ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA – 5.10.2021 r.

                                                        Płótna obrazów świętych Jezusa Maryi Faustyny Jana Pawła II do kościoła  kaplicy domu
                                                               ILG:. - Czytelnia: 5 października - Św. Faustyna Kowalska
 Święta Faustyna Kowalska ur. 25.08.1905 r. – zm. 5.10.1938 r.
  zakonnica ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka.
 
      Święta Siostro Faustyno bardzo proszę – przekaż nam Polakom cel Twojej Misji. Czy do innej   Misji też byłaś powołana? Czy Pan Jezus także do Ciebie mówił o uznaniu Go KRÓLEM POLSKI? 
                                             SIOSTRA FAUSTYNA KOWALSKA.
          „Ja i naprawdę My wszyscy w Niebie modlimy się w tej ważnej potrzebie.
Dlaczego nie rozumieją politycy rządzący Polską i Episkopatem, że Bóg nie jest ich kolegą, którego hańbić mogą i zrównywać ze „sługami”, grzesznikami i demonicznymi politykami? 
        To jest bardzo smutne dla nas, że Żydzi panują w Polsce, a oni niestety nieustannie   z Bogiem walczyli a z zazdrości i pychy Go hańbili. Bóg Ojciec przecież nad nimi się litował, lecz obecnie jest tak bardzo hańbiony, a Jego Syna Jezusa Chrystusa „sługą” swoim nazywali. Przecież przez Episkopat w Polsce a szczególnie prymasa Hlonda Polskę zniszczyła niejedna wrogów bomba. I jeszcze nie mogą zrozumieć że tylko Bóg jest ratunkiem na ocalenie świataa ile lat Polska przez Episkopat była pozbawiona opieki Bożej przez zatwardziałość serc biskupów, kardynałów i prymasa? A przecież wyraz Miłosierdzie był znany już w Piśmie Świętym lecz dla rządzących Polską to wyraz „niepojęty”. Powiem wam politykom i duchownym, że wszyscy są potępieni za ich serca podłe. Nadal nie chcą słuchać Boga Wszechmogącego i w dalszym ciągu spadają do piekła okrutnego i wiecznego. Wszyscy duchowni, którzy są nieposłuszni Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu są torturowani przez lucyfera bo nie ma dla nich Zbawienia.  To przykre o tym mówić, bo tak długo się uczyli o Bogu Wszechmogącym i Go zdradzali 
a swoje dusze na potępienie i wieczne palenie posyłali. 
      Módlcie się o nawrócenie i o powrót do Boga Jezusa Chrystusa – papieża, kardynałów i biskupów, bo przez nich będzie następna wojna i mnóstwo trupów. Oni sami chcą być potępieni a was narażają na brak niebiańskiej ochrony. Naród Żydowski przed wiekami przez Boga Ojca był wybrany lecz faryzeusze przez pychę i samouwielbianie swój Naród na cierpienia, wojny i niewolę nieustannie skazywali. 
      Polska jest wybrana przez Jezusa Chrystusa Syna Bożego na wieki lecz rządzący Nią od lat Żydzi  nieustannie przeszkadzają i Polacy wolności nie mają. Gdy żyłam na Ziemi, to przykro mi było słuchać księży, że w Słowa Boże skierowane do Polaków nie wierzyli. Dlatego nie zaniedbujcie drodzy Rodacy żadnego pouczenia Jezusa Chrystusa, gdyż Bóg chce ratować każdego człowieka i z karami zwleka.
   W dalszym ciągu Episkopat zaniedbuje bardzo pilną posługę względem Polski i Polaków a przecież  mają już tak dużo wojennych znaków. Bóg w Trójcy Przenajświętszy Jedyny nigdy nie chce karać ludzi i nie szuka do wojen i kar przyczyny. Przede mną i po moim odejściu, a także obecnie są żyjące osoby na Ziemi przez które Bóg do serc waszych dociera abyście nie przegapili APELI z Nieba że Syna Bożego Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI natychmiast uznać trzeba. Nie ma innego ratunku na POKÓJ na Ziemi, bo obserwujemy świat i widzimy jak bardzo na niekorzyść ludzi się zmieni. Bóg Ojciec stworzył ludzi, aby mogli i chcieli żyć zgodnie z Bożą Wolą, a wtedy nie będzie na Ziemi żadnej niedoli i niewoli.
     Obecnie, ale i od długiego czasu lucyfer porywa do piekła mnóstwo dusz, a przecież nie po to Bóg stworzył człowieka żeby służył „złu” ale żeby ratował każde dziecko nowonarodzone, które jest wielką szansą dla rodziców i skarbem dla Nieba, więc swoje dzieci kochać trzeba. Przejmijcie się rodzice swoją rolą i przestrzegajcie Przykazania Boże w pokorze.
         Bóg jest bardzo obrażany, a my w Niebie bardzo nad tym ubolewamy i pragniemy, aby ludzie zrozumieli, że powinni żyć na Ziemi jak ich Anieli. Macie tak dużo światowych nieszczęść i wojen, że tylko Bóg jest na Ziemi ratunkiem więc śpieszcie się  z uznaniem Jezusa Chrystusa POLSKI KRÓLEM, abyście do wojen światowych nie byli werbowani. Siostra Zakonna Faustyna Kowalska”.
                                                       —————————–————
                 Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie  – 05.10.21 r.

Proroctwo św. Faustyny ∙ Apokaliptyczne przesłania Bożego Miłosierdzia I…

OSTRZEŻENIE św. FAUSTYNY i o. DOLINDO na CZASY OSTATECZNE