Papież Pius IX ogłosił – „Dogmat Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – 8.XII.1854 r. – nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Fakt ten został potwierdzony przez Maryję w Lourdes w 1858 r. Rzymianie na tę okoliczność wystawili na placu Hiszpańskim potężną kolumnę, na której umieścili Figurę Niepokalanej Błogosławiącej Wieczne Miasto.

ZDROWAŚ MARYJO ŁASKI PEŁNA, PAN Z TOBĄ BŁOGOSŁAWIONAŚ TY MIĘDZY NIEWIASTAMI.
Niepokalana Mateńko w Dniu Twego Cudownego Święta bardzo prosimy o Twoją opiekę nad naszą Ojczyzna. 
 
MATEŃKA BOŻA NIEPOKALANIE POCZĘTA
„Niech będzie Bóg Stworzyciel świata uwielbiony.
Niech będzie wywyższony Syn Jezus Chrystus w Polsce na Chwałę uznania Jego Wszechmogącego, któremu oddał Władzę i Panowanie nad Ziemią Bóg Ojciec. Niech będzie uwielbiony Duch Święty wasz Pocieszyciel i niech natchnie wasze myśli abyście oddali swoje życie, rodziny, domy, miasta i wioski, Polskę całą pod panowanie Jezusa Chrystusa Władcy Ziemi i Zbawiciela ludzi.
                                                        MÓDLCIE SIĘ
– o nawrócenie Papieża, kardynałów i biskupów, bo od nich zależy przyszłość pokojowa świata  całego;
– aby Rządzący Jezusowym Kościołem oraz politycy Rządzący waszym Państwem w Mojej     Polsce poprosili o przyjęcie Korony Polskiej Władcy Ziemi i Zbawiciela o cudowne panowanie   w Polsce według Woli Bożej;
Ja cały czas od początku Królowania w Polsce mam nadzieję na opamiętanie wszystkich Rządzących Polską i na zmiłowanie nad ludzkością. Aby Mój Syn Jezus Chrystus jako KRÓL POLSKI mógł zmienić serca zagubionych i nieprzejednanych ludzi i aby oni właśnie zapragnęli POKOJU w myślach i sercach – aby ich dusze mogły być po opuszczeniu Ziemi razem z Nami 
w Niebie.
Błogosławię was Polacy Mój umiłowany Narodzie krzywdzony od lat przez Rządzących wami niepojętymi niewolami przez atakujących Szwedów, Austriaków, Niemców, Rosjan oraz najgorszych ostatnio Izraelitów. 
Błogosławię was Polacy i modlę się za was, a szczególnie, aby Zakon Paulinów zdjął z nad Mojej głowy słońce – symbol innej religii. Jestem smutna, bo wiem, że wielu kiedyś, a obecnie prawie wszyscy będą potępieni, a Jezus za nich też cierpiał. To nie jest zrozumiałe dla Mnie, że wszyscy duchowni wiedzą przecież, że za nieposłuszeństwo Bogu nie będą w Niebie z Bogiem, a przecież tak dużo lat się uczyli i uczą.
 Błogosławę Mój Naród Polski oszukiwany przez osoby duchowne wywyższające się ponad Boga. Błogosławię was Moi umiłowani Polacy, którzy będą zamęczani w nadchodzącej wojnie wywołanej przez wzburzonych faryzeuszy, a oni sami sobie i innym stworzą piekło na ziemi a nie modlą się, aby jak najmniej dusz wpadło do piekła. Proszę was wszystkich Rządzących politycznie i religijnie w Polsce abyście posłuchali Matki Boga, bo kocham wszystkich ludzi a Ja wiem i wy wiecie jaka jest okrutna wojenna trwoga.
                  MATKA BOGA I WASZA, KTÓREJ KAŻDEGO DNIA ŁZA POLICZEK ZRASZA.
                                                               –—————————-
                    Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie.
 MÓDLMY SIĘ:
–  się za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby z ufnością służyli Panu Bogu i ludziom.
–  się za rządzących, aby składając obietnice chcieli je wykonać.
Dzień łaski 8 grudnia między  godziną 12  a  13  otwarte Niebo