PAPIEŻ? CZY ANTY-PAPIEŻ
Po owocach poznajemy „kto jest kto”. Największy błąd masonerii, to wywalenie już prawdziwie świętego papieża Benedykta XVI ze stanowiska, że nie chciał być im posłuszny i nie wykonywał ich lucyferycznych rozkazów.To jest skandal, a nie mieli mu nic do zarzucenia. Bergolio Franciszek całuje w buty innowierców a po rękach Żydów. Ustala demoniczne przepisy i nakazuje mordowanie ludzi szczepionkami zatrutymi chemią  i dziećmi abortowanymi. Przyjrzyjcie się co-kogo ma na Krzyżu, który nosi. A teraz chce zniszczyć Mszę św. Masoneria otruła Jan Pawła I, bo chciał sprawdzić Banki Watykańskie. To kto rządzi w Watykanie?

Retrospekcja historyczna: Czy ktoś może być antypapieżem, mimo że większość kardynałów twierdzi, że jest papieżem?

Narodowa Pielgrzymka Ku Czci JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI Wzdłuż Granic Polski.
Spotkanie z ks. prof. Tadeuszem Guzem  na Atenach Roztocza 18.10.2021r.