Dzień 9. nowenny za chorych
Nowenna chorych do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
Szczęść Boże,
dziś dziewiąty dzień nowenny.
Nasze nabożeństwo jest też na Youtube – w wersji rozszerzonej: https://youtu.be/yISvZD2rWX4
Dzień IX
O Pani nasza z Lourdes, która tak bardzo polecałaś pokutę, wyproś mi łaskę przyjęcia dobra, które Bóg daje. Obdarz mnie światłem wiary, abym zrozumiał to, jak wielkie jest zło grzechu i jakie są jego nieobliczalne skutki dla mojego życia doczesnego i wiecznego. Pomnóż moją pobożność wobec Ciebie i uproś mi uzdrowienie, jeśli taka jest wola Boża.
Zdrowaś Maryjo… (3 razy)
Nasza Pani z Lourdes, módl się za mnie. Dom Twój, Panie, zbudowany w Lourdes z polecenia Niepokalanej Dziewicy, stał się miejscem Twojej chwały, łaskawości i miłosierdzia, a także chwały Niepokalanej Orędowniczki, spraw, abyśmy posłuszni Twoim wezwaniom prowadzili święte życie i osiągnęli szczęście wieczne. Amen. Można zaśpiewać 3 razy: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Na zakończenie można odprawić krótkie nabożeństwo eucharystyczne: wystawienie Najświętszego Sakramentu, chwila adoracji (na przykład „Niech będzie Bóg uwielbiony”) i błogosławieństwo.
Rozmyślanie:
W Światowym Dniu Chorego zwracam się również z prośbą do kompetentnych władz, ażeby dołożyły starań o rozwój i doskonalenie odpowiednich struktur opieki zdrowotnej, aby służyły one pomocą i były wsparciem dla cierpiących, przede wszystkim dla najuboższych i potrzebujących (Benedykt XVI, z Orędzia na Światowy Dzień Chorego 2011). Społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim (Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, 38).
Módlmy się za sprawujących władzę, aby przy ustanawianiu praw dbali o chorych i najbardziej potrzebujących i zwiększyli pomoc na rzecz zakładów opieki zdrowotnej dla ubogich. Módlmy się także, by ci, którzy są uważani przez społeczeństwo za nieprzydatnych, bezproduktywnych, byli widziani tak, jak widzi ich miłujący Bóg.
Maryjo, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej matczynej opiece chorych i cierpiących; wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni.
Pod Twoją obronę…
Ojcze nasz…
Módlmy się.
Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.