Panie Jezu bardzo prosimy o przemianę serc kardynałów i biskupów rządzących Episkopatem oraz polityków w Rządzie, bo jest coraz gorzej w Polsce i na świecie, lecz nie mówią nam Media PRAWDY. Tylko Bóg Wszechmogący Jezus Chrystus uznany KRÓLEM POLSKI uratuje nas wszystkich cudownie i zapanuje POKÓJ na całej Planecie ZIEMI.
                                             Isidorium: Historia Obrazu Chrystusa Króla - Mariusz Bożek
  PAN JEZUS.
  „Bardzo doceniam Mój Naród Polski, który modli się, ponieważ podlega zdrajcom i jest w ich niewoli. Jestem smutny że Moi nie Moi Apostołowie w Episkopacie milczą i nie bronią was przed demonicznym zarządzaniem a przecież wiedzą że Bóg Ojciec nie będzie patrzył spokojnie gdyż jest bardzo obrażany. „Miłość za miłość” a „zło rodzi zło” i Rząd straszy was znowu szczepionkami i sankcjami. Jednak wy Moi – Nasi ukochani rozmodleni katolicy wiecie, że Bóg Ojciec Wszechmogący od lata do lata czas liczy. My nie chcemy zagłady Planety ZIEMI, którą planują dla was pachołki lucyfera czyli rządy państwowe im służące na podstawie zarządzeń wymyślonych. Nie ustawajcie w Modlitwach, pielgrzymkach, pisaniu Apeli i Listów do rządzących mścicieli, którzy pragną pozbyć się polskich obywateli.
   Lecz Maryja wasza KRÓLOWA do ratowania Polski zawsze jest gotowa. Bardzo się dziwię, że wiele razy mieli ukazane wizje zakończenia świata, a klęski i powodzie już są oraz prześladowanie Kościoła  i ludzi a zdrajcy o tym wiedzą i dlaczego na potępienie i zagładę świata się godzą?
   Niech rozwija się temat Boży, a najbardziej uznanie Mnie KRÓLEM POLSKI i posyłajcie do Episkopatu  i do Rządu Pokojowe wnioski, bo Pokój zapewni tylko BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI, który także usunie trujące szczepienia, bo zapewni wszystkim Cudowne Łaski Boże – miłość, zgodę i dobre zdrowie, a przede wszystkim odrzuci od was niewolę. Jezus Chrystus Bóg i Przyjaciel ludzkości”.
                                                  ——————————————
                       Jezu jesteś Królem - YouTube
Panie Jezu Rodacy pytają, czy wkrótce będzie wojna i czy robić zapasy żywności?
                                                                           PAN JEZUS.
            „Nasi ukochani Polacy zaopatrzcie się
w potrzebne artykuły żywnościowe, a także wodę 
i światło na dni pokutne i czarne, bo bez światła
z Nieba to zająć się przygotowywaniem na ten czas tragedii trzeba. Wodę przygotować w naczyniach szklanych oraz palniki do gotowania, abyście mogli żyć w tragedii czasie godnie minimum na trzy miesiące. Przygotujcie swoje domostwa na bezpieczne 
i dusze wasze przygotujcie na życie wieczne. „KTÓŻ jak BÓG”  i tylko BÓG jest waszą pomocą, który będzie wam pomagał dniem i nocą. Oczywiście znowu będzie winien Episkopat jak przed „II wojną światową”, bo Ja nadal cierpliwie czekam na Koronę Królewską Złotą. Ja Bóg nie rozumiem biskupów rządzących Episkopatem w Polsce – tak dużo mieli i mają świadectw nieposłuszeństwa Bogu Stworzycielowi Świata i nadal wybierają wojny, kataklizmy, napady, morderstwa, a dla siebie piekło wieczne – katorgi i tortury lucyferyczne. Błogosławię was Polacy i Apeluję do Episkopatu i Rządu o uznanie Mnie KRÓLEM POLSKI,  bo tylko BÓG Jezus Chrystus KRÓL POLSKI zamieni ZŁO na DOBRO i usunie wojenne wnioski.
                 JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIEL lecz NIE WSZYSTKICH ODKUPICIEL
       ORAZ PAN nad pany przez WIERNYCH BOGU – KRÓLEM POLSKI WYCZEKIWANY”.
                                             —————————–
              Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie.
TYLKO CUDOWNY BÓG WSZECHMOGĄCY JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI UZNANY PRZEZ RZĄD I EPISKOPAT OFICJALNIE – AKTAMI URATUJE WSZYSTKICH ZAMIENIAJĄC NASZE SERCA NA MIŁOSIERNE I ZAPANUJE POKÓJ NA CAŁEJ PLANECIE ZIEMI. DLATEGO MY PATRIOCI I WIERNI BOGU JEDYNEMU BARDZO PROSIMY NIE SKAZUJCIE PLANETY ZIEMI NA ZNISZCZENIE A SIEBIE NA PIEKŁO PRZEZ NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU I NAWRÓĆCIE SIĘ WSZYSCY RZĄDZĄCY POLITYCY I DUCHOWNI – ABYŚCIE MOGLI BYĆ NA WIECZNOŚĆ 
W SZCZĘŚLIWYM NIEBIE A ZIEMIĘ URATUJECIE I ZAPANUJE MIŁOŚĆ, ZGODA, POKÓJ I SZCZĘŚCIE.
———————————–
                                                         Pobożność, która gorszy - liturgia.wiara.pl                                                
MODLITWA O OCHRONĘ PRZED ZŁEM

Króluj nam Chryste, Jezu mój Panie i Boże i moje wszystko,
który przez ofiarę krzyża odkupiłeś nas i pokonałeś władzę szatana,
proszę Cię o wyzwolenie od wszelkiej złej obecności i wszelkiego wpływu złego ducha.
Proszę Cię o to w Twoje Imię, błagam Cię o to przez Twe Rany,
proszę Cię o to przez Twoją Krew, proszę Cię o to przez Twój Krzyż,
proszę Cię oto przez wstawiennictwo Maryi niepokalanej i bolesnej.
Niech krew i woda, które wytryskują z Twego boku, spłyną na nas
aby nas obmyć, uwolnić. uzdrowić i uświęcić.
Amen

Pan Jezus ujawnia przyszłość Polski. Orędzie Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi. 

Pan Jezus ujawnia przyszłość Polski.
Dziś 3 czerwca 2022 ujrzałem Jezusa w obecności Maryi, który wypowiedział ważne słowa dla Narodu Polskiego.
Drogi mój synu.
Naród Polski czeka bardzo trudny czas. Nastąpią chwile głodu i wielkiego ubóstwa. Rządzący Państwem Polskim robią wszystko, aby z czasem zagłodzić polskie społeczeństwo.
Fala migrantów zalała już Polskę i Polscy obywatele będą tracić pracę, pozostając bez środków do życia. Podstawowe pokarmy staną się bardzo drogie, aż do tego stopnia, że Polskiego obywatela nie będzie na nie stać. Wielu dojdzie do całkowitego bankructwa tracąc wszystko. Ludzie zaczną umierać na ulicach z głodu.

Będzie wiele agresji, złości i przemocy. Ludzkość będzie nawzajem się niszczyć i zabijać.
Mój nieprzyjaciel będzie jeszcze z większą siłą niszczył rodzinne ogniska, doprowadzając je do kłótni i niezgody. W domach zabraknie prądu i gazu. Nadejdą dni ciemności, w których to trzeba przebywać w domu i z nich nie wychodzić na zewnątrz.
W świecie wybuchnie nowa zaraza, która będzie miała na celu wszystkich zaczipować, aby mieć nad każdym kontrole. Kochani Moi, czas, w którym obecnie trwa Polska i cały świat to chwile wielkiego zamętu i chaosu. Musicie być świadomi tego, że tylko wierne trwanie przy Mnie i Mojej Matce ochroni was przed całym zamętem, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Trwajcie przy Moim kapłanie, którego Ja wybrałem dla was, aby prowadził was prostą drogą do nieba. Kochani Moi, módlcie się nieustannie i wspierajcie mojego kapłana. Zauważcie jego wielkie cierpienia i wyrzeczenia, które zawsze ofiarowuje za wszystkich proszących o modlitwę. Niestety ludzie tego świata chcą go zniszczyć i upokorzyć, lecz na marne są ich próby i działania, bo to jest Mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie i jego słuchajcie.
Błogosławię wszystkich za których modli się Mój syn.
Błogosławię wszystkich, którzy składają jałmużnę (dziesięcinę), gdyż ona łagodzi Mój gniew.
Synu Mój rozmawiaj ze Mną o każdym potrzebującym uzdrowienia, bo pragnę wysłuchiwać każdą twoją prośbę.
Jezus

W dzisiejszy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 18:20 od ojca Łukasza odszedł ból odczuwania ran Chrystusa. Tego dnia stygmaty zostały otwarte i cały czas wypływa z nich krew. Zjednoczenie o. Łukasza z Chrystusem zostało uwidocznione poprzez otwarte rany, z których sączy się krew, gdyż stygmaty są to rany na ciele, które odtwarzają rany cierpiącego podczas ukrzyżowania Chrystusa.

Z postawy Ojca Łukasza wypływa szczera i prawdziwa miłość do Jezusa.
Dziś potrzebujemy właśnie tak oddanych Bogu kapłanów, którzy całym sercem kochają Jezusa i idą za Jezusem radykalnie. Kapłanów, których nie zniechęcają wielogodzinne spotkania modlitewne i przyprowadzanie dusz do Jezusa, ale kapłanów, którzy czynią to właśnie z miłości do Jezusa. Ojciec Łukasz sam napełniony obecnością Jezusa jest świadectwem miłości do Jezusa, co sprawia, że osoby po spotkaniu na modlitwie z o. Łukaszem powracają na drogę wiary.
Niech każde serce kapłańskie zapłonie taką miłością do Jezusa, która będzie przemieniało serca osób, których spotkają na swojej drodze.

https://www.facebook.com/przystanduchowa/

Jezus ujawnia przyszłość Polski – orędzie Jezusa przekazane o. Łukaszowi 03.06.2022

https://www.youtube.com/watch?v=mD2ut2d6oEA

https://przystanduchowa.pl/

https://www.youtube.com/channel/UCVf0QRfH5yUB1DWp7NSQEsw

 

Moje dzieci, krew zostanie przelana w Kościele
Wojna z Rosją? Trevignano Romano: światowy konflikt i początek apokalipsy?  [NOWE OBJAWIENIA] | Twoja walka duchowa
Trevignano Romano, 4 czerwca 2022 r.
Moja córko, mimo moich łez nadal żyjesz w obojętności, nawet moje ulubione dzieci nie mają pokory milczenia i kontemplacji. Dzieci, płaczę, bo wiem, co wkrótce nadejdzie, a wy nadal żyjecie tak, jakbyście nie znali prawdy. Moje dzieci, krew zostanie przelana w Kościele. Módl się za potężnych, ponieważ chcą doprowadzić cię do śmierci. Podłoże ziemi nagrzeje się tak bardzo, że wiele ryb w morzu również zginie. Moje dzieci, wróćcie do Boga, swojego jedynego zbawienia i nawróćcie się. Teraz błogosławię wam w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.
    NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
     Papież Paweł VI ustanowił w drugi Dzień Zielonych Świątek Uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA. 
             Do polskiego kalendarza liturgicznego to Święto zostało wprowadzone 4.05.1971 r.przez Episkopat w Polsce.
  SZCZĘŚLIWA DZIEWICO, KTÓRA PORODZIŁAŚ PANA BOGA JEZUSA BŁOGOSŁAWIONA MATKO KOŚCIOŁA, TY STRZEŻESZ W NAS
        DUCHA TWOJEGO SYNA, JEZUSA CHRYSTUSA. MATKO ODKUPICIELA, KTÓRA DAŁAŚ ŻYCIE ŚWIATU – MÓDL SIĘ ZA NAMI.
                                                                       Cześć Maryi, Matki Kościoła
 
Najświętsza Maryjo Panno MATKO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, czy hierarchowie i biskupi w Episkopatach
  i Archidiecezjach prawdziwie i bezbłędnie rządzą Twoim i Jezusa Kościołem Katolickim wg Woli Bożej?
 
                                                            MARYJA MATKA KOŚCIOŁA.
                                     ” Jestem bardzo smutna i wiele razy płaczę, 
             bo przez duchownych rządzących Moim Kościołem Moje serce z bólu kołacze.
           Nikt Mnie, ani Syna o nic nie pyta, a wiele Zarządzeń ustalają ludziom na chwałę.
 Wczoraj powinien być ustalony na każdej godzinie Odpust Zupełny w kościele pw. Ducha Świętego 
ale niestety demoniczne zarządzenie – kapłani nic o tym nie mówili i wierni sami się modlili. 
Tylko w niewielu kościołach kapłani wykonują swoją posługę, gdy chodzi o Modlitwę na Odpust Zupełny. Także innych Modlitw i Nabożeństw nie wykonują w sposób rzetelny. Często zapraszam przez Nasze osoby wybrane – naszych umiłowanych kapłanów do rozmowy z Nami, gdyż wiedzą, że żyjemy 
i patrzymy na nich i też wiedzą, że ich Aniołowie Stróżowie zapisują ich Księgi Życia, w których nie ma nic do ukrycia. Powinni pytać Nas o każde zarządzenie w Kościele katolickim, bo bardzo dużo czynią postanowień i poleceń na sposób demoniczny. Jestem smutna także dlatego, że papieże i biskupi nie są swemu Zbawicielowi i Przełożonemu posłuszni. Ja tak dużo razy się Objawiam na świecie i nie Jestem poważnie traktowana przez rządzących Kościołem katolickim a oszukiwana i prześladowana oraz niechciana. A przecież wiedzą, że każde zło na świecie jest z ich winy czynione, bo Duch Święty ma rozmowy z nimi zabronione. Każdy wie, że na świecie jest BÓG Wszechmogący i lucyfer, więc niestety przez nieposłuszeństwo Bogu wybierają lucyfera i dlatego na świecie jest coraz gorsza polityka i duchowa atmosfera. 
      Bóg Ojciec stworzył taki piękny świat, a duchowni rządzący Bożym Kościołem przyczyniają się do
obojętności i nieposłuszeństwa Bogu i do niszczenia tej pięknej Planety Ziemi, bo coraz bardziej są przez masonerię kuszeni. Przecież wiedzą, że będą z każdej minuty ich życia rozliczeni i że Bóg Jezus Syn jest Sprawiedliwy a Miłosierny tylko, gdy żyją na Ziemi. 
      Błogosławię Moich wszystkich kapłanów katolickich i mam nadzieję, że poproszą Ducha Świętego oraz Boga Ojca Wszechmogącego o ustanowienie Nabożeństw raz w miesiącu. Nie czekajcie do dni zagłady ludzkości, bo i tak długo Bóg Ojciec czeka na zrealizowanie swoich postulatów do kapłanów dla wiernej Bogu ludzkości i coraz mniej ma do was miłości. Maryja Matka Kościoła Katolickiego”.
                                                           —————————–——–
                             
 Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 6.06.22 r.
                                   Matka Kościoła. - ppt pobierz
MODLITWA DO NMP MATKI KOŚCIOŁA
 
O Bogurodzico Dziewico, najdostojniejsza Matko Kościoła! Tobie powierzamy cały Kościół. Ty, którą nazywamy „Wspomożycielką Biskupów”, chroń i oręduj za Pasterzami Kościoła w ich apostolskim posłannictwie. Opiekuj się wszystkimi zakonnikami i wiernymi, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie.
 
Ty, która z woli swego Bożego Syna, w momencie Jego zbawczej śmierci, zostałaś Matką umiłowanego Ucznia, wspomnij na powierzony Tobie lud chrześcijański. Pamiętaj o wszystkich Twych dzieciach, przyczyń się przed Bogiem za ich prośbami, zachowaj w nich silną wiarę, umocnij nadzieję i rozpal ich miłość.
 
Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych i racz nas zjednoczyć. Ty, która zrodziłaś Chrystusa, Pośrednika między Bogiem a ludźmi.
 
O Świątynio Światłości, bez cienia zmazy! Wstawiaj się za nami do Syna Twego Jednorodzonego, Pośrednika naszego pojednania z Ojcem, by okazał miłosierdzie dla naszych słabości i oddalił od nas wszelką niezgodę, wlewając w dusze nasze radość miłowania. Amen.
Drodzy Przyjaciele bardzo proszę o pomoc w wydaniu mojej Książki o tytule:
                     APOKALIPSA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI I ŚWIATA CAŁEGO
       ponieważ nie dysponuję funduszami na jej wydanie, bardzo proszę o dokonanie wpłaty na konto:
                              23 1320 1537 3231 0971 3000 0001  BOŻENA KOZŁOWSKA 
Za każdą nawet najmniejszą pomoc będę bardzo wdzięczna a w tytule przelewu bardzo proszę wpisać nazwę KSIĄŻKI  Przy dokonaniu wpłaty bardzo proszę podać swój dokładny adres, na który prześlę książkę w prezencie, gdy zostanie już wydana. Z góry serdecznie dziękuję – BÓG ZAPŁAĆ ! Wdzięczna Mieczysława Kordas.     
                                                                          ***********************************                                            
                                   Panie Jezu bardzo proszę o pokierowanie III tomem Książki i jak Ją nazwać
                                                                           PAN JEZUS.
     Moi ukochani katolicy dziękuję wam, że w dalszym ciągu Moje Dzieło jest kontynuowane i zapisywane, gdyż wiadomości w Nim są wam przedstawiane i Cudami owiane. Tak, pragnę aby ludzie czytali i się nawracali ale także Polskę omadlali gdyż wasza Ojczyzna to i Maryi wybrany Naród, który nie może zginąć, bo świat jeszcze istnieje dzięki Polakom modlącym się, pokutującym i w Boga wierzącym oraz Wiarę w Boga Przenajświętszego Jedynego manifestującym. Dlatego wydaj III Tom Naszej Książki a tytuł:  „APOKALIPSA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI I ŚWIATA CAŁEGO”, gdyż te Czasy są Ostateczne w takiej formie, bo Jestem bardzo biczowany, 
 a Bóg Ojciec nie może już patrzeć na Moje powiększające się na Moim Ciele Rany.
Z Moim Błogosławieństwem Króla Polski i całej Trójcy Przenajświętszej zakończ Trzeci Tom Książki a Maryja Królowa Polski wraz z Aniołami będzie zapraszała do zakupywania w sklepach te Nasze trzy Książki. Nie liczcie na czytanie w internecie, bo prądu zabraknie, a Książki Nasze i inne będą wielką Potęgą. Inne książki religijne też wykupujcie Nasi drodzy katolicy, bo nadejdą czasy, w których tylko Modlitwa będzie się liczyć. Błogosławię wszystkich katolików Polskich w Polsce i na Obczyźnie i zostańcie wierni Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu i Maryi waszej Królowej. Módlcie się o odbudowanie waszej Ojczyzny Polski, aby mogła być dla innych Państw w Duchu Świętym Odnową„.
                                                                          ————————–
                                                              BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY.
       „Proszę was Moja ukochana Rodzino Polska – bądźcie zjednoczeni w Moim Synu Jezusie Chrystusie Zbawicielu i żyjcie w zgodzie ze sobą pod Patronatem waszej Królowej Maryi. Zapraszajcie do waszego życia Ducha Świętego, aby pomagał wam zaczynać dzień każdy z Bożym Błogosławieństwem, bo tylko BÓG w Trójcy Świętej Jedyny jest waszą Drogą do wiecznego Nieba do którego zapraszam każdego człowieka. Bądźcie przykładem dla innych Narodów bo Nam zależy na ludziach w Bogu Wszechmogącym zjednoczonych. Macie jedno życie i szanujcie je, a kochajcie Boga i Maryję w każdej waszej chwili. Ja stworzyłem ten Piękny Świat dla was ludzi i pragnę, abyście chcieli żyć w Pokoju i Miłości do Boga i stworzenia Mojego. 
KTÓŻ jak BÓG, bo tylko Bóg jest waszym Ratunkiem i Przyszłością, więc nie gardźcie Naszą Miłością. A Miłość – to znaczy życie bez grzechów i bądźcie w Przyjaźni z Nami a będziecie mieszkać w Niebie z Nami. Błogosławię was Nasi czciciele – módlcie się, módlcie się wiele, a najbardziej w Katolickim Kościele. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – Wasz Bóg Ojciec Wszechmogący bardzo was kochający”.  
                                                           —————————–———    
                             Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 18.05.22 r.

