Diabeł chce wam wszczepić swój znak, strzeżcie się!!! 

Splendor24.pl - sklep internetowy Naszej Przyszłości w Szczecinku Obraz  "Nasza Pani z Tihaljiny" 30x40

Trevignano Romano 23 listopada 2021 r.

Moja córko, dziękuję ci, że usłyszałaś w swoim sercu moje wołanie. Wołajcie i mówcie z całą stanowczością, że wielki potop ma spaść na tę ludzkość, podczas którego cały świat ujrzy wielki Krzyż, nawracajcie się pilnie. Córko moja, proś o otwarcie serc na moje wezwanie i odczuwanie silnego smutku mojego Syna Jezusa, wkrótce herezja Kościoła będzie silniejsza, wszyscy zrozumieją, przynajmniej ci, którzy mieli mocną wiarę, opartą na słowie Bożym. Diabeł chce wam wszczepić swój znak, strzeżcie się!!! plany są złe, tak samo jak dyktatura, komunizm, fałsz i wszystko co będzie służyło do kontrolowania was, ale nie wolno wam się bać, Bóg wie jak rozróżnić co jest dla waszego dobra, a co nie, pamiętajcie o tych słowach: kto chce zachować swoje życie, straci je, ale kto straci swoje życie ze względu na Mnie, znajdzie je. Teraz błogosławię cię wraz z twoim małżonkiem i twoimi braćmi, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  Amen.

Trevignano Romano 21 listopada 2021
Przesłanie od Jezusa
Moi bracia, dziękuję wam za pocieszenie mnie dzisiaj swoją obecnością. Bracia i dzieci, wy, którzy codziennie prosicie mnie w swoim sercu, jeśli zrobicie dla mnie wystarczająco dużo, mówię wam prawdę: za każdym razem, gdy słucham waszych głosów śpiewających uwielbienie i modlitwy, moje anioły przyłączają się do was, aby niebo i ziemia stały się jedna sprawa. Moi bracia, pełnić moją wolę to kochać się nawzajem w prawdzie, być braćmi i siostrami, tak jak mój lud musi być, kroczyć i podążać moimi śladami drogą wzajemnej miłości i prawdy. Będę z wami aż do końca mszy świętej, aby was błogosławić jeden po drugim, pokój niech będzie z wami.
Twój Jezus