„NADESZŁY DNI NOEGO”
Podczas Modlitwy Różańcowej w niedzielny poranek nagle widzę przed sobą krajobraz z polami, drzewami i polną, piaszczystą drogę o nierównych brzegach a na niej stała Maryja ubrana w niebieską suknię przepasaną paskiem w talii i nakrycie na głowie biało-niebieskie jak zawsze i patrzyła bardzo smutna wprost płakała raz w prawą a raz w lewą stronę. Ja patrzę na prawą stronę i widzę niżej duży plac zapełniony małymi budynkami – chatami jak na tamten czas Noego i dużą ilość siedzących gęsto 
i chodzących ludzi głośno rozmawiającychśmiejących się beztrosko pijących alkohole, coś jedzących 
i nie martwiących się o nic. Zauważyłam jak Matka Boża z niecierpliwością patrzy raz w lewą a raz 
w prawą stronę i jakby zachęcała rękami tych z prawej strony ludzi, aby dołączyli do oddalających się spokojnych ludzi po lewej stronie z plecakami na plecach i torbami idących drogą lekko w górę. Miałam wrażenie, że ci oddalający ludzie wiedzieli ze tam gdzie idą jest ratunek na ocalenie. Ta wizja trwała może 7-8 minut a ja na czas wizji przerwałam Modlitwę. Miałam w pamięci opis takiej sceny przed zalaniem wodą ziemi i tych ludzi, którzy poprzednio śmieli się z Noego budującego duży statek na polecenie Boga Ojca Wszechmogącego. Ja byłam tym widokiem wstrząśnięta i też byłam smutna, bo rozumiałam, że obecnie też zbliżają się kataklizmy i wojny a powód: nieposłuszeństwo Panu Bogu przez biskupów w Episkopacie w Polsce, bo od Polski zacznie panować Pokój na Ziemi, gdy będzie Jezus Chrystus uznany AKTAMI OFICJALNIE przez RZĄD i EPISKOPAT KRÓLEM POLSKI, lub kataklizmy i wojny – straszna tragedia będzie siała śmierć i zniszczenie. Czy Bóg nie może mieć warunków dla grzesznej ludzkości? 
         Dalej odmawiałam Różaniec i nagle zobaczyłam duże gniazdo wijących się żmij – wężów. Miałam natchnienie, że Pan Jezus pokazał biskupów w Episkopacie jako węże wijące się między sobą – jeden drugiego przytłaczał a nie pozwalały oddalić się od siebie, aby nie wychylali się pobożni biskupi w celu ratowania Polski i świata uznając Boga Królem Polski. Wizja trwała też około 7 minut i tak zakończyła się z wijącymi się po sobie wężami, gdyż cały czas te węże się przewracały po sobie w tym jednym gnieździe. Jak do tej pory Episkopat razem z Rządem wybierają kataklizmy i wojny dla siebie i dla nas.  Dlatego będzie następna ostatnia i okrutna trzecia wojna światowa, a winowajcy zakończenia życia na Ziemi spadną do swego pana lucyfera na wieczne tortury w ogniu piekielnym. To jest bardzo dziwne dla nas katolików świeckich, że biskupi i kardynałowie nie umieją odróżnić DOBRA od ZŁA, bo BÓG to MIŁOŚĆ, SZCZĘŚCIE i POKÓJ, a lucyfer to ŚMIERĆ, NIENAWIŚĆ i ZNISZCZENIE wszystkiego co stworzył Bóg Wszechmogący z miłości do ludzi. Mieczysława.
POSYŁAM TO ŚWIĘTE ORĘDZIE DLA PRZYPOMNIENIA CO NAS CZEKA, JEŻELI NIE POSŁUCHAMY SŁÓW Z NIEBA
Bardzo prosimy o rozwagę rządzących polityków i hierarchów – po co wam wojny bo przecież pamiętamy tragedie wojenne 
a nikt nie zapewni nikomu życia w zawierusze wojennej. Pan Bóg też za nieposłuszeństwo zareaguje kataklizmami i mogą wszyscy zginąć i jak już jest napisane, że człowiek będzie całował ślady innego człowieka, bo tak będzie mało ludzi i nie będzie co jeść, ani pić ani gdzie mieszkać. Z Bogiem jeszcze nikt nie wygrał, a zawsze Żydzi z Bogiem przegrywali i wreszcie do Polski po ratunek przywędrowali, więc nie niszczcie naszej Ojczyzny i skorzystajcie z propozycji całego Nieba i uznajcie oficjalnymi AKTAMI Jezusa Chrystusa Zbawiciela KRÓLEM POLSKI a wzór wezmą inne państwa, bo zapanuje Pokój, Spokój
i Szczęście, a po śmierci wieczność też szczęśliwa w Niebie.
                                                                                 Patron parafii - Św. Jan Chrzciciel - Rzymskokatolicka Parafia p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach
  KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA KRÓLOWA.

  Z Ewangelii św. Łukasza wiemy, że JAN CHRZCICIEL jest starszy o kilka miesięcy od Pana Jezusa. Matka Jego, to Elżbieta i ojciec kapłan Zachariasz. Jego narodzenie zapowiedział Anioł Gabriel ojcu. BÓG USTANOWIŁ GO PROROKIEM. Jan otrzymał bardzo trudne zadanie od Pana Boga – miał przygotować Mesjaszowi drogę do ludzkich serc. Podjął walkę ze złem oraz drogę do naprawy świata i dalej to czyni poprzez kontakt duchowy ze światem. Wszyscy Święci w Niebie chcą nam pomagać i mówią do nas, aby nas ostrzegać. Ukochany nasz Św. Janie Chrzcicielu bardzo proszę o rady dla nas, dla Polski i dla świata.

                                             ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL.
       „Ty Mieczysławo jesteś już, okryta Bożą Chwałą i ci, co tobie pomagają.
 Jesteś wzorem dla twoich przyjaciół i dziękuję wam wszystkim, 
że także jak JA mówicie o Bogu Stworzycielu, Niebie i piekle, zbawieniu i potępieniu.
            My w Niebie ratujemy was – dzieci Królewskie w potrzebie.
 
           DO LUDZI WSZYSTKICH MÓWIĘ: PRZESTAŃCIE GRZESZYĆ !!!
        UCZCIE SIĘ W BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO WIERZYĆ !!!
 
          Pamiętajcie – Bóg Ojciec Wszechmogący ZIEMIĘ obserwuje
                   i do Nieba przez Ducha Świętego werbuje.
           Jezus Chrystus wasz kochający Zbawiciel Cuda czyni
         i jeszcze jest Miłosierny i nie chce was za drobiazgi winić. 
  Jednak jest Sprawiedliwym KRÓLEM Ziemi i bardzo chce wasze serca odmienić.
     Serca wasze na wzór Jezusa Chrystusa powinny być miłosierne
          i Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu zawsze wierne.
 
  DLA POLSKI POSYŁAM OSTRZEŻENIE, ŻE NARASTA WOJNY BRZEMIĘ.
               Uważajcie, bo już drugi raz nie jesteście posłuszni 
                 Bogu Jezusowi Chrystusowi waszemu KRÓLOWI.
                    JEŚLI TERAZ BISKUPI GO NIE POSŁUCHAJĄ, 
            TO BROŃ WOJENNA WASZĄ ZIEMIĘ POLSKĄ OZDOBI.
 
Wojna już się zaczęła, jednak Jezus Chrystus KRÓL może jeszcze wszystko zmienić.
                       Czy to tak trudno, żeby wasi biskupi prosili 
               o Królowanie w waszej Ojczyźnie Boga Właściciela Ziemi?
      DLACZEGO MÓWIĄ BISKUPI „NIE” JAK LUCYFER – ANIOŁ ZBUNTOWANY
                i został na potępienie przez Boga Ojca do piekła wygnany.
              CZY I WY BISKUPI CHCECIE SPĘDZAĆ WIECZNOŚĆ W PIEKLE,
    BO LUCYFER NA WAS CZEKA I PRZYGOTOWUJE MĘKI DLA WAS ZACIEKŁE.
 
    A DLA ŚWIATA POWIEM TO SAMO, SZCZEGÓLNIE DLA FRANCISZKA PAPIEŻA
    – JEGO KRÓLOWANIE W WATYKANIE TAKŻE DO PIEKŁA ZMIERZA.
 Ile ty masz lat papieżu Franciszku, że nie ma do tej pory z ciebie żadnego pożytku –
           ani w Niebie, ani na Ziemi, bo ty Przykazania Boże mienisz.
          Jesteś jak chorągiewka i z ciebie jest teraz „obłuda wielka”.
 FRANCISZKU – DLACZEGO NIE PYTASZ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA O WSZYSTKO?
   Przecież w twoim sercu jest już przerażające demoniczne ognisko.
 
                 POKÓJ W POLSCE ZALEŻY OD BISKUPÓW WASZYCH,
  A NA ŚWIECIE OD PAPIEŻA FRANCISZKA SŁUGI BOŻEGO OSTATNICH CZASÓW. 
 
          WSZYSTKO JESZCZE MOŻE ULEC POPRAWIE W STRONĘ POKOJU,
            A WTEDY NIE BĘDZIE CIERPIEŃ, ANI NIE BĘDZIE ZNOJU.
              TAK MAŁO WYMAGA OD WAS BÓG JEZUS CHRYSTUS –
ABYŚCIE POPROSILI JEGO O PANOWANIE, A WTEDY NIE BĘDZIE ŻADNYCH ZNISZCZEŃ”
                                                       —————————–———–
 
                                                             MODLITWA
            „Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny Stwórco Nieba i Ziemi  Ty który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Wolę Najświętszą i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek który dałeś stworzeniuPołóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata, który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój Obraz i podobieństwo.
       Obroń nas Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą i wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu aby nas odkupić Krwią Swoją. Prosimy o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych. Błagamy Ciebie Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu i połóż kres panowaniu szatana. 
     Święty Michale Archaniele stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem „Któż jak Bóg” – przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce „dobra” ze „złem”, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen. 
                                            Impr. Kurii Warszawskiej z 8.II.1993r. nr184/K/9

BARDZO PROSIMY ABY bp. GĄDECKI i CAŁY EPISKOPAT WRAZ Z RZĄDEM POWIEDZIELI „NIE” WOJNIE i ZNISZCZENIU PLANETY ZIEMI PRZEZ KATAKLIZMY ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO BOGU WSZECHMOGĄCEMU i NIECH UZNAJĄ AKTAMI BOGA ZBAWICIELA KRÓLEM POLSKI – JEDYNY RATUNEK NA ŻYCIE NAJNIŻSZYM KOSZTEM BO MIŁOŚCIĄ OKAZANĄ BOGU PRZEZ GRZESZNIKÓW.

Ks.prof. Stanisław Koczwara: fałszywe pojmowanie miłosierdzia Bożego

https://www.youtube.com/watch?v=re96SzCVmRQ&t=25s

Abp. Gądecki mówi „NIE” reżimowi sanitarnemu w kościołach.

Tylko dlaczego tak późno?

https://www.youtube.com/watch?v=sNqhi3ocK5w

 

Poniedziałek, 9 sierpnia 2021
ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA,
DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI EUROPY
Święto
Z dzieła św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy,
Wiedza krzyża
(Edith Steins Werke, I, Freiburg in Br. 1983, 15-16)
 
Brama życia jest otwarta dla wierzących w Ukrzyżowanego
 
Chrystus podjął brzemię Prawa, wypełniając je całkowicie oraz za nie i z jego powodu umierając. Dlatego wybawił tych, którzy przez Niego pragną otrzymać życie. Lecz nie mogą go otrzymać inaczej, jak tylko przez złożenie ofiary z własnego życia. „Albowiem wszyscy, którzy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostali zanurzeni w Jego śmierć”. Zanurzeni są w Jego życie, aby stać się członkami Jego ciała i jako Jego członki wraz z Nim znosić cierpienia i umrzeć. Życie to w całej obfitości nadejdzie w dzień chwały. Lecz już teraz, pozostając w ciele, uczestniczymy w nim przez wiarę, jeśli wierzymy, że Chrystus za nas umarł, aby przynieść nam życie. Dzięki tej wierze my jako członki jednoczymy się z Nim jako Głową. Wiara ta włącza nas w nurt Jego życia. Dlatego wiara, która jest w Ukrzyżowanym, a mianowicie wiara żywa, połączona z pokorną miłością, stanowi dla nas bramę życia i początek przyszłej chwały. Stąd też krzyż jest naszą jedyną chlubą: „Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata”.
Kto wybrał Chrystusa, umarł dla świata, a świat dla niego. Nosi w swoim ciele zniewagi przyjęte z miłości do Chrystusa, jest kruchy i wzgardzony przez ludzi. Lecz z tej samej przyczyny mocny jest ten, u kogo moc Boża w słabości się doskonali. Dzięki tej świadomości uczeń Jezusa nie tylko przyjmuje nałożony mu krzyż, lecz nadto krzyżuje samego siebie: „Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami”. Starli się w okrutnej walce przeciwko swojej naturze, aby uśmiercić w sobie życie grzechu i znaleźć miejsce dla życia w Duchu Świętym. W tej walce pożądane jest najwyższe męstwo. Krzyż zaś nie jest kresem; krzyż jest wywyższony, aby ukazać niebo. Jest nie tylko znakiem, lecz również niezwyciężonym orężem Chrystusa: laską pasterską, którą pobożny Dawid walczy przeciwko bezbożnemu Goliatowi. Chrystus puka nią mocno do bramy nieba i ją otwiera. A kiedy to się stanie, owo Boże światło rozprzestrzeni się i napełni wszystkich podążających za Ukrzyżowanym.
Święta Teresa Benedykta od Krzyża
Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 r. we Wrocławiu jako jedenaste dziecko głęboko wierzących Żydów: Zygmunta i Augusty z domu Courant. Z licznego rodzeństwa wychowało się tylko siedmioro dzieci. Niedługo po urodzeniu Edyty zmarł jej ojciec. Rodzinny interes przejęła przedsiębiorcza matka, zmieniając go w dobrze prosperującą i uznaną firmę.
W wieku 6 lat Edyta rozpoczęła naukę w szkole, gdzie osiągała bardzo dobre wyniki. W wieku 14 lat wyjechała do starszej siostry. W czasie trwającego 8 miesięcy pobytu jej życie religijne uległo znacznemu osłabieniu. Następnie wróciła do domu i z nowym zapałem podjęła dalszą naukę w gimnazjum. Chociaż w domu gorliwie przestrzegano przepisów religii, Edyta w wieku 20 lat uważała się za ateistkę. W 1911 r. z doskonałymi wynikami zdała egzamin dojrzałości i podjęła studia filozoficzne we Wrocławiu. Dwa lata później wyjechała do Getyngi, by tam studiować fenomenologię. Zgodnie ze swoimi wielkimi zdolnościami intelektualnymi, nie chciała przyjmować nic, jeżeli nie zbadała tego gruntownie sama. Dlatego tak usilnie poszukiwała prawdy. „Poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą” – pisała później. Zafascynowana wykładami prof. Edmunda Husserla, zaczęła pisanie doktoratu. Pracę nad nim przerwał wybuch I wojny światowej.Święta Teresa Benedykta od Krzyża
Edyta zgłosiła się do Czerwonego Krzyża, została pielęgniarką i zaczęła pomagać zakaźnie chorym. Po półrocznej pracy, zupełnie wyczerpana, została zwolniona ze służby sanitarnej. W 1915 r. złożyła egzamin państwowy z propedeutyki filozofii, historii i języka niemieckiego. Wykładała te przedmioty w gimnazjum wrocławskim im. Wiktorii. W 1916 r. została asystentką prof. Husserla we Fryburgu. Rok później uzyskała u niego tytuł doktorski. Przyjaźniła się też z uczniami Husserla, między innymi z Romanem Ingardenem. Pod silnym wpływem mistrza i jego szkoły fenomenologicznej, Edyta Stein coraz bardziej poświęcała się filozofii, ucząc się patrzenia na wszystko bez uprzedzeń. Dzięki temu, że w Getyndze spotkała Maxa Schelera, po raz pierwszy poznała idee katolickie.
W 1921 r. dokonało się jej nawrócenie dzięki zetknięciu się z autobiografią mistyczki i doktora Kościoła, św. Teresy z Avila. Przeczytała tę książkę w ciągu jednej nocy i wreszcie – szukając prawdy – znalazła Boga i Jego miłosierdzie. Poprosiła wówczas o chrzest i pociągnęła swoim zapałem siostrę – Różę. 1 stycznia 1922 r. przyjęła chrzest i I Komunię św. Otrzymała imię Teresa. Nie oznaczało to dla niej zerwania więzów z narodem żydowskim. Twierdziła, że właśnie teraz, gdy powróciła do Boga, poczuła się znów Żydówką. Była świadoma, że przynależy do Chrystusa nie tylko duchowo, lecz także poprzez więzy krwi. W 1923 r. przystąpiła także do sakramentu bierzmowania.
Jej rozwój duchowy odbywał się głównie w klasztorze Sióstr Dominikanek św. Magdaleny. Nadal była nauczycielką w jednym z wrocławskich liceów, łącząc pracę pedagogiczną z naukową. W latach 1923-1931 wykładała w liceum i seminarium nauczycielskim w Spirze. W 1932 prowadziła wykłady w Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze, starała się łączyć naukę z wiarą i tak je przekazywać słuchaczom. W tym czasie złożyła trzy śluby prywatne i żyła już właściwie jak zakonnica, wiele czasu poświęcając modlitwie. Jednocześnie prowadziła bardzo wnikliwe studia nad spuścizną św. Tomasza z Akwinu, starając się objaśnić pewne elementy jego mistyki przy pomocy metody fenomenologicznej. Często była proszona o wygłaszanie odczytów na konferencjach i przy innych różnych okazjach. Prowadziła kursy szkoleniowe, pisała artykuły, wygłaszała wykłady w radio.Święta Teresa Benedykta od KrzyżaW Monasterze wykładała tylko przez dwa miesiące – gdy władzę przejęli narodowi socjaliści, musiała opuścić Monaster. Przeniosła się do Kolonii, gdzie 14 października 1933 r. wstąpiła do Karmelu. 15 kwietnia następnego roku otrzymała habit karmelitański. Gorąco pragnęła mieć udział w cierpieniu Chrystusa, dlatego jej jedynym życzeniem przy obłóczynach było: „żeby otrzymać imię zakonne od Krzyża”. Po nowicjacie złożyła śluby zakonne i przyjęła imię Benedykta od Krzyża. Już jako karmelitanka zaczęła pisać swoje ostatnie dzieło teologiczne Wiedza krzyża, które pozostało niedokończone. 21 kwietnia 1938 r. złożyła śluby wieczyste.
W tym czasie narodowy socjalizm objął swoim zasięgiem całe Niemcy. Benedykta, zdając sobie sprawę, że jej żydowskie pochodzenie może stanowić zagrożenie dla klasztoru, przeniosła się do Echt w Holandii. 2 sierpnia 1942 r. podczas masowego aresztowania Żydów została aresztowana przez gestapo i internowana w obozie w Westerbork. Następnie, wraz z siostrą Różą, 7 sierpnia deportowano ją do obozu w Auschwitz. Tam 9 sierpnia 1942 roku obie zostały zagazowane i spalone.
Beatyfikacji Edyty Stein dokonał w Kolonii 1 maja 1987 r. św. Jan Paweł II, kanonizował ją zaś 11 października 1998 roku. Swoim listem apostolskim motu proprio z 1 października 1999 r. ogłosił ją – wraz ze św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną ze Sieny – patronką Europy.
Módlmy się. Boże naszych ojców, Ty doprowadziłeś świętą Teresę Benedyktę, męczennicę, do poznania Twojego ukrzyżowanego Syna i wezwałeś ją do naśladowania Go aż do śmierci, † spraw przez jej wstawiennictwo, aby wszyscy ludzie uznali w Chrystusie Zbawiciela * i przez Niego doszli do oglądania Ciebie w wieczności. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jaka wielka szkoda, że wpółmordercami a nawet zbrodniarzami swojego Narodu, swoich rodzin są sami Polacy, bo wybrali za namową księży Redemptorystów przez ich Radio i Telewizję A.Dudę na prezydenta Polski, który natychmiast przezwał naszą Ojczyznę – „Polin”. Natychmiast także podpisał zarządzenie szczepienie dziewczynek, aby nie mogły mieć dzieci. 6.03.2019r. w Toruniu Rząd oddał Polskę lucyferowi przy milczącej zgodzie Episkopatu, który także akceptuje mordowanie niemowląt polskich – aborcja jest legalna. Ponieważ nadal Polacy akcpetują zarządzenia mordercze Prezydenta i Rządu całego na Polakach w Polsce, więc są współmordercami. Dziękujemy chociaż części Polakom, którzy sprzeciwiają się szczepionkom też morderczym. Poza tym największym i najlepszym naszym Przyjacielem jest Bóg Jezus Chrystus i Jego trzeba pytać nieustannie oraz naszą Królową Polski – Maryję, którzy żyją i chcą nam pomagać.

 

Grzegorz Braun: Mówię to na zimno: macie do czynienia ze zbrodniarzami

https://www.youtube.com/watch?v=5RUNaw6DjKc

PILNE! MEGA marsz o WOLNOŚĆ w Katowicach! Polacy się w końcu obudzą? Służby planują zamieszki?

https://www.youtube.com/watch?v=Mfy7fYpgn5w

 

Arcybiskup Viganò: Szczepionki wykonane z tkanki płodowej są „ludzką ofiarą niewinnych ofiar składaną szatanowi”.

21 lipca 2021 (LifeSiteNews) – Arcybiskup Carlo Maria Viganò, w przedmowie do książki o problemie szczepionki na koronawirusa, potępia satanistyczny charakter tej szczepionki, wykorzystującej do produkcji i testowania tkanki pochodzące z abortowanych dzieci. Dla tego włoskiego prałata szczepionka jest narzędziem ideologii globalistycznej, która jest „antyludzka, antyreligijna i antychrześcijańska. ”

Viganò widzi, że „aborcja jest proponowana przez satanistów jako prawdziwy i właściwy rytuał religijny”, argumentując, że w tym satanistycznym światopoglądzie, poprzez szczepionkę skażoną aborcją, staje się członkiem kościoła antysatanistycznego. Pisze, że Szatan twierdzi, że „za pośrednictwem firm farmaceutycznych, które wykorzystują tkanki płodowe z aborcji, aby wyprodukować tak zwaną szczepionkę, która jest prezentowana w delirium Covid-19 jako sakrament zbawienia, przez który jest się włączanym w ‚mistyczne ciało’ Szatana, kościoła antyglobalistycznego. ”

Mors Tua Vita Mea (Twoja śmierć to moje życie) to tytuł włoskiej książki o szczepionkach na koronawirusa skażonych aborcją, do której przedmową przyczynił się arcybiskup Viganò (patrz fragmenty w tłumaczeniu na język angielski poniżej). Wydana przez profesora Massimo Viglione książka zawiera również eseje biskupa Athanasiusa Schneidera i redaktora naczelnego LifeSite Johna-Henry’ego Westena. Jego podtytuł brzmi: „Cel nie uświęca środków”.

Dla biskupa Viganò nie ma wątpliwości, że szczepionka przeciwko koronawirusowi nigdy nie będzie w stanie usprawiedliwić morderstwa nienarodzonych dzieci. Wręcz przeciwnie, ta szczepionka wydaje się być wykorzystywana jako sposób na przyzwyczajenie nas do zabijania dzieci w imię ludzkości. Oświadcza:

… Nie możemy nie zauważyć, w jakim stopniu szczepionka przyczynia się, właśnie poprzez swoją „mistyczną” wartość, do zbiorowej akceptacji ludzkiej ofiary jako normalnej, a nawet koniecznej: najbardziej niewinnej i bezbronnej istoty, dziecka w łonie matki w trzeciego miesiąca ciąży zostaje uśmiercona i rozczłonkowana w celu wydobycia z jej wciąż pulsującej tkanki, za pomocą której można wyprodukować nielek, nieszczepionkę, która nie tylko nie leczy wirusa, ale która według wszystkich prawdopodobieństwo, powoduje większy odsetek zgonów niż sam Covid, zwłaszcza u osób starszych lub chorych.

Poniżej znajduje się fragment przedmowy arcybiskupa Viganò do książki Mors Tua Vita Mea, opublikowanej za uprzejmą zgodą profesora Massimo Viglione:

Aures habent i nie słuchający.
Ps 113

Barbarzyństwo, w jakim znajduje się nasze społeczeństwo, jest teraz oczywiste: jego wartości zostały stopniowo wymazane jako nienawistne ślady wymarłego świata na rzecz złudzeń ideologii globalistycznej, która jest coraz bardziej antyludzka, antyreligijna i antychrystowska . Najbardziej przeciwstawną zasadą tego piekielnego barbarzyństwa w stosunku do cywilizacji chrześcijańskiej jest dzieciobójstwo, ludzka ofiara z niewinnych ofiar składana szatanowi; i pomimo horroru, widząc to rażąco przyznane, nie możemy być zaskoczeni, jeśli aborcja jest proponowana przez satanistów jako prawdziwy i właściwy rytuał religijny, który ma być chroniony w imię wolności wyznania. Starożytne obrzędy pogańskie – omnes dii gentium demonia,

Jeśli pierworodni w Izraelu należą do Pana, simia Dei żąda od nich znacznie więcej, a nawet twierdzi, że przez firmy farmaceutyczne, które wykorzystują tkankę płodową z aborcji do produkcji tak zwanej szczepionki, która jest prezentowana w delirium Covid-19 jako sakrament zbawienie, dzięki któremu zostaje się włączonym do „mistycznego ciała” Szatana, kościoła antyglobalistycznego. Z drugiej strony, „liturgiczna” konotacja pandemii celowo naśladuje charakterystyczne dla Prawdziwej Religii znaki i symbole w taki sposób, aby oszukać nawet prostych i zmusić ich do podporządkowania się zbiorowemu kultowi, który zwalnia ich z podejmowania samodzielnych decyzji. i zobowiązuje ich do bezkrytycznego posłuszeństwa. Nie możemy zapomnieć o procesjach pogrzebowych ciężarówek wojskowych,

Serum genetyczne zwane szczepionką, jak bardzo dobrze wykazali naukowcy i specjaliści, a jak przyznają sami jej producenci, nie gwarantuje odporności; nie wyklucza poważnych krótko- i długoterminowych skutków ubocznych; nie jest skuteczny przeciwko niektórym wariantom Covid; nie usuwa potrzeby masek i dystansu społecznego; w większości przypadków wzrasta liczba pozytywnych testów, a zatem również terroryzm medialny i wzmocnienie środków powstrzymujących. Zaproponowana jako panaceum tak zwana „szczepionka” okazała się niczym innym, jak źródłem ogromnych i skandalicznych zysków dla Wielkiej Farmacji, a jednocześnie służy jako pretekst do egzekwowania paszportów zdrowotnych i innych systemów bezpieczeństwa. mas i ograniczenia wolności naturalnych.

