Abp Gądecki i Galbas oraz setki innych kapłanów są poza Kościołem.
 
ANATEMA – KLĄTWA, WYŁĄCZENIE ZE SPOŁECZNOŚCI

HIERARCHOWIE W EPISKOPACIE RZĄDZĄCY RELIGIĄ KATOLICKĄ POSTĘPUJĄ JAK NIE GDYŻ ŻYDZI A MOŻE I DZISIAJ. ŻYDZI CIĄGLE OD BOGA OJCA POTRZEBOWALI POMOCY I CIĄGLE ZDRADZALI SWEGO PRZYJACIELA. WYMYŚLALI SOBIE INNYCH BOGÓW I ZAŁOŻYLI INNĄ RELIGIĘ – WYMYŚLILI 163 REGUŁ – PRZEPISÓW A ODRZUCILI BOGA OJCA ŁATWYCH I ZROZUMIAŁYCH – „10 PRZYKAZAŃ”. ISLAMIŚCI I INNI TAK SAMO POSTĄPILI A MY KATOLICY DO NIKOGO SIĘ NIE WTRĄCAMY I PROSIMY O TO SAMO. NIECH KAŻDY PILNUJE SWOICH ZASAD I OBYCZAJÓI SZANUJCIE NASZEGO BOGA KATOLICKIEGO. 

My katolicy bardzo chcemy, aby każdy mógł sam decydować i prosimy, aby nikt nas nie krytykował ani mordował, bo katolicy nigdy nie zabijają za inne wierzenia, gdyż szanujemy Pana Boga decyzje, bo dał wszystkim wolną Wolę. Hierarchowie wpuszczają do naszych Kościołów Żydów i Islamistów ale bardzo prosimy, aby nie narzucali nam swoich obyczajów. Jeśli hierarchowie w Episkopacie chcą być wierni także innym bogom, to my im nie przeszkadzamy, lecz muszą wybrać i nie rządzić katolikami. Bóg Ojciec wyznaczył 7 dni tygodnia – pierwszy poniedziałek a siódmego w niedzielę odpoczywamy i dziękujemy Panu Bogu w Kościele Mszami Świętymi i Modlitwami. Natomiast Hierarchowie oficjalnie mieszają,
kłamią i po żydowsku zmieniają. Ten zwyczaj w Synagogach stosujcie, katolików nie oszukujcie i nie przeszkadzajcie nam wielbić naszego Boga Wszechmogącego w Trójcy Przenajświętszej Jedynego. Msza Święta jest Ofiarą Boga Zbawiciela Jezusa Chrystusa podczas której Bóg okrutnie storturowany UMIERA w męczarniach a Hierarchowie od lat Jezusa obrażają i Mękę UCZTĄ nazywają. Czy z was ktoś chciałby na Krzyżu za świat umierać a wy mielibyście powód śmierć UCZTĄ nazywać? Kobiet nie było podczas Ostatniej Wieczerzy na sali z Apostołami i dlatego przy Ołtarzu nie powinno być żadnej kobiety. Dlaczego nie pyta żyjącego Jezusa Chrystusa? Dlaczego Boga Ojca i Boga Ducha Św nie wywyższają, lekceważą a Świąt i Modlitw do Nich nie uznają? Dlaczego przyjęli chętnie i bez uwag Obraz Jezusa Miłosiernego a w pasie węża grubego wyraźnie namalowanego.TO JAKIEJ WIARY SĄ HIERARCHOWIE W EPISKOPACIE?
 
Chodź nie było Pana Boga zezwolenia to ulegli demonicznemu zniewoleniu i stanęli świeccy Szafarze 
aby Pana Boga znieważać. 

Abp Gądecki i Galbas oraz setki innych kapłanów są poza Kościołem

https://gloria.tv/post/Eo7qzYRiaoDn2BbWKRu3eyyZp

 

BÓG JEZUS JEST TYLKO W DŁONIACH KAPŁANA. W INNYCH TYLKO SYMBOL, KTÓRY NIE ZBAWIA.