TO WŁADZA POLITYCZNA PAŃSTWOWA NISZCZY WSZYSTKO CO POLSKĘ STANOWI, WIĘC NIE SĄ POLAKAMI A OBCOKRAJOWCAMI I DO NASZEJ OJCZYZNY SIŁĄ I PODSTĘPEM SIĘ WDARLI,
A WIEDZĄ, ŻE ZAWSZE KŁAMSTWO SIĘ WYDA BO KOMBINOWANIE I KRADZIEŻ TO OHYDA. MK.  
PiS niszczy polską branżę transportową! Interwencja posłów Konfederacji!

 

Szanowni Państwo,

PiS niszczy polską branżę transportową! Poświęcają interes Polaków na rzecz… białoruskich przewoźników! Posłowie Konfederacji z interwencją w GITD!

W dniu dzisiejszym poseł Robert Winnicki w trybie interwencji poselskiej wezwał Głównego Inspektora Transportu Drogowego do udzielenia odpowiedzi na kilkanaście szczegółowych pytań dotyczących kontroli firm transportowych z zagranicznym kapitałem – pod kątem weryfikacji norm i obowiązków, których wymaga się od firm transportowych z polskim kapitałem.

Firmy transportowe z Białorusi i Rosji znalazły sposób na obejście zachodnich sankcji. Zakładają firmy w Polsce, które są powiązane z firmami białoruskimi osobowo lub kapitałowo. Pomimo sankcji przewożą towary z obszaru Unii Europejskiej na Białoruś, jednocześnie dyktując dumpingowe ceny przewozy na trasie do granicy z Białorusią! W ten sposób eliminują konkurencję i unikają opodatkowania.

Z kolei białoruskie służby uniemożliwiają zakładanie firm z polskim kapitałem na Białorusi. Krótko mówiąc, po raz kolejny polscy przedsiębiorcy stają w obliczu nieuczciwej konkurencji – podobnie jak polscy rolnicy w sytuacji, w której z Ukrainy napływają olbrzymie ilości produktów rolnych, niepodlegających standardom i kontroli analogicznym do unijnych.

Nie wszyscy wiedzą, że branża transportowa to jedna z trzech największych branż polskiej gospodarki. Bezpośredni udział sektora transportu i magazynowania w polskim PKB wynosi 6%, ale jego znaczenie dla gospodarki jest znacząco wyższe, gdyż od transportu drogowego uzależnione jest wytworzenie połowy polskiego PKB.

Sytuacja, w jakiej znalazła się branża transportowa za przyzwoleniem rządu PiS i organów państwowych, to modelowy przykład nieuczciwej konkurencji i stosowania dumpingowych cen w celu zniszczenia całego kluczowego sektora gospodarki.

„[Polscy przewoźnicy] cierpią podwójnie, ponieważ mają uniemożliwione działanie na terenie Białorusi, a z drugiej strony cierpią dlatego, że z kolei Państwo Polskie prowadzi bardzo przyjazną politykę wobec przewoźników białoruskich! […] Od 800 tysięcy do ponad miliona ludzi zatrudnionych bezpośrednio w transporcie – to są liczby, które robią wrażenie. I to są liczby, które obecnie są zagrożone” – podkreślił poseł Robert Winnicki.

Oczekujemy pilnej odpowiedzi na złożone w trybie interwencji poselskiej pytania o kontrole białoruskich przewoźników. Ponadto, zapraszamy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a także przedstawicieli właściwych ministerstw do udziału w posiedzeniu zespołu parlamentarnego, które odbędzie się we wtorek 14 marca.

Konfederacja nie będzie przyglądać się bezczynnie działaniom państwa godzącym w interes narodowy! Zdajemy sobie sprawę, że gospodarka to system naczyń połączonych, a kryzys przewoźników na wschodniej flance Polski wpłynie dotkliwie na wydajność całej polskiej ekonomii. Czas, żeby władze postawiły na pierwszy miejscu interes Polaków!

STOP niszczeniu przedsiębiorców!
Po pierwsze – Polska! Po pierwsze – Polacy!