Ale poza tą oczywistą bezużytecznością „szczepionki” – bezużytecznością, którą każdy lekarz niepoddany systemowi rozważyłby od samego początku, ponieważ wirusy Corona prawdopodobnie mutują – nie możemy nie zauważyć, jak bardzo się do tego przyczynia, właśnie poprzez swoją wartość „mistyka”, do zbiorowej akceptacji ludzkiej ofiary jako normalnej, a nawet koniecznej: najbardziej niewinne i bezbronne stworzenie, dziecko w łonie matki w trzecim miesiącu ciąży, jest składane w ofierze i rozczłonkowane w celu wydobycia z ciała wciąż pulsujące tkanki, dzięki którym można wytworzyć nieleczniczą, nieszczepionkę, która nie tylko nie leczy wirusa, ale najprawdopodobniej powoduje wyższą śmiertelność niż sam Covid, zwłaszcza u osób starszych lub chorych.

Ale kim są te matki, które zaprzeczając swojej naturze, zgadzają się zabić własne dziecko? Większość z nich to kobiety, które są w pierwszej ciąży, nieświadome horroru, jaki mają zamiar popełnić, i wyrzutów sumienia, które będą im towarzyszyć na zawsze. Oto pierworodni, którzy mają poświęcić się szatanowi: dzieci nieszczęśliwych matek i rozpieszczonych córek, które odkrywają, co to znaczy być matką, właśnie nie chcąc nią być, ale wypaczając swoją kobiecość, sprowadzając ją do karty przetargowej. efemeryczny instrument radości, w imię praw, które sobie roszczą, ale których pozwalają sobie odmówić stworzeniom, które noszą w swoim łonie.

W aborcji szatan czyni największą zniewagę Bogu: obraża Go jako Stwórcę, czyniąc matkę mordercą własnego dziecka; obraża go jako Pana, uzurpując sobie prawo do życia i śmierci nad niewinnymi stworzeniami i przynosząc sobie prawo do bezkarnego łamania piątego przykazania; obraża Go jako Odkupiciela, unieważniając owoce męki Chrystusa za stworzenia zabite bez łaski chrztu; obraża ją jako Ojca, jednocześnie oczerniając święte macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny.

Wiele zamieszania panuje w tej bolesnej fazie historii Kościoła: bezczynność lub nadużycie autorytetu Hierarchii, a także zdrada tak wielu fałszywych pastorów i najemników nie pomaga rozwiać zamieszania wiernych, a nawet Pastorzy, podsycajcie zamieszanie stronniczymi, niezgodnymi i sprzecznymi orientacjami. Również w tym możemy zdać sobie sprawę z powagi sytuacji i tego, jak bardzo odstępstwo pasterzy jest niezbędną przesłanką do ustanowienia królestwa Antychrysta. Gdyby papież i biskupi mieli minimalną bojaźń Bożą, nie próbowaliby usprawiedliwiać skandalicznym błędem szczepionki, której wyprodukowanie wymaga komórek macierzystych uzyskanych z celowo abortowanych płodów. Pretium sanguinis wystarczyłoby im nawet nie brać tego pod uwagę, ale być może wśród beneficjentów tego pretium są także prałaci, którym bardziej zależy na obłudnych pochwałach wrogów Chrystusa niż na heroicznym świadectwie Wiary. […]

Arcybiskup Viganò: Szczepionki wykonane z tkanki płodowej są „ludzką ofiarą z niewinnych ofiar składaną szatanowi” – LifeSite (lifesitenews.com)

BÓG JEZUS CHRYSTUS – KRÓL POLSKI I NARODU POLSKIEGO

Panie Jezu – podyktuj nam prosimy – tekst AKTU ZAWIERZENIA Tobie Narodu Polskiego.

 

PAN JEZUS

POLSKO – OJCZYZNO NASZA – ŚLUBUJEMY CI MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ I PRZYRZEKAMY BRONIĆ TWYCH GRANIC PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI NASZYMI. MARYJO, KRÓLOWO POLSKI – BŁAGAMY CIĘ, OCHRANIAJ SWYM PŁASZCZEM BEZPIECZEŃSTWA NASZE GRANICE W OBECNYCH ZARYSACH USTALONYCH PO ZAKOŃCZENIU DZIAŁAŃ WOJENNYCH, CHOCIAŻ WIEMY, ŻE ZOSTALIŚMY BARDZO OSZUKANI PRZEZ SPRZYMIERZEŃCÓW.  MARYJO – KRÓLOWO POLSKI – PROSIMY, ABYŚ OFICJALNIE SPRAWOWAŁA WŁADZE RELIGIJNĄ I PAŃSTWOWĄ W NASZEJ OJCZYŹNIE – POLSCE RAZEM Z NASZYM KRÓLEM, JEZUSEM CHRYSTUSEM PO WIECZNE CZASY, DOKĄD BĘDZIE ISTNIAŁ ŚWIAT.

PANIE JEZU CHRYSTE,KRÓLU KRÓLÓW I KRÓLU NASZEJ OJCZYZNY – MY NARÓD POLSKI – ODDAJEMY CI NASZĄ OJCZYZNĘ POD OPIEKĘ KRÓLEWSKĄ I SPRAWUJ SWE RZĄDY KU CHWALE BOŻEJ I JAKO ZWYCIĘSTWO NAD NIEPRZYJACIÓŁMI. TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG. AMEN.

Konfederacja przeciwko podwyżkom dla posłów! – 2 sierpnia 2021 r.
Grzegorz Braun: Dyskusja o podwyżkach dla posłów
 Sejm RP – 14 sierpnia 2020 r.
Komentarz Tygodnia: Pomruki jesieni W. Gadowski
Komentarz Tygodnia: Rosół z Banasia

Ks. prof. S. Koczwara: Religijna segregacja
Polacy – módlmy się o ochronę naszych drogich i odważnych Bożych kapłanów, aby Pan Bóg Wszechmogący przysłał do pomcy dla nich cudownych Aniołów. Niestety – ich przełożeni tylko umieją prześladować i zwalniać, a przed wiernymi głęboko się chować. „Któż jak Bóg” – tego Episkopat nie powie a o swoich winach na spotkaniu z Sędzią Najsprawiedlwszym się dowie. 

 

Drogi Księże Profesorze w Twoim głosie słychać rozrywający serce ból. Jesteśmy z Tobą, płaczemy z Tobą i trwamy na modlitwie z Tobą. Ojczyzna jest dumna, że ma takiego Świętego Kapłana i Wielkiego Patriotę – Wiesława
Ks. prof. S. Koczwara: Religijna segregacja
TO JEST STRASZNE OKRADANIE POLAKÓW. POSŁOWIE NIE MAJĄ SUMIEŃ CZYSTYCH – TAKIE PENSJE 100.000,- MIESIĘCZNIE – WSTYDU NIE MAJĄ? A PRZECIEŻ POSŁÓW JEST MNÓSTWO I CO ROBIĄ – RZĄDZĄ DEMONICZNIE PRZECIWKO PRAWDZIE, UCZCIWOŚCI, GOSPODARCE I POLAKOM. A PRZECIEŻ MNÓSTWO LUDZI BY CHCIAŁO UCZCIWIE RZĄDZIĆ BEZ OKRADANIA NASZYCH DZIECI I NAS NAWET ZA 10.000,- A NIE ZA 100.000,- OBŁĘD !!!

 

Konfederacja przeciwko podwyżkom dla posłów! – 2 sierpnia 2021 r.
Grzegorz Braun: Dyskusja o podwyżkach dla posłów
 Sejm RP – 14 sierpnia 2020 r.
Komentarz Tygodnia: Pomruki jesieni W. Gadowski
Komentarz Tygodnia: Rosół z Banasia
 
film „Cypr: Stan absolutnej tyranii! Pseudo wolność odnawiana co 72 godziny. Ich los przestrogą! L.Szostak” w YouTube

Święty Mojżeszu – widzisz co się dzieje teraz na naszym świecie. Naród Żydowski nie chce uznać Pana Jezusa za Boga a tym bardziej za Króla. Czy pytali Ciebie Izraelici o wszystko? Czy wiesz, że dla Narodu Żydowskiego jesteś Bogiem?                                                 

” Tak, jestem w Niebie i będę widział tutaj niedługo ciebie. Oni tylko udają, że Boga we mnie mają.
Oni są tak bardzo chytrzy, że nawet nie chcą abym się im przyśnił. To jest tylko wymówka, że mnie kochają. Oni sami dla siebie są bogami i dobrze się mają. Te profanacje Boga w Trójcy Świętej Jedynego od wieków już trwają
i niestety, ale takie serca w ogniu wieczystym nieustannie konają. Ja jestem smutny, że tak właśnie jest z Izraelitami
i nie ma komu powiedzieć: „Maryjo Królowo Świata, módl się za nami.” To jest straszne, co oni zrobili z Bogiem Jezusem Chrystusem, a do hańbienia i maltretowania Boga Jezusa Chrystusa namawiali pod przymusem. Niedługo zobaczymy się w tym pięknym Niebie, a teraz dużo Osób Świętych ratuje ciebie w potrzebie. „Miłość za miłość” – to jest pięknie powiedziane,  ale bardzo mało przez ludzi jest wypowiadane. Pamiętajcie – ze sobą do wieczności weźmiecie tylko MIŁOŚĆ. i tym uczuciem weźmiecie Jezusa Chrystusa na litość. Mieczysławo – nie martw się tą demoniczną wrzawą. Najważniejsze, że kochasz Boga w Trójcy Świętej Jedynego i wiesz, że „za życia” nie ma nikogo pocieszonego. Wyśpiewujcie Bogu na Chwałę pieśni piękne,
gdyż On tak bardzo was kocha i dlatego jeszcze oddala zamieszki wojenne. Tak, to prawda miałem ciężką mowę i do pomocy miałem Aarona – mądrą głowę. Tak i u ciebie jest podobnie, ale Marta pomaga tobie w każdej dobie.
Wsłuchuj się pilnie w podpowiedzi Boże, póki jest POKÓJ i DOBRO i zapisuj je w pokorze. Tak bardzo pociesza ciebie Mojżesz Święty, a miałem bardzo trudne zadanie na tamten okres „niepojęty”. Do zobaczenia w Niebie, bo wszyscy tutaj oczekują ciebie”.

Oni nie są „kapłanami” a osobami duchownymi służącymi dwom bogom na wzór „Anty-apostoła 1025”, których rozesłali demoniczni przełożeni i działali przeciwko Panu Bogu i wiernym.

Do kapłanów segregujących i prześladujących Kościół
7 sierpnia obchodzi się święto ku czci Boga Ojca
Jesus is Lord
During this difficult time of trial in the Catholic Church, please pray for healing and for God to give us holy priests and faithful Bishops in doing His Will.

7 sierpnia obchodzi się święto ku czci Boga Ojca.

                                              Zobacz obraz źródłowy

„Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca”

Obietnica Boga Ojca
„Oto, czego jedynie chcę:
1. Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca.
2. Pragnę, żeby całe duchowieństwo zobowiązało się rozwijać ten kult, a przede wszystkim, by pomagało ludziom poznawać Mnie takim jaki jestem i jaki zawsze będę blisko nich, to znaczy Ojcem najczulszym i najbardziej kochającym ze wszystkich ojców.
3. Pragnę, aby wprowadzono Mnie do wszystkich rodzin, do szpitali, również do warsztatów i urzędów, do koszar, do sal – gdzie podejmują decyzje ministrowie państw – wreszcie wszędzie tam, gdzie znajdują się Moje stworzenia, choćby tylko jedno! Chcę, aby widzialnym znakiem Mojej niewidzialnej obecności był obraz: niech ukazuje, że tam jestem, rzeczywiście obecny. Tak ludzie wykonywać będą wszystkie czynności pod okiem swego Ojca. Ja będę czuwał nad istotami, które stworzyłem i zaadoptowałem jako własne dzieci. W ten sposób wszystkie Moje dzieci będą niejako pod okiem swego czułego Ojca. Niewątpliwie i teraz jestem wszędzie, ale chciałbym być przedstawiany w zauważalny i konkretny sposób!
4. Pragnę, żeby w ciągu roku duchowieństwo i wierni wykonywali na Moją cześć pewne pobożne ćwiczenia, nie zaniedbując swoich zwykłych zajęć. Chcę, aby Moi kapłani bez lęku szli wszędzie, do wszystkich narodów i nieśli ludziom płomień Mojej ojcowskiej Miłości. Wówczas dusze zostaną oświecone. Pozyska się dusze niewiernych oraz wszystkich należących do sekt, które nie pochodzą od prawdziwego Kościoła. Tak, niech również i ci – którzy są także Moimi dziećmi – zobaczą, jak płonie przed nimi ten płomień, niech poznają prawdę, niech ją przyjmą i niech wprowadzą w życie wszystkie cnoty chrześcijańskie.
5. Chciałbym w szczególny sposób być czczony w seminariach, w nowicjatach, w szkołach i w internatach, aby wszyscy od najmniejszego do największego mogli Mnie poznać i kochać jako swego Ojca, Stworzyciela i Zbawcę.
6. Niech kapłani poczują się zobowiązani do szukania w Piśmie Świętym tego, co powiedziałem w innych czasach co dotąd pozostało nieznane a odnosi się do czci, którą pragnę odbierać od ludzi. Niech pracują też, by Moje pragnienia i Moja Wola dotarły do wszystkich wiernych i do wszystkich ludzi, określając to, co powiem do wszystkich ludzi razem oraz do wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnic w szczególności. Są to dusze, które wybieram dla składania Mi wielkiego hołdu, większego niż od ludzi świeckich.
Oczywiście, osiągnięcie pełnej realizacji planów które obmyśliłem dla ludzkości i które dałem im poznać będzie wymagało czasu! Zadowoli Mnie jednak jeden dzień tak, jeden dzień modlitw i wyrzeczeń dusz wspaniałomyślnych, które poświecą się dla tego dzieła Mojej Miłości. Będę cię błogosławił, synu Mój umiłowany, i odpłacę ci stokrotnie za wszystko, co uczynisz dla Mojej chwały.
Imprimatur:
Petrus Canisius van Lierde
Vic. Generalis e Vic. Civitatis Vaticanae,
Rzym, 13 marca 1989
Modlitwa do Boga Ojca
O, mój Ojcze Niebieski, jak jest słodko i miło wiedzieć, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja – Twoim dzieckiem!
Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne, a mój krzyż zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, aby Ci powiedzieć:
Ojcze, wierzę w Twoją miłość do mnie!
Tak, wierzę, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja – Twoim dzieckiem!
Wierzę, że czuwasz w dzień i w nocy nade mną i że nawet jeden włos nie spadnie z mojej głowy bez Twojego pozwolenia!
Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej niż ja, co jest dla mnie korzystne!
Wierzę, że jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła!
Wierzę, że jako nieskończenie Dobry, sprawiasz, iż wszystko służy dobru tych, którzy Cię kochają i pomimo rąk, które mnie ranią, całuję Twoją dłoń, która leczy!
Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę, a zwłaszcza moją nadzieję i moją miłość!
Naucz mnie dobrze widzieć Twoją miłość, która kieruje wszystkimi wydarzeniami mojego życia.
Naucz mnie zdawać się na Twoje prowadzenie jak dziecko w ramionach swej matki.
 
Ojcze, Ty wiesz wszystko, Ty widzisz wszystko, Ty znasz mnie lepiej, niż ja znam samą siebie. Wszystko możesz i kochasz mnie!
O, mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko, przychodzę z ufnością prosić Cię z Jezusem i Maryją o… (należy wymienić łaskę, o jakiej otrzymanie się prosi).
W tej intencji ofiarowuję Ci – w jedności z Ich Najświętszymi Sercami wszystkie moje modlitwy, ofiary i umartwiania oraz największą wierność moim obowiązkom.
Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha! Umocnij mnie w tymże Duchu tak, żebym nigdy go nie straciła, nie zasmuciła ani nie osłabiła we mnie. Mój Ojcze, proszę Cię o to w imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. A Ty, o Jezu, otwórz Swoje Serce i włóż w nie moje serce, a potem razem z Sercem Maryi ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu! W zamian za to wyproś mi łaskę, której tak potrzebuję!
 
Mój Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie. Niech cały świat ogłasza Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie!
Bądź moim czułym Ojcem i chroń mnie wszędzie jak źrenicy Twoich oczu. Niech na zawsze zachowam godność Twojego dziecka. Zmiłuj się nade mną! Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!
 
Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się wobec wszystkich narodów, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Amen.

♥ MODLITWY DO BOGA OJCA ♥

Matka Eugenia Ravasio | Fundacja AbbaPater

 Audiobook                                                                                                          

Komentarz dnia

Wszystko, co Bóg zdziałał, uczynił dla nas. Gdy przyjrzymy się historii zbawienia, zobaczymy, jak intensywnie działał On w życiu Narodu Wybranego i pojedynczych osób. Zadziwiające jest wprost to zaangażowanie naszego Stwórcy w zbawienie człowieka, który tak wiele razy odwraca się od Niego. Bóg nie daje jednak za wygraną i tak jak podnosi pogrążonego w rozpaczy Eliasza, tak też dźwiga każdego z nas, byśmy nie ustali w drodze ku zbawieniu. Nie jest to łatwa podróż, gdyż wymaga wielkiej siły ducha, której sami z siebie nie posiadamy. Dlatego Jezus chce nas karmić swoim Ciałem i poić swoją Krwią, byśmy przeszli bezpiecznie przez ten świat i już teraz otrzymali zaczątek wiecznej radości, która czeka na nas za metą doczesności.

ANTYFONA NA WEJŚCIEPor. Ps 74 (73), 20. 19. 22. 23 

Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, * o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. * Powstań, Boże, broń swojej sprawy * i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają.

HYMN: CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU 

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

KOLEKTA 

Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, † umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wprowadzenie do czytania

Nasze życie jest darem i zadaniem od Pana Boga. Dlatego, gdy to zadanie jest trudne do wykonania, Bóg pragnie nam pomóc. Czy my pragniemy Jego pomocy? Eliasz utrudzony życiem narzeka i żali się przed Bogiem. Ta jego modlitwa jest wołaniem o Bożą pomoc. I my również możemy w ten sposób wołać.

PIERWSZE CZYTANIE1 Krl 19, 4-8 

Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 
Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: «Wielki już czas, o Panie! Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków». Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął.
A oto anioł, trącając go, powiedział mu: «Wstań, jedz!». Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znowu się położył.
Ponownie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: «Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga». Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej góry Horeb.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Zderzenie z własną słabością jest zawsze bardzo trudnym doświadczeniem. Przeszedł przez nie również tak wielki prorok, jakim był Eliasz. Tak przed nim, jak i przed nami, otwierają się wtedy dwie drogi: jedna prowadząca do całkowitego poddania się, a druga – do bezwarunkowego powierzenia się Temu, który jest ponad wszystkim. Pierwsza obnaża nasz egocentryzm, liczenie na własne siły i rozgoryczenie z powodu doświadczenia prawdy o naszej ograniczoności. Wybór drugiej to owoc przyjęcia prawdy o naszej kondycji – jestem tylko człowiekiem i potrzebuję pomocy Nieskończonego, by to On zaspokoił moje nieskończone pragnienia. Przed nami długa droga. Bóg jednak ma dla nas pokarm, którym jest Jego wola. Od wypełniania jej zależy to, czy będziemy żyć pełnią życia, czy też nie.

Wprowadzenie do psalmu

Gdy czytamy Księgę Psalmów, to spotykamy tam pełną gamę ludzkich emocji. Radość, zachwyt, złość, gniew, pretensje, narzekania. To są nasze uczucia, dlatego psalmy mogą być naszą osobistą modlitwą. Często psalm rozpoczyna się narzekaniem, a potem przechodzi w uwielbienie Boga. Nasze uczucia są darem od Pana Boga, który w czasie modlitwy je porządkuje i oczyszcza.

PSALM RESPONSORYJNYPs 34 

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Wprowadzenie do czytania

Jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni przez Pana Jezusa do szukania dobra. Zło zazwyczaj jest bardziej zauważalne niż dobro, którego czasem nie dostrzegamy. Jezus zaprasza nas, abyśmy szukali dobra w naszych bliźnich. Szczególnie w tych, których nie lubimy, których unikamy. W każdym człowieku jest dobro i miłość, bo jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo.

DRUGIE CZYTANIEEf 4, 30 – 5, 2 

Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie.
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną woń miłą Bogu.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Jak można zasmucić Tego, który jest ze swej istoty pełnią radości? Z pewnością byłoby to niemożliwe, gdybyśmy nie mieli żadnej z Nim łączności. Tymczasem przez Wcielenie Słowa Bożego i dzieło zbawienia, którego dokonał nasz Pan, Jezus Chrystus, staliśmy się dziećmi Bożymi. Chrzest święty włączył nas w wewnętrzne życie Boga, dlatego też dary Ducha Świętego stały się naszym udziałem. Jesteśmy w Nim – stąd właśnie wynika ta swoista współzależność, która zaistniała przez zawiązaną relację. Zasmucić Ducha Świętego oznacza zaprzeczyć naszemu powołaniu do świętości i komunii z Bogiem. Dzieje się to przez życie w grzechu, przez utrwalanie wad i brak jedności z bliźnimi. Zasmucony Duch Święty to Duch niedopuszczony do głosu, wyproszony. Gdy On znika, nie ma też i nas…

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 6, 51ab 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Alleluja, alleluja, alleluja. 

Wprowadzenie do Ewangelii

Nasza wiara w Jezusa Chrystusa wydaje się nam sprawą oczywistą. Tymczasem wiara jest łaską. Wiara w Pana Jezusa to łaska odnalezienia klucza do zrozumienia mojego życia. Ja sam siebie nie rozumiem. Jezus mi wszystko rozświetla – przez słowa Ewangelii, przez spotkania z Nim w modlitwie i sakramentach świętych.

EWANGELIAJ 6, 41-51 

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem».
Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».
Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Opieranie się tylko na wiedzy może w rzeczywistości prowadzić do wielu błędów. Pokutuje w nas przekonanie, że to, co jest wiedzą, faktograficznym czy naukowym poznaniem, jest niepodważalną prawdą. Wiedza jest niezwykle ważna, lecz nie ma wymiaru absolutnego. Żydzi doskonale wiedzieli, skąd jest Jezus oraz kto i gdzie Go wychował. I choć empirycznie taki wniosek wydawał się bez zarzutów, to jednak nie tylko nie pokazywał prawdy, ale jeszcze zamykał na dalsze poznanie, ku któremu poprowadzić może tylko wiara… Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec – to bowiem dopiero Boża łaska doprowadza nas do pełni poznania.

WYZNANIE WIARY 

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

Chrystus nazywa siebie w dzisiejszej Ewangelii Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Przez Jego pośrednictwo prośmy o potrzebne dary dla całego Kościoła świętego:
1. Daj, Panie, wszystkim Kościołom wolność wyznawania Ciebie i głoszenia słowem mówionym i publikacjami Twojej Dobrej Nowiny.
2. Daj, Panie, łaskę zdrowia oraz siły ciała i ducha naszemu Papieżowi Franciszkowi, biskupom i prezbiterom.
3. Daj, Panie, łaskę rolnikom, aby nasze pola i wszelkie uprawy pielęgnowane ich troskliwą ręką przyniosły obfity plon i zapewniły wszystkim dostatek pożywienia.
4. Daj, Panie, przez opiekę Twoich świętych aniołów wszystkim poruszającym się na ziemi, wodzie i w powietrzu łaskę szczęśliwego dotarcia do celu ich podróży.
5. Daj, Panie, naszym zmarłym udział w radości życia wiecznego i bądź im nagrodą za cierpienia i trudy, jakie, ufając Tobie, ponosili w swojej codzienności.
6. Daj, Panie, nam, tutaj zebranym, głębokie zrozumienie daru Twojego słowa i doświadczenia mocy Eucharystii.
Wierzymy, Panie, w Twą wielką miłość do nas. Prosimy, wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

MODLITWA NAD DARAMI 

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi, * i swoją mocą przemień je w Sakrament niosący zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1.-8. PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 

1.-8. prefacje na niedziele zwykłe [nr 28-35] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.

ANTYFONA NA KOMUNIĘPs 147B, 1. 3 (Ps 147, 12. 14) 

Chwal, Jerozolimo, Pana, który cię darzy wyborną pszenicą.
Albo: 

J 6, 51

Chlebem, który dam, * jest moje Ciało za życie świata.

