MATKA BOŻA do RZĄDU – EPISKOPATU i do NARODU POLSKIEGO
NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
 
NAUCZ NAS BOŻE MĄDRYCH USTAW TWOICH. NIE DAJ NAM ODEJŚĆ OD TWOICH PRZYKAZAŃ I NAUCZ MŁODZIEŻ ŻYĆ W CZYSTOŚCI.
BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY W SERCU DOBRYM I SZLACHETNYM ZATRZYMUJĄ SŁOWO BOŻE I WYDAJĄ OWOC DZIĘKI SWOJEJ WYTRWAŁOŚCI.
 
Święty Janie Bosko miałeś Wizję tonącego Kościoła uratowanego przez dwie Kolumny Chrystusa i Maryję Niepokalaną Bardzo prosimy wstaw się u Maryi naszej Królowej Polski aby wyprosiła odwagę dla naszych Przywódców  Duchownych Państwowych  Uczynienia Uroczystej Intronizacji Jej Syna na KRÓLA POLSKI zgodnie z Wolą Pana Jezusa wyrażoną już wiele lat temu. Wierzymy, że KRÓL POLSKI zapewni Polsce i całej Ziemi upragniony Pokój. 
 
MATKA BOŻA KRÓLOWA POLSKI w Pierwszą Sobotę lutego – 05.02.2022 r.
                                                                                              
       „Dzieci Moje kochane, Polacy rozmodleni – dziękuję wam, że  modlicie się nieustannie do Nas o Jezusa Królowanie w waszej Ojczyźnie i Polski Jemu oddanie. Na granicy wschodniej już są wasi wrogowie, a Rządzący waszą Ojczyzną nie mają zamiaru zwrócić się o pomoc do Mnie. Takiego wybraliście prezydenta, który udaje katolika lecz nie jest nim, bo nie kocha ani Mnie, ani Boga. On kocha swoje obyczaje bezbożne a jest dla was Polaków złym przykładem ogarniętym wrogim jadem. My w Niebie ratujemy zawsze Polaków w potrzebie, gdyż Nam bardzo zależy na Pokoju w Polsce i na świecie. Nieustannie odmawiajcie Różańce i rozważajcie Tajemnice Różańcowe w pokorze. Słuchajcie jak prosi w pokorze król Salomon w Pierwszej Księdze Królewskiej Boga Wszechmogącego, aby wszystkie decyzje państwowe pochodziły od Niego. 
         Nam jest bardzo przykro, że rządzący Polską politycy i duchowni Kościoła Katolickiego nie mają zamiaru prosić Boga Wszechmogącego i Jezusa Miłosiernego o pomoc w decydowaniu oraz pobożnym postępowaniu, a przecież całe piekło was atakuje i drogi do zniewolenia Polski wam buduje. Lucyfer – to nienawiść więc jemu zależy, aby opanowała was zawiść, nienawiść, zgorszenie i upodlenie, abyście nie byli zbawieni. 
        Proszę was – zapomnijcie o grzechach, a pamiętajcie o przepraszaniu Boga i wynagradzaniu za grzechy ludzi i niech w nich świadomość Przyjaźni z Bogiem się budzi. Nie tylko Ja, ale wszyscy w Niebie ubolewamy nad sytuacją w Polsce i na świecie, bo My kochamy ludzi, pokój i zgodę, a Jezus KRÓL POLSKI tak uczyni gdy będzie panował w Polsce. Bóg Ojciec Stworzył taki piękny świat a Jezus pragnie żyć z wami na Ziemi jako wasz Brat. Bez Korony Królewskiej nie jest to możliwe, gdyż ludzie mają szacunek i uległość nawet przed królami ziemskimi i także przed waszą Królową Maryją.
        Wasz Episkopat nie jest zupełnie polski ani katolicki, to dlatego przez ich pychę i upartość zakończenie Pokoju jest bliskie. Żydzi są pyszni i uparci w swoich wyznaniach demonicznych i nie umieją modlić się o posłuszeństwo Bogu Wszechmogącemu i dlatego Państwo Izrael ma zawsze  kłopoty z utrzymaniem stanu pokojowego. Kto dwóm bogom służy, to nie służy żadnemu i taka jest mentalność Żydów, że nie umieją żyć w zgodzie z nikim bo rządzącym faryzeuszom brak porozumienia narodowego. 
            Dlatego wy Polacy nie ustawajcie w Modlitwie – przepraszajcie za grzeszników i módlcie się o nawracanie grzeszników, których jest w Polsce bez liku. Proście Świętych w Niebie każdego dnia innego o wstawiennictwo w waszej Ojczyźnianej potrzebie. Liczę na was Moi umiłowani Polacy bo wy najbardziej wiecie co wolność waszej Ojczyzny znaczy. Za mało mówią kapłani w kościołach o takiej Modlitewnej potrzebie, a najlepiej gdy Obraz Chrystusa Króla będzie w każdym kościele. Ja pragnę aby Mój Syn KRÓL POLSKI mógł być obok Mnie w Naszych Świątyniach Katolickich, a wtedy pokój i spokój będzie bardzo bliski. Niech księża nie wyśmiewają się z Naszych wybranych osób przez które przekazujemy Nasze Przesłania i Orędzia, bo oni sami nie są Nam posłuszni, a swoim przełożonym biskupom Nam przeciwnym. Błogosławię was Nasi umiłowani katolicy polscy i pragniemy, aby Jezus Chrystus KRÓL POLSKI mógł panować w Polsce już od najbliższej wiosny. Aby żaden dzień nie był stracony bez Łask Bożych dla was, bo gdy nie posłuchają rządzący politycy i duchowni Nas, to szybciej  przyjdzie Jezus z Ostrzeżeniem, a to będzie okrutny czas. Dlatego lepiej posłuchajcie Nas jeszcze przed „Ostrzeżeniem” a każdy z was będzie Naszym przyjacielem. 
              Maryja wasza Matka i Królowa – do pomocy dla was zawsze Jestem gotowa”.
 
