Pin on Modlitwa

 
 
                            M O D L I T W Y
 
 Mój drogi Jezu, obejmij mnie Swoimi ramionami i pozwól mojej głowie spocząć na Twoich barkach, tak abyś mógł unieść mnie do Twojego chwalebnego Królestwa, gdy przyjdzie na to odpowiedni moment. Pozwól Twojej cennej Krwi przepływać przez moje serce, abyśmy mogli być zjednoczeni jako jedność.Modlitwa z 24 lipca 2011
AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYIwg. św. Ludwika Grignion de Montfort Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Amen.
EGZORCYZM PORANNY  W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego: Ojca, Syna i Ducha Świętego.  Uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów.  Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: Idźcie precz, i nie wracajcie tu więcej! Amen.
Mocą Bożą, Mocą Twoją Najwyższy Panie uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.
POTĘŻNA NIEBIOS KRÓLOWOi Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, tłumiły ich zuchwałość a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.(modlitwa-egzorcyzm)
MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw  niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.  Niechaj go Bóg pogromi, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen
MODLITWA UDZIELONA VASSULI RYDEN28/11/ 2009 – Czuły Ojcze, nie wylewaj Twojego gniewu na to pokolenie, aby nie zginęło zupełnie. Nie wylewaj na Twoje stado rozpaczy i cierpienia, albowiem wtedy wody wyschną i natura zwiędnie. Wszystko upadnie wobec Twojego gniewu nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. Żar Twojego Tchnienia podpali ziemię, zamieniając ją w ugór! Ponad horyzontem ukaże się gwiazda.
Noc zniszczeje i popiół spadać będzie jak śnieg zimą, pokrywając Twój lud niczym zjawy. Miej Miłosierdzie dla nas, Boże, i nie osądzaj nas surowo. Wspomnij na serca, które radują się w Tobie, a Ty – w nich! Wspomnij na Twoich wiernych i nie dopuść, by Twoja Ręka spadła na nas z mocą, W Twoim Miłosierdziu podźwignij nas raczej i umieść Twoje nakazy w każdym sercu. Amen.
OSŁAWIEŃSTWO PRZECIWKO BURZOM [Św. Antoni z Padwy]
Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju.+ Bóg stał się człowiekiem+ i Słowo stało się ciałem.+ Chrystus narodził się z Dziewicy.+ Chrystus cierpiał.+ Chrystus został ukrzyżowany.+ Chrystus umarł.+ Chrystus powstał z martwych.+ Chrystus wstąpił do Nieba.+ Chrystus zwycięża.+ Chrystus króluje.+ Chrystus rządzi.+ Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelkimi burzami i błyskawicami.+ Chrystus przeszedł przez ich środek w Pokoju,+ i Słowo stało się Ciałem.+ Chrystus jest z nami razem z Maryją.+ Uciekajcie wy, wrogie duchy, ponieważ Lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida zwyciężył. + Święty Boże!+ Święty mocny!+ Święty i Nieśmiertelny!+ Zmiłuj się nad nami Amen! [Czynimy znak krzyża przy każdym krzyżyku]
 „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Jezusa na przebłaganie za moje grzechy i błagając za dusze w Czyśćcu. Ja kocham Cię. Pomóż mi teraz!”Matka Boża do Gianny Sullivan – 20/03/ 2010 – „Nigdy nie zapominaj tych słów – rano, wieczorem, kiedy Nas potrzebujesz, gdy jesteś w niebezpieczeństwie, w każdej chwili radości, w każdej chwili, kiedy trzeba rozeznać. Zawsze powtarzaj te same słowa, i otrzymasz odpowiedź. Miej je przed oczyma, żebyś je mogła zobaczyć musisz je znać.
 „Kocham Cię, Jezu, błogosławię Cię, dziękuję Ci, i proszę Cię.”Matka Boża do Gianny – 12/06/ 2010 – “Mówcie często tą modlitwę. W niej Bóg da wam wszystkie dobre rzeczy, bo jako grzesznicy powinniście błagać o każdą okazję bycia dobrymi”
MODLITWY ANIOŁA Z FATIMY  „Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Cię. Przepraszam za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie kochają Cię!”
„Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Was w najgłębszej pokorze, ofiarowując najdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, jakimi jest On obrażany. I przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Ciebie o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.”
 
MODLITWA ŚW. GERTRUDY  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami św. dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu.  Amen.(Jednorazowe odmówienie tej modlitwy wybawia z Czyśćca 1000 dusz)