Modlitwa Święta przed posiłkiem

( do odmawiania na Dni Końca Czasu Apokaliptycznego)

Wszechmogący Wieczny Boże, przez Przeczyste i Przenajświętsze Niepokalane Serce Maryi oraz przez Moc i Potęgę Krzyża Chrystusowego, zechciej udzielić przeobfitego Świętego Błogosławieństwa i uświęć Błogosławiąc pełnią Twojej Mocy ten posiłek i napój, który z Twojej hojnej dobroci mamy spożyć. Zechciej pobłogosławić w nad obfitości wszystkim, którzy przygotowali ten posiłek. Zechciej oddalić od tego posiłku i napoju wszelką szkodliwą moc działania złego ducha w każdej jego postaci. Zechciej usunąć wszelką szkodliwość, która miałaby zniszczyć nasze życie i zdrowie. Zniweluj Swoją Odwieczną Mocą, moc działania wszelkich trucizn, które znajdują się w tych pokarmach i napojach. Niechaj przemożna Moc Bożego Błogosławieństwa przeniknie na wskroś wszystkich spożywających ten posiłek, Amen.

Po zakończeniu wypowiedzi Modlitwy Świętej czynimy dłonią trzykrotny Znak Krzyża Świętego nad spożywaniem posiłku i napojem oraz dodajemy kilka kropel Wody Poświęconej Egzorcyzmowaneji umieszczamy w tym pokarmie choćby jedno ziarnko Soli Święconej Egzorcyzmowanej ( w miarę posiadanych możliwości, do których powinniśmy dążyć i na co dzień już dysponować).

(Te trzy Krzyżyki † † † wskazują, że powinniśmy trzykrotnie pobłogosławić Znakiem Krzyża Świętego)

Poświęcona i Egzorcyzmowana Woda, także Sól poświęcona przez Kapłana i Egzorcyzmowana specjalną Modlitwą Świętą, posiada Bożą Moc usuwania wszelkiego szkodliwego oddziaływania na życie i zdrowie Człowieka oraz na otoczenie.