Przekazujcie te przesłania całej ludzkości!!! Czasu już nie ma!!!

 

Wszystko się wypełniło, nadeszła już godzina wielkiego ucisku, a Niebo niedługo wejdzie w …

 

Carbonia, 15 września 2021, 16:56 

Czas tej nieszczęsnej rasy ludzkiej dobiegł końca, ich życie się skończyło, zginie ona z własnej woli. Bóg Ojciec-Szukajcie we Mnie ochrony, Moje dzieci, teraz nagle nadejdzie burza i ból będzie wielki dla tych, którzy nie schronili się we Mnie. Ten, kto jest wobec Boga wierny, nie ma się czego obawiać, ponieważ będzie troszczył się o Swoje dzieci.Jestem Jaki Jestem! Kochane dzieci, czas przed wami jest ograniczony. Słowo głosi… słuchaj! Przygotuj się duchowo na otrzymanie prezentów!
Na mój rozkaz niebiańskie wojsko pod wodzą archanioła Michała z jego świtą, całą hierarchią niebieskich aniołów, którzy niosą na czołach krzyż zmartwychwstałego Chrystusa i idą do boju, aby położyć kres tej hierarchii zbuntowanych. Moje anioły ustawiają się i ujarzmiają je na zawsze.
Wykrzykuję Mój smutek z powodu utraty wielu dzieci, ale nie będę mógł ich ocalić, ponieważ nie chcą do Mnie wrócić.

Moja Matko boleści, gwiazdo miłości, ja, twoja Boża miłość, kocham cię nieskończenie. Uczyniłem cię gwiazdą miłości, ponieważ jesteś we Mnie, jesteś wybrańcem Boga, Jego oblubienicą w nieskończonej miłości.
Maryjo, Najświętsza, Moja Najczystsza Matko, w swoim niezmierzonym bólu wzywa swoje dzieci do pokuty…
Bolesna Matko, przytulasz swoje dzieci do serca i umieszczasz je w Moim Najświętszym Sercu… kąpiesz je płonącymi łzami miłości. Skąpana w twoich i moich łzach, pozwól jej poczuć na swojej skórze, jak gorąca jest od tylu bólu: Człowiek zaprzecza swemu stwórcy, podąża za przeklętym starym wężem! Wraz z nim spiskuje przeciwko wybranym przez Boga… nie może wygrać, Jestem!

Czas tej nędznej ludzkości się skończył, skończyło się jej życie, zginie ona z własnej woli. Teraz, gdy wszystko jest gotowe, nie omieszkam objawić Moich cudów w oczekiwaniu na Mój chwalebny powrót.
Przyjdźcie, dzieci miłości! Naprzód, dzieci Boże! Światło jest z tobą, ponieważ Bóg jest w tobie! Zjednoczeni jak nigdy dotąd, w modlitwie, przy Niepokalanym Sercu Maryi, poświęconym Jej Niepokalanemu Sercu, postępujcie zwycięsko w Mojej orszaku.

Pozwolę Mojemu ludowi zatriumfować, dam im tron obok Mojego… wszystko będzie w pięknie Mojej miłości. Mój tron jest gotowy na przyjęcie wybranych, tych, którzy są posłuszni swemu Bogu Stwórcy.
Przygotuj się, załóż swoje białe szaty, Jezus rozpocznie swój chwalebny triumf.
Błogosławię was, bądźcie czujni i módlcie się, módlcie się, módlcie się zjednoczeni z Maryją. Amen.
Bóg Ojciec, Wszechmogący Jahwe.

 

Carbonia, 17 września 2021, 14:05 – Jako Bóg interweniuję teraz, aby pomóc moim dzieciom.

Wierzysz w Jedynego Boga?!

 

Bóg Ojciec: Kochajcie mnie ludzie, nie szukajcie innego Boga, jestem jedynym i prawdziwym Bogiem! Jestem tym, który zbawia, który może wszystko. Szukajcie we Mnie ochrony, Moje dzieci, teraz nagle nadejdzie burza i ból będzie wielki dla tych, którzy nie schronili się we Mnie.
Jako Ojciec i jako Bóg interweniuję teraz, aby pomóc Moim dzieciom. Wyznawcy szatana ucztują teraz duszami ludzi, ale Bóg, który wszystko widzi i wszystko może zrobić, już na nic nie pozwoli. Przyprowadzę z powrotem do Mnie wszystkie moje stworzenia i zabiję demony jak błyskawice, wyślę przeklętego węża z powrotem do piekła i otworzę Moim ludziom nową i błogosławioną ziemię we Mnie.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wszystko się wypełniło, nadeszła już godzina wielkiego ucisku, ludzie! Wy, którzy spiskowaliście z Szatanem i oddaliście się mu, teraz macie być narażeni na jego głód. Zostaniesz pozbawiony wszelkiej mocy i skarcony w wiecznym ogniu piekielnym.
Już Jestem na Mojej Boskiej Interwencji, Niebo niedługo wejdzie w ciemność… Zagrzmi cały Mój Gniew! Wystarczy!

Moje maluchy są dla mnie cenne. Szatan zjadł już swoje dusze, ale nadeszła godzina mojego gniewu! Nie dotykaj moich maluszków! Mówię wam przeklęte węże: nie ważcie się dotykać Maryi, bo nie będziecie mieli czasu na skruchę! Bóg zaraz położy kres tej klątwie stworzonej przez szatana i jego demony.

Napisz, Moja Gwiazdo [Myriam], napisz do Mojego ludu! Słuchajcie mojego głosu, ludzie, Bóg Izraela jest z wami! Ten, kto jest wobec Niego wierny, nie ma się czego obawiać, ponieważ będzie troszczył się o Swoje dzieci.

Historia się powtarza: ci, którzy pozostaną wierni Panu, niczego nie stracą, ale ci, którzy pracują według własnych pomysłów, nie będą w stanie zbawić siebie ani swoich bliskich.
Ukochane dzieci, jak mam wam wytłumaczyć, że jestem tym, który może wszystko? Zaufaj mi! Nie martw się planem szatana, czas już minął, przemienię wszystko i zetrę każdą nieczystą istotę z powierzchni ziemi.

Dążcie do zbawienia, moje dzieci! Jeśli zdecydujesz się być Mi posłuszny, wyślę ci pomoc z Mojego Nieba… wszystko będzie tak, jak przepowiedziałem.
Przyjmij Świętą Ewangelię i nie rozpaczaj. Bóg jest z Tobą! Amen.

https://gloria.tv/post/bGDH3bXQLQvg4qDj6tUMdzVh6

 

Zanurz siebie, swoich najbliższych i Naród w Krwi Chrystusa i zanurz siebie, swoich najbliższych i Naród w Krwi Chrystusa i dołącz do wszystkich, którzy codziennie zawierzają się Jego Miłości i Miłosierdziu.
Konanie na krzyżu Jezusa jest pomocą dla wszystkich w momencie śmierci – Wola Boża

PILNE- Modlitwa, którą modlimy się codziennie rano:

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynjący się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajświętszej Krwi całą moją rodzinę, wszystkich razem i każdego z osobna ( tutaj wymień osoby, które chcesz powierzyć ).
Jezu Chryste Zbawicielu mój Ja Twój wierny sługa, Twój uczeń i wojownik, zanurzam siebie samego, moich bliskich, znajomych, rodzinę, przyjaciół i nieprzyjaciół.
Zanurzam, moich sąsiadów i osoby dziś napotkane, te zaszczepione i niezaszczepionych, które w Swej miłości stawiasz na mojej drodze.
Zanurzam wszystkich księży i siostry zakonne ( wymień imiona tych z Twojej parafii, zgromadzenia itd).
Zanurzam wszystkie moje sprawy, prace, rozmowy, obowiązki i odpoczynek. Przenikaj te sprawy, prace, rozmowy, obowiązki i odpoczynek aby przyniosły uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie. Spraw aby odbyły się według Twojej świętej woli i ku wiecznej chwale Twojej.
Tobie oddaję całego siebie, swoją marność i grzeszność oraz moją miłość.
Niech Twoja wola wypełnia się we mnie. Łaska Twoja niech będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

PS. To oddanie pozwoli przejść obecny czas, ale i czas Wielkiego Ucisku razem z Jezusem Chrystusem w Jego Łasce, Błogosławieństwu i Miłości, by na koniec odziedziczyć Jego Królestwo.

https://gloria.tv/post/4UPNEkvVYya24KJQEWmcpZpAz