UKRAIŃSKI ODWET ZA ZBOŻE, 50 MILIARDÓW ODDANYCH ZA DARMO I USTAWA O RUSKICH AGENTACH
KIEDY POLACY ZROZUMIEJĄ, ŻE DLA NAS POLAKÓW TYLKO NASZA OJCZYZNA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA, BO POLITYCY PANUJĄCY W INNYCH KRAJACH BARDZO DBAJĄ O SWOJE OJCZYZNY I TAK POWINNO BYĆ W POLSCE. NO, ALE CÓŻ W POLSCE I POLSKĄ OD DZIESIĄTEK LAT RZĄDZĄ OBCOKRAJOWCY – IZRAELICI ŚMIAŁO I ODWAŻNIE ZA POZWOLENIEM MILCZĄCEGO EPISKOPATU. CZY HIERARCHOWIE TEŻ SĄ IZRAELITAMI, BO NA WSZYSTKIE HANIEBNE CZYNY I ATAKI POLITYKÓW PRZECIW POLSCE CHĘTNIE SIĘ ZGADZAJĄ, BO NIE ZAPRZECZAJĄ. TAKŻE BOGA ZBAWICIELA KRÓLEM POLSKI NIE UZNAJĄ, BO IZRAELICI NIENAWIDZĄ BOGA OJCA, BOGA JEZUSA CHRYSTUSA I BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO GDYŻ NIE CHCĄ UCZCIĆ SZCZEGÓLNYMI NABOŻEŃSTWAMI 
I UŚWIĘCIĆ W ROKU SPECJALNYMI DNIAMI. HERARCHOWIE SAMI RZĄDZĄ KOŚCIOŁEM KATOLICKIM 
I ZMIENIAJĄ MODLITWY A Z MĘKI I ŚMIERCI NA KRZYŻU JEZUSA CHRYSTUSA W MSZY ŚW. UCZTĘ  UCZYNILI. MY KATOLICY POLSCY BARDZO PROSIMY HIERARCHÓW, ABY BOGA NIE HAŃBILI I SIĘ RACZEJ NAWRÓCiLI, NA BOŻE DROGI POWRÓCILI I CHCIELI BYĆ BOGU ZBAWICIELOWI JEZUSOWI POSŁUSZNYMI. PROSIMY ABY O POLSKĘ WALCZYLI, BO CHLEB POLSKI JEDZĄ I W PAŁACACH WYGODNIE SIEDZĄ. GDY BĘDZIE WOJNA Z WINY NIEPOSŁUSZEŃSTWA EPISKOPATU, TO WSZYSCY ZGINĄ, NIE BĘDZIE ZWYCIĘZCÓW. NASTĄPI SĄD SPRAWIEDLIWY, BÓG OJCIEC WSZYSTKO OCZYŚCI.

 

UKRAIŃSKI ODWET ZA ZBOŻE, 50 MILIARDÓW ODDANYCH ZA DARMO I USTAWA  O RUSKICH AGENTACH
https://www.youtube.com/watch?v=qa_3gVTHaXw
Polski rząd walczy o interesy ukraińskich oligarchów (naszym kosztem)
https://www.youtube.com/watch?v=B4QPQlHIOo4
Stanisław Michalkiewicz i Leszek Szymowski. Afera FOZZ – zmowa milczenia
https://www.youtube.com/watch?v=-ze9-S4NhPI
Polska prowadzi wojnę (przedwyborczą) na wszystkich frontach !!!!@#!
https://www.youtube.com/watch?v=3BoyyaitnSk

TO NIE JEST POLSKI RZAD A POLSKOJĘZYCZNY – WROGI NARODOWI POLSKIEMU, BO WIDAĆ JAK NISZCZY POLSKĘ I POLAKÓW SZCZEPIONKAMI, ROBAKAMI, RÓŻNYMI TRUCIZNAMI A TAKŻE HANIEBNYMI NISZCZĄCYMI DECYZJAKI I ROZKAZAMI. PREZ.A.DUDA JUŻ DAWNO ZMIENIŁ NAZWĘ NASZEJ OJCZYZNY Z AKCEPTACJĄ EPISKOPATU NA FAŁSZYWY „POLIN” A OBECNIE MA DRUGĄ NAZWĘ „UKRAINOPOL” – NAWET UKRAINA MA PIERWSZEŃSTWO W RZĄDZENIU POLSKĄ. A.DUDA NAWET BEZCZELNIE ODEBRAŁ MARYI KRÓLOWEJ POLSKI ZWYCIĘSTWO 15.08.1920 R. A PRZYZNAŁ  – ŻYDOWI SELMANOWI – PIŁSUDSKIEMU OBCOKRAJOWCOWI, KTÓRY UCIEKŁ DO KOCHANKI A WRÓCIŁ, GDY MARYJA ROSJAN WYGONIŁA. COŻ ZA NIEUCZCIWY CZŁOWIEK I BOGA SIĘ NIE BOI BO TYLKO UDAJE KATOLIKA A KS.T.RYDZYK MU POMAGA BO NA WSZYSTKIE JEGO CZYNY SIĘ ZGADZA