Orędzia z Medziugorje 25 grudnia 2021 r.
Medjugorje. – Wędruj z Chrystusem
  Otrzymane przez Mariję Pavlović
„Drogie dzieci! Jestem z wami w tym czasie łaski i wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój i miłość na tym świecie, gdzie was, dziatki, za Moim pośrednictwem Bóg wzywa, abyście byli modlitwą i miłością i uosobieniem raju tutaj na ziemi. Niech wasze serca będą wypełnione radością i wiarą w Boga, abyście, dziatki, pokładali pełną ufność w Jego Świętej Woli. Dlatego jestem z wami, bo On – Najwyższy – śle Mnie między was, abym w was przebudziła Nadzieję w i byście byli orędownikami Pokoju na tym niespokojnym świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.”
Coroczne Orędzie przekazane przez Jakova Čolo 
„Drogie dzieci! Jesteście nazwani dziećmi Bożymi, i gdyby wasze serca odczuły ogromną Miłość, jaką Bóg ma do was, wasze serca czciłyby Go i dziękowałyby Mu w każdym momencie waszego życia. Dlatego, dziatki, otwórzcie dziś, w tym dniu łaski, wasze serca i módlcie się do Pana o dar wiary, abyście naprawdę stali się godnymi imion dzieci Bożych, które z czystym sercem dziękują i wielbią swojego Niebieskiego Ojca. Jestem z wami i błogosławię was Moim Matczynym błogosławieństwem.”