Panie Jezu otrzymuję różne wiadomości oraz Orędzia o przyszłości świata i Polski ale pełne lęku wojennego nowych chorób, grzesznego życia ludzkości oraz coraz mniej w sercach ludzi szacunku do Boga i bliźniego bez miłości.
 
                                ORĘDZIE PANA JEZUSA NA 2024 ROK.
                 Jezus Król Polski - 06 - Obraz religijny :: terrasanta.pl
         
      „Mój ludu Polski przez siły nieprzyjacielskie nieustannie atakowany – nie poddawajcie się złemu duchowi, który teraz nagminnie obraduje dla twojej całkowitej zagłady i zguby. Do Rządu i do Episkopatu dostają się wrogowie Moi i wasi i chcą odebrać Narodowi Polskiemu przez Boga Ojca Wszechmogącego wam podane Łaski i szlachetne Dary. My w Niebie nie rozumiemy biskupów, którzy wiedzą z Pisma Świętego i z historii ogólnoświatowej, że Bóg zawsze zwyciężał, bo Naród Żydowski nigdy nie chciał być posłuszny Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Mnie Zbawicielowi oraz Świętemu Duchowi. Przecież oni wszyscy wiedzą – ci ludzie polityczni i duchowni, że zawsze przegrywali i tak jest do tej pory. Dlaczego wojują z innymi państwami różnymi sposobami, a powinni od początku zaprzyjaźnić się z Nami, a wtedy byliby Narodem przez Boga wybranym. Bóg jest Miłością a oni walczą z innymi tylko nienawiścią i złością. Bóg w Trójcy Świętej jeszcze czeka, że opamiętają się rządzący krajami i przestaną walczyć armatami, nabojami i atomami i ustanowią POKÓJ na całym świecie a jak ….. to wszyscy wiecie. Bóg Ojciec wie, co każde Państwo powinno uczynić aby zapanował Pokój w sercach i na całym świecie między Narodami to niech pytają Nas Drodzy Kapłani a oni wywyższają się sami, bo w tej chwili jest lucyfer między wami i wszystkich dręczy pokusami. 
                  TYLKO BÓG JEST JEDYNYM RATUNKIEM NA ZAPANOWANIE POKOJU I ZGODY
                                                  MIĘDZY LUDŹMI I NARODAMI.
Z historii wiecie, że gdy w państwach panował Król politycznie, to był porządek – tak i obecnie powinien panować Król religijnie i politycznie a tylko Bóg Jezus Chrystus KRÓL POLSKI i każdego Narodu uznany legalnie i uroczyście Ustanowi POKÓJ i BEZPIECZEŃSTWO na Planecie Ziemi dla każdego Narodu. Ja przed laty razem z Maryją Królową Polski wybrałem Naród Polski i opiekowaliśmy się razem wami lecz obecnie nadeszły tragiczne czasy bo wtargnął do władz politycznych i religijnych lucyfer ze swoimi demonami – tragicznymi podpowiedziami i radami  większość Państw zniewala,  a obecnie Polaków i dlatego dla Polski, ale i całego świata jest jedyna rada – UZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA BOGA KRÓLEM POLSKI, a wtedy Moje Boże Łaski Cudownie zamienią serca ludzi na miłosierne i tylko Przenajświętszej Trójcy wierne i Maryi waszej Królowej, która zmieni sytuację polityczną i religijną na Pokojową, spokojną, miłosną i uczuciową. Wojny i wszystkie tragedie ustaną, a ludzie z sercami demonicznymi powrócą sami do Mnie Boga Zbawiciela i nie będzie żadnego mąciciela.  Mój Ukochany Narodzie Polski – przemawiam szczególnie do Moich Apostołów, bo mają jeszcze Moc Moją, aby zmienić kierunek życiowej drogi na Boże Tory i odejść od błądzącej żydowskiej Tory. Zaprzyjaźnijcie się z Władcą – Właścicielem świata całego i pozostańcie na Bożej Ziemi z sercami nawróconymi w których miłość i miłosierdzie zniszczy wasze złe myśli kierujące was na złe czyny. Sami wiecie, że za złe myśli i czyny do piekła wiecznego, gorącego i czarnego wpadniecie, a gdy to co złe porzucicie, to do wiecznego, szczęśliwego i pięknego Bożego Nieba powrócicie, bo szczęście daje tylko DOBRO – więc piękne dobro wybierajcie a zło na zawsze porzucajcie.
                     Jezus Chrystus Zbawiciel i o panowaniu na całym świecie Pokoju marzyciel”.
                                                              ——————————
                               Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 30.12.23 r.
Króluj nam Chryste! Ojczyzno Ma! Ks. Stefan Ceberek
https://www.youtube.com/watch?v=yKsmJMn0noQ
MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:
Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.
M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA. ( podyktowana przez Pana Jezusa)
Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen