeniem, zabijaniem i za wiecznym potępieniem. Żydzi zawsze wybierają innych bogów to niech opuszczą Polskę bo Polacy kochają Pana Boga, bliniźniego i Maryję   Królowę Polski, która zawsze nam pomaga, ale musi odejsć naródżydwoki
Czy Polsce GROZI WOJNA? Wywiad ze Scottem Ritterem
Orędzie z 25 sierpnia 2023 r. – kliknij

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy sercem. Kochane dzieci, niech wasze serca, będą wzniesione w modlitwie w stronę Nieba, aby wasze serce poczuło Boga miłości, który was leczy i kocha bezgraniczną miłością. Dlatego jestem z wami, abym was prowadziła drogą nawrócenia serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 
 
Proszę o szturm do nieba dla mojej kuzynki Ewy u której stwierdzono złośliwego raka piersi, obecnie oczekuje na wyniki czy nie rozprzestrzenił się na inne narządy ale rokowania  są nie najlepsze. Proszę też o modlitwę dla małego 3-letniego Jasia, wnuka mojej siostry ,małego wojownika który walczy z rakiem po usunięciu całej nerki gdzie mimo braku przerzutów rozpisano mu 8-miesięczną chemię. Bardzo proszę całą grupę o wsparcie. Rok temu dzięki Waszej modlitwie sama doświadczyłam łaski, jestem po operacji usunięcia całego płata płuca, gdzie mimo złośliwego raka , uniknęłam chemii i dalej śpiewam w kościelnym chórze .Bóg Wam zapłać za ogromne wsparcie, które czułam każdego dnia w tym ciężkim dla mnie czasie. Dzisiaj proszę Was o wsparcie dla Ewy i małego Jasia. Z góry Bóg Wam  zapłać.Małgorzata
 
„Witajcie w cyfrowym gułagu, czyli: zniewolimy was dla waszego własnego dobra, cz. 4 (lektor PL)”

 

Stygmaty i Wizje Ciemności i Apokalipsy. Stygmatyczka Maria Julie Jahenny.
https://www.youtube.com/watch?v=WBaUSmpiUgY
 
Świat Duchów: Działanie Aniołów i demonów.
https://www.youtube.com/watch?v=2SyolTTqE2M
Dlaczego Aniołowie zazdroszczą nam cierpienia? Czy coś jest w tym niezwykłego? Któż jak Bóg
https://www.youtube.com/watch?v=-PiWFc_2aBI&list=RDCMUClTxP_IMzh7obwJhwhWVxeA&index=1
 
23 minuty w piekle. Część 1. Ku Bogu
https://www.youtube.com/watch?v=OMyhwD-Rcmk&t=1487s
 
23 minuty w piekle. Część 2 (ostatnia).
https://www.youtube.com/watch?v=CG9TFUJmKTE

 

MEDJUGORJE. PILNE WEZWANIE MATKI BOŻEJ DO ŚWIATA„Tryptyk Królowej Pokoju”cały film 

MY ŚWIECCY KATOLICY SŁUCHAMY Z MIŁOŚCIĄ, WDZIĘCZNOŚCIĄ  I WIELKIM SZACUNKIEM WSZYSTKICH ORĘDZI PANA JEZUSA, MATKI BOŻEJ I ŚWIĘTYCH OSÓB Z NIEBA, KTÓRZY MÓWIĄ DO LUDU GRZESZNEGO W CELU KIEROWANIA NAS NA DROGI BOŻE W POKORZE.

Dlatego zapraszamy naszych Drogich Biskupów, aby też tam pojechali i się nawracali, a nikogo nie prześladowali, ani krytykowali, bo najlepiej przekonać się samemu i zobaczyć to Święte Miejsce w Mediugorie i nawet organizować Pielgrzymki póki jest jeszcze Pokoj na świecie i modlić się o uznanie Cudownego Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI oraz każdego Narodu bo Bóg stworzył ludzi i świat aby mógł żyć w miłości, szacunku i pokoju.

MEDJUGORJE. PILNE WEZWANIE MATKI BOŻEJ DO ŚWIATA
[„Tryptyk Królowej Pokoju” – cały film]
https://www.youtube.com/watch?v=dlgoU2Bm10M
Szukając Boga w Medziugorie…
https://www.youtube.com/watch?v=FIosbVJaSI0
To wielki cud, że jestem żywy. Medjugorie
https://www.youtube.com/watch?v=73M
Jak rozeznać wolę Boga? O. Augustyn Pelanowski. W OPISIE jeszcze coś.

KTO GARDZI NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM BOGIEM WSZECHMOGĄCYM TO CZEPIAJĄ SIĘ RÓŻNI LUDZIE I PRZEŚCIGAJĄ SIĘ W DEMONICZNYCH POMYSŁACH DLA ICH ZGUBY.

Prośba – Już nigdy nie nazywajcie Matki Bożej Częstochowskiej ( Czarna Madonna), gdyż jest to bluźnierstwo naszych okupantów zarówno ze wschodu, jak i z zachodu.
MATKA BOŻA MARYJA PIĘKNA MADONNA JEST NAJPIĘKNIEJSZA…….. 
 

 

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 25 sierpnia 2023.
Dzisiaj ujrzałem Pana Jezusa w przepięknej jasności i w obecności świętego Ojca Pio 
i świętego Franciszka z Asyżu. Po chwili Pan Jezus wypowiedział następujące słowa:
Pokój zostawiam wam, pokój Mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Drogi Mój synu, tak bardzo pragnę pokoju na ziemi i między ludźmi. Wszystkie kłótnie i niezgody, wojny i konflikty ranią Mnie bardzo.Zasmucają Mnie ci, którzy mieczem walczą i podążają drogą oko za oko, ząb za ząb.
Droga ta prowadzi do piekła ognistego.
Wszyscy, którzy sądzą innych z mściwości i nienawiści napełniają Mnie smutkiem.
Gdyż Ja nauczam: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim samym sądem, jakim wy sądzicie, was sądzić będą i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. 
Bądźcie miłosierni, jak Ja miłosierny jestem. Nie odpłacajcie złem za zło, ale dla wszystkich bądźcie dobrzy. Synu Mój, w tym wyjątkowym dniu zaplanowanym przeze Mnie błogosławię tych, z którymi się spotkałeś. Napełniając ich serca pokojem i wielką miłościąBłogosławię wszystkich, za których się modlisz i z uzdrowieniem przychodzę do tych, na których nakładasz swoje ręce. Jezus.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Orędzie Jezusa do swego kapłana”


                   PRZEPOWIEDNIE MÓWIĄ, ŻE ŚWIECCY URATUJĄ POLSKĘ I ŚWIAT.

DLACZEGO MATKA BOŻA UKAZUJE SIĘ DZIECIOM, Z NIMI ROZMAWIA A NIE Z APOSTOŁAMI BOGA JEZUSA CHRYSTUSA. CZY HIERARCHOWIE SĄ INNEJ WIARY – TAK DOWODZI ICH ZACHOWANIE.
w obronie Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
Wzrosła liczba aborcji. Szpitale obchodzą prawo, dlatego działamy

Szanowna Pani, Droga Obrończyni Życia Dzieci!

W 2022 roku w Polsce w majestacie prawa zamordowano 161 osób. Ministerstwo Zdrowia udostępniło oficjalne dane. Wszyscy ci ludzie zginęli, bo ich matki miały być w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

 

W całym 2021 roku zamordowano 107 dzieci, a trzeba pamiętać, że przez pierwsze 27 dni tamtego roku zakaz aborcji eugenicznej jeszcze nie obowiązywał i właśnie wtedy wykonano większość, bo aż 75 aborcji.

Rachunek jest prosty: w 2021 roku z przesłanki o zagrożeniu życia lub zdrowia matki zabito 32 dzieci, a w 2022 roku aż 161!

Dane za 2022 rok szczegółowo analizuje Laura Lipińska w nagraniu:

 

 

Szpitale właśnie wypracowują metody obchodzenia prawa.

Lekarze używają pretekstów, aby wyszarpać na wpół żywe dziecko z łona mamy i wyrzucić je do kosza na odpady medyczne.

Kto temu zapobiegnie?

Raczej nie nowa Minister Zdrowia, bo jest za aborcją, co kilkukrotnie potwierdziła swoimi głosowaniami. Kontynuuje także politykę poprzednika Adama Niedzielskiego: w dalszym ciągu w jej resorcie pracuje POUFNIE i TAJNIE zespół ds. mordowania dzieci. Zespół ten najprawdopodobniej skodyfikuje praktyki szpitalne, a Minister Zdrowia wpisze wszystko do rozporządzenia, które następnie będzie używane jako środek nacisku na szpitale pro-life. Będzie to forma presji: wy też musicie robić aborcje.

Szanowna Pani! Nie będziemy siedzieć cicho. Kontynuujemy akcję „Sejm bez aborterów”. Wielkopolskie struktury Fundacji postanowiły przestrzec opinię publiczną przed oddaniem głosu na Katarzynę Sójkę. To zdjęcie z jednej z pierwszych akcji ulicznych.

 

W ostatnich dniach wiele osób pyta mnie: Pani Kaju, na kogo głosować? Odpowiadam zawsze tak samo: proszę wybrać swojego kandydata z najlepszym możliwym zestawem poglądów. Zobaczyć jego wypowiedzi, działania, konkretne dokonania. Jednak na koniec proszę zrobić ostateczną weryfikację i zajrzeć na www.SejmBezAborterow.pl. Jeśli okaże się, że dany polityk głosował przeciw życiu – nie ma co dawać mu drugiej szansy. Bo czy ktoś, kto głosuje przeciw najbardziej bezbronnym dzieciom, jest w ogóle wiarygodny w jakiejkolwiek sferze życia?

Od tego, jaki będzie skład nowego Sejmu, zależy, czy wkrótce będzie w Polsce aborcja na życzenie, czy też politycy ukrócą aborcyjne szaleństwo.

O głosowaniach w sprawie aborcji trudno dowiedzieć się z mediów głównego nurtu, bo wiele osób uważa, że aborcja to temat zastępczy. A przecież i Pani, i ja wiemy, że nie ma nic ważniejszego niż fundamentalne prawo człowieka, jakim jest prawo do jego własnego życia. To dlatego akcje z serii „Sejm bez aborterów” są tak istotne – musimy dotrzeć do ludzi, którzy nie mają dostępu do informacji.

Nienarodzone dzieci nie chodzą na wybory. Proszę o nich pamiętać, gdy sama będzie Pani korzystała ze swojego prawa i oddawała głos. One na Panią liczą.

Serdecznie Panią pozdrawiam!

