Zapraszamy na międzynarodową Konferencję o rodzinie

Ordo Iuris

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ
KONFERENCJĘ O RODZINIE

Instytut Ordo Iuris ma zaszczyt zaprosić

na międzynarodową Konferencję naukową „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej – dodatek czy podstawa skutecznej recepty na kryzys demograficzny”, która odbędzie się 30 września 2023 roku o godz. 9:00 w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Tadeusza Czackiego 3/5 w Warszawie.

Podczas Konferencji akademicy i przedstawiciele wiodących think-tanków zajmujących się kulturą i polityką prorodzinną podejmą wielowymiarową refleksję nad przyczynami kryzysu demograficznego w Polsce i innych państwach cywilizacji zachodniej.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 23 września 2023 roku, poprzez formularz zgłoszeniowy: kultura-demografia.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
ZESPÓŁ INSTYTUTU ORDO IURIS


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Wspieram działania Ordo Iuris


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl