Sobota, 7 października 2023
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ
                                                                             Modlitwa na każdy dzień: Litania do Matki Bożej Różańcowej
Kazanie św. Bernarda, opata

Rozważajmy tajemnice zbawienia
„Dziecię, które z Ciebie się narodzi, będzie święte i nazwane zostanie Synem Bożym”. Źródło mądrości, Słowo Ojca Najwyższego! To Słowo za Twym pośrednictwem, o święta Dziewico, stanie się ciałem, aby Ten, który mówi: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”, mógł zarazem powiedzieć: „Wyszedłem od Boga i przyszedłem na świat”.
„Na początku było Słowo”. Już wówczas źródło tryskało, ale jedynie w sobie samym. A zatem „Słowo było u Boga” i zamieszkiwało światłość niedostępną. Pan zaś mówił na początku: „Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia”. Twa myśl jednak była u Ciebie, my zaś nie wiemy, czego dotyczy. „Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?”
Myśl pokoju zstąpiła przeto w dzieło pokoju: „Słowo stało się ciałem” i odtąd mieszka w nas. Nade wszystko mieszka przez wiarę w naszych sercach, mieszka w naszej pamięci, mieszka w naszych myślach i zstępuje aż do samej wyobraźni. Cóż bowiem innego mógł człowiek przedtem pomyśleć o Bogu, jeśli nie to, co było tworem człowieka? Bóg bowiem był niepojęty, niedostępny, niewidzialny i całkowicie niewyobrażalny. Teraz zaś zechciał, aby człowiek Go pojmował, aby Go zobaczył, aby objął myślą.
Zapytasz: Gdzie? Kiedy? Otóż, gdy leży w żłobie, kiedy spoczywa na łonie Matki, kiedy naucza na górze, kiedy spędza noc na modlitwie albo gdy wisi na krzyżu, kiedy Jego oblicze pokrywa bladość śmierci, kiedy staje jako wolny pośród umarłych, kiedy panuje nad mocami piekła, a wreszcie gdy trzeciego dnia zmartwychwstaje, gdy ukazuje Apostołom ślady gwoździ, oznaki zwycięstwa, i na koniec, gdy wobec nich wznosi się do nieba.
Czyż nie jest słuszną, pobożną i świętą rzeczą rozmyślać nad tymi tajemnicami? Gdy myślę o tych wydarzeniach, myślę o Bogu; w tym wszystkim jest On sam, mój Bóg. Rozmyślać o tych sprawach nazwałem mądrością, roztropnością zaś uznałem przekazywanie słodyczy stąd płynącej, słodyczy podobnej do owej wywołanej laską Aarona, tej, którą Maryja obficie czerpała z niebios, aby nam jej udzielać.
Matka Boża Różańcowa Tarnopolska
Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież – św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej – usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.

Matka Boża Różańcowa z kościoła mniszek dominikańskich w Radoniach pod Warszawą

Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.
    Litania do Matki Bozej Rozancowej
 
Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Sw.Maryjo, Oredowniczko Rozanca swietego, modl sie za nami.
Sw.Maryjo, zwierciadlo czyste, tajemnice zycia i smierci, Syna Boskiego w sobie pokazujace
Sw.Maryjo, piekna jak ksiezyc przy okrutnej Mece Zbawiciela
Sw.Maryjo, wybrana jak slonce przy Zmartwychwstaniu Panskim
Sw.Maryjo, jako oboz uszykowany przeciw nieprzyjaciolom Kosciola swietego
Sw.Maryjo, teczo przymierza, majaca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Rozancu swietym
Sw.Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesieciu rozpedzajaca czartow
Sw.Maryjo, drzewo rozkoszne, blogoslawiony owoc zywota wydajace
Sw.Maryjo, oltarzu Swietego Swietych, o pietnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony
Sw.Maryjo, zegarze sloneczny krola Achasa, w pozdrowieniach anielskich nazad sie cofajacy
Sw.Maryjo, Arko korabiu Noego, grzesznikow od potopu, ognia wiecznego zachowujacy, a pietnastu tajemnicach unoszacy sie nad gorami
Sw.Maryjo, raju rozkoszy, w liliach i rozach Meki Syna Boskiego w Rozancu swietym wystawiony
Sw.Maryjo, z Rozancem swietym dusze ludzkie z mak czysccowych wyciagajaca
Sw.Maryjo, Rozancem swietym jako tarcza, wiernych slug swoich od sidel czartowskich i zlych przygod zaslaniajaca
Sw.Maryjo, Panno najczystsza
Sw.Maryjo, Matko i Pani nasza
JEZU, ktory gladzisz grzechy swiata, przepusc nam Panie.
JEZU, ktory gladzisz grzechy swiata, wysluchaj nas Panie.
JEZU, ktory gladzisz grzechy swiata, zmiluj sie nad nami.
W. Modl sie za nami swieta Boza Rodzicielko,
O. Abysmy sie stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Modlitwa:  Boze, ktorego Opatrznosc nie myli sie w Swoim rozporzadzeniu, pokornie Cie prosimy, abys wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalil.  Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa ktory z Toba zyje i kroluje na wieki wiekow.  Amen.