This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.
Rosja. 39 pytań wściekłych patriotów do władz i strażników (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8819:rosja-39-pytan-wscieklych-patriotow-do-wladz-i-straznikow&catid=10:politics

Dobrze, że Rosjanie budzą się, dawno już pisaliśmy o żydowskiej ustawce z ZSRR, czy teraz Rosji.
PRL padło, bo tak, celowo sprawami sterowało KGB, a KGB otrzymywało instrukcje od żydów w USA lub City w Londynie.
Aktualnie sprawy najnowsze zostały wyłożone w art. „Lachy pomogą Putinowi, ale tylko w Chrystusie”. (link poniżej)
Lachy pomogą, ale skoro Putin nie przyjął tamtych warunków wtedy, to są nowe, bo świat się zmienia:

– Jeśli Putin chce naszej pomocy, to musi nam obiecać, że w ramach zapłaty — między innymi — powiesi naszych zdrajców na murach Kremla.

Red. Gazeta Warszawska

+
39 pytań wściekłych patriotów do władz i strażników
KLUB GNIEWNYCH PATRIOTÓW #KRP | Igor Iwanowicz Striełkow24 kwietnia 2023 r
Lista 39 pytań do władz i propagandzistów- „protektorów”. Powstać mogą potencjalne, bezpośrednie i szczere odpowiedzi na wszystkie te pytania
wraz z wynikającymi z nich wnioskami organizacyjnymi.
I. Pytania „historyczne”:
1) W 2014 roku potęga Ukrochunty wisiała na włosku i całej Nowej Rosji, a więc na Krym, z identyczną różnicą na Rosję. Ale Kreml
zainstalował wysłania sił do Donbasu, a następnie jako pierwszy na świecie uznał prawomocność wyboru Poroszenki. W ośmioletnim „mińskiego
przeciągania” określa się tzw. Ukraińcy stworzyli gotową do walki armię, stłumili ruch protestacyjny, wyprali mózgi znacznej części
ludności i do 2022 roku byliby w stanie stawić opór rosyjskim siłom zbrojnym na polu bitwy. Kim Sartujesz? Kto poniósł lub powinien ponieść
karę za ten kretynizm i/lub bezpośredni sabotaż?
2) Dlaczego na czele Ludowych Republiki Donbasu (a teraz są), którzy zdyskredytowali idee rosyjskiej Wiosny samym faktem swojej obecności u
władzy, stawiali jawnych oszustów i oszustów? Jak iw jaki sposób najsłynniejsi i najbardziej autorytatywni bohaterowie 2014 roku z dowódców
milicji poddanym wyeliminowanym? Kto poniesie lub poniesie odpowiedzialność za to, że zamiast „gabloty rosyjskiego świata” w LDNR przez 8 lat
była „miska”, w której ludzie żyli gorzej niż w rosyjskiej i aktywnej niż na „Ukra in czyli”?

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8819:rosja-39-pytan-wscieklych-patriotow-do-wladz-i-straznikow&catid=10:politics

TRIDUUM PRZECIWKO DEMONSTRACJI [manifestacji] SATANISTÓW – Boston, 28-30 kwietnia 2023 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8818:triduum-przeciwko-demonstracji-manifestacji-satanistow&catid=9:pugnae

Drodzy Przyjaciele, Prezes Stowarzyszenia Egzorcystów, ksiądz Francesco Bamonte, przetłumaczył i przesłał mocny i dramatyczny APEL, który
chcemy uczynić naszym własnym poprzez specjalne Triduum. Tymczasem przeczytajmy informację prasową, pogrubienie jest nasze:
Drodzy Współbracia Egzorcyści i Wy wszyscy Pomocnicy,
W załączeniu bardzo ważna wiadomość od naszego koordynatora dla krajów anglojęzycznych, księdza Roberta-Joela Cruza, dotycząca
nadchodzącego, pierwszego w historii publicznego zgromadzenia szatańskiego, które odbędzie się w Bostonie w dniach 28-30 kwietnia 2023 r.

