Witajcie! Prezydent miasta Siemianowice Śląskie Rafał Piech, ten, który zawierzył miasto i swoją prezydenturę Maryi, utworzył Ruch Społeczny POLSKA JEST JEDNA (dalej PJJ).
Do Sejmu z senatu wróciła ustawa wprowadzająca segregację sanitarną, w myśl której: Pracodawca będzie mógł przesuwać niezaszczepionych pracowników na inne stanowiska, co może wiązać się np. z obniżką wynagrodzenia lub rozwiązaniem stosunku pracy oraz będzie miał bezprawny wgląd w historię medyczną swojego pracownika!
Prezydent RP Andrzej Duda po rozmowie z przedstawicielami PJJ złożył deklarację, że wystąpi w obronie obywateli i nie podpisze ustawy, jeśli akcja będzie miała poparcie społeczne.  Dlatego PJJ rozpoczęła zbieranie podpisów pod Apelem do Prezydenta. Apel do podpisu dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej PJJ: polskajestjedna.com.pl
Apel ten jest od obywateli domagających się poszanowania praw wolnościowych dla siebie i swoich rodzin wynikających wprost z Konstytucji RP. Podpisy składamy sami oraz staramy sie o poparcie działania wśród najbliższych, przyjaciół, współpracowników. Do zebrania jest ogółem 100 tys. podpisow. Prośba o podpisanie i przekazanie dalej ……