Czas pojednania Polaków – Prezydent II RP Jan Zbigniew Potocki
PAN BÓG JEZUS CHRYSTUS I MARYJA KRÓLOWA POLSKI POLAKÓW PROSZĄ I UPOMINAJĄ ABYŚMY SIĘ POJEDNALI – BOŻYCH SŁÓW NIE IGNOROWALI A TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ UWIELBIALI I O
ŁASKI OCALENIA POLSKI UPRASZALI. TYLKO BÓG JEST NASZYM PRZYJACIELEM I ZBAWICIELEM.
RZĄD PiSu ŁĄCZNIE Z BISKUPAMI RZĄDZĄCYMI EPISKOPATEM BYLI I BĘDĄ POLAKÓW KATEM, BO JUŻ PRZEKUPILI EPISKOPAT, ABY NAMAWIAŁ POLAKÓW DO GŁOSOWANIA KOLEJNY RAZ NA NICH. 
GDYBY CHCIELI BYĆ UCZCIWI, TO POLACY SAMI BY ICH ROZPOZNALI Z DOBREJ STRONY I WIZJI.
Tak postępowali Żydzi – przekupywali Naród Żydowski i co chcieli to niszczyli nawet Jezusa zabili,
a swojemu Narodowi żydowskiemu i sobie za okrutne grzechy bramy piekła otworzyli. Dziwne jest bardzo dla nas katolików, że hierarchowie sprzedali swoje dusze, bo już kolejny raz wydali wyroki na Polaków przez namawianie brania szczepionek przeciw sprowadzonych przez Rząd PiSu wirusów. Sami powinni pytać o wszystko swego Przełożonego Boga Wszechmogącego żyjącego.”Któż jak Bóg” a oni bogami przebierańcami się porobili i wydają decyzje przeciwne Woli Bożej w każdej chwili.
Czas pojednania Polaków – Prezydent II RP Jan Zbigniew Potocki
https://www.youtube.com/watch?v=mlB3QMtKT6A&t=45s