„Dzisiaj szczególnie Matka objawiła mi się ubrana na czarno, w kolorze, którego używa przed poważnymi wydarzeniami dla ludzkości.”
Przekaz Najświętszej Maryi Panny do Luz de Marii  – 2 Listopada, 2023 r.

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca:
MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NIEUSTANNIE W WAS TRWA. WZYWAM WAS DO POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU I TRWANIA 

W STANIE ŁASKI, ABYŚCIE GO NIE ZASMUCILI. (J 14,16-18; 1 Kor 3, 16; Ef 4,30)
Zachowajcie w sobie Miłość Mojego Boskiego Syna, będąc współczującymi i miłosiernymi.
Drogie dzieci:
MOJE SŁOWO PRZYJĘTE Z WDZIĘCZNOŚCIĄ OŚWIECI WAM DROGĘ.
Matka kieruje w tej chwili to pilne wezwanie do całej ludzkości, błagając was, abyście byli świadomi tego, jak blisko jest do ludzkości w ogóle. Jesteście prowadzeni jak owce na rzeź i znajdujecie się w tej chwili bólu, strach może doprowadzić was do utraty wiary, czego pragnie wróg duszy.
KTO NIE OTWIERA OCZU I NIE PATRZY NA TO, CO DZIEJE SIĘ NA ŚWIECIE, JEST OWOCEM LUDZKIEJ UPORU…
Cierpienie jest zapisane, a ludzkość nie chce go zatrzymać, nadal jest kolejnym uczestnikiem wielkiego światowego etapu bólu, zdrady i zagrożeń, które zakończyły się kolejnymi wojnami.
Umiłowane dzieci, módlcie się, przygotujcie się, ciemność pozostaje w umysłach ludzkich stworzeń, skąd zostaje przeniesiona na samą Ziemię.
Umiłowane dzieci, módlcie się, ludzkość będzie żyła pośród zagrożeń ze strony grup terrorystycznych, które chcą podbić świat.
Umiłowane dzieci, módlcie się, wzywam was do modlitwy „sercem skruszonym i pokornym”, mając świadomość, że czynicie zadośćuczynienie za to, co dzieje się w tej chwili; Dlatego modlitwa powinna być pogłębiona i aktywna, prowadząc was do dawania świadectwa braciom, dzieląc się chlebem z głodnymi i będąc światłem na drodze tak wielu potrzebujących.
MALEŃSTWA, BĄDŹCIE DUSZAMI MODLITEWNYMI W KAŻDYM CODZIENNYM DZIAŁANIU I PRACY, BĄDŹCIE WIELKIMI PRACOWNIKAMI W WIELKIEJ WINNICY MOJEGO BOŻEGO SYNA, gdzie nie ma wielkich stworzeń, które by się wyróżniały, ani wielkich krytyków swoich braci, ale tylko wielcy bohaterowie w wewnętrznej ciszy.
Ziemia jest krainą niepewności, gdzie bezpieczeństwo będzie nieznane. Kolejne kraje wkraczają na scenę wojny, po krótkiej chwili siła zła z wielką bezbożnością rzucą się na ludzkość. Pośród szybko rozprzestrzeniającej się choroby Moje dzieci nie tracą wiary, pozostają bezpieczne w Trynitarnej Miłości do każdego z Jego ludzkich stworzeń. Moje dzieci są silne, stanowcze i zdeterminowane, zachowują pewność błogosławieństwa bycia prawdziwym dzieckiem Mojego Boskiego Syna.
NAJWIĘKSZĄ OCHRONĄ DLA NARODU SA LUDZIE MODLĄCY SIĘ, NAWRÓCENI I PRZEKONANI O WSZECHMOCNEJ WIELKOŚCI TRÓJCY ŚWIĘTEJ.
Módlcie się dzieci, módlcie się za swoich braci, którzy będą cierpieć z powodu wielkich powodzi i trzęsień ziemi.
Módlcie się dzieci, módlcie się, aby Płomień Serca Mojego Boskiego Syna NADAL W WAS płonął.
Módlcie się dzieci, módlcie się za swoje rodziny, o nawrócenie wszystkich i całej ludzkości.
Módlcie się dzieci, módlcie się o siłę, abyście nie upadli.
Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, kocham was.
Mama Maryja