Krzysztof Kasprzak

Kaja Godek

Krzysztof KasprzakFundacja Życie i Rodzina
www.RatujZycie.pl

Kampania informacyjna „Sejm bez aborterów” jest możliwa dzięki dobrowolnym wpłatom Przyjaciół Fundacji. To obecnie najważniejsza kampania w Polsce. Dziękuję za każde przekazane wsparcie.

Wspieram

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
NAZWA ODBIORCY: FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY:
IBAN:PL 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
KOD SWIFT: BIGBPLPW

MOŻNA TEŻ SKORZYSTAĆ Z SYSTEMÓW DO SZYBKICH PRZELEWÓW, BLIKA LUB PŁATNOŚCI KARTAMI POD LINKIEM: https://ratujzycie.pl/wesprzyj/

RatujŻycie.pl

Obserwuj nas: Facebook Twitter YouTube Instagram Rumble BanBye
Poniedziałek, 28 sierpnia 2023
ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
                                               św. Augustyn z Hippony - cytaty tego autora - Zamyslenie.pl
Z księgi Wyznań św. Augustyna, biskupa

O Prawdo wieczna, Miłości prawdziwa, umiłowana Wieczności
Przynaglony do wniknięcia w siebie, wszedłem za Twym przewodnictwem do wnętrza mego serca. Mogłem to uczynić, bo „stałeś się dla mnie Wspomożycielem”. Wszedłem i zobaczyłem jakby oczyma mej duszy, ponad tymiż oczyma, ponad moim umysłem Światło niezmierne. Nie było to zwyczajne światło, które wszyscy dostrzegają, ani tego samego rodzaju, lecz większe, jakby o wiele bardziej świecące i wszystko napełniające swoim blaskiem. Nie, to nie było tego rodzaju światło, ale inne, bardzo różne od tamtych wszystkich. Nie było nad moim umysłem, jak oliwa nad wodą albo niebo nad ziemią. Było wyższe, ponieważ mnie stworzyło, ja zaś niższy, ponieważ jestem przezeń stworzony. Ten, kto zna Prawdę, zna to Światło.
O Prawdo wieczna, Miłości prawdziwa, umiłowana Wieczności! Ty jesteś moim Bogiem. Do Ciebie wzdycham dniem i nocą. Skoro tylko poznałem Cię, uniosłeś mnie, bym zobaczył to, co należy zobaczyć, ale ja nie byłem jeszcze do tego zdolny. Pokonałeś słabość mego wzroku potęgą Twoich promieni, zadrżałem z miłości i lęku. Poznałem, że znajduję się daleko od Ciebie, w krainie obcej, i usłyszałem jakby głos Twój z wysoka: „Jam jest pokarmem mocarzy; wzrastaj, a będziesz Mnie pożywał. I nie ty zamienisz Mnie w siebie na podobieństwo cielesnego pokarmu, ale Ja zamienię cię w siebie”.
Szukałem drogi, dzięki której mógłbym trwać w zjednoczeniu z Tobą, i nie znajdowałem, dopóki nie przylgnąłem do „Pośrednika między Bogiem a ludźmi, Człowieka Jezusa Chrystusa, który jest ponad wszystko, Bóg błogosławiony na wieki”. On zawołał mnie i powiedział: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” oraz złączył z ciałem – ponieważ „Słowo stało się ciałem” – pokarm, którego nie byłem zdolny przyjąć. W ten sposób Twa Mądrość, przez którą wszystko stworzyłeś, stała się dla naszego wieku dziecięctwa stosownym pokarmem.
Późno Cię ukochałem, Piękności dawna i zawsze nowa! Późno Cię ukochałem! We mnie byłeś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz Cię poszukiwałem. Sam pełen brzydoty, biegłem za pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z Tobą. Z dala od Ciebie trzymały mnie stworzenia, które nie istniałyby w ogóle, gdyby nie istniały w Tobie. Przemówiłeś, zawołałeś i pokonałeś moją głuchotę. Zajaśniałeś, Twoje światło usunęło moją ślepotę. Zapachniałeś wokoło, poczułem i chłonę Ciebie. Raz zakosztowałem, a oto łaknę i pragnę; dotknąłeś, a oto płonę pragnieniem Twojego pokoju.
                           Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na miejscu właściwym.  Święty Augustyn | God, Faith, Jesus
Święty Augustyn z matką, św. Moniką

