POSYŁAM TO ŚWIĘTE ORĘDZIE DLA PRZYPOMNIENIA CO NAS CZEKA, JEŻELI NIE POSŁUCHAMY SŁÓW Z NIEBA
Bardzo prosimy o rozwagę rządzących polityków i hierarchów – po co wam wojny bo przecież pamiętamy tragedie wojenne 
a nikt nie zapewni nikomu życia w zawierusze wojennej. Pan Bóg też za nieposłuszeństwo zareaguje kataklizmami i mogą wszyscy zginąć i jak już jest napisane, że człowiek będzie całował ślady innego człowieka, bo tak będzie mało ludzi i nie będzie co jeść, ani pić ani gdzie mieszkać. Z Bogiem jeszcze nikt nie wygrał, a zawsze Żydzi z Bogiem przegrywali i wreszcie do Polski po ratunek przywędrowali, więc nie niszczcie naszej Ojczyzny i skorzystajcie z propozycji całego Nieba i uznajcie oficjalnymi AKTAMI Jezusa Chrystusa Zbawiciela KRÓLEM POLSKI a wzór wezmą inne państwa, bo zapanuje Pokój, Spokój
i Szczęście, a po śmierci wieczność też szczęśliwa w Niebie.
                                                                                 Patron parafii - Św. Jan Chrzciciel - Rzymskokatolicka Parafia p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach
  KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA KRÓLOWA.

  Z Ewangelii św. Łukasza wiemy, że JAN CHRZCICIEL jest starszy o kilka miesięcy od Pana Jezusa. Matka Jego, to Elżbieta i ojciec kapłan Zachariasz. Jego narodzenie zapowiedział Anioł Gabriel ojcu. BÓG USTANOWIŁ GO PROROKIEM. Jan otrzymał bardzo trudne zadanie od Pana Boga – miał przygotować Mesjaszowi drogę do ludzkich serc. Podjął walkę ze złem oraz drogę do naprawy świata i dalej to czyni poprzez kontakt duchowy ze światem. Wszyscy Święci w Niebie chcą nam pomagać i mówią do nas, aby nas ostrzegać. Ukochany nasz Św. Janie Chrzcicielu bardzo proszę o rady dla nas, dla Polski i dla świata.

                                             ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL.
       „Ty Mieczysławo jesteś już, okryta Bożą Chwałą i ci, co tobie pomagają.
 Jesteś wzorem dla twoich przyjaciół i dziękuję wam wszystkim, 
że także jak JA mówicie o Bogu Stworzycielu, Niebie i piekle, zbawieniu i potępieniu.
            My w Niebie ratujemy was – dzieci Królewskie w potrzebie.
 
           DO LUDZI WSZYSTKICH MÓWIĘ: PRZESTAŃCIE GRZESZYĆ !!!
        UCZCIE SIĘ W BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO WIERZYĆ !!!
 
          Pamiętajcie – Bóg Ojciec Wszechmogący ZIEMIĘ obserwuje
                   i do Nieba przez Ducha Świętego werbuje.
           Jezus Chrystus wasz kochający Zbawiciel Cuda czyni
         i jeszcze jest Miłosierny i nie chce was za drobiazgi winić. 
  Jednak jest Sprawiedliwym KRÓLEM Ziemi i bardzo chce wasze serca odmienić.
     Serca wasze na wzór Jezusa Chrystusa powinny być miłosierne
          i Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu zawsze wierne.
 
  DLA POLSKI POSYŁAM OSTRZEŻENIE, ŻE NARASTA WOJNY BRZEMIĘ.
               Uważajcie, bo już drugi raz nie jesteście posłuszni 
                 Bogu Jezusowi Chrystusowi waszemu KRÓLOWI.
                    JEŚLI TERAZ BISKUPI GO NIE POSŁUCHAJĄ, 
            TO BROŃ WOJENNA WASZĄ ZIEMIĘ POLSKĄ OZDOBI.
 
Wojna już się zaczęła, jednak Jezus Chrystus KRÓL może jeszcze wszystko zmienić.
                       Czy to tak trudno, żeby wasi biskupi prosili 
               o Królowanie w waszej Ojczyźnie Boga Właściciela Ziemi?
      DLACZEGO MÓWIĄ BISKUPI „NIE” JAK LUCYFER – ANIOŁ ZBUNTOWANY
                i został na potępienie przez Boga Ojca do piekła wygnany.
              CZY I WY BISKUPI CHCECIE SPĘDZAĆ WIECZNOŚĆ W PIEKLE,
    BO LUCYFER NA WAS CZEKA I PRZYGOTOWUJE MĘKI DLA WAS ZACIEKŁE.
 
    A DLA ŚWIATA POWIEM TO SAMO, SZCZEGÓLNIE DLA FRANCISZKA PAPIEŻA
    – JEGO KRÓLOWANIE W WATYKANIE TAKŻE DO PIEKŁA ZMIERZA.
 Ile ty masz lat papieżu Franciszku, że nie ma do tej pory z ciebie żadnego pożytku –
           ani w Niebie, ani na Ziemi, bo ty Przykazania Boże mienisz.
          Jesteś jak chorągiewka i z ciebie jest teraz „obłuda wielka”.
 FRANCISZKU – DLACZEGO NIE PYTASZ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA O WSZYSTKO?
   Przecież w twoim sercu jest już przerażające demoniczne ognisko.
 
                 POKÓJ W POLSCE ZALEŻY OD BISKUPÓW WASZYCH,
  A NA ŚWIECIE OD PAPIEŻA FRANCISZKA SŁUGI BOŻEGO OSTATNICH CZASÓW. 
 
          WSZYSTKO JESZCZE MOŻE ULEC POPRAWIE W STRONĘ POKOJU,
            A WTEDY NIE BĘDZIE CIERPIEŃ, ANI NIE BĘDZIE ZNOJU.
              TAK MAŁO WYMAGA OD WAS BÓG JEZUS CHRYSTUS –
ABYŚCIE POPROSILI JEGO O PANOWANIE, A WTEDY NIE BĘDZIE ŻADNYCH ZNISZCZEŃ”
                                                       —————————–———–
 
                                                             MODLITWA
            „Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny Stwórco Nieba i Ziemi  Ty który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Wolę Najświętszą i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek który dałeś stworzeniuPołóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata, który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój Obraz i podobieństwo.
       Obroń nas Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą i wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu aby nas odkupić Krwią Swoją. Prosimy o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych. Błagamy Ciebie Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu i połóż kres panowaniu szatana. 
     Święty Michale Archaniele stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem „Któż jak Bóg” – przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce „dobra” ze „złem”, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen. 
                                            Impr. Kurii Warszawskiej z 8.II.1993r. nr184/K/9