Podajemy również oryginalny tekst w języku angielskim listu prałata Marka O’Connela, biskupa pomocniczego archidiecezji bostońskiej, zleconego
przez kardynała Seana O’Malleya w celu udzielenia odpowiedzi wiernym zaniepokojonym tym dramatycznym wydarzeniem.
Jak widać z tego faktu, doszliśmy do punktu, w którym satanizm jest otwarcie demaskowany, a to wskazuje na powagę obecnej godziny. Naszą
odpowiedź wzmacniamy we wzajemnej komunii poprzez codzienne odprawianie Mszy św., modlitwę do Matki Bożej poprzez różaniec święty, modlitwę
do św. w Dodatku do rytuału egzorcyzmów (Modlitwy i egzorcyzmy w szczególnych okolicznościach).

Módlmy się również, aby ci nasi bracia i siostry, którzy wpadli w pułapkę wroga ludzkości, znając prawdziwą tożsamość tego, za którym
podążają w tej chwili, otworzyli swoje serca na nieskończoną miłość, która wypływa z Serca Chrystusa i wyrzeknij się szatana, wszystkich
jego dzieł i wszystkich jego pokus.
Niech Bóg błogosławi każdego z was i niech Niepokalana Dziewica i Święty Michał mają was pod swoją opieką.
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów
Ojciec Francesco Bamonte, icms

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8818:triduum-przeciwko-demonstracji-manifestacji-satanistow&catid=9:pugnae

Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8817:deklaracja-organizacji-narodow-zjednoczonych-o-prawach-ludnosci-rdzennej&catid=10:politics

Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych
o Prawach Ludności Rdzennej
Uchwała przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
[bez odniesienia do Komitetu Głównego (A/61/L.67 i Dopisek 1)]61/295. Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej
Zgromadzenie Ogólne,wiedząc o zaleceniu Rady Praw Człowieka zawartym w jej uchwale 1/2 z dn. 29 czerwca 2006 r.[1], w której Rada przyjęła tekst DeklaracjiOrganizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej,
przypominając swoją uchwałę 62/178 z dn. 20 grudnia 2006 r., w której zdecydowało się odroczyć rozważania nad Deklaracją i podjęcie kroków
z nią związanych, aby uzyskać czas na dalsze narady w tej sprawie, jak również zdecydowało się zakończyć rozważania przed końcem sesji
sześćdziesiątej pierwszej Zgromadzenia Ogólnego,
przyjmuje Deklarację Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej, zawartą w aneksie do niniejszej uchwały.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8817:deklaracja-organizacji-narodow-zjednoczonych-o-prawach-ludnosci-rdzennej&catid=10:politics

Środa II tygodnia po Wielkanocy, UROCZYSTOŚĆ OPIEKI ŚW. JÓZEFA (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8816:sroda-ii-tygodnia-po-wielkanocy&catid=11:sancta-ecclesia )

Rozmyślanie.
UROCZYSTOŚĆ OPIEKI ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
I. Urząd opieki Św. Józefa posiada głębokie uzasadnienie.
II. Troskliwość, z jaką Św. Józef pełni swój urząd.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8816:sroda-ii-tygodnia-po-wielkanocy&catid=11:sancta-ecclesia

26 kwietnia 2023 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PATRONA KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8815:26-kwietnia-2023-r-uroczystosc-sw-jozefa-oblubienca-najswietszej-maryi-panny-patrona-kosciola-powszechnego&catid=11:sancta-ecclesia

26 kwietnia 2023 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PATRONA KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
PODWÓJNE ŚWIĘTO I KLASY
Czytelnik pyta: „Dlaczego w pół-nowym porządku łacińskim z 1962 r. brakuje święta św. Józefa,
podczas gdy tradycyjni katolicy, którzy przestrzegają nieskażonego mszału z 1950 r., obchodzą dwa święta?”

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8815:26-kwietnia-2023-r-uroczystosc-sw-jozefa-oblubienca-najswietszej-maryi-panny-patrona-kosciola-powszechnego&catid=11:sancta-ecclesia

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )