Wiadomość dla Polski – Trevignano Romano 07 grudnia 2021
                                  Maryja Niepokalana by smdobroslawa on Genially
Moje dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Dzieci, proszę was, abyście nie podążali za fałszywymi światłami świata, nie tak wyjdziecie z ciemności, ale z największym zaufaniem do Boga, On was ochroni, nie bójcie się. Przygotujcie swoje schronienia, zwłaszcza w swoich domach. Módl się za kościół, który zostanie zniszczony, a potem odrodzi się, Jezus jest blisko ciebie. Uwierz w słowa Matki, wszystko będzie cudowne i będzie to odrodzenie dla ciebie i dla świata. Módlcie się dużo, nadal bądźcie światłem, aby moi aniołowie mogli was rozpoznać. Przejdę obok was, aby pobłogosławić wam jednego po drugim i przynieść pokój waszym sercom, nie dajcie się zwieść, ale otwórzcie się na miłość Boga, a niczego wam nie zabraknie. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen
Wiadomość dla Polski:
Drogie dzieci, trzymajcie się za ręce, nawet gdy wszystko stało się dla was niemożliwe, zaufajcie Bogu, który was nie opuści. Wykorzystaj przebiegłość węża i czystość gołębia, niczego ci nie zabraknie.
Orędzie dla Polski. TO JUŻ DZIŚ! Zawierzenie i przyszłość świata.
Godzina Łaski. Czasy ostateczne
Orędzie św. Gabriela Archanioła dotyczące 8 grudnia 2021
ks. Michel Rodrigue Kanada 17 marca 2021
AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI
W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie się zawierzamy!
O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu.
Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemności! I jak wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szatanem, wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.
O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr i braci.
Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi, chroń nasze dzieci i młodzież, wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru.
Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach, parafiach i świecie.,
Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu Świętym.
Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci. Amen.