JEST TO CZAS NA TO, ŻEBYŚCIE ZATROSZCZYLI SIĘ O WIARĘ, 
BYLI WIERNI I ZASMAKOWALI MEGO MIŁOSIERDZIA.
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Luz de Maria, 16.04.2023.

Orędzie Pana Jezusa

Umiłowane dzieci Moje:

W TYM WIELKIM DNIU, W KTÓRYM JEST OBCHODZONE ŚWIĘTO MOJEGO MIŁOSIERDZIA, WZYWAM WAS DO ROZWAŻENIA TEGO WEZWANIA.

Moje dzieci wpadają w skrajności, kiedy mówię wam o Moim Miłosierdziu i o Mojej Sprawiedliwości, sądząc, że jestem [takim] Bogiem, który wszystko przebacza, albo który na wszystko pozwala, i choć [lub: przez to, że?] jest Bogiem, to zawsze musi być słaby i zmienny [dosł. przejściowy]. Ja jestem Sprawiedliwością, ale nie jestem niesprawiedliwy, a tym bardziej nie jestem tak surowy, by nie pochylać się nad problemami tych Moich.

Moje Miłosierdzie wszystko przezwycięża, o ile człowiek pragnie [Mojego] przebaczenia ze wszystkich sił i czyni mocne postanowienie poprawy. Kiedy Moje dzieci pragną ze wszystkich sił, z całego serca, z całego umysłu, ze wszystkich swych myśli Mojego przebaczenia, [to wówczas] Ja oferuję im Moje Nieskończone Miłosierdzie i wszystkie Me dobra wylewają się na Moje stworzenia ludzkie za pośrednictwem Moich Promieni [Miłosierdzia].

TO, ŻE JESTEM MIŁOSIERNY NIE [SPRAWIA, ŻE] JESTEM MAŁYM BOGIEM, ALE JESTEM BOGIEM NIESKOŃCZENIE POTĘŻNYM, NAJWYŻSZYM, WSZECHMOCNYM I WSZECHWIEDZĄCYM.

To, co jest niepokonalne dla człowieka, pokonuje Moje Miłosierdzie…
To, co dla człowieka jest niepojmowalne, dla Mnie przekracza ludzkie myślenie, i przebaczam na Mój sposób…

Każdy Mój czyn pochodzi z Mej Miłości, z Mojej Sprawiedliwości i z Mojego Miłosierdzia (por. Ps 145, 17). Człowiek zazwyczaj osądza Mnie ludzkim osądem, który spogląda za siebie [?] według swojej wygody.

Umiłowani Moi, Moja Sprawiedliwość jest Miłosierna; stąd ten, kto nie jest miłosierny, gubi się we mgle podejrzeń i intryg.

Wzywam was do modlitwy, do życia przy Mnie, i wzywam was do bycia ludźmi odnowionymi w Mojej Miłości. Pragnę, ażebyście byli przemienieni, po to, abym [mógł] obdarować was Moimi Darami i Mymi Cnotami.

Dzieci, może przechodzicie każdego dnia tą samą drogą, i widzieliście tego samego żebraka siedzącego na skraju drogi: zgłodniałego, zziębniętego, spragnionego, i nic mu nie daliście. Każdego dnia zdążacie drogą z tymi samymi osobami, a jeżeli Ja was zapytam: „jakie potrzeby mają te osoby, razem z którymi zdążacie drogą?”, to nie wiecie tego.

Człowiek żyje z tego, co widzi, z tego, co powierzchowne, i nie zanurza się w głąb brata [będącego] w potrzebie [wynikającej] z braku, który nie zawsze jest [brakiem] pieniędzy, lecz może to być brak formacji chrześcijańskiej lub braku wiedzy na temat Pisma Świętego.

Dzieci:

Tyle godzin spędzacie przed komputerem, przed telewizorem, a wciąż trwacie w niewiedzy na temat tego, co nadciąga na ludzkość!

Jakże opłakuję to pełne obojętności zachowanie Moich dzieci względem Proroctw, które wam posłałem!

Wiecie, że obowiązkiem każdego z was jest modlić się za każdego z waszych braci, posługując sobie nawzajem.

Moja Matka i św. Michał Archanioł z Bożej woli dali wam ostrzeżenia, po to, żebyście się przygotowali i nie zatracili.

ZNAJDUJECIE SIĘ [OBECNIE] W CZASIE POMNAŻANIA WIARY I PRZYLGNIĘCIA DO MOJEGO BOSKIEGO MIŁOSIERDZIA.

Umiłowane dzieci:

Jaka jest wasza wiara?
Jak się ma wasza wiara?
Gdzie jest wasza wiara?
Tak wiele z Mych dzieci Mnie zaniedbuje, porzucając Mnie!

JEST TO CZAS NA TO, ŻEBYŚCIE ZATROSZCZYLI SIĘ O WIARĘ, BYLI WIERNI I ZASMAKOWALI MEGO MIŁOSIERDZIA.

Błogosławię was, dzieci Moje. Kocham was. Przyjdźcie do Mego Miłosierdzia. Wasz Jezus

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Zapraszam was do rozważenia następujących orędzi:

Dzieci, każde z was musi iść naprzód ze świadomością nieustannych błogosławieństw, które otrzymujecie z Domu Ojcowskiego [Nieba], świadomi Bożego Miłosierdzia, które bez ustanku zstępuje [dosł. zlatuje] z Nieba na Ziemię, ażeby wszyscy ludzie mieli to wielkie błogosławieństwo posiadania w swoim zasięgu wszelkich pomocy, których potrzebujecie, aby przezwyciężyć próby i ciosy każdego dnia            z duchowym zdrowiem. – NMP, 27.06.2009

Wzywam was do tego, by nie ustawać w dawaniu świadectwa o Bożej Miłości, która w was zamieszkuje. Ufajcie Bogu, Jego Miłosierdziu, a ujrzycie Jego Chwałę. To jest czas zginania kolan; módlcie się, módlcie się niestrudzenie, aby Mój Syn dał wam Wielkie Ostrzeżenie. Przygotujcie się na ten wielki dzień Miłosierdzia, przygotujcie się, gdyż Zły będzie zastawiał pułapki na tych letnich, którzy nie umacniają się [dosł. nie trwają umocnieni]. – NMP, 15.10.2009

Religia [katolicka] się zachwieje. Grzech, wniknąwszy do Mego Kościoła, wywoła spustoszenie spowodowane głupotą tych, którzy nie są posłuszni, nie poznali Mnie i Mnie odrzucili. Mój Dom będzie traktowany z brakiem szacunku, wówczas, gdy pomylicie Moje Miłosierdzie ze zmianą Bożego Prawa, aby dostosować je do ciągłych zniewag pokolenia pozbawionego litości. – Nasz Pan Jezus Chrystus, 24.01.2016

—————————–——————————————-

 

 

film „POSPIESZALSKI. Apostaci chcą nam odebrać Polskę?” w YouTube