JEZUS: Zanim nadejdzie Wielki Piątek, wiele dusz zrozumie, że Moje Ostrzeżenie dla ludzkości już … – gloria.tv
Panie Jezu wciąż na świecie jest niespokojnie i wciąż nowe konflikty i kłótnie wybuchająa politycy już rady nie dają. Biskupi w Episkopatach i Archidiecezjach Ciebie Boga nie pytają i nie słuchają. Czy w tym 2021 roku już zacznie się wojna, czy czas nagli

 

PAN JEZUS

„Ja nie twierdzę, że w tym roku, ale proszę was – nawracajcie się wokół. Jeśli uzna Mnie Episkopat w Polsce wraz z Rządem KRÓLEM POLSKI, to zapanuje POKÓJ niebiański i ludzie będą mogli żyć bezpiecznie a w Niebie wiecznie.

Ja Bóg nie rozumiem dlaczego Episkopat i Rząd nie chce ze Mną dzielić władzy politycznej  i religijnej? Ja KRÓL POLSKI nie zwolnię nikogo ze stanowiska a ludzie sami będą chcieli być miłosierni i nieskazitelni. Nie będzie głodu, ani chorób i nie będzie potrzeby podawania szczepionek. Nie będzie biedy ani niepokoju bo ludzie nie chcą mieć żadnego wojennego znoju  Tylko Bóg jest Jedynym Ratunkiem na Życie na Planecie Ziemi, a wtedy kamienne serca na miłosierne zamienię.

„KTÓŻ jak BÓG” – takie będzie hasło i przygotujcie swoje serca, aby nie zabrakło wam na to czasu. Od dawna mówię, że przyszłość świata zależy od ludzi. Jeśli osoby rządzące uznają Mnie Boga KRÓLEM POLSKI, to zapanuje POKÓJ w Polsce i na świecie, bo Ja KRÓL usunę wszystkie konflikty i nieporozumienia a na podstawie Miłości i Miłosierdzia rozwiążę wszelkie problemy.  A tak naprawdę, to ludzie powinni wiedzieć, że żaden człowiek nie jest doskonały i nigdy sam  nie czyni cudów z własnej woli i dlatego na świecie jest tak dużo konfliktów, kłótni i wojennej wrzawy. Sytuacja na świecie staje się bardzo groźna i dlatego nie odwlekajcie porozumienia z Bogiem Wszechmogącym bo Bóg nie będzie zwlekał z OSTRZEŻENIEM, gdyż zarozumiali i bezbożni ludzie chcą nadać ludzkości niewolnicze i demoniczne jarzmo. Bądźcie przygotowani mieszkańcy Ziemi na spotkanie ze Mną Bogiem Sędzią Sprawiedliwym w każdej chwili. Panujący Rząd pomaga własnemu Narodowi odejść z Bożej Ziemi zmuszając do pobierania trujących szczepionek. Mnóstwo ludzi nie jest przygotowanych na spotkanie ze Mną i wielu ludzi żyje nadaremnie. Jeszcze Jestem Miłosierny i czekam, lecz lucyfer ze swoimi pachołkami bardzo się śpieszy aby panować nad wami. Dlatego dla waszego przebudzenia i ocalenia, aby uchronić was przed jego zniewoleniem – przyjdę szybko z Ostrzeżeniem, bo nie chcę oddać jemu waszych dusz i muszę też śpieszyć się już„.

                                                        —————————————-

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 17.08.21 r.
Czytając przesłania ,,Ostrzeżenie” czytelnicy twierdzą że czują Bożą Miłość, Miłość Boga i Miłosierdzie | WIELKI CUD OSTRZEŻENIE JEZUS POWRÓCI BOŻE MIŁOSIERDZIE OŚWIETLENIE SUMIEŃ

Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz pragniesz, aby się przez pokutę nawrócił, który nie odrzuciłeś Mojżeszowej, chociaż z naleganiem, modlitwy za ludzi grzesznych i który utyskujesz nawet, gdy Cię nikt nie zatrzymuje w gniewie przeciw grzeszącym; znam się być Panie w wielu i ciężkich grzechach! ale że sam kazałeś nam się modlić jednym za drugich, abyśmy zbawieni byli; otóż stąd powziąwszy ufność, odważam się przystąpić do Tronu łaskawości Twojej z pokorną prośbą o miłosierdzie dla wszystkich zostających w grzechu. Odpuśćże im więc, Ojcze Niebieski, bo nie wiedzą, co czynią. Odsłoń ich oczy, a daj im poznać, jak zła i gorzka jest rzecz, że Cię Pana boga swojego, grzesząc odstąpili, i jak ciężkie im biada! gdy się też Ty oddalisz Panie! Otwórz im uszy, a daj im usłyszeć, jak łaskawie ich wzywasz do siebie, a jak im surowo grozisz sądem i piekłem jeżeli się do Ciebie nie nawrócą.

Zmiękcz zatwardziałe ich serca. Wspomagaj ich, o Boże tak skuteczną łaską, aby w gorzkości duszy swojej przypominali sobie wszystkie grzechy swoje; aby za nie serdecznie dla Twojej miłości żałowali, i przyzwoicie pokutowali; aby je z siebie wyrzucili przez świętą spowiedź i nigdy się do nich nie wracali. A Ty miłosierny i dobrotliwy Boże! odpuść im wszystkie nieprawości, również i nam grzechy nasze.
Amen.