ORĘDZIE PANA JEZUSA NA 2024 ROK.

Panie Jezu otrzymuję różne wiadomości oraz Orędzia o przyszłości świata i Polski ale pełne lęku wojennego nowych chorób, grzesznego życia ludzkości oraz coraz mniej w sercach ludzi szacunku do Boga i bliźniego bez miłości.
 
                                ORĘDZIE PANA JEZUSA NA 2024 ROK.
                 Jezus Król Polski - 06 - Obraz religijny :: terrasanta.pl
         
      „Mój ludu Polski przez siły nieprzyjacielskie nieustannie atakowany – nie poddawajcie się złemu duchowi, który teraz nagminnie obraduje dla twojej całkowitej zagłady i zguby. Do Rządu i do Episkopatu dostają się wrogowie Moi i wasi i chcą odebrać Narodowi Polskiemu przez Boga Ojca Wszechmogącego wam podane Łaski i szlachetne Dary. My w Niebie nie rozumiemy biskupów, którzy wiedzą z Pisma Świętego i z historii ogólnoświatowej, że Bóg zawsze zwyciężał, bo Naród Żydowski nigdy nie chciał być posłuszny Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Mnie Zbawicielowi oraz Świętemu Duchowi. Przecież oni wszyscy wiedzą – ci ludzie polityczni i duchowni, że zawsze przegrywali i tak jest do tej pory. Dlaczego wojują z innymi państwami różnymi sposobami, a powinni od początku zaprzyjaźnić się z Nami, a wtedy byliby Narodem przez Boga wybranym. Bóg jest Miłością a oni walczą z innymi tylko nienawiścią i złością. Bóg w Trójcy Świętej jeszcze czeka, że opamiętają się rządzący krajami i przestaną walczyć armatami, nabojami i atomami i ustanowią POKÓJ na całym świecie a jak ….. to wszyscy wiecie. Bóg Ojciec wie, co każde Państwo powinno uczynić aby zapanował Pokój w sercach i na całym świecie między Narodami to niech pytają Nas Drodzy Kapłani a oni wywyższają się sami, bo w tej chwili jest lucyfer między wami i wszystkich dręczy pokusami. 
                  TYLKO BÓG JEST JEDYNYM RATUNKIEM NA ZAPANOWANIE POKOJU I ZGODY
                                                  MIĘDZY LUDŹMI I NARODAMI.
Z historii wiecie, że gdy w państwach panował Król politycznie, to był porządek – tak i obecnie powinien panować Król religijnie i politycznie a tylko Bóg Jezus Chrystus KRÓL POLSKI i każdego Narodu uznany legalnie i uroczyście Ustanowi POKÓJ i BEZPIECZEŃSTWO na Planecie Ziemi dla każdego Narodu. Ja przed laty razem z Maryją Królową Polski wybrałem Naród Polski i opiekowaliśmy się razem wami lecz obecnie nadeszły tragiczne czasy bo wtargnął do władz politycznych i religijnych lucyfer ze swoimi demonami – tragicznymi podpowiedziami i radami  większość Państw zniewala,  a obecnie Polaków i dlatego dla Polski, ale i całego świata jest jedyna rada – UZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA BOGA KRÓLEM POLSKI, a wtedy Moje Boże Łaski Cudownie zamienią serca ludzi na miłosierne i tylko Przenajświętszej Trójcy wierne i Maryi waszej Królowej, która zmieni sytuację polityczną i religijną na Pokojową, spokojną, miłosną i uczuciową. Wojny i wszystkie tragedie ustaną, a ludzie z sercami demonicznymi powrócą sami do Mnie Boga Zbawiciela i nie będzie żadnego mąciciela.  Mój Ukochany Narodzie Polski – przemawiam szczególnie do Moich Apostołów, bo mają jeszcze Moc Moją, aby zmienić kierunek życiowej drogi na Boże Tory i odejść od błądzącej żydowskiej Tory. Zaprzyjaźnijcie się z Władcą – Właścicielem świata całego i pozostańcie na Bożej Ziemi z sercami nawróconymi w których miłość i miłosierdzie zniszczy wasze złe myśli kierujące was na złe czyny. Sami wiecie, że za złe myśli i czyny do piekła wiecznego, gorącego i czarnego wpadniecie, a gdy to co złe porzucicie, to do wiecznego, szczęśliwego i pięknego Bożego Nieba powrócicie, bo szczęście daje tylko DOBRO – więc piękne dobro wybierajcie a zło na zawsze porzucajcie.
                     Jezus Chrystus Zbawiciel i o panowaniu na całym świecie Pokoju marzyciel”.
                                                              ——————————
                               Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 30.12.23 r.
Króluj nam Chryste! Ojczyzno Ma! Ks. Stefan Ceberek
https://www.youtube.com/watch?v=yKsmJMn0noQ
MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:
Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.
M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA. ( podyktowana przez Pana Jezusa)
Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen

UWIELBIAJMY CAŁĄ TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MARYJĘ NIEPOKALANIE POCZĘTĄ KRÓLOWĘ POLSKI.
 
Nasza ukochana Królowo Narodu Polskiego błagamy Ciebie o prowadzenie nas w tym obecnym światowym chaosie. 
Wszędzie panuje nieuczciwość, cwaniactwo, chytrość, oszustwo i kłamstwo a my Polacy nie umiemy się bronić, bonie wiemy jak, skoro Rząd i Episkopat są obojętni na obecną sytuację gospodarczą, ekonomiczną i polityczną,  
a najbardziej religijną, bo Rząd chce wyrzucić Pana Boga i Ciebie z naszych serc i z naszej Ojczyzny Polski.
 
