KOLEJNY KSIĘŻYC DAJE WAM ZNAKI NA NIEBIE, WZMACNIA PRZEŚLADOWANIA
Przekaz Naszego Pana Jezusa Chrystusa do Luz de Marii 28 Października, 2023 r.

Umiłowane dzieci, przynoszę wam wspaniałą wiadomość:

JESTEŚCIE MOIM WIELKIM SKARBEM I BŁOGOSŁAWIĘ KAŻDEGO Z TYCH, KTÓRZY Z MIŁOŚCIĄ I SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, ZE SKRUSZONYM I POKORNYM SERCEM (Ps. 50 (51), 19) PRZYJMUJĄ TO WEZWANIE NIE JAKO ALTERNATYWĘ, ALE Z SZACUNKIEM, NA KTÓRY ZASŁUGUJĘ JAKO BÓG.

Pragnę, aby „wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tym. 2, 4).

Pragnę, abyście szanowali Moje Słowo zawarte w Piśmie Świętym, szanowali Prawo

(Mt 5, 17-20).

Istota ludzka żyje w jednej i jedynej rzeczywistości: to jest duchowość. Wybraliście jednak poruszanie się                w dwóch rzeczywistościach: jednej, która musi istnieć, i drugiej, która musi współistnieć z pierwszą. RZECZYWISTOŚĆ JEST DUCHOWA, TO CO ZIEMSKIE MUSI ŻYĆ KOSZTEM TEGO, CO DUCHOWE.

W tym czasie powierzyliście kierowanie waszym życiem przyziemności, która sprawia, że jesteście stworzeniami, które Mnie nie szukają, nie znają Mnie i nie kochają Mnie. Nie znając mnie, zostawiliście duchowość na końcu. Pozwoliliście złemu, ciemiężycielowi dusz, przeniknąć życie każdego z Moich dzieci, w ten sposób je zanieczyszczając, prowadząc do wszystkiego, co sprawia Mi ból, ku temu, co prowadzi je do zatracenia i jeśli się nie nawrócicie, stracicie Życie Wieczne.

WAŻNA JEST MODLITWA, JEST KONIECZNA DLA WASZEGO DOBRA (Mt 26, 41), WZRASTAJCIE DUCHOWO, POKŁADAJCIE UFNOŚĆ W MOIM DOMU, W MOJEJ MATCE, W POMOCY ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA.

Demony znajdują się na całej ziemi w poszukiwaniu swoich ofiar, aby poprowadzić je do pracy i działania przeciwko wszystkiemu, co oznacza Moja Miłość (Ef 6, 12-13), ale najlepszą i największą ochroną jest, kiedy stworzenie pozostaje w stanie łaski.

Ta chwila nie jest przeznaczona po to, abyście nadal żyli w grzechu lub w sprawach doczesnych, ale abyście zdali sobie sprawę z duchowego niebezpieczeństwa pozostawania zniewolonym w szaleństwie niższych instynktów.

DZIECI, CHWILA JEST AGONIĄ:

Niemożliwe jest dla was prowadzenie takiego samego życia jak wcześniej…

Niemożliwe jest, abyście popełniali te same błędy, te same grzechy…

Ważne jest, aby dojrzewać duchowo i świadomie zainicjować przebudzenie.

Pragniecie darów i cnót, ale nie będziecie ich posiadać, jeśli zachowacie ten sam sposób pracy i działania, jeśli nadal będziecie mieli to samo serce z kamienia i jeśli wasze myśli będą błądzić ku wszystkim złym rzeczom. Moje dzieci jesteście istotami wyrozumiałymi, które myślą o swoim Zbawieniu Wiecznym, o swoich bliźnich i swoich potrzebach. Moje dzieci jesteście stworzeniami przepełnionymi Moją Miłością, która wypływa z waszych ust,            z waszych dzieł i czynów.

Nie da się żyć w izolacji, jeśli chcecie się rozwijać, bo będziecie wzrastać na swój sposób, mówiąc: „to jest dobre    i tak muszę działać i czynić”, a to jest wynik ludzkiego „ja”, które prowadzi was tam, gdzie chcecie swoją ludzką wolą.

KOLEJNY KSIĘŻYC DAJE WAM ZNAKI NA NIEBIE, WZMACNIA PRZEŚLADOWANIA. Ostrzegałem już, żebyście nie szli w tłumy, terroryzm nie ustaje, po prostu bierze głębszy oddech. Dzieci są uparte, konieczne jest, abyście zachowali podane przez nas leki na przyszłość, zanim będzie za późno.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, śmierć postaci światowej w wątpliwych warunkach podnosi ten moment wojny.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się za Amerykę Środkową, jej ziemia mocno się trzęsie.

Módlcie się, Moje dzieci, Meksyk się trzęsie, Chile cierpi z powodu trzęsienia ziemi, Boliwia porusza się z mocą.

Módlcie się, Moje dzieci, wojna się nasila, inne kraje wtrącają się, ponury scenariusz rozszerza się.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się swoim sercem, swoimi uczynkami i dziełami.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się za Mój Kościół.

Umiłowane dzieci:

MOJE SŁOWO JEST JEDNO, NIE DAJCIE SIĘ ZWIEŹĆ Z ATAKIEM MODERNIZMU, NIE DAJCIE SIĘ ZWIEŹĆ. MOJE PRAWO JEST JEDNO I NIE ZMIENIA SIĘ.

Nie zapominając o Mojej Miłości do ludzkości, Mojej prawdziwej Obecności w Eucharystii i wiedząc, jak wiele osiągniecie modlitwą Różańca Świętego poświęconą Mojej Matce, dokonacie wielkich cudów dla ludzkości i osobistych, szanując Wolę Bożą.

Odmawiajcie sercem modlitwę Różańca Świętego, jest ona kochana przez Mój Dom.

Jeszcze raz wzywam Was do odmawiania Różańca Świętego za całą ludzkość.

Moje Błogosławieństwo pozostaje z wami. Kocham was.

Wasz Jezus.

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (X3)

Komentarz Luz de Marii

Bracia:

Cóż za wielka radość dla nas wszystkich, że nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus nawiedza nas ze Swoim szczególnym i nieskończonym Błogosławieństwem. Jednocześnie, nie patrząc na naszą niewdzięczność, nazywa nas „swoim wielkim skarbem”, niegodnym tak wielkiego tytułu. Taka jest miłosierna Miłość Boga.

Bracia, powiedziano nam, że jako istoty ludzkie żyjemy w dwóch rzeczywistościach, w dwóch rzeczywistościach wybranych przez nas, a jednak tak bardzo się mylimy! Jako istoty przyzwyczajone do życia dzięki ludzkiemu ego, żyliśmy wstecz, chcąc wnieść duchowość do dźwięku naszego ludzkiego ego. Dlatego nie możemy uświadomić sobie wielkości tego, czym jest duchowa istota ludzka.

Dzisiaj Nasz Pan Jezus Chrystus podkreśla nam, że nie powinniśmy stawiać więcej przeszkód, aby być bardziej Chrystusowymi niż światowymi. Nasze ludzkie ego musi kierować się duchowością, a nie naszą duchowość kierować w stronę ludzkiego ego.

Nasz Pan jest bardzo mocny w tym Orędziu, które przewiduje dla nas pewne aspekty codziennego życia. Są to czasy wzmacniania wiary, a nie bycia letnimi.

Pamiętajmy o tym, co Niebo nam objawiło:

Najświętsza Maryja Panna, 29.09.2010 r.

Ziemia zadrży: wzywam was, abyście nie zapominali, że tam, gdzie żyje dusza oddana Trójcy Świętej i modli się Suplikacją, a będzie jej dane, że plagi zostaną zmniejszone.

Najświętsza Maryja Panna, 02.11.2011 r.

Ludzkość ta żyje w permanentnej głuszy i zamknęła uszy na głos sumienia. Z tego powodu grzech narasta z każdą chwilą. A to, co widzicie teraz, to dopiero początek tego, co ma nadejść. Nadejdą czasy, kiedy świadomość zostanie całkowicie unieważniona w ludzkim stworzeniu, serce zostanie zaciemnione, Bóg zostanie wygnany, a Ja będę całkowicie unieważniona. Będą to chwile duchowego spustoszenia, gdyż na całej Ziemi zapanuje zło.

Nasz Pan Jezus Chrystus, 05.11.2014 r.

Nie zapominajcie, że Rzym straci wiarę i będzie siedzibą antychrysta, skąd będzie on wygrywał bitwy wielkimi cudami, ale Mój lud nie pozostanie sam, poślę kogoś, kto pomoże Mojemu ludowi, a ten Posłaniec stanie twarzą w twarz z siłami zła, będzie niósł Moje Słowo w swoich ustach jak ogień, spali zasadzki antychrysta.

Najświętsza Maryja Panna, 07.12.2015 r.

Dom Ojca nie wycofuje swojej opieki nad Swoimi dziećmi, dlatego ofiaruje ludzkości Swojego Posłańca, aby przez Słowo Boże zachęcał i ratował dusze dla Mojego Syna, obdarzy was mądrością od Ducha Świętego, aby dusze się nie zgubiły sprawiedliwi się nie zgubili, a Święta Reszta zjednoczyła się. Amen.

https://revelacionesmarianas.com/