MODLITWA PO KOMUNII 

Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego Sakramentu zapewni nam zbawienie * i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Refleksja na dziś

CHLEBEM ŻYCIA JEST JEZUS

Jeśli uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, to osiągnęliśmy gwarancję życia wiecznego. Szukanie eliksiru nieśmiertelności ludzkimi sposobami prowadzi tylko do rozczarowania. A odchodzenie od Prawa Bożego pogrąża ludzkość w coraz większym chaosie. 
Pandemia koronawirusa pokazała nam, że nawet wysoki stopień rozwoju medycyny nie jest w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa, długowieczności, nie mówiąc już o nieśmiertelności. Pod tym względem COVID zrównał wszystkich bez wyjątku. Zamożnych, ubogich, starszych i młodszych.
Kiedy Żydzi szemrali przeciw Jezusowi, On w odpowiedzi wskazał na siebie jako gwaranta życia wiecznego. To On jest drogą prowadzącą ku życiu. Każda inna droga, wcześniej czy później, doprowadzi idących nią na skraj przepaści.
Współczesny świat nie jest aż tak różny od tego, w którym przyszło żyć Synowi Bożemu. Tak samo jak wówczas, również dzisiaj wielu szemrze przeciw Bogu, próbując obalić prawo, które zostało przez Niego ustanowione. Brak szacunku dla Dekalogu prowadzi wielu ludzi do coraz większego chaosu.
Jezus wskazuje na tych, którzy na pustyni jedli mannę i pomarli. Bo manna była jedynie pokarmem materialnym, który choć pojawiał się w obfitości, nie dawał nieśmiertelności. Dziś potrzebujemy powrotu do tego co duchowe. Do odkrycia na nowo obecności Boga w naszym życiu i spojrzenia na świat z większą pokorą. Chlebem życia jest pokarm, jaki daje nam Zbawiciel podczas każdej sprawowanej w Kościele Eucharystii. Jest On tak blisko nas, chciałoby się rzec, na wyciągnięcie ręki. To dla nas wielki dar. Korzystajmy z niego jak najczęściej.

ks. Mariusz Krawiec, paulista

ZACHWYCIĆ SIĘ TĄ MIŁOŚCIĄ. ROZWAŻANIA O EUCHARYSTII

J eżeli moje słowa o Bogu nie są jakby zrodzone z ciszy i nie są w niej skąpane w toku ich powstawania, to nie ma w nich Boga i nikt nie będzie mnie słuchał. Potrzebujemy ciszy dla usłyszenia Boga. Jak Eliasz na górze Horeb. (…)
Kiedy jadę samochodem, próbuję modlić się samą jazdą, samym dotknięciem kierownicy czy pedałów, które jest jakoś inaczej wykonywane, wolniejsze. Wystarczy, że jest inaczej wykonywane, ale ze względu na Tego, który na mnie czeka z taką obfitością łask w Eucharystii. Każda taka próba, żeby zwolnić czy inaczej robić, staje się wtedy aktem wiary, bo jest ukierunkowana na Tego, który niczego bardziej nie pragnie, jak nieustannie rozlewać łaskę wiary. Właśnie na mnie.
„Ja z miłości ku tobie zstąpiłem z nieba, dla ciebie żyłem, dla ciebie umarłem i dla ciebie stworzyłem niebiosa” – powiedział Pan Jezus do św. Faustyny. A czy te słowa nie mogą odnosić się do mnie, gdybym tylko zechciał przyjąć Jego miłosierdzie, tak jak je przyjmowała św. Faustyna? On też z miłości ku mnie zstąpił z nieba, dla mnie żył, dla mnie umarł, dla mnie stworzył niebiosa. Bo to jest szaleństwo Boga – jakby mówił do mnie: Dla ciebie przychodzę na ołtarz, dla ciebie dokonuję tej cudownej przemiany. Czasem myślę, że ja przecież nie mam takiego powołania jak św. Faustyna, że się nie nadaję, a nawet nie pragnę tego. Ale czy w tych zastrzeżeniach nie kryje się zamaskowany opór wobec łaski, skoro On wybiera tych, których chce, i na Apostołów wybrał dwunastu, którzy wcale nie byli nadzwyczajni? Zwalnianie oznacza wchodzenie w ciszę i w tej ciszy może dokonywać się odkrywanie przeze mnie obecności Boga. Dopiero w ciszy mogę żyć sakramentem chwili obecnej.
ks. Tadeusz Dajczer,
Zachwycić się tą miłością. Rozważania o Eucharystii,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018.

_________________________________________

Książka „Zachwycić się tą Miłością” przybliża nam tajemnice wiary, pokazuje zdumiewającą bliskość Boga, odkrywając przed nami miłość Jezusa Eucharystycznego obecnego pośród nas. Ożywczą, realną, odkupieńczą. To lektura dla tych, którzy chcą świadomie i głęboko wierzyć.
Ksiądz Tadeusz Dajczer był wybitnym religioznawcą i teologiem, współzałożycielem Ruchu Rodzin Nazaretańskich, który dziś jest obecny na pięciu kontynentach. Był też wspaniałym przewodnikiem

1 sierpień 2021 r. ŚWIĘTO BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO
                                                           Bóg Ojciec - 03 - Obraz religijny :: terrasanta.pl

     Boże Ojcze Wszechmogący nasz ukochany Tatusiu nikt w dniu Twego Święta uznanego przez Kościół Katolicki nie uczcił Twojego Święta Przenajświętszego BOGA OJCA w Kościołach.

BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY.

         „Tak, nadeszły Czasy Ostateczne, które wkrótce będą dla wielu wieczne. Każdy biskup, ksiądz i katolik wie, że JESTEM, który JESTEM” od początku do końca świata, a ludzie mają odwagę ignorować i lekceważyć Mnie i wybierają na wieczność – lucyfera swego kata. Takie Słowa mówię od wieków a kto Mnie słucha i wierzy – ludzie dowiadują się przecież o Mnie z pacierzy. Oczywiście – najbardziej winni są wszelkiemu ZŁU na świecie ci którzy rządzą Moim Kościołem Katolickim bo uczyli się i uczą o Piśmie Świętym w którym Syn Mój Jezus Chrystus dokładnie mówi, ostrzega a Ja nadal z karami oraz z zakończeniem życia na Planecie Ziemi zwlekam. Kocham swoje stworzenie, a bardzo dużo ludzi kocha Mnie i dlatego jeszcze przed zakończeniem wszystkiego Jezus ulituje się nad wami i przyjdzie z OSTRZEŻENIEM w którym nastąpi OŚWIECENIE sumień. Dlatego ponaglam Andrzeja, Zbigniewa i tych, którzy powinni uaktywnić Strony Katolickie, bo ludzie chcieliby czytać Nasze SŁOWA, jako ORĘDZIA z NIEBA aby uchronić się od wojennego i katastroficznego Oręża śmiertelnego.  „KTÓŻ jak BÓG” – te słowa niech nie opuszczają waszych ust, a w Modlitwach wypowiadajcie Moje i Jezusa Imiona, bo żaden „Pan”, ani „On” nie pomoże wamJuż tak dużo Książek podyktowałem, tak dużo Filmów ponagrywałem, tak dużo ludzi ponawracałem i do Siebie powołałem, do grzechów porzucenia nawoływałem i do pokuty wzywałem. Znam ludzi rozpaczających w momencie tragedii i lucyfer też zna, lecz Ja płaczę razem z wami, a lucyfer uciechę ma. My mówimy do ludu swojego katolickiego dla waszego Zbawienia, a także dla waszego życia na Ziemi przedłużenia.   BÓG to MIŁOŚĆ, DOBRO i NIEBO – a lucyfer, to nienawiść, wojny i piekłoTak bardzo się dziwię osobom duchownym: księżom, biskupom, kardynałom i papieżom,  że znają i wiedzą wszystko, lecz mają dusze do obrzydliwości Bogu nieposłuszne. Tak bardzo dużo Moich osób Świętych z Nieba posyłam na Ziemię, tak bardzo dużo  Aniołów pamaga wam w potrzebie a biskupi będący u władzy nie chcą być z Nami w Niebie. Tak często Maryja płacze krwawymi łzami, a nikt z Episkoptu się nie martwi.  Ale wy Moi kochani i zakochani w Bogu katolicy nie ulegajcie żadnym demonicznym słowom, a dużo módlcie się, rozważajcie sens wypowiadanych słów waszymi ustami i proście, abym mógł być z wami. Nauczcie się Moi wierni katolicy tylko na Boga Ojca Wszechmogącego – Boga Jezusa Zbawiciela i Boga Ducha Świętego liczyć.

Nie dopuszczajcie do waszych myśli żadnych grzechów, a tym bardziej wypowiadania żadnych słów obraźliwych i nie wykonujcie grzesznych czynów. Ja Bóg bardzo pragnę, aby wasze Aniołki, które staną z wami trzymając Księgę Życia waszego – przedstawiały wasze tylko dobre uczynki i aby nie miały żadnych grzechów waszych do ukrycia. Ja wasz Ojciec Bóg Wszechmogący Błogosławię was ludzi kochających całe Niebo  i proście Ducha Świętego, aby chciał was do Boga nawrócić oraz serca i sumienia wasze Bogu przywrócić. Tak bardzo prosiłem Polaków, aby wybrali na prezydenta Polski Grzegorza Brauna, a namawiani ludzie i księża także – wybrali swego i Polski wroga. Hasło czym prędzej zmieńcie na:  „BÓG – RODZINA – OJCZYZNA” bo wasi wrogowie nie mają honoru i KONIEC wasz może być blisko. Ja naprawdę nie wymagam od was wiele, a tylko abyście uczcili Mnie oddzielnym Świętem w sierpnia pierwszą niedzielę, a Łaski będą wielkie. Pamiętajcie – kochajcie, szanujcie i Przykazania Boże przestrzegajcie„.

                                                                  ————————
                     Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 2.08.21 r.
                                    Akt miłości ku czci Boga Ojca - Z Bogiem przez życie. Moja Modlitwa - Mój Modlitewnik
                                    AKTY UWIELBIENIA OJCA PRZEDWIECZNEGO
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i ziemi i całego wszechświata. Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Mądrości i Twojej Potędze. Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Miłości, Twojej Dobroci i wielkim Miłosierdziu. Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twoich Aniołach i Twoich Świętych. Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich istotach żywych, które stworzyłeś. Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich dziełach Rąk Twoich. Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za Twoją Miłość i Miłosierdzie. Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny, że przez Ofiarę Syna Twojego Jezusa i Jego Przenajświętszą Krew wykupiłeś nas z niewoli grzechu. Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że dałeś nam Maryję jako Matkę Współodkupicielkę i Pośredniczkę wszystkich Łask. Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że przez Chrzest i Łaskę Ducha Św. włączyłeś nas do Królestwa Twego jako dzieci Boże. Chwała Ojcu…
Dopomóż nam dobry i miłosierny Ojcze, abyśmy zawsze byli Tobie wierni i wdzięczni za Twoją Miłość, abyśmy zawsze pełnili Twoją Wolę, przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego i Jego Matkę Maryję, Współodkupicielkę i Pośredniczkę Wszystkich Łask. Amen. Ojcze Przedwieczny Stwórco wszelkiego dobra, niech Cię wielbi wszechświat cały, cała ziemia i każde stworzenie. Pragniemy, aby w Kościele św. ustanowione było specjalne święto ku Twojej czci i ku Twojej Chwale. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
                                                  Grupa Modlitewna Ojca Matteo da Agnone - MODLITWA DO BOGA OJCA O UZDROWIENIE. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa
„Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca”
Jak życzył sobie tego Bóg Ojciec przemawiając do s. Eugenii, 7 sierpnia obchodzi się święto ku czci Boga Ojca. Dlaczego akurat 7 sierpnia? Ponieważ jest to dzień, który następuje po Przemienieniu, w którym Ojciec dał słyszeć Swój głos na Taborze: „Oto Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie!” (Mt 17,5)
Oto, czego jedynie chcę:
1. Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca.
2. Pragnę, żeby całe duchowieństwo zobowiązało się rozwijać ten kult, a przede wszystkim, by pomagało ludziom poznawać Mnie takim jaki jestem i jaki zawsze będę blisko nich, to znaczy Ojcem najczulszym i najbardziej kochającym ze wszystkich ojców.
3. Pragnę, aby wprowadzono Mnie do wszystkich rodzin, do szpitali, również do warsztatów i urzędów, do koszar, do sal – gdzie podejmują decyzje ministrowie państw – wreszcie wszędzie tam, gdzie znajdują się Moje stworzenia, choćby tylko jedno! Chcę, aby widzialnym znakiem Mojej niewidzialnej obecności był obraz: niech ukazuje, że tam jestem, rzeczywiście obecny. Tak ludzie wykonywać będą wszystkie czynności pod okiem swego Ojca. Ja będę czuwał nad istotami, które stworzyłem i zaadoptowałem jako własne dzieci. W ten sposób wszystkie Moje dzieci będą niejako pod okiem swego czułego Ojca. Niewątpliwie i teraz jestem wszędzie, ale chciałbym być przedstawiany w zauważalny i konkretny sposób!
4. Pragnę, żeby w ciągu roku duchowieństwo i wierni wykonywali na Moją cześć pewne pobożne ćwiczenia, nie zaniedbując swoich zwykłych zajęć. Chcę, aby Moi kapłani bez lęku szli wszędzie, do wszystkich narodów i nieśli ludziom płomień Mojej ojcowskiej Miłości. Wówczas dusze zostaną oświecone. Pozyska się dusze niewiernych oraz wszystkich należących do sekt, które nie pochodzą od prawdziwego Kościoła. Tak, niech również i ci – którzy są także Moimi dziećmi – zobaczą, jak płonie przed nimi ten płomień, niech poznają prawdę, niech ją przyjmą i niech wprowadzą w życie wszystkie cnoty chrześcijańskie.
5. Chciałbym w szczególny sposób być czczony w seminariach, w nowicjatach, w szkołach i w internatach, aby wszyscy od najmniejszego do największego mogli Mnie poznać i kochać jako swego Ojca, Stworzyciela i Zbawcę.
6. Niech kapłani poczują się zobowiązani do szukania w Piśmie Świętym tego, co powiedziałem w innych czasach co dotąd pozostało nieznane a odnosi się do czci, którą pragnę odbierać od ludzi. Niech pracują też, by Moje pragnienia i Moja Wola dotarły do wszystkich wiernych i do wszystkich ludzi, określając to, co powiem do wszystkich ludzi razem oraz do wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnic w szczególności. Są to dusze, które wybieram dla składania Mi wielkiego hołdu, większego niż od ludzi świeckich.
Oczywiście, osiągnięcie pełnej realizacji planów które obmyśliłem dla ludzkości i które dałem im poznać będzie wymagało czasu! Zadowoli Mnie jednak jeden dzień tak, jeden dzień modlitw i wyrzeczeń dusz wspaniałomyślnych, które poświecą się dla tego dzieła Mojej Miłości. Będę cię błogosławił, synu Mój umiłowany, i odpłacę ci stokrotnie za wszystko, co uczynisz dla Mojej chwały.
Imprimatur:
Petrus Canisius van Lierde Vic. Generalis e Vic. Civitatis Vaticanae, Rzym, 13 marca 1989
 
Litania do Boga Ojca
Kyrie, eleison – Chryste, eleison – Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
 
Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony,
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie,
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny,
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń,
Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje,
Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego,
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje,
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie,
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi,
Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje,
Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości,
 
Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus,
Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
 
Od pychy umysłu – zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca,
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego,
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją,
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie,
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności
 
Umysł otwarty na prawdę Twoją – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą,
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze,
Wytrwanie do końca przy Tobie,
Gorliwość o zbawienie innych dusz,
Pokorę prawdziwej mądrości,
Umiłowanie czystości,
Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą,.
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa.
 
Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.
 💙💞💙💞💙💞💙💞💙💞

Trevignano Romano, 3 sierpnia 2021 r.

Drogie dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu na modlitwie i że w waszym sercu wysłuchaliście mojego wezwania. Moje umiłowane dzieci, proszę was, abyście byli gotowi, ponieważ ostrzeżenie jest bardzo bliskie. Wielu powróci do Boga, nawet ci, którzy nie wierzą, zwłaszcza kapłani, którzy nie wierzą we wszystko, czego doświadczasz w tym czasie. Niektórzy znajdą coś, co zdenerwuje to, co było widziane (ostrzeżenia) i nie będą chcieli przyznać, że Bóg może cokolwiek, iw tym momencie wybiorą. Ja, Matka Boża i Twoja Matka, pragnę Cię strzec na nadchodzące straszne czasy. Chcę wam pokazać, że wkrótce na świecie będą partyzanci, ale to będzie moment, kiedy przybędzie antychryst i przedstawi się jako człowiek pokoju. Uwaga dzieci, nie dajcie się zwieść, ale bądź wierny nawet wtedy, gdy chrześcijaństwo staje się pogaństwem i protestantyzmem. Jesteś zawsze z Ewangelią i różańcem w ręku i nie rozpraszaj się. Dzieci, pragnę was wszystkich ocalić i proszę was o zeznanie. Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem w imię Trójcy Świętej. Módl się za zgubioną ludzkość, a ja pomodlę się z tobą. Matka Boża mówi, że dzisiaj zstąpią na was jakieś łaski.

 

Arcybiskup Viganò: Szczepionki wykonane z tkanki płodowej są „ludzką ofiarą niewinnych ofiar składaną szatanowi”.

21 lipca 2021 (LifeSiteNews) – Arcybiskup Carlo Maria Viganò, w przedmowie do książki o problemie szczepionki na koronawirusa, potępia satanistyczny charakter tej szczepionki, wykorzystującej do produkcji i testowania tkanki pochodzące z abortowanych dzieci. Dla tego włoskiego prałata szczepionka jest narzędziem ideologii globalistycznej, która jest „antyludzka, antyreligijna i antychrześcijańska. ”

Viganò widzi, że „aborcja jest proponowana przez satanistów jako prawdziwy i właściwy rytuał religijny”, argumentując, że w tym satanistycznym światopoglądzie, poprzez szczepionkę skażoną aborcją, staje się członkiem kościoła antysatanistycznego. Pisze, że Szatan twierdzi, że „za pośrednictwem firm farmaceutycznych, które wykorzystują tkanki płodowe z aborcji, aby wyprodukować tak zwaną szczepionkę, która jest prezentowana w delirium Covid-19 jako sakrament zbawienia, przez który jest się włączanym w ‚mistyczne ciało’ Szatana, kościoła antyglobalistycznego. ”

Mors Tua Vita Mea (Twoja śmierć to moje życie) to tytuł włoskiej książki o szczepionkach na koronawirusa skażonych aborcją, do której przedmową przyczynił się arcybiskup Viganò (patrz fragmenty w tłumaczeniu na język angielski poniżej). Wydana przez profesora Massimo Viglione książka zawiera również eseje biskupa Athanasiusa Schneidera i redaktora naczelnego LifeSite Johna-Henry’ego Westena. Jego podtytuł brzmi: „Cel nie uświęca środków”.

Dla biskupa Viganò nie ma wątpliwości, że szczepionka przeciwko koronawirusowi nigdy nie będzie w stanie usprawiedliwić morderstwa nienarodzonych dzieci. Wręcz przeciwnie, ta szczepionka wydaje się być wykorzystywana jako sposób na przyzwyczajenie nas do zabijania dzieci w imię ludzkości. Oświadcza:

… Nie możemy nie zauważyć, w jakim stopniu szczepionka przyczynia się, właśnie poprzez swoją „mistyczną” wartość, do zbiorowej akceptacji ludzkiej ofiary jako normalnej, a nawet koniecznej: najbardziej niewinnej i bezbronnej istoty, dziecka w łonie matki w trzeciego miesiąca ciąży zostaje uśmiercona i rozczłonkowana w celu wydobycia z jej wciąż pulsującej tkanki, za pomocą której można wyprodukować nielek, nieszczepionkę, która nie tylko nie leczy wirusa, ale która według wszystkich prawdopodobieństwo, powoduje większy odsetek zgonów niż sam Covid, zwłaszcza u osób starszych lub chorych.

Poniżej znajduje się fragment przedmowy arcybiskupa Viganò do książki Mors Tua Vita Mea, opublikowanej za uprzejmą zgodą profesora Massimo Viglione:

Aures habent i nie słuchający.
Ps 113

Barbarzyństwo, w jakim znajduje się nasze społeczeństwo, jest teraz oczywiste: jego wartości zostały stopniowo wymazane jako nienawistne ślady wymarłego świata na rzecz złudzeń ideologii globalistycznej, która jest coraz bardziej antyludzka, antyreligijna i antychrystowska . Najbardziej przeciwstawną zasadą tego piekielnego barbarzyństwa w stosunku do cywilizacji chrześcijańskiej jest dzieciobójstwo, ludzka ofiara z niewinnych ofiar składana szatanowi; i pomimo horroru, widząc to rażąco przyznane, nie możemy być zaskoczeni, jeśli aborcja jest proponowana przez satanistów jako prawdziwy i właściwy rytuał religijny, który ma być chroniony w imię wolności wyznania. Starożytne obrzędy pogańskie – omnes dii gentium demonia,

Jeśli pierworodni w Izraelu należą do Pana, simia Dei żąda od nich znacznie więcej, a nawet twierdzi, że przez firmy farmaceutyczne, które wykorzystują tkankę płodową z aborcji do produkcji tak zwanej szczepionki, która jest prezentowana w delirium Covid-19 jako sakrament zbawienie, dzięki któremu zostaje się włączonym do „mistycznego ciała” Szatana, kościoła antyglobalistycznego. Z drugiej strony, „liturgiczna” konotacja pandemii celowo naśladuje charakterystyczne dla Prawdziwej Religii znaki i symbole w taki sposób, aby oszukać nawet prostych i zmusić ich do podporządkowania się zbiorowemu kultowi, który zwalnia ich z podejmowania samodzielnych decyzji. i zobowiązuje ich do bezkrytycznego posłuszeństwa. Nie możemy zapomnieć o procesjach pogrzebowych ciężarówek wojskowych,

Serum genetyczne zwane szczepionką, jak bardzo dobrze wykazali naukowcy i specjaliści, a jak przyznają sami jej producenci, nie gwarantuje odporności; nie wyklucza poważnych krótko- i długoterminowych skutków ubocznych; nie jest skuteczny przeciwko niektórym wariantom Covid; nie usuwa potrzeby masek i dystansu społecznego; w większości przypadków wzrasta liczba pozytywnych testów, a zatem również terroryzm medialny i wzmocnienie środków powstrzymujących. Zaproponowana jako panaceum tak zwana „szczepionka” okazała się niczym innym, jak źródłem ogromnych i skandalicznych zysków dla Wielkiej Farmacji, a jednocześnie służy jako pretekst do egzekwowania paszportów zdrowotnych i innych systemów bezpieczeństwa. mas i ograniczenia wolności naturalnych.

Ale poza tą oczywistą bezużytecznością „szczepionki” – bezużytecznością, którą każdy lekarz niepoddany systemowi rozważyłby od samego początku, ponieważ wirusy Corona prawdopodobnie mutują – nie możemy nie zauważyć, jak bardzo się do tego przyczynia, właśnie poprzez swoją wartość „mistyka”, do zbiorowej akceptacji ludzkiej ofiary jako normalnej, a nawet koniecznej: najbardziej niewinne i bezbronne stworzenie, dziecko w łonie matki w trzecim miesiącu ciąży, jest składane w ofierze i rozczłonkowane w celu wydobycia z ciała wciąż pulsujące tkanki, dzięki którym można wytworzyć nieleczniczą, nieszczepionkę, która nie tylko nie leczy wirusa, ale najprawdopodobniej powoduje wyższą śmiertelność niż sam Covid, zwłaszcza u osób starszych lub chorych.

Ale kim są te matki, które zaprzeczając swojej naturze, zgadzają się zabić własne dziecko? Większość z nich to kobiety, które są w pierwszej ciąży, nieświadome horroru, jaki mają zamiar popełnić, i wyrzutów sumienia, które będą im towarzyszyć na zawsze. Oto pierworodni, którzy mają poświęcić się szatanowi: dzieci nieszczęśliwych matek i rozpieszczonych córek, które odkrywają, co to znaczy być matką, właśnie nie chcąc nią być, ale wypaczając swoją kobiecość, sprowadzając ją do karty przetargowej. efemeryczny instrument radości, w imię praw, które sobie roszczą, ale których pozwalają sobie odmówić stworzeniom, które noszą w swoim łonie.

W aborcji szatan czyni największą zniewagę Bogu: obraża Go jako Stwórcę, czyniąc matkę mordercą własnego dziecka; obraża go jako Pana, uzurpując sobie prawo do życia i śmierci nad niewinnymi stworzeniami i przynosząc sobie prawo do bezkarnego łamania piątego przykazania; obraża Go jako Odkupiciela, unieważniając owoce męki Chrystusa za stworzenia zabite bez łaski chrztu; obraża ją jako Ojca, jednocześnie oczerniając święte macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny.

Wiele zamieszania panuje w tej bolesnej fazie historii Kościoła: bezczynność lub nadużycie autorytetu Hierarchii, a także zdrada tak wielu fałszywych pastorów i najemników nie pomaga rozwiać zamieszania wiernych, a nawet Pastorzy, podsycajcie zamieszanie stronniczymi, niezgodnymi i sprzecznymi orientacjami. Również w tym możemy zdać sobie sprawę z powagi sytuacji i tego, jak bardzo odstępstwo pasterzy jest niezbędną przesłanką do ustanowienia królestwa Antychrysta. Gdyby papież i biskupi mieli minimalną bojaźń Bożą, nie próbowaliby usprawiedliwiać skandalicznym błędem szczepionki, której wyprodukowanie wymaga komórek macierzystych uzyskanych z celowo abortowanych płodów. Pretium sanguinis wystarczyłoby im nawet nie brać tego pod uwagę, ale być może wśród beneficjentów tego pretium są także prałaci, którym bardziej zależy na obłudnych pochwałach wrogów Chrystusa niż na heroicznym świadectwie Wiary. […]

Arcybiskup Viganò: Szczepionki wykonane z tkanki płodowej są „ludzką ofiarą z niewinnych ofiar składaną szatanowi” – LifeSite (lifesitenews.com)

 

Matka Zbawienia: Proszę wszystkie dzieci Boże, aby raz jeszcze poświęciły miesiąc sierpień na ratowanie dusz.

                                        Sanktuarium Matki Bożej w Litmanowie - Sanktuaria

KSIĘGA PRAWDY
środa, 1 sierpnia 2012 roku, godz. 16.45

 

Moje dziecko, jest wiele zmian, a wiele z nich zostało wam ujawnionych w przeszłości, których świat ma właśnie stać się świadkiem. Będzie wiele zniszczeń, wiele nieporządku i kar, z czego wszystko się dokona z powodu grzechu ludzkości.

Proszę wszystkie dzieci Boże, aby raz jeszcze poświęciły miesiąc sierpień na ratowanie dusz. Oto, co musicie czynić. Idźcie każdego dnia na Mszę i przyjmujcie Komunię Świętą. I każdego dnia o godzinie trzeciej odmawiajcie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wy, którzy możecie, powinniście pościć przez jeden dzień w tygodniu.

Moje dzieci będą zaszokowane, kiedy dokonają się te zmiany, ale nigdy nie możecie się lękać Ręki Mojego Ojca, jeśli jesteście wierni Nauczaniu Jego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.

Proszę, w nadchodzących miesiącach trzymajcie w swoich domach blisko siebie Pieczęć Boga Żywego, bo wiele się wydarzy.

Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, obecne w Jego Kościele na ziemi jest bezczeszczone i będzie straszliwie cierpiało. Wiele planów obalenia Kościoła Mojego Syna jest już realizowanych i już wkrótce on upadnie. Inne przepowiedziane wydarzenia będą teraz obserwowane jako katastrofy ekologiczne, gdy Ręka Mojego Ojca opadnie, karząc te narody, których grzeszne prawa nie będą już dużej tolerowane.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się w tym czasie za dusze, które mogą cierpieć podczas tych wydarzeń. Wykorzystajcie ten miesiąc, aby modlić się za wszystkie dusze, które mogą zginąć w wojnach, trzęsieniach ziemi albo podczas nadchodzącej Spowiedzi, Ostrzeżenia. Moje Serce jest splecione z wami, dzieci, i razem musimy ciężko pracować, aby ratować dusze. Modląc się o zbawienie dusz, wypełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca.

Wasz umiłowana Matka
Matka Zbawienia

https://www.gloria.tv/post/GMZ8wQreuNKo4tpjHUyJDHp7W

Ks. Dominik Chmielewski: Żyjemy w czasach, w których wypełniają się słowa z apokalipsy

https://www.youtube.com/watch?v=t5QWeTT9h-Q&t=13s

 

POLACY MÓDLCIE SIĘ O OCHRONĘ DLA NASZYCH KOCHANYCH I ODWAŻNYCH PATRIOTÓW BO EPISKOPAT ZAPOMNIAŁ O NAS.

BRAUN i NIEDZIELSKI w Jeżowe. AWANTURA z mieszkańcami.

https://www.youtube.com/watch?v=J1tUikN31lI

 

Grzegorz Braun, KORWiN, Berkowicz: Nie róbmy z ludzi KRÓLIKÓW DOŚWIADCZALANYCH, dajmy im wybór!

https://www.youtube.com/watch?v=RDpibTVCLPw

 

Grzegorz Braun, KORWiN, Berkowicz: Zespół ds. SZCZEPIEŃ Ochronnych Dzieci i Dorosłych! (CAŁOŚĆ)

https://www.youtube.com/watch?v=XpVBKwy0xjs

 

ALARM I STOPNIA: LICZBY ZGONÓW POSZCZEPIENNYCH SĄ PONAD 8 RAZY WIĘKSZE OD LICZBY ZGONÓW Z POWODU COVID, ALE TO DOPIERO POCZĄTEK !!!

„LEK” „SZCZEPIONKI” 8 razy bardziej śmiertelny od samej CHOROBY COVID-19, ale to dopiero początek !!!

Tekst pani profesor Marii Majewskiej potwierdza najgorsze przewidywania: mordują nas szczepionkami!

8 razy więcej ludzi umiera po szczepieniach na kowida niż z powodu samego kowida!

A to dopiero początek „tańca śmierci”

Liczby zgonów poszczepiennych Covid są – ponad osiem razy większe od liczb zgonów z powodu choroby.

Prof.Maria Majewska nonnocere3@gmail.com 24.5.21

 

Stale rośnie pokłosie ofiar covidowych szczepień.

Do europejskiej bazy Vigiaccess do 24.5.21 zgłoszono 862’301 powikłań i 5277 zgony po tych szczepieniach, z czego ok. 63% przypada na Europę.

Do amerykańskiej bazy VAERS zgłoszono 227’805 powikłań i 4201 zgonów, z czego 97% przypada na USA.

Łącznie w Europie i USA zgłoszono ok. 770’000 powikłań, ok. 7200 zgonów po szczepieniach covid. Ponieważ zgłaszanych jest zaledwie ok 1% wszystkich przypadków, to powyższe liczby pomnożone przez 100 dadzą ponad 77 milionów powikłań i ok. 720’000 prawdopodobnych zgonów po szczepieniach covid w Europie i USA.

Wg oficjalnych danych do 17.5.21 na covid zmarło w Europie 1’096’834 osób, a w USA – 590’000. Łącznie ok. 1,7 miliona ludzi. Wiadomo, że są to liczby sztucznie zawyżone, gdyż niezależne audyty dowiodły, że tylko ok. 5% z tych osób zmarło z powodu covid, a pozostałe na inne choroby towarzyszące. Czyli na covid zmarło w Europie i USA prawdopodobnie ok. 85 000 osób.

Zestawienie liczb śmiertelnych ofiar choroby covid-19 z liczbami ofiar szczepionek na covid pokazuje, iż liczby zgonów poszczepiennych są ponad 8 razy większe od liczb zgonów z powodu choroby.

Czyli nie można mieć już złudzeń odnośnie bezpieczeństwa szczepionek na covid-19.

Dane wskazują, że zabijają one więcej ludzi niż sama choroba, więc należy je uznać za ludobójczą broń biologiczną.

O niezwykłej toksyczności tych szczepionek świadczy też fakt, że w ciągu niecałych 5 miesięcy zabiły one w USA wielokrotnie więcej ludzi niż wszystkie pozostałe szczepionki w innych latach (VAERS). I należy oczekiwać, że na przestrzeni kilku miesięcy do kilku lat, liczby ofiar poszczepiennych się zwielokrotnią.

W poniższych tabelkach zestawione są dane zgłoszonych do VAERS powikłań i zgonów po szczepieniach na covid w różnych grupach wiekowych. [Nie potrafię umieścić, o detale proszę pisać do prof. Majewskiej MD]

Widzimy, że szczepionki te, nielegalnie podaje się już dzieciom, nawet niemowlętom, okaleczając je i zabijając.

Plany polskiego rządu, żeby wstrzykiwać te preparaty szkolnym dzieciom, które praktycznie nie chorują na covid, należy uznać więc za zbrodnicze.

 

Polskie MZ ma obowiązek znać światowe dane dotyczące wielkiej toksyczności tych szczepionek.

Warto jeszcze poczytać komentarze:

https://gloria.tv/post/rPxpbriNNvsR1mCG2PnrtqtY2

KS.PROF. DARIUSZ OKO – BOŻY KAPŁAN.

To jest bardzo przykre i smutne, że człowiek nie może powiedzieć publicznie PRAWDY. Niestety, światem rządzi pieniądz i bezwzględny lucyfer – jego pachołki. Gdyby politycy i osoby duchowne rządzące Kościołem Katolickim na czele z papieżami chcieli być uczciwi i rzetelni w swoich sumieniach to sami szukaliby PRAWDY, bo przeciez wiedzą co znaczy DOBRO, a co ZŁO – są po studiach i skończyli je tylko na zasadzie Prawdy. Dlatego broniliby ludzi uczciwych dążących do zgody, spokoju i pokoju. Jaka szkoda, że rządzący politycy i duchowni są zaślepieni strachem, a trzeba się bać Pana Boga, który za DOBRO wynagradza a ZŁO karze i to jak – piekłem wiecznym. Zobaczcie filmy, które są o piekle i o Niebie i może sę wreszcie przestraszycie piekła i lucyfera, bo Pana Boga można uprosić tylko dobrymi uczynkami i miłością, a u lucyfera nie ma znajomości – jeszcze bardziej się mści i smaży takich ogniem za to, że wiedzieli jak jest w piekle a wybrali wiczną mękę.

Represje za PRAWDĘ! Ks. prof. Dariusz Oko pójdzie do więzienia?

Święta Mario Magdaleno – dziękuję Tobie, że się ukazałaś mnie w kościele nad Ołtarzem i jesteś dla mnie wzorem do Boga miłowania i że modlisz się aby ludzie także nauczyli się Boga miłować i szanować, a przecież to takie łatwe, tylko trzeba chcieć próbować. 

ŚWIĘTA MARIA MAGDALENA.

„Miłość, to jest uczucie, które każdy człowiek powinien mieć i rozwijać, a szczególnie do Boga i całego Nieba, bo jest początkiem do pokochania każdego człowieka. Gdy człowiek kocha Boga, to nie męczy go żadna trwoga, bo oddaje wszystko swojej Miłości, a najbardziej umieją tak postępować ludzie prości. Bóg jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zdradzi, a każdemu kłopotowi zaradzi. Bóg zszedł na Ziemię dla ludzi aby zaprzyjaźnić się z każdym człowiekiem – nikogo nie rani i nikim nie gardziUważajcie Polacy, bo Bóg Jezus Chrystus bardzo was kocha. Zbawiciel wybrał wasz Naród, a wy nie zdradzajcie Przyjaciela i nie zapraszajcie wrogów Boga i waszych do waszego Państwa rządzenia. Macie swoich mądrych ludzi i dziękujcie Bogu Wszechmogącemu, że dużo was ze snu demoniczno – lucyferycznego się budzi. „Któż jak Bóg” wołajcie i pokojowego czasu nie przegapcie. Módlcie się  o nawrócenie swoich wrogów obcokrajowców i także módlcie się o ochronę polskich Patriotów. Codzienne Różańce i Koronki lecz w skupieniu z rozważaniem każdego słowa, aby każda polska dusza do uznania Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI chciała być gotowa. Przecież Bóg jest Przyjacielem ludzkości i chce, aby mógł panować Pokój i Spokój, Szacunek i Miłość nieustannie, a nie tylko w niektórych sercach tylko gościnnie. Całe Niebo modli się o nawrócenie Boga wrogów oraz aby Papież Franciszek odrzucił lucyferycznych masonów. Dlaczego ludzie nie chcą żyć w Pokoju na świecie i oddają swoje serca i dusze do piekielnych śmieci. Wsłuchujcie się w Słowa Maryi, która nieustannie prosi – nie marnujcie na zbytki żadnej chwili – Różańca piekło nienawidzi. Nie oglądajcie kłamliwej waszej telewizji, a czytajcie książki o Bogu i jego Świętych Osobach w Niebie, które zawsze pomagają wam w każdej potrzebie. O Mnie też możecie czytać bo Jestem  przykładem wielkiej miłości do Boga, Przyjaciela i Zbawiciela, bo miłość jest wielką wartością i Łaską, która Boże Miłosierdzie otwiera. Cała Trójca Przenajświętsza bardzo was kocha i pragnie także wzajemności, a Łaski wszystkim rozleje w wielkiej obfitości. Przecież Bóg stworzył ludzi na podobieństwo swoje i zaprasza was wszystkich na Swoje Najszczęśliwsze Wieczne Niebiańskie Pokoje. Tak dużo Polacy macie filmów i książek o Niebie i proszę was – tylko tym żyjcie, bo Bóg Miłosierny – Jezus Chrystus oczekuje tutaj wszystkich i Mieczysławo ciebie.

                                                             ——————-

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 22.07.21 r.

ONI W RZĄDZIE KŁAMIĄ – WSZYSCY!!

Afera e-mailowa: Premier oczekiwał zniesienia zakazu wesel. „Jak wyszczepimy starców, to możemy otwierać prawie wszystko”

Andrzej Horban / Leszek Szymański /PAP

Domniemane e-maile ze skrzynki Michała Dworczyka wciąż wyciekają do sieci. Opublikowana dziś rozmowa między premierem Mateuszem Morawieckim a jego doradcą prof. Andrzejem Horbanem dotyczy zniesienia zakazu organizacji wesel. „Jak wyszczepimy starców, to możemy otwierać prawie wszystko” – stwierdził przewodniczący Rady Medycznej ds. COVID-19.

  • „Ta decyzja musi być ogłoszona minimum miesiąc wcześniej i musimy być bezwzględnie konsekwentni” – miał napisać premier
  • „Jak Pan, mam nadzieję, pamięta, epidemia osłabnie, jak słoneczko będzie wyżej, i dłużej. Czyli w maju – i wtedy bez ograniczeń” – stwierdził w odpowiedzi prof. Horban
  • Pod koniec kwietnia premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 15 maja wracają imprezy okolicznościowe, takie jak wesela i komunie
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl 

 

Pomimo zablokowania w ubiegłym tygodniu kont w komunikatorze Telegram, na których ukazywały się e-maile członków rządu, korespondencja wciąż wycieka do sieci za pośrednictwem nowych profili w innych serwisach społecznościowych.

„Jak Pan, mam nadzieję, pamięta, epidemia osłabnie, jak słoneczko będzie wyżej, i dłużej. Czyli w maju – i wtedy bez ograniczeń. Staruszkowie będą już zaszczepieni, i to punkt kluczowy” – miał napisać szef Rady Medycznej przy premierze.

„Jak wyszczepimy starców > 60 r.ż. to możemy otwierać prawie wszystko. A osób > 60 r.ż. jest? – jak się mylę – ok. 10 mln ludzi. Wystarczy jedna dawka i – proszę o akceptację opinii rady, że można przesunąć szczepienia osób, które przeszły COVID, o sześć miesięcy” – czytamy.

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/afera-e-mailowa-wyciekla-korespondencja-dotyczaca-znoszenia-zakazu-wesel/4sdg357,79cfc278

 

Obejrzyj film „Artur Dziambor MIAŻDŻY lockdownowe SZALEŃSTWO pisowskiej władzy! Wystąpienie z 22.07.21” w YouTube

https://youtu.be/Ts06vfy7iC4 

 

Czas najwyższy temu Rządowi odejść…..Przecież Rząd wie, że kombinuje na swoją korzyść.

