Bóg, rodzina, Ojczyzna zawierzona Mateńce Królowej i P Jezusowi Królowi z ufnością przez R Piecha ❤️ P J J
film „Rafał Piech. Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu” w YouTube