Orędzie Pana Jezusa przekazane Ojcu Łukaszowi dnia 24.03.2023
Drogi Mój synu.
Tak wiele osób pyta Mnie skąd obecnie jest tak dużo zachorowań na różne wirusy, m.in. na tradycyjną grypę?
Wszystkie wirusowe zachorowania spowodowane są tym, że nad Polską zostały rozpylone chemikalia, które mają na celu skazić powietrze, wodę i wszystkie rolne zasiewy, a przede wszystkim osłabić ludzkie ciało, co 
w przypadku osób mniej odpornych i osób starszych może skutkować przejściem z tego świata do wieczności.
Tego typu działa są już prowadzone w różnych częściach świata. Dlatego proszę Moich wiernych, módlcie się gorliwie i jak najczęściej Adorujcie Moje Święte Ciało w intencji nawrócenia osób, które tym działaniem zarządzają i kierują. Błogosławię wszystkich, za których modlisz się Mój synu oraz tych, którzy tego błogosławieństwa pragną. Jezus +++
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst