Zapraszamy na pielgrzymkę na rocznicę śmierci o. Slavko od 18-26 listopada – info w Redakcji

Orędzie z 25 września 2023 r.
„Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy z mocą. Modernizm chce wniknąć do waszych myśli i ukraść wam radość z modlitwy i ze spotkania z Jezusem. Dlatego, moje, drogie, kochane dzieci, odnówcie modlitwę w waszych rodzinach, by moje macierzyńskie serce radowało się tak, jak w pierwszych dniach gdy was wybrałam, a modlitwa rozbrzmiewała dniem i nocą, i Niebo nie milczało, lecz obficie obdarzało to miejsce pokojem i błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 

12- rekolekcje JM 2023-08-06-1