Augustyn urodził się 13 listopada 354 r. w Tagaście (obok Suk Ahras w Algierii), w rodzinie urzędnika państwowego Patrycjusza. Matka Augustyna, św. Monika, pochodziła z rodziny o tradycji chrześcijańskiej i bardzo pragnęła, by jej syn przyjął chrzest. Pragnienie to spełniło się jednak dopiero po 33 latach. Na rozwoju Augustyna niewątpliwie zaciążył fakt, że ojciec i matka różnili się co do wiary i przekonań odnośnie do spraw decydujących o losach człowieka. Przez to Augustyn przez wiele lat pozostawał rozdarty między wpływem matki i ojca.
Augustyn był najstarszy z rodzeństwa, po nim urodził się Nawigiusz. Nawrócił się on w tym samym czasie, co Augustyn, był też przy śmierci matki. Nawigiusz ożenił się i miał kilka córek, z których wszystkie poświęciły się Panu Bogu na służbę w jednym z klasztorów. Jedna z sióstr Augustyna wyszła za mąż, a po śmierci męża wstąpiła do klasztoru w Hipponie, gdzie została przełożoną. Gdy w roku 424 zmarła, Augustyn napisał dla tego klasztoru regułę. Na niektórych manuskryptach Augustyn podpisuje się jako Aureliusz. Był to zapewne jego przydomek, chociaż nie wiadomo, kiedy go sobie nadał.
W wieku 16 lat musiał przerwać naukę z powodu braku pieniędzy, chociaż miał wielkie zdolności. Nauka szła mu łatwo; imponował kolegom niezwykłą pamięcią. Jednak pierwsze lata nauki Augustyn wspomina w swojej autobiografii – Wyznaniach – z niesmakiem. Miał bowiem nauczyciela, bijącego swoich uczniów bez miłosierdzia za najmniejsze przewinienia. Nie lubił matematyki, ale za to rozkoszował się w literaturze łacińskiej. Jego ulubionym autorem był Wergiliusz.
Jako młodzieniec Augustyn żył swobodnie. Lubił zabawy, dobre jadło i picie. Chętnie uczęszczał do teatru, miał ciągoty do psot chłopięcych. Trudny okres dojrzewania, dużo wolnego czasu i pogańskie zwyczaje sprawiły, że po pierwszych studiach w Tagaście (do roku 366) i w Madurze (366-370) udał się na dalsze kształcenie do Kartaginy, metropolii Afryki Północnej, i tam związał się z kobietą. Z tego związku po pewnym czasie urodził się syn Adeodatus (z łac. „dany od Boga”). Augustyn żył z tą dziewczyną przez 15 lat. Igrzyska, cyrk, walki gladiatorów, teatr – to był jego ulubiony żywioł.

Święty AugustynPod wpływem lektury klasyków rzymskich Augustyn wpadł w sceptycyzm racjonalistyczny. Zaczął szukać prawdy. Biblia wydawała mu się prostacka, bo jej łacińskie tłumaczenia były wówczas nie zawsze udane. Za problemami filozoficznymi poszły i wątpliwości religijne. W tym czasie wstąpił do sekty manichejskiej, do której wciągnął go tamtejszy biskup, imponując mu wymową i oczytaniem.
W 374 roku Augustyn powrócił do Tagasty, gdzie otworzył własną szkołę gramatyki. Po dwóch latach zamknął ją jednak i udał się do Kartaginy, gdzie otworzył szkołę retoryki (376). Miał wtedy 22 lata. Po 7 latach udał się do Rzymu, gdzie także założył swoją szkołę (383). Tu dowiedział się, że w Mediolanie poszukują retora. Natychmiast tam się zgłosił (384). Mediolan był wówczas stolicą cesarstwa zachodnio-rzymskiego – pierwszym miastem Europy po Konstantynopolu. Oprócz prowadzenia szkoły Augustyn miał obowiązek wygłaszania mów podczas uroczystości państwowych w Mediolanie. Augustyn miał już 30 lat.
W Mediolanie zetknął się ze św. Ambrożym, który był wówczas biskupem tego miasta. Augustyn zaczął słuchać jego kazań. Wielki biskup zaimponował mu wymową i głębią przekazywanej treści.
Niedługo potem przyszło uderzenie łaski Bożej (386). Pewnego dnia Augustyn wziął do ręki Listy św. Pawła Apostoła. Przypadkowo otworzył fragment Listu do Rzymian: „Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i w wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom” (Rz 13, 13-14).
Jak pisze w swoich Wyznaniach, Augustyn poczuł nagle jakby strumień silnego światła w ciemnej nocy swojej duszy. Zrozumiał sens swojego życia, poczuł żal z powodu zmarnowanej przeszłości. Dotrwał jako nauczyciel retoryki do wakacji, następnie udał się w pobliże Mediolanu, do wioski Cassiciaco, i tam u przyjaciela Werekundusa spędzał czas na modlitwie i na rozmowach na tematy ewangeliczne. Rozczytywał się równocześnie w Piśmie świętym. Na początku Wielkiego Postu zgłosił się do św. Ambrożego jako katechumen i w Wielką Sobotę w nocy z 24 na 25 kwietnia 387 r. z rąk Ambrożego przyjął chrzest. Miał wówczas 33 lata. Wraz z nim przyjęli chrzest jego syn, Adeodatus, i przyjaciel, Alipiusz. Augustyn postanowił powrócić do Afryki, by nawracać współziomków i pozyskiwać ich dla Chrystusa. Tuż przed opuszczeniem Italii umarła w Ostii jego matka, św. Monika; wkrótce po dotarciu do Afryki zmarł także jego syn. Po przybyciu do Tagasty Augustyn rozdał swoją majętność pomiędzy ubogich i z przyjaciółmi – św. Alipiuszem i Ewodiuszem – zamieszkali razem, oddając się modlitwie, dyskusji na tematy religijne i studiom Pisma świętego.

Więcej informacji o nawróceniu św. Augustyna – pod datą 24 kwietnia.

Święty AugustynW 391 r. Augustyn wraz z przyjaciółmi udał się do Hippony, gdzie postanowił założyć klasztor i tam spędzić resztę swego życia. Niebawem dał się poznać wszystkim jako człowiek bardzo pobożny. Dlatego, gdy biskup Waleriusz zwrócił się pewnego dnia do ludu, by mu wskazano kandydata na kapłana, gdyż potrzebował jego pomocy, wszyscy w katedrze zwrócili się do Augustyna, wołając: „Augustyn kapłanem!” Ten, zalany łzami, przyjął propozycję biskupa i ludu. Po przyjęciu święceń nie zmienił jednak trybu życia, ale nadal prowadził życie wspólne w klasztorze. Zaczął nawet przyjmować nowych kandydatów. W ten sposób powstało jakby seminarium, z którego wyszło wielu biskupów afrykańskich: św. Alipiusz, biskup Tagasty, bezpośredni przyjaciel Augustyna; Profuturus, biskup Syrty; Ewodiusz, biskup Uzalis, przyjaciel Augustyna; Sewer, biskup Milewy; Urban, biskup Sicea; Peregrinus, biskup Thehac, i Bonifacy. Biskup Waleriusz konsekrował wkrótce Augustyna na swojego sufragana w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 394 r. ku ogromnej radości ludu. W dwa lata potem przeniósł się do wieczności (396) i Augustyn został jego następcą, biskupem Hippony.
Nadal prowadził życie wspólne, w którym formował przyszłych biskupów i kapłanów. Po długich latach doświadczenia ułożył dla nich regułę, która w przyszłości miała się stać podstawą dla wielu rodzin zakonnych (m.in. augustianów, kanoników regularnych, dominikanów i paulinów). Dużo czasu zajmowała mu korespondencja. Nie traktował jej jednak jedynie jako rodzaj kontaktu towarzyskiego, ale wykorzystywał ją jako okazję do apostolstwa. Korespondował m.in. ze św. Janem Jerozolimskim, ze św. Paulinem z Noli, św. Hieronimem, św. Prosperem i ze św. Hilarym z Arles.
Augustyn wypowiedział nieubłaganą walkę błędom, jakie za jego czasów nękały Kościół: manicheizmowi (396-400), donatystom (400-411) i pelagianom (411-430). Prowadził dysputy z manichejczykami, których znał osobiście, bo był z nimi przez szereg lat ideowo związany. Nie spoczął, aż tę herezję wyplenił. W owym czasie w Afryce najsilniejsi byli donatyści. W 330 r. mieli w swoich rękach aż 270 stolic biskupich. Potępieni na synodach w Arles (313) i w Mediolanie (316), zagnieździli się silnie w północnej Afryce. Jako rygoryści nie pozwalali przyjmować do społeczności kościelnej tych, którzy w czasie prześladowań wyparli się wiary, a teraz chcieli do niej powrócić – zwanych lapsi. Donatyści żądali dla kapłanów i wiernych, łamiących prawo, najsurowszych kar. Posuwali się często do gwałtów. Augustyn zwalczał ich pismem i żywym słowem. Był jednak zdania, że tych biskupów i kapłanów, którzy do jedności kościelnej powrócą, należy zostawić na ich urzędach. Tym pozyskał sobie donatystów. Na synodach w Kartaginie w 401 i 411 roku herezja została zwyciężona.
W tym samym czasie przybył do Afryki Pelagiusz i Celestiusz. Głosili, że grzech Adama i Ewy zaszkodził tylko pierwszym rodzicom, a nie całemu rodzajowi ludzkiemu, że dzieci rodzą się w stanie łaski i nie jest konieczny chrzest, a łaska uświęcająca nie jest do zbawienia konieczna. Ta herezja była dla Augustyna okazją do tego, aby jako pierwszy z Ojców mógł gruntownie wyjaśnić teologiczny problem łaski uświęcającej i uczynkowej oraz problem zbawienia.
Pod koniec swego życia Augustyn przeżył tragedię. Namiestnik rzymski zaprosił do północnej Afryki Wandalów dla obrony przeciwko szczepom dzikich mieszkańców Sahary. Kiedy spostrzegł, że Wandalowie są nie mniej od tamtych barbarzyńscy, wypowiedział im wojnę. Było jednak za późno. Po odniesionym zwycięstwie, Wandalowie zaczęli zajmować miasto po mieście. Hippona broniła się bohatersko przez trzy miesiące, aż wrogom udało się zrobić wyłom w murze i spowodować pożar miasta. Augustyn wtedy już nie żył. Zmarł w czasie oblężenia 28 sierpnia 430 r. Wandalowie siłą zaprowadzili arianizm. Polała się obficie krew męczeńska. W 150 lat potem Afryka padła pod hordami Arabów.
Ciało Augustyna złożono w katedrze w Hipponie. Potem jednak w obawie przed profanacją Wandalów przeniesiono je do Sardynii, aż wreszcie król Longobardów, Luitprand (+ 744), przeniósł je do Pawii, gdzie po dzień dzisiejszy opiekę nad relikwiami roztaczają synowie duchowi wielkiego biskupa, augustianie.

Święty Augustyn
Po Augustynie pozostało kilkadziesiąt tomów jego pism. Do najcenniejszych z nich należą: Wyznania (386-387), O katechizacji ludzi prostych (395), O wierze i symbolu wiary (396) i O państwie Bożym ksiąg 22 (413-427). Zachowały się jego 363 kazania i 217 listów. Słusznie więc zdobył sobie tytuł największego teologa chrześcijańskiej starożytności. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Patron augustianów, kanoników regularnych, magdalenek, Kartaginy; drukarzy, wydawców, teologów.

W ikonografii św. Augustyn przedstawiany jest w stroju biskupim, czasami jako zakonnik. Jego atrybutami są: anioł mówiący mu do ucha, dziecko nad brzegiem morza przelewające wodę do dołka, księga, pastorał, serce w dłoni, serce przeszyte dwiema strzałami, uczeń lub grupa uczniów.

                                       Pin on All Souls Day -2-XI-
Módlmy się. Wszechmogący Boże, odnów w swoim Kościele ducha, którym obdarzyłeś świętego Augustyna, biskupa, † abyśmy napełnieni tym duchem pragnęli i szukali Ciebie samego, * bo Ty jesteś źródłem mądrości i dawcą miłości wiecznej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Niedziela, 27 sierpnia 2023

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA A

 
                                                  Chrześcijańskie obrazki - Jezus jest blisko człowieka, tylko człowiek  daleko od Kościoła. W Kościele nadal żyje Chrystus. Kościołem rządzi i  kieruje Duch Święty. Msza Święta jest więc największym cudem na świecie. Nic
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
                                            Pin by Bogdan Komar on Jezus | God
Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II

Oczekiwanie przyszłego wieku
Nie znamy czasu, kiedy ma się skończyć ziemia i ludzkość, ani nie wiemy, w jaki sposób wszechświat ma zostać zmieniony. Przemija wprawdzie postać tego świata zniekształcona grzechem, ale pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie. Wtedy to, po pokonaniu śmierci, zmartwychwstaną synowie Boży w Chrystusie, i to, co było wsiane w słabości i zepsuciu, odzieje się nieskażonością, a wobec trwania miłości i jej dzieła całe to stworzenie, które Bóg uczynił dla człowieka, będzie uwolnione od niewoli próżności.
Słyszymy wprawdzie, że na nic człowiekowi się nie przyda, jeśli cały świat zyska, a siebie samego zatraci. Oczekiwanie jednak nowej ziemi nie powinno osłabiać, lecz ma raczej pobudzać zapobiegliwość, by uprawiać tę ziemię, na której wzrasta owo ciało nowej rodziny ludzkiej, mogące dać pewne wyobrażenie nowego świata. Przeto, choć należy starannie odróżniać postęp ziemski od wzrostu królestwa Chrystusowego, to przecież dla królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten może się przyczynić do lepszego urządzenia społeczności ludzkiej.
Jeżeli rozszerzymy po ziemi w duchu Pana i wedle Jego zlecenia godność ludzką, wspólnotę braterską i wolność, to znaczy wszystkie dobra natury oraz owoce naszej zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione – gdy Chrystus odda Ojcu wieczne i powszechne królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Na tej ziemi królestwo obecne już jest w sposób tajemniczy; urzeczywistnienie zaś jego nastąpi z przyjściem Pana.
 
 
 Jezus jest twoim GPS-esem!
 
