Święty Ojciec Pio do Narodu Polskiego – 23 wrzesień 2023 r.
                                                         [GALERIA] 24 bardzo pomocne sentencje ojca Pio, cz. 1
                                                  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. 
A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny». To mówiąc, wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: «Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, „aby patrząc, nie widzieli, 
i słuchając, nie rozumieli”.Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości».

BŁOGOSŁAWIENI KTÓRZY W SERCU DOBRYM I SZLACHETNYM  ZATRZYMUJĄ SŁOWO BOŻE I WYDAJĄ OWOC PRZEZ SWĄ WYTRWAŁOŚĆ. OTWÓRZ BOŻE WSZECHMOGĄCY NASZE SERCA, ABYŚMY UWAŻNIE SŁUCHALI SŁÓW SYNA TWOJEGO.  

 
 Ukochany Ojcze Pio bardzo dziękuję Panu Bogu, że mogę rozmawiać ze Wszystkimi Osobami Świętymi i Rodakom pomagać zrozumieć wiele spraw trudnych i niepojętych na obecne czasy. Gdy żyłeś bardzo cierpiałeś a tym bardziej, że byłeś przez „swoich” Watykanprześladowany i nierozumiany. Obecnie wszystkich Świętych w Niebie błagam o wstawiennictwo, aby zapanował na zawsze Pokój w Polsce i na całym świecie, bo z tragedii ludzkiej tylko zawsze całe piekło się cieszy. My Polacy modlimy się o nawrócenie hierarchów w Episkopacie w Polsce od których właśnie zależy Pokój na świecie. Pan Jezus Bóg i Zbawiciel czeka na uznanie KRÓLEM POLSKI już prawie 100 lat ale Pasterze, Biskupi i Kapłani nie są prośbami naszymi zainteresowani i II wojnę zaakceptowali, a rozpoczęła się już trzecia wojna światowa. 
My prosimy i całe Niebo Pana Boga prosi i niestety na Pokój się nie zanosi bo politycy prawdopodobnie zabraniają Episkopatowi ten temat poruszać i sami bezbożnie rządzą ku naszej i ich zgubie.
                                               ŚWIĘTY KAPŁAN OJCIEC PIO.
     „Obserwuję ciebie Mieczysławo i przyjaciół podobnych tobie, że bardzo przeżywacie bezmyślnych
i nieczułych hierarchów w Episkopacie, którzy są przekonani o innej kłamliwej „prawdzie”, a Boże Słowa i Maryi mają we wzgardzie. Dla Mnie to nie jest zrozumiałe dlaczego Episkopat cały nie jest za głoszeniem Prawdy, którą głosi, przeżywa i Boga w Trójcy Przenajświętszej wywyższa w swoim życiu publicznym, zawodowym i duchowym – patriota i katolik Rafał Piech prezydent Siemianowic. Przecież to widać że on zaprzyjaźnił się z Bogiem Jezusem Chrystusem i Maryją Matką Boga i waszą. Mnie Nas smuci w Niebie, że hierarchowie są ślepi i głusi na Modlitwy i prośby wasze – katolików i patriotów aby wrogowie wasi opuścili Polskę, tym bardziej, że wrogowie, to nie katolicy, innego boga karmią swoimi grzechami, a gardzą Bogiem w Trójcy Przenajświętszej i Nami. Przecież wiedzą, że Bóg żyje, a nie chcą z Nim rozmawiać ponieważ by musieli wszystkie decyzje z Bogiem uzgadniać. Niestety, to jest bardzo przykre, bo ich decyzje i propozycje są lucyferyczne. 
 Oglądacie filmy o Mnie Ojcu Pio, jak Mnie innowiercy z Watykanu prześladowali, ale Ja zawsze byłem myślami, słowami i czynami ze swoim Przyjacielem i Zbawicielem i za ich grzechy Boga Ojca przepraszałem.  Życie ziemskie krótko trwa, a wieczność wiecznie, która nie ma końca. Dlatego dziwię się wszystkim kapłanom, biskupom i hierarchom że to wszystko wiedzą a bardziej lucyferowi wierzą. Możesz napisać śmiało, że ci Polacy, którzy są obojętni do Rafała Piecha kandydata do Sejmu Polskiego i nie chcą głosować na niego, to są Polski wrogami i pochwalają niszczenie Polski którą prowadzi partia PiSu do zniszczenia, co już dawno zaczęła. 
   Polacy – dużo Módlcie się nawet o nawrócenie waszych rodzin, bo są karmieni zdrajców bakteriami, a wszyscy i oni też będą płakali. Bóg Jezus Chrystus, Maryja i My wszyscy Święci w Niebie bardzo ubolewamy że Polacy są  tak bardzo obiecankami bez żadnego pokrycia zmanipulowani. Bóg Zbawiciel nadal czeka na uznanie GO – KRÓLEM POLSKI i prosi Boga Ojca Wszechmogącego wraz z Maryją o wstrzymanie ręki karzącej Polaków, chociaż na świecie pogroził kataklizmami grzesznikom. Dzisiejsza Ewangelia jest przemawiająca do opornych księży i biskupów w Episkopacie i to jest przykre, że już ten znak wszyscy znają i nierozumiejących udają. 
Błagam nawet wszystkich proboszczów i biskupów o to ważne Nabożeństwo o które prosi Rafał Piech na 6/7 października , bo to jest Prawda, że  „Jedna godzina  rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi” a Bóg czyni Cuda i uratuje waszą Ojczyznę Polskę, bo Bóg nie chce wojny i cierpień ludzkich.  Błogosławię waszą Polskę – katolików i patriotów z waszymi rodzinami i nie poddawajcie się, a o Pokój, Prawdę i Królowanie Boga Jezusa Chrystusa Zbawiciela i Najlepszego Przyjaciela Walczcie Modlitwami i Miłosiernymi Czynami. Męczennik Kapłan Święty Ojciec Pio”.
                                                   —————————–———-
                       Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 23.09.23 r.
 
                                                  Ojciec Pio cytaty: 27 cytatów i aforyzmów Ojca Pio
Litania do św. Ojca Pio
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Ojcze Pio,
Wierny natchnieniom Ducha Świętego,
Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa,
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu,
W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela,
Cieszący się nadprzyrodzonymi darami,
Ozdobo zakonu franciszkańskiego,
Niosący światu dobro i pokój,
Wybrane naczynie świętości i łaski,
Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,
Postrachu duchów piekielnych,
Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego,
Nauczający bardziej przykładem niż słowem,
Wzorze miłości Boga i bliźniego,
Spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
Opiekunie cierpiących,
Pociecho nieszczęśliwych,
Znoszący upokorzenia z cierpliwością,
Mężny wśród przeciwności,
Wzorze franciszkańskiego ubóstwa,
Wzorze czystości kapłańskiej,
Mężu doskonałego posłuszeństwa,
Miłośniku życia ukrytego,
Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,
Możny nasz orędowniku u Boga.
K. Módl się za nami święty Ojcze Pio.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że św. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

************************************************************************************

Telewizja Chrystusa Króla

Rozmowa z Przewodniczącym Partii POLSKA JEST JEDNA
Rafałem Piechem „Wspólnie pokonamy zło”
https://www.youtube.com/watch?v=s6wdMlzrJcQ
Chrystus Król Polski i świata całego – Świebodziński hymn
https://www.youtube.com/watch?v=7zfpvL1MoUI&t=1s