PAN JEZUS do MIECZYSŁAWY – na 75 URODZINY – 23.04.2022 r.

 
          Panie Jezu, moja Miłości – serdecznie dziękuję że pozwoliłeś mi doczekać tego pięknego wieku – 75 lat. Jestem bardzo szczęśliwa, że żyję już tylko dla Ciebie według Twojej Woli i mogę być pożyteczna dla ludzi wielu, gdyż na ich prośby pytam Ciebie, naszego Przyjaciela i Zbawiciela o wybór właściwej decyzji i postępowania, gdyż nie chcą błądzić, ani grzeszyć. Dziękuję serdecznie, że mogę czuć się potrzebna dla bliźniego. Bardzo proszę o Twoje Boże Błogosławieństwo Królewskie dla mnie z okazji doczekania szczęśliwego 75 lat życia oraz bardzo proszę o wskazówki i polecenia na dalsze moje życie według Twojej Bożej Woli, a mojego Przyjaciela, Króla i Pana.
                                                    Pan Jezus » religie świata
                                       PAN JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIEL i PRZYJACIEL.
             „Mieczysławo, Mieczysławo obdarzyłem ciebie Łaskami Moimi i świata dobrą sławą. Dziękuję tobie, że wytrzymałaś i w miłości do Mnie się nie zachwiałaś, odważnie wytrwałaś,  a w dowód wierności do Trójcy Przenajświętszej dwie Książki wydałaś. Stawiam na twojej drodze długiego życia ludzi rozumiejących Boga Żywego na Ziemi żyjącego między wami katolikami szczególnie ukochanego.
Mówię to ze smutkiem, że 2000 lat minęło, a Moi Apostołowie nie chcą ze Mną współpracować oraz Pokój i Miłość na Ziemi budować. Ci – pełniący najbardziej ważne stanowiska w Episkopacie powinni już wiedzieć, że JA żyję, wszystko widzę, słyszę i powinni żyć ze Mną w zgodzie i przyjaźni, a oni usta Mnie zamykają i dobrych katolików udają. Błogosławię ciebie Mieczysławo i twoją rodzinę, a ty nie ustawaj 
o nich w Modlitwie. Każdy za swoje grzechy będzie odpowiadał, a ty im przypominaj, aby też modlili się z uwagą, w skupieniu i wszystko rozważali. Każde ludzkie życie ma swój cel, sens i trzeba je szanować i Bogu ofiarować, bo na koniec jest rozliczenie przez 40 dni, jeśli będzie duszy Zbawienie.  Dziękuję tobie, że Mnie posłuchałaś, to dlatego dużo CUDÓW Niebiańskich widziałaś i światu Je przekazałaś, aby ludzie odrzucili grzech, który był i jest powodem złej sytuacji w rodzinach, w społeczeństwach i na świecie, a tym samym wojny i tragedie na świat niesie.  Nie myśl, co będzie, a żyj dniem dzisiejszym zgodnie z Wolą Moją, bo miłość i szacunek do Boga i bliźniego jest Prostą Drogą do Zbawienia Wiecznego. Bądź wzorem do naśladowania i dla innych ludzi do opamiętania. KTÓŻ jak BÓG i tylko BÓG jest waszym Ratunkiem i Zbawieniem a Kapłan Łącznikiem.
 Nadal walcz o Mnie KRÓLA POLSKI bo Miłością i Miłosierdziem zjednoczę ludzi i ich rodziny a także Narody i pozbędziecie się diabelskiej gadziny. Kocham ludzi i świat, gdyż jest Naszą Miłością a KRÓL POLSKI Jezus Chrystus usunie wojny, kataklizmy i zapanuje na Ziemi Boży Raj. Już tak dużo Słów pouczenia powiedziałem przez 2000 lat, że ludzie już od dawna powinni żyć bez grzechów cały czas jako siostra i brat, a zachowaliby na długie lata ten piękny przez Mego Ojca Boga Wszechmogącego stworzony świat. Takie jest Moje – Nasze marzenie, aby ludzie, stworzenia Boże chcieli żyć w pokorze i miłości między sobą i w przyjaźni z Nami, to Stworzyciel świata Bóg Ojciec do nikogo by pretensji nie rościł a wśród rodzin często by gościł. Jezus Chrystus Przyjaciel i Zbawiciel, lecz niestety nie wszystkich Odkupiciel”. 
                                                               —————————-
                               Zapisałam przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 20.04.22 r.
     
                                 Z okazji urodzin 100 lat czerwone róże w koszu - Życzenia na GifyAgusi.pl
                     Życzenia urodzinowe dla Ciebie Mieciu
 
                   „Niech Cię Pan błogosławi i strzeże”
 
                                 ŻYCZYMY, ŻYCZYMY…
      Życzą z Bożym Błogosławieństwem Rodzina i Przyjaciele 🌹💖

Panie Jezu bardzo prosimy o Błogosławieństwo dla Polaków i Twojej wybranej Polski  na Twoje Zmartwychwstanie w Wielką Noc – 17.04.2022 r. 

                                    Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Łowicz | Lowicz24.eu
 PAN JEZUS.
  „Ja Zmartwychwstałem i Ty Narodzie Polski Mój umiłowany, rozmodlony zmartwychwstaniesz    
– jeśli Mnie Bogu Zbawicielowi swoją Ojczyznę POLSKĘ oddasz. Liczę na cały Episkopat, że porzuci demonicznych podpowiadaczy, a powróci na Drogi
Boga Zmartwychwstałego i wam na służbę waszego uświęcenia oddanego.  KTÓŻ jak BÓG i tylko BÓG jest waszym Ratunkiem, Świętością i Radością, gdyż pod Moimi Rządami Miłosiernymi – będziecie dla innych Mądrością. Proszę was – zrozumcie, że Bóg jest Miłością i nigdy nie karze, 
                               tylko za oddanie Mnie Bogu Władzy Politycznej i Religijnej 
                   Drogami Bożymi w celu uświęcenia waszych dusz i serc was poprowadzę.
                         Przecież macie porównanie jak jest na świecie, gdy lucyfer rządzi
                                – same kłótnie i wojny a stan świata jest bardzo żałosny.
                   Ludzie cierpią bardzo, a prowadzący wojny zniewolonymi rządami gardzą.
       Za Mojego panowania każdy człowiek będzie wolny, bo gdy zamienię serca na Miłosierne, to sami ludzie nabędą Łask Miłosiernych i będą do siebie podobni, 
 a Duch Święty zapanuje w waszych sercach i nie będzie przeniewierców.
    Bóg Ojciec dał wam w podarunku „wolną wolę”, a serca miłosierne zrozumieją swoją swawolę.  Pragnę obdarować was Polski Narodzie prezentami na Moje Zmartwychwstanie. A Ja pragnę otrzymać w prezencie od wszystkich biskupów, arcybiskupów, kardynałów i wszystkich Moich Apostołów z Episkopatu KORONĘ KRÓLA POLSKI z AKTAMI podpisanymi także przez Rząd Polski, a Ja się im odwdzięczę, że będą panować politycznie i religijnie razem ze Mną Jezusem  Miłosiernym i zapanuje w Polsce POKÓJ, a także między ludźmi i Narodami.
    Ja Jestem Miłością i Moim marzeniem jest, aby Łaskami miłości i łagodności zwyciężyć między wami stan złości i podłości. Dlatego, że będziecie Wzorem do naśladowania to inne państwa wezmą z was przykład i także wprowadzą Rządy Miłosierne Bogu wierne i nie będzie żadnego prześladowania.
Przecież wiecie na podstawie dotychczasowych lat, że panuje nienawiść, złość i posłuszeństwo lucyferowi. Panuje ciągła niezgoda, prześladowanie i walka o przetrwanie. Gdyby Naród Izraelski, którego wybrał Bóg Ojciec Wszechmogący posłuchał swego Najlepszego Przyjaciela, to oni byliby Narodem prowadzącym inne Narody Drogami Bożymi do swego Zbawiciela. Jak wiecie tylko zgoda, spokój, miłość i bez grzechu wytrwanie powoduje mądrością i miłością panowanie. Gdyby ludzie chcieli być wierni Bogu Wszechmogącemu i przestrzegali Przykazania Boże, to by nie było żadnych tragedii, wojen ani prześladowań, a Bóg by zapewnił wszystko, co potrzebne jest ludziom do życia na Planecie Ziemi. Kwitło by życie według Bożej Woli na podstawie miłości, pokoju i zgody.
KTÓŻ jak BÓG, bo tylko BÓG jest waszą Nadzieją, a wtedy wszystko „zło” BÓG rozwieje. Pragnę waszego Pokoju na Ziemi, bo Bóg stworzył ludzi na podobieństwo Swoje i usunie wasze niepokoje. Czy umiecie sobie wyobrazić kochani Polacy życie w Polsce bez złości, biedy i trudności?
         Dzięki nawróceniu Moich Apostołów w Episkopacie otrzymacie prezent od nich na Moje  Zmartwychwstanie: UZNANY BĘDĘ PRZEZ RZĄD I EPISKOPAT KRÓLEM POLSKI, A JA W PREZENCIE MOJEMU NARODOWI ZAMIENIĘ SERCA NA MIŁOSIERNE I ZAPANUJE POKÓJ, MIŁOŚĆ I POJEDNANIE.
      Za Mojego władania nikt nie będzie zwolniony z pracy tylko będą rządzić inaczej po Bożemu z zachowaniem Praw Bożych i będą wzorem dla Rządu Światowego. 
A wtedy nie będzie wojen, ani kataklizmów, bo nie będzie do tego powodów. Bóg Ojciec Wszechmogący nie po to stworzył Świat, aby Go niszczyć i pragnie, aby ludzie chcieli czynić dobre uczynki i nie będzie nikt winny. Błogosławię was Kochani Polacy i módlcie się o panowanie Moje Miłościwe i Miłosierne, 
a nikt nie będzie bez pracy, bo Cudowny BÓG pomoże Każdemu i Nowonarodzonemu. 
     Na podstawie takiego życia na Planecie Ziemi wszyscy będą Zbawieni i Odkupieni”.
                                                                  —————————————
                                        Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie.
                                                                       Wyjaśnienie proroczej modlitwy o zmartwychwstaniu Polski (wg. Ez. 37, 1-10) |
                                                                         Sekwencja wielkanocna:
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój   i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
 
Codzienna modlitwa Apostołki
O Jezu Zmartwychwstały, Drogo, Prawdo i Życie, spraw, abyśmy wiernie żyły duchem Twego Zmartwychwstania.
Daj nam łaskę odnowy serca – umierania sobie, abyś Ty mógł w nas żyć. Niech nasze życie stanie się znakiem przetwarzającej mocy Twojej miłości. Użyj nas jako Twoje narzędzia w odnowie społeczeństwa, abyśmy niosły Twoje życie i Twoją miłość wszystkim ludziom i doprowadziły ich do Twego Kościoła. Prosimy Cię o to Panie Jezu który żyjesz i królujesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.
Jezus Chrystus zmartwychwstał! zwyciężył śmierć, wrócił do życia nieśmiertelnego i nieprzemijającego w wieczności! 0 duszo moja! jeśliś rzeczywiście umarła z swym Zbawicielem, powinnaś dziś z Nim zmartwychwstać… jeżeli rzeczywiście byłaś z Nim pogrzebioną, powinnaś wyjść dzisiaj z grobu z Nim razem, powinnaś nowem życiem odetchnąć… życiem miłości i doskonałości wszelakiej… Pragnę tego, o Panie! więc ozwij się w duszy mojej! zmartwychwstań w sercu mojem i wyprowadź mię z grobu śmierci wraz z Tobą. Przyjdź, o Boski Zbawicielu mój, złamać zapory tego więzienia: spuść promień Twojej chwały do tej ciemnicy straszliwej; skrusz okowy trzymające nas w niewoli namiętności naszych; daj nam udział w Twem zmartwychwstaniu chwalebnem; przyjdź ożywić mnie Twojem duchem i życiem; przyjdź mi dać święty spokój, który jest owocem trudów Twoich, symbolem Twego duchownego zmartwienia w naszych sercach i pocieszeniem ducha Twojego. Przez nieśmiertelność Twoją, daj mi wytrwałość w miłości dla Ciebie; przez Twoją niecierpiętliwość, daj mi odważną cierpliwość w trudach i pracach moich; przez jasność Twoją daj mi żywą wiarę w poznawaniu Boskich Tajemnic Twoich; przez Twoją szybkość daj mi prędkie i doskonałe posłuszeństwo Twej woli; na koniec przez subtelność Twoją, obudź wstręt we mnie do rzeczy ziemskich i zmysłowych, abym ukochał jedynie wszystko duchowe i Boskie. 0 zmartwychwstały Jezu! uświęć tę duszę, odnów to ciało, ażebym żył zupełnie nowem życiem; oświeć mój rozum, ogarnij serce moje i pochłoń mnie ogniem Twojej miłości. Amen.

 

LUDZIE NIE LEKCEWAŻCIE TYCH POUCZEŃ I OSTRZEŻEŃ, BO ONE SĄ DLA NAS PRZECIEŻ ABY NASZE DOMY MOGŁY BYĆ OCHRONIONE I OCALONE PRZED TRZĘSIENIEM ZIEMI.

PILNE! Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tego ludobójstwa dusz! 
Pieczęć Boga Żywego dla ochrony wszystkich ludzi, wszystkich dzieci Bożych!
Księga Prawdy

Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tego ludobójstwa dusz 4.04.2013

— Podczas kiedy wy zajmujecie się tym, żeby się wzajemnie przekrzykiwać, największy wróg, którym są armie szatana, planuje najgorsze okrucieństwa, jakich ludzkość od czasu stworzenia Adama i Ewy kiedykolwiek doświadczyła. Rozpoczną się wojny, o których mówiłem, a plan zakłada unicestwienie całych populacji. Moglibyście pomyśleć, że te wojny toczą się pomiędzy poszczególnymi narodami, ale bylibyście w błędzie. Broń pochodzić będzie tylko z jednego źródła.
Moje biedne Boże dzieci, jakże niewiele wiecie o tych potwornościach, jakie przeciwko Bożym dzieciom są planowane na najwyższych szczeblach sekt masońskich. Ich nikczemności nie potrafilibyście sobie wyobrazić, ale zwróćcie uwagę na określone znaki. Jeżeli wasze banki odbierają wam waszą wolność, wasze domy, uniemożliwiają wam wyżywienie waszych rodzin, to jest to tylko jedna część ich planu przeciwko ludzkości. Staniecie się niewolnikami, ale tym, którzy okazują Mi posłuszeństwo i pozostają wierni Mnie i Mojemu Nauczaniu, nigdy nie wolno zapominać o Moim Miłosierdziu.
.
Choć te objawienia mogą być zatrważające, są one Prawdą. Przygotowując się na konfrontację z tą wymierzoną w Boże Stworzenie działalnością, za przyczyną waszych modlitw w znacznym stopniu dopomożecie w złagodzeniu cierpienia, któremu będą was poddawały te złe sekty.

ZOSTANIE OGŁOSZONA WIELKA WOJNA. NIESTETY, BROŃ JĄDROWA ZOSTANIE UŻYTA.
Matka Zbawienia: Nowa, bezlitosna wojna zostanie wypowiedziana. 6.09.2013
— Moje drogie dziecko, zgodnie z zaleceniem Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, muszę wam ujawnić, że wojny, które obecnie rozpętają się na Bliskim Wschodzie, wywołają wielką batalię, gdyż zostanie wypowiedziana bezlitosna wojna.

Jakże łamie to Najświętsze Serce Mojego biednego, cierpiącego Syna. Nienawiść – jaka przepaja serca tych przywódców, którym zwykli ludzie powierzyli odpowiedzialność za rządy w ich krajach – będzie się rozprzestrzeniać. Zdradzą oni swoje własne narody. Miliony ludzi zostanie zabitych i wiele narodów będzie w to zaangażowanych. Musicie jednak wiedzieć, że dusze tych, którzy zostaną zamordowani, a którzy nie będą winni żadnego przestępstwa, zostaną ocalone przez Mojego Syna. Tempo tych wojen będzie się wzmagać i gdy tylko cztery części świata się w nie zaangażują, zostanie ogłoszona Wielka Wojna. Niestety, broń jądrowa zostanie użyta i wielu będzie cierpieć. Będzie to przerażająca wojna, ale nie potrwa ona długo.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wszystkie niewinne dusze i nadal odmawiajcie Mój Święty Różaniec trzy razy dziennie – aby złagodzić cierpienie, które będzie rezultatem III wojny światowej. Dziękuję ci, moje dziecko, za odpowiedź na Moje wezwanie. Wiedzcie, że w Niebie w tym czasie panuje ogromny smutek, a Ja z ciężkim Sercem przynoszę wam tę przytłaczającą wieść. Wasza Matka, Matka Zbawienia

PILNE! 
Pieczęć Boga Żywego dla ochrony wszystkich ludzi, wszystkich dzieci Bożych!

 

               Maryjo nasza Królowo bardzo prosimy o pokierowanie Papieżem Franciszkiem, aby dokonał AKTU  Zawierzenia i Poświęcenia Rosji i Ukrainy – Niepokalanemu Sercu Maryi według Bożej Woli.
 
MATKA BOŻA MARYJA KRÓLOWA POKOJU.
 „Papież Franciszek wykonał Moją prośbę jak mógł i jak umiał. 
Wprawdzie nie on ten AKT układał, ale najważniejsze, że czytał.
Tak naprawdę, to mało kiedy papieże i biskupi wykonywali swoją pracę bezbłędnie, gdyż mają demonicznych podpowiadaczy, którzy nie są posłuszni Mnie. Bóg Ojciec Wszechmogący zlecił Mnie bardzo ważną Misję – ratunek ludzi przed wojnami i ratowaniem ich dusz przed potępieniami. Obecnie, to już przemawiam do ludzi łzami, ale mało ich się z letargu nieposłuszeństwa Bogu budzi. Jestem smutna, bo ludzie zrozumieć nie umieją, że to oni powinni tak żyć i innych nawoływać, aby nikt nie grzeszył i aby lucyfer się nie cieszył. Przecież ludzie wiedzą, że jest BÓG i lucyfer i to powinno im zależeć na przyszłości świata ogarniętego Pokojem, Zgodą i nie powinni iść z lucyferem na żadne ugody. Ludzie wiedzą, że My żyjemy i wszystko o was wiemy to trzeba Nas pytać, z Nami rozmawiać, porad Naszych słuchać i Nam ufać. Przykłady Papieża Franciszka i wszystkich katolików: modlą się    patrząc Nam w oczy i są pewni, że My słyszymy i oczekują od Nas, że My ich prośby zrealizujemy – 
natomiast Nas nie pytają, czy dobre zamiary mają. Gdyby Nas kochali, to by wiedzieli, że słuchamy i o zgodę Naszą by błagali, a o zgodę nas nie pytają, czyli swoje tematy Nam narzucają. My czekamy na wasze rozmowy, ale nic nie słyszymy, a to znaczy, że chętnych do rozmowy z Nami nie mają.
       Jestem KRÓLOWĄ ludzkości, a czy ludzie dają Królowej szacunek? Płaczę już z Obrazów i z Figur, jakie znacie i już pokazuję, że zbliżają się nieszczęścia, a ludzie popatrzą, podziwiają i nawet skruchy nie mają. Dlatego to nie był AKT, którego JA wymagam aby ludziom Nadzieję na życie w Pokoju dawać.
Jest to bardzo przykre, że biskupi nie chcą uwierzyć, że za nieposłuszeństwo Bogu Wszechmogącemu lucyferowi hołdy będą składać.
       Papież Jan Paweł II też nie dokonał Poświęcenia Rosji lecz nie winię go całkiem gdyż pytał Mnie od strzału morderczego, który go dosięgnął bo Nam zależało, aby mógł być długo papieżem i uwierzył.
Potępiony jest Papież Jan XXIII, bo zupełnie się sprzeniewierzył i służył Naszym wrogom – masonom a  najbardziej jest winien za zniszczenie i usunięcie Świętych Ołtarzy z Kościołów i te grzechy do piekła go posłały. Wszyscy papieże i biskupi, którzy nie byli Bogu Wszechmogącemu posłuszni są potępieni
i w piekle lucyferowi cierpieniami są usłużni. Na koniec powiem całemu światu że
 ZAWIERZENIA ROSJI i UKRAINY DOKONAŁ PAPIEŻ FRANCISZEK SERCU NIEPOKALANEMU MOJEMU, gdyż podeszliśmy MIŁOSIERNIE do tego czynu, ale potrzebne jeszcze jest za grzechy żałowanie i Różańcami, Modlitwami i Świętymi Mszami Wynagradzanie a w skupieniu rozważanie. 
 POKUTY – POKUTY – POKUTY OD LUDZI WYMAGAMY I ZJEDNOCZENIA Z NAMI,
nawet przepraszajcie łzami. Do pokornych i posłusznych Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu podchodzimy z Miłością i Miłosiernie, bo ci ludzie słuchają Nas wiernie. DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA ZBAWICIELA MÓDLCIE SIĘ I ZA CAŁY ŚWIAT PRZEPRASZAJCIE I DO BOGA MIŁOSIERNEGO POWRACAJCIE. Przecież Bóg Wszechmogący dla ludzi stworzył cały ten piękny świat, 
a Jezus Chrystus chce z wami żyć w przyjaźni jak Brat. 
  Do Rządu i Episkopatu w Polsce powiem – nie polegajcie na grzesznikach, lecz na BOGU i uznajcie Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, a przebaczy wam wszystkim i wszystko, bo Bogu zależy na Pokoju między ludźmi i Narodami na Planecie Ziemi – a tylko Jezus Chrystus BÓG MIŁOSIERNY „zło” na DOBRO ZAMIENI. Tak nie może być, że człowiek wymaga swoich żądań spełnienia, a sam nie chce wypełnić Bożej Prośby na którą czeka prawie sto lat przez Polskę wypełnienia. Ludzie – Polacy opamiętajcie się, czy tylko Bogu ma zależeć na waszym życiu i Planety Ziemi istnieniu? Już tak długo Bóg mówi do swoich Apostołów swoje warunki Pokoju i pięknego życia, a w Jego prośbach nie ma nic do ukrycia.
Czy tylko Nam zależy na istnieniu Ziemi? A przecież wiecie, że tylko Jezus Chrystus KRÓL POLSKI wojny na POKÓJ zamieni. Obdarzy was prezentami – serca ludzi zamieni na miłosierne i tylko Bogu  Najlepszemu Przyjacielowi wierne, co będzie bardzo dla was pożyteczne i dla całej Planety, bo nie będą popełniane grzechy. Wszyscy będą mogli żyć w zgodzie, miłości i pokoju a Polska będzie wzorem do naśladowania dla innych Narodów. Jezusowi zależy, aby wszyscy mogli być na wieczność w miejscu Najszczęśliwszym z Nami w Niebie. 
      Błogosławię was kochani Polacy, bo wy wiecie co Pokój i Zgoda znaczy. W Imię Miłości do Mojego Syna Błogosławię was Polacy i niech Pokój panuje w waszych sercach, a Jezus Chrystus miłością z wiernymi w Polsce panować będzie. Amen. MARYJA MATKA WASZA – KRÓLOWA POLSKI i POKOJU”. 
                                                            ——————————————
           Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i Maryją Królową Polski – 28.03.22r.
                                      Niepokalane Serce Maryi powierzam Tobie moje życie! - Przebudźmy sumienia Polaków! SKCh im. Ks. Piotra Skargi – strona oficjalna
                                                                     
 film „CO WYDARZYŁO SIĘ PODCZAS BŁOGOSŁAWIENSTWA W CERKWI I W INTENCJI POKOJU NA UKRAINIE” w YouTube
 film „Papieże nie poświęcili Rosji, znając utajnioną część z 3 Tajemnicy Fatimskiej. Mogli zapobiec wojnie” w YouTube
Nabożeństwo pokutne połączone z aktem poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi
Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki.
                                             Msza Święta | Parafia Rymanów-Zdrój
   
KOCHANI, NADSZEDŁ CZAS NA NASZE DZIAŁANIE !!
NADSZEDŁ CZAS ABYŚMY CZYNILI POKUTĘ I WYNAGRADZALI !!
NAJWIĘKSZYM DAREM JAKI ZOSTAWIŁ NAM JEZUS CHRYSTUS KRÓL, TO OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ   JEŻELI TYLKO MOŻECIE, ZAMAWIAJCIE MSZE ŚWIĘTE W INT.:
„WYNAGRADZAJĄCEJ SERCU JEZUSA I SERCU MARYI”
                                                                Niepokalane Serce Maryi | Blessed mother, Aurora sleeping beauty, Mother mary
Tekst aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi
Konferencja Episkopatu Polski podała dziś polski tekst aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, który będzie odmówiony w piątek, 25 marca.
                                                            Pełny tekst aktu:
„O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.
 
My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!
 
W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty.
 
Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.
 
Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.
Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.
 
Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.
 Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.
 Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.
 Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.
 Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.
 Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.
 Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.
 
Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.
Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałaś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.
 
Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.
 
My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.
 
Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.”
 ************************
                                            Modlitwa do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi | Vox Domini
 
     Panie Jezu bardzo prosimy o pokierowanie Papieżem Franciszkiem i biskupami, aby według Twojej Woli dokonali POŚWIĘCENIA ROSJI i UKRAINY NIEPOKALANEMU SERCU MARYI. Czy przyjmiesz Panie Jezu to Zawierzenie od Papieża Franciszka? Bardzo prosimy Papieża Franciszka i Biskupów, aby nie powielali błędów z przeszłości. Także bardzo prosimy aby Papież Franciszek Poświęcił szczególnie naszą Ojczyznę Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi,  bo już nigdy nie chcemy wojny, ani od wrogów niewoli. 
                                                                                 PAN JEZUS. 
 „Modlitwa wasza wiele Łask Moich uprasza.
Nadchodzą Czasy Ostateczne, bo Bóg Ojciec nie zgadza się na panowanie ludzi lucyferycznych.Przyszłość świata zawsze zależy od ludzi którzy wiedzą co powinni uczynić abym nie mógł nikogo winić Dwa tysiące lat mija, a Ja nadal Jestem w koronie cierniowej na Krzyżu goły. Gdyby papieże, biskupi 
i ogólnie mówiąc osoby duchowne całą Trójcę Przenajświętszą i Maryję kochali, to już dawno bym Królował na Ziemi w każdym Państwie i nie byłoby pogaństwa. Bóg pragnie, aby każdy człowiek mógł być zbawiony, bo na ziemi żyje krótki czas po to, aby swoją drogę do Nieba przygotował pokorą, modlitwą i posłuszeństwem Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, a niestety w wielkiej sercach ilości lucyfer wyje z radości. Nie umiem zrozumieć osób duchownych rządzących Moim Kościołem, że
przez gardło przechodzi im słowo że Msza Święta to „uczta”, a także Imię Moje usuwają i „barankiem” nazywają. Oczywiście każda osoba za te kłamstwa i łgarstwa cierpi i będzie cierpieć, bo Ja Jestem Miłosierny tylko na Ziemi, a po śmierci Sprawiedliwy, który za DOBRO wynagradza, a za „zło” karze nawet za kłamstwa w Modlitwach, a szczególnie w „Ojcze nasz….”, którymi Boga Ojca obrażacie. 
Dziękuję wam Polacy za wierność, oddanie sercu Mojemu i Maryi choć niestety Rząd i Episkopat bardzo
was oszukują, bo namawiają na przyjmowanie uchodźców z Ukrainy a zarządzili, że będą was karać, gdy będziecie chcieli aby Ukraińcy was opuścili. Miłość za miłość a kara dla Rządu za grzechy swawoli
Błogosławię was Moi – Nasi kochani Polacy, Mój Polski Narodzie Wybrany, chociaż faryzeusze rządzący Polską już was zniewolili. Módlcie się o nawrócenie grzeszników politycznych, których jest mnóstwo błądzących i drogi do piekła sobie budujących. Duchowni niby Moi Apostołowie przez nieposłuszeństwo Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu do piekła do swego boga pospadali i spadają, ale módlcie się aby więcej nie spadali i MNIE KRÓLEM POLSKI UZNALI a wszystko wszystkim przebaczę bo pragnę was zjednoczyć na podstawie miłości, zgody i wrażliwości nawróconych serc na całym świecie bo już nie chcę patrzyć na wojny, kataklizmy, ofiary ludzi i zgliszcza powalonych domów. Jest Mnie przykro że osoby rządzące wybierają wojny i potępienie wieczne a nie szczęśliwe Niebo i wieczne Zbawienie.
 Dlatego mam nadzieję, że Papież Franciszek Mnie Jezusa Chrystusa posłucha i nie tylko zawierzy, ale POŚWIĘCI wraz z biskupami ROSJĘ i UKRAINĘ a wkrótce POLSKĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI”
                                                                  ——————————————–
                                 Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 22.03.22 r.
 
 Módlmy się także, aby tak nie postąpił papież Franciszek z biskupami jak biskupi w Łagiewnikach – pomodlili się, Polskę Panu Jezusowi zawierzyli, ludzi w błąd wprowadzili, że była Intronizacja i w mediach to oszukaństwo nagłośnili, lecz nie wykonali warunków Pana Jezusa i AKTAMI NA KRÓLA POLSKI NIE UZNALI, BO AKTÓW NIE PODPISALI.
                                                                    Najświętsze Serce Jezusa w objawieniach fatimskich - Kościół na świecie - Aktualności - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przy klasztorze Chrystusa Króla w Polanicy-Zdrój
                                                            MODLITWA DO DWÓCH SERC MIŁOŚCI
                                                                    Jezu! Maryjo! Kocham Was!

Okażcie nam Swoje miłosierdzie. Ratujcie wszystkie dusze. Amen
O! Serca Pełne Miłości! O! Serca na zawsze miłością złączone!
Uczyńcie mnie zdolnym do miłowania Was zawsze i nieustannie.
Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać.

Serce Jezusa!

Przyjmij moje znękane serce i nie oddawaj mi go dopóki
nie stanie się płonącym ogniem Twojej Miłości.
Wiem, że nie jestem godzien być blisko Ciebie,
ale przyjmij mnie i oczyść ogniem Twojej Miłości.
Weź mnie i posłuż się mną według Twego upodobania,
gdyż całkowicie należę do Ciebie. Amen

O! Jezu, czysta i święta Miłości!
Przeszyj mnie Twoimi strzałami i zanurz mnie w ranach
Niepokalanego Serca Twojej Matki!
Niepokalane Serce Maryi!
Zjednocz mnie z Przenajświętszym Sercem Twojego Syna!

O! Serca Pełne Miłości!
Obdarzcie mnie miłością, życiem i zbawieniem. Amen

O! Jezu! O! Maryjo!
Jesteście Sercami Miłości! Kocham Was i Wam oddaję się całkowicie. Amen

O! Serca pełne Miłości! Przyjmijcie mnie, Wam oddaję serce moje! Amen    

 
                                               
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 
Medytacja I – Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 Ojcze nasz…
 (3 razy) Zdrowaś Maryjo…
 
Medytacja II – Ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
 Ojcze nasz…
 (3 razy) Zdrowaś Maryjo…
 
Medytacja III – Męki Pańskiej.
Ojcze nasz…
 (3 razy) Zdrowaś Maryjo…
 
Medytacja IV – Boleści Maryi.
 Ojcze nasz…
 (3 razy) Zdrowaś Maryjo…
 
 Medytacja V – Na przebłaganie do Zjednoczonych Serc Jezusa i Maryi.
Ojcze nasz…
 (3 razy) Zdrowaś Maryjo…
 
Na medaliku Modlitwa do Zjednoczonego Serca Jezusa i Maryi: O Zjednoczone Serce Jezusa i Maryi, Ty tworzysz całą dobroć, całe miłosierdzie, całą miłość. Pozwól memu sercu zjednoczyć się z Twoim, po to by każda moja potrzeba spełniała się w tym Zjednoczonym Sercu. Przede wszystkim, obdarz mnie Twą łaską w tej prośbie:… (wymieniamy prośbę). Pomóż mi rozpoznać i przyjąć Twoją miłość w całym moim życiu. Amen.
 
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.

ŚWIĘTY JÓZEF – OBLUBIENIEC NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 19.03.2022 r.

             WSZECHMOGĄCY BOŻE,TY POWIERZYŁEŚ MŁODOŚĆ NASZEGO ZBAWICIELA WIERNEJ STRAŻY ŚWIĘTEGO JÓZEFA
   – SPRAW ZA JEGO WSTAWIENNICTWEM, ABY TWÓJ KOŚCIÓŁ JEZUSOWY NIEUSTANNIE SIĘ TROSZCZYŁ O ZBAWIENIE ŚWIATA.
                                                               
 
   Nasz Ukochany Święty Józefie Patronie rodzin prosimy o Błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny Polski
          i ratuj Ją i nas przed zniewoleniem wrogów, których namnożyło się w polityce i duchowieństwie.
                                                                          ŚWIĘTY JÓZEF.
    „Wy Polacy liczcie tylko na Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Maryję Królowe waszą, która bardzo was kocha i nad wami także szlocha. Nieposłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi przez wasz Episkopat jest bardzo wyraźne i plugawe a Jezus cierpi za waszą naiwność w  każdej swojej Ranie. HASŁO wasze powinno być: BÓG – RODZINA – OJCZYZNA, a nie Ukraina. Niech każde Państwo zadba o Pokój, Spokój i Bezpieczeństwo dla swoich obywateli,   bo w Polsce za wasze oddanie Maryi Królowej waszej Ojczyzny pomagają nawet Anieli. Dziękujemy wam Polacy, że coraz więcej się modlicie i to wam uratuje życie, bo Modlitwa to furtka
do Nieba, a każdego katolika jest taka potrzeba. Proszę was Nasi drodzy Polacy – nie odchodźcie od WIARY Jezusowej, a czyńcie wszystko, aby Jezus Chrystus u was jako KRÓL POLSKI mógł panować.
„KTÓŻ  jak BÓG” i tylko BÓG jest Najważniejszy, bo ZBAWIA ludzi i czyni CUDA a dla Niego nie musicie mieć żadnych pieniędzy. Ludzie wszyscy dopiero się nawrócą, gdy JEZUS KRÓL POLSKI serca zamieni, to Pokój i Miłość na Ziemię powrócą.  Błogosławię was Nasi Kochani Polacy – nawracajcie się i Modlitwy wzmagajcie rozważając w sercach  co każde Słowo Boże znaczy. Bądźcie gorący w miłości do Boga i Maryi, bo oni nigdy was nie zdradzą,  a obronią i niech pokora, miłość, szacunek i wiara będzie waszą bronią.
      Święty Józef – Opiekun Jezusa i Maryi, a także ludzi Bogu wiernych, uczciwych i rzetelnych”.
                                                                      ———————————-
                   Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w towarzystwie Św. Józefa – 19.03.22 r.
                                                                      Kończy się Rok św. Józefa - warszawa.gosc.pl
                                               Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi
Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej.
Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź ochroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich potrzebach tak duszy jak i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen.
                                                       Akt poświęcenia się świętemu Józefowi
Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.
                                                         Ofiarowanie swego serca świętemu Józefowi
Święty Józefie, najmilszy Bożemu Sercu, Ty złożyłeś Bogu najdoskonalszą ofiarę z samego siebie i najgoręcej pragniesz pozyskać wszystkie serca dla Chrystusa. Z głęboką pokorą przynoszę do Ciebie moje nędzne i grzeszne serce i składam je w Twoje błogosławione ręce, w objęciu których tak miłośnie biło Boskie Serce Dzieciątka Jezus. O święty Józefie, najukochańszy mój Ojcze, weź moje biedne serce, uproś mu całkowite oczyszczenie z grzechów i doskonałe oderwanie się od wszystkich marności tej ziemi. Niech za Twą przyczyną rozpali je ogień miłości Bożej, zmiękczy, przemieni i ukształtuje na wzór Twego serca, aby znalazło w nim upodobanie Boskie Serce Jezusa. Złóż je na ofiarę Najsłodszemu Zbawicielowi i Jego Przeczystej Matce, aby będąc ich wyłączną własnością na tej ziemi, w niebie także wielbiło i kochało Jezusa i Niepokalaną Maryję i z Tobą, święty Józefie, chwaliło Boga w Trójcy Jedynego na wieki wieków. Amen.
                  ORĘDZIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA ORAZ BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO
 
       NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
 
               Panie Jezu – biskupi mówią, że nasza religia katolicka nie różni się niczym od judaistycznej.
                                                                                   
  PAN JEZUS.
   „Wy Moi ukochani wyznawcy Jezusa Chrystusa Króla – nie wierzcie im, bo oni wierzą w Mojżesza,
  a nie w Jezusa Chrystusa Króla.  Żydzi chcą przechytrzyć ludzi, a najlepiej im to wychodzi w Polsce,
                                                 gdyż tam jest prawie cały Episkopat Żydowski.
                                       „Ręka ręka myje” i tak jest u nich – „nikt nikogo nie zabije”.
                               Jeśli tak biskup mówi bez wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, 
                                       czy on nie wie, że wszyscy oszukują człowieka polskiego,
                                   ale nie przełamią Polaków, bo dość mają już „Bożych znaków” .
                               Żydzi umieją wyjść z każdej opresji, aż do cichej na Polskę agresji.
                                       Czuwajcie i módlcie się, bo teraz już nie będzie amnestii.
              Wszyscy będą winni i będzie okrutna III wojna światowa do rozpoczęcia już jest gotowa”.
                                                       *********************************************
 

   Boże  Ojcze Wszechmogący 

 – Tatusiu, bardzo prosimy – powiedz nam dlaczego Twój Syn musiał taką straszną śmiercią umrzeć? 
                                                        
 BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY
                    „Wy dziatki Moje ukochane, wy Polacy nie zabiliście waszego Boga,
                            – gdyż kochacie i szanujecie Go, aby nie była  trwoga.
                              Wy Naród Słowiański – macie ode Mnie wielkie Łaski.
                         Jest Nam przykro bardzo, 
                     że wasi Rządzący polityczni i religijni wprzódy i teraz Nami gardzą.
                          Nasi biskupi, ale i cały Episkopat w Polsce tak postępują, 
                          że do ognia piekielnego wpadają.          
                        DLACZEGO MÓJ SYN UMARŁ ŚMIERCIĄ HANIEBNĄ?
                                        Bo naród żydowski wytrząsał się nade Mną.         
         Oni z czasem obrali sobie Mojżesza za boga, a On wyrzekł się bezbożnego narodu
                        i oni woleli prawie 2.000 lat być w niewoli.
            Ja Jestem Bogiem Przedwiecznym, a Żydzi okazali się narodem „złowieszczym”.
                        Sami rządzą na świecie i uważają się Narodem wybranym,   ale są w większości 
już dawno w piekielnym ogniu tarzani.              
                JEDEN JEST BÓG NA ŚWIECIE, A WY POLACY DOSKONALE O TYM WIECIE.
                          Byłem pewny, że Syn tych ludzi na duszy i ciele uzdrowi.
   Ale żyje, jak to żyje naród zuchwały i bratobójczy – nie chciał by ktoś był od nich mądrzejszy
                                  i wolą demonom służyć, niż swój lud uzdrowić.
                 Tak – Moi drodzy katolicy, u was też nikt grzechów nie zliczy „.
       *********************************
MĘKA PANA JEZUSA
Rozwazanie wedlug wizji Anny Katarzyny Emmerich
 
Duchowe zmagania i krwawy pot
 
Wizja Kosciola Katolickiego
Episkopat w Polsce stał się pogański !
MASONERIA W KOŚCIELE KATOLICKIM. GOLGOTA BESKIDÓW,
CZYLI MASOŃSKA DROGA KRZYŻOWA.
Orędzie z Medjugorje, 18. marzec 2022r. 
.– Coroczne objawienie dla Mirjany Dragićević – Soldo     

Coroczne orędzie dla Mirjany Dragicević-Soldo, miało miejsce w domu, gdyż Mirjana bardzo źle się czuła, podobnie było z wszystkimi widzącymi podczas 40-rocznicy. Objawienie rozpoczęło się o 13:34 i trwało do 13:40, wielu pielgrzymów gromadziło się pod bramą jej domu, gdzie podczas zejścia Maryi słuchać było wiele manifestacji, Polacy odmawiali Różaniec i Magnificat.

Obrazek 035 - Matka Boża z Medjugorie - Modlitwa do Królowej Pokoju  Wydawnictwo Promic

„Drogie dzieci! Z matczyną miłością wzywam was, abyście pełni siły, wiary i zaufania patrzyli na mojego Syna. Jemu otwierajcie swoje serca i nie bójcie się. Bo mój Syn jest światłością świata i w Nim jest pokój i nadzieja. Dlatego ponownie wzywam was, abyście się modlili za te moje dzieci, które nie poznały miłości mojego Syna, aby mój Syn swym światłem miłości i nadziei oświecił ich serca, a wam dzieci moje, by dodał odwagi oraz dał pokój i nadzieję. Jestem z wami. Dziękuję wam.”
Matka Boża wszystkich pobłogosławiła.

Mirjana Dragicević-Soldo  miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 r. do 25 grudnia 1982 r. Podczas ostatniego codziennego objawienia Matka Boża, powierzając jej dziesiątą tajemnicę, powiedziała, że będzie się jej ukazywać raz w roku 18 marca.

POLACY POKŁADAJMY NADZIEJĘ TYLKO W BOGU W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNYM I MARYI.

 

Matka Zbawienia: Organizujcie globalną modlitwę, aby Mój

Różaniec był odmawiany we wszystkich narodach od teraz do Niedzieli Wielkanocnej

Matka Boża Fatimska | 👑 Niedoskonala-ja.pl
KSIĘGA PRAWDY

piątek, 9 marca 2012 roku, godz. 19.15

Moje słodkie dziecko, jakże płaczę, gdy widzę nienawiść podnoszącą się nie tylko przeciwko tobie, ale przeciwko świętemu Słowu Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Teraz wiesz, jak On cierpiał w ogrodzie Getsemani i jak On nadal cierpi dzisiaj, kiedy każda Jego próba zainterweniowania dla ratowania dusz jest udaremniana przez złego.

Podczas gdy wojny są teraz potajemnie planowane, jest ważne, aby odmawiać Mój Różaniec święty każdego dnia przed Wielkanocą.

Dzieci, jeśli moglibyście poświęcić każdy dzień w tygodniu na Mój Różaniec święty, a w każdy piątek odmawiać cztery części od teraz do Wielkanocy, wiele zniszczeń na świecie może być i będzie złagodzonych.

Mój Syn jest bardzo zadowolony z tych, którzy przyjmują Jego święte Słowo z miłością i czystością serca. Wielkie Łaski są udzielane tym czystym duszom, które ufają Mu całkowicie, bez żadnych wątpliwości w sercach. Ty, Moje dziecko, jesteś resztą, małym żołędziem wierzących, którzy pomogą wzrosnąć Armii, potrzebnej teraz do zredukowania grzechu na świecie.

Wasze modlitwy, a szczególnie Mój najświętszy Różaniec, są bronią potrzebną do zgładzenia złego oraz tych, których opanował w każdym zakątku ziemi.

Idźcie teraz, Moje dzieci, i organizujcie globalną modlitwę, aby Mój Różaniec był odmawiany we wszystkich narodach od teraz do Niedzieli Wielkanocnej.

Idź w pokoju, Moje dziecko. Łaski, które teraz otrzymujesz, pomogą ci radzić sobie z codziennymi atakami szatana, gdy wzrasta jego gniew na to Dzieło.

Wasza niebiańska Matka
Matka Zbawienia

Międzynarodowa Krucjata Różańcowa o pokój, wszystkie piątki Wielkiego Postu, 22:00

Telewizja CHRYSTUSA KRÓLA w Chicago
 
Ratunek dla Polski w Panu Jezusie Chrystusie Królu i Maryi – świadectwo z Frankfurtu
Ks. prof. Tadeusz Guz – Czy dla nas Polaków Pan Jezus jest Królem?
Króluj nam Chryste! 01/02.03 Cieszyn (Ostatki) -Zebrzydowice.
Zapraszamy do wspólnego wędrowania!
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022 z Księdzem Markiem Bąkiem
Ksiądz Marek Bąk – Jak zacząć nowy dzień?

BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY MÓWI DO POLAKÓW I WSZYSTKICH LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE.

 
MOJŻESZ POWIEDZIAŁ DO LUDU: KŁADĘ PRZED TOBĄ ŻYCIE I SZCZĘŚCIE, ŚMIERĆ I NIESZCZĘŚCIE. NAKAZUJĘ CI MIŁOWAĆ PANA BOGA TWEGO I CHODZIĆ JEGO DROGAMI, ZACHOWYWAĆ JEGO POLECENIA, PRAWA I NAKAZY, ABYŚ ŻYŁ I MNOŻYŁ SIĘ,  A PAN BÓG TWÓJ BĘDZIE CI BŁOGOSŁAWIŁ. ALE JEŚLI SWE SERCE ODWRÓCISZ, NIE USŁUCHASZ, ZBŁĄDZISZ, TO ZGINIECIE.
 
               NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
                                       Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam. 
 Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję, Jak spękana, zeschła ziemia w czas posuchy wody łaknie.
                                    Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam. 
                                           Jadwiga on Twitter: "Bądż uwielbiony Boże w Trójcy jedynie prawdziwy #Bóg #Ojciec, który mnie stworzył #Syn #Boży , który za mnie oddał życie #Duch #Święty, który mnie prowadzi Także dzisiaj pragnę pełnić
 
 
                          SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK, KTÓRY UFA PANU BOGU.
    SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK, KTÓRY NIE IDZIE ZA RADĄ WYSTĘPNYCH, NIE WCHODZI NA DROGĘ GRZESZNIKÓW I NIE ZASIADA 
W GRONIE SZYDERCÓW, LECZ W PRAWIE PAŃSKIM UPODOBAŁ SOBIE I ROZMYŚLA NAD NIM DNIEM I NOCĄ. CO INNEGO GRZESZNICY SĄ JAK PLEWA KTÓRĄ WIATR ROZMIATA. ALBOWIEM DROGA SPRAWIEDLIWYCH JEST PANU BOGU ZNANA, A DROGA WYSTĘPNYCH ZAGINIE. NAWRACAJCIE SIĘ, BLISKIE JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE. BĄDŹ NAM LITOŚCIW BOŻĘ NIESKOŃCZONY.
 
    Boże Ojcze Wszechmogący nasz i całego Świata Ukochany Stworzycielu pragniemy usłyszeć Twoje BożeOjcowskie Słowa oraz błagamy o Błogosławieństwo Ojcowskie dla Swoich dzieci szczególnie Polaków,   ale i wszystkich ludzi na Twojej Planecie Ziemi NA OKRES ŚWIĘTEGO i WIELKIEGO POSTU. 
                                                       BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY.
    „OTO JA BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY całym światem Władający pragnę mieć ludzi na całym świecie rozmodlonych a swoje życie Synowi Jezusowi Chrystusowi oddających.
„KTÓŻ jak BÓG” i tylko BÓG jest ratunkiem dla Polski, Narodów i całego Świata, gdyż oddałem Synowi Jezusowi Władzę i Opiekę nad Planetą Ziemią oraz pragnę, aby wasze serca na miłosierne i Bogu wierne zamienił. Tak, dałem ludziom Wolną Wolę i zmysły do poznawania co jest DOBRE. Dlatego nie ulegajcie pokusom złego ducha, który bardzo was do złych myśli,  mowy i uczynków zmusza.
    „KTÓŻ jak BÓG” i tylko BÓG jest waszą Miłością i Nadzieją na lepsze JUTRO i tylko Bóg 
     w Trójcy Przenajświętszej Jedyny przez Sakramenty Święte oczyści was z każdej winy.  
        Obecne CZASY nie są pewne dla ludzkości, dlatego powracajcie do BOGA i MARYI.
Błagajcie biskupów, aby się do Boga Jedynego Najświętszego nawrócili i Jezusa Chrystusa                              KRÓLEM POLSKI z pełnymi AKTAMI uczynili. Tylko Syn Jezus Chrystus uznany KRÓLEM  POLSKI zamieni serca ludzi na miłosierne a ludzie będą Bogu wierne – porzucą złe i podstępne myśli a chęć czynienia złych uczynków im pryśnie. Ja nie zmuszam was, ale wyjaśniam i informuję, bo znam ludzi zachowanie w momencie śmierci, gdy lucyfer do piekła dusze kieruje. 
      Teraz jest czas WIELKIEGO POSTU dla was Moi kochani, a szczególnie Narodu Polskiego przez Jezusa Syna wybranego. Dlatego nie czas na zabawy i obojętność na Nasze natchnienia, a módlcie się i proście Ducha Świętego o Boże podpowiedzi. Ja stworzyłem ten piękny dla was świat i pomagajcie Mnie Bogu Wszechmogącemu abym mógł Go zachować w Pokoju, Szczęściu i Miłości jeszcze wiele lat. Już tak dużo Moich wybranych osób do was przemawia Moim Językiem Miłości i pragnę aby obudziło się w sercach ludzi uczucie litości a przede wszystkim nad niszczonym światem, mordowaniem ludzi i proszę, aby obudziło się w waszych sercach uczucie miłości oraz chęć bezgrzeszności, bo tylko grzechy są waszą zgubą w tym pięknym świecie Bożym i ten okres POSTU niech was upokorzy, aby każdy człowiek mógł dożyć do czasu zaplanowanego przeze Mnie i aby nikt nie żył nadaremnie.
   Błogosławię Naród Polski i także kochanych katolików Maryi Królowej Polski a wy Polacy przejmijcie się Moimi Słowami i bądźcie Nimi zatroskani. Dziękuję kapłanom Mnie oddanym, którymi się posługujębo i Ja im pomagam – posyłam Aniołów aby kapłanów utwierdzali w głoszonym Słowie i w pięknej Bożej Mowie. Dziękuję kapłanowi Chmielewskiemu Dominikowi – Mojemu godnemu reprezentantowi i jemu podobnym kapłanom odważnie głoszących Bożą Prawdę, bo dzięki Duchowi Świętemu mam ich wielu. Oni patrzą prosto w Moje Oczy, które ich umacniają i odwagi dodają a razem z wiernymi przejmują się i odpowiednimi Modlitwami za grzeszników wynagradzają. A wy katolicy pomagajcie kapłanom Margaretką Medjugorską otwierać dla ludzi Drogę Niebiańską.
                                   BŁOGOSŁAWIĘ WAS MOI KATOLICY I WIERNI POLACY, 
               BO WY WIECIE NAJLEPIEJ CO POKÓJ I WOLNOŚĆ WASZEJ OJCZYZNY ZNACZY.
Trwajcie na Modlitwie i przyjmujcie Najświętsze Ciało Mojego Syna Jezusa na klęcząc i do ust bo Chrystus to wasz Zbawiciel – Najwyższy i Najświętszy Bóg.  
                   Trwajcie na kolanach przed Bogiem w Najświętszym Sakramencie,
 A GDY JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM POLSKI BĘDZIE, TO I POKÓJ NA PLANECIE ZIEMI BĘDZIE. 
OTO JA BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY Z SYNEM JEZUSEM KRÓLEM BARDZO WAS KOCHAJĄCY”.
                                                         —————————–—————–
                            Zapisane przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 2.03.2022 r.
Intronizacja Pana Jezusa to dziejowa konieczność:
 
Ks. Dominik Chmielewski: JEZUS WOŁA DO NAS – INTRONIZUJCIE MNIE
JAKO KRÓLA POLSKI, A JA WAS URATUJĘ …
                             Mów często do naszego Pana. Boże Ty jesteś moim Bogiem, a ja w Tobie pokładam Nadzieję. Bądź zawsze ze mną i pozostań moją ucieczką, a nie … | Movie posters, Movies
                                              WEZWANIA DO BOGA OJCA
Boże, Ojcze nasz, któryś jest w Niebie – przyjm uwielbienie nasze,
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony  –
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie –
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny – 
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń –
Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje –
Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego –  
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje –
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w Niebie –
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na Ziemi –
Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje –  
Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości –
Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa  –
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa –  
Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – 
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus –
Boże, Ojcze, usłysz nas, Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
Od pychy umysłu – zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego Serca – 
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa – 
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego  –
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją – 
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie  –
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności –  
Umysł otwarty na prawdę Twoją – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Wolę zjednoczoną z Twoją Wolą –
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze –
Wytrwanie do końca przy Tobie  –
Gorliwość o zbawienie innych dusz  –
Pokorę prawdziwej mądrości  –
Umiłowanie czystości  –
Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą  –
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa –
Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami. Amen.
********************************************
  NADSZEDŁ JUŻ CZAS, ABY CAŁE NASZE ŻYCIE ZAMIENIĆ NA MODLITWĘ.
 
                                                       MATKA BOŻA.
  „Nie marnujcie już czasu, módlcie się, pokutujcie i składajcie ofiary za waszcyh braci, za wasze siostry, żeby wszyscy mogli być zbawieni, zanim spadnie potop ognia – jeszcze raz was proszę o więcej Modlitw, które są naprawdę potrzebne w tej ostatniej godzinie….Módlcie się gorliwie, nie ma czasu na spanie. Zaofiarujcie się jako ofiara zadośćuczynienia żeby wiele dusz mogło być uratowanych. Jako Matka z Góry Karmel przyszłam zSzkaplerzem, z Moją Obietnicą zbawienia wszystkich, którzy Go noszą z Wiarą. Kto nosi Mój Szkaplerz? Kto nosi Sakramentalia?”

Deus Vult: Polska jako jedyna ocaleje – Trzecia Tajemnica Fatimska

 
                                                                             MATKA BOŻA.
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów Ty która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę by zetrzeć  głowę  szatana prosimy Cię pokornie Rozkaż hufcom Anielskim aby ścigały szatanów stłumiły ich zuchwałość a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas Amen                                         
ORĘDZIE ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA: Choroby jakie nadchodzą. NOWA ZARAZA! Luz de Maria de Bonilla
                                                                    
                                                                         ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE
       Broń nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha – bądź naszą obroną.
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu Niebieskich Zastępów – szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą – Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
                                                                          *********************************          
WOJNA na Ukrainie a PROROCTWO z Fatimy. Kiedy nadejdzie Tryumf Maryi? |Rewolucja i Kontrrewolucja https://www.youtube.com/watch?v=_k8S3b16H54

Ks. prof. Stanisław Koczwara. Duchowe oblicze Konfederacji Barskiej. (2)  https://gloria.tv/post/vNrqsRCMzg1m4pKXXHgEGzW7j

Pójdzie morowe powietrze tak ciężkie, że jedna czwarta ludzkości zginie bez wojny nuklearnej na ziemi.

Orędzie Maryi – Atak na przywódcę politycznego
Trevignano Romano 01 marca 2022
Obraz Haft Diamentowy Mozaika Matka Boska Maryja - Ceny i opinie - Ceneo.pl
Umiłowane dzieci, dziękuję wam, że zgięliście kolana w modlitwie i odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Moje dzieci, módlcie się o pokój na świecie, ponieważ ta wojna będzie trwała z powodu światowych przywódców, którzy nadal myślą tylko o władzy i sprawach tego świata. Moje dzieci, oczyszczenie przetestuje wszystkich, bądźcie po stronie Boga. Módlcie się o przywódcę politycznego, który zostanie zaatakowany. Módlcie się za Kościół i za wszystkich niewinnych, którzy swoją krwią zmyją grzechy ludzkości. Módlcie się za włoski rząd, ponieważ jest w nim podżegacz wojenny. Módlcie się za Francję.
Módlcie się, bo przyczyną tego wszystkiego jest przewrotna ludzkość. Teraz błogosławię wam w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.
Orędzie Maryi – Atak na przywódcę politycznego 
Gisella Cardia (Trevignano Romano) 01.03.2022 
Gisella Cardia: Maryja wyciąga dziś dłoń by chronić Polskę!