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (X3)

Komentarz Luz de Marii
Bracia:
Nieskończenie dziękując Matce Najświętszej, pragnę podzielić się z wami tym, że dzisiaj szczególnie Matka objawiła mi się ubrana na czarno, w kolorze, którego używa przed poważnymi wydarzeniami dla ludzkości.
Powiedziała mi: „ukochana córko, szykuje się wielka zdrada wobec… tego, kto jest uwikłany w obecną wojnę…”


Przypominam Orędzia dane w poprzednich latach:


PAN NASZ JEZUS CHRYSTUS, 06.10.2017 r.
Mój umiłowany ludu, relikwie, które posiada Mój Kościół, zostaną zabrane w celu ich zbezczeszczenia, z tego powodu wcześniej prosiłem, aby relikwie zostały uratowane i przechowywane od tej chwili, w przeciwnym razie nie będzie po nich żadnego śladu.

BŁOGOSŁAWIONA MARIA PANNA, 31.01.2015 r.

Ludzkością manipuluje siła, z której zdecydowana większość nie zdaje sobie z tego sprawy: grupa rodzin, do których przylgnęli władcy posłuszni ich rozkazom. To oni są zainteresowani szybkim wybuchem III wojny światowej. Wśród nich masoni, przeciwni Kościołowi Mojego Syna, weszli do samej hierarchii Kurii Rzymskiej i w najważniejszych punktach świata i społeczeństwa zdominowali ludzkość we wszystkich jej dziedzinach.
Amen.

Poświęcenie się Duchowi Świętemu
(Inspirowane przez Luz de Marię, 05.2021)

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.
Duchu Święty, przyjdź, błagam, nie jestem Ciebie godzien.
Wiem, że mieszkasz we mnie, a ja nie odwzajemniłem tak wiele Boskiej Miłości.
Świadomy tego, pragnę dzisiaj poświęcić moje życie, aby było Twoją godną świątynią,
poświęcam Ci moje zmysły, które doprowadziłem do oddzielenia od Ciebie.
Przyjdź, Duchu Święty, zamieszkaj we mnie.
Przyjdź i uporządkuj moje życie, błagam Cię.
Moja wolna wola osiadła na mieliźnie i potrzebuję Cię, abyś był sterem mojego życia, potrzebuję iść ku Tobie.
Duchu Święty oddaję Ci moją wolną wolę, abyś od dzisiaj i dalej był tym, który mnie prowadzi i kieruje w sprawiedliwości, oczyszczając w ten sposób moje fizyczne i duchowe zmysły, a ja stanę się światłem, a nie ciemnością.
Przyjdź Duchu Święty, w Imię Ojca i Syna, oddaję się Tobie z upadłą pychą, zdeptanym charakterem, z moją pustą dumą i nieudolnościami, pokornie kłaniam się przed Twoją Boskością, świadomy, że Cię obraziłem, i niczym syn marnotrawny przychodzę do Ciebie.
Przyjdź Duchu Święty, pragnę uwolnić się od poddania się mojemu ludzkiemu ja. Kieruj mnie Swoją Miłością, abym stał się nowym stworzeniem, wypełnionym Wiarą, Nadzieją i Miłością.
Poświęcam się Tobie, Duchu Święty, odrzucając zło, zaprzeczając jego insynuacjom.
Poświęcam się Tobie, Duchu Święty i zapalam moją lampę, aby czuwać obok Ciebie, w tym moim wewnętrznym pokoju, gdzie tylko Ty i ja możemy się spotkać. Amen.

TE KRAJE ZATRZľSNĄ SIĘ… NIE IDŹ TAM | WIADOMOŚĆ OD JEZUSA DO
LUZ DE MARIA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA
https://www.youtube.com/watch?v=Nbqq5ZNCdks