PAPIEŻ BENEDYKT 16 wyjawia tajemnice zza grobu…- Objawienie kolumbijskiej siostrze…
MASONERIA WATYKAŃSKA USUNĘŁA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI, KTÓREGO OBWINILI SWOIMI WYMYŚLONYMI POWODAMI A WYBRALI MASONI W SUTANNACH BERGOLIO NAZYWAJĄC GO PAPIEŻEM FRANCISZKIEM SŁUGĄ LUCYFERYCZNEJ MASONERII A NIE BOGU OJCU STWORZYCIELOWI ŚWIATA KTÓREGO ON I JEGO BOGOWIE PACHOŁKI LUCYFERA MASONI LEKCEWAŻĄ I OBRAŻAJĄ. FRANCISZEK JEST TYLKO WYKONAWCĄ PODPISUJĄCYM ROZKAZY MASONÓW DIABELSKICH. PAPIEŻ PAWEŁ VI TEŻ PRZEZ MASONÓW ZOSTAŁ NAJPIERW  ZNIEWOLONY I ZAMKNIĘTY W PIWNICY A POTEM GO OTRULI A UDEKOROWALI I DOKŁADNIE UCHARAKTERYZOWALI AKTORA NA PAPIEŻĄ PAWŁA VI, TYLKO PIEPRZYK NA POLICZKU ZOSTAŁ. TEN FAŁSZYWY PAWEŁ VI DOKŁADNIE PODPISYWAŁ WSZYSTKO CO MASONERIA CHCIAŁA. OBECNIE PAPIEŻ FRANCISZEK TO SAMO ROBI – LEKCEWAŻY I OBRAŻA PANA BOGA BO JEGO BÓG TO MASON.  
 
PAPIEŻ BENEDYKT 16 wyjawia tajemnice zza grobu…- Objawienie kolumbijskiej siostrze…
https://www.youtube.com/watch?v=klBUuWHselM


Zniewaga świeckich: Franciszek znosi „Synod Biskupów”
26 kwietnia Franciszek wprowadził zmiany w swojej Konstytucji ApostolskiejEpiscopalis Communio (EC), żeby „przyzwolić” na udział osób świeckich i kobiet w zbliżającym się synodzie znanym niegdyś jako „Synod Biskupów”.
https://gloria.tv/post/4LndMbsL4TTpC8wocvriYaDzq