Nowenna do Chórów Anielskich
Nowenna do dziewięciu chórów anielskich – Opus Sanctorum Angelorum
Polecenie się świętemu Michałowi
Święty Michale Archaniele, najwierniejszy Sługo Boży, który rozgromiłeś zbuntowane duchy, gotowe do zuchwałej rozprawy ze Stwórcą swoim. Jakże donośnie i stanowczo brzmi Twój apel: „Któż jak Bóg!” Zagłuszyłeś nim zdradziecki okrzyk księcia ciemności: „Nie będę służył!” Niech Twój zew bojowy nie schodzi z ust ani serca. Kiedy natrą pokusy, niech zabrzmi jak dzwon na trwogę, wzywający Cię na pomoc, najdzielniejszy nasz Obrońco. Wiesz, jak ważna i decydująca walka rozgrywa się w nas i wokoło nas, w której rozstrzyga się sprawa wiecznego zbawienia dusz nieśmiertelnych. Wiesz, jak nierówna to walka, jak my słabi jesteśmy wobec przeciwnika mocniejszego od lwa i krążącego nieustępliwie z sidłami podstępu i zdrady wokół każdej duszy. Bądź nam opiekunem i wodzem. W tych ciągłych, wyczerpujących utarczkach broń od znużenia i zniechęcenia. Nade wszystko ocal w godzinę śmierci, kiedy być może przyjdzie nam z hordą szatanów stoczyć ostatni bój. Pakładamy niewzruszoną nadzieję w Twej obronie. Prosimy Cię z bezgraniczną ufnością o pomoc. W tej ostatniej walce a zbawienie naszych dusz racz odnieść jeszcze raz pełne zwycięstwo. Amen.
 
Wezwanie Chórów Anielskich
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego Aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Zastępy. Niech Imię Jego zawsze i wszędzie rozbrzmiewa hasłem: Któż jak Bóg!
P. Serafy płomienne, rozniećcie miłość w sercach naszych i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Cheruby pełne wiedzy, pouczcie nas prawd zbawienia i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Trony najwyższe, oczyśćcie nas z mamideł pychy i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Panowania niebiańskie, zapanujcie przez dobro w naszych duszach i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Moce niezwyciężone, uzbrójcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Potęgi mocarne, brońcie nas w walce ze złem i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Księstwa najszlachetniejsze, kierujcie nas ku Prawdzie i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Archaniołowie najdostojniejsi, prowadźcie nas wytrwale i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Aniołowie święci, czuwajcie na drogach naszego życia i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
 
Wszystkie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze godnie wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięcznością rozgłaszać Jego chwałę teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Dzień pierwszy
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Serafinów
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów zapal nas, Panie, ogniem doskonałej miłości. Amen.
P.Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień drugi
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Cherubinów
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów udziel nam, Panie, łaski opuszczenia drogi grzechu, a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.
P.Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień trzeci
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Tronów
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów wlej, Panie, w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień czwarty
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Niebiańskiego Chóru Panowań
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań daj nam, Panie, łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętnościami. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień piąty
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Mocy
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocy zachowaj, Panie, dusze nasze od zasadzek i pokus szatana. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień szósty
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Potęg
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i Chóru przedziwnych Potęg użycz nam, Panie, zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień siódmy
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Księstw
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw napełnij nas, Panie, duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień ósmy
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Archaniołów
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów obdarz nas, Panie, wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Dzień dziewiąty
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Aniołów
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru wszystkich Aniołów spraw, Panie, abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.
 
Antyfona i modlitwa
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, potężni i mocni, pełniący Jego rozkazy. Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstępował z nieba.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
W. Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
Módlmy się. Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom; spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy w niebie pełnią świętą służbę przed Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego.
 
Amen.