NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA. 
 
             Warszawa: Trzeci dzień Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla – RadioMaryja.pl                                
 Panie Jezu czy przyjąłeś zasady uznania Ciebie Królem Polski na Kongresie zorganizowanym  przez Episkopat. Czy według Twojej Woli Episkopat przedstawił Obraz Chrystusa KRÓLA?
                                                          PAN JEZUS.
        „Na Kongresie do Chrystusa Króla przyjąłem Modlitwy, prośby i dobre chęci Hierarchów 
z Episkopatu lecz nie były uczynione AKTY wymagane przez Niebo. Były tylko ZAWIERZENIA  Mnie KRÓLOWI, lecz w dokumentach nie Jestem Królem oficjalnie, co nie zgadza się z Moją Wolą. To znaczy, że w dalszym ciągu panuje w Polsce lucyfer, bo pod jego dyktando politycy     i hierarchowie wykonują swoje obowiązki polityczne i religijne lekceważąc Moje racje.  Wizerunek Chrystusa Króla wykonany został lekceważąco, a wyraz twarzy niby Mojej drwiący, bo na człowieka rozrywkowego wyglądający. Nawet butów Mnie nie dali, żeby Mnie ludzie wyśmiali. Niepoważnie Mnie przedstawiali, a pytali i sami odpowiadali. Bez szacunku dla Boga i Króla się zachowywali pyszni ignoranci Moją osobę zlekceważyli. Nie pytali a narzucali   i że zgodziłem się – uznali. Wcisnęli w Moje usta odpowiedzi dla przyjemności gawiedzi. Poznałem ich bezbożną wolę, lecz nakazali Mnie swoją niewolę. Oni, ci władcy politykują i władają Moją religią i Moją Wolą – oszukują Mój Naród Polski, a sami wyciągają kłamliwe wnioski. Oni wiedzą czego od władz politycznych i religijnych wymagam, więc innej formy nie przyjmuję, ani narzuconej przez faryzeuszy zasad. W dalszym ciągu Polska nie ma z Nieba obrony i dlatego Jestem poddany niewolniczej próbie. Nie pozwolę nikomu rządzić Sobą i Polska będzie ogarnięta coraz większą trwogą. 
        Bardzo szanuję Jana Potockiego i jego cele, aby wasza Ojczyzna Polska należała do Boga Chrystusa KRÓLA POLSKI i waszego Odkupiciela. Pomagajcie Polacy patriotom waszym, którzy swoje życie narażają, a najbardziej KONFEDERACJI oraz Janowi Potockiemu, którzy plany waszej Ojczyzny realizują. Polacy – nie wierzcie obecnym politykom i hierarchom, gdyż to jedna partia Judaszowa pracująca wspólnie na Polaków zgubę i zniewolenie, co zaowocuje ze wszystkiego ograbieniem
       Narodzie Polski wybrany przeze Mnie Jezusa Chrystusa módlcie się o rozeznanie wasze                             wrogów podstępnych obalenie. Jezus Chrystus Król Polski”.
                                                                     ——————————
                        Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 01.12.21 r.
    Pan Jezus powiedział, że obecnie w Polsce panuje lucyfer, gdyż Rząd z akceptacją Hierarchów rządzących                               Episkopatem oddał Polskę lucyferowi oficjalnie w Toruniu – 6.03.2019 r.