   —————————–———————————————————————————————–
                             Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 5.02.22 r.
 
Tak obserwuję Polskę i świat i bardzo proszę, aby posłuchali Pana Boga i Maryi ludzie rządzący Polską, bo od Polski zacznie panować pokój lub rozwinie się wojna. Póki co, to żyjmy szczęśliwie pod opieką Boga Wszechmogącego – jak kto może i pomagajmy Panu Bogu swoją Modlitwą zbawiać świat. Podczas wojny będą tylko cierpienia i śmierć a masoneria pierwsza pójdzie pod Boży miecz. Pan Bóg zapyta i po co wam to było? Każdy musi umrzeć i umrze w odpowiednim czasie i pocieszajmy się żywym życiem na pięknej Ziemi. Jeszcze nikt nie wygrał z nieśmiertelnym Bogiem i dlatego bardzo prosimy rządzących polityków i duchownych – nie narażajcie własnego życia i naszego, bo przez wasz upór i pychę Pan Bóg zakończy życie na Ziemi i wszyscy zginiemy. My ludzie normalni pragniemy kontynuować nasze życie jakie ono jest a masoni nie wtrącajcie się do pięknych i miłosiernych rządów Bożych, a żyjmy wszyscy w posłuszeństwie naszemu Przyjacielowi Panu Bogu w pokorze.
 
„Ojczyzno, co się z tobą stało” – unikalne nagranie Wioletty V. z Jasnej Góry
 
W Ojczyźnie – Króluj nam ! 
https://m.youtube.com/watch?v=Zhif8TYL_p4
WOJNA JUŻ BARDZO BLISKO – Amerykanie wysyłają wojsko do Polski !
Jaka jest prawda?
 
O MASOŃSKICH ZNAKACH W KOŚCIELE I WYNARODOWIENIU POLSKI
Krajski Stanisław