Wojna Postępu z Dekalogiem. Prof. Chrostowski o uniwersalności przykazań - Wiadomości - polskieradio24.pl
 
         Boże Ojcze Wszechmogący – 26 grudnia w Kościele Katolickim obchodzimy Wielkie Święto Świętej Rodziny, 
a my katolicy serdecznie dziękujemy, że możemy żyć według Twojej Woli Ojcze Wszechmogący. Dziękujemy Świętej  Rodzinie, która jest też i naszą Świętą Rodziną, dzięki której możemy żyć po Bożemu szczęśliwie i być Zbawieni  a w przyszłości mieszkać w najszczęśliwszym miejscu wiecznym w Niebie.
 
                                                          BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY.
    „Mój Nasz Narodzie Polski dziękuję że znacie Pismo Święte, że chcecie modlić się, za grzeszników pokutować i ich dusze ratować. Gdyby ci, którzy rządzą Kościołem Katolickim chcieli być posłuszni Nam, to by Nas żyjących w Niebie i na Ziemi o wszystko pytali i z Nami rozmawiali. Najbardziej winię właśnie tych pysznych duchownych rządzących Religią Katolicką począwszy od papieży a oni przecież najbardziej wiedzą za co są na wieczność potępieni. Żal Nam jest tych bezmyślnych i bezbożnych duchownych, bo z ich winy wiele osób jest potępionych, a mnóstwo dusz jest w czyśćcu cierpiących. Powinniśmy być jedną rodziną z wami, a to jest bardzo łatwe zaprzyjaźnić się z Nami. Kochajcie Boga i bliźniego poprzez wypełnianie każdego Przykazania Bożego. KTÓŻ jak BÓG – mówcie często i okazujcie Wiarę i męstwo. 
          Ja już nie mogę patrzyć na Ziemię zbrukaną krwią niewinnych dzieci i dorosłych.
          Ja już nie mogę patrzyć na faryzeuszy w Episkopatach i Archidiecezjach udających katolików, a w piekle jest ich bez liku. Tak dużo się uczyli o Bogu i Prawach Bożych, kilka lat studiowali, a Nas nie słuchali bo swoje bezbożne „prawa” układali. Oni ci faryzeusze wywyższają siebie i nakładają przeróżne paliusze, a po śmierci otrzymują od swego pana okrutne katusze. A tak trzeba niewiele – tylko zaprzyjaźnić się z Nami na podstawie miłości i posłuszeństwa Stworzycielowi i Zbawicielowi. Przecież każdy wie że Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny jest najlepszym człowieka Przyjacielem bo był, jest i będzie waszym Zbawicielem. Gdyby duchowni rządzący Naszym Kościołem Katolickim chcieli wierzyć Bogu Wszechmogącemu, gdyby chcieli żyć według wskazówek Jego i gdyby chcieli Nas słuchać, a nie mącili demoniczni ludzie z piekła rodem, to by chętnie z miłości uznali Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI i zapanowałby POKÓJ na Ziemi niebiański. Dlatego Ja nie mogę patrzeć jak ludzie prześcigają się w wymyślaniu grzechów i spełniają je na szkodę swoich dusz, a lucyfer ściąga ich do piekła na wieczne katorgi i dlatego Ja Bóg Wszechmogący wkrótce zareaguję już. 
      Nam jest bardzo przykro, że obecnie króluje na świecie i w Polsce katolickiej lucyfer, a to jest smutne niesamowicie. Ja oczywiście nie walczę z nikim o ich dusze, bo dałem człowiekowi wolną wolę, ale na zupełne oddanie dusz lucyferowi nie pozwolę. 
          Najmilsze i najmniej bolesne byłoby uznanie Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, a wtedy KRÓL by zamienił ludzkie serca na MŁOSIERNE i byłyby Bogu wierne, a świat by zmienił się na szczęśliwy i spokojny, bo nikt by nie chciał wojny. Zapanowałaby miłość między ludźmi, a Ja BÓG WSZECHMOGĄCY  obsypałbym was Łaskami i nie byłoby między wami drani. Dlatego Ja Bóg nie umiem zrozumieć – dlaczego ludzie nie chcą być dobrzy, kochający i do Aniołów podobni. 
         Polacy – nie bierzcie przykładu z Narodu Żydowskiego, bo oni od początku istnienia byli podstępni i nieodpowiedzialni, a tylko kłótliwi i mściwi. My pragniemy, aby każdy człowiek i Żyd także sam z własnej woli powracał do Mego Serca, a nie czynił niczego nikczemnie. 
         Błogosławię was Nasi Polacy wybrani przed wiekami i nie bierzcie złego przykładu z Izraelitów oraz wszystkich innowierców a zaprzyjaźnijcie się z Nami i będziemy Jedną Rodziną na Planecie Ziemi Bogu wierną i miłą. My żyjemy – wszystko widzimy i słyszymy a pokoju i zgody między wami pragniemy.
Przyszłość świata jest w waszych rękach i dlatego wy też kołaczcie do serc duchownych pełniących rolę kapłanów Jezusa, aby uznali Chrystusa KRÓLEM POLSKI, który plany wojenne zagłuszy. Amen”.
                                                     —————————–——
                     Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 27.12. 21 r. 
                            Życzenia - Sarzyński Serwis Informacyjny - Sarzyna.Info
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś miłości i życiem: spraw, aby każda rodzina ludzka na ziemi stała się poprzez Twojego Syna Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty” i poprzez Ducha Świętego – źródło Bożego miłosierdzia – prawdziwym sanktuarium życia i miłości dla generacji, które się wciąż odnawiają.
Spraw, aby Twoja łaska prowadziła myśli i dzieła małżonków dla dobra ich rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode generacje znalazły w rodzinie silne wsparcie dla ich wzrostu w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość, wzmocniona łaską sakramentu małżeństwa, była silniejsza od wszelkiej słabości i każdego kryzysu, przez które czasami przechodzą nasze rodziny.
Spraw w końcu, o to Cię prosimy przez wstawiennictwo świętej Rodziny z Nazaretu, aby Kościół wśród wszystkich narodów na ziemi mógł owocnie wypełniać swoją misję w rodzinie i poprzez rodzinę. Przez Chrystusa, naszego Pana, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen. (Jan Paweł II).
Rodzino z Nazaretu.
Broń naszych rodzin broń.
Jezusie, Maryjo, Święty Józefie chroń
   
                                             
Modlitwa do Świętej Rodziny
Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna,  by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój.
 
Najświętsza Rodzino, której Opiekun – św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza – miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus – posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i  dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością.
 
Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.
 
Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich.
 
Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.
 
Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.