This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

„Rozpoczęła się rzeź”: brytyjski ksiądz gani papieża, wzywa biskupów do otwartego sprzeciwu wobec tłumienia łacińskiej mszy (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7274:rozpoczela-sie-rzezksiadz&catid=11:sancta-ecclesia )

NOWE WIDEO BOMBSHELL — Ksiądz uwięziony w Birmie potępia stłumienie przez Franciszka starej mszy

„Usiądź wygodnie i zastanów się: najwyższa siła na ziemi atakuje największe dobro na ziemi, właśnie wtedy, gdy jego zadaniem jest obrona i
zachowanie tradycji oraz przekazanie jej następnemu pokoleniu”. – ks. James Mawdsley

Tradycyjny brytyjski ksiądz katolicki, który był kiedyś więziony i torturowany w birmańskim więzieniu, otwarcie kwestionuje wysiłki papieża
Franciszka, by stłumić starożytną rzymską liturgię Kościoła.
W 9-minutowym filmie zatytułowanym „Dlaczego publicznie przeciwstawić się papieżowi Franciszkowi?” [patrz poniżej] Ojciec James Mawdsley,
dawniej kapłan Bractwa Św. Piotra (FSSP), twierdzi, że w swoim liście (
https://www.vatican.va/content/francesco/en/letters/2021/documents/20210716-lettera-vescovi-liturgia.html ) towarzyszącym Traditionis Custodes ,
Franciszek „zadeklarował zamiar wykorzenienia tradycyjnej liturgii” i „niemożliwie twierdził, że Novus Ordo stanowi jedyny w swoim rodzaju
wyraz lex orandi rytu rzymskiego”. Napisane przez Diane Montagna | Dziennikarz Watykański

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7274:rozpoczela-sie-rzezksiadz&catid=11:sancta-ecclesia )

GLOBAL GENOCIDE BY KING OF THE JEWS – ISRAEL-ABRAHAM BURLA (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7273:global-genocide-by-king-of-the-jews-israel-abraham-burla&catid=35:bioterroryzm

GLOBAL GENOCIDE BY KING OF THE JEWS – ISRAEL-ABRAHAM BURLA
(Jan. 27, 2022)—The Sephardic rabbinical Burla family has been near royalty in Palestine since the 1700s. They conspired with the bankers
Rothschild, Churchills and the Board of Deputies of British Jews in the mid-1800s to make Israel a British colony masquerading as a Jewish state.
Zionism was a wholly British creation. The Burla rabbis had often written romantically about a re-formed Zion (Eretz Israel), so the British
Rothschilds funded developments of all kinds in Palestine with the proviso that the British were in charge.
The Burla rabbis in Jerusalem did not hide their eagerness to say “yes, yes, yes” to the Churchill-Montefiore (Rothschild) pretext letters
starting on June 14, 1841.
For this cooperation, the Rothschilds’ commercial interests promised by the Burlas benefit to this very day. If you doubt, just investigate Genie
Oil and Gas. If you doubt, just investigate Genie Oil and Gas that is owned by Jacob Rothschild, Bill Richardson, Rupert Murdoch, Dick Cheney, Mary
Landrieu, Larry Summers, Jim Woolsey (former C.I.A. director).

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7273:global-genocide-by-king-of-the-jews-israel-abraham-burla&catid=35:bioterroryzm

Bergoglio bluźni podczas audiencji na Watykanie (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7272:bergoglio-bluzni&catid=22:antiecclesia )

„Ojcze, pomyślmy o tych, którzy wyparli się wiary, którzy są odstępcami, którzy są prześladowcami Kościoła, którzy odmówili przyjęcia
chrztu: czy oni też są w domu?” Tak, ci też. Wszyscy. Bluźniercy, wszyscy. Jesteśmy braćmi. To jest komunia świętych. Świętych obcowanie
łączy wspólnotę wierzących na ziemi i w niebie,..”

+
7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.
8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! 9 Już to
przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie
przeklęty!
List do Galatów 1

Brednie tego nieszczęśnika — miotane tak bezkarnie — dają przygnębiające świadectwo upadku intelektualnego hierarchii katolickiej, która
nie reaguje na takie zbrodnie i zgorszenia. A reagować należy nie tylko słowem oburzenia, ale czynem: wypędzić tego łobuza z Watykanu!

Rzuca się w oczy to, że przeliczne, laickie świątki dziennikarskie, tak bardzo rozmodlone na przeróżnych różańcach, przemilczają sprawę.
…Przeklęty jest i ten, który milczy.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7272:bergoglio-bluzni&catid=22:antiecclesia )

Zamieszanie wokół #LexKonfident i unijny teatrzyk 2 LUTEGO, 2022 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7271:zamieszanie-wokol-lexkonfident-i-unijny-teatrzyk-2-lutego-2022&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=LXMluv9zzVE ( https://www.youtube.com/watch?v=LXMluv9zzVE )

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7271:zamieszanie-wokol-lexkonfident-i-unijny-teatrzyk-2-lutego-2022&catid=12:video

Mocne przemówienie Łukaszenki! Wiadomość historyczna! TRZY pytania do narodu białoruskiego! || Rok 2022 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7270:mocne-przemowienie-lukaszenki-wiadomosc-historyczna-trzy-pytania-do-narodu-bialoruskiego-rok-2022&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=q8WPjKJdZeQ

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )