Udający katolika innowierca Ryś nich się nawróci nawet od dziś !!!
KAŻDY BISKUP I HIERARCHA RZĄDZĄCY RELIGIĄ KATOLICKĄ POWINIEN PYTAĆ SWEGO PRZEŁOZONEGO BOGA
OJCA WSZECHMOGĄCEGO O WSZYSTKO A SZCZEGÓLNIE W SPRAWACH NIEPEWNYCH I NIEWYJAŚNIONYCH. JEŚLI NIE PYTAJĄ, TO SIEBIE ZA BOGÓW MAJĄ I RZĄDZĄ JAK CHCĄ WEDŁUG SWOJEGO „WIDZI MI SIĘ”. JEŚLI BOGA WSZECHMOGĄCEGO LEKCEWAŻĄ, TO ZMIENIAĆ PRAW BOŻYCH NIECH SIĘ NIE WAŻĄ. POLACY ZNAJĄ SWOJEGO ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA I TYLKO JEGO SŁUCHAJĄ I KOCHAJĄ. CI, KTÓRZY GRAJĄ ROLĘ FARYZEUSZY NIE MUSZĄ BYĆ KAPŁANAMI KATOLICKIMI I NIECH Z POLSKI DO SWOJEGO PANA WYRUSZĄ. PROSIMY, ABY NIKT Z INNOWIERCÓW NIE ZMUSZAŁ KATOLIKÓW POLSKICH DO SWOICH DEMONICZNYCH ZWYCZAJÓW, BO MY CHCEMY BYĆ BEZ GRZECHÓW I ZBAWIENI ZE SWOIM ZBAWICIELEM BYĆ W RAJU. NIECH BISKUP RYŚ NIE ZMUSZA NAS DO WIERZENIA W NIEGO, ANI W RELIGIĘ JEGO.              
Usiądźcie sobie! Abp Ryś powiedział, że kapłan powinien prosić kogoś z wiernych by pomagał udzielać Najświętszy Sakrament! Że KAŻDY może to zrobić!!!
https://gloria.tv/post/EbHentpnAVMh1ZjMJZF9XE8CE
 
Maria Simma O szafarzach świeckich rozdających Komunię Świętą
https://www.youtube.com/watch?v=zUn-8tH7Eu0