 

                                 Sąd Ostateczny – Wikipedia, wolna encyklopedia
 
     My katolicy nie rozumiemy – w Piśmie Świętym czytamy, że do Dzieciątka Jezus Trzej Mędrcy z dalekich stron z Orszakami przyjechali a Dzieciątka JEZUS nie znali i KRÓLEM GO NAZWALI. Przywieźli – ZŁOTO, KADZIDŁO i MIRRĘ  – wielkimi Darami KRÓLA JEZUSA obsypali a hierarchowie w Episkopacie jeszcze nigdy tego Słowa nie używali.  
Na pocieszenie Jezusowi  Zbawicielowi w prezencie za biskupie stanowiska na Głowę koronę cierniową dali i haniebną masońską Drogę Krzyżową Golgotę Beskidów ufundowali. Bóg Ojciec Wszechmogący już od wieków jest obrażany,a hierarchowie „niedouczeni w piśmie” Woli Bożej nie posłuchali i Nabożeństw do Właściciela Świata nie pootwierali. 
                                                         ROZETKA | Набор алмазной вышивки "Иисус Христос-5". Цена, купить Набор алмазной вышивки "Иисус Христос-5" в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье, Львове. Набор алмазной вышивки "Иисус Христос-5": обзор, описание, продажа
                                                             PAN JEZUS o WOJNIE.
WIZJA ADAMA CZŁOWIEKA: Anioł uniósł mnie wysoko i zobaczyłem Polskę. Wyglądała jak pole bitwy. Z Zachodu i ze Wschodu szli żołnierze … A gdzie byli w tym czasie hierarchowie z Episkopatu? Czy oni są Polakami?
MATKA BOŻA: Na waszym Narodzie drogie dzieci spoczywa odpowiedzialność za inne Narody tak więc wy w poczuciu odpowiedzialności przyjmijcie Mego Syna jako swego Króla i Pana, a wtedy żaden wróg nie będzie mógł nic uczynić przeciwko mocy Mojego Syna. Jeśli spełnicie Moje polecenie, Ja sama nie dopuszczę, by pożoga wojenna w wielkim stopniu nawiedziła wasz kraj”.
                                                                    —————————
        Panie Jezu już trwa wojna, którą wywołał prezydent Rosji – Putin, gdyż zaatakował 22.02.2022 r. Ukrainę. 
Już dawno mówiłeś nasz Ukochany BOŻE i KRÓLU że zbliżają się straszne czasy przez nieposłuszeństwo Episkopatu Tobie Bogu a my świeccy pisaliśmy listy do Episkopatu i do Rządu w Polsce aby uznali Ciebie Twoi Apostołowie  biskupi KRÓLEM POLSKI, bo jako KRÓL zmienisz serca ludzkie na Miłosierne – ocalisz Polskę i cały świat, bo ludzie porzucą grzechy i zamiary wojenne. O uznanie Ciebie Boga i Zbawiciela KRÓLEM POLSKI prosisz od 100 lat i nie możesz się grzeszników doprosić. Czy ten atak na Ukrainę będzie początkiem III i ostatniej wojny światowej, czy możemy mieć nadzieję na POKÓJ? Czy do Polski powinni wracać Polacy z różnych krajów, do których kiedyś wyjechali do pracy po II wojnie światowej, bo przecież Polska po wojnie była w niewoli rosyjskiej właśnie przez Episkopat.
                                                                            PAN JEZUS.
                                       „Około lata niech każdy Polak do Polski wraca.
                             Potem samoloty nie będą latały, ani statki nie będą pływały.
Wiele razy z Maryją Polskę ratowaliśmy i nadal będziemy ratować, bo na Polaków możemy liczyć, którzy chcą w miłowaniu Nas, w Modlitwie i wynagradzaniu się ćwiczyć. Oczywiście, na Pokój zawsze jest nadzieja, ale na świecie tylko przez Izraelitów są niepokoje, którzy wszczynają zamieszki, wojny przez zachłanność, rządzę władzy i was Polaków namawiają do utraty w Boga Wiary. Opanowują wszystkie stanowiska, w których zarządzają, a do żadnej władzy politycznej i religijnej Polaków nie dopuszczają. Nakazy i zakazy wbrew Woli Bożej i przeciw Polakom wydają, a tym samym od Wiary w Boga Jedynego Przenajświętszego was odciągają.
   Wy – Nasz umiłowany Polski Narodzie wybrany przeze Mnie, jesteście Nam wierni i wykonujcie swoje obowiązki religijne sumiennie. Nadal walczcie o uznanie Mnie Boga Miłosiernego i Zbawiciela KRÓLEM POLSKI, a usunę wasze wojenne troski i pogłoski. Powiedziałem – przyszłość świata zależy od ludzi, czyli od Episkopatu w Polsce i niech nikt się nie łudzi, że będzie inaczej, a Episkopat niech nie będzie dla Polaków KATEM. Już 100 lat proszę „uczonych w piśmie”, lecz przez lucyfera zwiedzionych i nadal jeszcze proszę, bo wojen i nieszczęść nie znoszę a ludzkość o miłość do Boga i do bliźniego proszę. 
      Dlaczego wy nieposłuszni Bogu – faryzeusze żydowscy panujecie w Episkopacie i nadal życiem Polaków władacie a w szczęśliwym Niebie być wiecznie nie chcecie. Tak dużo już wojen przeżyliście, tak dużo dusz przez was do piekła strąciłem i nadal do swojej zguby dążycie. Pragnę, aby każdy człowiek chciał być dla bliźniego jak brat i przestrzegał Przykazania Boże, a uratowałbym świat. 
      Ludzie Przestrzegający Przykazania Boże żyliby w pokorze i wtedy właśnie byliby posłuszni Mnie Bogu i by uznali Mnie KRÓLEM POLSKI a zapanowałby POKÓJ na świecie z miłości. Jezus Przyjaciel i Bóg umiłowany przez Polaków UZNANYM KRÓLEM WYCZEKIWANY.”
                                                              —————————————–
                   Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 25.02.22 r.
                                  suplikacja - Twitter Search / Twitter
 
                            CZYTANIE LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA.    
Najmilsi, kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości. Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i rządzą sporu, tam te bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta i skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój”.
 
 KS. PIOTR NATANEK: NIE CHCIELI INTRONIZACJI BĘDĄ MIELI CZOŁGI, RAKIETY I SAMOLOTY
PAN BÓG NIE DOCZEKAŁ SIĘ POŚWIĘCENIA ROSJI – MARYI I OTO SĄ EFEKTY – NASTĘPNA WOJNA

PAN BÓG CZEKA NA UZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI – ZBLIŻA SIĘ NASTĘPNA WOJNA A NIE POWINNO JEJ BYĆ, BO BÓG JEST MIŁOŚCIĄ I PRAGNIE POKOJU. KRÓL POLSKI ZAMIENI SERCA LUDZI NA MIŁOSIERNE I ZAPANUJE POKÓJ A CZEKA JUŻ 100 LAT. 

NIESTETY BOGA APOSTOŁOWIE SĄ ZDRAJCAMI I ODDALI SIEBIE I POLSKĘ LUCYFEROWI I WOJNA.

                                         Duch Święty - Architekt Twojego życia duchowego - Karmel.pl
Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Jeśli chcemy, aby świat stał się ostatecznie przybytkiem pokoju, musimy nieustannie i z pokorą, ufnie i wytrwale się modlić… Modlitwa jest węzłem, który jednoczy nas najskuteczniej: dzięki niej wierzący spotykają się tam, gdzie nierówności, niezrozumienie, urazy i wrogość przestają istnieć, to znaczy w obliczu Boga, Pana i Ojca wszystkich. Modlitwa, będąca autentycznym wyrazem prawidłowej relacji z Bogiem i bliźnimi, już przez to samo jest pozytywnym wkładem w budowanie pokoju”.
 Pray for Ukraine - Módlmy się za Ukrainę!
                                                               Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój na świecie
      Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników . Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
„Kochane dzieci, proszę, wróćcie do Boga z prawdziwą wiarą, pospieszcie się, nie traćcie więcej czasu, bo czas się skończył.”
Trevignano Romano 12 lutego 2022
Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu.
Kochane dzieci, proszę, wróćcie do Boga z prawdziwą wiarą, pospieszcie się, nie traćcie więcej czasu, bo czas się skończył. Moje dzieci, zobaczycie w swoich oczach bardzo dziwne rzeczy, ale mówię wam: nigdy się nie bójcie. Moje dzieci, czasy, które spotkacie będą gorsze, ale pamiętajcie, nie bójcie się czasu, który się kończy, ale radujcie się cudownym światem, który was czeka. Wkrótce nadejdzie nowa Jerozolima. Dzieci, módlcie się za możnych ziemi i przywódców Kościoła, aby uniknęli wielkiej schizmy, która ma nastąpić. pamiętajcie, że jestem Matką, a wy jesteście moimi dziećmi. Teraz błogosławię was w imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen.
Zachód rozpocznie wojnę z Rosją i Chinami”
Przesłania Maryi z Trevignano Romano wypełniają się na naszych oczach! Co nas jeszcze czeka? - NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

 

Trevignano Romano 08 luty 2022
Moja droga córko, dziękuję za wysłuchanie mojego wezwania w swoim sercu. Córko moja, módl się, aby serca z kamienia ponownie stały się ciałem. Ludzkość jeszcze nie zrozumiała, że jest to duchowa wojna między dobrem a złem, między Kościołem a antykościołem, między Chrystusem a antychrystem, między życiem wiecznym a wiecznym zatraceniem. Dzieci moje wymieniacie zło na dobro i dobro na zło, nie reagujecie i nie chcecie się obudzić z tego demonicznego marazmu, pamiętajcie, że niedługo znajdziecie się przed sądem Bożym. Dzieci, nie przyjmujcie wszystkiego, co pochodzi od zła, ale przyjmuj tylko dobro, żyj Pismem Świętym, przystępuj godnie do spowiedzi i Eucharystii, nie profanując ciała Mojego Syna, coraz bardziej umęczonego. Jezus i jego uczniowie nie milczeli, naśladują ich przykład. Synowie, Zachód rozpocznie wojnę z Rosją i Chinami, te wydarzenia muszą was zjednoczyć, a nie izolować, bo tylko w ten sposób będziecie silniejsi. Teraz błogosławię wam w imię Ojca Syna i Ducha Świętego, Amen.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr: Droga Synodalna to marsz sekty. Oni są oderwani od nauczania Jezusa Chrystusa 

– Pełzająca schizma w Niemczech przepełzła swoje i teraz idzie rześkim marszem, podkutymi buciorami wybijając rytm pogardy dla nauczania Chrystusa. To marsz sekty, która nie ma nic wspólnego z Kościołem katolickim. Droga synodalna w Niemczech głosi poglądy sprzeczne z magisterium Kościoła, ale przede wszystkim z wolą samego Jezusa – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz w Aktualnościach dnia Radia Maryja.
Eliza napisała:
Zaczęło się! Dziś nasz proboszcz ogłosił, że można zabrać do domu ankietę synodalną (diecezja częstochowska) i wypełnić. Bp powiedział, że wierni mogą wypowiedzieć się na temat spraw kościoła.
KSIĘGA PRAWDY WYPEŁNIA SIĘ
„Wierni będą mieli wpływ na losy Kościoła, który założył Chrystus.
Zdrada Chrystusa!”
31.07.2013, 18:56 – Będą przekonywać Moich wyznawców, aby dostosowali Prawa Mojego Kościoła poprzez przeprowadzenie referendum
Moja szczerze umiłowana córko, zawsze pamiętaj o tym, jak działa diabeł. On bardzo uważa, aby się nie ujawnić. Dlatego dla zmylenia miesza prawdy z kłamstwami. To jego ulubiony sposób oszukiwania dusz. Nigdy nie powie prawdy, żeby nie pozwolić innym zobaczyć, jaki on jest naprawdę, ale ponieważ jest pyszny, jego zuchwałość i nienawiść do Mnie zawsze wymkną się na zewnątrz. Ci, którzy mają otwarte oczy natychmiast rozpoznają zniewagi rzucane Mi w Twarz i przed Moje Ołtarze.
Pamiętajcie, szatan jest dumny, zuchwały, chełpliwy i bardzo, bardzo przebiegły. Gdy jest on obecny w duszach, jest pewny siebie, a wynika to z pychy, zuchwałości i przekonania, że jest ponad Bogiem. On zawsze daje znaki, które obrażają Boga, ale tylko ci, którzy wiedzą czego szukać, będą mogli je zobaczyć. Ci, którzy oddają cześć szatanowi i którzy spędzają wiele czasu w grupach organizujących rytuały, aby oddać mu hołd, będą zachwyceni widząc te znaki. Wszyscy, którzy sprzedali swoje dusze szatanowi będą komunikować się za pośrednictwem takich znaków w geście zuchwałości i wyzwania wobec Mnie, Jezusa Chrystusa.
Ci, którzy oszukują w Moje Imię, będą przekonywać Moich wyznawców, aby dostosowali Prawa Mojego Kościoła poprzez przeprowadzenie referendum. Wszyscy zostaną poproszeni o zgodę na nowe praktyki, które sprowadzają się do dwóch rzeczy. Pierwsza to zniszczyć Moją Obecność w Eucharystii. Druga to przyjęcie grzechu, poprzez zachęcanie ludzi, aby okazać poparcie dla praw człowieka wobec tych, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa.
To referendum zostanie sfałszowane, a kłamstwa będą przedstawiane jako Prawda. Gdy nowa jedna światowa religia zostanie wprowadzona, Mój Kościół na Ziemi – Prawdziwy Kościół – zejdzie do podziemia, żeby oddawać Mi cześć.
Ja Jestem celem bestii. Ja Jestem Tym, któremu on chce zaszkodzić. On wie, że nie może Mnie zniszczyć, więc zamiast tego będzie próbował zniszczyć ludzką rasę, którą przeklina w każdej sekundzie. Jego sługa nie poprzestanie tylko na znieważeniu Mojej Obecności w Tabernakulach świata. Nie zadowoli ich tylko zniszczenie Sakramentów, więc będą bluźnili przeciwko Mnie. Uszczęśliwi ich dopiero kradzież dusz, poprzez dokonanie największego bluźnierstwa ze wszystkich. To właśnie wtedy na nowo wykreują Moje Pierwsze Przyjście, stwarzając wrażenie, że został wysłany Jan Chrzciciel. Człowiek, który powie, że jest prorokiem Pana będzie kłamał i wzbudzi zdumienie, gdy oświadczy, że antychryst to Ja, Jezus Chrystus.
Antychryst przez moc szatana będzie twierdził, że jest Mną, Jezusem Chrystusem. Biada duszom, które powitają go z radością z otwartymi ramionami, ponieważ będą oni wobec niego bezsilni. Jeśli pozwolicie tym dwóm, aby was wessali do swojej próżni kłamstw, to będziecie tak daleko ode Mnie, że tylko dzięki Interwencji Mojego Ojca będziecie mogli zostać wprowadzeni w Moje Wielkie Miłosierdzie.
Kiedy ktoś, kto przyjdzie w przyszłości i będzie podawał się za Mnie, Jezusa Chrystusa, wiedzcie, że jest kłamcą. Nie przyjdę w ciele po raz drugi. Szatan nie może wypowiedzieć tych słów:
„Jezus Chrystus, Który przyszedł w ciele.”
Wypowie on przez usta bestii, antychrysta, to:
„Ja jestem Jezusem Chrystusem, przychodzę teraz w ciele, aby przynieść wam zbawienie.”
Kiedy to się stanie, Moja Boska Interwencja nastąpi szybko, ale do tego momentu fałszywy prorok i antychryst ukradną wiele dusz.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wszyscy ci, którzy mówią, że są Moi, nadal byli Moi.
Módlcie się, abyście wszyscy mieli siłę i odwagę do niesienia Mojego Krzyża podczas największego prześladowania Mojego Ciała – Mojego Mistycznego Ciała – Mojego Kościoła na Ziemi w tym czasie.
Wasz Jezus

PAN JEZUS o OSTRZEŻENIU dla LUDZKOŚCI

Panie Jezu bardzo prosimy o przygotowanie nas na nadchodzące OSTRZEŻENIE, które jest już zapowiadane.

PAN JEZUS.
„Bądźcie wszyscy każdego dnia przygotowani ze Mną na spotkanie:
 – Czyste serca i dusze z całego życia wyspowiadane;
 – Pogodzeni z rodzinami i ze wszystkimi ludźmi;
 – Przepraszajcie Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego za siebie, swoje rodziny i za grzeszników;
  Módlcie się o nawrócenie grzeszników, a przede wszystkim za biskupów rządzących Chrystusową Religią, bo oni są najbardziej grzesznymi ludźmi, gdyż nie wypełniają Przykazań Bożych i Kościelnych, 
a największymi ich grzechami to lekceważenie Słów Naszych z Nieba i nie są Nam posłuszni ani wierni. Nie mówią ludziom o grzechach, o nawracaniu, a dużo ich jest masonami. Pamiętajcie, ci którzy służą dwóm bogom, to właśnie służą jednemu – lucyferowi, bo Bóg opuszcza taką duszę i nie będzie dzielił się żadną duszą z demonami.
      Największymi grzechami biskupów i księży jest NIEPOSŁUSZEŃSTWO BOGU w wypełnianiu posługi kapłańskiej. Powinni sami pytać, a nie pytają Nas i nie chcą wierzyć, jeśli My mówimy do osób wybranych i świeckich także bo Nasze polecenia są bardzo ważne. Dotychczas nie wypełnili Najważniejszego Naszego Polecenia – nie chcą uznać Mnie KRÓLEM POLSKI i akceptują – zgadzają się na wszystkie nieszczęścia z wirusami włącznie i na wojny.
        Grzechami ich jest lekceważenie Mnie i Moich Objawień – czyli nie chcą wykonywać z miłości Moich Poleceń. Nie chcą rozmawiać z Nami z miłości a przecież dlatego są duszami potępionymi w wieczności. Jestem bardzo smutny, że Moi Apostołowie nie chcą ze Mną rozmawiać, a przecież powinni być Moimi najbliższymi osobami. Biskupi rządzący Episkopatem nie są posłuszni Bogu Ojcu, który prosi ich o Nabożeństwa w pierwszą niedzielę sierpnia, ale i w każdym miesiącu. Ducha Świętego nie uznają
bo do Niego Nabożeństwa nie otwierają. Nasze prośby powinny być wykonywane przez rządzących Religią Chrystusową z miłości, a szczególnie wywyższenie Mnie na KRÓLA POLSKI. Ja nie powinienem nikogo prosić, bo to oni biskupi powinni o wszystko pytać Nas z miłości – jak to czynią ludzie prości.
      Czekamy, aby zapytali co trzeba jeszcze zrobić, abym okazał Miłosierdzie Moje na czasy Pokojowe.
Ziemskich królów słuchali i słuchają a Moje Słowa i Moją Osobę wykpiwają. Biskupi powinni prześcigać się w wywyższaniu Mnie Boga i w miłowaniu. Nie są posłuszni Maryi Królowej waszej, która cały czas mówi: „Słuchajcie, co mówi wam Mój Syn”, a przebierańcy Paulini nie chcą usunąć słońca z nad głowy Maryi, aby w tym miejscu włożyć Mój Wizerunek Królewski i Maryja płacze na tej czarnej ścianie. Tak dużo biskupi rządzący Episkopatem popełniają haniebnych błędów w Polsce, to My mówimy do osób świeckich, którzy prawdziwie Nas kochają i dlatego Nas słuchają.
       My mówimy od dawna o OSTRZEŻENIU, które się zbliża, bo biskupi chcą rządzić Nami i z Nas się naigrywają. Przecież to oni najbardziej wiedzą za jakie grzechy człowiek jest potępiony i wiecznie jest w piekle palony i niszczony. Was nie nauczają a sami do piekła spadają. 
      Cieszą Mnie kapłani, którzy są w wielkiej ilość Nam oddani. Liczę na nich bardzo, bo to oni wasze dusze nawracają, bo dobre serca mają. Zwykli i przeciętni kapłani w pobożności się prześcigają i Nasze Błogosławieństwa mają. 
    NO, ALE CÓŻ – TO EPISKOPAT I RZĄD  POWINNI AKTAMI UZNAĆ MNIE KRÓLEM POLSKI I TO ONI, 
 BO INNYM NIE POZWOLĄ ZAWRZEĆ Z NAMI AKTÓW UZNANIA MNIE KRÓLEM NA PODSTAWIE MIŁOŚCI
      My w Niebie tak bardzo kochamy ludzi na Planecie Ziemi, każde ludzkie plemię i nie mamy wdzięczności za Łaski Nasze wam dane, a Jezus Chrystus KRÓL POLSKI zamieni serca ludzi na miłosierne i będą Bogu i Prawu Bożemu zawsze wierne. Dlatego właśnie będzie panował POKÓJ i MIŁOŚĆ w sercach ludzi na Planecie Ziemi i wszyscy będą zbawieni. 
  JESZCZE NIE DOCZEKAŁEM SIĘ „AKTÓW”, TO PRZYJDĘ W OSTRZEŻENIU JAKO BÓG SPRAWIEDLIWY  I WTEDY LUDZIE ZROZUMIEJĄ, GDY UJRZĄ SWOJE GRZECHY I BĘDZIE WIELKIE ZAMIESZANIE  PODCZAS OCZYSZCZENIA ZIEMI, A WIELU NIE ZDĄŻY SWOICH SERC OCZYŚCIĆ I ODMIENIĆ.
Tak długo już mówię, aby ludzie się nawracali a byłoby łatwiej pod opieką Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI, bo Aniołowie by ludziom pomagały w każdej dobie. Tak, to prawda – tylko Żydzi i masoni Mnie nienawidzą i z Moich próśb szydzą. Ale wy Moi ukochani katolicy módlcie się o nawrócenie grzeszników bo prawdopodobnie do wojny dojdzie a nieszczęścia ich serca skruszą i do uznania Mnie Jezusa Chrystusa na KRÓLA POLSKI zmuszą. Ja nie chcę nikogo zmuszać, bo Jestem Miłością i mam nadzieję, że Moja Miłość ich też wzruszy. Ja nie chcę widzieć wojny na Planecie Ziemi, lecz to lucyfer któremu służą politycy i hierarchowie pokój na wojnę zamieni. Jezus Chrystus ma nadzieję, że będzie oficjalnie uznany KRÓLEM POLSKI przez rządzących polityków i biskupów a Naród Polski uniknie miliony trupów.
                                      ————————————————-
                  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 07.02.22 r.
                                            Zbiór modlitw: Modlitwy do Jezusa Chrystusa
                                Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
 
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.
MATKA BOŻA do RZĄDU – EPISKOPATU i do NARODU POLSKIEGO
NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
 
NAUCZ NAS BOŻE MĄDRYCH USTAW TWOICH. NIE DAJ NAM ODEJŚĆ OD TWOICH PRZYKAZAŃ I NAUCZ MŁODZIEŻ ŻYĆ W CZYSTOŚCI.
BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY W SERCU DOBRYM I SZLACHETNYM ZATRZYMUJĄ SŁOWO BOŻE I WYDAJĄ OWOC DZIĘKI SWOJEJ WYTRWAŁOŚCI.
 
Święty Janie Bosko miałeś Wizję tonącego Kościoła uratowanego przez dwie Kolumny Chrystusa i Maryję Niepokalaną Bardzo prosimy wstaw się u Maryi naszej Królowej Polski aby wyprosiła odwagę dla naszych Przywódców  Duchownych Państwowych  Uczynienia Uroczystej Intronizacji Jej Syna na KRÓLA POLSKI zgodnie z Wolą Pana Jezusa wyrażoną już wiele lat temu. Wierzymy, że KRÓL POLSKI zapewni Polsce i całej Ziemi upragniony Pokój. 
 
MATKA BOŻA KRÓLOWA POLSKI w Pierwszą Sobotę lutego – 05.02.2022 r.
                                                                                              
       „Dzieci Moje kochane, Polacy rozmodleni – dziękuję wam, że  modlicie się nieustannie do Nas o Jezusa Królowanie w waszej Ojczyźnie i Polski Jemu oddanie. Na granicy wschodniej już są wasi wrogowie, a Rządzący waszą Ojczyzną nie mają zamiaru zwrócić się o pomoc do Mnie. Takiego wybraliście prezydenta, który udaje katolika lecz nie jest nim, bo nie kocha ani Mnie, ani Boga. On kocha swoje obyczaje bezbożne a jest dla was Polaków złym przykładem ogarniętym wrogim jadem. My w Niebie ratujemy zawsze Polaków w potrzebie, gdyż Nam bardzo zależy na Pokoju w Polsce i na świecie. Nieustannie odmawiajcie Różańce i rozważajcie Tajemnice Różańcowe w pokorze. Słuchajcie jak prosi w pokorze król Salomon w Pierwszej Księdze Królewskiej Boga Wszechmogącego, aby wszystkie decyzje państwowe pochodziły od Niego. 
         Nam jest bardzo przykro, że rządzący Polską politycy i duchowni Kościoła Katolickiego nie mają zamiaru prosić Boga Wszechmogącego i Jezusa Miłosiernego o pomoc w decydowaniu oraz pobożnym postępowaniu, a przecież całe piekło was atakuje i drogi do zniewolenia Polski wam buduje. Lucyfer – to nienawiść więc jemu zależy, aby opanowała was zawiść, nienawiść, zgorszenie i upodlenie, abyście nie byli zbawieni. 
        Proszę was – zapomnijcie o grzechach, a pamiętajcie o przepraszaniu Boga i wynagradzaniu za grzechy ludzi i niech w nich świadomość Przyjaźni z Bogiem się budzi. Nie tylko Ja, ale wszyscy w Niebie ubolewamy nad sytuacją w Polsce i na świecie, bo My kochamy ludzi, pokój i zgodę, a Jezus KRÓL POLSKI tak uczyni gdy będzie panował w Polsce. Bóg Ojciec Stworzył taki piękny świat a Jezus pragnie żyć z wami na Ziemi jako wasz Brat. Bez Korony Królewskiej nie jest to możliwe, gdyż ludzie mają szacunek i uległość nawet przed królami ziemskimi i także przed waszą Królową Maryją.
        Wasz Episkopat nie jest zupełnie polski ani katolicki, to dlatego przez ich pychę i upartość zakończenie Pokoju jest bliskie. Żydzi są pyszni i uparci w swoich wyznaniach demonicznych i nie umieją modlić się o posłuszeństwo Bogu Wszechmogącemu i dlatego Państwo Izrael ma zawsze  kłopoty z utrzymaniem stanu pokojowego. Kto dwóm bogom służy, to nie służy żadnemu i taka jest mentalność Żydów, że nie umieją żyć w zgodzie z nikim bo rządzącym faryzeuszom brak porozumienia narodowego. 
            Dlatego wy Polacy nie ustawajcie w Modlitwie – przepraszajcie za grzeszników i módlcie się o nawracanie grzeszników, których jest w Polsce bez liku. Proście Świętych w Niebie każdego dnia innego o wstawiennictwo w waszej Ojczyźnianej potrzebie. Liczę na was Moi umiłowani Polacy bo wy najbardziej wiecie co wolność waszej Ojczyzny znaczy. Za mało mówią kapłani w kościołach o takiej Modlitewnej potrzebie, a najlepiej gdy Obraz Chrystusa Króla będzie w każdym kościele. Ja pragnę aby Mój Syn KRÓL POLSKI mógł być obok Mnie w Naszych Świątyniach Katolickich, a wtedy pokój i spokój będzie bardzo bliski. Niech księża nie wyśmiewają się z Naszych wybranych osób przez które przekazujemy Nasze Przesłania i Orędzia, bo oni sami nie są Nam posłuszni, a swoim przełożonym biskupom Nam przeciwnym. Błogosławię was Nasi umiłowani katolicy polscy i pragniemy, aby Jezus Chrystus KRÓL POLSKI mógł panować w Polsce już od najbliższej wiosny. Aby żaden dzień nie był stracony bez Łask Bożych dla was, bo gdy nie posłuchają rządzący politycy i duchowni Nas, to szybciej  przyjdzie Jezus z Ostrzeżeniem, a to będzie okrutny czas. Dlatego lepiej posłuchajcie Nas jeszcze przed „Ostrzeżeniem” a każdy z was będzie Naszym przyjacielem. 
              Maryja wasza Matka i Królowa – do pomocy dla was zawsze Jestem gotowa”.
 
   —————————–———————————————————————————————–
                             Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 5.02.22 r.
 
Tak obserwuję Polskę i świat i bardzo proszę, aby posłuchali Pana Boga i Maryi ludzie rządzący Polską, bo od Polski zacznie panować pokój lub rozwinie się wojna. Póki co, to żyjmy szczęśliwie pod opieką Boga Wszechmogącego – jak kto może i pomagajmy Panu Bogu swoją Modlitwą zbawiać świat. Podczas wojny będą tylko cierpienia i śmierć a masoneria pierwsza pójdzie pod Boży miecz. Pan Bóg zapyta i po co wam to było? Każdy musi umrzeć i umrze w odpowiednim czasie i pocieszajmy się żywym życiem na pięknej Ziemi. Jeszcze nikt nie wygrał z nieśmiertelnym Bogiem i dlatego bardzo prosimy rządzących polityków i duchownych – nie narażajcie własnego życia i naszego, bo przez wasz upór i pychę Pan Bóg zakończy życie na Ziemi i wszyscy zginiemy. My ludzie normalni pragniemy kontynuować nasze życie jakie ono jest a masoni nie wtrącajcie się do pięknych i miłosiernych rządów Bożych, a żyjmy wszyscy w posłuszeństwie naszemu Przyjacielowi Panu Bogu w pokorze.
 
„Ojczyzno, co się z tobą stało” – unikalne nagranie Wioletty V. z Jasnej Góry
 
W Ojczyźnie – Króluj nam ! 
https://m.youtube.com/watch?v=Zhif8TYL_p4
WOJNA JUŻ BARDZO BLISKO – Amerykanie wysyłają wojsko do Polski !
Jaka jest prawda?
 
O MASOŃSKICH ZNAKACH W KOŚCIELE I WYNARODOWIENIU POLSKI
Krajski Stanisław

Pan Jezus do Marii z Chicago:

„Ty Mario, Moja duszko umiłowana – dziękuję ci, że Boga uwielbiasz od rana.
Jednak bardziej wczuwaj się w Moją Mękę podczas Liturgii Mszy Świętej. Pamiętaj – Msza Święta, to nie 

jest uczta żadna, a dokładna o Męce Mojej  WYKŁADNIA.
Posłuchaj przekazu Matki Mojej do Cataliny, a będziesz bardziej widziała swoje i innych winy. Uczestnicz podczas Liturgii bardzo przejęta, bo wasza DROGA do OCZYSZCZENIA już rozpoczęta. W tym okresie POSTU WIELKIEGO czyńcie POKUTĘ według obrządku PRZEDSOBOROWEGO. Po SOBORZE masoni i wszelkiego rodzaju Moi wrogowie bardzo dużo zmienili, a to jest też przeciw tobie.
Pamiętaj – przede Mną padnijcie na kolana, bo od waszych grzechów jest wielka Moja rana. JESTEM CAŁY ZBROCZONY KR

WIĄ NIEWINIĄTEK i przypominam: TEN ROK, TO OCZYSZCZENIA POCZĄTEK. TO NIE JEST JESZCZE „KONIEC ŚWIATA”, ALE WROGOWIE WASI UŻYJĄ OCZYSZCZAJĄCEGO „BATA”. Mówię do ciebie i do innych też, że w „OCZYSZCZENIE ŚWIATA” – wierz. Mów wszystkim, że nadchodzi SPRAWIEDLIWOŚĆ, a wy wszyscy ludzie pokornie błagajcie o litość. Módl się i „wynagradzaj” za innych i za siebie, i przepraszaj TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ w Niebie. Wróg demoniczny tylko czeka, ale Mój kochający Ojciec ich zamiary odwleka. Ty Mario, jak umiesz módl się z intencją zawsze, a słowa BŁOGOSŁAWIEŃSTWA i MIŁOŚCI niech mówią usta wasze. Jesteś Mario – apostołką Moją, 

a modlitwa sercem buduje drogę do Nieba twoją.

MÓWIĘ TO  DLA OSÓB ŚWIECKICH PODAJĄCYCH MNIE W HOSTII ŚWIĘTEJ:

NIECH PRZESTANĄ MNIE DOTYKAĆ, BO ZALICZĘ ICH DO GRUPY „PRZEKLĘTEJ”. JAK MOŻESZ RÓWNAĆ SIĘ Z BOGIEM, TY NIEGODZIWA DUSZO. DLATEGO MÓWIĘ CI –  CIERPIENIE BĘDZIE CI KATUSZĄ. JEZUS WSZYSTKO WIDZĄCY, WIEDZĄCY I… CZEKAJĄCY.

Upadek USA jest widoczny gołym okiem praktycznie wszędzie

           DOPOMAGAJĄ W TYM UPADKU PIĘKNEJ AMERYKI NIEKTÓRE ARCHIDIECEZJE KATOLICKIE. BEZBOŻNY SZEF – ARCHIDIECEZJI W CHICAGO CUPICH – HANDLARZ KOŚCIOŁAMI – SPRZEDAJE PIĘKNE, ZADBANE KOŚCIOŁY NAWET ISLAMISTOM I LUDZI POZBAWIA MIEJSC DO MODLITWY.  SAM SIĘ NIE MODLI I KATOLIKOM NIE POZWALA NAWET W CELU OBRONY TEGO PIĘKNEGO KRAJU USA. „KTÓŻ JAK BÓG”-  POWINIEN UZNAĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM AMERYKI I NIE MUSIAŁBY SIĘ MARTWIĆ O NIC. PO CO CUPICHOWI TE MILIONY – KSIĘŻA W USA MAJĄ PENSJE. CZYŻBY WYWOZIŁ DOLARY DO WATYKANU FRANKOWI Z WDZIĘCZNOŚCI ZA CHICAGO?

Upadek USA jest widoczny gołym okiem praktycznie wszędzie

**********************************************************************
 Taki list był wysłany do kard. Cupicha do Archidiecezji w Chicago listem poleconym bo on nie przyjmuje e-mali – 26.02.2017 r – muszę powtórzyć, bo jest coraz gorzej. Cupich handlarz nie swoimi kościołami i ich parkingami dość drogimi nadal handluje i sprzedaje coraz więcej kościołów – po prostu demoniczny NISZCZYCIEL BOŻYCH ŚWIĄTYŃ    i DUSZ KATOLIKÓW, a po śmierci inni rządzący religią Katolicką będą go wpychali do Nieba, do jego wroga Boga.
 
     NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANE POCZĘTA.

SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK, KTÓRY UFA PANU BOGU. 

 PROWADŹ MNIE BOŻE ŚCIEŻKĄ TWYCH PRZYKAZAŃ.

Kościół św. Wojciecha w Chicago w sprzedaży.

Panie Jezu – czy kardynał Blase Cupich jest katolikiem, czy nawet chrześcijaninem? Kto go kupił, że rządzi się Twoimi majątkami? Zabrakło mu dolarów na wypłacanie ofiarom jego księży „pedałów”?  Czy pytał Cupich Ciebie Boga właściciela Ziemi i całego świata – czy może sprzedawać nie swoje świątynie? On już jest człowiekiem biznesu – nie Twoim niestety. Taki uczony i nie umie wymyślić innych pobożnych rozwiązań? Jak on może rządzić się nie swoim majątkiem? Przecież to jest majątek Polaków, którzy ten piękny kościół wybudowali. Czy ten czyn można nazwać złodziejstwem? Ukraść czyją własność i sprzedać komuś o innej religii i na inne cele służącemu niż modlitwa. Darmo wziąłeś – darmo oddaj Polakom. Tam nic nie jest Twoje, bo niedawno przyszedłeś. Swoje sprzedawaj – jak masz, a nie czyje. To jest straszne – sprzedał Twoją piękną świątynię na zabawy i śpiewy, bo teraz tak mówią a za parę lat będzie „dom schadzek”. To jest straszne, bo trzeba dla nich jeszcze wyremontować – 15 mln. Polakom nie pozwolił wyremontować, a jakimś nie chrześcijanom oczywiście TAK. Nawet zakazał księżom w Chicago mówić o tym haniebnym czynie o sprzedaży kościołów, a potem narzekają, że nie ma ludzi w kościołach, że nie ma powołań – no przecież sami kościoły rozwalają a ludzie przez ich pobożność  opuszczają kościoły. Ot – niewolnictwo w wolnej Ameryce. Jak widać nie boją się Ciebie Boga Zbawiciela i Sędziego Sprawiedliwego, a boją się demonów. Panie Jezu, czy tacy ludzie duchowni – bez Ducha Świętego, którzy nienawidzą Polaków a w ogóle Ciebie czy są masonami? Ja płaczę razem z Tobą, że przez tych anty-biskupów będzie kara. 

                                                                     PAN JEZUS.
           ” O ….. tak? Płaczesz? Ja w Niebie łzy leje – na ziemię spadają i ją zalewają. 
Prawdopodobnie ci biskupi są Moi? Powiadam wam wszystkim – oni należą do diabła, bo 
Właściciela nie pytali, tylko diabła posłuchali. Oni zarządzają Moimi DOBRAMI, a Mnie nigdy nie pytali. 

Przecież Ja Jezus Bóg ich przyszłość widzę i za pychę już są skazani na wieczne potępienie. Oni wiedzą o tym, ale niby-papież Franciszek pocieszał ich, że Ja jestem Miłosierny i wszystko wybaczę. OTÓŻ NIE !! Ich poczynania skazują ludzi na cierpienia,  bo nigdy  nie mówią o grzechach podczas homilii. JA WIEM, KTO KUPIŁ CUPICHA i radzę mu, aby naprawił wszystkie swoje błędy spowodowane pychą  nieposłuszeństwem Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu. Jeśli jeszcze teraz będą ci bezbożni biskupi sprzedawali Moje świątynie, to poślę kataklizmy na Amerykę. A wszyscy niech zdradzają Mnie. Ja brzydzę się wszystkimi zdrajcami. Dużo jest ludzi pobożnych, ale przez was będą mieli cierpienia, a nawet umrzeć mogą. Tym samym bierzecie na siebie grzechy wszystkich ludzi waszej Chicagowskiej Archidiecezji. Powiedziałem wcześniej, że gdzie jest Mieczysława, to nie będzie kataklizmów, ale grzechy mieszkańców Archidiecezji w Chicago przewyższają wszelkie obietnice Moje i tak będzie na co zasłużyliście. 

Coraz częściej płaczę krwawymi łzami, gdyż anty-biskupi walczą z Bogiem – ci którzy powinni być po Mojej stronie. Jest ratunek na ocalenie Kościoła Ameryki i każdego państwa – Chrystus KRÓL. Ja Jestem Miłosierny i jeszcze czekam. Bardzo jest Mnie przykro, że kapłani nie mówią o Mnie Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynym. Czyżby oni nie wierzyli,  że to Ja mówię do ludzi? Ja mówię i do nich, ale oni pyszni nie chcą Mnie słuchać, bo Jestem im niepotrzebny do ich zgubnych zarządzeń”. 
                                                                    —————————– ———————–
 TY JESTEŚ PIOTR – OPOKA, I NA TEJ OPOCE ZBUDUJĘ MÓJ KOŚCIÓŁ, A BRAMY PIEKIELNE GO NIE PRZEMOGĄ.
        22 luty.2017.  Święty Piotrze Apostole, czy podoba się Tobie obecny ateistyczny świat, który obraża Boga Wszechmogącego i Syna Jego Jezusa Chrystusa oraz uwięzili Ducha Świętego. My katolicy kochający Boga Ojca i Syna Przenajświętszego walczymy o Jezusa Chrystusa KRÓLA, gdyż tylko ON – Jezus Chrystus KRÓL uratuje świat przed zagładą całej ZIEMI, do której dążą demoniczni ludzie. 
                                                           ŚWIĘTY  PIOTR  APOSTOŁ.
  „Moje serce goreje z miłości do Zbawiciela świata, ale patrzę, że demoniczni Apostołowie Boga już są w piekielnym grobie. Ty nie widziałaś Mnie jeszcze Mieczysławo, ale nie jestem taki brzydki, 
jak Mnie potraktowano ale z Chwałą. Wy myślicie, że jak stary, to bezużyteczny, a Ja wam mówię, Jestem wybrany na opiekę Króla Świata. Och Mieczysławo, proszę abyś chciała wspomnieć z miłością o Naszej KSIĄŻCE. 

Ja tak wszystko obserwuję, to widzę, że NIEBO na JEZUSA KRÓLA na ZIEMI oczekuje. Bardzo ubolewam nad demonicznymi biskupami. O… nie umieją płakać, aby się odmienili”.

                                                —————————-– —————————— ———————
Mt.11,25 – „Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że Tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom”..
Ps.37    – „Zaufaj Panu, On sam będzie działał”. „Pan Bóg króluje pełen majestatu”.
 Ps.1    – „Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą”. Co innego grzesznicy: są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie.
Ps. 103  – „Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan Bóg lituje się nad tymi, którzy cześć Mu oddają. Wie On z czegośmy powstali; pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie on jak trawa na łące. Wystarczy, że wiatr go muśnie już znika i wszelki ślad po nim ginie.  Lecz Łaska Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, a Jego Sprawiedliwość nad ich potomstwem, którzy strzegą Jego przymierza”.
https://www.youtube.com/watch? v=zaX4YKVO0x0&feature=youtu.be
*************************************************************************************************
 
Ziemia zadrży
Świadectwa miłości Maryi. Przesłania z Trevignano Romano

Trevignano Romano 03 lutego 2022
Moje umiłowane dzieci, dziękuję wam, że tu jesteście i odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Moje dzieci, przeżywacie najgorsze czasy potopu, mieliście tak wiele czasu na swoje nawrócenie, a jednak wolicie świat, wolicie grzeszyć często nie rozumiejąc, że pewnego dnia staniecie twarzą w twarz z moimi. Jezu, módlcie się dzieci, aby wasze modlitwy zmyliły to, co najbardziej perfidne w umysłach waszych polityków. Pomóż mojemu Synowi Jezusowi modlitwą. Ziemia zadrży. Dzieci moje, złóżcie wszystko w ranach Jezusa, weźcie moje ręce, a ja was ochronię i przyprowadzę do Niego. Dzieci moje, módlcie się za Kościół i za świętych kapłanów, aby zawsze pozostali wierni prawdziwemu magisterium wiary. Moje dzieci, czas dla niegodziwych się skończył, a miłosierdzie będzie nieskończone dla sprawiedliwych.
Dzisiaj będzie wiele łask, które zstąpią na was.

 

 

          NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
 
PANIE JEZU – JAK LICZNI SĄ NASI PRZEŚLADOWCY, JAK WIELU PRZECIW NASZEJ OJCZYŹNIE POLSCE POWSTAJE. TY PANIE JEZU JESTEŚ NASZĄ TARCZĄ, CHWAŁĄ I ZWYCIĘSTWEM. KŁADZIEMY SIĘ, ZASYPIAMY I WSTAJEMY, PONIEWAŻ TY PANIE JEZU NAS WSPOMAGASZ.
 
 WIELKI PROROK POWSTAŁ MIĘDZY NAMI I BÓG NAWIEDZIŁ LUD SWÓJ.
   Nasz Święty Kapłanie Janie Bosko bardzo prosimy podyktuj nam już kolejny LIST do Episkopatu, bo zbliża się wojna trzecia – prawdopodobne już ostatnia na Planecie Ziemi, a my nie chcemy ginąć i aby ktokolwiek musiał umierać przez nieposłuszeństwo biskupów rządzących Religią katolicką i Episkopatem, bo znamy Pana Jezusa Apele i prośby, które są jeszcze aktualne. To nieprawdopodobne żeby ludzie świeccy błagali osoby duchowne w Episkopacie o wierność Bogu Wszechmogącemu i wypełnienie Woli Bożej. To nieprawdopodobne, żeby biskupi w Polsce nie chcieli panowania Boga w Polsce pokojowego na podstawie Miłości i Miłosierdzia. Tylko Żydzi i masoni są przeciwni Wszechmogącemu Bogu z nienawiści, bo tylko tak można nazwać ich postępowanie – czy oni są masonami? A przecież wiedzą, bo są księżmi że będą potępieni na wieczność za akceptację wojny i miliony zgonów, a lucyfer jest okrutny dla księży.
 
                                                      ŚWIĘTY KAPŁAN JAN BOSKO.
      „My w Niebie ubolewamy, że Polacy muszą walczyć o Pokój i posłuszeństwo Bogu z Żydami.
Ten Naród nigdy nie nauczy się być posłuszny Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu. Tak dużo lat już walczą z Bogiem i atakują was Polacy i Polskę na lucyfera rozkazy,
a przegrywają niezliczone ilości razy. Pisaliście do Rządu i do Episkopatu piękne listy i prośby, a od
nich otrzymywaliście same grośby. Wy Polacy jesteście szczęśliwi, że was wybrał Zbawiciel Jezus Chrystus na Swój NARÓD Katolicki, bo nie ma poza Religią Katolicką innej religii. Żydzi wybrali religię Mojżeszową  i Judaszową, a to nie są religie, tylko ich demoniczne w nie wierzenia, bo trzeba słuchać tylko BOGA WSZECHMOGĄCEGO STWORZYCIELA WASZEGO. Żydzi z nienawiści nie chcą wymieniać Imienia Boga Ojca Wszechmogącego, to używają nazwy błędnej, że są wyznania Mojżeszowego, a Mojżesz przekazywał przecież wszystko od Boga Ojca Wszechmogącego. Ja nigdy nie umiałem zrozumieć Narodu Żydowskiego – że Bóg ich wybrał, to oni powinni być bardzo szczęśliwi, bo Bóg jest Najlepszym Przyjacielem człowieka, bo i Zbawicielem a Żydzi wymyślili i nadal wymyślają swoje przepisy przeciwne Słowu Bożemu Wiecznemu. Oni atakują i inne kraje, bo chcą zamienić wszystkie wasze Boże Pisma Święte na swoje bezbożne obyczaje. Mojżesz wręczył im DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH na polecenie Boga Wszechmogącego, a oni przez nieposłuszeństwo i pychę Boga znieważyli. Ci faryzeusze swoimi faryzejskimi obyczajami swój Naród też niszczyli, a o Pokoju tylko śnili. 
       Dlaczego Naród Polski nie pyta Boga Wszechmogącego w ważnych sprawach i teraz przez nich  będziecie w wojennych kagańcach. To teraz widzicie i odczuwacie na sobie rządzenie demoniczne  waszego Rządu i Episkopatu. A dlaczego nie chcą uznać Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI? 
Bo oni tacy są – sami nie chcą skorzystać z Bożych Łask i wam nie pozwalają a do wojny was wpychają. Nieposłuszeństwo Bogu Wszechmogącemu doprowadziło was do zagłosowania na prezydenta Andrzeja Dudę – wroga nr 1, który jest na usługach Izraela – światowego mąciciela. Nie słuchajcie tych księży, którzy namawiają was: „nie wierzcie w prywatne Objawienia”, a ONE nie są prywatne, lecz Boże !  Słuchajcie i przestrzegajcie Słów Jezusa w pokorze bo Bóg jest waszym Przyjacielem, Zbawicielem i od wojny Wybawicielem. „Tylko Bóg i Któż jak Bóg” oto jest wasze HASŁO, które powinno trwać wszędzie i cały czas. Pisz Mieczysławo do Rządu i do Episkopatu także – może w obliczu wojny zrozumieją jasno, że tylko BÓG jest waszym Ratunkiem a nie żadni Żydzi bo faryzeusze Żydowscy straszą was wojennym werbunkiem. Ksiądz Jan Bosko”.
—————————————————–
                                  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 31.01.22 r.
      BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY – TY NAJLEPIEJ ZNASZ WSZYSTKIE NASZE POTRZEBY – PROSIMY ZA KOŚCIOŁEM ŚWIĘTYM, 
                           ABY KAŻDY CZŁOWIEK ZNAJDOWAŁ W NIM OPARCIE I POCIECHĘ PŁYNĄCĄ Z TWOJEJ MIŁOŚCI.
                   —————————–—————————————————————————————-

 

 

                                   

          NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA
                                                                                 Święto
25 stycznia Kościół wspomina przełomowe wydarzenie w życiu Apostoła Narodów św. Pawła. To, co wydarzyło się pod Damaszkiem, zmieniło całe jego życie i sprawiło, że Paweł stał się wielkim apostołem Chrystusa.  Dzień to wyjątkowy, zarówno ze względu na wydarzenie, jak i osobę świętego, któremu jest poświęcony. Jednak nawrócenie to jest znaczące, mające wymiar zarówno konkretny, jak i symboliczny. Konkretny, bo dotyczy historycznej osoby i wydarzenia, które wpłynęło na losy chrześcijaństwa. 
Paradoksalnie celem podróży Pawła do Damaszku było definitywne skończenie z sektą chrześcijan. Dla swojej misji miał nawet oficjalne listy polecające. Paweł opuścił Jerozolimę przez Bramę Północną, w pobliżu której znajdował się grób św. Szczepana.Śmierć Szczepana jeszcze bardziej podsycała Szawła do prześladowania tych, którzy wyznawali, że Jezus jest Panem. Damaszek jest oddalony od Jerozolimy o 250 km. Szaweł potrzebował na przebycie tej drogi ośmiu dni podróży karawaną przez Płaskowyż Judejski. Kiedy już przekroczył granicę miasta utworzoną z pierścienia drzew, zdarzył się cud. Na drodze do Damaszku dokonało się jego nawrócenie. Objawił mu się Chrystus. Ukazany został Zmartwychwstały z krzyżem, który zadaje upadłemu pytanie: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Poraził go światłem, powalił na ziemię i powołał, aby został Jego uczniem. Szaweł utracił wzrok na trzy dni, ale tak na prawdę było mu to potrzebne, aby jego umysł i serce mogło zostać oświecone wiarą. To oświecenie polegało na tym, że rozpoznał w Jezusie jedynego Zbawiciela i Pana. Przejrzał i zrozumiał, że Jezus jest rzeczywiście obiecanym przez proroków Starego Testamentu Mesjaszem.
Dzisiejsze święto jest dla nas zaproszeniem abyśmy pozwolili się całkowicie ogarnąć przez Boga, abyśmy nie bali się zawierzyć całego naszego życia Jezusowi i otworzyć na przyjęcie uprzedzającego daru zbawienia.
              NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
 
       Wszechmogący Boże – obchodzimy dzisiaj nawrócenie Szawła – Żyda, którego powołałeś na Apostoła Narodów a po nawróceniu na katolika przyjął Chrzest i nowe Imię Paweł. Dziękujemy, że Paweł pokornie posłuchał Ciebie Boże i stał się głosicielem Dobrej Nowiny i Twojej Ewangelii. Bardzo prosimy, aby zrozumieli Twoje zaproszenie także hierarchowie i biskupi w Episkopacie w Polsce  aby nawrócili się i aby chcieli Twoją Świętą Wolę wypełniać Panie Boże w posłuszeństwie i w pokorze jak inni Święci Apostołowie i św. Paweł.
Pan Bóg wszystkim wszystko przebaczy, aby się nawrócili – więcej nie grzeszyli i na Boże Drogi powrócili.      
 
CHWALCIE I KOCHAJCIE PANA BOGA WSZYSTKIE NARODY, WYSŁAWIAJCIE GO WSZYSTKIE LUDY, BO POTĘŻNA NAD NAMI JEGO ŁASKA, A WIERNOŚĆ PANA BOGA TRWA NA WIEKI. NIE WY MNIE, ALE JA WAS WYBRAŁEM – ABYŚCIE SZLI I OWOC PRZYNOSILI.
 
Święty Apostole Pawle bardzo proszę przemów do hierarchów w Episkopacie aby nie byli mordercami Polaków i innych Narodów, bo od Polski zacznie się POKÓJ jeśli ci rządzący Religią Katolicką uznają Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI. Obecnie są mordercami naszych dusz bo nie są posłuszni Panu Bogu, nie otwierają Nabożeństw do Boga Ojca, do Boga Ducha Świętego i do Boga Jezusa Króla co znaczy, że z ich winy zbliża się ostatnia trzecia wojna światowa a warunki Pokoju wszyscy znają od lat JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI.
                                            ŚWIĘTY PAWEŁ APOSTOŁ NARODÓW.
      „Tak, to Prawda przez Episkopat już od wielu lat Polska jest niszczona, a Prawa Boże są grzechami nieposłuszeństwa Bogu Ojcu gwałcone. Wszystko zmieniają ci, którzy do władzy 
w Kościele Katolickim się dorwali. Żydzi zawsze byli niszczycielami, a powinni brać z nas  nawróconych wzór i będą Zbawieni. Nie możecie dwom bogom służyć, bo od takiego demonicznego wierzenia nie ma w Modlitwie i na Mszy Świętej pobożnego skupienia. Poza tym
faktycznie są faryzeuszami, bo w większości hierarchowie są Żydami. Gdyby chcieli być Polakami i w 100 % katolikami, to nie pozwoliliby na zamykanie kościołów i na zmniejszanie miejsc katolikom a prosiliby głośno i oficjalnie o poszanowanie Bożych Praw występując do Rządu nagannie. Polska jest od wieków katolicka, więc do polityków apeluję – nie przeszkadzajcie w uwielbianiu wiernym Boga, bo będzie przez was wojenna pożoga. Bóg Ojciec i tak jest cierpliwy, ale w tym roku nie będzie dla was troskliwy. Czy ktoś z was chciałby tak bardzo być obrażany, że grzechy wasze – szczególnie duchowieństwa nieustannie powiększają Jezusa Rany. Bierzcie wy parweniusze ze Mnie przykład nawróconego i czym prędzej zamknijcie swoje drogi piekielne i niech będą Zbawicielowi wasze dusze zawsze wierne.  W tym roku wszystko się wyjaśni, ale lepiej dla was będzie, gdy unikniecie z całą Trójcą Przenajświętszą waśni. Natychmiast wywyższajcie Zbawiciela na KRÓLA POLSKI, bo inaczej nie unikniecie okrutnej wojny, a wy politycy i duchowni winowajcy wszystkiego złego – też zginiecie, a dusze wasze obecnie są gotowe na wieczne spalenie w piekle. Jak widzicie Moi drodzy hierarchowie, że to wszystko co czynicie nie ma przyszłości dobrej. Na nic wasza gadka bo potrzebne są czyny konkretne i rzetelne, aby Bóg Jezus Chrystus mógł jako KRÓL panować i nie potrzeba wojować. Ja to wszystko mówię z miłości do Boga i do was bliźnich, a wy nie oszukujcie Boga, bo nadchodzi wojenna trwoga. Ja Paweł Apostoł Narodów nie rozumiem dlaczego się upieracie i z Bogiem Wszechmogącym się sprzeczacie. Przecież ON jest Miłością lecz ma Prawo jako wasz Stworzyciel od grzeszników wymagać a wy nawet z tego nieposłuszeństwa nie chcecie się Spowiadać. Ja w Imieniu Boga wam nie odpuszczę i do cierpienia zmuszę, bo wiem jak przez was drani ludzie będą w wojnę torturowani i będą nieustannie konali. Tak dużo ich bękartów w piekle się pali,  a przecież wiecie o tym, bo zasady kar za nieposłuszeństwo Bogu się nie zmieniły, więc ten rok 2022 albo będzie wspaniały i w Pokoju, albo przez was faryzeuszów zakończy się ludzkim konaniem.
      Tacy faryzeusze wykształceni, a tacy głupi, bo lucyfer mnóstwo waszych dusz łupi.
     Już nie ma czasu na miłościwe i piękne słówka – albo uznacie Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI natychmiast, albo wynocha z naszej ukochanej katolickiej Polski. Nie mówię, że jestem waszym kolegą, czy bratem, bo zdrajcy nie jesteście godni nosić biskupie szaty. APOSTOŁ NARODÓW ŚWIĘTY PAWEŁ – NIE BĄDŹCIE LUCYFERYCZNYM JADEM”.
                                         —————————–———————————————————————-            
                            Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 25.01.22 r.
                                               Modlitwa do Świętego Pawła za naród
Święty Pawle Nauczycielu narodów, spójrz miłościwie na nasz naród i jego dzieci. Twoje serce rozszerzyło się by przyjąć wszystkie narody w pocałunku pokoju. Teraz z nieba miłość Chrystusowa przynagla cię do oświecania wszystkich światłem Ewangelii i do umocnienia królestwa miłości. Wzbudź powołania, umocnij pracowników ewangelicznych, spraw, by wszystkie serca były uległe Boskiemu Mistrzowi. Obyśmy odnajdywali coraz bardziej w Chrystusie Drogę, Prawdę i Życie i świecili Jego blaskiem wśród świata oraz szukali zawsze królestwa Bożego i jego sprawiedliwości.Święty Apostole, oświecaj nas, umacniaj i błogosław nam wszystkim. Amen.

PAN JEZUS DO BISKUPÓW  ” PRZYPOMNIENIE”

Panie Jezu nasz ukochany Przyjacielu, Zbawicielu i Królu czekamy na Twoje uznanie przez Episkopat KRÓLEM POLSKI nawet w bólu, bo każdy zna owoce wojny z życia, z książek i z filmów. Jakiej nauki uczyli się hierarchowie, że nie rozumieją Twoich Słów z Pisma Świętego. Gdy czasami oglądam Mszę św. w Częstochowie to myślę sobie, że ci Paulini to najgorsi faryzeusze, bo już dawno powinieneś być KRÓLEM POLSKI i 10 lat stracone a Polska i świat by kwitły od Łask Bożych. Modlą się obłudnicy do Maryi, a przecież wiedzą, że przez nich Królowa płacze za Synem Królem. Boga zamknęli w piwnicy na 10 lat a nad Obrazem Maryi zostawili słońce – bóg diabła. Przecież wiedzą, że muszą w „momencie” spojrzeć Tobie Panie Jezu 

w oczy, bo przez nich też może być wojna. Maryja mówiła do nich, że pragnie być razem z synem a oni przebierańcy zamknęli Boga Króla w piwnicy na 10 lat. Przecież wiedzą ci masoni, że Anioł Stróż każdego z nich pokaże Tobie Bogu księgę grzechów. Z Bogiem walczą grzesznicy obłudnicy i z Polakami też.

Jezus Król Polski - 06 - Obraz religijny :: terrasanta.pl

 

PAN JEZUS:

 Ja nadal na nawrócenie Episkopatu czekam i z karaniem dla Narodu Wybranego zwlekam. Izraelici, to też Naród Wybrany był, a Moje cudowne przyjście milczeniem zbył. W miarę upływu lat, pyszni ludzie ulegli demonicznej, zabójczej ułudzie i zabili Mesjasza, gdyż przyszedł wypełnić PRAWO, które oni zniekształcili i ułożyli na nowo. Po wielu wiekach wybrałem pokolenie Polaków, gdyż widziałem ich serca i dawałem wiele ZNAKÓW. Posyłałem swoją Matkę i wtedy uwierzyli, gdy wiele razy wrogowie ich ziemię zbezcześcili. 

JA JESTEM BOGIEM  MIŁOŚCI, A MARYJA PROSIŁA DLA WAS O WIĘCEJ LITOŚCI.

Przyjęliście Maryję i daliście JEJ TYTUŁ KRÓLOWEJ i do obrony waszego państwa zawsze gotowej. Do obrony waszych dusz zagubionych i w ciężkiej pracy utrudzonych. ONA uprosiła 

o litość Moją nad wami i ucieszyła się, że będziecie Izraelitów następcami. Lecz długa droga Moja jest do tronu waszego, a Ja czekam od wieku do wieku następnego. 

Nie wierzycie, że JA – KRÓL Jestem waszym Przyjacielem w waszym ziemskim życiu, a nie tylko ZBAWICIELEM. Zszedłem z Nieba do Was z Miłości i chcę na stałe mieszkać u was, a nie tylko gościć. Zastanawiam się nad waszym losem, bo już i tak długo was proszę. Co Bóg obiecuje to i realizuje, a widzę, że wasz wróg ciągle coś „knuje”. Wasi sąsiedzi nigdy dla was dobrzy nie byli i widzę, że wasza wolność ku upadkowi się chyli. Spróbujcie – proszę, uczyńcie Mnie oficjalnie KRÓLEM, a Ja będę rządził sprawiedliwie ze swoim polskim ludem. Zdejmijcie ze Mnie nazwę „sługi” waszego, a dotrę śmiało do serca każdego. Odmienię trudny los Polaków i dam wam moc Bożych Znaków. Będziecie państwem praworządnym, a nade wszystko z Bożą ŁASKĄ – mądrym. Powtarzam – zawsze Mnie pytajcie i godne miejsce w Kościołach Mi dajcie blisko Matki Mojej – waszej KRÓLOWEJ, do obrony waszych granic zawsze gotowej. Nie bójcie się – Jam zwyciężył śmierć i żyję i wasze dusze z grzechów Moją Krwią obmyję. Pragnę być w Kościołach z Moją Matką i to będzie KRÓLA godne. Apeluję do sług Królowej ponownie niech nie zwlekają aż wróg zapali wojenne pochodnie. 

TO MÓWI DO WAS WSZYSTKICH JEZUS CHRYSTUS – KRÓL

KTÓRY ZNA W OKRESIE WOJNY WASZ STRACH I BÓL.

„Moje dzieci, Ostrzeżenie jest bardzo, bardzo bliskie…”
                      Czułość Maryi i słowa napomnienia dla Jej dzieci. Przesłania z Trevignano  Romano - Ferdinando Carignani | Książka | Religie i wyznania | merlin.pl
Trevignano Romano 25 stycznia 2022 r.
Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Moje dzieci, to są ciężkie czasy i nadejdą takie, w których zamieszanie będzie jeszcze większe. Dzieci moje, módlcie się dużo, aby wojna, która nadejdzie, została złagodzona; moc modlitwy jest wielka. Módlcie się za Kościół, ponieważ głód władzy przekroczył wszelkie granice i nie ma już nic wspólnego z Bogiem. Módlcie się za świętych kapłanów, aby światło zawsze towarzyszyło im na ich drodze jako prawdziwym duszpasterzom. Kiedy modlisz się i czujesz pokój w swoim sercu, jestem tam z tobą, aby cię chronić. Moje dzieci, Ostrzeżenie jest bardzo, bardzo bliskie, wielu uklęknie i uzna moc Bożą, prosząc o przebaczenie, a wielu nie uwierzy, ponieważ zostali porwani przez moc szatana i umrą bez pokuty. Bądźcie gotowe dzieci, ostrzegam was, bo chcę, aby wszystkie moje dzieci były zbawione. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.
„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście powrócili do modlitwy osobistej. Dziatki, nie zapominajcie, że szatan jest silny i że chce przyciągnąć do siebie jak najwięcej dusz. Dlatego czuwajcie na modlitwie i bądźcie zdecydowani na dobro. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 
Głos Maryi jest przepiękny! Córko, będziesz miała wielką misję! Ana Rita Otaviano Tavares de Melo
Prawdziwie Głos Maryi jest przepiękny – ja słyszałam 3 razy.
Ten głos jest przepiękny nie do opisania – przemiły, młody, spokojny, dźwięczny….
Pierwszy raz odpowiedziała Mateńka w Kaplicy na Adoracji Najświętszego Sakramentu ludziom pytającym jak powinni zachowywać się małżonkowie według Woli Bożej w sypialni. Ludzie kilka razy pytali Pana Jezusa i odpowiadał tak samo jak Maryja, ale Polacy nie wierzyli tłumacząc, że księża radzą współżyć. Gdy zapytałam Pana Jezusa kolejny raz, to usłyszałam – „Teraz powie ci Moja Matka”, a Maryja odpowiedziała przepięknym żywym głosem, który słyszałam w uszach: „Współżycie zgodne z Wolą Bożą wtedy jest, jeśli małżonkowie pragną mieć dziecko – inne sytuacje nie są zgdne z Wolą Bożą, bo łono kobiety jest Świątynią Ducha Świętego”Tak sypiają Żydzi Ortodoksyjni i mają dużo dzieci.
Drugi raz – gdy byłam na Nabożeństwie w Pierwszą sobotę m-ca w kościele św. Jacka w Chicago i o godzinie 21 śpiewaliśmy Apel Jasnogórski stojąc. Po prawej stronie w kościele jest Ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej z pięknym Obrazem Maryi Królowej Polski i na początku Apelu usłyszałam w uszach ten sam piękny żywy głos Maryi:
 „DLACZEGO NIE UKLĘKNIESZ?”  Od tamtej pory klęczę, bo przecież to jest Modlitwa.
Trzeci raz: W domu często modliłyśmy się z Martą o różnych porach dnia. Na stole stały dwie piękne Figurki Maryi i podczas wypowiadania Słowa „Matko Boża” usłyszałam ten sam piękny i żywy głos Maryi: „NIE MÓW DO MNIE MATKO”. Od tamtej pory ja i nasze koleżanki, którym opowiadam o rozmowie z Maryją – wypowiadamy słowo: „MATEŃKO” i na Apelu klęczymy.
Nadchodzi ogromne UDERZENIE! Zostało to zapowiedziane I ks. Piotr Glas
https://www.youtube.com/watch?v=hkZaYDVtHMk
                                                      3 dni ciemności, Apokalipsa wypełnia się na naszych oczach? Jezus powróci? - Wykop.pl
Panie Jezu jak szybko wypełni się  Apokalipsa?
                                                                PAN JEZUS.
            Wszystkie daty zależą tylko od mieszkańców Ziemi. Jeśli będzie poprawa ludzi na „miłosiernych”, to litość we Mnie wzbudzi. Dużo ludzi modli się, szczególnie Polacy i dlatego powiadam wam – oddajcie Mnie wszystko, co do was należy, bo to bardzo wiele znaczy. Naprawdę przyszłość świata zależy od ludzi. Jeśli człowiek rządzi przeciw sobie, to zginie mnóstwo ludzi. Jeśli będziecie trwać w grzechu, to pokój będzie tylko echem. Proszę was, prosi Moja Matka, a dla was to nie jest zrozumiała „gadka”. Ja mam zawsze otwarte Serce dla grzeszników, z którego tak szybko miłość nie znika. Jeśli teraz zakończę życie na Ziemi, to bardzo, bardzo dużo ludzi będzie potępionych”.
                                                                   ————————–
                                         ŚWIĘTY KAPŁAN JAN BOSKO PRZYPOMINA

 W domu mamy zdjęcie Świętego Kapłana Jana Bosko wielkości pocztówki która stoi między innymi Świętymi Osobami. Od pewnego czasu gdy przechodzę koło tego zdjęcia – moje serce drży i tak cały czas było. Dzisiaj16.09 domyśliłam się, że Święty Jan Bosko chce mi co powiedzieć i pojechałam do Kaplicy. Zawsze najpierw odmawiam Różaniec i inne Modlitwy potem podchodzę do klęcznika który stoi bardzo blisko Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, pytam i zapisuję. Panie Jezu bardzo proszę pozwól Świętemu Kapłanowi Janowi Bosko powiedzieć do nas.

             OJCIEC CHCE MIEĆ PRAWDZIWYCH CZCICIELI, KTÓRZY BĘDĄ ODDAWALI MU CZEŚĆ W DUCHU I PRAWDZIE. WYSŁAWIAM CIĘ OJCZE, PANIE NIEBA I ZIEMI, ŻE TAJEMNICE KRÓLESTWA OBJAWIŁEŚ PROSTACZKOM.
 
                                                      Podobny obraz
 
 Święty Kapłanie Janie Bosko bardzo proszę – czy możesz nam przekazać Twoje Święte Słowa dla ludzkości?
                                                   ŚWIĘTY KAPŁAN JAN BOSKO.

   ” Tak, tak – otrzymywałaś natchnienia ode Mnie, ponieważ martwię się niezmiernie, że ludzie odchodzą od Boga i dlatego nastąpi na Ziemi wielka pożoga. Gdzie kto będzie, niech tam zostanie i niech przy sobie dokumenty

zostawia, gdyż wszystko będzie się działo w Imię Boga.
Nasz Bóg Wszechmogący bardzo cierpi, chociaż jest BOGIEM i nie może patrzeć, gdyż Ziemia jest „barłogiem”.
Bóg stworzył świat dla człowieka ukochanego podobnego do Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, lecz nie ma od niego wdzięczności, ani pobożności. Większość myśli, że to im się należy, a Ja mówię wam, że cały świat do Boga Wszechmogącego należy i wszystko od Niego zależy. Dlatego przypominam wam – Ja kapłan Jan Bosko – powróćcie do PRAWDY BOŻEJ – przestrzegajcie „Dziesięć Przykazań Bożych”. Bóg jest przez wieki Miłosierny i Swoim Słowom zawsze wierny, ale ludzie odwracają się od Boga i kierują się ku grzechowi, to na Ziemi będzie pogorzelisko i będziecie do demonów podobni.
DLACZEGO NIE CHCECIE BYĆ POBOŻNYMI, UCZCIWYMI I DOBRYMI?
DLACZEGO NIE CHCECIE BYĆ MĄDRYMI, SOLIDNYMI I BOGU WDZIĘCZNYMI?
Ostrzegam was na polecenie Jezusa Chrystusa Miłosiernego że czas życia na Ziemi kończy się dla
człowieka każdego. Apeluję do KAPŁANÓW, aby nie przyczyniali się do zguby człowieka żadnego.

Ostrzegam was Moi i Nasi drodzy kapłani – nie słuchajcie podpowiedzi szatana 

i masonerii, a bądźcie  Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu i Maryi

oddani i wierni. Odstąpcie od popełniania grzechów zdrady i okropności w stronę Boga, bo to przez was na Ziemi nastąpi lucyferyczna trwoga. Kolumb nikogo nie zbawił, a będzie rogi wam duchownym przyprawiał. Żal jest Nam w Niebie patrząc na was wiernych lucyferowi, bo w większości do piekła pójść jesteście gotowi. Dlatego z czcią, miłością i szacunkiem wszyscy duchowni – porzućcie zdradę i bądźcie do Aniołów podobni. Czego życzy wam i modli się o was wasz przyjaciel kapłan Jan Bosko, który potępia grzech ostro. Błagam wszystkich i tych dobrych i tych gorszych nie ulegajcie „złemu” lecz bądźcie Boga Kapłanami jednymi z najdroższych, a będzie Bóg z wami. 
Wasz Brat Jan Bosko
       DAJĘ WAM PRZYKAZANIE NOWE, ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI, TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM.
 

                                                     

Ewangelia według Świętego Mateusza:
    ” Piotr podszedł do Jezusa i zapytał – ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawinił względem mnie? 
Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię ci że aż siedem razy lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.”
                                                                           Znalezione obrazy dla zapytania SW. TERESA DUDZIK
      W Kościele Świętego Stanisława Kostki W Chicago jest duża figura zakonnicy polskiej – Teresy Dudzik,  która mówi, gdy tylko tam jestem, a w sobotę 16 września powiedziała:  
 CZCIGODNA SŁUŻEBNICA BOŻA TERESKA DUDZIK.
 „Wy, wasza grupa religijna przez Boga Ojca rycerzami Jezusa Chrystusa KRÓLA nazwana – trzymajcie się przyjaźnie i o tym, że „Jezus  Chrystus KRÓL jest ratunkiem dla świata” mówicie głośno i wyraźnie. Nie bójcie się wrogów Boga, bo jak przyjdzie wojna, to na nich najpierw przyjdzie Boża trwoga. Jak już wiecie Aniołowie walczą i demonami, a wy módlcie się:   „Maryjo – Królowo nasza módl się za nami”.
Wszystko jest już przygotowane do zerwana POKOJU, ale wy przy Chrystusie Królu trwajcie. Już coraz więcej Polskiego Narodu błaga Boga Ojca o przedłużenie POKOJU na planecie Ziemi, ale tylko Jezus Chrystus KRÓL może serca ludzkie na miłosierne zamienić, a POKÓJ wtedy będzie trwał, bo całe Niebo jest z wami. Mieczysławo jesteś potrzebna Nam w Niebie, bo cały świat dowie się o Woli Bożej przez ciebie.                             
         PAN BÓG POSŁAŁ MNIE, ABYM UBOGIM NIÓSŁ DOBRĄ NOWINĘ, WIĘŹNIOM GŁOSIŁ WOLNOŚĆ.
                                

 

                                                 Niedziela Chrztu Pańskiego – nowe życie – Żyjąc Ewangelią
 
    Panie Jezu czy CUD na Jordanie był i jest rzeczywisty nadal jak jest opisany ten fakt ze zdjęciami?
    Czy ta woda jest święta i czysta, czy można ją zostawić na długie lata, nawet na czasy ostateczne?
                                                                        PAN JEZUS.
      „Wiara w Boga czyni Cuda. Brak jeszcze szczegółów do tego Znaku, do tego Cudu.
               Jednak trzeba mieć tę Wodę na Czasy Ostateczne, które już nadchodzą.
To jest żmudna praca – nabieranie wody do pojemników, lecz będzie moc Cudów i innych wyników. W Piśmie Świętym też nie są dokładne słowa podane, ale wy wierzycie i czytacie
i z wieku na wiek przekazujecie. Jednak trzeba mieć Wodę Świętą w domu, aby można było 
do zwykłej wody dolewać, aby nie zabrakło nikomu.
      Módlcie się, aby Moc Boża mogła ludzi bronić i módlcie się, aby Duch Święty do wierzenia w Boga ich pobudził. Módlcie się, aby Woda Święta mogła Bożą Wolę pełnić i aby Duch Święty pomógł Bożą Wolę w was wypełnić. Módlcie się, abyście mogli Przykazania Boże i Kościelne wypełniać – w konfesjonale grzechy z całego życia wyspowiadać i do spotkania z Sędzią Sprawiedliwym się przygotować. Wodę Świętą pić możecie, święcić siebie i domy i przygotujcie swoje serca do radosnego ze Mną spotkania. Nie planujcie za wiele przyszłości, bo na Ziemi jest pełno grzechów i złości. Już od wielu lat wiecie, że tylko Jezus Chrystus – KRÓL POLSKI wszystkiemu złu zaradzi, a Pokój i Miłość na świat sprowadzi. 
       Innej drogi nie ma do usunięcia z waszych serc lucyfera, bo pachołki jego i demoniczni ludzie nawet w Watykanie opanowali papieża Franciszka, który już swoją duszę oddał swemu obecnemu panu i zaprzyjaźnił się z piekielną watahą.
     Dużo używajcie wody święconej, która też jest ratunkiem na wasze dusze, aby usunęła piekielne katusze. Możecie śmiało mówić i pisać o tym Cudzie – tylko wierzcie. 
JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI USUNIE WOJNY I NIE DOPUŚCI DO ZNISZCZENIA LUDZKOŚCI
                                                           ————–
              Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 19.01.22 r.  

POLACY, NIE LEKCEWAŻCIE PANA BOGA I MARYI SŁÓW – TRZEBA KONIECZNIE OCZYŚCIĆ SWOJE SERCA W KONFESJONALE Z CAŁEGO ŻYCIA I NAWRACAJCIE SIĘ PÓKI JESZCZE ŻYJECIE, BO MOŻECIE NIE ZDĄŻYĆ. KORZYSTAJCIE DOPÓKI SĄ KAPŁANI I NIE MAJĄ ZAKAZANYCH SPOWIEDZI PRZEZ MASONERIĘ.

Gissela Cardia mówi, że już niedługo będzie Ostrzeżenie
https://www.youtube.com/watch?v=6dPVQmEzpqk&t=96s
KSIĘGA PRAWDY

Matka Zbawienia: 

Nawrócenie obiecane przez Mojego Ojca rozpocznie się w tym miesiącu

Mały obraz na płótnie - Matka Boża z Dzieciątkiem 18 x 24 cm - timoteo.pl
MATKA BOŻA DAJE NAM WSKAZÓWKĘ W KTÓRYM MIESIĄCU NASTĄPI OSTRZEŻENIE (W KWIETNIU)
środa, 2 kwietnia 2014 roku, godz. 16.27
Moje dziecko, nawrócenie obiecane przez Mojego Ojca rozpocznie się w tym miesiącu i rozprzestrzeni się na cały świat przez Moc Ducha Świętego. Dusze zostaną oszczędzone, a Mój Syn okaże wielkie Miłosierdzie najbardziej zatwardziałym grzesznikom.
Mój Ojciec pragnie, aby ci liczni ludzie, którzy nie wierzą w Boga i przeżywają swoje życie tak, jakby nie istniało Życie Wieczne, byli pierwszymi ludźmi, którym będzie pokazane Światło Prawdy. Ci ludzie są bardzo kochani, a ich brak wiary zostanie zastąpiony miłością i tęsknotą za pojednaniem z Jezusem Chrystusem, Którego opuścili. Dusze tych, którzy popełnili straszliwy grzech i którzy są pod wpływem diabła, będą następnymi. Będą im dane wielkie Łaski, a Miłosierdzie Mojego Syna przeszyje ich serca tak nagle, że ich nawrócenie będzie natychmiastowe. Ten cud będzie tak nieoczekiwany, że gdy zaczną głosić nowinę Ewangelii, wielu usiądzie i będzie ich słuchało.
Nastąpi to z powodu nawrócenia najbardziej dręczonych, tak że o wiele więcej dusz może być i będzie uratowanych. Będzie wtedy zależało od tych wszystkich, którzy już idą za Prawdą – czy będą pragnęli dochować wierności Mojemu Synowi i Jego Nauczaniu, czy nie. To te dusze będą najbardziej cierpiały, bo są z Boga, i z tego powodu zły duch zrobi wszystko, aby dręczyć ich wątpliwościami dotyczącymi Prawdy. Te dusze będą odciągane od Mojego Syna, a zły duch pożąda ich najbardziej.Aby chronić wiarę chrześcijan na całym świecie, proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty 144
O ochronę wiary chrześcijańskiej
Matko Zbawienia, proszę, wstawiaj się za duszami chrześcijan na całym świecie.
Proszę, pomóż im zachować wiarę i pozostać wiernymi Nauczaniu Jezusa Chrystusa.
Módl się, aby mieli siłę umysłu i ducha do zachowania swojej wiary w każdym czasie.
Wstawiaj się, droga Matko, za nimi, aby otworzyć im oczy na Prawdę i aby obdarzyć ich Łaską rozpoznania wszelkiej fałszywej doktryny przedstawianej im w Imię Twojego Syna.
Pomóż im pozostać prawdziwymi i wiernymi sługami Boga i wyrzec się zła i kłamstw, nawet jeśli z tego powodu będą musieli cierpieć ból i drwiny.
O Matko Zbawienia, chroń wszystkie Swoje dzieci i módl się, aby każdy chrześcijanin podążał drogą Pana aż do swojego ostatniego tchnienia. Amen.
Dzieci, Jezus kocha każdego. On zawsze będzie walczył, aby chronić was przed krzywdą i będzie interweniował na najbardziej niezwykłe sposoby, by uchronić was od wszelkiego zła w tych dniach ciemności, które będziecie musieli znosić w Jego Imię. Zaufajcie mi, waszej umiłowanej Matce, gdy wstawiam się za wami, aby przybliżyć was do Mojego Syna podczas prób, które są przed wami.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na to wezwanie z Nieba.
Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia
Matka Boga                                                                                                                                                                           * * *

 

Dzieci, zobaczycie wiele rzeczy, których wasze oczy nigdy nie widziały…
Matka Boża diamentowa mozaika
Trevignano Romano 15 stycznia 2022 r.
Drogie dzieci, dziękuję wam, że wysłuchaliście i odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Moje dzieci, módlcie się za zagubionych księży i za mój Kościół, do którego diabeł wije się. Drogie dzieci, módlcie się za władców, aby nie zrealizowali swojego projektu. Moje dzieci, ludzkość jest teraz bez powrotu do otchłani, módlcie się i złóżcie wszystko w ranach mojego Syna Jezusa. Dzieci, zobaczycie wiele rzeczy, których wasze oczy nigdy nie widziały, śpiewajcie Chwała Panu, jedynemu waszemu zbawieniu. Bardzo mnie zasmuca widok brudu na tej ziemi, który mój Ojciec pobłogosławił tak wielką miłością, a teraz już nie wierzycie w Boga, każdy stworzył swoich własnych bożków, dość moich dzieci z niegodziwości, wyznajcie i bądźcie gotowi codziennie. Wkrótce moi aniołowie zejdą, aby pocieszyć moje biedne, cierpiące dzieci, wzmocnijcie swoją wiarę i otwórzcie serca na łaskę, aby móc się przemieniać, to jest czas. Teraz błogosławię wam w imię Ojca Syna i Ducha Świętego, Amen.

**********************************************************************************