PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, UTWIERDZAJ W NAS WIARĘ, POMNAŻAJ NADZIEJĘ. OGNIEM SWEJ MIŁOŚCI ROZPAL SERCA NASZE, ABYŚMY OCHOTNIE CZYNILI TO, CO SIĘ TOBIE PODOBA. SWOJĄ MĄDROŚCIĄ OŚWIECAJ UMYSŁY NASZE, ŻEBYŚMY WIEDZIELI, JAK SIĘ PRZYPODOBAĆ TOBIE. BROŃ OD GRZECHU KAŻDEGO, W UTRAPIENIACH POCIESZAJ, W NIEBEZPIECZEŃSTWACH WSPIERAJ, A W   WĄTPLIWOŚCIACH OŚWIECAJ. RZĄDŹ NAMI WEDŁUG SWOJEJ MĄDROŚCI I DOPROWADŹ NAS DO WIECZNEJ CHWAŁY PRZEZ JEZUSA   CHRYSTUSA, PANA NASZEGO, KTÓRY Z OJCEM I TYMŻE DUCHEM ŻYJE I KRÓLUJE NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.
 
                                           Pin on ŚWIĘCI
     Dziękujemy całej PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY oraz TOBIE nasza KRÓLOWO POLSKI MARYJO – MATKO BOŻA  
i nasza, że w tych trudnych czasach wirusów i różnych morderczych nakazów szczepiennych oraz nasłanych chorób, których wrogowie ludzi zakazują leczyć – doczekaliśmy dnia dzisiejszego 3 maja 2022 r. i dziękujemy za obronę ludzi.
     Błagamy o dalszą opiekę oraz o Błogosławieństwo Narodu Polskiego, bo tylko Pan Bóg jest naszym Ratunkiem. 
                                                                   MARYJA KRÓLOWA POLSKI.
Mój Polski Narodzie umiłowany coraz bardziej przez rządzących polityków oszukiwany i prześladowany   – nie macie obrońców nawet wśród hierarchów Kościoła Jezusowego Episkopatem rządzących. Oni nie są Bogu oddani i razem z Rządem w różnych sprawach przeciwnych wam pojednani. My w Niebie ubolewamy, a Ja łzy leję w różnych miejscach Polski a najbardziej w Częstochowie w Moim Klasztorze.
Takie bardzo oficjalne jest Moich wrogów przeciw Mnie i wam działanie że gdy nie uznacie Boga Jezusa Zbawiciela KRÓLEM POLSKI, to mówię od długiego czasu oficjalnie, że nie tylko Polska, ale wszystko dookoła upadnie. Wrogowie Boga i całego Nieba są waszymi Polaków wrogami i taka sama walka była w owym czasie z Sanhedrynem, faryzeuszami i panującymi Żydami. Tacy uczeni w Piśmie, tacy wykształceni, tacy nieustannie przez swoją pychę, zarozumiałość i nieposłuszeństwo Bogu Ojcu doświadczani klęskami, a nadal walczą z Nami. Dlatego proszę was Polacy nie bierzcie z nich  buntowników przykładu i nie dopuszczajcie do działania Nowego fałszywego Ładu. My bardzo się dziwimy, dlaczego politycy i duchowni chociaż są Żydami wybierają wojny, kłótnie, nieszczęścia 
i niezgodę a przecież mogą zaprzyjaźnić się z Nami. W Polsce będzie panował Bóg Miłosierny Bożymi Łaskami pełnymi miłości i sprawiedliwości. Nigdy nie będzie grzesznik rządził sprawiedliwie, bo jest przekupny i obłudny. Tylko w Bogu jest Nadzieja, a My mówimy do Polaków już od lat wielu, że Żydzi rządzący Polską są uparci i słuchają lucyfera, chociaż wiedzą, że po śmierci spadają na wieczność do piekła. Ja na ten czas nie mam dla was słów pociechy, bo ludzie rządzący wami walczą i z Nami. Ja mogę ochraniać was Polacy a Duch Święty natchnieniami drogę wam prawdziwą i zwycięską znaczy.  Dlatego wsłuchujcie się w Nasze podpowiedzi i nie pozwólcie zniewolić się demonicznej gawiedzi.  Tak dużo razy wam się Objawiałam, tak dużo razy Aniołów do Episkopatu posyłałam, tak dużo razy łzami grzeszników rządzących błagałam, wiele razy was ratowałam i na wasze posłuszeństwo Bogu Ojcu czekałam. Syn Jezus Chrystus nadal cierpi obrażany i opluwany czeka na nawrócenie rządzących wami, ale Bóg Ojciec Wszechmogący już nie może patrzeć jak jesteśmy przez demonicznych polityków 
i duchownych targani i oszukiwani. To jest bardzo przykre że żadnym politykom ani duchownym Polską rządzącym nie zadrży serce, a wiedzą że wszyscy Polacy i ci rządzący będą w wojennej poniewierce. Nam trudno jest zrozumieć, że faryzeusze żydowscy rządzący Episkopatem nadal nie rozumieją, że spadają i będą spadać do piekła, gdzie lucyfer jest dla nich wiecznym katem. 
     Jednak nie ustawajcie w Modlitwie – znacie Jej sposób i zasady, a My w Niebie was wysłuchujemy, Aniołów posyłamy i bardzo pomagamy, bo Bóg Wszechmogący stworzył Ziemię a ludzi na podobieństwo Swoje i pragnie abyście mogli żyć i trwać bez niepokojów. Ja KRÓLOWA POLSKI bardzo pragnę POKOJU dla Polski i życia w miłości. Błogosławię was Moi ukochani Polacy a wy kochajcie i  pomagajcie szczególnie Moim kapłanom, aby chcieli być narzędziami w nawracaniu grzeszników i Pokojową przyszłość omadlać. Tylko Jezus Chrystus KRÓL POLSKI jest dla Polski i Świata Ratunkiem uznany AKTAMI przez Rząd i Episkopat oficjalnie, a wtedy POKÓJ i Miłość między ludźmi i na Świecie zapadnie. Amen. 
   MARYJA KRÓLOWA POLSKI URATUJE MIASTA I WIOSKI RAZEM Z JEZUSEM KRÓLEM POLSKI”. 
                                                                      ——————————————–
                            Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i Maryją Królową Polski. 
      O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi,
                    którzy się do Ciebie nie uciekają, a szczególnie za masonami i poleconymi Tobie. Amen.
                                                indeks.jpg
     BARDZO PROSIMY RZĄD I EPISKOPAT O UROCZYSTE ODNOWIENE ŚLUBÓW JASNOGÓRSKICH I UZNANIE                OFICJALNE PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI AKTAMI W CELU PANOWANIA POKOJU – 
        SZCZĘŚLIWEGO I SPRAWIEDLIWEGO ROWOJU ŻYCIA LUDZI NA ZIEMI Z SERCAMI MIŁOSIERNYMI 
     NA PODSTAWIE MIŁOŚCI BOŻEJ Z HASŁEM: BÓG – RODZINA – OJCZYZNA Z NIEBEM ZAPRZYJAŹNIONYMI.
           

               Odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

                                           Jasna Góra, 26 sierpnia 1956 r.
Wielka Boga – Człowieka Matko! Bogarodzico – Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski,oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych.
Królowo Polski – przyrzekamy!
My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, lud nabyty zbawczą krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do tronu Twego, Pośredniczko łask wszelkich, Matko miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia. Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego.
Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów.
Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy Ślubów i przyrzeczeń ojców naszych.
Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.
KRÓLOWO POLSKI! ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĄ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.
Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie. Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko, Dziewico, przed obliczem Boga na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.
Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
[Lud mówi:] Królowo Polski – przyrzekamy!
Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię pod przewodem Kościoła katolickiego –do Ojczyzny wiecznej.
[Lud mówi:] Królowo Polski – przyrzekamy!
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb  Narodu.
[Lud mówi:] Królowo Polski – przyrzekamy!
Matko Chrystusowa i Domie złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.
[Lud mówi:] Królowo Polski – przyrzekamy!
Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.
[Lud mówi:] Królowo Polski – przyrzekamy!
Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
[Lud mówi:] Królowo Polski – przyrzekamy!
Królowo Polski! Ponawiamy Śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Bogarodzico – Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.
Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.
[Lud mówi:] Królowo Polski – przyrzekamy!
W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe wotum Narodu, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.
W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących i okazałaś światu Słońce sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.
Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.
                                                        Maryja Królowa Polski by aniakostro on Genially
   
Najświętsze Serce Jezusa, w naszej Ojczyźnie przyjdź Królestwo Twoje. Zapanuj duchem Twej sprawiedliwości i miłości w umysłach i sercach rządzących i rządzonych. W najgłębszej czci i dziękczynieniu, w modlitwie błagalnej Polska korzy się przed Tobą. Wskrzesiłeś Jej ciało, odrodź ducha, Chryste. Daj Narodowi światło, męstwo, dobrą wolę. Daj zwycięstwo nad złem w naszym Narodzie, nawróć błądzących, spraw, abyśmy przejrzeli i przebacz nam, bo tylu z nas nie wie, co czyni. Przemów do naszych serc, daj się poznać Panie, a wszyscy pójdziemy za Tobą.
 
Przebacz nam, którzy Cię kochać pragniemy, a tak Ci źle służymy. Przebacz niewdzięczność, nakłoń ucha Twego i wysłuchaj. Polska woła do Ciebie w niemocy własnej i błaga miłosierdzia Twego. Wzbudź moc Twoją, Panie, przyjdź i króluj. Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie ufność pokładamy, a nie będziemy zawstydzeni na wieki. Pani nasza Częstochowska, Królowo Polski, strzeż Królestwa Twego.
 
Wszyscy święci i święte Polskie, módlcie się za nami.