                          MARYJA MATKA BOŻA I NASZA – KRÓLOWA POLSKI.
                         Święto Matki Bożej Królowej Polski. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja - Twój  Radom
   „Mój Narodzie Polski Ukochany przez Mojego Syna Jezusa Chrystusa wybrany proszę was nie ulegajcie pokusom demonicznym, które są waszym nieszczęściem w rodzinach i w Państwie Polskim. Módlcie się,  Módlcie się, Módlcie się jak umiecie, lecz Modlitwy sercem rozważajcie i dobre uczynki powiększajcie. W waszych rodzinach powinna panować miłość, wierność, subtelność, prawda 
i wyrozumiałość. Porzućcie kłótnie i niezgodę, które są dla lucyfera bardzo wygodne. Zapraszam 
was do Modlitwy RóżańcowejNowenny i Litanie – odmawiajcie a co najważniejsze na Msze Święte przybywajcie i godnie na kolanach z rąk kapłana Najświętsze Ciało Zbawiciela waszego przyjmujcie. Bądźcie gotowi na spotkanie ze Zbawicielem waszym każdego dnia z sercami czystymi i grzechami usuniętymi i odpokutowanymi. Bardzo was kocham Polacy bo znam was i mogę na was zawsze liczyć a z odwagą i wiernością stańcie po stronie Boga Wszechmogącego z czystymi sercami Bogu zaofiarowanymi i oddanymi. Amen.
                                                                    ————————————–
                  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i Maryją Królową Polski – 30.12.23 r.                        
                                    Przyjaciele BOGA Najwyższego - 21.00 Apel Jasnogórski ❤️ 🙏 Jestem 🙏  Pamiętam 🙏 Czuwam 🙏 | Facebook
 
Z Dawna Polski Tyś Królową
https://www.youtube.com/watch?v=JHGW4cg8Ogo
 
Apel Jasnogórski – Maryjo Królowo Polski
https://www.youtube.com/watch?v=5Rp2fO3URAo
 
Opcja na świętość: życie z Maryją – ks. Sławomir Kostrzewa
https://www.youtube.com/watch?v=z_e4zhH4L7o

KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA KRÓLOWA POLSKI

Panie Jezu bardzo proszę o Twoją decyzję w sprawie naszej Strony internetowej APOKALIPSA CHRYSTUSA  KRÓLA – czy powinniśmy nadal ją prowadzić? Czy masz Panie Jezu jakieś plany dla nas prowadzących, bo czasy  przyszłe nie są ciekawe. Dlatego pytam, bo od dwu dni mam bardzo pilne natchnienia, abym zapytała   Ciebie nasz kochany Jezuniu, bo zawsze pytam i teraz też a zbliża się Twoja Uroczystość Chrystusa Króla.

PAN JEZUS.

  „Strona nasza nie jest  tak bardzo potrzebna ludziom, bo jest dużo Stron internetowych, a naszaAPOKALIPSA już się napracowała i zwolnijcie proszę jej reklamowanie. Od stycznia następnego  roku zamknijcie, a w grudniu bardzo zwolnijcie. Oczywiście, wiadomości przekazuj innym osobom,  bo nasza Strona nie jest pożądana tak bardzo jak kiedyś, bo już zakończyliśmy Słów Bożych przekazywanie. Inne osoby są powołane, które otrzymują Słowa Boże cały czas aktualne.   Błogosławię ciebie Mieczysławo, Dominikę – naszą wierną katoliczkę i jej rodzinę; kapłana Mateusza z jego oddaniem i Mnie Bogu umiłowaniem; Stanisława – naszego Apostoła, który bardzo dobrze wywiązał się do Książek „Jezuniu Moja Miłości” przygotowywania oraz wszystkie osoby  przygotowujące swoje dusze do Mojego oddania a rodziny swoje nawracajcie i uświęcajcie. Błogosławię naszych czytelników i Boga wielbicieli, którym bardzo pomogły ich Anieli. Dziękuję wam wszystkim Moi kochani katolicy, bo miłowanie wasze dla Nas bardzo się liczy.W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – Amen.A ty Mieczysławo jesteś Nam bardzo oddana.  Ja Jezus Chrystus Przyjaciel i Zbawiciel bardzo was kocham wraz z całą Trójcą Przenajświętsząi Polski Królową, która bardzo wami się opiekuje a ze Świętymi i Aniołami Pokój w Polsce buduje”.

                                                     —————————

               Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 25.XI.23 r.

ৡৣ❤️ Wybrał Cię Sam Bóg…❤️ৡৣ
https://www.youtube.com/watch?v=AERQiSfW5Cg
     UWIELBIAJMY CAŁĄ TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MARYJĘ NIEPOKALANIE POCZĘTĄ KRÓLOWĘ POLSKI.                                
                                    Bezpłatne zdjęcie kierowy kształt robić z róża kwiatem i gałązką na białym tle
♥️Oto nadszedł czas pożegnania ze wszystkimi Korespondentami świeckimi i kapłanami.♥️
Drodzy Polacy Katolicy i Patrioci doczekałam dnia, w którym muszę zakończyć korespondencję z Wami.
Nade wszystko jestem wdzięczna Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu,      że powołał mnie do Misyjnego zapisywania Słów Bożych i powrót na Drogi Święte Boże w pokorze.
    Jestem bardzo wdzięczna Panu Jezusowi Chrystusowi za ukazywanie się w żywej Przenajświętszej Osobie,
za wszystkie rozmowy, pouczenia, rady i wskazówki, a nade wszystko za Łaski uzdrowienia dusz i ciał ludzi, gdyż modliłam się w różnych  intencjach na prośby czytelników naszej Strony Internetowej, która będzie jeszcze otwarta lecz wiadomości nie będą bieżące aktualne. Mój wiek 76 lat powoduje że nie zawsze nadążam z pędzącym czasem wszystko wykonywać a pragnę szczególnie na Modlitwach skupić się i rozważać. 
Nie jestem chora na żadne ogólne choroby ale nie wiem jak będzie dalej bo w tym wieku mogą wydarzyć się różne przykre niespodzianki, które trudno jest wytłumaczyć. 
      Na polecenie Pana Jezusa zakończę 31.12.2023 r. prowadzenie Strony internetowej APOKALIPSA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA i nie będzie uaktualniana, ani wznawiana. W ciągu tych osiemnastu lat mojej Misji trzy razy Strona była atakowana i niszczona przez „obcych”, ale moi przyjaciele, których poznałam w tym czasie 
– szczególnie Stanisław bardzo mi pomagał, przenosił na swój komputer rozmowy Boże i wiadomości ważne. Takim sposobem Strona jest uratowana.
    Moja wdzięczność do Ducha Świętego jest nadzwyczajna, gdyż mną kierował i natchnieniami prowadził Drogami Bożymi i także w Mszach Św. mnie się ukazywał, szczególnie gdy kapłan podnosił Hostię godnie.
Moja – nasza Cudowna ukochana Mateńka Maryja Polski Królowa od lat młodości mnie prowadziła, chociaż JEJ nie słyszałam ale dużo się modliłam i wierność Bogu i Maryi zachowywałam a o co prosiłam to otrzymywałam.
Dziękuję każdego dnia nieustannie Panu Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, że pozwolił mi żyć do tej pory i mogę przepraszać za swoje grzechy, mojej rodziny i wszystkich grzeszników i jak umiem wynagradzać.
Jestem rada że poznałam swoje winy dokładnie bo w poprzednim czasie swoje grzechy łagodziłam i błądziłam
Dziękuję bardzo Mojej Miłości, że mogłam wyjechać do USA i miałam dużo czasu na czytanie książek Mistyków
i Kapłanów, dzięki którym swoje życie rozważałam, grzechy rozpoznawałam i za nie pokutowałam.
    Przepraszam wszystkie Osoby, które obrażałam i Panu Bogu je polecałam. Każdy człowiek jest grzesznikiem cały czas do zakończenia życia, a mnie bardzo zależy, aby wszyscy ludzie mogli i chcieli być bez winy, a taki stan serca i duszy zapewni tylko Pan Jezus Chrystus Król Polski bo gdy będzie oficjalnie uznany przez Episkopat i Rząd Królem Polski, to zamieni nasze serca na miłosierne Panu Bogu wierne i nikt nie będzie grzeszył, bo każdy będzie panującą sytuacją pokojową się cieszył. Dlatego walczę Modlitwą i piszę listy do Episkopatu i do Rządu, aby nie odwlekali tej wspaniałej czynności, bo Pan Bóg nie chce wojny, gdyż stworzył ten piękny świat, na nim ludzi – każde stworzenie i pragnie, aby zawarli pokojowe porozumienie, aby każdy człowiek mógł z Błogosławieństwem Bożym szczęśliwie żyć. Naszą Ojczyznę Polskę wybrał Pan Jezus Zbawiciel i pragnie aby nie było popełnianych grzechów, a szczególnie morderstw od dzieci począwszy, bo współżycie małżonków powinno być w miłości zaplanowane aby na pięknej Ziemi mogło być dla każdego człowieka, ptaków i zwierząt miejsce zaplanowane i przez wszystkich  z miłością i radością oczekiwane. 
A wtedy Pan Bóg w Trójcy Świętej  Jedyny będzie naszym Przyjacielem i wszyscy będą mogli żyć z Bogiem 
w przyjacielskim porozumieniu. Mieczysława Kordas  ♥️♥️♥️

❤️

ৡৣ❤️ Wybrał Cię Sam Bóg…❤️ৡৣ
https://www.youtube.com/watch?v=AERQiSfW5Cg

Modlitwa o Pokój na świecieBoże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i dobre czyny, daj swoim sługom pokój, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PIOSENKA DLA POLAKÓW
W Ojczyźnie – Króluj nam !

Moja pieśń na dzień dzisiejszy – Vox Eremi
https://www.youtube.com/watch?v=0G6Niz6D0gY
Boże nie pamiętaj, że kiedyś było źle.
https://www.youtube.com/watch?v=BmZlWFFkX00
Niech żyje Chrystus Król, Viva Christo Rey
https://www.youtube.com/watch?v=rbuaHnOFCvc

 

Weszliśmy w czas ciemności. Znaki z Watykanu i Warszawy
nie pozostawiają złudzeń…
https://www.youtube.com/watch?v=KIfUVtJiYgc
Tydzień IV – KONIEC CZASU – Czy SPOWIEDŹ może przynieść RATUNEK?
https://www.youtube.com/watch?v=eaOSkMaGVHY&t=720s
„Ludzie byli wstrząśnięci” Wszystko ma SENS || #1 TAJEMNICA
https://www.youtube.com/watch?v=NR5dK-ba5jsONI ŻYJĄ W NAS | Wzruszające kazanie ks. Mateusza Szerszenia CSMA
https://www.youtube.com/watch?v=rvMPcauMgdk
CHABAD LUBAWICZ – GOŹNA SEKTA!!!
GRZEGORZ BRAUN, gaśnica i CHANUKA w Sejmie – Czy to po katolicku? 
https://www.youtube.com/watch?v=y9E0eFhvX-o
Denuncjatorzy i filantropi… Monika Jaruzelska
https://www.youtube.com/watch?v=mbsV6YiDwvY
Przecież każdy człowiek i Tusk także zna zasady rządzenia politycznie Polską i Polakami – czyli władzę oddał lucyferowi bo lubi kolor czarny jak jego serce i sumienie jest.

 

JAK ZNAMY HISTORIĘ, TO ŻYDZI ZAWSZE OD POCZĄTKU WALCZYLI Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM 
ZAWSZE PRZEGRYWALI. GDYBY ŻYDZI ZAPRZYJAŹNILI SIĘ Z WŁAŚCICIELEM ŚWIATA, TO NIE MUSIELIBY NAPADAĆ NA INNE KRAJE JAK NA POLSKĘ BO RZĄDZILIBY CAŁYM ŚWIATEM Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM W POROZUMIENIU POKOJOWYM – PRZYJACIELEM I NIE BYŁOBY WOJEN.

 

Koronka do Dzieciątka Jezus – wg, wizji Zofii Nosko
„OJCZYZNĘ ODZYSKAMY PRZEZ ODZYSKANIE RODZIN – rozmowa z Ks. Markiem Bąkiem” 
 
Podsumowanie starego roku. Czy Polacy są jeszcze w większości katolikami? Ksiądz Marek Bąk

https://banbye.com/watch/v_gvfD9lWzYxl1

 
SKANDAL w Archidiecezji Wiedeńskiej
https://www.youtube.com/watch?v=JUjLQNcze1g
 
o. Augustyn Pelanowski – Nie ma już czasu. Część 5.
https://www.youtube.com/watch?v=mj6wq5r8MNQ
 
Opcja na świętość: życie z Maryją – ks. Sławomir Kostrzewa
https://www.youtube.com/watch?v=z_e4zhH4L7o
 
JAK POKONAĆ TRUDNOŚCI? | ks. Mateusz Szerszeń CSMA
https://www.youtube.com/watch?v=nUiRNdAjvns
 film„OJCZYZNĘ ODZYSKAMY PRZEZ ODZYSKANIE RODZIN – rozmowa z Ks. Markiem Bąkiem” YouTube
Kicz speluna w Warszawie. Kto stoi za bluźnierczą restauracją? Czemu obrażają tylko katolików?
https://www.youtube.com/watch?v=rMKLXDObXuY
 

Papież to nie wiejski proboszcz
https://www.youtube.com/watch?v=YBihvwnuygU
 
ROK 2024? ZASKAKUJĄCA PROGNOZA POSPIESZALSKIEGO
https://www.youtube.com/watch?v=NuCYU4_n2KI
Kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej?
Odc. 795 dr Leszek Sykulski
https://www.youtube.com/watch?v=jfxBDcWCovY
 
Tajemnicze NIEZIDENTYFIKOWANE rakiety latają nad Polską
https://www.youtube.com/watch?v=499e1LRuOcY

Prośba o pomoc gdyby ktoś jeszcze chciał i mógł  wspomóc nasze dzieło w Łopiennie….
https://zrzutka.pl/5evh4e
z modlitwą pozdrawiamy i życzymy Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
siostry ze Starego Domu Polskiego w Jerozolimie.”

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Łopiennie
62- 213 Łopienno 119
tel. 61 427 08 90
tel. kom. 668 689 360
e-mail: kontakt@dpslopienno.com.pl
Numer konta Santander:
71 1090 1375 0000 0000 3700 4665

   Życzę błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

 

Kochana Mieciu z okazji Twoich imienin, ślę bukiet najserdeczniejszych życzeń wiary, miłości, radości i błogosławieństwa Bożego, życzę Ci spokoju i pogody ducha, oraz zdrowia i szczęśliwych chwil każdego dnia. 

Dobry Bóg niech Cię chroni i strzeże, a Mateńka Boża Maryja ukryje w Swoim Niepokalanym Sercu.

Z Panem Bogiem!

Bożenka

ৡৣ Wybrał Cię Sam Bóg…ৡৣ
https://www.youtube.com/watch?v=AERQiSfW5Cg

 

  Na święto radosne, Dziecię Jezus się narodzi, z każdym rokiem jesteśmy starsi, 

          ale duchem młodzi, niech spokoju nikt nie zakłóci tylko kolędę zanuci.

 

              Ż Y C Z E N I A
Niech narodzenie Dziecięcia Jezus przyniesie do Waszego życia nowe światło, nadzieję,   
oświeca drogi codziennego życia, i pomaga życie czynić szczęśliwym.
Niechaj zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne ciepła i radości, 
niech będą dla Was błogosławieństwem !
Boże Narodzenie 2023

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kochani,
z okazji Świąt zainspirowana fraszką-życzeniami naszej tłumaczki Wandy, w tej sytuacji Polski i Świata, życzę abyśmy się wszyscy DOPCHALI  do właściwego ŻŁOBU  – tego Chrystusowego, w Grocie Betlejemskiej, abyśmy mieli w nim schronienie na to co przyjdzie i na wieczność.

 

 

Opamietajmy się! Przestańmy grzeszyć! Dzieciątko Jezus Płacze Krwawymi Łzami!

 
Modlitwa do Krwawych Łez Najświętszego Dzieciątka Jezus

O Najświętsze Dziecię Jezus, racz przyjąć moją modlitwę dla zasług Twojej Męki, Twojego cierpienia i Krwawych Łez, które wylewasz dla naszego zbawienia. Ocal moją duszę i dusze wszystkich tych, których Tobie polecam. Twoje Krwawe Łzy są ratunkiem i ocaleniem dla dusz ginących. Ratuj nas i cały grzeszny świat i bądź naszym zbawieniem. Amen.

 
OPIS CUDU KRWAWYCH ŁEZ

We włoskim mieście Cava de Tirreni / Salerno/, od 24.10.201lr. Figurka Dzieciątka Jezus została wystawiona do publicznej czci, gdyż od października 2010 płacze Krwawymi Łzami. Figurkę przywiózł z pielgrzymki do Ziemi Świętej jeden franciszkanin. Zmęczony podróżą, nie rozpakowując bagaży poszedł spać. Rano budzi go delikatny głos: „Otwórz Mnie – duszę się”. W pierwszej chwili pomyślał o zmarłej matce, potem otworzył pudełko i zobaczył, że figurka płacze Krwawymi Łzami. Pokazał to swojemu biskupowi, który akurat tego dnia przebywał w klasztorze i Figurkę zabrano do badania. Wyniki wskazują na Krew Ludzką i to taką samą jak na Całunie Turyńskim. Po roku badań, które zakończyły się pozytywnym rezultatem oddano Ją wiernym do czci.

 
„W Sejmie NIE POWINNO być ŚWIĘTA Chanuki?! Potężny SPÓR na WIZJI.”
 
 
Z Ziemi Świętej, z Betlejem, w dniu Wigilii Bożego Narodzenia, z ust duchownego chrześcijanina:
 

Polski punkt widzenia: Ks. prof. Waldemar Cisło (23.12.2023)

 

 

                                  Matka Boża z Medjugorje
„Drogie dzieci! Niosę wam mego Syna Jezusa, by wypełnił pokojem wasze serca, gdyż On jest Pokojem. Dziatki, szukajcie Jezusa w ciszy swego serca, aby narodził się ponownie. Świat potrzebuje Jezusa, dlatego dziatki szukajcie Go poprzez modlitwę, bo On codziennie daje się każdemu z was.”
 
Dziś Matka Boża przyszła odświętnie ubrana z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Jezus wyciągnął rękę na znak błogosławieństwa, a Matka Boża modliła się nad nami w języku aramejskim.
 

MEDJUGORIE – Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2023 – PRZESŁANIE KRÓLOWEJ POKOJU
https://www.youtube.com/watch?v=7_BeMqxiNJ8

 

Bosak: nie ma planu usunięcia Grzegorza Brauna z Konfederacji 

| #RZECZoPOLITYCE

 

https://www.youtube.com/watch?v=AAC_X6VIMMQ&t=937s

 

MÓJ KOMENTARZ –

Ten – Red Jacek Nizinkiewicz prezentuje informacje niczym przemówienie Gomułki ze zdartej płyty. Już niemal cała zacna część Polski wie czym pachnie podwórko Prezydenta A. Dudy 'Judy’ Kornhauzera i jego popleczników z sekty Chabad-Lubawich, a tenże Redaktorek zadaje pytania niczym uczeń podstawówki. Sejm RP to nie jest miejsce dla szabesgojów i przykrej tradycji Hanuki. Sejm RP to miejsce dla Polaków i rozstrzygania spraw narodowych. G. Braun jest bohaterem i pionierem krzewienia polskości, a nie jak D. Tusk „Rudy’ dla którego – 'Polskość to nienormalność’ za co został Premierem RP. Wstyd Redaktorku – 'ucz się ucz, bo nauka to patriotyzmu klucz’. Leszek M

Arcybiskup Viganò: F

Zdjęcie krzyża, wprowadzenie flagi UE. Pierwsze decyzje nowego wojewody lubelskiego

ałszywy prorok Bergoglio winny całkowitej apostazji

 

CUDOWNA BROŃ I DUMA CHABADU – DR NAFTALI BERG, POMYSŁODAWCA I PROMOTOR HAARP
Oj Maluśki, Maluśki – Zespół „Pieniny” – Krościenko nad Dunajcem

ZMIANA WŁADZY I MOŻLIWE ”OPERACJE FAŁSZWEJ FLAGI” NA TERENIE POLSKI

Wał Kamińskiego, jak to Pan Kamiński przyniósł walizkę z pieniędzmi do biura Pana Leppera. Niech odpowiedzą broniący TVP, dlaczego PiS zamkną najstarsze pismo Polskie za swojej kadencji.
Chryste, przepraszam Cię za moje grzechy.
„Zatwierdzono zmiany ludzkiego genomu | Dr Magdalena Kordon”

 

 

Wiersz K. Węgrzyna pt. „PACIERZ ZA POLSKĘ.” proszę o podanie w mediach i wśród znajomych – BÓG ZAPŁAĆ.

Pozdrawiam. Grzegorz.

 

PS…POLEXIT – POLEXIT – POLEXIT

 

DLACZEGO G. BRAUN ….(wysłuchaj do końca, bo na końcu zaczyna się obłudna naracja)

https://youtu.be/xKsA3hdgHEA?si=f1ncWMZIAWayv6HP

 

KTO NAPRAWDĘ ZABIŁ KS. JERZEGO POPIEŁUSZKĘ…..(dzieci tych diabłów SB-eków w dalszym ciągu rządzą Polską)

https://youtu.be/kukDFaljbHM?si=EZoyp5JUCdJcw1YC

#MuremZaBraunem Pikieta poparcia pod Sejmem RP

https://www.youtube.com/watch?v=4__btrCtjkE

Czy przegraliśmy Polskę? Miśko: Przynajmniej dwa pokolenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=BWJJE8lKchU

DR. ANNA MANDRELA rozmawia z KRZYSZTOFEM BALIŃSKIM

o wpływach żydowskich w Polsce np. Chabad Lubawicz..( proszę wysłuchaj i zachowaj)

https://youtu.be/vv01EEcqGYI?si=w3sNy2H1Ztdmu-5B

         

 MODLITWY


O Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i błagam Cię przez wstawiennictwo Twej Świętej Matki, wspieraj mnie w tej potrzebie, którą Ci dziś przedstawiam (…), gdyż wierzę mocno, że jako Bóg możesz wszystko uczynić. Oczekuję z ufnością otrzymania  Twej świętej łaski, kocham Cię z całego mego serca i ze wszystkich sił mojej duszy. Żałuję szczerze, żem Cię obraził grzechami i proszę o łaskę, abym już ich więcej nie popełniał. Postanawiam przeto nigdy już Ciebie nie obrażać i raczej wszystko wycierpieć, aniżeli w czymkolwiek Tobie się nie podobać! Pragnę odtąd wiernie Ci służyć. Dla miłości Twej, o Boże Dziecię, będę kochał bliźniego swego jak siebie samego. O, Dziecię Wszechmocne, o Jezu, błagam cię jeszcze raz, wesprzyj mnie w tej potrzebie.  Daj mi łaskę posiadania Ciebie w wieczności z Maryją i Józefem świętym, abym mógł Ciebie chwalić wraz z Aniołami całego niebieskiego dworu. Amen.

tekst na podstawie modlitwy objawionej przez Matkę Bożą w 1638 roku
karmelicie ojcu Cyrylowi – modlącemu się w kaplicy klasztoru karmelitańskiego w Pradze


O Jezu, moja miłości i Dobro najwyższe, Zbawicielu i Boże mój, cześć Ci oddaję i błogosławię Cię za tę szczęśliwą chwilę, w której raczyłeś stać się człowiekiem. Wychwalam ową świętą noc, w którą na ten świat przyszedłeś i raczyłeś się narodzić jako uboga Dziecina. Dzięki Ci składam, o Najsłodszy Odkupicielu, za tyle dowodów miłości Twojej, błagam Cię przez owe pierwsze boleści, które dla mnie poniosłeś, przez te pierwsze łzy, które dla mnie w stajence wylałeś, przebacz mi wszystkie grzechy moje, daj mi łaskę, abym je mógł przez całe życie opłakiwać i nimi się brzydzić, tak jak ich teraz nienawidzę i nimi się brzydzę. Amen.


Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, upragnione przez wszystkie narody, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, Królu aniołów, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, bądź uwielbione!
ŹRÓDŁO – 
LINK


Modlitwy do Dzieciątka Jezus
 

„Dziecko jest najpiękniejszym
darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Boga”
„W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca – obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei”.

                              święty Jan Paweł II                                                                                                                                                 

Starożytna tradycja głosi, że nabożeństwo do Jezus ma swoje początki na przepięknej, w Izraelu, niedaleko Nazaret. Tam pod opieka rodziców – Józefa i Maryi oraz dziadków – i Anny często przychodził, aby się modlić. Gromadzili się tam też inni pobożni ludzie, przejęci skutecznością modlitwy z Boskim Dzieciątkiem. Do tej tradycji nawiązały zakony karmelitańskie szerząc wszędzie pobożność do Dzieciątka Jezus. W wieku XIII ŚW. Antonii z Padwy, a w wieku XVI św. Kajetan byli sławnymi czcicielami Boskiego Dzieciątka, lecz największa sławę Dzieciątka głosiła św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża (ok. 1550). Wszyscy oni przez pośrednictwo Dzieciątka Jezus zawsze byli wysłuchani. Jezus powiedział: Wszystko, o co prosicie przez przyczynę Mojego Dziecięctwa, otrzymacie i niczego wam nie odmówię.

KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS

Uwielbiamy Cię Dziecię Jezus, Synu Boży, pełen Ducha Świętego.
Ojcze nasz… A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.
Wychwalamy Cię Maryjo, pełna łaski u Boga, Dziewicza Matko Dziecięcia Jezus.
Ojcze nasz… A Słowo stało się…

Pozdrawiamy Cię Józefie, troskliwy i pełen poświęcenia Opiekunie Dziecięcia Jezus.
Ojcze nasz… A Słowo stało się…

Na cześć dwunastu dziecięcych lat Pana Jezusa:
po każdej tajemnicy: Zdrowaś Maryjo… A Słowo stało się…

1. Zwiastowanie i Wcielenie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Oczekiwanie narodzenia Jezusa – niegościnność Betlejem
4. Narodzenie Dzieciątka Jezus – pokłon pierwszych ludzi – pasterzy
5. Obrzezanie i nadanie Najświętszego Imienia Jezus
6. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni – proroctwo Symeona i Anny
7. Pokłon Trzech Mędrców
8. Mord dzieci i ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu
9. Pobyt w Egipcie

10. Powrót z Egiptu do Nazaret
11. Życie w Nazarecie
12. Dwunastoletni Jezus w świątyni.

Boskie Dzieciątko Jezus Twoimi jesteśmy
i do Ciebie należeć chcemy

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, spraw, aby nasze rozważanie Tajemnicy Narodzenia Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, przyniosło nam łaski potrzebne w doczesnym i przygotowało nas do szczęścia wiecznego. 

Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pozdrawiam Cię, o Dziecię Jezus, pełne łaski. Pokój i miłosierdzie są z Tobą. Ty jesteś najpiękniejszym z synów Ludzkich i błogosławionym owocem Najczystszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi. O Jezu, Tyś jest wszechpotężnym Panem nieba i ziemi! W Ciebie wierzę, w Tobie całą nadzieję pokładam i proszę, wysłuchaj mnie, bo Ty wszystko możesz.

Minuta dla Dzieciątka Jezus

Błogosław mnie Dzieciątko Jezus! I wstawiaj się za mną nieustannie! Oddalaj ode mnie teraz i zawsze grzech. Jeśli potknę się, wyciągnij ku mnie Twą pomocną dłoń. Jeśli nawet sto razy upadnę, Ty sto razy podnieś mnie. Jeślibym o Tobie zapomniał, Ty nie zapominaj o mnie nigdy. Co się ze mną stanie, jeśli Ty mnie opuścisz? We wszelkich niebezpieczeństwach bądź ze mną. Chcę żyć i umierać w Twoich rękach. Pragnę by moje życie było dla Ciebie radością. Nie zostawiaj mnie Jezu, lecz wejrzyj na mnie z miłością. A na końcu drogi mojego życia okaż mi zbawienie i daj udział w Twojej chwale. Niech Twoje błogosławieństwo będzie ze mną dzisiaj i na zawsze.
Amen. Alleluja. (Chwała Ojcu…).

Modlitwa o pogodę ducha

Dzieciątko Jezus, Ty jesteś Królem Pokoju, pozwól mi przyjąć bez szemrania rzeczy, których nie mogę zmienić. Ty jesteś umocnieniem chrześcijan, daj mi siłę do zmiany tego, co mogę ulepszyć. Ty jesteś odwieczną mądrością,

pouczaj mnie w każdej sytuacji, co powinienem zrobić dla większej chwały Boga i co jest większym dobrem dla ludzi. Błagam Cię przez Twoje święte dziecięctwo, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa Dzieci Fatimskich i każdego dziecka – pragnieniem serca Maryi

Modlitwa w przeciwnościach

BOSKIE DZIECIĄTKO JEZUS:
W moich trudnościach i kłopotach – wspomagaj mnie
Od nieprzyjaciół duszy mojej – wybawiaj mnie
W moich błędach – oświecaj mnie
W moich wątpliwościach i zmartwieniach – pokrzepiaj mnie
W moich chorobach – uzdrawiaj mnie
Kiedy mnie spotka upokorzenie – podnoś mnie
W chwilach pokus – broń mnie
W godzinach smutku i rozpaczy – pocieszaj mnie
W Twoim kochającym sercu zachowaj mnie
W Twojej niepojętej wszechmocy strzeż mnie
W Twoich otwartych dłoniach ochraniaj mnie

Módlmy się.
O mój Jezu dobry, zbliżam się do Ciebie z sercem przepełnionym najczulszą miłością i wdzięcznością. Składam Ci hołd czci i dziękczynienia, a czując moją niegodność błagam Cię, Boskie Dziecię, oczyść moje serce Twoim spojrzeniem pełnym miłosierdzia, a rączką, którą cały świat błogosławisz, przygarnij do swego litościwego serca i wysłuchaj moich próśb. Amen.

Modlitwa ufności do boskiego Dzieciątka

Dzieciątko kochane mojego życia,
Radości wszystkich chrześcijan,
Łaskę, której potrzebuję, 

Powierzam Twoim błogosławionym rękom.
Ojcze nasz…
Ty znasz moje winy i potrzeby,
Więc cały się Tobie powierzam,
Daj pokój w przeciwnościach
I ulżyj sercu memu.
Zdrowaś Maryjo…
I choć na Twoją miłość nie zasługuję,
Spraw, niech nie biegnę ku Tobie na próżno,
Ponieważ Jesteś Synem Boga,
I ratunkiem chrześcijan.
Chwała Ojcu…
Wspomnij Dzieciątko Święte,
Że nigdy nie słyszano,
Aby ktokolwiek wzywając Ciebie,
Pozostał bez Twojej pomocy.
(wzbudzenie intencji)
Dlatego z wiarą i ufnością, 

Z pokorą i skruszonym sercem,
Napełniony miłością i nadzieja,
O tę szczególną łaskę Ciebie proszę.

 

Boskie Dzieciątko Jezus – Błogosław nam!

A teraz słuchaj swojego Zbawiciela:

Przyjacielu!
Znam Twoje problemy i chcę Ci pomóc.
Ze mną nie zginiesz.
Gdzie Ja jestem nie ma się czego lękać.
Zaufaj mi.
Kto Mnie kocha, otrzyma zbawienie.
Jestem zwycięzcą śmierci, piekła i grzechu.
Ten, kto jest ze Mną, zawsze zwycięży!

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO
DZIECIĄTKA JEZUS

Najświętsze Dziecię Jezus – synu Ojca
Przedwiecznego – kocham i wielbię Ciebie.

– w którego przyjściu poznajemy miłość Boga Ojca,
– jedyna nasza droga do domu Ojca Niebieskiego,
– przychodzące w mocy ducha Świętego,
– odwieczna światłości,
– dla którego stworzony został cały świat,
– Sługo Boży, Emanuelu zapowiedziany przez Proroków,
– zachwycone Niepokalanym Sercem Matki,
– błogosławiony owocu łona Najświętszej Dziewicy,
– poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej,
– wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę miłości,
– nauczycielu całej ludzkości, 

– dające radość świętemu Janowi w łonie matki,
– błogosławiące świętą Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka,
– Wszechmocny, uwielbiony przez Maryję w Jej pieśni,
– Światło nocy betlejemskiej i wszystkich nocy,
– Światłości wiekuista, utęskniona w mrokach Czyśćca,
– radości śpiewających aniołów,
– przynoszące na ziemię pokój ludziom dobrej woli,
– powierzone przez boga Ojca opiece przeczystego Józefa,
– nazywane synem Cieśli,
– zjednoczone ze świętym Józefem więzią wzajemnej miłości,
– z miłością przyjmujące pasterzy i wszystkich ubogich,
– przyjmujące dary serc Trzech Króli i wszystkich narodów,
– zagrożone przez nienawiść „Herodów” wszystkich czasów,
– wypędzone z serc, opanowanych przez szatana i grzech,
– szukające pokarmu miłości w naszym domu, 

szukające ciepła miłości w moim sercu,
– obecne w rodzinach złączonych modlitwą,
– szukające „Symeonów”, którzy wezmą Cię w objęcia,
– będące znakiem, któremu sprzeciwiać się będą,
– nadziejo i pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku,
– dające Niebo tym, którzy duchem upodobnili się do dziecka,
– przez Twą ucieczkę do Egiptu, pociecho wygnańców Ojczyzny,
– wzrastające w łasce u Boga i u ludzi,
– radości Rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin,
– wzorze posłuszeństwa rodzicom,
– miłujące ubóstwo, cichość i pokorę,
– wzorze czystej i radosnej dziecięcej zabawy,
– doskonałe we wszystkich swoich myślach, słowach i czynach,
– straszliwy Sędzio tych, którzy gorszą dzieci i młodzież,
– nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu,
– „rodzące się” w tajemnicy ofiary Mszy Świętej na ołtarzach świata,
– spragnione wielkiej miłości kapłanów,
oddające się nam w chlebie, Hostii Przenajświętszej,
– Sercem swoim ogarniające nas i wszystkich ludzi,
– nasza Miłości teraz i na wieki.

Jezu cichy i pokornego Serca Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się.
Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc swego jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej miłości i łasce, a gdy staniemy się jak dzieci – czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym mieszkasz i królujesz wraz ze swoim synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.”

MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS

O Jezu, miłości moja i Dobro moje najwyższe. Zbawicielu i Boże mój, cześć Ci oddaję i błogosławię Cię za tę szczęśliwą chwilę, w której raczyłeś stać się człowiekiem. Wychwalam ową świętą noc, w której na ten świat przyszedłeś i raczyłeś się narodzić jako uboga Dziecina. Dzięki Ci składam, o najsłodszy Odkupicielu, za tyle dowodów miłości Twojej. Błagam Cię, wspominając te pierwsze łzy, które dla mnie w stajence wylałeś, o przebaczenie wszystkich grzechów moich, łaskę serdecznego żalu za nie i mocnej poprawy. Amen.


PRZESŁANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
NIEDZIELA, 26 listopada 1989 roku,wigilia siódmej rocznicy objawienia

„Moje dzieci, Jezus powiedział do Piotra: <<Ty jesteś skałą, na której zbuduję mój Kościół>>. A Ja mówię teraz: <<Wy jesteście sercem, w którym Jezus Chrystus zbuduje swą JEDNOŚĆ>>. Chcę, abyście się modlili o pokój, od tej chwili i aż do wspomnienia zmartwychwstania”.

 

Politycy rządzący Polską koniecznie niech zapraszają imigrantów do swoich pałaców, domów, garaży – wszędzie ale tylko i wyłącznie do swoich posiadłości i także niech wszystko kupują im za swoje pensje milionowe a nas niech nie okradają. UNIA powinna dbać o swoich członków o Państwa członkowskie a nie o całą Afrykę. Niech pomagają im za swoje milionowe pensje w ich krajach.

Tego Polacy chcieliście? Jakiekolwiek były Wasze intencje, tak wybraliście. Nawała migrancka właśnie rusza


Dość zamiatania patologii pod dywan przez TVN – Kamil Rozalski

PJJ NEWS Rafał  Piech 
NOWA HOLECKA – NOWE TVP
 
Niemcy ATAKUJĄ Tuska. „Skończcie To Bezprawie”.
 
Ks.Daniel WACHOWIAK zaprasza. Nowy Wojewoda Lubelski usunął KRZYŻ
 
NOWA GAZETKA. Duda jest zirytowany słowami Kaczyńskiego
 
BIBLIA AUDIO

 


Ks. Adam Skwarczyński, najnowsza rozmowa
Jako 4 latek był przed tronem Boga i szykuje się już na powrót, mówi o tym co się wydarzy obalając mit wmawiamy o zmianie klimatu.

 

 

Tu jest Polska, a nie Polin! Z życzeniami wesołych Świąt
(nie-chanukowych) Grzegorz Braun
 
CHANUKA W POLSKIM SEJMIE! DELEGACJA Z WIEŃCEM ADWENTOWYM W KNESECIE? PJJ www.pjj,org.pl Rafał Piech
https://www.gloria.tv/share/ycjMCTzumKaW44MRMo62QQbnP
 
W OBRONIE POSŁA GRZEGORZA BRAUNA !!! 

 

https://gloria.tv/post/QMDeQB8nPb8J4nxrpKkBaUgRa

Katolicyzm a chabad – lubawicz

https://www.youtube.com/watch?v=y9E0eFhvX-o

 

Prośba Matki Bożej

 

MATKA BOŻA Z MEDJUGORIE PRZEKAZAŁA PILNE WEZWANIE DLA POLSKI ABY MODLIĆ SIĘ LITANIĄ DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ZA POLSKĘ OD DZIŚ PRZEZ 9 DNI. KTO MOŻE, TO PROSZĘ NIECH SIĘ MODLI  I NIECH PRZEKAŻE TEŻ WIADOMOŚĆ DALEJ. BARDZO PILNA WIADOMOŚĆ.

Życzenia świąteczne 2023

Jak obyczaj stary każe,
według ojców naszej wiary,
pragnę złożyć Wam życzenia,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2023r.
Niech ta Gwiazdka Betlejemska,
która zaświeci Nam o zmroku,
zaprowadzi Was do szczęścia

i radości oraz Błogosławieństwa Bożego w Nowym 2024 Roku!. 

życzy dla Naszej Mieczysławy wraz z całą rodziną ,Mieczysław z żoną Henryką.

 

Merry Christmas – Zdrowych i Wesołych Świąt

 

ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

MERRY CHRISTMAS

Edward Wojciech Jeśman

Polish American Strategic Initiative (PASI)

& Polish American Congress of Southern California