Kim Jezus na pewno nie jest?, ks. Janusz Mastalski
Jan Paweł II, komentując dzisiejszą Ewangelię w jednej ze swoich katechez (7.01.1987), powiedział:
Znamy szczerą i zdecydowaną odpowiedź Piotra: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego» (Mt 16). Jeśli taka ma być także nasza odpowiedź, stanowiąca nie tyle abstrakcyjną formułę, ile wyraz życiowego doświadczenia, będącego owocem daru Ojca (por. Mt 16), każdy z nas winien odnieść do samego siebie pytanie Jezusa: A ty za kogo Mnie uważasz? Ty, który słyszysz, jak o Mnie mówią, powiedz, kim Ja naprawdę jestem dla ciebie? Piotr został oświecony przez Boga i znalazł odpowiedź wiary dopiero po długim okresie przebywania z Jezusem, słuchania Jego słowa, obserwowania Jego życia i Jego posługiwania (por. Mt 16). My także, jak Piotr, musimy przebyć drogę uważnego, wnikliwego słuchania, ażeby móc bardziej świadomie wyznawać Jezusa Chrystusa. Musimy przejść przez szkołę pierwszych uczniów, którzy stali się Jego świadkami i naszymi nauczycielami, a równocześnie przejąć doświadczenie i świadectwo dwudziestu stuleci naznaczonych pytaniem Mistrza i ubogaconych głosami wielkiego chóru wiernych, którzy zawsze i wszędzie na nie odpowiadali (…) Jesteśmy wezwani do tego, by z odnowioną radością dawać odpowiedź, którą sam Bóg w nas budzi i której od nas oczekuje, niejako u progu nowych narodzin Jezusa Chrystusa w naszych dziejach. (…) W pytaniu Jezusa o własną Jego tożsamość wyraża się subtelna pedagogia Tego, który nie ufa pochopnym odpowiedziom, lecz oczekuje odpowiedzi dojrzałej, poprzedzonej długim niekiedy czasem refleksji i modlitwy oraz uważnym i intensywnym wsłuchiwaniem się w prawdę wyznawanej i głoszonej przez Kościół wiary chrześcijańskiej.
Jak widać, nie chodzi jedynie o sympatyzowanie z Jezusem, z Jego nauką, ale przede wszystkim o odkrycie, kim w osobistej relacji jest dla mnie Chrystus. Nie chodzi więc o wiedzę czy uczucia, ale o wiarę. Spróbujmy jednak podejść do tego problemu od strony negatywnej i zapytajmy, kim Jezus nie powinien być dla człowieka wierzącego.
W pierwszej kolejności nie powinien stać się – w rozumieniu dzisiejszego świata – idolem. Nie chodzi bowiem o fascynację życiem i osobowością Mistrza z Nazaretu! Jezus nie potrzebuje fanów i klakierów, którzy ze względu na osobiste korzyści wydają się być wiernymi wielbicielami. Chrystus domaga się od każdego z nas wierności, która wynika z wiary w Jego synostwo Boże! Nie chodzi więc tylko o uwielbienie, ale o weryfikację życia i pójście za Nim. Fani wprawdzie także chodzą za swoim idolem, ale więź taka nie może wpływać na wszystkie obszary życia ludzkiego. W przypadku Jezusa cały człowiek powinien podporządkować siebie Stwórcy.
Odpowiadając na pytanie Jezusa: „za kogo Mnie uważasz?”, nie można traktować tej odpowiedzi z przymrużeniem oka, tzn. pamiętać o Chrystusie tylko wtedy, gdy przyjdzie na to ochota! Jezus nie może być „osobą do towarzystwa”, która potrzebna jest tylko od czasu do czasu. Niektórzy chrześcijanie podchodzą do Zbawiciela w sposób bardzo egoistyczny. Ileż razy można usłyszeć słowa: nie mam czasu na modlitwę, nie chce mi się iść do kościoła, On nie jest drobiazgowy i zrozumie moje lenistwo. Każdy z nas, tak jak Piotr z dzisiejszej Ewangelii, obdarzony jest misją. Jakże jednak można tę misję wypełniać, skoro nie ma systematycznego pogłębiania więzi z Bogiem?
Patrząc na Jezusa i odpowiadając na pytanie, kim nie jest, trzeba wspomnieć o jeszcze jednym współczesnym podejściu do Zbawiciela. Istnieją tacy chrześcijanie, którym się wydaje, że Jezusa można oszukać. Żyją tak, jakby Go de facto nie było. Jakże inaczej wytłumaczyć fakt deklarowania przez wielu przynależności do Kościoła, do Chrystusa z jednoczesnym stylem życia zaprzeczającym wszelkim zasadom i ideałom ewangelicznym? Z jakim smutkiem obserwuje się wielokrotnie ludzi wracających w sobotę do domu „zygzakiem”, którzy po raz kolejny pod wpływem alkoholu nie liczą się z tym, że ktoś na nich czeka, czeka na ich trzeźwe spojrzenie, pełne miłości słowa. Nie przeszkadza im to jednak w noszeniu krzyżyka na szyi czy w głośnym śpiewaniu w kościele (jeśli jeszcze do niego chodzą)! Cóż można powiedzieć o takich chrześcijanach? Żyją tak, jakby można było oszukać Chrystusa! Czyż jednak nie widzi On tych powtarzających się grzechów?
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus otrzymuje od Piotra odpowiedź na swoje pytanie: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego” (Mt 16). Taka odpowiedź dana przez nas musi zlikwidować wszelkie dyskusje nad tym, kim Chrystus powinien być dla każdego z nas! Taka odpowiedź nie pozwala błędnie „odczytać” Mesjasza i Jego przesłania. Syn Boży to Ten, który weryfikuje całe życie człowieka wierzącego, domaga się systematycznego i żywego kontaktu z Nim, a także okazuje swoją wszechmoc i wszechwiedzę, nie można więc przed Nim niczego ukryć!
Może aby odpowiedzieć osobiście na pytanie Mistrza, trzeba wraz z Janem Pawłem II wyznać wiarę (katecheza z 21.03.1987):
Jezus z Nazaretu, który siebie samego zwał najczęściej Synem Człowieczym, jest Chrystusem (czyli Mesjaszem), jest Synem Bożym, Panem, jest Zbawicielem. Taka jest wiara apostołów, która była u podstaw Kościoła od samego początku. Wiary tej Kościół strzegł z największą miłością i czcią, przekazując ją coraz to nowym pokoleniom uczniów i wyznawców Chrystusa pod kierunkiem Ducha Prawdy. Tej wiary nauczał i bronił, starając się w każdym stuleciu nie tylko zachować nienaruszoną jej istotną objawioną treść, ale także pogłębiać ją, stale tłumaczyć na miarę ludzkich potrzeb i możliwości. Kościół wezwany jest do wypełniania tego zadania aż do czasu ostatecznego przyjścia swego Zbawiciela i Pana.
Wraz z tym Kościołem i my powinniśmy to czynić!
 
 
 
                                                                           Jezus drogą, prawdą i życiem. | By Kobieta z nieba rodem - Facebook
 
27 sierpnia
Święta Monika
 
 
Święta Monika

Monika urodziła się ok. 332 r. w Tagaście (północna Afryka), w rodzinie rzymskiej, ale głęboko chrześcijańskiej. Jako młodą dziewczynę wydano ją za pogańskiego urzędnika, Patrycjusza, członka rady miejskiej w Tagaście. Małżeństwo nie było dobrane. Mąż miał charakter niezrównoważony i popędliwy. Monika jednak swoją dobrocią, łagodnością i troską umiała pozyskać jego serce, a nawet doprowadziła go do przyjęcia chrztu. W wieku 22 lat urodziła syna – Augustyna. Po nim miała jeszcze syna Nawigiusza i córkę, której imienia historia nam nie przekazała. Nie znamy także imion innych dzieci.
W 371 r. zmarł mąż Moniki. Monika miała wówczas 39 lat. Zaczął się dla niej okres 16 lat, pełen niepokoju i cierpień. Ich przyczyną był Augustyn. Zaczął on bowiem naśladować ojca, żył bardzo swobodnie. Poznał jakąś dziewczynę; z tego związku narodziło się nieślubne dziecko. Ponadto młodzieniec uwikłał się w błędy manicheizmu. Zbolała matka nie opuszczała syna, ale szła za nim wszędzie, modlitwą i płaczem błagając dla niego u Boga o nawrócenie. Kiedy Augustyn udał się do Kartaginy dla objęcia w tym mieście katedry wymowy, matka poszła za nim. Kiedy potajemnie udał się do Rzymu, a potem do Mediolanu, by zetknąć się z najwybitniejszymi mówcami swojej epoki, Monika odnalazła syna. Pewien biskup na widok jej łez, kiedy wyznała mu ich przyczynę, zawołał: „Matko, jestem pewien, że syn tylu łez musi powrócić do Boga”. To były prorocze słowa. Augustyn pod wpływem kazań św. Ambrożego w Mediolanie przyjął chrzest i rozpoczął zupełnie nowe życie (387).
Święta Monika i jej syn, św. AugustynSzczęśliwa matka spełniła misję swojego życia. Mogła już odejść po nagrodę do Pana. Kiedy wybierała się do rodzinnej Tagasty, zachorowała na febrę i po kilku dniach zmarła w Ostii w 387 r. Daty dziennej Augustyn nam nie przekazał. Wspomina jednak jej pamięć w najtkliwszych słowach.
Ciało Moniki złożono w Ostii w kościele św. Aurei. Na jej grobowcu umieszczono napis w sześciu wierszach nieznanego autora. W 1162 r. augustianie mieli zabrać święte szczątki Moniki do Francji i umieścić je w Arouaise pod Arras. W 1430 r. przeniesiono je do Rzymu i umieszczono w kościele św. Tryfona, który potem otrzymał nazwę św. Augustyna. Św. Monika jest patronką kościelnych stowarzyszeń matek oraz wdów.

W ikonografii św. Monika przedstawiana jest w stroju wdowy. Jej atrybutami są książka, krucyfiks, różaniec.

LITANIA DO ŚWIĘTEJ MONIKI
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Moniko, chlubo wszystkich niewiast
Święta Moniko, cicha i pokorna
Święta Moniko, pełna dobroci
Święta Moniko, miłująca każdego człowieka
Święta Moniko, chrześcijanko pełna żywej wiary
Święta Moniko, służebnico ubogich
Święta Moniko, małżonko cierpliwa
Święta Moniko, małżonko miłująca mimo wszelkich trudności
Święta Moniko, małżonko zdobywająca swego męża dla Chrystusa
Święta Moniko, przykładzie wiernej żony
Święta Moniko, niezachwianie ufająca Bożemu miłosierdziu
Święta Moniko, matko ucząca wiary i miłości do Boga
Święta Moniko, matko zawsze pamiętająca o swoich dzieciach
Święta Moniko, matko zatroskana o wiarę Augustyna
Święta Moniko, matko trwająca nieustannie na modlitwie
Święta Moniko, matko syna tylu łez
Święta Moniko, pełna radości z nawrócenia Syna
Święta Moniko, wzorze świętych matek
Święta Moniko, patronko trudnego życia rodzinnego
Święta Moniko, Patronko nasza
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami, Święta Moniko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
     Boże, pocieszycielu zasmuconych, + Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi, * daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.
Szczęść Boże.
Bardzo Proszę o modlitwę w intencji Irka  ma guza w dobycie jest w szpitali oraz Katarzyny chora na narcyzm i wszystkich intencjach Pawła Bednarz Prezesa Fundacji im. Dobrego Pasterza oraz ojca Leona Knabita.
UPRZEJMIE PROSZE PODAĆ DALEJ.
DZIĘKUJĘ z modlitwą Paweł B PAX Dobro i Pokój LIST OTWARTY W OBRONIE POLAKA MIESZKAJĄCEGO W KANADZIE.

POLACY – RODACY MÓDLMY SIĘ O KAŻDEGO PATRIOTĘ POLSKIEGO, O OPIEKĘ ŚWIĘTEJ TRÓJCY
I MARYI NIEUSTĄJĄCEJ POMOCY, ZAWSZE MOŻEMY LICZYĆ NA PANA BOGA I MARYJĘ KRÓLOWĘ

W załączeniu przesyłam list otwarty do premiera Kanady Justina Trudeau w sprawie polskiego pastora Artura Pawłowskiego, z prośbą jego nagłośnienie. Proszę również o nagłośnienie protestu, jaki ma się odbyć w Warszawie pod Ambasadą Kanady 1 sierpnia o godzinie 11:00.     Z Panm Bogiem, – Marek Skowroński

TAK DUZO RAZY PAN JEZUS I MARYJA CHCĄ POLAKOM POMÓC, MÓWIĄ CO ROBIĆ, ABY WOLNOŚCI NIE UTRACIĆ A KSIĘŻA NAWET OFICJALNIE MÓWIĄ, ŻE WYBIERAJĄ LUCYFERIANÓW, PACHOŁKÓW LUCYFERA I WIECZNE PIEKŁO JAK ŻYDZI DOKŁADNIE. TO NIE JEST ZROZUMIAŁE, ŻEBY ZDRADZIĆ I ODRZUCIĆ WSPANIAŁEGO PRZYJACIELA I ZBAWICIELA CUDOWNEGO, MIŁOSIERNEGO A WYBIERAĆ ROGATEGO I OBRZYDLIWEGO LUCYFERA, KTÓRY SZCZEGÓLNIE KSIĘŻY PO ŚMIERCI STRASZNIE TORTURUJE I ZNĘCA SIĘ NAM NIMI – ICH WYBÓR !! – 
 film „Aneks do Raportu WSI: tajne haki na PiS i PO?” w YouTube