 

„Dlatego właśnie te dusze, dla których czuję głębokie współczucie, będą cierpieć utratę bogactwa. Pozwolę, żeby zostały pozbawione wszystkiego, tak abym mógł je oczyścić.”

Powódź błyskawiczna w Chinach. Ludzie tonęli w metrze

https://www.youtube.com/watch?v=qcXuywNc82s

Jak WIELKA POWÓDŹ zniszczyła EUROPĘ ZACHODNIĄ?

https://www.youtube.com/watch?v=5bEmnkZNH0U

                               

    KSIĘGA  PRAWDY

Bez względu na to, jak bardzo wasze sprawy na tej ziemi są dla was ważne, nie są one nic warte

Orędzia Ostrzeżenia

Środa, 28.11.2012, 19:40

Moja droga, umiłowana córko, podczas zmian, które bardzo niedługo raptownie nastąpią na świecie, nikt nie może nigdy zapomnieć, że to Bóg stworzył świat i że to wyłącznie z Jego Ręki i przez Jego Moc dobiegnie on końca, w sposób, który jest wam znany.

Żaden rząd, żaden przywódca lub żaden człowiek nie może kontrolować egzystencji ludzkości czy śmierci, gdzie tylko Bóg może zdecydować, kiedy dusza może opuścić ciało.

Bez względu na to, jak bardzo wasze sprawy na tej ziemi są dla was ważne, nie są one nic warte. Jednak wielu ludzi spędza większość swojego życia, realizując marzenia o sławie, bogactwie i zbieraniu rzeczy materialnych, które mogą być im odebrane w każdej chwili.Dlatego właśnie te dusze, dla których czuję głębokie współczucie, będą cierpieć utratę bogactwa. Pozwolę, żeby zostały pozbawione wszystkiego, tak abym mógł je oczyścić.

Wielu ludzi na świecie utraciło dużo przez ręce skorumpowanych i chciwych organizacji. Jednak, choć muszą jeść i mieć dom do zamieszkania, Ja zezwalam na te cierpienia.

Ponieważ tylko wtedy takie dusze zwrócą się do Mnie o pomoc. Jest to forma oczyszczenia, tak aby następnie człowiek mógł przyjść do Mnie w pokorze; bo jest to cecha, którą trzeba koniecznie posiadać, aby wejść do Mojego Królestwa.

Nie obawiajcie się, gdy znajdziecie się w tej sytuacji. Będzie ona trwała tylko chwilę i będzie wynikiem waszej własnej działalności. Z czasem wszystko ułoży się dobrze. Będzie to czas, aby zastanowić się nad waszą przyszłością i miejscem, które zachowuję dla was w Moim Nowym Raju.

Musicie zdobyć prawo, aby iść ze Mną. Wasz czas na ziemi jest tymczasowy. Wiele dusz, które widzą świat jako miejsce materialnych cudów, musi zrozumieć, że są one zaledwie migawką obfitych i chwalebnych darów, które oczekują na wszystkich tych, którzy żyć będą w Nowej Chwalebnej Erze.

Wasz czas tutaj jest przeniknięty cierpieniem, niezadowoleniem, nienawiścią i rozpaczą, z powodu obecności szatana.Nie możecie go zobaczyć, ale on i jego upadłe anioły są wszędzie, szturchając, popychając i kusząc ludzkość przez cały dzień.Wielu ludzi nie może zaakceptować faktu jego istnienia i jest to bardzo niepokojące. Jednak wielu nie zaniechuje nienawiści, jaką mogą czuć, gdy stają się ofiarą cudzej złości. Nienawiść może pochodzić tylko z jednego źródła. Nie jest czymś, co istnieje samo z siebie. Wypływa z paszczy bestii.

Dusze, które są na to przystępne, ponieważ nie akceptują, że istnieje grzech, będą łatwym celem dla złego. Będą wciągane w pokusy, które on umieszcza przed nimi, zazwyczaj poprzez grzechy ciała. Dusze te są łatwym łupem i nie będą cierpieć, tak jak te dusze, które mu się opierają. Dusze, które kochają Mnie, ich Jezusa, i które podążają za Moimi Naukami z pokornym sercem, są tymi, na których zły koncentruje się najbardziej.

Są to dusze, które szatanowi będzie niezwykle trudno pozyskać. Są to te same dusze, które poprzez ich modlitwy i cierpienia dla Mnie powodują, że on się kuli i wyje w mękach.

Dla tych z was, którzy Mnie kochają: to tylko dzięki waszej wytrwałości i wytrzymałości możecie przezwyciężyć jego uchwyt, który słabnie z godziny na godzinę dzięki tej Misji.Jeśli i gdy jesteście atakowani słownie, bez znanej przyczyny, lub gdy jesteście oczerniani w Moje Imię, to wówczas wiedzcie, że wasze modlitwy ratują dusze.

Proszę, zachowajcie milczenie podczas tych ataków, albowiem jeżeli zajmujecie się waszymi napastnikami, dajecie złemu wiele sił. Bądźcie silni, Moi umiłowani uczniowie, przez wzgląd na Mnie. Ja was podtrzymam i wkrótce wasze cierpienia dobiegną końca. Wasz Ukochany Jezus

http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/11/28/bez-wzgledu-na-to-jak-bardzo-wasze-rzeczy-na-tej-ziemi-sa-dla-was-wazne-nie-sa-one-nic-warte/

 

Panie Jezu nie ustają krytyki Twojego Cudownego Wizerunku Chrystusa KRÓLA POLSKI i nawet ma odwagę wyśmiewać ks.  Piotr Natanek oraz pielgrzymów.

 

                                                            PAN JEZUS

 

 „Zachowanie księdza Piotra Natanka i innych krzykaczy jest wulgarne, demoniczne i na wskroś cyniczne. Każdy wie, a szczególnie ksiądz Natanek, że Anioł Stróż zapisuje w Księdze Życia – myśli, słowa, czyny i zachowanie, a ty nie możesz rządzić ludźmi i zabraniać im iść Moimi drogami nawet w tych płaszczach czerwonych z Moimi uwagami. Zacznij od siebie naprawiać świat i nie bądź dyktatorem, a raczej Mojego Miłosierdzia wzorem. Już dość mam twoich krzyków i niekulturalnych wybryków. Musisz wiedzieć, że po każdym twoim występie w ludzkich głowach rodzą się dobre i złe myśli a niepotrzebnie. Dlatego przez wasze biczowanie dziecko Oliwier widziało Moje szaty brudne i porwane. Dlaczego obrażasz Mnie w tym Obrazie Chrystusa Króla Polski oraz ludzi kochających i niosących Mnie dookoła Polski? Nikt nie krytykuje ciebie, gdy jeździsz ze swoim Obrazem Króla Wszechświata po Polsce i po świecie, chociaż pozbawiłeś Mnie władzy na Ziemskiej Planecie. Jesteś doktorem, a nie wiesz, że do nałożenia Królewskiej Korony jest Tiara papieska trójstopniowa wzorem? Dlatego nie wytykaj błędów, bo jeździsz po świecie i poniżasz Mnie publicznie. Niech każdy zajmie się swoją Misją i niech robi to, do czego jest powołany a Ja przez ciebie już tak dużo lat Jestem bez władzy na Ziemi reklamowany. Powiadam – cieszcie się, że jest więcej Grup z Figurami i Obrazami Moimi Królewskimi a nie macie prawa drwić z żadnych, bo nie pytacie Mnie nigdy.

 

                          JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI”.

                          ——————————————————–

        Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 19.07.21 r.

 

Ludzie także drwią z właściwych słów „Koronki do Miłosierdzia Bożego”, ale gdyby kochali Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, to by nigdy nie nazwali Boga – Ty, On, Jemu, Jego – a przecież Zbawiciela swego. Masoneria pozmieniała nawet w Mszy Św. słowa i gdy słucham lektora czytającego Pismo Święte – lekcje „On, Jemu, Jego” czy nawet kapłan – celebrans, to ja nie mogę tego poniżania Pana Boga słuchać i po cichu dopowiadam – Pana Boga, Pana Jezusa, Panie Jezu Chryste zamiast „Baranku Boży”. W Litaniach też poprawiam na Panie Jezu Chryste ” – jak najwięcej trzeba używać IMIENIA PANA JEZUSA, bo na Sądzie staniecie i jak Bogu powiecie też – „Ty”?  Każdy „pan” ma swoje imię, a ja nie będę się domyślała, bo lubię słuchać konkretnie o jakiego PANA chodzi.

Polacy byli przez Boga Wszechmogącego ostrzegani i nie posłuchali a teraz będą bardzo płakali że Rydzyka posłuchali i współmordercę swoich dzieci na Prezydenta wybrali.

Eksperymenty na polskich dzieciach? Jak to przerwać? Trwa zmowa milczenia! Dr Ratkowska wRealu24!
https://www.youtube.com/watch?v=x_zg_VzQpOc

Sanepid nic nie wie o testach? Polskie dzieci zagrożone! Prof. Mirosław Piotrowski wRealu24!

https://www.youtube.com/watch?v=1ipomcwNFTM

Coraz więcej pachołków ma lucyfer chętnych do wieczności z nim. Przecież wiedzą o tym. 

Antychryst. Uwaga. To się już dzieje !!! Zakaz Mszy Św.

https://www.youtube.com/watch?v=SMlTlzR1Jbw&t=3s

Bp Kamiński zawiesił liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego
Czyli Kościół Katolicki już ma pierwszego „antychrysta” – kto następny chętny do piekła?
Tylko innowiercy nie pytają Boga Wszechmogącego, bo są posłuszni lucyferowi piekielnemu. Ludzie korzystajcie gdy jeszcze są konfesjony i normalni Boży kapłani i przystępujcie do Spowiedzi z całego życia, aby nie było nic do ukrycia.

Bp Kamiński zawiesił liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego

Biskup diecezji warszawsko-praskiej zawiesił wszelkie liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

Po drugie, biskup przypomniał, że od dnia 16 lipca 2021 r. prezbiterzy utracili prawo sprawowania liturgii w rycie nadzwyczajnym.
Dlaczego do naszej Świętej Katolickiej Religii wtrącają się Żydzi nie wierzący Bogu ani w Boga? My katolicy nie interesujemy się żadną inną bezbożną religią, bo szanujemy każdego bliźniego, więc niech każdy bierze z nas przykład i niech odejdzie z Episkopatu.

Żydzi zadowoleni z motu proprio Franciszka ograniczającego tradycyjną Mszę św.

Abp Lenga: Dlaczego Msza Trydencka jest taka ważna?

https://www.youtube.com/watch?v=MxKWH6INssQ

Modlimy się o ustanie zarazy, a ostatnio mnie oświeciło, że nie ustanie ona dopóki nie ustanie aborcja i inne bezeceństwa przeciwne naturze i Bogu, dlatego oprócz modlitwy o ustanie zarazy dla ciała powinniśmy wznoście błaganie do Boga i o działanie ludzkie o ustanie deprawacji w życiu – a może Bóg się zmiłuje nad nami

Powodzie:
Niemcy, Belgia, Holandia
https://www.youtube.com/watch?v=ONEyZwEBmno

https://www.youtube.com/watch?v=AVPRZiNJxck

https://www.youtube.com/watch?v=vFaTsX4-8pY

https://www.youtube.com/watch?v=Y0qMkfycy_o

https://www.youtube.com/watch?v=n8W6kHcNsOU

https://www.youtube.com/watch?v=g2xL3KXmDC0

Włochy
https://www.youtube.com/watch?v=UfOg90EQ5UA

Austria
https://www.youtube.com/watch?v=5TgQqwpGIr4

https://www.youtube.com/watch?v=ZmjTDovYnCY

Chiny
https://www.youtube.com/watch?v=l27ClBPA748

Arabia Saudyjska
https://www.youtube.com/watch?v=CvrW9SQB54k

Nowa zelandia – 2 czerwca 2021
https://youtu.be/nhkdUYL_zcI

Szwajcaria
https://www.youtube.com/watch?v=V7_0or7I1nU
https://www.youtube.com/watch?v=_MmVG1dmaw8
https://www.youtube.com/watch?v=_HqYnlxDEMk

Polska
https://www.youtube.com/watch?v=pZkyMmDTyTM

https://www.youtube.com/watch?v=WKUn0htGqhU

https://www.youtube.com/watch?v=NNSirwZ2DNk

https://www.youtube.com/watch?v=JHvHLmAi7Q8

https://www.youtube.com/watch?v=_hKXiKAHNjM

https://www.youtube.com/watch?v=WaSrdVn9L2A

to z ostatnich dni co się dzieje na świecie

wczoraj w Brazylii grad
https://youtu.be/ojXdPHgC-LY

włochy potop
https://www.youtube.com/watch?v=7ExiQlsTPcE

https://www.youtube.com/watch?v=UfOg90EQ5UA

indie
https://www.youtube.com/watch?v=QVuchn0-BUI

iran – https://youtu.be/lEIbqoQBYEs

wulkan – Grenlandia , Congo  https://www.youtube.com/watch?v=9hJXYeLvnW0

grecja, argentyna, włochy https://www.youtube.com/watch?v=UfOg90EQ5UA

https://youtu.be/Jq-fnRJ3IKM

chiny i inne w okienkach po prawej stronie ekranu można zobaczyć
To tylko fragmencik tego co się dzieje na świecie…

MP
https://www.youtube.com/watch?v=tOtCp14pMeQ