UWIELBIAJMY TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MARYJĘ NIEPOKALANIE POCZĘTĄ KRÓLOWĘ POLSKI.

 
     Uroczystość Najświętszej Maryi Panny została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości 
     po pierwszej  wojnie światowej i obchodzone jest od 1923 roku, czyli 100 lat, a zatwierdził papież Benedykt XV w 1920 r.
                 MARYJO KRÓLOWO POLSKI – TYŚ WIELKĄ CHLUBĄ NASZEGO NARODU.
 
                            ORĘDZIE MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI – 3.05.2023 r.
                                      Apokalipsa Jezusa Chrystusa Króla Polski i świata - Książka religijna - Ceny i opinie - Ceneo.pl
        NAJDOSTOJNIEJSZA KRÓLOWO POLSKI I ŚWIATA CAŁEGO MARYJO ZAWSZE DZIEWICO, KTÓRA PORODZIŁAŚ JEZUSA                                  CHRYSTUSA, PANA NASZEGO, ZBAWICIELA WSZYSTKICH LUDZI – WYPRASZAJ NAM POKÓJ I ZBAWIENIE – AMEN.
 
Maryjo nasza ukochana Królowo Polski – nasz Naród jest wierny Panu Bogu i Tobie Królowej Polski i bardzo prosi 
       o Cud ocalenia Ojczyzny przed wrogami i wojnami do której nas wpycha Rząd z akceptacją Episkopatu. 
                                           MARYJA KRÓLOWA POLSKI – 03.05.23 r.
„Już od dawna wiecie, że Naród Polski jest Bogu Wszechmogącemu i Mnie Królowej waszej oddany.
Jak zawsze macie mnóstwo wrogów zazdrosnych wam w miłości do Boga Jezusa przeszkadzających Bardzo jest Nam przykro o tym mówić, ale najbardziej winni w Episkopacie „oligarchowie”, bo są obojętni na całej Trójcy Przenajświętszej prośby, a do Mnie mają tylko wymagania bez Mojego wypowiadania. Ja żyję, wszystko widzę i za każde „zło” w Polsce rządzących Episkopatem winię.
Oni nawet Nami rządzą, lecz My ich nie słuchamy, bo ta wyjątkowa każda osoba do Nas nie podobna.
Każdy wie, że My żyjemy, wszystko widzimy i słyszymy, a Pokoju i Szacunku bardzo pragniemy.
Nie możemy doprosić się ich rządzących Episkopatem, aby Nas pytali, a do wypełnienia ich próśb wymagają. To jest bardzo przykre dla Boga Wszechmogącego w Trójcy Przenajświętszej Jedynego 
i dla Królowej waszej, że nadal rządzą wami Polakami dranie demoniczni z „rogami”. 
  Aby zapanował POKÓJ w Polsce i na świecie WYMAGAM POSŁUSZEŃSTWA BOGU TRÓJJEDYNEMU od którego zależy wszystko i o tym wiecie, lecz Naród Żydowski panujący w Polsce nigdy nie był posłuszny Bogu Wszechmogącemu i tak jest cały czas, a nad światem wisi decyzja pachołków całego piekła, aby rozpoczęto wojnę, bo lucyfer dąży do nieszczęść, kataklizmów i zgonów ludzi – a tylko Jezus Chrystus KRÓL POLSKI decyzję wojny usunie i Pokój wszędzie zapanuje. Nie umiem zrozumieć dlaczego tak bardzo hierarchom rządzących Episkopatem zależy na tragediach ludzkości. Także nie mogę zrozumieć dlaczego Naród Żydowski wybiera nieszczęścia, niewolę, trwogę i okrutne troski. Bóg jest Miłością a całe piekło Złością. Nigdy nie zrozumiem, że ludzie wybierają tortury w piekle i walczą z Bogiem zaciekle.
   Ja Jestem KRÓLOWĄ POLSKI i Jestem smutna że osoby duchowne nie chcą z Nami współpracować i nie chcą nikogo miłować – bo TYLKO MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻY, a wtedy nie potrzebujecie żadnych oręży.
Nie będę więcej mówiła bo każdy człowiek wie co jest DOBRO a co ZŁO, a Nam jest przykro patrzeć na Rząd i Episkopat polskojęzyczny, że wprowadzają samo ZŁO i Polska, ale i cały świat spadną na samo DNO. 
TYLKO BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI JEST JEDYNĄ NADZIEJĄ NA POKÓJ I ZGODĘ MIĘDZY LUDŹMI I NARODAMI A WTEDY BÓG BĘDZIE RZĄDZIŁ ŚWIATEM RAZEM Z WAMI PRZYJACIELAMI.
PROSZĘ WAS UFAJCIE BOGU WSZECHMOGĄCEMU KTÓRY STWORZYŁ TEN PIĘKNY, BOGATY ŚWIAT 
I PRAGNIE ZAPEWNIĆ LUDZIOM PIĘKNĄ OBFITĄ W ŁASKI BOŻE PRZYSZŁOŚĆ I ŻYĆ Z WAMI JAK  BRAT.  Maryja Matka – Wspomożycielka Wasza i Królowa Polski – Pragnie Waszej Wolności”.
                                                ———————————————–           
           Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i Maryją Królową Polski – 5.05.23 r. 
                                                             MÓDLMY SIĘ –
Za Kościół Święty w Polsce, by w oparciu o Pismo Św. i Tradycję odnawiał się wewnętrzne i oczyszczał.
– Za rządzących naszą Ojczyzną, by dbali o materialny, duchowy i moralny rozwój powierzonych sobie obywateli. 
– Za młodzież, aby rozwijała się harmonijnie i według Woli Bożej otoczona szacunkiem i miłością bliskich.         
 
Ks. Marek Bąk. Matka Boża Królowa, ostoja bezpieczeństwa
https://www.youtube.com/watch?v=tOYC5Szc1Uw&t=12s
 
Żydówka dzwoni do Radia Maryja
https://www.youtube.com/watch?v=bxLWTu3L9G0
 
PREMIERA ROKU | Film „UKRYTY SKARB KOŚCIOŁA” | Ostatni ratunek w czasach zamętu.
https://www.youtube.com/watch?v=6fLqshrM0EY
 
                                             Jestem, Pamiętam, Czuwam - YouTube
                              Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów.
Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.
Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy.
Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny.
Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych – a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu – zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni.
Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy.
Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.