NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
 
Ojciec Pio. Człowiek, który stał się modlitwą | Stacja7.pl Nasz ukochany Ojcze Pio bardzo prosimy o podpowiedź co trzeba czynić, aby do śmierci Polski się nie przyczynić.

 

   ŚWIĘTY OJCIEC PIO.
„Całe Niebo modli się do Boga Ojca Przedwiecznego Wszechmogącego aby nie dozwolił na niszczenie  ludzi i Planety Ziemi aby cudownie serca ludzi zmienił na miłosierne lecz Bóg zapewnił ludziom wolną wolę, a ludzie sami skazują się na lucyfera niewolę i ogólną niedolę. Przecież jest Jeden Bóg Wszechmogący i Przenajświętszy Jedyny i przykro nam patrzeć gdy Episkopat w Polsce zmienia wiarę, Boga lekceważy i o wiecznym piekle marzy. Tym bardziej, że wiedzą jak to jest bo grzeszność ich jest okrutna, a przecież mogą sami pytać naszego Zbawiciela i nie chcą a wolą słuchać demonicznego mąciciela. Każdy biskup wie, że Jezus Chrystus KRÓL POLSKI jest Jedynym Ratunkiem dla całego świata, a każdy z nich nie chce o tym słyszeć i nie wierzy, że lucyfer użyje dla nich okrutnego, cynicznego i wyniszczającego bata. Pamiętam jak mnie watykańscy masoni w sutannach prześladowali i zamęczali, a ja cierpiałem i za nich – aby się nawracali. Watykańscy prześladowcy nie tylko Mnie dokuczaliogólnie innych też którzy już są świętymi w Niebie a winowajcy palą się w wiecznym piekle. 
     My nie rozumiemy hierarchów w Episkopacie w Polsce – dlaczego wybierają wojny, kataklizmy, cierpienia i zgony milionów ludzi – zamiast wywyższenie Boga Zbawiciela na KRÓLA POLSKI i Każdego Narodu a zapanuje POKÓJ i ZGODA bo serca będą mieli miłosierne i tylko Bogu Wszechmogącemu wierne, a grzech nie będzie panował na świecie, lecz zawsze szczęście, zgoda i miłość a ludziom Jezus Chrystus będzie okazywał litość. 
    My nie rozumiemy w Niebie, że ci rządzący Episkopatem mają tak dużo przykładów złego  panowania lucyfera, który niszczy i zabija, a jednak wybierają drogi do piekła. Zakonnik Pio”.
                                                     —————————–—–
                  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 23.09.21 r.