Ostrzeżenie – Bądźcie czujni! Nadchodzi godzina sprawiedliwości I o. Michel Rodrigue

Wszystkim ZŁU w Polsce i na świecie są winni hierarchowie rządzący Episkopatami i Archidiecezjami, Kościołem Katolickim i katolikami, ponieważ Bóg Objawia się swoim Apostołom i chce im przekazać swoją Wolę, a oni nie są posłuszni Zbawicielowi i nie chcą wywyższyć Boga Właściciela Planety ZIEMI i nie chcą Bogu przyznać AKTAMI tytułu KRÓL POLSKI i każdego NARODU. Tylko BÓG – KRÓL NARODÓW ZMIENI SERCA LUDZKIE i bez wojny zapanuje POKÓJ na 1000 lat. Pierwsza powinna to uczynić POLSKA jako najbardziej katolicki Kraj wybrany przez Pana Jezusa mający KRÓLOWĄ POLSKI MARYJĘ. Nie byłoby II wojny światowej gdyby A.Hlond posłuchał Zbawiciela a on wybrał ucieczkę z Polski i piekło. 
DLATEGO BÓG PRZYCHODZI Z OSTRZEŻENIEM, ABY LUDZIE SIĘ NAWRACALI I DO PIEKŁA NA WIECZNOŚĆ NIE SPADALI, A JEST CORAZ GORZEJ. TO KIEDY LUDZIE UWIERZĄ BOGU I KAPŁANOM?

 

Ostrzeżenie – Bądźcie czujni! Nadchodzi godzina sprawiedliwości –  o. Michel Rodrigue
 
Ks. Marek prosi o wsparcie budowy kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu