Dzień 6. nowenny za chorych

Nowenna chorych do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Szczęść Boże, – dziś szósty dzień nowenny.

Nasze nabożeństwo jest też na Youtube – w wersji rozszerzonej: https://youtu.be/pF8y9qEV4tQ

Nowenna i objawienia pochodzą z książki „Lourdes. Wezwanie do pokuty”. https://rosemaria.pl/lourdes-wezwanie-do-pokuty Dziękujemy Wydawnictwu Rosemaria za udostępnienie treści.

Dzień VI

O Pani nasza z Lourdes, która podczas swego życia piłaś gorzki kielich cierpienia i znosiłaś wszystko z największą cierpliwością, uproś mi męstwo, które potrzebne jest w mojej chorobie. Ofiarowuję moje cierpienie Bogu jako wynagrodzenie za moje grzechy i w intencji Kościoła świętego.

Zdrowaś Maryjo… (3 razy)

Nasza Pani z Lourdes, módl się za mnie. Wszechmogący Boże, źródło lourdeńskie ukazane przez Niepokalaną Matkę Twojego Syna stało się miejscem szczególnego wysławiania Twojego nieskończonego miłosierdzia: przyjmij również nasze błagania, abyśmy nigdy nie przestawali Cię wielbić. Amen.

Rozmyślanie:

Razem z Chrystusem niech będzie przy was Najświętsza Maryja Panna, którą z ufnością wzywamy jako Uzdrowienie chorych i Pocieszycielkę strapionych. Z głębi swojego cierpienia, uczestnicząc w cierpieniach Syna, Maryja stała się zdolna do przyjęcia nowej misji: być Matką Chrystusa w Jego członkach. W godzinie Krzyża, Jezus przedstawia Jej każdego ze swoich uczniów, mówiąc: „Oto syn Twój” (J 19,26-27). Matczyna troska o Syna staje się matczyną troską o każdego z nas w naszym codziennym cierpieniu (Benedykt XVI, Z Orędzia na Światowy Dzień Chorego 2011).

Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących w różny sposób, także za uczestniczących w cierpieniu swoich bliskich, aby jednoczyli się z Chrystusem Cierpiącym i Współcierpiącą Jego i naszą Matką. Maryja najlepiej nas rozumie, troszczy się o nas, jak troszczyła się o swego Syna, aż po krzyż. Jeśli „nosimy w naszym ciele umieranie Jezusa”, to „objawi się w nas Jego zmartwychwstanie” (por. 2 Kor 4,10).

Maryjo, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej matczynej opiece chorych i cierpiących; wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni.

Pod Twoją obronę…

Ojcze nasz…

Módlmy się. 
Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie, okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.